بخش سوم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 26 بهمن 99

بخش سوم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 26 بهمن 99

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 26 بهمن 99 را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

توجه : بارگذاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …

ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
333963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار807.1226125
333973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار823.06765
333983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار810.1597625
333993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار826.1048
334003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار813.9562
334013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار829.9012375
334023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار826.1048
334033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار849.6427125
334043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار844.3277
334053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار868.6249
334063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار851.1612875
334073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار875.4584875
334083907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار787.5272
334093907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار780.0412
3341039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار801.002
3341139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار824.9572
3341239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار777.7954
3341339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار794.2646
334143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار776.2982
334153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار792.0188
334163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار804.745
334173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار829.4488
334183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار776.2982
334193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار783.7842
334203907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار798.7562
334213907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار822.7114
33422390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار797.7283
334233901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار735.0625
334243901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار739.8125
33425390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار735.0625
334263901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار749.3125
334273901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار735.0625
334283901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار735.0625
334293901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار739.8125
334303901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار735.0625
334313901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار735.0625
334323901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار735.0625
334333901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار739.8125
334343901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار739.8125
3343539011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار747.726
3343639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار829.3215
3343739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار789.83
3343839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار789.83
3343939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار789.83
3344039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار789.83
3344139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار829.3215
3344239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار829.3215
3344339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار789.83
3344439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار789.83
3344539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار789.83
3344639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار789.83
3344739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار829.3215
3344839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار789.83
3344939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار789.83
3345039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار789.83
3345139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار789.83
3345239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار794.58
3345339011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار797.7283
3345439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار804.08
3345539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار810.73
3345639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار838.755
3345739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار810.73
3345839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار859.438875
3345939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار859.438875
3346039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار903.64
3346139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار731.975
3346239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار731.975
3346339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار731.975
3346439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار731.975
3346539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار731.975
3346639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار733.4
3346739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار714.4
3346839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار724.70655
3346939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار728.688
3347039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار732.1954
3347139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار742.976
3347239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار714.4
3347339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار733.4
3347439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار750.12
3347539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار769.12
3347639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار714.4
3347739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار733.4
3347839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار714.4
3347939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار714.4
3348039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار733.4
3348139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار714.4
3348239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار714.4
3348339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار742.976
3348439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار714.4
3348539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار733.4
3348639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار714.4
3348739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار714.4
3348839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار733.4
3348939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار733.4
3349039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار714.4
3349139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار733.4
3349239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار714.4
3349339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار733.4
3349439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار733.4
3349539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار714.4
3349639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار733.4
3349739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار733.4
3349839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار733.4
3349939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار733.4
3350039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار714.4
3350139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار733.4
3350239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار714.4
3350339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار733.4
3350439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار714.4
3350539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار733.4
3350639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار714.4
3350739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار733.4
3350839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار783.37
3350939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار783.37
3351039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار783.37
3351139012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار750.31
3351239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار788.31
3351339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار750.31
3351439012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار750.31
3351539012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار797.81
3351639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار773.3038
3351739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار773.3038
3351834049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3351939012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار475.78375
3352039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار650.3355625
3352139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار449.4746875
3352239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.1975
3352339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.1975
3352439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.1975
3352539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار999.340625
3352639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار955.949375
3352739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار539.369625
3352839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1000.51625
3352939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1000.51625
3353039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1000.51625
3353139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار947.090625
3353239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار898.949375
3353339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار884.3094
3353439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار933.4377
3353539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار953.667
3353639031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار953.667
3353739031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار933.4377
3353839031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار953.667
3353939031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار953.667
3354039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1000.51625
3354139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1000.51625
3354239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1000.51625
3354339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار947.090625
3354439031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار947.090625
3354539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار898.949375
3354639031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار898.949375
3354739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار650.3355625
3354839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار539.369625
3354939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار449.4746875
3355039031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار539.369625
3355139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.1975
3355239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.1975
3355339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.1975
3355439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار999.340625
3355539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار955.949375
3355639031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1000.51625
3355739031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1000.51625
3355839031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1000.51625
3355939031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار947.090625
3356039031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1004.1975
3356139031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1004.1975
3356239031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1004.1975
3356339031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار947.090625
3356439031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار937.376875
3356539031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار937.376875
3356639031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار937.376875
3356739031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار889.876875
3356839031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار875.626875
3356939031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار875.626875
3357039031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار828.126875
3357139031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار828.126875
3357239152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3357339031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1027.9
335743902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1016.53325
335753902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1016.53325
335763902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1016.53325
335773902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1016.53325
335783902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1016.53325
335793902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1045.03325
335803902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.28325
335813902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1045.03325
335823902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.28325
335833902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار914.88325
335843902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار891.13325
335853902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار881.63325
335863902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1016.53325
335873902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1016.53325
335883902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1016.53325
335893902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1016.53325
335903902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1045.03325
335913902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1100.13325
335923902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1041.23325
335933902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار881.63325
335943902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1016.53325
335953902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار881.63325
335963902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار881.63325
335973902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار881.63325
335983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1016.53325
335993902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1016.53325
336003902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1075.43325
336013902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار881.63325
336023902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار943.38325
336033902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1016.53325
3360439021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار917.3865
3360539021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار926.8865
3360639021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار917.3865
3360739021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار926.8865
33608390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار926.8865
3360939021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار881.63325
3361039021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.88325
3361139021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار881.63325
3361239021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار881.63325
3361339021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار881.63325
3361439021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار881.63325
3361539021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار881.63325
3361639021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار881.63325
3361739021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار881.63325
3361839021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار974.73325
3361939021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار932.93325
3362039021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار881.63325
3362139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار881.63325
3362239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار881.63325
3362339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار881.63325
3362439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار881.63325
3362539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار881.63325
3362639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار881.63325
3362739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار881.63325
3362839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار881.63325
3362939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار881.63325
3363039021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار926.8865
3363139021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1016.53325
3363239021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار881.63325
3363339021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار881.63325
3363439021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار881.63325
3363539021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار881.63325
3363639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار881.63325
3363739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار881.63325
3363839021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار881.63325
3363939021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار881.63325
3364039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار881.63325
3364139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار881.63325
3364239021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار881.63325
3364339021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار881.63325
3364439021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1588.4
3364539021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1016.53325
3364639021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1041.23325
336473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1016.53325
336483902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1016.53325
336493902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1075.43325
3365039074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3365139074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3365239074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1588.4
3365339074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3365439074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3365539074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
336563904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار780.045
336573904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار765.187
336583904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار765.187
336593904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار787.474
336603904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار750.329
336613904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار772.616
336623904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار742.9
336633904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار787.474
336643904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار742.9
336653904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار742.9
336663904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار787.474
336673904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار742.9
336683904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار742.9
336693904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار742.9
3367016126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار67.5
3367116126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار69.8
3367216126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار71.1
3367316126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار77.5
3367416126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار79.8
3367516126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار81.1
33676161260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار50.38
33677161260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار51.87
33678161260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08)هرتن دلار52.72
3367916126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار29.3
3368016126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار31.1
3368116126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار33.5
3368216126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار35.2
3368316126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار43.7
3368416126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار45.2
3368516126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار45.9
3368616126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار29
3368716126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار30
3368816126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار31.4
3368916126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار33.1
3369016126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار35.1
3369116126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار38.5
3369216126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار46.8
3369316126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار48.3
3369416126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/04 الی 98/09/08) هرتن دلار49.7
3369516226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار67.2
3369616226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار69.5
3369716226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار70.8
3369816226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار77.2
3369916226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار79.5
3370016226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار80.8
33701162260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار50.18
33702162260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار51.68
33703162260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15)هرتن دلار52.52
3370416226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار30.86
3370516226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار32.66
3370616226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار35.06
3370716226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار36.76
3370816226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار45.86
3370916226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار47.36
3371016226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار47.56
3371116226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار30.56
3371216226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار31.56
3371316226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار32.96
3371416226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار34.66
3371516226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار36.66
3371616226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار40.06
3371716226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار47.96
3371816226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار50.46
3371916226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/11 الی 98/09/15) هرتن دلار51.96
3372016326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار71.6
3372116326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار73.9
3372216326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار75.2
3372316326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار81.6
3372416326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار83.9
3372516326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار85.2
33726163260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار53.04
33727163260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار54.54
33728163260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22)هرتن دلار55.38
3372916326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار34.8
3373016326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار36.6
3373116326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار39
3373216326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار40.7
3373316326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار50.2
3373416326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار51.7
3373516326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار51.9
3373616326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار34.5
3373716326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار35.5
3373816326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار36.9
3373916326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار38.6
3374016326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار40.6
3374116326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار44
3374216326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار52.3
3374316326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار54.8
3374416326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/18 الی 98/09/22) هرتن دلار56.3
33745نوار چسب کریستالی هرکیلوگرم دلار3
33746کلوچه هرکیلوگرم دلار1
33747سیب درختی درجه یک هرتن دلار420
33748سیب درختی درجه دو هرتن دلار320
33749سیب درختی درجه سه هرتن دلار250
33750سیب درخنی درجه سه هرتن دلار250
3375127111190C3+هرتن دلار310.099
3375229024100ارتوزایلنهرتن دلار733.4
33753استایرن منومرهرتن دلار791.445
33754آروماتیک سنگینهرتن دلار634.22
33755انیدرید فتالیکهرتن دلار717.25
3375629173600اسید ترفتالیکهرتن دلار589.095
3375728141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار125.875
3375831021000اوره گرانولههرتن دلار172.78125
3375931021000اوره پریلهرتن دلار180.5
3376029051490ایزوبوتانولهرتن دلار555.0375
33761آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1083
33762تولوئنهرتن دلار649.8
33763پلی بوتادین رابرهرتن دلار1329.07375
33764برش سنگینهرتن دلار238.935545
3376529214100آنیلینهرتن دلار769
33766دوده صنعتیهرتن دلار870
33767C7-C9هرتن دلار535
3376827101210بنزین پیرولیزهرتن دلار484.253
3376929024300پارازایلینهرتن دلار731.1865
3377029221500تری اتانول آمینهرتن دلار716.4045
3377131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.725
33772زایلین مخلوطهرتن دلار631.9267
3377328151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار95.144875
3377429336100کریستال ملامینهرتن دلار827.2847
3377529291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1369.33
3377629051100متانولهرتن دلار155.895
33777متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1386.4775
33778متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1688.4825
3377929221110منو اتانول آمینهرتن دلار850.25
3378029221220دی اتانول آمینهرتن دلار859.75
3378129053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار494.475
3378229094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار550.525
3378328151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار95.144875
3378429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار734.1125
3378529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار450.3627
337863102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار128.0125
3378739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1271.1
3378839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1271.1
3378939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1271.1
3379039039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1221.92325
3379139039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1221.92325
337923907PET N آمورف هرتن دلار802.931925
337933907PET S آمورف هرتن دلار810.6673
337943907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار814.5349875
337953907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار830.779275
337963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار817.6291375
337973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار833.873425
337983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار821.496825
337993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار837.7411125
338003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار833.873425
338013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار857.8530875
338023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار852.438325
338033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار877.191525
338043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار859.4001625
338053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار884.1533625
338063907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار802.5182
338073907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار794.8897
3380839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار816.2495
3380939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار840.6607
3381039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار792.60115
3381139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار809.38385
338123907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار791.07545
338133907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار807.0953
338143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار820.06375
338153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار845.2378
338163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار791.07545
338173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار798.70395
338183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار813.96095
338193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار838.37215
33820390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار793.41055
338213901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار735.0625
338223901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار739.8125
33823390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار735.0625
338243901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار749.3125
338253901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار735.0625
338263901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار735.0625
338273901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار739.8125
338283901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار735.0625
338293901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار735.0625
338303901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار735.0625
338313901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار739.8125
338323901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار739.8125
3383339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار743.033
3383439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار824.83275
3383539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار785.555
3383639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار785.555
3383739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار785.555
3383839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار785.555
3383939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار824.83275
3384039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار824.83275
3384139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار785.555
3384239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار785.555
3384339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار785.555
3384439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار785.555
3384539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار824.83275
3384639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار785.555
3384739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار785.555
3384839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار785.555
3384939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار785.555
3385039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار790.305
3385139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار793.41055
3385239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار799.805
3385339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار810.73
3385439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار838.755
3385539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار810.73
3385639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار859.438875
3385739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار859.438875
3385839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار903.64
3385939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار728.175
3386039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار728.175
3386139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار728.175
3386239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار728.175
3386339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار728.175
3386439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار728.8875
3386539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار709.8875
3386639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار720.01355
3386739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار724.08525
3386839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار727.457275
3386939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3387039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار709.8875
3387139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار728.8875
3387239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار745.381875
3387339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار764.381875
3387439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار709.8875
3387539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار728.8875
3387639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار709.8875
3387739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار709.8875
3387839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار728.8875
3387939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار709.8875
3388039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار709.8875
3388139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3388239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار709.8875
3388339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار728.8875
3388439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار709.8875
3388539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار709.8875
3388639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار728.8875
3388739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار728.8875
3388839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار709.8875
3388939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار728.8875
3389039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار709.8875
3389139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار728.8875
3389239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار728.8875
3389339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار709.8875
3389439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار728.8875
3389539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار728.8875
3389639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار728.8875
3389739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار728.8875
3389839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار709.8875
3389939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار728.8875
3390039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار709.8875
3390139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار728.8875
3390239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار709.8875
3390339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار728.8875
3390439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار709.8875
3390539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار728.8875
3390639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار778.631875
3390739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار778.631875
3390839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار778.631875
3390939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار756.96
3391039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار794.96
3391139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار756.96
3391239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار756.96
3391339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار804.46
3391439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار779.8208
3391539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار779.8208
3391634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3391739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار473.31375
3391839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.4925
3391939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.166875
3392039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3392139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3392239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3392339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.13125
3392439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.23875
3392539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3392639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.4875
3392739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.4875
3392839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.4875
3392939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار949.97625
3393039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.33375
3393139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار889.5344
3393239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار938.42045
3393339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار958.55
3393439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار953.75725
3393539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار938.42045
3393639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار948.9645
3393739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار953.75725
3393839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.4875
3393939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.4875
3394039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.4875
3394139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار949.97625
3394239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار930.88125
3394339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.33375
3394439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار883.23875
3394539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.4925
3394639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3394739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.166875
3394839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3394939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3395039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3395139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3395239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.13125
3395339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.23875
3395439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.71375
3395539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.4875
3395639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.71375
3395739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار945.2025
3395839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007
3395939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007
3396039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1007
3396139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار949.97625
3396239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3396339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3396439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3396539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار892.92875
3396639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878.67875
3396739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878.67875
3396839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.17875
3396939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.17875
3397039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3397139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1027.9
339723902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1018.2373125
339733902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
339743902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
339753902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
339763902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
339773902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1046.7373125
339783902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.9873125
339793902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1046.7373125
339803902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.9873125
339813902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار916.5873125
339823902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار892.8373125
339833902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار883.3373125
339843902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1018.2373125
339853902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1018.2373125
339863902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1018.2373125
339873902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1018.2373125
339883902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1046.7373125
339893902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1101.8373125
339903902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1042.9373125
339913902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار883.3373125
339923902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1018.2373125
339933902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار883.3373125
339943902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار883.3373125
339953902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار883.3373125
339963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1018.2373125
339973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1018.2373125
339983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.1373125
339993902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار883.3373125
340003902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار945.0873125
340013902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1018.2373125
3400239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار919.132125
3400339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار928.632125
3400439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار919.132125
3400539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار928.632125
34006390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار928.632125
3400739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار883.3373125
3400839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار916.5873125
3400939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار883.3373125
3401039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار883.3373125
3401139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار883.3373125
3401239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار883.3373125
3401339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار883.3373125
3401439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار883.3373125
3401539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار883.3373125
3401639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار976.4373125
3401739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار934.6373125
3401839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار883.3373125
3401939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار883.3373125
3402039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار883.3373125
3402139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار883.3373125
3402239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار883.3373125
3402339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار883.3373125
3402439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار883.3373125
3402539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار883.3373125
3402639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار883.3373125
3402739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار883.3373125
3402839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار928.632125
3402939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1018.2373125
3403039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار883.3373125
3403139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار883.3373125
3403239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار883.3373125
3403339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار883.3373125
3403439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار883.3373125
3403539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار883.3373125
3403639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار883.3373125
3403739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار883.3373125
3403839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار883.3373125
3403939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار883.3373125
3404039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار883.3373125
3404139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار883.3373125
3404239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1588.4
3404339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1018.2373125
3404439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1042.9373125
340453902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1018.2373125
340463902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1018.2373125
340473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.1373125
3404839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3404939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3405039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1588.4
3405139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3405239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3405339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
340543904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار814.1823
340553904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار798.8493
340563904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار798.8493
340573904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار812.649
340583904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار774.3165
340593904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار797.316
340603904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار766.65
340613904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار812.649
340623904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار766.65
340633904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار766.65
340643904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار812.649
340653904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار766.65
340663904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار766.65
340673904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار766.65
34068عصاره مرغ هربسته 10گرمیدلار0.021
34069گوشت مرغ گرم هرکیلوگرم دلار1.17
34070انار هرتن دلار450
34071پرتقال تامسون شمالهرتن دلار280
34072پرتقال تامسون جنوب هرتن دلار235
34073پرتقال تامسون ناولهرتن دلار280
34074نارنگی شمالهرتن دلار355
34075کیوی در کارتنهرتن دلار510
34076کیوی در سبدهرتن دلار420
34077بی کربنات سدیم صنعتی هرتن دلار200
3407827111190C3+هرتن دلار322.012
3407929024100ارتوزایلنهرتن دلار733.4
34080استایرن منومرهرتن دلار791.445
34081آروماتیک سنگینهرتن دلار639.635
34082انیدرید فتالیکهرتن دلار717.25
3408329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار589.095
3408428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار125.875
3408531021000اوره گرانولههرتن دلار174.5625
3408631021000اوره پریلهرتن دلار180.5
3408729051490ایزوبوتانولهرتن دلار555.0375
34088آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1083
34089تولوئنهرتن دلار649.8
34090پلی بوتادین رابرهرتن دلار1329.07375
34091برش سنگینهرتن دلار249.584
3409229214100آنیلینهرتن دلار769
34093دوده صنعتیهرتن دلار870
34094C7-C9هرتن دلار535
3409527101210بنزین پیرولیزهرتن دلار488.661
3409629024300پارازایلینهرتن دلار731.1865
3409729221500تری اتانول آمینهرتن دلار716.4045
3409831053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.725
34099زایلین مخلوطهرتن دلار631.9267
3410028151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار95.144875
3410129336100کریستال ملامینهرتن دلار854.261375
3410229291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1369.33
3410329051100متانولهرتن دلار155.895
34104متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1386.4775
34105متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1688.4825
3410629221110منو اتانول آمینهرتن دلار850.25
3410729221220دی اتانول آمینهرتن دلار859.75
3410829053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار494.475
3410929094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار550.525
3411028151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار95.144875
3411129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار734.1125
3411229011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار454.3299
34113 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار128.0125
3411439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1271.1
3411539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1271.1
3411639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1271.1
3411739039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1221.92325
3411839039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1246.11975
341193907PET N آمورف هرتن دلار802.931925
341203907PET S آمورف هرتن دلار810.6673
341213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار814.5349875
341223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار830.779275
341233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار817.6291375
341243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار833.873425
341253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار821.496825
341263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار837.7411125
341273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار833.873425
341283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار857.8530875
341293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار852.438325
341303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار877.191525
341313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار859.4001625
341323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار884.1533625
341333907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار802.5182
341343907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار794.8897
3413539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار816.2495
3413639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار840.6607
3413739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار792.60115
3413839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار809.38385
341393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار791.07545
341403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار807.0953
341413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار820.06375
341423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار845.2378
341433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار791.07545
341443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار798.70395
341453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار813.96095
341463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار838.37215
34147390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار793.41055
34148با چگالی کمتر از 94% (پلی اتیلن خطی) 39011010پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار735.0625
34149با چگالی کمتر از 94% (LLDPE) 39011010 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار739.8125
34150390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار735.0625
341513901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار749.3125
341523901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار735.0625
341533901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار735.0625
341543901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار739.8125
341553901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار735.0625
341563901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار735.0625
341573901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار735.0625
341583901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار739.8125
341593901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار739.8125
3416039011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار743.033
3416139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار824.83275
3416239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار785.555
3416339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار785.555
3416439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار785.555
3416539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار785.555
3416639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار832.6883
3416739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار824.83275
3416839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار785.555
3416939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار785.555
3417039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار785.555
3417139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار785.555
3417239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار824.83275
3417339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار785.555
3417439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار785.555
3417539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار785.555
3417639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار785.555
3417739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار790.305
3417839011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار793.41055
3417939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار799.805
3418039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار810.73
3418139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار838.755
3418239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار810.73
3418339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار859.438875
3418439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار859.438875
3418539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار903.64
3418639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار728.175
3418739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار728.175
3418839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار728.175
3418939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار728.175
3419039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار728.175
3419139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار728.8875
3419239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار709.8875
3419339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار720.01355
3419439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار724.08525
3419539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار727.457275
3419639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3419739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار709.8875
3419839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار728.8875
3419939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار745.381875
3420039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار764.381875
3420139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار709.8875
3420239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار728.8875
3420339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار709.8875
3420439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار709.8875
3420539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار728.8875
3420639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار709.8875
3420739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار709.8875
3420839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3420939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار709.8875
3421039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار728.8875
3421139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار709.8875
3421239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار709.8875
3421339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار728.8875
3421439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار728.8875
3421539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار709.8875
3421639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار728.8875
3421739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار709.8875
3421839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار728.8875
3421939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار728.8875
3422039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار709.8875
3422139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار728.8875
3422239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار728.8875
3422339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار728.8875
3422439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار728.8875
3422539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار709.8875
3422639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار728.8875
3422739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار709.8875
3422839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار728.8875
3422939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار709.8875
3423039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار728.8875
3423139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار709.8875
3423239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار728.8875
3423339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار778.631875
3423439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار778.631875
3423539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار778.631875
3423639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار756.96
3423739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار794.96
3423839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار756.96
3423939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار756.96
3424039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار804.46
3424139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار779.8208
3424239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار779.8208
3424334049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3424439012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار473.31375
3424539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.4925
3424639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.166875
3424739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3424839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3424939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3425039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.13125
3425139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.23875
3425239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3425339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.4875
3425439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.4875
3425539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.4875
3425639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار949.97625
3425739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.33375
3425839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار889.5344
3425939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار938.42045
3426039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار958.55
3426139031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار958.55
3426239031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار928.83495
3426339031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار948.9645
3426439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار958.55
3426539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.4875
3426639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.4875
3426739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.4875
3426839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار949.97625
3426939031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار930.88125
3427039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.33375
3427139031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار883.23875
3427239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.4925
3427339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3427439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.166875
3427539031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3427639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3427739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3427839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3427939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.13125
3428039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.23875
3428139031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.71375
3428239031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.4875
3428339031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.71375
3428439031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار945.2025
3428539031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007
3428639031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007
3428739031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1007
3428839031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار949.97625
3428939031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3429039031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3429139031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3429239031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار892.92875
3429339031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878.67875
3429439031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878.67875
3429539031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.17875
3429639031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.17875
3429739152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3429839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1027.9
342993902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1018.2373125
343003902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
343013902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
343023902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
343033902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
343043902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1046.7373125
343053902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.9873125
343063902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1046.7373125
343073902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.9873125
343083902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار916.5873125
343093902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار892.8373125
343103902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار883.3373125
343113902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1018.2373125
343123902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1018.2373125
343133902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1018.2373125
343143902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1018.2373125
343153902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1046.7373125
343163902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1101.8373125
343173902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1042.9373125
343183902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار883.3373125
343193902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1018.2373125
343203902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار883.3373125
343213902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار883.3373125
343223902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار883.3373125
343233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1018.2373125
343243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1018.2373125
343253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.1373125
343263902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار883.3373125
343273902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار945.0873125
343283902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1018.2373125
3432939021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار919.132125
3433039021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار928.632125
3433139021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار919.132125
3433239021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار928.632125
34333390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار928.632125
3433439021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار883.3373125
3433539021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار916.5873125
3433639021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار883.3373125
3433739021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار883.3373125
3433839021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار883.3373125
3433939021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار883.3373125
3434039021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار883.3373125
3434139021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار883.3373125
3434239021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار883.3373125
3434339021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار976.4373125
3434439021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار934.6373125
3434539021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار883.3373125
3434639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار883.3373125
3434739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار883.3373125
3434839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار883.3373125
3434939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار883.3373125
3435039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار883.3373125
3435139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار883.3373125
3435239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار883.3373125
3435339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار883.3373125
3435439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار883.3373125
3435539021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار928.632125
3435639021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1018.2373125
3435739021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار883.3373125
3435839021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار883.3373125
3435939021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار883.3373125
3436039021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار883.3373125
3436139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار883.3373125
3436239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار883.3373125
3436339021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار883.3373125
3436439021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار883.3373125
3436539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار883.3373125
3436639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار883.3373125
3436739021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار883.3373125
3436839021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار883.3373125
3436939021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1588.4
3437039021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1018.2373125
3437139021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1042.9373125
343723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1018.2373125
343733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1018.2373125
343743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.1373125
3437539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3437639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3437739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1588.4
3437839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3437939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3438039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
343813904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار814.1823
343823904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار798.8493
343833904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار798.8493
343843904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار812.649
343853904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار774.3165
343863904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار797.316
343873904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار766.65
343883904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار812.649
343893904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار766.65
343903904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار766.65
343913904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار812.649
343923904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار766.65
343933904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار766.65
343943904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار766.65
34395قرص ترامادول 200 میلی گرم هربسته 100عددیدلار1.9
34396کاغذ فلوتینگ 125 گرمی هرکیلوگرم دلار0.42
34397کاغذ فلوتینگ 110 گرمی هرکیلوگرم دلار0.44
34398کاغذ سمی کرافت 125 گرمی هرکیلوگرم دلار0.46
34399کاغذ سمی کرافت 110 گرمی هرکیلوگرم دلار0.49
34400کاغذ سوپر کرافتهرکیلوگرم دلار0.68
34401کاغذ کرافتهرکیلوگرم دلار0.55
34402کاغذ سمی کرافت 175 گرمی هرکیلوگرم دلار0.46
34403رزین آلکید هرتن دلار900
34404گوجه فرنگی بوته ای (زراعی) هرکیلوگرم دلار0.45
34405گوجه فرنگی گلخانه ای معمولی هرکیلوگرم دلار0.5
34406گوجه فرنگی چری (گیلاسی) هرکیلوگرم دلار0.5
3440727111190C3+هرتن دلار334
3440829024100ارتوزایلنهرتن دلار735.3
34409استایرن منومرهرتن دلار786.22
34410آروماتیک سنگینهرتن دلار645.40625
34411انیدرید فتالیکهرتن دلار745.75
3441229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار595.137
3441328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار125.875
3441431021000اوره گرانولههرتن دلار174.5625
3441531021000اوره پریلهرتن دلار180.5
3441629051490ایزوبوتانولهرتن دلار555.0375
34417آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1083
34418تولوئنهرتن دلار672.125
34419پلی بوتادین رابرهرتن دلار1319.09875
34420برش سنگینهرتن دلار271.95175
3442129214100آنیلینهرتن دلار769
34422دوده صنعتیهرتن دلار870
34423C7-C9هرتن دلار535
3442427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار480.149
3442529024300پارازایلینهرتن دلار751.6305
3442629221500تری اتانول آمینهرتن دلار716.4045
3442731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.725
34428زایلین مخلوطهرتن دلار630.3915
3442928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار95.144875
3443029336100کریستال ملامینهرتن دلار822.7885875
3443129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1369.33
3443229051100متانولهرتن دلار167.295
34433متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1386.4775
34434متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1688.4825
3443529221110منو اتانول آمینهرتن دلار718.46125
3443629221220دی اتانول آمینهرتن دلار859.75
3443729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار483.075
3443829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار530.21875
3443928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار95.144875
3444029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار734.1125
3444129011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار446.6691
34442 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار128.0125
3444339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1282.975
3444439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1282.975
3444539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1282.975
3444639039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1221.92325
3444739039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1246.11975
344483907PET N آمورف هرتن دلار811.5603
344493907PET S آمورف هرتن دلار819.3788
344503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار823.28805
344513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار839.7069
344523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار826.41545
344533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار842.8343
344543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار830.3247
344553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار846.74355
344563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار842.8343
344573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار867.07165
344583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار861.5987
344593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار886.6179
344603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار868.63535
344613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار893.65455
344623907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار812.5122
344633907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار804.7887
3446439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار826.4145
3446539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار851.1297
3446639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار802.47165
3446739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار819.46335
344683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار800.92695
344693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار817.1463
344703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار830.27625
344713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار855.7638
344723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار800.92695
344733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار808.65045
344743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار824.09745
344753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار848.81265
34476390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار796.7688
344773901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار735.0625
344783901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار739.8125
34479390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار735.0625
344803901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار749.3125
344813901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار735.0625
344823901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار735.0625
344833901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار739.8125
344843901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار735.0625
344853901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار735.0625
344863901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار735.0625
344873901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار739.8125
344883901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار739.8125
3448939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار743.033
3449039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار828.324
3449139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار788.88
3449239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار788.88
3449339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار788.88
3449439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار788.88
3449539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار840.1572
3449639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار828.324
3449739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار788.88
3449839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار788.88
3449939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار788.88
3450039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار788.88
3450139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار828.324
3450239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار788.88
3450339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار788.88
3450439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار788.88
3450539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار788.88
3450639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار793.63
3450739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار796.7688
3450839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار803.13
3450939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار810.73
3451039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار838.755
3451139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار810.73
3451239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار859.438875
3451339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار859.438875
3451439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار903.64
3451539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار731.025
3451639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار731.025
3451739012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار731.025
3451839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار731.025
3451939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار731.025
3452039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار728.8875
3452139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار709.8875
3452239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار720.01355
3452339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار724.08525
3452439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار727.457275
3452539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3452639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار709.8875
3452739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار728.8875
3452839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار745.381875
3452939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار764.381875
3453039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار709.8875
3453139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار728.8875
3453239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار709.8875
3453339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار709.8875
3453439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار728.8875
3453539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار709.8875
3453639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار709.8875
3453739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3453839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار709.8875
3453939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار728.8875
3454039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار709.8875
3454139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار709.8875
3454239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار728.8875
3454339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار728.8875
3454439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار709.8875
3454539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار728.8875
3454639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار709.8875
3454739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار728.8875
3454839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار728.8875
3454939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار709.8875
3455039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار728.8875
3455139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار728.8875
3455239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار728.8875
3455339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار728.8875
3455439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار709.8875
3455539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار728.8875
3455639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار709.8875
3455739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار728.8875
3455839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار709.8875
3455939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار728.8875
3456039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار709.8875
3456139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار728.8875
3456239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار790.48075
3456339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار790.48075
3456439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار790.48075
3456539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار741.285
3456639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار779.285
3456739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار741.285
3456839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار741.285
3456939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار788.785
3457039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار764.4593
3457139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار764.4593
3457234049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3457339012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار475.16625
3457439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.4925
3457539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.166875
3457639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3457739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3457839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3457939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.13125
3458039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.23875
3458139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3458239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.4875
3458339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.4875
3458439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.4875
3458539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار949.97625
3458639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.33375
3458739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار900.1136
3458839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار949.58105
3458939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار969.95
3459039031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار969.95
3459139031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار939.88155
3459239031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار960.2505
3459339031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار969.95
3459439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.4875
3459539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.4875
3459639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.4875
3459739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار949.97625
3459839031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار930.88125
3459939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.33375
3460039031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار883.23875
3460139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.4925
3460239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3460339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.166875
3460439031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.40025
3460539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3460639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3460739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.905
3460839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.13125
3460939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.23875
3461039031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.71375
3461139031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.4875
3461239031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.71375
3461339031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار945.2025
3461439031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007
3461539031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007
3461639031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1007
3461739031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار949.97625
3461839031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3461939031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3462039031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.42875
3462139031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار892.92875
3462239031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878.67875
3462339031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878.67875
3462439031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.17875
3462539031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.17875
3462639152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3462739031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1039.3
346283902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1018.2373125
346293902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
346303902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
346313902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
346323902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.2373125
346333902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1046.7373125
346343902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.9873125
346353902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1046.7373125
346363902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.9873125
346373902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار916.5873125
346383902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار892.8373125
346393902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار883.3373125
346403902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1018.2373125
346413902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1018.2373125
346423902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1018.2373125
346433902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1018.2373125
346443902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1046.7373125
346453902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1101.8373125
346463902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1042.9373125
346473902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار883.3373125
346483902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1018.2373125
346493902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار883.3373125
346503902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار883.3373125
346513902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار883.3373125
346523902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1018.2373125
346533902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1018.2373125
346543902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.1373125
346553902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار883.3373125
346563902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار945.0873125
346573902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1018.2373125
3465839021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار919.132125
3465939021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار928.632125
3466039021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار919.132125
3466139021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار928.632125
34662390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار928.632125
3466339021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار883.3373125
3466439021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار916.5873125
3466539021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار883.3373125
3466639021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار883.3373125
3466739021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار883.3373125
3466839021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار883.3373125
3466939021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار883.3373125
3467039021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار883.3373125
3467139021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار883.3373125
3467239021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار976.4373125
3467339021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار934.6373125
3467439021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار883.3373125
3467539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار883.3373125
3467639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار883.3373125
3467739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار883.3373125
3467839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار883.3373125
3467939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار883.3373125
3468039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار883.3373125
3468139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار883.3373125
3468239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار883.3373125
3468339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار883.3373125
3468439021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار928.632125
3468539021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1018.2373125
3468639021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار883.3373125
3468739021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار883.3373125
3468839021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار883.3373125
3468939021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار883.3373125
3469039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار883.3373125
3469139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار883.3373125
3469239021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار883.3373125
3469339021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار883.3373125
3469439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار883.3373125
3469539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار883.3373125
3469639021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار883.3373125
3469739021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار883.3373125
3469839021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1588.4
3469939021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1018.2373125
3470039021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1042.9373125
347013902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1018.2373125
347023902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1018.2373125
347033902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.1373125
3470439074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3470539074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3470639074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1588.4
3470739074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3470839074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3470939074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
347103904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار819.3028
347113904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار804.0173
347123904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار804.0173
347133904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار817.77425
347143904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار779.5605
347153904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار802.48875
347163904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار764.275
347173904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار817.77425
347183904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار764.275
347193904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار764.275
347203904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار817.77425
347213904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار764.275
347223904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار764.275
347233904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار764.275
34724سیمان 325-1 (فله ای) (هرتن سیمان پاکتی معادل سه دلار بالاتر از سیمان فله محاسبه میگردد.)هرتن دلار23
34725سیمان نوع 2 و پوزولانی (فله ای) (هرتن سیمان پاکتی معادل سه دلار بالاتر از سیمان فله محاسبه میگردد.)هرتن دلار24
34726سیمان 425-1 (فله ای) (هرتن سیمان پاکتی معادل سه دلار بالاتر از سیمان فله محاسبه میگردد.)هرتن دلار24.5
34727سیمان تیپ 5 (فله ای) (هرتن سیمان پاکتی معادل سه دلار بالاتر از سیمان فله محاسبه میگردد.)هرتن دلار25
34728سیمان 525-1 (فله ای) (هرتن سیمان پاکتی معادل سه دلار بالاتر از سیمان فله محاسبه میگردد.)هرتن دلار26
34729کلینکر خاکستری (فله ای)هرتن دلار18
34730کلینکر سفید (فله ای) هرتن دلار37
34731سیمان سفید (فله ای) (هرتن سیمان پاکتی معادل سه دلار بالاتر از سیمان فله محاسبه میگردد.)هرتن دلار47
34732کنسرو ماهی تن 180 گرمی در روغن گیاهی هرعدددلار0.85
34733کنسرو ماهی تن 150 گرمی در روغن گیاهی هرعدددلار0.67
34734کنسرو ماهی تن 120 گرمی در روغن گیاهی هرعدددلار0.5
34735زیره سبز هرکیلوگرم دلار2.8
3473627111190C3+هرتن دلار371.45
3473729024100ارتوزایلنهرتن دلار757.15
34738استایرن منومرهرتن دلار792.87
34739آروماتیک سنگینهرتن دلار638.958125
34740انیدرید فتالیکهرتن دلار762.375
3474129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار595.137
3474228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.825
3474331021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3474431021000اوره پریلهرتن دلار187.625
3474529051490ایزوبوتانولهرتن دلار564.775
34746آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
34747تولوئنهرتن دلار672.125
34748پلی بوتادین رابرهرتن دلار1319.09875
34749برش سنگینهرتن دلار305.12575
3475029214100آنیلینهرتن دلار769
34751دوده صنعتیهرتن دلار870
34752C7-C9هرتن دلار535
3475327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار502.1415
3475429024300پارازایلینهرتن دلار742.843
3475529221500تری اتانول آمینهرتن دلار752.571
3475631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار258.4
34757زایلین مخلوطهرتن دلار635.018
3475828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.40125
3475929336100کریستال ملامینهرتن دلار839.2224
3476029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1369.33
3476129051100متانولهرتن دلار178.22
34762متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1362.49
34763متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1726.72
3476429221110منو اتانول آمینهرتن دلار724.0805
3476529221220دی اتانول آمینهرتن دلار876.85
3476629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار504.925
3476729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار539.98
3476828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.40125
3476929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار740.05
3477029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار451.92735
34771 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار128.4875
3477239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1282.975
3477339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1282.975
3477439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1282.975
3477539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1221.92325
3477639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1246.11975
347773907PET N آمورف هرتن دلار821.4213
347783907PET S آمورف هرتن دلار829.3348
347793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار825.37805
347803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار841.9964
347813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار828.54345
347823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار845.1618
347833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار832.5002
347843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار849.11855
347853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار845.1618
347863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار869.69365
347873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار864.1542
347883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار889.4774
347893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار871.27635
347903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار896.59955
347913907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار827.5032
347923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار819.6372
3479339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار841.662
3479439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار866.8332
3479539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار817.2774
3479639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار834.5826
347973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار815.7042
347983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار832.2228
347993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار845.595
348003907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار871.5528
348013907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار815.7042
348023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار823.5702
348033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار839.3022
348043907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار864.4734
34805390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار808.14315
348063901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار755.25
348073901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار760
34808390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار755.25
348093901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار769.5
348103901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار755.25
348113901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار755.25
348123901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار760
348133901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار755.25
348143901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار755.25
348153901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار755.25
348163901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار760
348173901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار760
3481839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار745.75
3481939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار823.83525
3482039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار784.605
3482139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار784.605
3482239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار808.14315
3482339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار784.605
3482439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار839.52735
3482539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار839.52735
3482639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار784.605
3482739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار784.605
3482839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار784.605
3482939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار784.605
3483039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار823.83525
3483139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار784.605
3483239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار808.14315
3483339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار808.14315
3483439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار808.14315
3483539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار789.355
3483639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار808.14315
3483739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار798.855
3483839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار810.73
3483939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار838.755
3484039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار810.73
3484139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار859.438875
3484239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار859.438875
3484339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار904.115
3484439012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار733.4
3484539012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار733.4
3484639012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار733.4
3484739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار733.4
3484839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار733.4
3484939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار731.5
3485039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار712.5
3485139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار722.73055
3485239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار726.75
3485339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار730.2004
3485439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار741
3485539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار712.5
3485639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار731.5
3485739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار748.125
3485839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار767.125
3485939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار712.5
3486039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار731.5
3486139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار712.5
3486239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار712.5
3486339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار731.5
3486439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار712.5
3486539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار712.5
3486639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار741
3486739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار712.5
3486839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار731.5
3486939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار712.5
3487039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار712.5
3487139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار731.5
3487239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار731.5
3487339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار712.5
3487439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار731.5
3487539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار712.5
3487639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار731.5
3487739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار731.5
3487839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار712.5
3487939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار731.5
3488039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار731.5
3488139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار731.5
3488239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار731.5
3488339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار712.5
3488439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار731.5
3488539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار712.5
3488639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار731.5
3488739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار712.5
3488839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار731.5
3488939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار712.5
3489039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار731.5
3489139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار793.25
3489239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار793.25
3489339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار793.25
3489439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار759.335
3489539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار797.335
3489639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار759.335
3489739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار759.335
3489839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار806.835
3489939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار782.1483
3490039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار782.1483
3490134049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3490239012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار476.71
3490339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار607.4775
3490439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار455.750625
3490539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.215
3490639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.215
3490739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.215
3490839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.39375
3490939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.21625
3491039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار546.90075
3491139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1012.4625
3491239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1012.4625
3491339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1012.4625
3491439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار959.42875
3491539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار911.50125
3491639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار907.1664
3491739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار957.02145
3491839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار977.55
3491939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار977.55
3492039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار947.24595
3492139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار967.7745
3492239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار977.55
3492339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1012.4625
3492439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1012.4625
3492539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1012.4625
3492639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار959.42875
3492739031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار940.14375
3492839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار911.50125
3492939031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار892.21625
3493039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار607.4775
3493139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار546.90075
3493239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار455.750625
3493339031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار546.90075
3493439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.215
3493539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.215
3493639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.215
3493739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.39375
3493839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.21625
3493939031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1007.64125
3494039031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1012.4625
3494139031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1007.64125
3494239031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار954.6075
3494339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1016.5
3494439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1016.5
3494539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1016.5
3494639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار959.42875
3494739031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.78625
3494839031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.78625
3494939031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.78625
3495039031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.28625
3495139031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار888.03625
3495239031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار888.03625
3495339031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار840.53625
3495439031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار840.53625
3495539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3495639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1041.2
349573902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1043.094775
349583902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.094775
349593902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.094775
349603902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.094775
349613902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.094775
349623902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1071.594775
349633902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1104.844775
349643902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1071.594775
349653902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1104.844775
349663902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار941.444775
349673902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار917.694775
349683902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار908.194775
349693902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1043.094775
349703902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1043.094775
349713902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1043.094775
349723902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1043.094775
349733902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1071.594775
349743902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.694775
349753902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.794775
349763902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار908.194775
349773902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1043.094775
349783902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار908.194775
349793902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار908.194775
349803902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار908.194775
349813902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1043.094775
349823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1043.094775
349833902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1101.994775
349843902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار908.194775
349853902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار969.944775
349863902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1043.094775
3498739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار940.079625
3498839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار949.579625
3498939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار940.079625
3499039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار949.579625
34991390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار949.579625
3499239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار908.194775
3499339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار941.444775
3499439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار908.194775
3499539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار908.194775
3499639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار908.194775
3499739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار908.194775
3499839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار908.194775
3499939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار908.194775
3500039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار908.194775
3500139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1001.294775
3500239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار959.494775
3500339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار908.194775
3500439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار908.194775
3500539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار908.194775
3500639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار908.194775
3500739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار908.194775
3500839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار908.194775
3500939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار908.194775
3501039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار908.194775
3501139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار908.194775
3501239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار908.194775
3501339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار949.579625
3501439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1043.094775
3501539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار908.194775
3501639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار908.194775
3501739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار908.194775
3501839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار908.194775
3501939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار908.194775
3502039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار908.194775
3502139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار908.194775
3502239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار908.194775
3502339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار908.194775
3502439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار908.194775
3502539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار908.194775
3502639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار908.194775
3502739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1588.4
3502839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1043.094775
3502939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1067.794775
350303902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1043.094775
350313902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1043.094775
350323902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1101.994775
3503339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3503439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3503539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1588.4
3503639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3503739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
3503839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1588.4
350393904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار838.242
350403904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار822.719
350413904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار822.719
350423904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار838.242
350433904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار791.673
350443904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار814.9575
350453904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار776.15
350463904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار838.242
350473904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار776.15
350483904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار776.15
350493904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار838.242
350503904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار776.15
350513904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار776.15
350523904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار776.15
35053الیاف پلی استر نو (ویرجین) هالو سفید هرکیلوگرم دلار1
35054الیاف پلی استر بازیافتی (ریسایکل) هالو سفید هرکیلوگرم دلار0.7
35055الیاف پلی استر نو (ویرجین) هالورنگی ، سیلیکونی ، ضدآتش ، آبدوستهرکیلوگرم دلار1.3
35056الیاف پلی استر بازیافتی (ریسایکل) هالورنگی ، سیلیکونی ، ضدآتش ، آبدوستهرکیلوگرم دلار1
3505727111190C3+هرتن دلار415.15
3505829024100ارتوزایلنهرتن دلار755.25
35059استایرن منومرهرتن دلار814.72
35060آروماتیک سنگینهرتن دلار609.674375
35061انیدرید فتالیکهرتن دلار796.1
35062گوگردهرتن دلار23.75
3506329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار589.095
3506428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.35
3506531021000اوره گرانولههرتن دلار175.75
3506631021000اوره پریلهرتن دلار187.625
3506729051490ایزوبوتانولهرتن دلار562.8275
35068آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
35069تولوئنهرتن دلار667.85
35070پلی بوتادین رابرهرتن دلار1252.575
35071برش سنگینهرتن دلار288.914
3507229214100آنیلینهرتن دلار769
35073دوده صنعتیهرتن دلار870
35074C7-C9هرتن دلار460
35075گاز مایع صنعتی(نامنطبق- ضایعاتی)هرتن دلار150
3507627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار495.5675
3507729024300پارازایلینهرتن دلار720.8315
3507829221500تری اتانول آمینهرتن دلار765.6525
3507931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار256.5
35080زایلین مخلوطهرتن دلار626.278
3508128151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.425
3508229336100کریستال ملامینهرتن دلار859.20565
3508329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1368
3508429051100متانولهرتن دلار186.77
35085متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1391.845
35086متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1695.63125
3508729221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3508829221220دی اتانول آمینهرتن دلار911.05
3508929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار507.3
3509029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار546.725
3509128151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.425
3509229153200منومر وینیل استاتهرتن دلار747.65
3509329011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار446.01075
35094 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار126.5875
3509539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1281.075
3509639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1281.075
3509739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1281.075
3509839039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1220.00425
3509939039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1244.16275
351003907PET N آمورف هرتن دلار818.216475
351013907PET S آمورف هرتن دلار826.0991
351023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار814.2751625
351033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار830.828675
351043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار817.4282125
351053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار833.981725
351063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار821.369525
351073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار837.9230375
351083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار833.981725
351093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار858.4178625
351103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار852.900025
351113907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار878.124425
351123907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار859.9943875
351133907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار885.2187875
351143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار820.5074
351153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار812.7079
3511639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار834.5465
3511739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار859.5049
3511839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار810.36805
3511939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار827.52695
351203907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار808.80815
351213907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار825.1871
351223907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار838.44625
351233907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار864.1846
351243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار808.80815
351253907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار816.60765
351263907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار832.20665
351273907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار857.16505
35128390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.0734
351293901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار753.35
351303901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار758.1
35131390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار753.35
351323901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار767.6
351333901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار753.35
351343901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار753.35
351353901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار758.1
351363901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار753.35
351373901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار753.35
351383901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار753.35
351393901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار758.1
351403901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار758.1
3514139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار769.709
3514239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار850.269
3514339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار809.78
3514439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار809.78
3514539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار809.78
3514639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار809.78
3514739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار866.4646
3514839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار866.4646
3514939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار809.78
3515039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار809.78
3515139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار809.78
3515239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار809.78
3515339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار850.269
3515439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار809.78
3515539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار809.78
3515639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار809.78
3515739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار809.78
3515839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار814.53
3515939011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.0734
3516039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار824.03
3516139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار828.0675
3516239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار859.8925
3516339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار828.0675
3516439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار881.1048125
3516539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار881.1048125
3516639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار915.515
3516739012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار746.225
3516839012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار746.225
3516939012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار746.225
3517039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار746.225
3517139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار746.225
3517239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار754.5375
3517339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار735.5375
3517439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار746.68955
3517539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار750.24825
3517639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار754.389775
3517739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار764.959
3517839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار735.5375
3517939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار754.5375
3518039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار772.314375
3518139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار791.314375
3518239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار735.5375
3518339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار754.5375
3518439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار735.5375
3518539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار735.5375
3518639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار754.5375
3518739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار735.5375
3518839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار735.5375
3518939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار764.959
3519039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار735.5375
3519139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار754.5375
3519239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار735.5375
3519339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار735.5375
3519439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار754.5375
3519539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار754.5375
3519639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار735.5375
3519739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار754.5375
3519839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار735.5375
3519939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار754.5375
3520039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار754.5375
3520139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار735.5375
3520239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار754.5375
3520339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار754.5375
3520439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار754.5375
3520539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار754.5375
3520639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار735.5375
3520739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار754.5375
3520839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار735.5375
3520939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار754.5375
3521039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار735.5375
3521139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار754.5375
3521239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار735.5375
3521339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار754.5375
3521439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار817.66975
3521539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار817.66975
3521639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار817.66975
3521739012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار768.835
3521839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار806.835
3521939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار768.835
3522039012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار768.835
3522139012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار816.335
3522239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار791.4583
3522339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار791.4583
3522434049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3522539012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار485.04625
3522639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار619.74675
3522739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.1473125
3522839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.3005
3522939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.3005
3523039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.3005
3523139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.381875
3523239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار967.620125
3523339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار558.176775
3523439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1032.91125
3523539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1032.91125
3523639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1032.91125
3523739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار978.806375
3523839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار930.294625
3523939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار915.9824
3524039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار966.32195
3524139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار987.05
3524239031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار987.05
3524339031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار956.45145
3524439031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار977.1795
3524539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار987.05
3524639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1032.91125
3524739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1032.91125
3524839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1032.91125
3524939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار978.806375
3525039031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار959.131875
3525139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار930.294625
3525239031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار910.620125
3525339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار619.74675
3525439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار558.176775
3525539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.1473125
3525639031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار558.176775
3525739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.3005
3525839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.3005
3525939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.3005
3526039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.381875
3526139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار967.620125
3526239031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.992625
3526339031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1032.91125
3526439031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1032.91125
3526539031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.88775
3526639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1035.975
3526739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1035.975
3526839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1035.975
3526939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار978.806375
3527039031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار968.969125
3527139031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار968.969125
3527239031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار968.969125
3527339031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار921.469125
3527439031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار907.219125
3527539031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار907.219125
3527639031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.719125
3527739031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.719125
3527839152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3527939031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1042.15
352803902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1049.69965
352813902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.69965
352823902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.69965
352833902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.69965
352843902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.69965
352853902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.19965
352863902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.44965
352873902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.19965
352883902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.44965
352893902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار948.04965
352903902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار924.29965
352913902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار914.79965
352923902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1049.69965
352933902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1049.69965
352943902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1049.69965
352953902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1049.69965
352963902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1078.19965
352973902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1133.29965
352983902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1074.39965
352993902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار914.79965
353003902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1049.69965
353013902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار914.79965
353023902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار914.79965
353033902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار914.79965
353043902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1049.69965
353053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1049.69965
353063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1108.59965
353073902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار914.79965
353083902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار976.54965
353093902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1049.69965
3531039021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار946.81275
3531139021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار956.31275
3531239021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار946.81275
3531339021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار956.31275
35314390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار956.31275
3531539021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار914.79965
3531639021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار948.04965
3531739021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار914.79965
3531839021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.79965
3531939021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار914.79965
3532039021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار914.79965
3532139021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار914.79965
3532239021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.79965
3532339021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار914.79965
3532439021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1007.89965
3532539021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار966.09965
3532639021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار914.79965
3532739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار914.79965
3532839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار914.79965
3532939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار914.79965
3533039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار914.79965
3533139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار914.79965
3533239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار914.79965
3533339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار914.79965
3533439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار914.79965
3533539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار914.79965
3533639021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار956.31275
3533739021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1049.69965
3533839021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار914.79965
3533939021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار914.79965
3534039021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار914.79965
3534139021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار914.79965
3534239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار914.79965
3534339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار914.79965
3534439021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار914.79965
3534539021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار914.79965
3534639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار914.79965
3534739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار914.79965
3534839021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار914.79965
3534939021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار914.79965
3535039021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1586.5
3535139021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1049.69965
3535239021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1074.39965
353533902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1049.69965
353543902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1049.69965
353553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1108.59965
3535639074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1586.5
3535739074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1586.5
3535839074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1586.5
3535939074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1586.5
3536039074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1586.5
3536139074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1586.5
353623904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار854.2875
353633904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار838.755
353643904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار838.755
353653904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار854.2875
353663904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار815.45625
353673904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار815.45625
353683904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار776.625
353693904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار854.2875
353703904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار776.625
353713904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار776.625
353723904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار854.2875
353733904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار776.625
353743904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار776.625
353753904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار776.625
3537627111190C3+هرتن دلار415.15
3537729024100ارتوزایلنهرتن دلار757.625
35378استایرن منومرهرتن دلار803.0825
35379آروماتیک سنگینهرتن دلار600.51875
35380انیدرید فتالیکهرتن دلار815.1
35381گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3538229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار583.053
3538328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.35
3538431021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3538531021000اوره پریلهرتن دلار185.725
3538629051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
35387آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
35388تولوئنهرتن دلار647.6625
35389پلی بوتادین رابرهرتن دلار1247.825
35390برش سنگینهرتن دلار290.377
3539129214100آنیلینهرتن دلار769
35392دوده صنعتیهرتن دلار870
35393C7-C9هرتن دلار460
3539427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار487.33575
3539529024300پارازایلینهرتن دلار711.93
3539629221500تری اتانول آمینهرتن دلار763.344
3539731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
35398زایلین مخلوطهرتن دلار618.62803
3539928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.425
3540029336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3540129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1364.675
3540229051100متانولهرتن دلار187.15
35403متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
35404متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1628.41875
3540529221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3540629221220دی اتانول آمینهرتن دلار908.2
3540729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار485.925
3540829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار539.6
3540928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.425
3541029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار752.4
3541129011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار438.602175
35412 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار130.625
3541339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3541439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3541539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3541639039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1230.55875
3541739039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1254.92625
354183907PET N آمورف هرتن دلار809.1131
354193907PET S آمورف هرتن دلار816.98385
354203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار805.177725
354213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار821.7063
354223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار808.326025
354233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار824.8546
354243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار812.2614
354253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار828.789975
354263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار824.8546
354273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار849.253925
354283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار843.7444
354293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار868.9308
354303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار850.828075
354313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار876.014475
354323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار811.6344
354333907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار803.8824
3543439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار825.588
3543539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار850.3944
3543639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار801.5568
3543739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار818.6112
354383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار800.0064
354393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار816.2856
354403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار829.464
354413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار855.0456
354423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار800.0064
354433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار807.7584
354443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار823.2624
354453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار848.0688
35446390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
354473901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار768.55
354483901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار773.3
35449390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار768.55
354503901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار782.8
354513901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار768.55
354523901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار768.55
354533901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار773.3
354543901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار768.55
354553901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار768.55
354563901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار768.55
354573901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار773.3
354583901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار773.3
3545939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار765.8558
3546039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار846.279
3546139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار805.98
3546239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار805.98
3546339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار805.98
3546439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار805.98
3546539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار862.3986
3546639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار862.3986
3546739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار805.98
3546839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار805.98
3546939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار805.98
3547039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار805.98
3547139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار846.279
3547239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار805.98
3547339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار805.98
3547439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار805.98
3547539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار805.98
3547639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار810.73
3547739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
3547839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار820.23
3547939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار823.3175
3548039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار855.1425
3548139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار823.3175
3548239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار876.2360625
3548339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار876.2360625
3548439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار910.765
3548539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار747.08
3548639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار747.08
3548739012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار747.08
3548839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار747.08
3548939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار747.08
3549039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار750.8325
3549139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار731.8325
3549239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار742.83635
3549339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار746.46915
3549439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار750.499525
3549539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3549639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار731.8325
3549739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار750.8325
3549839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار768.424125
3549939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار787.424125
3550039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار731.8325
3550139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار750.8325
3550239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار731.8325
3550339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار731.8325
3550439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار750.8325
3550539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار731.8325
3550639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار731.8325
3550739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3550839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار731.8325
3550939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار750.8325
3551039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار731.8325
3551139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار731.8325
3551239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار750.8325
3551339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار750.8325
3551439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار731.8325
3551539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار750.8325
3551639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار731.8325
3551739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار750.8325
3551839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار750.8325
3551939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار731.8325
3552039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار750.8325
3552139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار750.8325
3552239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار750.8325
3552339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار750.8325
3552439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار731.8325
3552539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار750.8325
3552639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار731.8325
3552739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار750.8325
3552839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار731.8325
3552939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار750.8325
3553039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار731.8325
3553139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار750.8325
3553239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار813.74245
3553339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار813.74245
3553439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار813.74245
3553539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار765.225
3553639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار803.225
3553739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار765.225
3553839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار765.225
3553939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار812.725
3554039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار787.9205
3554139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار787.9205
3554234049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3554339012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار485.602
3554439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3554539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3554639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3554739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3554839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3554939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3555039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3555139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3555239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3555339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3555439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3555539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3555639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3555739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار911.5744
3555839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار961.6717
3555939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار982.3
3556039031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار982.3
3556139031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار961.6717
3556239031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار982.3
3556339031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار982.3
3556439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3556539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3556639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3556739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3556839031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار954.500625
3556939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3557039031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار906.131375
3557139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3557239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3557339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3557439031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3557539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3557639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3557739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3557839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3557939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3558039031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3558139031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3558239031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3558339031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار974.080125
3558439031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3558539031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3558639031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1031.225
3558739031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار974.080125
3558839031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3558939031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3559039031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3559139031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار916.790375
3559239031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3559339031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3559439031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3559539031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3559639152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3559739031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1037.4
355983902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1049.6018
355993902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356003902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356013902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356023902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356033902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.1018
356043902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.3518
356053902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.1018
356063902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.3518
356073902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار947.9518
356083902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار924.2018
356093902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار914.7018
356103902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1049.6018
356113902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1049.6018
356123902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1049.6018
356133902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1049.6018
356143902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1078.1018
356153902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1133.2018
356163902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1074.3018
356173902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار914.7018
356183902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1049.6018
356193902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار914.7018
356203902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار914.7018
356213902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار914.7018
356223902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1049.6018
356233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1049.6018
356243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1108.5018
356253902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار914.7018
356263902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار976.4518
356273902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1049.6018
3562839021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار946.713
3562939021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار956.213
3563039021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار946.713
3563139021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار956.213
35632390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار956.213
3563339021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار914.7018
3563439021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار947.9518
3563539021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار914.7018
3563639021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.7018
3563739021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار914.7018
3563839021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار914.7018
3563939021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار914.7018
3564039021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.7018
3564139021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار914.7018
3564239021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1007.8018
3564339021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار966.0018
3564439021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار914.7018
3564539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار914.7018
3564639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار914.7018
3564739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار914.7018
3564839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار914.7018
3564939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار914.7018
3565039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار914.7018
3565139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار914.7018
3565239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار914.7018
3565339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار914.7018
3565439021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار956.213
3565539021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1049.6018
3565639021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار914.7018
3565739021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار914.7018
3565839021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار914.7018
3565939021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار914.7018
3566039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار914.7018
3566139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار914.7018
3566239021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار914.7018
3566339021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار914.7018
3566439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار914.7018
3566539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار914.7018
3566639021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار914.7018
3566739021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار914.7018
3566839021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3566939021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1049.6018
3567039021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1074.3018
356713902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1049.6018
356723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1049.6018
356733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1108.5018
3567439074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567539074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567639074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3567739074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567839074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567939074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
356803904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار846.45
356813904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار846.45
356823904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار846.45
356833904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار846.45
356843904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار807.975
356853904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار807.975
356863904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار769.5
356873904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار846.45
356883904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار769.5
356893904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار769.5
356903904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار846.45
356913904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار769.5
356923904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار769.5
356933904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار769.5
35694شمش آهن 2020/01/02هرتن دلار400
35695شمش روی 2020/01/06هرتن دلار2273
35696شمش مس 2020/01/06هرتن دلار6062
35697شمش آلومینیوم 2020/01/06هرتن دلار1770
35698شمش نیکل 2020/01/06هرتن دلار13797
35699شمش قلع 2020/01/06هرتن دلار17082
35700شمش سرب 2020/01/06هرتن دلار1899
35701شمش آهن 2020/01/08هرتن دلار400
35702شمش روی 2020/01/13هرتن دلار2273
35703شمش مس 2020/01/13هرتن دلار6062
35704شمش آلومینیوم 2020/01/13هرتن دلار1770
35705شمش نیکل 2020/01/13هرتن دلار13797
35706شمش قلع 2020/01/13هرتن دلار17082
35707شمش سرب 2020/01/13هرتن دلار1899
35708شمش آهن 2019/12/18هرتن دلار398
35709شمش روی 2019/12/23هرتن دلار2432
35710شمش مس 2019/12/23هرتن دلار5859
35711شمش آلومینیوم 2019/12/23هرتن دلار1772
35712شمش نیکل 2019/12/23هرتن دلار15195
35713شمش قلع 2019/12/23هرتن دلار16359
35714شمش سرب 2019/12/23هرتن دلار1899
35715شمش آهن 2019/12/11هرتن دلار385
35716شمش روی 2019/12/16هرتن دلار2432
35717شمش مس 2019/12/16هرتن دلار5859
35718شمش آلومینیوم 2019/12/16هرتن دلار1772
35719شمش نیکل 2019/12/16هرتن دلار15195
35720شمش قلع 2019/12/16هرتن دلار16360
35721شمش سرب 2019/12/16هرتن دلار2031
35722شمش آهن بیلت 2019/09/04هرتن دلار350
35723شمش آهن اسلب 2019/09/04هرتن دلار365
35724شمش روی 2019/09/09هرتن دلار2275
35725شمش مس 2019/09/09هرتن دلار5708
35726شمش آلومینیوم 2019/09/09هرتن دلار1741
35727شمش نیکل 2019/09/09هرتن دلار15678
35728شمش قلع 2019/09/09هرتن دلار16567
35729شمش سرب 2019/09/09هرتن دلار2043
35730شمش آهن 2019/09/11هرتن دلار350
35731شمش روی 2019/09/16هرتن دلار2275
35732شمش مس 2019/09/16هرتن دلار5708
35733شمش آلومینیوم 2019/09/16هرتن دلار1741
35734شمش نیکل 2019/09/16هرتن دلار15678
35735شمش قلع 2019/09/16هرتن دلار16567
35736شمش سرب 2019/09/16هرتن دلار2043
35737شمش آهن 2019/09/18هرتن دلار350
35738شمش روی 2019/09/23هرتن دلار2275
35739شمش مس 2019/09/23هرتن دلار5708
35740شمش آلومینیوم 2019/09/23هرتن دلار1741
35741شمش نیکل 2019/09/23هرتن دلار15678
35742شمش قلع 2019/09/23هرتن دلار16567
35743شمش سرب 2019/09/23هرتن دلار2043
35744شمش آهن 2019/09/25هرتن دلار350
35745شمش روی 2019/09/30هرتن دلار2275
35746شمش مس 2019/09/30هرتن دلار5708
35747شمش آلومینیوم 2019/09/30هرتن دلار1741
35748شمش نیکل 2019/09/30هرتن دلار15678
35749شمش قلع 2019/09/30هرتن دلار16567
35750شمش سرب 2019/09/30هرتن دلار2043
35751شمش آهن 2019/10/02هرتن دلار342
35752شمش روی 2019/10/07هرتن دلار2319
35753شمش مس 2019/10/07هرتن دلار5745
35754شمش آلومینیوم 2019/10/07هرتن دلار1749
35755شمش نیکل 2019/10/07هرتن دلار17668
35756شمش قلع 2019/10/07هرتن دلار16828
35757شمش سرب 2019/10/07هرتن دلار2070
35758شمش آهن 2019/10/09هرتن دلار340
35759شمش روی 2019/10/14هرتن دلار2319
35760شمش مس 2019/10/14هرتن دلار5745
35761شمش آلومینیوم 2019/10/14هرتن دلار1749
35762شمش نیکل 2019/10/14هرتن دلار17668
35763شمش قلع 2019/10/14هرتن دلار16828
35764شمش سرب 2019/10/14هرتن دلار2070
35765شمش آهن 2019/10/16هرتن دلار340
35766شمش روی 2019/10/21هرتن دلار2319
35767شمش مس 2019/10/21هرتن دلار5745
35768شمش آلومینیوم 2019/10/21هرتن دلار1749
35769شمش نیکل 2019/10/21هرتن دلار17668
35770شمش قلع 2019/10/21هرتن دلار16828
35771شمش سرب 2019/10/21هرتن دلار2070
35772شمش آهن بیلت 2019/10/23هرتن دلار345
35773شمش آهن اسلب 2019/10/23هرتن دلار335
35774شمش روی 2019/10/28هرتن دلار2319
35775شمش مس 2019/10/28هرتن دلار5745
35776شمش آلومینیوم 2019/10/28هرتن دلار1749
35777شمش نیکل 2019/10/28هرتن دلار17668
35778شمش قلع 2019/10/28هرتن دلار16828
35779شمش سرب 2019/10/28هرتن دلار2070
35780شمش آهن بیلت 2019/10/30هرتن دلار347
35781شمش آهن اسلب 2019/10/30هرتن دلار335
35782شمش روی 2019/11/04هرتن دلار2445
35783شمش مس 2019/11/04هرتن دلار5742
35784شمش آلومینیوم 2019/11/04هرتن دلار1718
35785شمش نیکل 2019/11/04هرتن دلار17108
35786شمش قلع 2019/11/04هرتن دلار16592
35787شمش سرب 2019/11/04هرتن دلار2184
35788شمش آهن 2019/11/06هرتن دلار342
35789شمش روی 2019/11/11هرتن دلار2445
35790شمش مس 2019/11/11هرتن دلار5742
35791شمش آلومینیوم 2019/11/11هرتن دلار1718
35792شمش نیکل 2019/11/11هرتن دلار17108
35793شمش قلع 2019/11/11هرتن دلار16592
35794شمش سرب 2019/11/11هرتن دلار2184
35795شمش آهن بیلت 2019/11/13هرتن دلار355
35796شمش آهن اسلب 2019/11/13هرتن دلار340
35797شمش روی 2019/11/18هرتن دلار2445
35798شمش مس 2019/11/18هرتن دلار5742
35799شمش آلومینیوم 2019/11/18هرتن دلار1718
35800شمش نیکل 2019/11/18هرتن دلار17108
35801شمش قلع 2019/11/18هرتن دلار16592
35802شمش سرب 2019/11/18هرتن دلار2184
35803شمش آهن بیلت 2019/11/20هرتن دلار355
35804شمش آهن اسلب 2019/11/20هرتن دلار340
35805شمش روی 2019/11/25هرتن دلار2445
35806شمش مس 2019/11/25هرتن دلار5742
35807شمش آلومینیوم 2019/11/25هرتن دلار1718
35808شمش نیکل 2019/11/25هرتن دلار17108
35809شمش قلع 2019/11/25هرتن دلار16592
35810شمش سرب 2019/11/25هرتن دلار2184
35811شمش آهن 2020/01/15هرتن دلار395
35812شمش روی 2020/01/20هرتن دلار2273
35813شمش مس 2020/01/20هرتن دلار6062
35814شمش آلومینیوم 2020/01/20هرتن دلار1770
35815شمش نیکل 2020/01/20هرتن دلار13797
35816شمش قلع 2020/01/20هرتن دلار17082
35817شمش سرب 2020/01/20هرتن دلار1899
35818شمش آهن بیلت 2019/12/04هرتن دلار365
35819شمش آهن اسلب 2019/12/04هرتن دلار350
35820شمش روی 2019/12/09هرتن دلار2432
35821شمش مس 2019/12/09هرتن دلار5859
35822شمش آلومینیوم 2019/12/09هرتن دلار1772
35823شمش نیکل 2019/12/09هرتن دلار15195
35824شمش قلع 2019/12/09هرتن دلار16360
35825شمش سرب 2019/12/09هرتن دلار2031
35826نوار بهداشتی هرکیلوگرم دلار3
3582728151100سود کاستیک پرک 99%-98%هرتن دلار260
35828آب ژاول هرتن دلار40
3582927111190C3+هرتن دلار415.15
3583029024100ارتوزایلنهرتن دلار748.125
35831استایرن منومرهرتن دلار803.0825
35832آروماتیک سنگینهرتن دلار562.863125
35833انیدرید فتالیکهرتن دلار815.1
35834گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3583529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار583.053
3583628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.35
3583731021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3583831021000اوره پریلهرتن دلار185.25
3583929051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
35840آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
35841تولوئنهرتن دلار601.825
35842پلی بوتادین رابرهرتن دلار1247.825
35843برش سنگینهرتن دلار268.413
3584429214100آنیلینهرتن دلار769
35845دوده صنعتیهرتن دلار870
35846C7-C9هرتن دلار460
3584727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار459.20625
3584829024300پارازایلینهرتن دلار674.6235
3584929221500تری اتانول آمینهرتن دلار763.344
3585031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
35851زایلین مخلوطهرتن دلار623.238
3585228151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار91.4375
3585329336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3585429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1364.675
3585529051100متانولهرتن دلار178.505
35856متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
35857متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1597.40125
3585829221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3585929221220دی اتانول آمینهرتن دلار909.15
3586029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار485.925
3586129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار539.6
3586228151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار91.4375
3586329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار771.4
3586429011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار413.285625
35865 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار132.05
3586639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3586739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3586839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3586939039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1230.55875
3587039039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1254.92625
35871لاتکسهرتن دلار353.32875
358723907PET N آمورف هرتن دلار808.4956
358733907PET S آمورف هرتن دلار816.4376
358743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار804.5246
358753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار821.2028
358763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار807.7014
358773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار824.3796
358783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار811.6724
358793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار828.3506
358803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار824.3796
358813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار848.9998
358823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار843.4404
358833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار868.8548
358843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار850.5882
358853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار876.0026
358863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار806.66115
358873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار798.95665
3588839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار820.52925
3588939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار845.18365
3589039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار796.6453
3589139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار813.5952
358923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار795.1044
358933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار811.28385
358943907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار824.3815
358953907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار849.80635
358963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار795.1044
358973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار802.8089
358983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار818.2179
358993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار842.8723
35900390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
359013901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار787.55
359023901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار792.3
35903390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار787.55
359043901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار801.8
359053901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار787.55
359063901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار787.55
359073901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار792.3
359083901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار787.55
359093901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار787.55
359103901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار787.55
359113901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار792.3
359123901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار792.3
3591339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار765.8558
3591439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار846.279
3591539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار805.98
3591639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار805.98
3591739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار805.98
3591839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار805.98
3591939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار862.3986
3592039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار862.3986
3592139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار805.98
3592239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار805.98
3592339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار805.98
3592439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار805.98
3592539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار846.279
3592639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار805.98
3592739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار805.98
3592839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار805.98
3592939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار805.98
3593039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار810.73
3593139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
3593239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار820.23
3593339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار825.455
3593439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار857.28
3593539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار825.455
3593639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار878.427
3593739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار878.427
3593839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار920.265
3593939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار757.53
3594039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار757.53
3594139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار757.53
3594239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار757.53
3594339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار757.53
3594439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار750.8325
3594539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار731.8325
3594639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار742.83635
3594739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار746.46915
3594839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار750.499525
3594939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3595039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار731.8325
3595139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار750.8325
3595239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار768.424125
3595339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار787.424125
3595439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار731.8325
3595539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار750.8325
3595639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار731.8325
3595739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار731.8325
3595839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار750.8325
3595939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار731.8325
3596039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار731.8325
3596139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3596239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار731.8325
3596339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار750.8325
3596439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار731.8325
3596539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار731.8325
3596639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار750.8325
3596739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار750.8325
3596839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار731.8325
3596939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار750.8325
3597039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار731.8325
3597139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار750.8325
3597239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار750.8325
3597339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار731.8325
3597439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار750.8325
3597539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار750.8325
3597639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار750.8325
3597739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار750.8325
3597839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار731.8325
3597939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار750.8325
3598039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار731.8325
3598139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار750.8325
3598239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار731.8325
3598339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار750.8325
3598439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار731.8325
3598539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار750.8325
3598639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار813.74245
3598739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار813.74245
3598839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار813.74245
3598939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار769.975
3599039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار807.975
3599139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار769.975
3599239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار769.975
3599339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار817.475
3599439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار792.5755
3599539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار792.5755
3599634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3599739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار492.3945
3599839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3599939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3600039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3600139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3600239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3600339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3600439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3600539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3600639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3600739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3600839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3600939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3601039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3601139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار911.5744
3601239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار961.6717
3601339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار982.3
3601439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار982.3
3601539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار961.6717
3601639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار982.3
3601739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار982.3
3601839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3601939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3602039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3602139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3602239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار954.500625
3602339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3602439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار906.131375
3602539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3602639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3602739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3602839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3602939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3603039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3603139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3603239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3603339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3603439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3603539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3603639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3603739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار974.080125
3603839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3603939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3604039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1031.225
3604139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار974.080125
3604239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3604339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3604439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3604539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار916.790375
3604639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3604739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3604839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3604939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3605039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3605139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1037.4
360523902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1067.2148
360533902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360543902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360553902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360563902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360573902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1095.7148
360583902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1128.9648
360593902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1095.7148
360603902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1128.9648
360613902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار965.5648
360623902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار941.8148
360633902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار932.3148
360643902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1067.2148
360653902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1067.2148
360663902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1067.2148
360673902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1067.2148
360683902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1095.7148
360693902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1150.8148
360703902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1091.9148
360713902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار932.3148
360723902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1067.2148
360733902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار932.3148
360743902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار932.3148
360753902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار932.3148
360763902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1067.2148
360773902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1067.2148
360783902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1126.1148
360793902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار932.3148
360803902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار994.0648
360813902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1067.2148
3608239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار964.668
3608339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار974.168
3608439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار964.668
3608539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار974.168
36086390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار974.168
3608739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار932.3148
3608839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار965.5648
3608939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار932.3148
3609039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار932.3148
3609139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار932.3148
3609239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار932.3148
3609339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار932.3148
3609439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار932.3148
3609539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار932.3148
3609639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1025.4148
3609739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار983.6148
3609839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار932.3148
3609939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار932.3148
3610039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار932.3148
3610139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار932.3148
3610239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار932.3148
3610339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار932.3148
3610439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار932.3148
3610539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار932.3148
3610639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار932.3148
3610739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار932.3148
3610839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار974.168
3610939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1067.2148
3611039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار932.3148
3611139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار932.3148
3611239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار932.3148
3611339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار932.3148
3611439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار932.3148
3611539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار932.3148
3611639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار932.3148
3611739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار932.3148
3611839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار932.3148
3611939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار932.3148
3612039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار932.3148
3612139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار932.3148
3612239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3612339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1067.2148
3612439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1091.9148
361253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1067.2148
361263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1067.2148
361273902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1126.1148
3612839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3612939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3613039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3613139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3613239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3613339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
361343904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار864.7375
361353904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار864.7375
361363904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار864.7375
361373904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار864.7375
361383904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار825.43125
361393904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار825.43125
361403904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار786.125
361413904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار888.32125
361423904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار786.125
361433904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار786.125
361443904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار888.32125
361453904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار786.125
361463904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار786.125
361473904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار786.125
کاه گندم هرکیلوگرم دلار0.12
36149کاه حبوباتهرکیلوگرم دلار0.09
36150آخال حبوباتهرکیلوگرم دلار0.48
36151یونجههرکیلوگرم دلار0.23
36152آبلیمو 300 گرمی شیشه هرکیلوگرم دلار0.5022970398291
36153آبلیمو 50 گرمی هرکیلوگرم دلار0.8054073224846
36154کشک 230 گرمی هرکیلوگرم دلار0.30311028265549
36155کشک 470 گرمی هرکیلوگرم دلار0.58889997773067
36156کشک 650 گرمی هرکیلوگرم دلار0.76210585353381
36157رب گوجه فرنگی 710 گرمیهرعدددلار0.67550291563224
36158رب گوجه فرنگی 800 گرمی هرعدددلار0.77076614732397
36159رب گوجه فرنگی 400 گرمی هرعدددلار0.43301468950785
36160خیارشور 620 گرمی هرکیلوگرم دلار0.85736908522554
36161ترشی مخلوط 680 گرمی هرکیلوگرم دلار0.59756027152083
36162نوشیدنی سکنجبین 300 گرمی هرکیلوگرم دلار0.22516763854408
36163نوشیدنی تخم شربتی 280 گرمی هرکیلوگرم دلار0.24248822612439
36164دنبه گوسفندی هرکیلوگرم دلار1.95
36165شیراستریل پاکتی یک لیتری کم چرب (1/5درصد چربی)هرکیلوگرم دلار0.43
36166شیراستریل پاکتی یک لیتری پر چرب (3درصد چربی) هرکیلوگرم دلار0.45
36167شیراستریل 200 سی سی کم چرب (1/5درصدچربی) در بسته بندی تتراپک ساده و طعم دار هرکیلوگرم دلار0.65
36168شیراستریل 200 سی سی پر چرب (3درصدچربی) در بسته بندی تتراپک ساده و طعم دار هرکیلوگرم دلار0.68
36169شیر استریل طعم دار کم چرب یک لیتری (با طعم کاکائو/موز/طالبی/عسل و ...) هرلیتردلار0.48
36170شیرخشک صنعتی هرکیلوگرم دلار1.85
36171پنیر UF لیوانی (در بسته بندی کاپ) در اوزان مختلفهرکیلوگرم دلار1.38
36172پنیر آنالوگ در بسته بندی کاپ هرکیلوگرم دلار1.28
36173پنیر خامه ای در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار1.17
36174پنیر پروسس در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار1.3
36175پنیر طبیعی در اوزان مختلف (پنیر سخت) هرکیلوگرم دلار2.15
36176پنیر لاکتیکی در اوزان مختلفهرکیلوگرم دلار1.05
36177ماست لیوانی کم چرب در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار0.37
36178ماست لیوانی پرچرب در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار0.45
36179ماست خامه ای 10درصد چربی در اوزان مختفهرکیلوگرم دلار0.77
36180ماست خامه ای 6درصد چربی در اوزان مختفهرکیلوگرم دلار0.5
36181ماست دبه ای 2000 گرمی پرچربهرکیلوگرم دلار0.41
36182ماست دبه ای 2000 گرمی کم چربهرکیلوگرم دلار0.37
36183ماست دبه ای 2200 گرمی پرچربهرکیلوگرم دلار0.41
36184ماست دبه ای 2200 گرمی کم چربهرکیلوگرم دلار0.37
36185ماست طعم دار در اوزان مختلف (موسیر/اسفناج/دلال/خیار/بادمجان/فلفل و....) هرکیلوگرم دلار0.58
36186خامه استریل 200 سی سی تتراپک 30درصد چربی حیوانی هرکیلوگرم دلار1.33
36187دوغ ساده 200 سی سی هرکیلوگرم دلار0.3
36188دوغ ساده 250 سی سی هرکیلوگرم دلار0.35
36189دوغ ساده 1/5 لیتری هرکیلوگرم دلار0.26
36190دوغ طعم دار 1/5 لیتری هرکیلوگرم دلار0.27
36191ازگیل هرکیلوگرم دلار0.5
36192انگور هرکیلوگرم دلار0.42
36193به هرکیلوگرم دلار0.5
36194خرمالو هرکیلوگرم دلار0.48
36195گریپ فروت هرکیلوگرم دلار0.28
36196انواع گلابی هرکیلوگرم دلار0.5
36197لیموترش هرکیلوگرم دلار0.43
36198لیموشیرینهرکیلوگرم دلار0.37
36199لمون سنگی هرکیلوگرم دلار0.46
36200میوه درختچه سیاه تلو هرکیلوگرم دلار0.55
36201نارنج هرکیلوگرم دلار0.18
36202انواع کدومسمایی،حلوایی و غیره هرکیلوگرم دلار0.21
36203دستنبوهرکیلوگرم دلار0.23
36204هندوانه هرکیلوگرم دلار0.2
36205اسفناج هرکیلوگرم دلار0.22
36206انواع پیاز هرکیلوگرم دلار0.28
36207انواع ترب و تربچه هرکیلوگرم دلار0.17
36208انواع خیار بوته ای هرکیلوگرم دلار0.22
36209خیار گلخانه ای (درختی) هرکیلوگرم دلار0.28
36210انواع فلفل سبز هرکیلوگرم دلار0.3
36211انواع قارچ هرکیلوگرم دلار0.95
36212انواع کاهو بلند هرکیلوگرم دلار0.22
36213کاهو سالادی (آیس برگ) هرکیلوگرم دلار0.28
36214انواع کلم برگ هرکیلوگرم دلار0.1
36215انواع بادمجانهرکیلوگرم دلار0.22
36216بلال سبز هرکیلوگرم دلار0.18
36217پیازچههرکیلوگرم دلار0.28
36218تره فرنگی هرکیلوگرم دلار0.32
36219چغندر لبویی (برش) هرکیلوگرم دلار0.18
36220زرشک تازه هرکیلوگرم دلار0.45
36221سیب زمینی هرکیلوگرم دلار0.2
36222سیب زمینی استانبولی هرکیلوگرم دلار0.24
36223سیب زمینی ترشی یا باغی هرکیلوگرم دلار0.18
36224سیر خردشدههرکیلوگرم دلار0.94
36225سیر خشکهرکیلوگرم دلار0.6
36226شلغمهرکیلوگرم دلار0.19
36227فلفل دلمه رنگی هرکیلوگرم دلار0.45
36228فلفل دلمه سبز هرکیلوگرم دلار0.25
36229کرفس هرکیلوگرم دلار0.15
36230کلم بروکلی هرکیلوگرم دلار0.34
36231گل کلمهرکیلوگرم دلار0.2
36232لوبیا سبز هرکیلوگرم دلار0.3
36233هویجهرکیلوگرم دلار0.16
36234شیلنگ خرطومی کشاورزی از جنس پی وی سی با 40% پودر پی وی سی و 40% کربنات کلسیم (2%+-) هرکیلوگرم دلار0.9
3623527111190C3+هرتن دلار376.162
3623629024100ارتوزایلنهرتن دلار714.875
36237استایرن منومرهرتن دلار719.4825
36238آروماتیک سنگینهرتن دلار546.261875
36239انیدرید فتالیکهرتن دلار805.6
36240گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3624129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار543.2765
3624228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار128.725
3624331021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3624431021000اوره پریلهرتن دلار185.25
3624529051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
36246آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
36247تولوئنهرتن دلار545.3
36248پلی بوتادین رابرهرتن دلار1247.825
36249برش سنگینهرتن دلار251.19425
3625029214100آنیلینهرتن دلار769
36251دوده صنعتیهرتن دلار870
36252C7-C9هرتن دلار460
3625327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار429.80375
3625429024300پارازایلینهرتن دلار645.24
3625529221500تری اتانول آمینهرتن دلار764.883
3625631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
36257زایلین مخلوطهرتن دلار572.2857
36258سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3625929336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3626029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1364.675
3626129051100متانولهرتن دلار165.3
36262متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
36263متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1585.17
3626429221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3626529221220دی اتانول آمینهرتن دلار909.15
3626629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار450.37125
3626729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار484.614
36268محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3626929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار776.15
3627029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار386.823375
36271 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133.2375
3627239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3627339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3627439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3627539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1230.55875
3627639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1254.92625
36277لاتکسهرتن دلار353.32875
362783907PET N آمورف هرتن دلار785.526975
362793907PET S آمورف هرتن دلار793.24335
362803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار781.6687875
362813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار797.873175
362823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار784.7553375
362833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار800.959725
362843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار788.613525
362853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار804.8179125
362863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار800.959725
362873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار824.8804875
362883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار819.479025
362893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار844.171425
362903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار826.4237625
362913907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار851.1161625
362923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار791.7414
362933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار784.1794
3629439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار805.353
3629539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار829.5514
3629639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار781.9108
3629739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار798.5472
362983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار780.3984
362993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار796.2786
363003907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار809.134
363013907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار834.0886
363023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار780.3984
363033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار787.9604
363043907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار803.0844
363053907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار827.2828
36306390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.0734
363073901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار816.05
363083901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار820.8
36309390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار816.05
363103901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار830.3
363113901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار816.05
363123901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار816.05
363133901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار820.8
363143901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار816.05
363153901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار816.05
363163901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار816.05
363173901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار820.8
363183901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار820.8
3631939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار749.3068
3632039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار850.269
3632139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار809.78
3632239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار809.78
3632339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار809.78
3632439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار809.78
3632539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار866.4646
3632639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار866.4646
3632739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار809.78
3632839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار809.78
3632939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار809.78
3633039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار809.78
3633139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار850.269
3633239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار809.78
3633339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار809.78
3633439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار809.78
3633539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار809.78
3633639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار814.53
3633739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.0734
3633839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار824.03
3633939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار829.73
3634039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار863.455
3634139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار829.73
3634239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار884.756375
3634339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1844.56655
3634439012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار759.905
3634539012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار759.905
3634639012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار759.905
3634739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار759.905
3634839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار759.905
3634939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار734.92
3635039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار715.92
3635139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار726.28735
3635239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار730.2384
3635339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار733.7914
3635439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار744.5568
3635539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار715.92
3635639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار734.92
3635739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار751.716
3635839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار770.716
3635939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار715.92
3636039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار734.92
3636139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار715.92
3636239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار715.92
3636339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار734.92
3636439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار715.92
3636539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار715.92
3636639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار744.5568
3636739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار715.92
3636839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار734.92
3636939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار715.92
3637039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار715.92
3637139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار734.92
3637239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار734.92
3637339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار715.92
3637439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار734.92
3637539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار715.92
3637639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار734.92
3637739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار734.92
3637839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار715.92
3637939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار734.92
3638039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار734.92
3638139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار734.92
3638239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار734.92
3638339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار715.92
3638439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار734.92
3638539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار715.92
3638639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار734.92
3638739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار715.92
3638839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار734.92
3638939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار715.92
3639039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار734.92
3639139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار796.8752
3639239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار796.8752
3639339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار796.8752
3639439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار751.925
3639539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار789.925
3639639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار751.925
3639739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار751.925
3639839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار799.425
3639939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار774.8865
3640039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار774.8865
3640134049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3640239012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار493.93825
3640339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.73925
3640439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.4391875
3640539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3640639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3640739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3640839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.013125
3640939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار972.108875
3641039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3641139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1037.89875
3641239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1037.89875
3641339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1037.89875
3641439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار983.532625
3641539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار934.878375
3641639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار901.436
3641739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار950.976125
3641839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار971.375
3641939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار971.375
3642039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار950.976125
3642139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار971.375
3642239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار971.375
3642339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1037.89875
3642439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1037.89875
3642539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1037.89875
3642639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار983.532625
3642739031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار963.763125
3642839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار934.878375
3642939031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار915.108875
3643039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.73925
3643139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3643239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.4391875
3643339031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3643439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3643539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3643639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3643739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.013125
3643839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار972.108875
3643939031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3644039031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3644139031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3644239031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.532625
3644339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1040.725
3644439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1040.725
3644539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1040.725
3644639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار983.532625
3644739031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3644839031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3644939031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3645039031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار926.147875
3645139031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار911.897875
3645239031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار911.897875
3645339031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار864.397875
3645439031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار864.397875
3645539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3645639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1077.3
364573902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1098.03755
364583902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364593902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364603902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364613902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364623902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.53755
364633902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1159.78755
364643902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.53755
364653902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1159.78755
364663902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار996.38755
364673902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار972.63755
364683902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار963.13755
364693902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1098.03755
364703902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1098.03755
364713902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1098.03755
364723902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1098.03755
364733902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1126.53755
364743902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1181.63755
364753902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1122.73755
364763902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار963.13755
364773902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1098.03755
364783902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار963.13755
364793902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار963.13755
364803902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار963.13755
364813902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1098.03755
364823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1098.03755
364833902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1156.93755
364843902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار963.13755
364853902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1024.88755
364863902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1098.03755
3648739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار996.08925
3648839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1005.58925
3648939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار996.08925
3649039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1005.58925
36491390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1005.58925
3649239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار963.13755
3649339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار996.38755
3649439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار963.13755
3649539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.13755
3649639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار963.13755
3649739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار963.13755
3649839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار963.13755
3649939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.13755
3650039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار963.13755
3650139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1056.23755
3650239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1014.43755
3650339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار963.13755
3650439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار963.13755
3650539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار963.13755
3650639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار963.13755
3650739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار963.13755
3650839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار963.13755
3650939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار963.13755
3651039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار963.13755
3651139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار963.13755
3651239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار963.13755
3651339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1005.58925
3651439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1098.03755
3651539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار963.13755
3651639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار963.13755
3651739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار963.13755
3651839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار963.13755
3651939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار963.13755
3652039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار963.13755
3652139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار963.13755
3652239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار963.13755
3652339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار963.13755
3652439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار963.13755
3652539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار963.13755
3652639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار963.13755
3652739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3652839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1098.03755
3652939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1122.73755
365303902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1098.03755
365313902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1098.03755
365323902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1156.93755
3653339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3653639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
365393904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار871.26875
365403904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار871.26875
365413904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار871.26875
365423904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار871.26875
365433904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار831.665625
365443904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار831.665625
365453904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار792.0625
365463904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار895.030625
365473904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار792.0625
365483904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار792.0625
365493904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار895.030625
365503904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار792.0625
365513904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار792.0625
365523904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار792.0625
3655316426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار72.64
3655416426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار74.94
3655516426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار76.24
3655616426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار82.64
3655716426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار84.94
3655816426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار86.24
36559164260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار53.72
36560164260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار55.21
36561164260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار56.06
3656216426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار35.2
3656316426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار37
3656416426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار39.4
3656516426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار41.1
3656616426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار52.1
3656716426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار53.6
3656816426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار53.8
3656916426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار34.9
3657016426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار35.9
3657116426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار37.3
3657216426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار39
3657316426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار41
3657416426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار44.4
3657516426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار54.2
3657616426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار56.7
3657716426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار58.2
3657816526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار70.5
3657916526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار72.8
3658016526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار74.1
3658116526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار80.5
3658216526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار82.8
3658316526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار84.1
36584165260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار52.33
36585165260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار53.82
36586165260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار54.67
3658716526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار32.9
3658816526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار34.7
3658916526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار37.1
3659016526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار38.8
3659116526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار49.3
3659216526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار50.8
3659316526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار51
3659416526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار32.6
3659516526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار33.6
3659616526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار35
3659716526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار36.7
3659816526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار38.7
3659916526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار42.1
3660016526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار51.4
3660116526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار53.9
3660216526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار55.4
3660316626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار69.7
3660416626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار72
3660516626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار73.3
3660616626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار79.7
3660716626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار82
3660816626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار83.3
36609166260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار51.81
36610166260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار53.30
36611166260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار54.15
3661216626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار32.3
3661316626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار34.1
3661416626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار36.5
3661516626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار38.2
3661616626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار48.2
3661716626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار49.7
3661816626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار49.9
3661916626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار32
3662016626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار33
3662116626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار34.4
3662216626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار36.1
3662316626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار38.1
3662416626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار41.5
3662516626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار50.3
3662616626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار52.8
3662716626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار54.3
3662816726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار71.5
3662916726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار73.8
3663016726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار75.1
3663116726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار81.5
3663216726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار83.8
3663316726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار85.1
36634167260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار52.98
36635167260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار54.47
36636167260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار55.32
3663716726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار35.2
3663816726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار37
3663916726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار39.4
3664016726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار41.1
3664116726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار51.8
3664216726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار53.3
3664316726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار55.5
3664416726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار34.9
3664516726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار35.9
3664616726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار37.3
3664716726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار39
3664816726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار41
3664916726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار44.4
3665016726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار52.9
3665116726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار56.4
3665216726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار57.9
3665316826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار74.7
3665416826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار77
3665516826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار79.8
3665616826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار84.7
3665716826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار87
3665816826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار89.8
36659168260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار55.06
36660168260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار56.55
36661168260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار58.37
3666216826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار36.3
3666316826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار38.1
3666416826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار40.5
3666516826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار42.2
3666616826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار53.3
3666716826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار54.8
3666816826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار57.5
3666916826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار36
3667016826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار37
3667116826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار38.4
3667216826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار40.1
3667316826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار42.1
3667416826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار45.5
3667516826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار54.4
3667616826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار57.9
3667716826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار59.9
3667816926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار70.3
3667916926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار72.6
3668016926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار75.4
3668116926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار80.3
3668216926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار82.6
3668316926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار85.4
36684169260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار52.20
36685169260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار53.69
36686169260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار55.51
3668716926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار24.5
3668816926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار26.3
3668916926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار28.7
3669016926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار30.4
3669116926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار41.5
3669216926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار43
3669316926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار45.7
3669416926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار24.2
3669516926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار25.2
3669616926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار26.6
3669716926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار28.3
3669816926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار30.3
3669916926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار33.7
3670016926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار44.6
3670116926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار46.1
3670216926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار48.1
3670327111190C3+هرتن دلار376.162
3670429024100ارتوزایلنهرتن دلار714.875
36705استایرن منومرهرتن دلار707.1325
36706آروماتیک سنگینهرتن دلار546.475625
36707C9 آروماتیک هرتن دلار509.675
36708انیدرید فتالیکهرتن دلار750.975
36709گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3671029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار525.18375
3671128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار128.725
3671231021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3671331021000اوره پریلهرتن دلار187.625
3671429051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
36715آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
36716تولوئنهرتن دلار552.425
36717پلی بوتادین رابرهرتن دلار1233.575
36718PBR OFF GRADEهرتن دلار815
36719PEA OFF GRADEهرتن دلار205
36720برش سنگینهرتن دلار266.40375
36721نفتکوره نامنطبقهرتن دلار218.2192
36722ریفورمیتهرتن دلار590
3672329214100آنیلینهرتن دلار769
36724دوده صنعتیهرتن دلار870
36725C7-C9هرتن دلار460
3672627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار436.69125
3672729024300پارازایلینهرتن دلار646.1425
3672829221500تری اتانول آمینهرتن دلار746.415
3672931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
36730زایلین مخلوطهرتن دلار566.7795
36731سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3673229336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3673329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1412.175
3673429051100متانولهرتن دلار160.55
36735متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
36736متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1543.75
3673729221110منو اتانول آمینهرتن دلار738.931375
3673829221220دی اتانول آمینهرتن دلار888.25
3673929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار434.15
36740منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3674129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار440.1445
36742محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3674329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار777.3375
3674429011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار393.022125
36745 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133.2375
3674639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.6575
3674739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.6575
3674839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.6575
3674939039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1194.5775
3675039039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1218.2325
36751لاتکسهرتن دلار342.9975
367523907PET N آمورف هرتن دلار775.855975
367533907PET S آمورف هرتن دلار783.47735
367543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار772.0452875
367553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار788.050175
367563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار775.0938375
367573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار791.098725
367583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار778.904525
367593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار794.9094125
367603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار791.098725
367613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار814.7249875
367623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار809.390025
367633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار833.778425
367643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار816.2492625
367653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار840.6376625
367663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار781.7949
367673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار774.3279
3676839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار795.2355
3676939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار819.1299
3677039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار772.0878
3677139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار788.5152
367723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار770.5944
367733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار786.2751
367743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار798.969
367753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار823.6101
367763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار770.5944
367773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار778.0614
367783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار792.9954
367793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار816.8898
36780390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
367813901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار816.05
367823901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار820.8
36783390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار816.05
367843901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار830.3
367853901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار816.05
367863901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار816.05
367873901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار820.8
367883901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار816.05
367893901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار816.05
367903901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار816.05
367913901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار820.8
367923901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار820.8
3679339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار740.1678
3679439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار835.3065
3679539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار795.53
3679639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار795.53
3679739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار795.53
3679839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار795.53
36