بخش چهارم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 26 بهمن 99

بخش چهارم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 26 بهمن 99

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 26 بهمن 99 را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

توجه : بارگذاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …

ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
4541828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار116.85
4541931021000اوره گرانولههرتن دلار174.8
4542031021000اوره پریلهرتن دلار197.125
4542129051490ایزوبوتانولهرتن دلار582.3025
45422تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
45423آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1068.75
45424تولوئنهرتن دلار361.475
45425پلی بوتادین رابرهرتن دلار877.325
45426PBR 1220هرتن دلار877.325
454271210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار953.325
45428PBR 1202هرتن دلار953.325
45429PBR NEAR PRIMEهرتن دلار585
45430برش سنگینهرتن دلار230.1755
45431نفتکوره نامنطبقهرتن دلار192.608
45432گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار234
45433PBR OFFهرتن دلار570
45434ریفورمیتهرتن دلار378.06
45435نفتای سنگینهرتن دلار372.099
454361و3 بوتادینهرتن دلار287.85
45437C7-C9هرتن دلار280
4543827101210بنزین پیرولیزهرتن دلار359.157
4543929024300پارازایلینهرتن دلار467.5995
4544029221500تری اتانول آمینهرتن دلار655.69
4544131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار275.025
45442زایلین مخلوطهرتن دلار403.621085
4544329336100کریستال ملامینهرتن دلار814.65825
4544429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1459.675
4544529051100متانولهرتن دلار107.255
45446متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
45447متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1249.25
4544829221110منو اتانول آمینهرتن دلار602.0625
4544929221220دی اتانول آمینهرتن دلار780.9
4545029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار351.025
4545129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار292.6
45452محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار78.20875
4545329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار600.4
4545429011000پنتان پلاسهرتن دلار341.19915
45455 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار104.975
4545639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1336.65
4545739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1323.92
4545839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1323.92
4545939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1323.92
4546039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1390.42
4546139039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار930.715
4546239039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار949.145
45463SBR 1712هرتن دلار867.825
45464لاتکسهرتن دلار267.235
454653907PET N آمورف هرتن دلار591.701325
454663907PET S آمورف هرتن دلار597.672075
454673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار627.525825
454683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار640.0644
454693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار629.914125
454703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار642.4527
454713907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار632.8995
454723907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار645.438075
454733907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار642.4527
454743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار660.962025
454753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار656.7825
454763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار675.8889
454773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار662.156175
454783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار681.262575
454793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار616.626
454803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار610.9165
4548139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار626.9031
4548239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار645.1735
4548339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار609.20365
4548439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار621.76455
454853907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار608.06175
454863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار620.0517
454873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار629.75785
454883907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار648.5992
454893907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار608.06175
454903907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار613.77125
454913907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار625.19025
454923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار643.46065
454933901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار765.7
454943901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار770.45
45495390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار765.7
454963901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار779.95
454973901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار765.7
454983901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار765.7
454993901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار770.45
455003901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار765.7
455013901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار765.7
45502پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار742.729
455033901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار765.7
455043901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار770.45
455053901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار770.45
455063901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار784.7
4550739011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار764.6208
4550839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار894.159
4550939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار851.58
4551039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار851.58
4551139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار851.58
4551239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار851.58
4551339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار911.1906
4551439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار911.1906
4551539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار851.58
4551639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار851.58
4551739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار851.58
4551839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار851.58
4551939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار894.159
4552039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار851.58
4552139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار851.58
4552239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار851.58
4552339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار851.58
4552439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار856.33
4552539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار877.1274
4552639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار865.83
4552739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار860.605
4552839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار870.8175
4552939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار860.605
4553039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار894.1015725
4553139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار925.7999375
4553239012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار787.2175
4553339012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار787.2175
4553439012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار787.2175
4553539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار787.2175
4553639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار787.2175
4553739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار749.645
4553839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار730.645
4553939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار741.60135
4554039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار745.2579
4554139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار749.25265
4554239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار759.8708
4554339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار730.645
4554439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار749.645
4554539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار767.17725
4554639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار786.17725
4554739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار730.645
4554839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار749.645
4554939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار730.645
4555039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار730.645
4555139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار749.645
4555239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار730.645
4555339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار730.645
4555439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار759.8708
4555539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار730.645
4555639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار749.645
4555739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار730.645
4555839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار730.645
4555939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار749.645
4556039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار749.645
4556139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار730.645
4556239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار749.645
4556339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار730.645
4556439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار749.645
4556539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار749.645
4556639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار730.645
4556739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار749.645
4556839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار749.645
4556939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار749.645
4557039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار749.645
4557139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار730.645
4557239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار749.645
4557339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار730.645
4557439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار749.645
4557539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار730.645
4557639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار749.645
4557739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار730.645
4557839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار749.645
4557939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار812.4837
4558039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار812.4837
4558139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار812.4837
4558239012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار797.525
4558339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار835.525
4558439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار797.525
4558539012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار797.525
4558639012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار845.025
4558739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار819.5745
4558839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار819.5745
4558939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار835.525
4559034049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار545.675
4559139012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار397.752
4559239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار489.573
4559339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار365.45075
4559439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4559539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4559639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4559739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار806.037
4559839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار768.474
4559939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4560039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار815.955
4560139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار815.955
4560239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار815.955
4560339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار773.2145
4560439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار730.9015
4560539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار766.1104
4560639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار808.21345
4560739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار825.55
4560839031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار825.55
4560939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار815.955
4561039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار815.955
4561139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار815.955
4561239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار773.2145
4561339031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار749.9015
4561439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار730.9015
4561539031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار707.5885
4561639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار489.573
4561739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4561839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار365.45075
4561939031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4562039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4562139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4562239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4562339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار806.037
4562439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار768.474
4562539031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4562639031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4562739031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4562839031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.2145
4562939031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار829.35
4563039031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار829.35
4563139031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار829.35
4563239031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار773.2145
4563339031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4563439031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4563539031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4563639031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.9435
4563739031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.6935
4563839031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.6935
4563939031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار656.1935
4564039031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار656.1935
4564139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار941.45
456423902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1000.0232
456433902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
456443902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
456453902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
456463902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
456473902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1028.5232
456483902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1061.7732
456493902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1028.5232
456503902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1061.7732
456513902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار906.8548
456523902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار874.6232
456533902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار865.1232
456543902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1000.0232
456553902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1000.0232
456563902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1000.0232
456573902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1000.0232
456583902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1028.5232
456593902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1083.6232
456603902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1024.7232
456613902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار865.1232
456623902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1000.0232
456633902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار865.1232
456643902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار865.1232
456653902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار865.1232
456663902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1000.0232
456673902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1000.0232
456683902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1058.9232
456693902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار865.1232
456703902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار926.8732
456713902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1000.0232
4567239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار904.818
4567339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار914.318
4567439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار904.818
4567539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار914.318
45676390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار914.318
4567739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار865.1232
4567839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار898.3732
4567939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار865.1232
4568039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار865.1232
4568139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار865.1232
4568239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار865.1232
4568339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار865.1232
4568439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار865.1232
4568539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار865.1232
4568639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار925.9232
4568739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار916.4232
4568839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار865.1232
4568939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار865.1232
4569039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار865.1232
4569139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار865.1232
4569239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار865.1232
4569339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار865.1232
4569439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار865.1232
4569539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار865.1232
4569639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار865.1232
4569739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار865.1232
4569839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار914.318
4569939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1000.0232
4570039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار865.1232
4570139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار865.1232
4570239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار865.1232
4570339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار865.1232
4570439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار865.1232
4570539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار865.1232
4570639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار865.1232
4570739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار865.1232
4570839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار865.1232
4570939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار865.1232
4571039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار865.1232
4571139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار865.1232
4571239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1439.25
4571339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1000.0232
4571439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1024.7232
457153902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1000.0232
457163902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1000.0232
457173902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1058.9232
4571839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4571939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4572039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1439.25
4572139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4572239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4572339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
457243904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار866.2254375
457253904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار848.3179375
457263904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار848.3179375
457273904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار871.2248125
457283904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار833.0466875
457293904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار833.0466875
457303904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار790.2871875
457313904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار844.1260625
457323904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار790.2871875
457333904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار790.2871875
457343904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار844.1260625
457353904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار790.2871875
457363904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار790.2871875
457373904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار790.2871875
45738قیر طبیعی معدنی به صورت پودر هرتن دلار90
45739قیر طبیعی معدنی به صورت کلوخه هرتن دلار85
45740باتری خودرو تا 70 آمپر هر آمپر معادل50 سنت دلار و به ازای بیشتر از آن هرآمپر 40 سنت دلار اضافه شود. دلار
45741گوشت مرغ منجمدهرکیلوگرم دلار1.05
45742گوشت مرغ گرم (تازه سردکرده) هرکیلوگرم دلار1.17
45743خوراک آماده مرغ گوشتی هرکیلوگرم دلار0.18
45744خوراک آماده مرغ تخمگذار هرکیلوگرم دلار0.17
45745کنسانتره گاوی شیری و پرواری هرکیلوگرم دلار0.16
45746شمش فولادی (99/04/18 - 2020/07/08) هرتن دلار369
45747شمش روی (99/04/20 - 2020/07/10) هرتن دلار2146
45748شمش مس (99/04/20 - 2020/07/10)هرتن دلار6323
45749شمش آلومینیوم (99/04/20 - 2020/07/10)هرتن دلار1640
45750شمش نیکل (99/04/20 - 2020/07/10)هرتن دلار13070
45751شمش قلع (99/04/20 - 2020/07/10)هرتن دلار17080
45752شمش سرب (99/04/20 - 2020/07/10)هرتن دلار1842
45753میلگرد سایز (32-12 میل) (99/04/18 - 2020/07/08)هرتن دلار410
45754شمش فولادی (99/04/25 - 2020/07/15) هرتن دلار372
45755شمش روی (99/04/27 - 2020/07/17) هرتن دلار2188
45756شمش مس (99/04/27 - 2020/07/17) هرتن دلار6455
45757شمش آلومینیوم (99/04/27 - 2020/07/17) هرتن دلار1618
45758شمش نیکل (99/04/27 - 2020/07/17) هرتن دلار13281
45759شمش قلع (99/04/27 - 2020/07/17) هرتن دلار17400
45760شمش سرب (99/04/27 - 2020/07/17) هرتن دلار1811
45761میلگرد سایز (32-12 میل) (99/04/25 - 2020/07/15) هرتن دلار413
4576227111190C3+هرتن دلار249.812
4576329024100ارتوزایلنهرتن دلار457.425
4576428030000دوده صنعتیهرتن دلار380
45765استایرن منومرهرتن دلار587.67
45766آروماتیک سنگینهرتن دلار448.49405
45767C9 آروماتیک هرتن دلار428.06
45768انیدرید فتالیکهرتن دلار534.85
45769MTBEهرتن دلار400.892875
457701-بوتنهرتن دلار605
45771گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
45772گوگرد کلوخههرتن دلار30.096
4577329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار395.01
4577428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار116.85
4577531021000اوره گرانولههرتن دلار174.8
4577631021000اوره پریلهرتن دلار197.125
4577729051490ایزوبوتانولهرتن دلار582.3025
45778تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
45779آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1068.75
45780تولوئنهرتن دلار361.475
45781پلی بوتادین رابرهرتن دلار877.325
45782PBR 1220هرتن دلار877.325
457831210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار953.325
45784PBR 1202هرتن دلار953.325
45785PBR NEAR PRIMEهرتن دلار585
45786برش سنگینهرتن دلار230.1755
45787نفتکوره نامنطبقهرتن دلار192.608
45788گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار234
45789PBR OFFهرتن دلار620
45790ریفورمیتهرتن دلار378.06
45791نفتای سنگینهرتن دلار372.099
457921و3 بوتادینهرتن دلار287.85
45793C7-C9هرتن دلار280
4579427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار359.157
4579529024300پارازایلینهرتن دلار467.5995
4579629221500تری اتانول آمینهرتن دلار655.69
4579731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار275.025
45798زایلین مخلوطهرتن دلار403.621085
4579929336100کریستال ملامینهرتن دلار814.65825
4580029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1459.675
4580129051100متانولهرتن دلار107.255
45802متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
45803متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1249.25
4580429221110منو اتانول آمینهرتن دلار602.0625
4580529221220دی اتانول آمینهرتن دلار780.9
4580629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار351.025
4580729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار292.6
45808محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار78.20875
4580929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار600.4
4581029011000پنتان پلاسهرتن دلار341.19915
45811 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار104.975
4581239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1336.65
4581339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1323.92
4581439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1323.92
4581539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1323.92
4581639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1390.42
4581739039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار930.715
4581839039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار949.145
45819SBR 1712هرتن دلار867.825
45820لاتکسهرتن دلار267.235
458213907PET N آمورف هرتن دلار591.701325
458223907PET S آمورف هرتن دلار597.672075
458233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار627.525825
458243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار640.0644
458253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار629.914125
458263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار642.4527
458273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار632.8995
458283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار645.438075
458293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار642.4527
458303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار660.962025
458313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار656.7825
458323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار675.8889
458333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار662.156175
458343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار681.262575
458353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار616.626
458363907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار610.9165
4583739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار626.9031
4583839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار645.1735
4583939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار609.20365
4584039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار621.76455
458413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار608.06175
458423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار620.0517
458433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار629.75785
458443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار648.5992
458453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار608.06175
458463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار613.77125
458473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار625.19025
458483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار643.46065
458493901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار765.7
458503901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار770.45
45851390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار765.7
458523901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار779.95
458533901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار765.7
458543901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار765.7
458553901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار770.45
458563901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار765.7
458573901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار765.7
45858پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار742.729
458593901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار765.7
458603901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار770.45
458613901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار770.45
458623901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار784.7
4586339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار764.6208
4586439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار894.159
4586539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار851.58
4586639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار851.58
4586739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار851.58
4586839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار851.58
4586939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار911.1906
4587039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار911.1906
4587139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار851.58
4587239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار851.58
4587339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار851.58
4587439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار851.58
4587539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار894.159
4587639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار851.58
4587739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار851.58
4587839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار851.58
4587939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار851.58
4588039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار856.33
4588139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار877.1274
4588239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار865.83
4588339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار860.605
4588439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار870.8175
4588539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار860.605
4588639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80+)هرتن دلار865.355
4588739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار894.1015725
4588839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار925.7999375
4588939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار787.2175
4589039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار787.2175
4589139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار787.2175
4589239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار787.2175
4589339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار787.2175
4589439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار749.645
4589539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار730.645
4589639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار741.60135
4589739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار745.2579
4589839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار749.25265
4589939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار759.8708
4590039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار730.645
4590139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار749.645
4590239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار767.17725
4590339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار786.17725
4590439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار730.645
4590539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار749.645
4590639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار730.645
4590739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار730.645
4590839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار749.645
4590939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار730.645
4591039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار730.645
4591139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار759.8708
4591239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار730.645
4591339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار749.645
4591439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار730.645
4591539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار730.645
4591639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار749.645
4591739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار749.645
4591839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار730.645
4591939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار749.645
4592039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار730.645
4592139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار749.645
4592239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار749.645
4592339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار730.645
4592439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار749.645
4592539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار749.645
4592639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار749.645
4592739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار749.645
4592839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار730.645
4592939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار749.645
4593039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار730.645
4593139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار749.645
4593239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار730.645
4593339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار749.645
4593439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار730.645
4593539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار749.645
4593639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار812.4837
4593739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار812.4837
4593839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار812.4837
4593939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار797.525
4594039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار835.525
4594139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار797.525
4594239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار797.525
4594339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار845.025
4594439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار819.5745
4594539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار819.5745
4594639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار835.525
4594734049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار545.675
4594639012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار397.752
4594939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار489.573
4595039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار365.45075
4595139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4595239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4595339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4595439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار806.037
4595539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار768.474
4595639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4595739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار815.955
4595839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار815.955
4595939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار815.955
4596039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار773.2145
4596139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار730.9015
4596239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار766.1104
4596339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار808.21345
4596439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار825.55
4596539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار825.55
4596639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار815.955
4596739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار815.955
4596839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار815.955
4596939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار773.2145
4597039031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار749.9015
4597139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار730.9015
4597239031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار707.5885
4597339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار489.573
4597439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4597539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار365.45075
4597639031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4597739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4597839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4597939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4598039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار806.037
4598139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار768.474
4598239031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4598339031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4598439031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4598539031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.2145
4598639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار829.35
4598739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار829.35
4598839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار829.35
4598939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار773.2145
4599039031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4599139031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4599239031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4599339031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.9435
4599439031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.6935
4599539031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.6935
4599639031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار656.1935
4599739031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار656.1935
4599839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار941.45
459993902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1000.0232
460003902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
460013902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
460023902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
460033902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1000.0232
460043902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1028.5232
460053902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1061.7732
460063902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1028.5232
460073902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1061.7732
460083902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار906.8548
460093902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار874.6232
460103902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار865.1232
460113902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1000.0232
460123902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1000.0232
460133902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1000.0232
460143902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1000.0232
460153902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1028.5232
460163902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1083.6232
460173902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1024.7232
460183902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار865.1232
460193902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1000.0232
460203902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار865.1232
460213902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار865.1232
460223902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار865.1232
460233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1000.0232
460243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1000.0232
460253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1058.9232
460263902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار865.1232
460273902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار926.8732
460283902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1000.0232
4602939021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار904.818
4603039021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار914.318
4603139021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار904.818
4603239021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار914.318
46033390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار914.318
4603439021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار865.1232
4603539021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار898.3732
4603639021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار865.1232
4603739021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار865.1232
4603839021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار865.1232
4603939021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار865.1232
4604039021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار865.1232
4604139021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار865.1232
4604239021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار865.1232
4604339021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار925.9232
4604439021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار916.4232
4604539021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار865.1232
4604639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار865.1232
4604739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار865.1232
4604839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار865.1232
4604939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار865.1232
4605039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار865.1232
4605139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار865.1232
4605239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار865.1232
4605339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار865.1232
4605439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار865.1232
4605539021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار914.318
4605639021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1000.0232
4605739021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار865.1232
4605839021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار865.1232
4605939021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار865.1232
4606039021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار865.1232
4606139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار865.1232
4606239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار865.1232
4606339021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار865.1232
4606439021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار865.1232
4606539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار865.1232
4606639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار865.1232
4606739021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار865.1232
4606839021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار865.1232
4606939021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1439.25
4607039021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1000.0232
4607139021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1024.7232
460723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1000.0232
460733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1000.0232
460743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1058.9232
4607539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4607639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4607739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1439.25
4607839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4607939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
4608039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
460813904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار866.2254375
460823904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار848.3179375
460833904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار848.3179375
460843904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار871.2248125
460853904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار833.0466875
460863904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار833.0466875
460873904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار790.2871875
460883904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار844.1260625
460893904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار790.2871875
460903904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار790.2871875
460913904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار844.1260625
460923904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار790.2871875
460933904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار790.2871875
460943904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار790.2871875
4609518326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار83.5
4609618326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار85.8
4609718326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار88.6
4609818326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار93.5
4609918326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار95.8
4610018326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار98.6
46101183260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار60.78
46102183260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار62.27
46103183260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30)هرتن دلار64.09
4610418326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار36.7
4610518326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار42.9
4610618326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار47.6
4610718326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار52.7
4610818326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار58.18
4610918326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار61.88
4611018326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار65.08
4611118326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار32
4611218326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار36.4
4611318326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار40.5
4611418326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار44.88
4611518326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار49.9
4611618326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار55.5
4611718326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار59.98
4611818326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار63.98
4611918326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/03/26 الی 99/03/30) هرتن دلار66.98
4612018426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار81.3
4612118426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار83.6
4612218426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار85.6
4612318426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار91.3
4612418426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار93.6
4612518426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار95.6
46126184260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار59.35
46127184260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار60.84
46128184260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06)هرتن دلار62.14
4612918426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار36.3
4613018426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار41.1
4613118426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار46.3
4613218426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار51.7
4613318426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار55.9
4613418426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار60.4
4613518426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار63.6
4613618426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار29.3
4613718426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار34
4613818426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار38.4
4613918426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار43.3
4614018426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار48.6
4614118426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار54.5
4614218426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار58.5
4614318426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار62.5
4614418426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/02 الی 99/04/06) هرتن دلار65.5
4614518526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار78.9
4614618526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار81.2
4614718526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار84
4614818526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار88.9
4614918526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار91.2
4615018526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار94
46151185260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار57.79
46152185260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار59.28
46153185260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13)هرتن دلار61.10
4615418526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار33.2
4615518526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار38
4615618526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار43.2
4615718526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار48.2
4615818526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار52.4
4615918526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار56.9
4616018526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار60.1
4616118526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار26.2
4616218526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار30.9
4616318526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار35.3
4616418526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار40.2
4616518526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار45.5
4616618526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار51
4616718526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار55
4616818526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار59
4616918526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/09 الی 99/04/13) هرتن دلار62
4617018626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار78.7
4617118626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار81
4617218626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار83.8
4617318626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار88.7
4617418626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار91
4617518626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار93.8
46176186260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار57.66
46177186260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار59.15
46178186260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20)هرتن دلار60.97
4617918626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار34.7
4618018626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار39.5
4618118626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار44.7
4618218626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار49.6
4618318626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار54.3
4618418626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار58.8
4618518626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار62
4618618626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار27.7
4618718626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار32.4
4618818626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار36.8
4618918626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار41.7
4619018626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار47
4619118626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار52.4
4619218626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار56.9
4619318626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار60.9
4619418626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/04/16 الی 99/04/20) هرتن دلار63.9
46195شمش فولادی (99/05/08 - 2020/07/29) هرتن دلار392
46196شمش روی (99/05/10 - 2020/07/31) هرتن دلار2299
46197شمش مس (99/05/10 - 2020/07/31) هرتن دلار6446
46198شمش آلومینیوم (99/05/10 - 2020/07/31) هرتن دلار1685
46199شمش نیکل (99/05/10 - 2020/07/31) هرتن دلار13756
46200شمش قلع (99/05/10 - 2020/07/31) هرتن دلار17880
46201شمش سرب (99/05/10 - 2020/07/31) هرتن دلار1843
46202میلگرد سایز (32-12 میل) (99/05/08 - 2020/07/29) هرتن دلار435
46203نفت سفید هرتن دلار175.7
46204انواع نفتگازهرتن دلار234.21
46205نفت کوره 180هرتن دلار147.51
46206نفت کوره 380هرتن دلار142.34
46207بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار150.96
46208پروپانهرتن دلار242.48
46209بوتانهرتن دلار251.43
46210نفتاهرتن دلار140.97
46211بنزین معمولیهرتن دلار147.94
46212بلندینگ نفتا هرتن دلار175.75
46213پنتانهرتن دلار148.02
46214سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار181.69
46215گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار248.27
46216لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار169.64
46217لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار174.07
46218نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار193.33
46219آیزوریسایکلهرتن دلار228.03
46220حلال 410هرتن دلار162.17
46221نفت سفید هرتن دلار118.26
46222انواع نفتگازهرتن دلار171.53
46223نفت کوره 180هرتن دلار117.53
46224نفت کوره 380هرتن دلار111.39
46225بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار176.29
46226پروپانهرتن دلار302
46227بوتانهرتن دلار288.43
46228نفتاهرتن دلار126.3
46229بنزین معمولیهرتن دلار172.76
46230بلندینگ نفتا هرتن دلار133.60
46231پنتانهرتن دلار144.36
46232سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار162.19
46233گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار294.3
46234لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار141.10
46235لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار144.78
46236نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار142.68
46237آیزوریسایکلهرتن دلار189.66
46238حلال 410هرتن دلار199.80
46239نفت سفید هرتن دلار292.77
46240انواع نفتگازهرتن دلار304.44
46241نفت کوره 180هرتن دلار207.38
46242نفت کوره 380هرتن دلار196.09
46243بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار339.07
46244پروپانهرتن دلار325.71
46245بوتانهرتن دلار312.33
46246نفتاهرتن دلار309.05
46247بنزین معمولیهرتن دلار332.28
46248بلندینگ نفتا هرتن دلار300.95
46249پنتانهرتن دلار324.50
46250سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار365.03
46251گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار316.99
46252لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار238.49
46253لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار244.71
46254نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار322.14
46255آیزوریسایکلهرتن دلار320.57
46256حلال 410هرتن دلار364.23
46257نفت سفید هرتن دلار328.88
46258انواع نفتگازهرتن دلار350.61
46259نفت کوره 180هرتن دلار235.01
46260نفت کوره 380هرتن دلار230.76
46261بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار382.33
46262پروپانهرتن دلار333.79
46263بوتانهرتن دلار318.74
46264نفتاهرتن دلار367.18
46265بنزین معمولیهرتن دلار374.68
46266بلندینگ نفتا هرتن دلار347.34
46267پنتانهرتن دلار385.37
46268سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار426.25
46269گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار322.61
46270لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار270.16
46271لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار277.21
46272نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار360.44
46273آیزوریسایکلهرتن دلار363.15
46274حلال 410هرتن دلار411.36
46275خیارشور شیشه جار 750 گرمی ویژه هرعدددلار0.68
46276خیارشور شیشه جار 750 گرمی ممتاز هرعدددلار0.6
46277خیارشور شیشه جار 750 گرمی درجه یک هرعدددلار0.5
46278خیارشور شیشه جار 1000 گرمی ممتاز هرعدددلار0.78
46279انواع ترشی شیشه جار 750 گرمی هرعدددلار0.44
46280ترشی سیر شیشه جار 750 گرمی هرعدددلار0.5
46281ترشی موسیر شیشه جار 750 گرمی هرعدددلار1.05
46282آبلیمو بطری 410 گرمی هرعدددلار0.35
46283انواع مربا شیشه 280 گرمی خالص هرعدددلار0.35
46284پارچه پرده ای زبرا هرمترمربعدلار8
4628527111190C3+هرتن دلار241.75125
4628629024100ارتوزایلنهرتن دلار464.55
4628728030000دوده صنعتیهرتن دلار380
46288استایرن منومرهرتن دلار561.545
46289آروماتیک سنگینهرتن دلار442.78835
46290C9 آروماتیک هرتن دلار425.705
46291انیدرید فتالیکهرتن دلار534.85
46292MTBEهرتن دلار407.0275
462931-بوتنهرتن دلار605
46294گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
46295گوگرد کلوخههرتن دلار30.096
4629629173600اسید ترفتالیکهرتن دلار409.9725
4629728141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار123.975
4629831021000اوره گرانولههرتن دلار180.12
4629931021000اوره پریلهرتن دلار186.181
4630029051490ایزوبوتانولهرتن دلار562.8275
46301تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
46302آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1087.75
46303تولوئنهرتن دلار341.525
46304پلی بوتادین رابرهرتن دلار972.325
46305PBR 1220هرتن دلار972.325
463061210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1048.325
46307PBR 1202هرتن دلار1048.325
46308PBR NEAR PRIMEهرتن دلار675
46309برش سنگینهرتن دلار240.236
46310نفتکوره نامنطبقهرتن دلار198.208
46311گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار237.25
46312PBR OFFهرتن دلار620
46313ریفورمیتهرتن دلار375.705
46314نفتای سنگینهرتن دلار366.093
463151و3 بوتادینهرتن دلار330.6
46316C7-C9هرتن دلار280
4631727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار356.91975
4631829024300پارازایلینهرتن دلار473.3375
4631929221500تری اتانول آمینهرتن دلار658.1125
4632031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار285
46321زایلین مخلوطهرتن دلار395.2095
4632229336100کریستال ملامینهرتن دلار757.4654
4632329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1730.425
4632429051100متانولهرتن دلار109.82
46325متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1584.125
46326متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1349
4632729221110منو اتانول آمینهرتن دلار595.6405
4632829221220دی اتانول آمینهرتن دلار781.85
4632929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار359.575
4633029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار321.1
46331 محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار72.39
4633229153200منومر وینیل استاتهرتن دلار600.4
4633329011000پنتان پلاسهرتن دلار339.0737625
46334 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار110.675
4633539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1496.25
4633639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1482
4633739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1482
4633839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1482
4633939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1548.5
4634039039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1038.65875
4634139039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1059.22625
46342SBR 1712هرتن دلار980.04375
46343لاتکسهرتن دلار298.22875
463443907PET N آمورف هرتن دلار588.1708875
463453907PET S آمورف هرتن دلار594.1060125
463463907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار623.7816375
463473907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار636.2454
463483907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار626.1556875
463493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار638.61945
463503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار629.12325
463513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار641.5870125
463523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار638.61945
463533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار657.0183375
463543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار652.86375
463553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار671.85615
463563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار658.2053625
463573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار677.1977625
463583907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار611.496
463593907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار605.834
4636039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار621.6876
4636139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار639.806
4636239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار604.1354
4636339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار616.5918
463643907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار603.003
463653907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار614.8932
463663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار624.5186
463673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار643.2032
463683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار603.003
463693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار608.665
463703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار619.989
463713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار638.1074
463723901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار776.3875
463733901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار781.1375
46374390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار776.3875
463753901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار790.6375
463763901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار776.3875
463773901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار776.3875
463783901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار781.1375
463793901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار776.3875
463803901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار776.3875
46381پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار753.095875
463823901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار776.3875
463833901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار781.1375
463843901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار781.1375
463853901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار795.3875
4638639011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار767.5848
4638739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار907.1265
4638839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار863.93
4638939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار863.93
4639039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار863.93
4639139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار863.93
4639239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار924.4051
4639339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار924.4051
4639439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار863.93
4639539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار863.93
4639639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار863.93
4639739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار863.93
4639839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار907.1265
4639939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار863.93
4640039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار863.93
4640139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار863.93
4640239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار863.93
4640339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار868.68
4640439011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار889.8479
4640539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار878.18
4640639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار854.905
4640739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار865.5925
4640839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار854.905
4640939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار888.7354975
4641039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار925.7999375
4641139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار796.7175
4641239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار796.7175
4641339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار796.7175
4641439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار796.7175
4641539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار796.7175
4641639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار752.495
4641739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار733.495
4641839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار744.56535
4641939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار748.1649
4642039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار752.24515
4642139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار762.8348
4642239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار733.495
4642339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار752.495
4642439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار770.16975
4642539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار789.16975
4642639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار733.495
4642739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار752.495
4642839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار733.495
4642939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار733.495
4643039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار752.495
4643139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار733.495
4643239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار733.495
4643339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار762.8348
4643439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار733.495
4643539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار752.495
4643639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار733.495
4643739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار733.495
4643839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار752.495
4643939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار752.495
4644039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار733.495
4644139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار752.495
4644239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار733.495
4644339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار752.495
4644439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار752.495
4644539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار733.495
4644639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار752.495
4644739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار752.495
4644839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار752.495
4644939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار752.495
4645039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار733.495
4645139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار752.495
4645239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار733.495
4645339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار752.495
4645439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار733.495
4645539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار752.495
4645639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار733.495
4645739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار752.495
4645839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار815.5047
4645939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار815.5047
4646039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار815.5047
4646139012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار805.125
4646239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار843.125
4646339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار805.125
4646439012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار805.125
4646539012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار852.625
4646639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار827.0225
4646739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار827.0225
4646839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار843.125
4646934049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار550.875
4647039012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار402.552
4647139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار492.5655
4647239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار367.742625
4647339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4647439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4647539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4647639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار810.6445
4647739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.939
4647839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.29115
4647939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار820.9425
4648039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار820.9425
4648139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار820.9425
4648239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار777.94075
4648339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار735.48525
4648439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار769.6368
4648539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار811.93365
4648639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار829.35
4648739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار829.35
4648839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار820.9425
4648939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار820.9425
4649039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار820.9425
4649139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار777.94075
4649239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار754.48525
4649339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار735.48525
4649439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار712.02975
4649539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار492.5655
4649639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.29115
4649739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار367.742625
4649839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.29115
4649939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4650039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4650139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4650239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار810.6445
4650339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.939
4650439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار820.9425
4650539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار820.9425
4650639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار820.9425
4650739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار777.94075
4650839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار834.1
4650939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار834.1
4651039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار834.1
4651139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار777.94075
4651239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.12225
4651339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.12225
4651439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.12225
4651539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار722.62225
4651639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار708.37225
4651739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار708.37225
4651839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660.87225
4651939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660.87225
46520FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660.87225
46521FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660.87225
4652239031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار944.3
465233902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار995.6627
465243902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
465253902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
465263902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
465273902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
465283902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1024.1627
465293902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1057.4127
465303902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1024.1627
465313902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1057.4127
465323902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار902.45155
465333902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار870.2627
465343902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار860.7627
465353902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار995.6627
465363902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار995.6627
465373902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار995.6627
465383902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار995.6627
465393902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1024.1627
465403902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.2627
465413902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1020.3627
465423902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار860.7627
465433902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار995.6627
465443902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار860.7627
465453902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار860.7627
465463902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار860.7627
465473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار995.6627
465483902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار995.6627
465493902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1054.5627
465503902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار860.7627
465513902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار922.5127
465523902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار995.6627
4655339021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار900.32925
4655439021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار909.82925
4655539021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار900.32925
4655639021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار909.82925
46557390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار909.82925
4655839021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار860.7627
4655939021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار894.0127
4656039021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار860.7627
4656139021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار860.7627
4656239021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار860.7627
4656339021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار860.7627
4656439021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار860.7627
4656539021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار860.7627
4656639021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار860.7627
4656739021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار921.5627
4656839021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار912.0627
4656939021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار860.7627
4657039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار860.7627
4657139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار860.7627
4657239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار860.7627
4657339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار860.7627
4657439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار860.7627
4657539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار860.7627
4657639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار860.7627
4657739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار860.7627
4657839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار860.7627
4657939021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار909.82925
4658039021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار995.6627
4658139021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار860.7627
4658239021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار860.7627
4658339021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار860.7627
4658439021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار860.7627
4658539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار860.7627
4658639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار860.7627
4658739021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار860.7627
4658839021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار860.7627
4658939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار860.7627
4659039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار860.7627
4659139021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار860.7627
4659239021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار860.7627
4659339021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1510.5
4659439021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار995.6627
4659539021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1020.3627
465963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار995.6627
465973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار995.6627
465983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1054.5627
4659939074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1510.5
4660039074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1510.5
4660139074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1510.5
4660239074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1510.5
4660339074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1510.5
4660439074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1510.5
466053904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار891.6616875
466063904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار874.7041875
466073904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار874.7041875
466083904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار898.3235625
466093904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار858.9579375
466103904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار858.9579375
466113904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار814.8684375
466123904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار867.8998125
466133904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار814.8684375
466143904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار814.8684375
466153904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار867.8998125
466163904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار814.8684375
466173904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار814.8684375
466183904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار814.8684375
46619گیوه زیر پارچه ای (هورامی) هرجفتدلار9
46620گیوه سرپایی روفرشی زنانههرجفتدلار0.9
46621گیوه باتا روفرشی زنانههرجفتدلار2
46622گیوه سرپایی روفرشی بچه گانه هرجفتدلار0.5
46623گیوه باتا روفرشی بچه گانههرجفتدلار0.8
46624گیوه سرپایی پاشنه دار زنانههرجفتدلار1.8
46625گیوه سرپایی پاشنه دار بچه گانه هرجفتدلار0.9
46626ماکارونی هرتن دلار350
46627قندهرکیلوگرمدلار0.5
4662827111190C3+هرتن دلار235.08225
4662929024100ارتوزایلنهرتن دلار458.375
4663028030000دوده صنعتیهرتن دلار380
46631استایرن منومرهرتن دلار552.045
46632آروماتیک سنگینهرتن دلار438.2312
46633C9 آروماتیک هرتن دلار423.745
46634انیدرید فتالیکهرتن دلار534.85
46635MTBEهرتن دلار408.78025
466361-بوتنهرتن دلار605
46637گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
46638گوگرد کلوخههرتن دلار30.096
4663929173600اسید ترفتالیکهرتن دلار415.45875
4664028141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.6
4664131021000اوره گرانولههرتن دلار179.208
4664231021000اوره پریلهرتن دلار182.75625
4664329051490ایزوبوتانولهرتن دلار553.09
46644تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
46645آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1087.75
46646تولوئنهرتن دلار348.4125
46647پلی بوتادین رابرهرتن دلار1043.575
46648PBR 1220هرتن دلار1043.575
466491210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1119.575
46650PBR 1202هرتن دلار1119.575
46651PBR NEAR PRIMEهرتن دلار675
46652برش سنگینهرتن دلار249.0615
46653نفتکوره نامنطبقهرتن دلار204.428
46654گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار237.25
46655PBR OFFهرتن دلار620
46656ریفورمیتهرتن دلار373.745
46657نفتای سنگینهرتن دلار361.296
466581و3 بوتادینهرتن دلار349.6
46659C7-C9هرتن دلار280
4666027101210بنزین پیرولیزهرتن دلار292
4666129024300پارازایلینهرتن دلار474.6865
4666229221500تری اتانول آمینهرتن دلار658.1125
4666331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار285
46664زایلین مخلوطهرتن دلار383.15438
4666529336100کریستال ملامینهرتن دلار750.3195
4666629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1815.925
4666729051100متانولهرتن دلار113.24
46668متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1688.625
46669متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1384.625
4667029221110منو اتانول آمینهرتن دلار595.6405
4667129221220دی اتانول آمینهرتن دلار781.85
4667229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار369.55
4667329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار326.8
46674محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار63.24625
4667529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار600.4
4667629011000پنتان پلاسهرتن دلار337.3048625
46677 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار111.3875
4667839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1523.68125
4667939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1509.17
4668039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1509.17
4668139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1509.17
4668239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1575.67
4668339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1062.64625
4668439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1083.68875
46685SBR 1712هرتن دلار1004.98125
46686لاتکسهرتن دلار305.11625
466873907PET N آمورف هرتن دلار588.1708875
466883907PET S آمورف هرتن دلار594.1060125
466893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار623.7816375
466903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار636.2454
466913907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار626.1556875
466923907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار638.61945
466933907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار629.12325
466943907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار641.5870125
466953907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار638.61945
466963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار657.0183375
466973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار652.86375
466983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار671.85615
466993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار658.2053625
467003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار677.1977625
467013907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار616.626
467023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار610.9165
4670339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار626.9031
4670439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار645.1735
4670539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار609.20365
4670639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار621.76455
467073907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار608.06175
467083907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار620.0517
467093907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار629.75785
467103907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار648.5992
467113907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار608.06175
467123907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار613.77125
467133907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار625.19025
467143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار643.46065
467153901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار779.35625
467163901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار784.10625
46717390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار779.35625
467183901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار793.60625
467193901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار779.35625
467203901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار779.35625
467213901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار784.10625
467223901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار779.35625
467233901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار779.35625
46724پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار755.9755625
467253901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار779.35625
467263901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار784.10625
467273901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار784.10625
467283901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار798.35625
4672939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار767.5848
4673039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار912.61275
4673139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار869.155
4673239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار869.155
4673339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار869.155
4673439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار869.155
4673539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار929.99585
4673639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار929.99585
4673739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار869.155
4673839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار869.155
4673939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار869.155
4674039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار869.155
4674139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار912.61275
4674239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار869.155
4674339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار869.155
4674439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار869.155
4674539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار869.155
4674639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار873.905
4674739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار895.22965
4674839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار883.405
4674939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار863.455
4675039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار868.4425
4675139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار863.455
4675239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار868.205
4675339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار891.6624475
4675439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار932.978375
4675539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار797.1925
4675639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار797.1925
4675739012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار797.1925
4675839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار797.1925
4675939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار797.1925
4676039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار752.495
4676139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار733.495
4676239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار744.56535
4676339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار748.1649
4676439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار752.24515
4676539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار762.8348
4676639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار733.495
4676739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار752.495
4676839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار770.16975
4676939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار789.16975
4677039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار733.495
4677139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار752.495
4677239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار733.495
4677339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار733.495
4677439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار752.495
4677539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار733.495
4677639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار733.495
4677739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار762.8348
4677839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار733.495
4677939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار752.495
4678039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار733.495
4678139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار733.495
4678239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار752.495
4678339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار752.495
4678439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار733.495
4678539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار752.495
4678639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار733.495
4678739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار752.495
4678839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار752.495
4678939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار733.495
4679039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار752.495
4679139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار752.495
4679239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار752.495
4679339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار752.495
4679439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار733.495
4679539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار752.495
4679639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار733.495
4679739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار752.495
4679839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار733.495
4679939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار752.495
4680039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار733.495
4680139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار752.495
4680239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار815.5047
4680339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار815.5047
4680439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار815.5047
4680539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار812.725
4680639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار850.725
4680739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار812.725
4680839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار812.725
4680939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار860.225
4681039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار834.4705
4681139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار834.4705
4681239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار850.725
4681334049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار556.075
4681439012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار402.792
4681539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار494.06175
4681639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار368.8885625
4681739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار816.869375
4681839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار816.869375
4681939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار816.869375
4682039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.94825
4682139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.1715
4682239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار442.666275
4682339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار823.43625
4682439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار823.43625
4682539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار823.43625
4682639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار780.303875
4682739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار737.777125
4682839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار773.1632
4682939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار815.65385
4683039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار833.15
4683139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار833.15
4683239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار823.43625
4683339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار823.43625
4683439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار823.43625
4683539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار780.303875
4683639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار756.777125
4683739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار737.777125
4683839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار714.250375
4683939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار494.06175
4684039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار442.666275
4684139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار368.8885625
4684239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار442.666275
4684339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار816.869375
4684439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار816.869375
4684539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار816.869375
4684639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.94825
4684739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.1715
4684839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.43625
4684939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.43625
4685039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.43625
4685139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار780.303875
4685239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار836.475
4685339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار836.475
4685439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار836.475
4685539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار780.303875
4685639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.461625
4685739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.461625
4685839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.461625
4685939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار724.961625
4686039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار710.711625
4686139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار710.711625
4686239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار663.211625
4686339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار663.211625
46864FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
46865FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4686639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار945.25
468673902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار995.6627
468683902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
468693902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
468703902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
468713902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار995.6627
468723902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1024.1627
468733902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1057.4127
468743902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1024.1627
468753902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1057.4127
468763902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار902.45155
468773902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار870.2627
468783902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار860.7627
468793902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار995.6627
468803902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار995.6627
468813902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار995.6627
468823902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار995.6627
468833902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1024.1627
468843902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1079.2627
468853902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1020.3627
468863902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار860.7627
468873902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار995.6627
468883902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار860.7627
468893902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار860.7627
468903902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار860.7627
468913902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار995.6627
468923902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار995.6627
468933902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1054.5627
468943902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار860.7627
468953902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار922.5127
468963902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار995.6627
4689739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار900.32925
4689839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار909.82925
4689939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار900.32925
4690039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار909.82925
46901390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار909.82925
4690239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار860.7627
4690339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار894.0127
4690439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار860.7627
4690539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار860.7627
4690639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار860.7627
4690739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار860.7627
4690839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار860.7627
4690939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار860.7627
4691039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار860.7627
4691139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار921.5627
4691239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار912.0627
4691339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار860.7627
4691439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار860.7627
4691539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار860.7627
4691639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار860.7627
4691739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار860.7627
4691839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار860.7627
4691939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار860.7627
4692039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار860.7627
4692139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار860.7627
4692239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار860.7627
4692339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار909.82925
4692439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار995.6627
4692539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار860.7627
4692639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار860.7627
4692739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار860.7627
4692839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار860.7627
4692939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار860.7627
4693039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار860.7627
4693139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار860.7627
4693239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار860.7627
4693339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار860.7627
4693439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار860.7627
4693539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار860.7627
4693639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار860.7627
4693739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1534.25
4693839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار995.6627
4693939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1020.3627
469403902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار995.6627
469413902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار995.6627
469423902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1054.5627
4694339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
4694439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
4694539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1534.25
4694639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
4694739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
4694839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
469493904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار934.9033125
469503904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار919.5608125
469513904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار919.5608125
469523904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار944.3914375
469533904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار903.0070625
469543904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار903.0070625
469553904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار856.6565625
469563904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار908.3151875
469573904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار856.6565625
469583904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار856.6565625
469593904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار908.3151875
469603904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار856.6565625
469613904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار856.6565625
469623904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار856.6565625
46963رب گوجه فرنگی اسپتیک بریکس 36-38 هرتن دلار520
46964پودر نشاسته گندم هرتن دلار250
4696511081100نشاسته گندم هرتن دلار250
4696611081290نشاسته ذرتهرتن دلار250
4696717023010گلوکز و شربت گلوکز هرتن دلار250
4696817026000شربت فروکتوز هرتن دلار220
46969اسید سولفوریک هرتن دلار22
4697027111190C3+هرتن دلار231.268
4697129024100ارتوزایلنهرتن دلار467.4
4697228030000دوده صنعتیهرتن دلار380
46973استایرن منومرهرتن دلار566.5325
46974آروماتیک سنگینهرتن دلار428.2277
46975C9 آروماتیک هرتن دلار437.755
46976انیدرید فتالیکهرتن دلار553.85
46977MTBEهرتن دلار402.645625
469781-بوتنهرتن دلار605
46979گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
46980گوگرد کلوخههرتن دلار30.096
4698129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار412.965
4698228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار142.975
4698331021000اوره گرانولههرتن دلار179.208
4698431021000اوره پریلهرتن دلار182.75625
4698529051490ایزوبوتانولهرتن دلار538.48375
46986تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
46987آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1087.75
46988تولوئنهرتن دلار354.825
46989پلی بوتادین رابرهرتن دلار1076.825
46990PBR 1220هرتن دلار1076.825
469911210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1152.825
46992PBR 1202هرتن دلار1152.825
46993PBR NEAR PRIMEهرتن دلار675
46994برش سنگینهرتن دلار248.2065
46995نفتکوره نامنطبقهرتن دلار204.032
46996گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار237.25
46997PBR OFFهرتن دلار620
46998ریفورمیتهرتن دلار387.755
46999نفتای سنگینهرتن دلار350.766
470001و3 بوتادینهرتن دلار401.85
47001C7-C9هرتن دلار280
4700227101210بنزین پیرولیزهرتن دلار292
4700329024300پارازایلینهرتن دلار471.01
4700429221500تری اتانول آمینهرتن دلار658.1125
4700531053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار304
47006زایلین مخلوطهرتن دلار398.254535
4700729336100کریستال ملامینهرتن دلار748.82325
4700829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2029.675
4700929051100متانولهرتن دلار130.055
47010متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1717.125
47011متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1467.75
4701229221110منو اتانول آمینهرتن دلار595.6405
4701329221220دی اتانول آمینهرتن دلار781.85
4701429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار391.4
4701529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار350.55
47016محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار60.87125
4701729153200منومر وینیل استاتهرتن دلار607.525
4701829011000پنتان پلاسهرتن دلار331.530525
47019 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار110.675
4702039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1660.8375
4702139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1645.02
4702239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1645.02
4702339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1645.02
4702439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1711.52
4702539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1127.4125
4702639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1149.7375
47027SBR 1712هرتن دلار1072.3125
47028لاتکسهرتن دلار323.7125
470293907PET N آمورف هرتن دلار591.701325
470303907PET S آمورف هرتن دلار597.672075
470313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار627.525825
470323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار640.0644
470333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار629.914125
470343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار642.4527
470353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار632.8995
470363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار645.438075
470373907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار642.4527
470383907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار660.962025
470393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار656.7825
470403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار675.8889
470413907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار662.156175
470423907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار681.262575
470433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار632.016
470443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار626.164
4704539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار642.5496
4704639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار661.276
4704739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار624.4084
4704839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار637.2828
470493907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار623.238
470503907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار635.5272
470513907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار645.4756
470523907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار664.7872
470533907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار623.238
470543907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار629.09
470553907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار640.794
470563907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار659.5204
470573901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار807.2625
470583901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار812.0125
47059390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار807.2625
470603901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار821.5125
470613901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار807.2625
470623901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار807.2625
470633901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار812.0125
470643901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار807.2625
470653901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار807.2625
47066پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار783.044625
470673901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار807.2625
470683901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار812.0125
470693901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار812.0125
470703901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار826.2625
4707139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار823.9008
4707239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1006.8765
4707339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار958.93
4707439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار958.93
4707539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار958.93
4707639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار958.93
4707739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1026.0551
4707839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1026.0551
4707939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار958.93
4708039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار958.93
4708139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار958.93
4708239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار958.93
4708339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1006.8765
4708439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار958.93
4708539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار958.93
4708639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار958.93
4708739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار958.93
4708839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار963.68
4708939011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار987.6979
4709039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار973.18
4709139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار887.68
4709239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار904.78
4709339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار887.68
4709439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار892.43
4709539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار928.98106
4709639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار958.6818125
4709739012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار819.9925
4709839012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار819.9925
4709939012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار819.9925
4710039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار819.9925
4710139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار819.9925
4710239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار806.645
4710339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار787.645
4710439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار800.88135
4710539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار803.3979
4710639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار809.10265
4710739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار819.1508
4710839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار787.645
4710939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار806.645
4711039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار827.02725
4711139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار846.02725
4711239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار787.645
4711339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار806.645
4711439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار787.645
4711539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار787.645
4711639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار806.645
4711739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار787.645
4711839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار787.645
4711939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار819.1508
4712039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار787.645
4712139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار806.645
4712239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار787.645
4712339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار787.645
4712439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار806.645
4712539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار806.645
4712639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار787.645
4712739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار806.645
4712839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار787.645
4712939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار806.645
4713039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار806.645
4713139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار787.645
4713239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار806.645
4713339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار806.645
4713439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار806.645
4713539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار806.645
4713639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار787.645
4713739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار806.645
4713839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار787.645
4713939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار806.645
4714039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار787.645
4714139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار806.645
4714239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار787.645
4714339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار806.645
4714439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار872.9037
4714539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار872.9037
4714639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار872.9037
4714739012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار833.15
4714839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار871.15
4714939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار833.15
4715039012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار833.15
4715139012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار880.65
4715239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار854.487
4715339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار854.487
4715439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار871.15
4715534049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار440
4715639012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار414.312
4715739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار492.5655
4715839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار367.742625
4715939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4716039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4716139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4716239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار810.6445
4716339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.939
4716439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.29115
4716539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار820.9425
4716639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار820.9425
4716739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار820.9425
4716839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار777.94075
4716939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار735.48525
4717039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار788.5912
4717139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار831.929725
4717239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار849.775
4717339031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار849.775
4717439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار820.9425
4717539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار820.9425
4717639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار820.9425
4717739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار777.94075
4717839031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار754.48525
4717939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار735.48525
4718039031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار712.02975
4718139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار492.5655
4718239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.29115
4718339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار367.742625
4718439031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.29115
4718539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4718639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4718739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار814.55375
4718839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار810.6445
4718939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار772.939
4719039031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار820.9425
4719139031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار820.9425
4719239031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار820.9425
4719339031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار777.94075
4719439031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار834.1
4719539031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار834.1
4719639031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار834.1
4719739031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار777.94075
4719839031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.12225
4719939031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.12225
4720039031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.12225
4720139031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار722.62225
4720239031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار708.37225
4720339031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار708.37225
4720439031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660.87225
4720539031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660.87225
47206FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
47207FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4720839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار952.85
472093902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1003.17245
472103902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1003.17245
472113902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1003.17245
472123902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1003.17245
472133902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1003.17245
472143902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1031.67245
472153902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1064.92245
472163902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1031.67245
472173902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1064.92245
472183902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار910.034925
472193902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار877.77245
472203902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار868.27245
472213902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1003.17245
472223902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1003.17245
472233902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1003.17245
472243902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1003.17245
472253902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1031.67245
472263902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1086.77245
472273902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1027.87245
472283902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار868.27245
472293902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1003.17245
472303902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار868.27245
472313902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار868.27245
472323902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار868.27245
472333902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1003.17245
472343902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1003.17245
472353902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1062.07245
472363902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار868.27245
472373902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار930.02245
472383902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1003.17245
4723939021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار908.059875
4724039021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار917.559875
4724139021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار908.059875
4724239021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار917.559875
47243390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار917.559875
4724439021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار868.27245
4724539021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار901.52245
4724639021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار868.27245
4724739021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار868.27245
4724839021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار868.27245
4724939021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار868.27245
4725039021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار868.27245
4725139021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار868.27245
4725239021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار868.27245
4725339021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.07245
4725439021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار919.57245
4725539021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار868.27245
4725639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار868.27245
4725739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار868.27245
4725839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار868.27245
4725939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار868.27245
4726039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار868.27245
4726139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار868.27245
4726239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار868.27245
4726339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار868.27245
4726439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار868.27245
4726539021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار917.559875
4726639021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1003.17245
4726739021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار868.27245
4726839021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار868.27245
4726939021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار868.27245
4727039021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار868.27245
4727139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار868.27245
4727239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار868.27245
4727339021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار868.27245
4727439021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار868.27245
4727539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار868.27245
4727639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار868.27245
4727739021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار868.27245
4727839021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار868.27245
4727939021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1653
4728039021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1003.17245
4728139021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1027.87245
472823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1003.17245
472833902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1003.17245
472843902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1062.07245
4728539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1653
4728639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1653
4728739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1653
4728839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1653
4728939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1653
4729039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1653
472913904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار959.06775
472923904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار944.62775
472933904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار944.62775
472943904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار970.13525
472953904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار927.62275
472963904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار927.62275
472973904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار880.00875
472983904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار930.90025
472993904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار880.00875
473003904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار880.00875
473013904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار930.90025
473023904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار880.00875
473033904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار880.00875
473043904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار880.00875
47305سود کاستیک پرک هرتن دلار175
47306پلی استر پلی ال (پودر فنالیک انیدرید 52% و مایع دی اتیلن گلیکول48%) هرتن دلار680
47307سیب زمینی هرتن دلار100
47308اسپری تایر 650میلیهرعدددلار0.6
47309اسپری داشبورد 300 میلی هرعدددلار0.76
47310اسپری انژکتور 450 میلی هرعدددلار0.5
47311اسپری پولیش 300 میلی هرعدددلار0.76
4731227111190C3+هرتن دلار221.065
4731329024100ارتوزایلنهرتن دلار467.4
4731428030000دوده صنعتیهرتن دلار425
47315استایرن منومرهرتن دلار567.0075
47316آروماتیک سنگینهرتن دلار396.8093
47317C9 آروماتیک هرتن دلار413.6
47318انیدرید فتالیکهرتن دلار582.35
47319MTBEهرتن دلار393.6384375
473201-بوتنهرتن دلار605
47321گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
47322گوگرد کلوخههرتن دلار30.096
4732329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار412.965
4732428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار145.35
4732531021000اوره گرانولههرتن دلار183.825
4732631021000اوره پریلهرتن دلار188.727
4732729051490ایزوبوتانولهرتن دلار538.48375
47328تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
47329آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1087.75
47330تولوئنهرتن دلار354.825
47331پلی بوتادین رابرهرتن دلار1091.075
47332PBR 1220هرتن دلار1091.075
473331210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1167.075
47334PBR 1202هرتن دلار1167.075
47335PBR NEAR PRIMEهرتن دلار675
47336برش سنگینهرتن دلار221.23125
47337نفتکوره نامنطبقهرتن دلار183.2
47338گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار237.25
47339PBR OFFهرتن دلار780
47340ریفورمیتهرتن دلار363.6
47341نفتای سنگینهرتن دلار317.694
473421و3 بوتادینهرتن دلار487.35
47343C7-C9هرتن دلار280
4734427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار292
4734529024300پارازایلینهرتن دلار466.7635
4734629221500تری اتانول آمینهرتن دلار653.2675
4734731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار308.75
47348زایلین مخلوطهرتن دلار410.87215
4734929336100کریستال ملامینهرتن دلار748.82325
4735029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2219.675
4735129051100متانولهرتن دلار135.565
47352متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1831.125
47353متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1596
4735429221110منو اتانول آمینهرتن دلار606.879
4735529221220دی اتانول آمینهرتن دلار778.05
4735629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار391.875
4735729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار337.725
47358محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار60.515
4735929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار631.275
4736029011000پنتان پلاسهرتن دلار310.878
47361 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار112.8125
4736239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1630.9125
4736339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1615.38
4736439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1615.38
4736539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1615.38
4736639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1681.88
4736739039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1158.59625
4736839039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1181.53875
47369SBR 1712هرتن دلار1104.73125
47370لاتکسهرتن دلار332.66625
473713907PET N آمورف هرتن دلار599.9390125
473723907PET S آمورف هرتن دلار605.9928875
473733907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار636.2622625
473743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار648.9754
473753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار638.6838125
473763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار651.39695
473773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار641.71075
473783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار654.4238875
473793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار651.39695
473803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار670.1639625
473813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار665.92625
473823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار685.29865
473833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار671.3747375
473843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار690.7471375
473853907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار637.146
473863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار631.2465
4738739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار647.7651
4738839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار666.6435
4738939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار629.47665
4739039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار642.45555
473913907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار628.29675
473923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار640.6857
473933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار650.71485
473943907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار670.1832
473953907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار628.29675
473963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار634.19625
473973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار645.99525
473983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار664.87365
473993901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار812.0125
474003901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار816.7625
47401390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار812.0125
474023901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار826.2625
474033901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار812.0125
474043901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار812.0125
474053901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار816.7625
474063901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار812.0125
474073901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار812.0125
47408پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار787.652125
474093901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار812.0125
474103901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار816.7625
474113901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار816.7625
474123901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار831.0125
4741339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار824.8888
4741439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1032.8115
4741539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار983.63
4741639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار983.63
4741739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار983.63
4741839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار983.63
4741939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1052.4841
4742039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1052.4841
4742139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار983.63
4742239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار983.63
4742339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار983.63
4742439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار983.63
4742539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1032.8115
4742639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار983.63
4742739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار983.63
4742839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار983.63
4742939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار983.63
4743039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار988.38
4743139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1013.1389
4743239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار997.88
4743339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار885.5425
4743439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار905.4925
4743539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار885.5425
4743639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار890.2925
4743739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار929.7127975
4743839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار959.3765
4743939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار825.5025
4744039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار825.5025
4744139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار825.5025
4744239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار825.5025
4744339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار825.5025
4744439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار807.595
4744539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار788.595
4744639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار801.86935
4744739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار804.3669
4744839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار810.10015
4744939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار820.1388
4745039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار788.595
4745139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار807.595
4745239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار828.02475
4745339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار847.02475
4745439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار788.595
4745539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار807.595
4745639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار788.595
4745739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار788.595
4745839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار807.595
4745939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار788.595
4746039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار788.595
4746139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار820.1388
4746239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار788.595
4746339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار807.595
4746439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار788.595
4746539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار788.595
4746639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار807.595
4746739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار807.595
4746839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار788.595
4746939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار807.595
4747039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار788.595
4747139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار807.595
4747239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار807.595
4747339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار788.595
4747439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار807.595
4747539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار807.595
4747639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار807.595
4747739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار807.595
4747839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار788.595
4747939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار807.595
4748039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار788.595
4748139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار807.595
4748239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار788.595
4748339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار807.595
4748439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار788.595
4748539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار807.595
4748639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار873.9107
4748739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار873.9107
4748839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار873.9107
4748939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار839.8
4749039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار877.8
4749139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار839.8
4749239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار839.8
4749339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار887.3
4749439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار861.004
4749539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار861.004
4749639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار877.8
4749734049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار415.48
4749839012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار295.443
4749939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار491.06925
4750039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار366.5966875
4750139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.238125
4750239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.238125
4750339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.238125
4750439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار808.34075
4750539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.7065
4750639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار439.916025
4750739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار818.44875
4750839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار818.44875
4750939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار818.44875
4751039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار775.577625
4751139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار733.193375
4751239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار797.848
4751339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار841.69525
4751439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار859.75
4751539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار859.75
4751639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار818.44875
4751739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار818.44875
4751839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار818.44875
4751939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار775.577625
4752039031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار752.193375
4752139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار733.193375
4752239031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار709.809125
4752339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار491.06925
4752439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار439.916025
4752539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار366.5966875
4752639031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار439.916025
4752739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.238125
4752839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.238125
4752939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار812.238125
4753039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار808.34075
4753139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.7065
4753239031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار818.44875
4753339031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار818.44875
4753439031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار818.44875
4753539031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.577625
4753639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار831.725
4753739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار831.725
4753839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار831.725
4753939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار775.577625
4754039031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار767.782875
4754139031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار767.782875
4754239031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار767.782875
4754339031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار720.282875
4754439031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار706.032875
4754539031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار706.032875
4754639031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار658.532875
4754739031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار658.532875
47548FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
47549FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4755039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار953.8
475513902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1015.5272
475523902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1015.5272
475533902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1015.5272
475543902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1015.5272
475553902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1015.5272
475563902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1044.0272
475573902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1077.2772
475583902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1044.0272
475593902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1077.2772
475603902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار922.5108
475613902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار890.1272
475623902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار880.6272
475633902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1015.5272
475643902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1015.5272
475653902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1015.5272
475663902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1015.5272
475673902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1044.0272
475683902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1099.1272
475693902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1040.2272
475703902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار880.6272
475713902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1015.5272
475723902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار880.6272
475733902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار880.6272
475743902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار880.6272
475753902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1015.5272
475763902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1015.5272
475773902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1074.4272
475783902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار880.6272
475793902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار942.3772
475803902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1015.5272
4758139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار920.778
4758239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار930.278
4758339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار920.778
4758439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار930.278
47585390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار930.278
4758639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار880.6272
4758739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار913.8772
4758839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار880.6272
4758939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار880.6272
4759039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار880.6272
4759139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار880.6272
4759239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار880.6272
4759339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار880.6272
4759439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار880.6272
4759539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار941.4272
4759639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار931.9272
4759739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار880.6272
4759839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار880.6272
4759939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار880.6272
4760039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار880.6272
4760139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار880.6272
4760239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار880.6272
4760339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار880.6272
4760439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار880.6272
4760539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار880.6272
4760639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار880.6272
4760739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار930.278
4760839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1015.5272
4760939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار880.6272
4761039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار880.6272
4761139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار880.6272
4761239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار880.6272
4761339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار880.6272
4761439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار880.6272
4761539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار880.6272
4761639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار880.6272
4761739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار880.6272
4761839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار880.6272
4761939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار880.6272
4762039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار880.6272
4762139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1653
4762239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1015.5272
4762339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1040.2272
476243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1015.5272
476253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1015.5272
476263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1074.4272
4762739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1653
4762839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1653
4762939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1653
4763039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1653
4763139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1653
4763239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1653
476333904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1015.0275
476343904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1002.6775
476353904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1002.6775
476363904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1029.7525
476373904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار984.6275
476383904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار984.6275
476393904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار934.0875
476403904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار983.2025
476413904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار934.0875
476423904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار934.0875
476433904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار983.2025
476443904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار934.0875
476453904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار934.0875
476463904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار934.0875
4764718726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار88.7
4764818726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار91
4764918726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار93.8
4765018726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار98.7
4765118726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار101
4765218726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار103.8
47653187260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار64.16
47654187260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار65.65
47655187260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24)هرتن دلار67.47
4765618726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار42
4765718726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار46.8
4765818726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار53.5
4765918726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار62.4
4766018726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار66.8
4766118726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار71.3
4766218726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار74.5
4766318726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار35
4766418726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار39.7
4766518726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار44.1
4766618726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار49
4766718726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار56.3
4766818726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار65.2
4766918726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار69.4
4767018726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار73.4
4767118726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/20 الی 99/05/24) هرتن دلار76.4
4767218826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار88.7
4767318826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار91
4767418826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار93.8
4767518826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار98.7
4767618826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار101
4767718826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار103.8
47678188260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار64.16
47679188260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار65.65
47680188260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31)هرتن دلار67.47
4768118826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار47.1
4768218826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار51.9
4768318826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار58.6
4768418826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار67.5
4768518826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار65.3
4768618826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار76.36
4768718826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار79.56
4768818826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار40.1
4768918826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار44.8
4769018826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار49.2
4769118826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار54.1
4769218826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار61.4
4769318826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار70.3
4769418826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار74.46
4769518826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار78.46
4769618826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/05/27 الی 99/05/31) هرتن دلار81.46
4769718926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار92.7
4769818926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار95
4769918926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار97.8
4770018926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار102.7
4770118926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار105
4770218926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار107.8
47703189260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار66.76
47704189260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار68.25
47705189260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07)هرتن دلار70.07
4770618926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار46.9
4770718926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار51.7
4770818926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار58.4
4770918926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار67.3
4771018926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار63.7
4771118926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار75.8
4771218926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار79
4771318926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار39.9
4771418926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار44.6
4771518926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار49
4771618926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار53.9
4771718926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار61.2
4771818926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار70.1
4771918926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار73.9
4772018926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار77.9
4772118926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/03 الی 99/06/07) هرتن دلار80.9
4772219026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار93.3
4772319026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار95.6
4772419026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار98.4
4772519026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار103.3
4772619026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار105.6
4772719026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار108.4
47728190260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار67.15
47729190260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار68.64
47730190260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14)هرتن دلار70.46
4773119026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار49.3
4773219026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار54.1
4773319026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار60.8
4773419026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار69.7
4773519026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار65.5
4773619026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار78
4773719026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار82.2
4773819026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار42.3
4773919026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار47
4774019026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار51.4
4774119026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار56.3
4774219026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار63.6
4774319026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار72.5
4774419026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار76.1
4774519026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار80.1
4774619026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/10 الی 99/06/14) هرتن دلار83.1
47747سس مایونز شیشه 240 گرمی هرعدددلار0.24
47748سس مایونز شیشه 450 گرمی هرعدددلار0.42
47749سس مایونز شیشه 630 گرمی هرعدددلار0.57
47750سس مایونز کم چربی شیشه 265 گرمی هرعدددلار0.24
47751سس مایونز کم چربی شیشه 460 گرمی هرعدددلار0.42
47752سس مایونز B شیشه 255 گرمی هرعدددلار0.28
47753سس فرانسوی پت (بسته بندی پت) 440گرمیهرعدددلار0.36
47754سس هزارجزیره پت (بسته بندی پت) 450گرمیهرعدددلار0.36
47755سس مایونز پت (بسته بندی پت) 300 گرمی هرعدددلار0.32
47756سس مایونز پت (بسته بندی پت) 430 گرمی هرعدددلار0.4
47757سس مایونز با طعم چیلی (بسته بندی پت) 300گرمی هرعدددلار0.32
47758سس ساندویچ پت (بسته بندی پت) 300 گرمیهرعدددلار0.32
47759سس گوجه فرنگی تپلی (بسته بندی پلی پروپیلن) 455 گرمیهرعدددلار0.39
47760سس گوجه فرنگی کتابی (بسته بندی پلی پروپیلن) 400 گرمیهرعدددلار0.32
47761سس گوجه فرنگی کتابی (بسته بندی پلی پروپیلن) 670 گرمیهرعدددلار0.52
47762سس گوجه فرنگی فلفل هالوپینو (بسته بندی IML ) 400 گرمی هرعدددلار0.4
47763سس گوجه فرنگی تند (بسته بندی IML ) 400 گرمی هرعدددلار0.36
47764سس سالسا دیب شیشه 340 گرمیهرعدددلار0.42
47765سس تای شیشه 220 گرمی هرعدددلار0.3
47766رزین پلی استر اورتو فتالیکهرکیلوگرمدلار0.86
47767کنسانتره مس با عیار 19% (قیمت هر تن شمش مس در LME معادل 6496.7 دلار) هرتن دلار924
4776827111190C3+هرتن دلار217.664
4776929024100ارتوزایلنهرتن دلار476.425
4777028030000دوده صنعتیهرتن دلار425
47771استایرن منومرهرتن دلار581.02
47772آروماتیک سنگینهرتن دلار401.774
47773C9 آروماتیک هرتن دلار425.795
47774انیدرید فتالیکهرتن دلار583.3095
47775MTBEهرتن دلار413.356875
477761-بوتنهرتن دلار605
47777گوگرد گرانولهرتن دلار38.38
47778گوگرد کلوخههرتن دلار33.7744
4777929173600اسید ترفتالیکهرتن دلار410.97
4778028141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار150.1
4778131021000اوره گرانولههرتن دلار180.1485
4778231021000اوره پریلهرتن دلار183.70625
4778329051490ایزوبوتانولهرتن دلار538.48375
47784تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
47785آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1087.75
47786تولوئنهرتن دلار372.4
47787پلی بوتادین رابرهرتن دلار1138.575
47788PBR 1220هرتن دلار1138.575
477891210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1233.575
47790PBR 1202هرتن دلار1233.575
47791PBR NEAR PRIMEهرتن دلار675
47792برش سنگینهرتن دلار225.853
47793نفتکوره نامنطبقهرتن دلار186.332
47794گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار237.25
47795PBR OFFهرتن دلار780
47796ریفورمیتهرتن دلار375.795
47797نفتای سنگینهرتن دلار322.92
477981و3 بوتادینهرتن دلار515.85
47799C7-C9هرتن دلار280
4780027101210بنزین پیرولیزهرتن دلار292
4780129024300پارازایلینهرتن دلار474.3065
4780229221500تری اتانول آمینهرتن دلار653.2675
4780331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار312.075
47804زایلین مخلوطهرتن دلار421.46104
4780529336100کریستال ملامینهرتن دلار758.79825
4780629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2480.925
4780729051100متانولهرتن دلار145.065
47808متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1940.375
47809متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1681.5
4781029221110منو اتانول آمینهرتن دلار606.879
4781129221220دی اتانول آمینهرتن دلار778.05
4781229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار394.25
4781329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار328.225
47814محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار60.515
4781529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار678.775
4781629011000پنتان پلاسهرتن دلار321.304725
47817 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار112.8125
4781839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1623.43125
4781939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1607.97
4782039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1607.97
4782139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1607.97
4782239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1674.47
4782339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1158.59625
4782439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1181.53875
47825SBR 1712هرتن دلار1104.73125
47826لاتکسهرتن دلار332.66625
478273907PET N آمورف هرتن دلار598.7622
478283907PET S آمورف هرتن دلار604.8042
478293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار635.0142
478303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار647.7024
478313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار637.431
478323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار650.1192
478333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار640.452
478343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار653.1402
478353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار650.1192
478363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار668.8494
478373907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار664.62
478383907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار683.9544
478393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار670.0578
478403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار689.3922
478413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار637.146
478423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار631.2465
4784339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار647.7651
4784439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار666.6435
4784539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار629.47665
4784639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار642.45555
478473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار628.29675
478483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار640.6857
478493907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار650.71485
478503907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار670.1832
478513907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار628.29675
478523907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار634.19625
478533907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار645.99525
478543907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار664.87365
478553901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار813.2
478563901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار817.95
47857390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار813.2
478583901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار827.45
478593901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار813.2
478603901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار813.2
478613901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار817.95
478623901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار813.2
478633901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار813.2
47864پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار788.804
478653901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار813.2
478663901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار817.95
478673901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار817.95
478683901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار832.2
4786939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار822.6658
4787039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1025.33025
4787139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار976.505
4787239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار976.505
4787339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار976.505
4787439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار976.505
4787539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1044.86035
4787639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1044.86035
4787739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار976.505
4787839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار976.505
4787939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار976.505
4788039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار976.505
4788139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1025.33025
4788239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار976.505
4788339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار976.505
4788439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار976.505
4788539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار976.505
4788639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار981.255
4788739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1005.80015
4788839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار990.755
4788939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار885.5425
4789039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار905.4925
4789139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار885.5425
4789239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار890.2925
4789339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار929.7127975
4789439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار959.6080625
4789539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار826.9275
4789639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار826.9275
4789739012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار826.9275
4789839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار826.9275
4789939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار826.9275
4790039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار805.4575
4790139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار786.4575
4790239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار799.64635
4790339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار802.18665
4790439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار807.855775
4790539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار817.9158
4790639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار786.4575
4790739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار805.4575
4790839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار825.780375
4790939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار844.780375
4791039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار786.4575
4791139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار805.4575
4791239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار786.4575
4791339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار786.4575
4791439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار805.4575
4791539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار786.4575
4791639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار786.4575
4791739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار817.9158
4791839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار786.4575
4791939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار805.4575
4792039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار786.4575
4792139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار786.4575
4792239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار805.4575
4792339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار805.4575
4792439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار786.4575
4792539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار805.4575
4792639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار786.4575
4792739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار805.4575
4792839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار805.4575
4792939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار786.4575
4793039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار805.4575
4793139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار805.4575
4793239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار805.4575
4793339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار805.4575
4793439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار786.4575
4793539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار805.4575
4793639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار786.4575
4793739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار805.4575
4793839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار786.4575
4793939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار805.4575
4794039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار786.4575
4794139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار805.4575
4794239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار871.64495
4794339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار871.64495
4794439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار871.64495
4794539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار836
4794639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار874
4794739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار836
4794839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار836
4794939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار883.5
4795039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار857.28
4795139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار857.28
4795239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار874
4795334049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار413.6
4795439012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار295.953
4795539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار489.573
4795639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار365.45075
4795739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4795839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4795939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4796039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار806.037
4796139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار768.474
4796239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4796339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار815.955
4796439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار815.955
4796539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار815.955
4796639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار773.2145
4796739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار730.9015
4796839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار809.3088
4796939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار853.7859
4797039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار872.1
4797139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار872.1
4797239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار815.955
4797339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار815.955
4797439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار815.955
4797539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار773.2145
4797639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار749.9015
4797739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار730.9015
4797839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار707.5885
4797939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار489.573
4798039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4798139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار365.45075
4798239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار438.5409
4798339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4798439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4798539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار809.9225
4798639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار806.037
4798739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار768.474
4798839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4798939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4799039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.955
4799139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.2145
4799239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار829.35
4799339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار829.35
4799439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار829.35
4799539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار773.2145
4799639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار805.6
4799739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4799839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار765.4435
4799939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.9435
4800039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.6935
4800139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.6935
4800239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار656.1935
4800339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار656.1935
48004FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
48005FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4800639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار955.7
480073902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1018.9187
480083902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.9187
480093902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.9187
480103902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.9187
480113902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1018.9187
480123902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1047.4187
480133902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1080.6687
480143902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1047.4187
480153902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1080.6687
480163902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار925.93555
480173902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار893.5187
480183902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار884.0187
480193902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1018.9187
480203902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1018.9187
480213902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1018.9187
480223902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1018.9187
480233902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1047.4187
480243902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1102.5187
480253902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.6187
480263902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار884.0187
480273902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1018.9187
480283902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار884.0187
480293902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار884.0187
480303902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار884.0187
480313902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1018.9187
480323902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1018.9187
480333902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.8187
480343902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار884.0187
480353902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار945.7687
480363902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1018.9187
4803739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار924.26925
4803839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار933.76925
4803939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار924.26925
4804039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار933.76925
48041390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار933.76925
4804239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار884.0187
4804339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار917.2687
4804439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار884.0187
4804539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار884.0187
4804639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار884.0187
4804739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار884.0187
4804839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار884.0187
4804939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار884.0187
4805039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار884.0187
4805139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار944.8187
4805239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار935.3187
4805339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار884.0187
4805439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار884.0187
4805539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار884.0187
4805639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار884.0187
4805739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار884.0187
4805839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار884.0187
4805939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار884.0187
4806039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار884.0187
4806139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار884.0187
4806239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار884.0187
4806339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار933.76925
4806439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1018.9187
4806539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار884.0187
4806639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار884.0187
4806739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار884.0187
4806839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار884.0187
4806939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار884.0187
4807039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار884.0187
4807139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار884.0187
4807239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار884.0187
4807339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار884.0187
4807439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار884.0187
4807539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار884.0187
4807639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار884.0187
4807739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1629.25
4807839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1018.9187
4807939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1043.6187
480803902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1018.9187
480813902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1018.9187
480823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1077.8187
4808339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1629.25
4808439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1629.25
4808539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1629.25
4808639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1629.25
4808739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1629.25
4808839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1629.25
480893904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1072.55
480903904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1005.48
480913904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1005.48
480923904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1024.1
480933904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار977.55
480943904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار977.55
480953904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار931
480963904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1024.1
480973904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار931
480983904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار931
480993904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1024.1
481003904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار931
481013904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار931
481023904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار931
48103پنیر پروسس در اوزان مختلف هرکیلوگرمدلار0.96
48104پنیر UF لیوانی در بسته بندی کاپ در اوزان مختلفهرکیلوگرمدلار1.03
48105پنیر آنالوگ در بسته بندی کاپ هرکیلوگرمدلار0.95
48106انواع پنیر خامه ای در اوزان مختلف هرکیلوگرمدلار1.07
48107انواع پنیر خامه ای آنالوگ هرکیلوگرمدلار0.87
48108انواع پنیر گوسفندیهرکیلوگرمدلار2.33
48109انواع پنیر لاکتیکیهرکیلوگرمدلار0.83
48110انواع پنیر پیتزاهرکیلوگرمدلار1.43
48111خامه استریل 200 سی سی 30 درصد چربی حیوانی در بسته بندی تتراپکهرکیلوگرمدلار1.5
48112خامه استریل 200 سی سی 30 درصد چربی گیاهی در بسته بندی تتراپکهرکیلوگرمدلار1
48113خامه منجمد 50درصد چربی حیوانی (فله) هرکیلوگرمدلار1.9
48114انواع خامه قنادی حیوانی 30 درصدچربی هرکیلوگرمدلار1.03
48115انواع خامه قنادی گیاهی 30 درصدچربی هرکیلوگرمدلار0.6
48116دوغ ساده 200 سی سی هرلیتردلار0.25
48117دوغ 250 سی سی هرلیتردلار0.21
48118دوغ ساده 1/5 لیتری هرلیتردلار0.18
48119دوغ طعم دار 1/5 لیتری هرلیتردلار0.21
48120شیراستریل پاکتی یک لیتری کم چرب (1/5درصد چربی)هرلیتردلار0.35
48121شیراستریل پاکتی یک لیتری پر چرب (3درصد چربی) هرلیتردلار0.36
48122شیر استریل طعم دار کم چرب با طعم کاکائو/موز/طالبی/عسل و ...هرلیتردلار0.35
48123انواع شیر بطری هرلیتردلار0.27
48124شیرخشک صنعتی (بدون چربی) هرکیلوگرمدلار1.44
48125انواع پودر آب پنیر معمولی (به جز دمینرال) هرکیلوگرمدلار0.37
48126انواع کشکهرکیلوگرمدلار0.87
48127ماست لیوانی کم چرب (1/5 درصد چربی) در اوزان مختلف هرکیلوگرمدلار0.27
48128ماست لیوانی پر چرب (3 درصد چربی) در اوزان مختلف هرکیلوگرمدلار0.33
48129ماست خامه ای 10درصد چربی هرکیلوگرمدلار0.57
48130ماست خامه ای 6درصد چربی هرکیلوگرمدلار0.36
48131انواع ماست میوه ای در اوزان مختلف هرکیلوگرمدلار0.63
48132انواع ماست طعم دار در اوزان مختلف هرکیلوگرمدلار0.47
48133انواع دسر لبنی هرکیلوگرمدلار0.94
48134بستنی پایه شیر هرکیلوگرمدلار1.48
48135بستنی پایه آب هرکیلوگرمدلار0.72
48136آبنبات ساده هرکیلوگرمدلار0.77
48137آبنبات مغزدار هرکیلوگرمدلار0.84
48138تافی ساده هرکیلوگرمدلار0.81
48139تافی مغزدارهرکیلوگرمدلار1.05
48140بیسکویت مغزدار هرکیلوگرمدلار0.69
48141بیسکویت روکش دار شکلاتیهرکیلوگرمدلار0.75
48142بیسکویت ساده هرکیلوگرمدلار0.65
48143بیسکویت کرمدارهرکیلوگرمدلار0.66
48144کراکرهرکیلوگرمدلار0.6
48145ویفر ساده هرکیلوگرمدلار0.97
48146ویفر شکلاتیهرکیلوگرمدلار1.15
48147ویفر مغزدارهرکیلوگرمدلار1.4
48148کیک ساده هرکیلوگرمدلار1
48149کیک شکلاتیهرکیلوگرمدلار0.84
48150کیک مغزدار هرکیلوگرمدلار1.08
48151کلوچه هرکیلوگرمدلار0.6
48152بتونه های سلولزی هرکیلوگرمدلار1.58
48153آستری نیتروسلولزی هرکیلوگرمدلار1.73
48154رنگ های نیتروسلولزیهرکیلوگرمدلار1.79
48155بتونه های سنگی همراه هاردنر هرکیلوگرمدلار1.37
48156عایق (ضدزنگ) اتومبیلی هرکیلوگرمدلار0.39
48157انواع رنگ ترافیکی هرکیلوگرمدلار1.41
48158رنگ پودری ترافیکی هرکیلوگرمدلار1.49
48159انواع رنگ روغنی هرکیلوگرمدلار1.64
48160آستریهرکیلوگرمدلار1.07
48161مواد کلاسپید هرکیلوگرمدلار0.21
48162رنگ آلکید هرکیلوگرمدلار1.49
48163رنگ کوره ای هرکیلوگرمدلار2.34
48164ماهی حسونهرکیلوگرمدلار0.5
48165ماهی طلالهرکیلوگرمدلار0.45
48166ساردینهرکیلوگرمدلار0.65
48167موتاهرکیلوگرمدلار0.65
48168خوراک کپور ماهیانهرکیلوگرمدلار0.35
48169گوشت ماهیان خاویاریهرکیلوگرمدلار4.5
48170فیله ماهی قزل آلا بصورت تازه یا منجمدهرکیلوگرمدلار4.3
48171ماهی سخاریهرکیلوگرمدلار2.9
48172ماهی یال اسبی صید شده با فانوس ماهیانهرکیلوگرمدلار0.8
48173تخم عمل آوری شده قزل آلاهرکیلوگرمدلار9.7
48174مار ماهیهرکیلوگرمدلار0.7
48175ماهی مرکب سایر کمتر از 200گرمهرکیلوگرمدلار1.3
48176ماهی مرکب سایر کمتر از 200تا 500گرمهرکیلوگرمدلار1.8
48177ماهی مرکب سایر کمتر از 500 گرم به بالاهرکیلوگرمدلار2.2
48178انواع ماهی سوفهرکیلوگرمدلار2.3
48179میگوی پرورشی با سر سایز 41-50هرکیلوگرمدلار3.1
48180میگوی پرورشی با سر سایز 51-60هرکیلوگرمدلار2.8
48181میگوی پرورشی با سر سایز 61-70هرکیلوگرمدلار2.6
48182میگوی پرورشی با سر سایز 71-80هرکیلوگرمدلار2.3
48183میگوی پرورشی با سر سایز 81-100هرکیلوگرمدلار2
48184میگوی پرورشی با سر سایز 101-120هرکیلوگرمدلار1.4
48185میگوی پرورشی با سر سایز 121-150هرکیلوگرمدلار1.2
48186انواع میگوی دریایی باسر سایز 10-40هرکیلوگرمدلار4.7
48187انواع میگوی دریایی باسر سایز 41 به بالاهرکیلوگرمدلار3.1
48188انواع میگوی دریایی بی سر با سایز های مختلفهرکیلوگرمدلار4.2
48189انواع میگوی دریایی بدون سر پوست کنده با و بدون دمهرکیلوگرمدلار5.3
48190انواع میگوی دریایی و پرورش خشک شدههرکیلوگرمدلار7
48191انواع میگوی پرورشی بی سر در سایز ها و بسته های مختلفهرکیلوگرمدلار2.4
48192انواع میگوی پرورشی پوست کنده با پوست و بدون دمهرکیلوگرمدلار3.7
48193میگوی پرورشی و دریایی میکسهرکیلوگرمدلار3.6
48194خرچنگ دراز آب شیرینهرکیلوگرمدلار2
48195سایر سگ ماهیان و کوسه ها (یال اسبی)هرکیلوگرمدلار1.2
48196قزل آلای منجمد شکم خالیهرکیلوگرمدلار3.1
48197قزل آلای تازه شکم خالی هرکیلوگرمدلار2.9
48198پودر ماهی درجه یک (کلیکا)هرکیلوگرمدلار1
48199پودر ماهی درجه دو (میکتوفیده)هرکیلوگرمدلار0.75
48200پودر ماهی 3 (ضایعات کارخانه کنسرو)هرکیلوگرمدلار0.55
48201خاویار بلوگاهرکیلوگرمدلار440
48202خاویار غیر بلوگا هرکیلوگرمدلار330
48203خاویار آسترا هرکیلوگرمدلار330
48204خاویار سورگاهرکیلوگرمدلار330
48205خاویار بریهرکیلوگرمدلار285
48206خاویار فشردههرکیلوگرمدلار77
48207فیش برگرهرکیلوگرمدلار2.9
48208میگو سوخاریهرکیلوگرمدلار3.4
48209خرچنگ دریاییهرکیلوگرمدلار1.8
48210میگوی گنتکهرکیلوگرمدلار1.1
48211سفره ماهی هرکیلوگرمدلار1
48212هر قوطی کنسرو ماهی تن 180 گرمیهرکیلوگرمدلار0.8
48213هر قوطی کنسرو ماهی تن 150 گرمیهرکیلوگرمدلار0.6
48214هر قوطی کنسرو ماهی تن 120 گرمیهرکیلوگرمدلار0.5
48215ماهی سارمهرکیلوگرمدلار1
48216ماهی عروسهرکیلوگرمدلار0.95
48217ماهی بیاحهرکیلوگرمدلار0.95
48218ماهی کتوهرکیلوگرمدلار0.7
48219ماهی سلطان ابراهیمهرکیلوگرمدلار0.5
48220ماهی شیرهرکیلوگرمدلار3.1
48221ماهی شوریدههرکیلوگرمدلار2.2
48222ماهی حلوا سفیدهرکیلوگرمدلار9
48223ماهی حلوا سفیدهرکیلوگرمدلار6
48224تون ماهیانهرکیلوگرمدلار1.6
48225میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز 41-50هرکیلوگرمدلار3.2
48226میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز 51-60هرکیلوگرمدلار3
48227میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز 61-70هرکیلوگرمدلار3
48228میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز71-80هرکیلوگرمدلار2.6
48229میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز81-100هرکیلوگرمدلار2.3
48230میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز101-120هرکیلوگرمدلار1.8
48231میگوی پرورشی با سر سای میگوی پرورشی با سر بصورت بلانش یا کوک سایز 120-150هرکیلوگرمدلار1.5
48232انواع میگوی دریایی با سر بصورت بلانش و یا کوک سایز 10-40هرکیلوگرمدلار4.9
48233انواع میگوی دریایی با سر بصورت بلانش و یا کوک سایز 41 به بالاهرکیلوگرمدلار3.4
48234انواع میگوی دریایی بی سر بصورت بلانش یا کوک با سایز های مختلفهرکیلوگرمدلار4.4
48235انواع میگوی دریایی با سر بصورت پوست کنده با و بدون دم بصورت یا کوکهرکیلوگرمدلار5.5
48236انواع میگوی پرورشی بی سر بصورت بلانش یا کوک در سایز ها و بسته بندی های مختلفهرکیلوگرمدلار2.7
48237انواع میگوی پوست کنده با دم و بدون دم بصورت بلانش یا کوکهرکیلوگرمدلار3.9
48238میگوی دریایی و پرورشی میکس بصورت بلانش و یا کوکهرکیلوگرمدلار4.1
48239فروسیلیکو منیزیم پودری هرتن دلار900
48240خاک رنگی با درصد اکسید آهن 57/76 درصد (5+-% جهت درصد کالا) هرتن دلار60
48241شمش فولادی- بیلت (99/05/15 - 2020/08/05) هرتن دلار393
48242شمش روی (99/05/17 - 2020/08/07) هرتن دلار2393
48243شمش مس (99/05/17 - 2020/08/07) هرتن دلار6437
48244شمش آلومینیوم (99/05/17 - 2020/08/07) هرتن دلار1744
48245شمش نیکل (99/05/17 - 2020/08/07) هرتن دلار14335
48246شمش قلع (99/05/17 - 2020/08/07) هرتن دلار17935
48247شمش سرب (99/05/17 - 2020/08/07) هرتن دلار1921
48248شمش فولادی- بیلت (99/05/22 - 2020/08/12) هرتن دلار389
48249شمش روی (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار2360
48250شمش مس (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار6343
48251شمش آلومینیوم (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار1730
48252شمش نیکل (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار14235
48253شمش قلع (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار17665
48254شمش سرب (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار1946
48255شمش فولادی- بیلت (99/05/22 - 2020/08/12) هرتن دلار389
48256شمش روی (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار2360
48257شمش مس (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار6343
48258شمش آلومینیوم (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار1730
48259شمش نیکل (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار14235
48260شمش قلع (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار17665
48261شمش سرب (99/05/24 - 2020/08/14) هرتن دلار1946
48262شمش فولادی- بیلت (99/05/29 - 2020/08/19) هرتن دلار390
48263شمش روی (99/05/31 - 2020/08/21) هرتن دلار2450
48264شمش مس (99/05/31 - 2020/08/21) هرتن دلار6565
48265شمش آلومینیوم (99/05/31 - 2020/08/21) هرتن دلار1723
48266شمش نیکل (99/05/31 - 2020/08/21) هرتن دلار14562
48267شمش قلع (99/05/31 - 2020/08/21) هرتن دلار17660
48268شمش سرب (99/05/31 - 2020/08/21) هرتن دلار1965
48269شمش فولادی- بیلت (99/06/05 - 2020/08/26) هرتن دلار398
48270شمش روی (99/06/07 - 2020/08/28) هرتن دلار2530
48271شمش مس (99/06/07 - 2020/08/28) هرتن دلار6728
48272شمش آلومینیوم (99/06/07 - 2020/08/28) هرتن دلار1762
48273شمش نیکل (99/06/07 - 2020/08/28) هرتن دلار15414
48274شمش قلع (99/06/07 - 2020/08/28) هرتن دلار17801
48275شمش سرب (99/06/07 - 2020/08/28) هرتن دلار1977
48276شمش فولادی- بیلت (99/06/12 - 2020/09/02) هرتن دلار397
48277شمش فولادی- اسلب (99/06/12 - 2020/09/02) هرتن دلار415
48278شمش روی (99/06/14 - 2020/09/04) هرتن دلار2464
48279شمش مس (99/06/14 - 2020/09/04) هرتن دلار6678
48280شمش آلومینیوم (99/06/14 - 2020/09/04) هرتن دلار1753
48281شمش نیکل (99/06/14 - 2020/09/04) هرتن دلار15210
48282شمش قلع (99/06/14 - 2020/09/04) هرتن دلار18370
48283شمش سرب (99/06/14 - 2020/09/04) هرتن دلار1940
48284شمش فولادی- بیلت (99/06/19 - 2020/09/09) هرتن دلار405
48285شمش فولادی- اسلب (99/06/19 - 2020/09/09) هرتن دلار432
48286شمش روی (99/06/21 - 2020/09/11) هرتن دلار2429
48287شمش مس (99/06/21 - 2020/09/11) هرتن دلار6758
48288شمش آلومینیوم (99/06/21 - 2020/09/11) هرتن دلار1747
48289شمش نیکل (99/06/21 - 2020/09/11) هرتن دلار14935
48290شمش قلع (99/06/21 - 2020/09/11) هرتن دلار17885
48291شمش سرب (99/06/21 - 2020/09/11) هرتن دلار1869
4829227111190C3+هرتن دلار225.54
4829329024100ارتوزایلنهرتن دلار495
4829428030000دوده صنعتیهرتن دلار425
48295استایرن منومرهرتن دلار616.35
48296آروماتیک سنگینهرتن دلار420.463
48297C9 آروماتیک هرتن دلار430.785
48298انیدرید فتالیکهرتن دلار643.11
48299MTBEهرتن دلار435.625
483001-بوتنهرتن دلار605
48301گوگرد گرانولهرتن دلار40.4
48302گوگرد کلوخههرتن دلار35.552
4830329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار434.175
4830428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126
4830531021000اوره گرانولههرتن دلار189.63
4830631021000اوره پریلهرتن دلار185
4830729051490ایزوبوتانولهرتن دلار566.825
48308تری اتیلن گلایکولهرتن دلار420
48309آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1145
48310تولوئنهرتن دلار387.25
48311پلی بوتادین رابرهرتن دلار1248.5
48312PBR 1220هرتن دلار1248.5
483131210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1348.5
48314PBR 1202هرتن دلار1348.5
48315PBR NEAR PRIMEهرتن دلار675
48316برش سنگینهرتن دلار240.8
48317نفتکوره نامنطبقهرتن دلار186.232
48318گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار237.25
48319PBR OFFهرتن دلار780
48320ریفورمیتهرتن دلار380.785
48321نفتای سنگینهرتن دلار320.463
483221و3 بوتادینهرتن دلار563.35
48323C7-C9هرتن دلار280
4832427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار292
4832529024300پارازایلینهرتن دلار486.23
4832629221500تری اتانول آمینهرتن دلار687.65
4832731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار330
48328زایلین مخلوطهرتن دلار417.44
4832929336100کریستال ملامینهرتن دلار819.735
4833029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2611.5
4833129051100متانولهرتن دلار149.6
48332متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2142.5
48333متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1882.5
4833429221110منو اتانول آمینهرتن دلار638.82
4833529221220دی اتانول آمینهرتن دلار819
4833629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار397
4833729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار333
48338محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار61.95
4833929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار732
4834029011000پنتان پلاسهرتن دلار342.7065
48341 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار119.25
4834239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1743
4834339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1726.4
4834439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1726.4
4834539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1726.4
4834639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1796.4
4834739039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1257.45
4834839039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1282.35
48349SBR 1712هرتن دلار1202.25
48350لاتکسهرتن دلار361.05
483513907PET N آمورف هرتن دلار627.7985
483523907PET S آمورف هرتن دلار634.1335
483533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار665.8085
483543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار679.112
483553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار668.3425
483563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار681.646
483573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار671.51
483583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار684.8135
483593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار681.646
483603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار701.2845
483613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار696.85
483623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار717.122
483633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار702.5515
483643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار722.8235
483653907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار670.68
483663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار664.47
4836739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار681.858
4836839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار701.73
4836939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار662.607
4837039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار676.269
483713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار661.365
483723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار674.406
483733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار684.963
483743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار705.456
483753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار661.365
483763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار667.575
483773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار679.995
483783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار699.867
483793901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار854.75
483803901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار859.75
48381390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار854.75
483823901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار869.75
483833901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار854.75
483843901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار854.75
483853901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار859.75
483863901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار854.75
483873901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار854.75
48388پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار829.1075
483893901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار854.75
483903901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار859.75
483913901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار859.75
483923901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار874.75
4839339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار857.124
4839439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1075.62
4839539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1024.4
4839639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1024.4
4839739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1024.4
4839839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1024.4
4839939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1096.108
4840039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1096.108
4840139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1024.4
4840239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1024.4
4840339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1024.4
4840439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1024.4
4840539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1075.62
4840639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1024.4
4840739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1024.4
4840839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1024.4
4840939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1024.4
4841039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1029.4
4841139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1055.132
4841239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1039.4
4841339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار938.15
4841439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار951.65
4841539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار938.15
4841639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار943.15
4841739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار977.10455
4841839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1010.11375
4841939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار865.2
4842039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار865.2
4842139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار865.2
4842239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار865.2
4842339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار865.2
4842439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار839.35
4842539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار819.35
4842639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار832.893
4842739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار835.737
4842839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار841.4495
4842939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.124
4843039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار819.35
4843139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار839.35
4843239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار860.3175
4843339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار880.3175
4843439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار819.35
4843539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار839.35
4843639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار819.35
4843739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار819.35
4843839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار839.35
4843939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار819.35
4844039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار819.35
4844139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.124
4844239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار819.35
4844339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار839.35
4844439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار819.35
4844539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار819.35
4844639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار839.35
4844739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار839.35
4844839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار819.35
4844939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار839.35
4845039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار819.35
4845139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار839.35
4845239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار839.35
4845339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار819.35
4845439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار839.35
4845539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار839.35
4845639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار839.35
4845739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار839.35
4845839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار819.35
4845939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار839.35
4846039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار819.35
4846139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار839.35
4846239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار819.35
4846339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار839.35
4846439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار819.35
4846539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار839.35
4846639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار908.511
4846739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار908.511
4846839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار908.511
4846939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار869
4847039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار909
4847139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار869
4847239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار869
4847339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار919
4847439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار891.62
4847539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار891.62
4847639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار909
4847734049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار408.43
4847839012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار294.168
4847939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4848039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4848139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4848239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4848339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4848439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4848539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4848639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4848739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4848839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4848939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4849039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4849139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4849239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار851.904
4849339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار898.722
4849439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار918
4849539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار918
4849639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4849739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4849839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4849939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4850039031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار796.6075
4850139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4850239031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار751.8425
4850339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4850439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4850539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4850639031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4850739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4850839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4850939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4851039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4851139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4851239031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4851339031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4851439031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4851539031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار821.3725
4851639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4851739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4851839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار880.5
4851939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار821.3725
4852039031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.5
4852139031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4852239031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4852339031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار763.1175
4852439031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4852539031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4852639031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
4852739031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
48528FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
48529FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4853039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1008
485313902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1076.116
485323902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485333902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485343902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485353902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485363902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1106.116
485373902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.116
485383902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1106.116
485393902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.116
485403902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار978.274
485413902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار944.116
485423902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار934.116
485433902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1076.116
485443902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1076.116
485453902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1076.116
485463902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1076.116
485473902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1106.116
485483902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1164.116
485493902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1102.116
485503902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار934.116
485513902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1076.116
485523902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار934.116
485533902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار934.116
485543902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار934.116
485553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1076.116
485563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1076.116
485573902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1138.116
485583902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار934.116
485593902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار999.116
485603902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1076.116
4856139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار976.59
4856239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار986.59
4856339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار976.59
4856439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار986.59
48565390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار986.59
4856639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار934.116
4856739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار969.116
4856839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار934.116
4856939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار934.116
4857039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار934.116
4857139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار934.116
4857239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار934.116
4857339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار934.116
4857439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار934.116
4857539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار998.116
4857639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار988.116
4857739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار934.116
4857839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار934.116
4857939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار934.116
4858039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار934.116
4858139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار934.116
4858239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار934.116
4858339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار934.116
4858439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار934.116
4858539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار934.116
4858639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار934.116
4858739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار986.59
4858839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1076.116
4858939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار934.116
4859039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار934.116
4859139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار934.116
4859239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار934.116
4859339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار934.116
4859439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار934.116
4859539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار934.116
4859639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار934.116
4859739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار934.116
4859839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار934.116
4859939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار934.116
4860039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار934.116
4860139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1990
4860239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1076.116
4860339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1102.116
486043902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1076.116
486053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1076.116
486063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1138.116
4860739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1990
4860839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1990
4860939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1990
4861039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1990
4861139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1990
4861239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1990
486133904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1225.25
486143904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1152.9
486153904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1152.9
486163904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1174.25
486173904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1120.875
486183904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1120.875
486193904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1067.5
486203904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1174.25
486213904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1067.5
486223904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1067.5
486233904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1174.25
486243904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1067.5
486253904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1067.5
486263904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1067.5
48627اکسید مولیبدن (جولای 2020) هرپوند وزنی دلار7.188
48628فرومولیبدن (جولای 2020) هرکیلوگرمدلار17.905
48629دستمال مرطوب هرکیلوگرمدلار1.2
48630کاتالیست شکسته (ضایعات هسته مرکزی فیلترهای اگزوز خودرو) هرکیلوگرمدلار20
48631سولفات سدیم هرتن دلار130
4863227111190C3+هرتن دلار234.67
4863329024100ارتوزایلنهرتن دلار485
4863428030000دوده صنعتیهرتن دلار425
48635استایرن منومرهرتن دلار614.6
48636آروماتیک سنگینهرتن دلار416.992
48637آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار398.05
48638انیدرید فتالیکهرتن دلار573.72
48639MTBEهرتن دلار425.73375
486401-بوتنهرتن دلار605
48641گوگرد گرانولهرتن دلار40.4
48642گوگرد کلوخههرتن دلار35.552
4864329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار426.825
4864428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار120.08
4864531021000اوره گرانولههرتن دلار183.84
4864631021000اوره پریلهرتن دلار187.85
4864729051490ایزوبوتانولهرتن دلار566.825
48648تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
48649آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1145
48650تولوئنهرتن دلار372.5
48651پلی بوتادین رابرهرتن دلار1248.5
48652PBR 1220هرتن دلار1248.5
486531210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1348.5
48654PBR 1202هرتن دلار1348.5
48655PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
48656برش سنگینهرتن دلار237.63
48657آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار182.372
48658برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار243.75
48659PBR OFFهرتن دلار780
48660بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار373.05
48661نفتای سنگینهرتن دلار316.992
486621و3 بوتادینهرتن دلار577.6
48663C7-C9هرتن دلار280
4866427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار273.05
48665هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
4866629024300پارازایلینهرتن دلار471.22
4866729221500تری اتانول آمینهرتن دلار735.25
4866831053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار330
48669زایلین مخلوطهرتن دلار393.8816
4867029336100کریستال ملامینهرتن دلار819.735
4867129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2611.5
4867229051100متانولهرتن دلار146.6
48673متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2167.5
48674متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2137.5
4867529221110منو اتانول آمینهرتن دلار692.055
4867629221220دی اتانول آمینهرتن دلار837
4867729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار397
4867829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار333
48679محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار61.95
4868029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار734.5
4868129011000پنتان پلاسهرتن دلار335.745
48682 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار118.5
4868339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1743
4868439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1726.4
4868539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1726.4
4868639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1726.4
4868739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1796.4
4868839039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1302.9
4868939039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1328.7
48690SBR 1712هرتن دلار1249.5
48691لاتکسهرتن دلار374.1
486923907PET N آمورف هرتن دلار632.7535
486933907PET S آمورف هرتن دلار639.1385
486943907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار671.0635
486953907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار684.472
486963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار673.6175
486973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار687.026
486983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار676.81
486993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار690.2185
487003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار687.026
487013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار706.8195
487023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار702.35
487033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار722.782
487043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار708.0965
487053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار728.5285
487063907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار670.68
487073907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار664.47
4870839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار681.858
4870939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار701.73
4871039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار662.607
4871139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار676.269
487123907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار661.365
487133907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار674.406
487143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار684.963
487153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار705.456
487163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار661.365
487173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار667.575
487183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار679.995
487193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار699.867
487203901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار866
487213901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار871
487223901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار866
487233901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار881
487243901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار866
487253901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار866
487263901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار871
487273901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار866
487283901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار866
48729پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار840.02
487303901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار866
487313901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار871
487323901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار871
487333901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار886
4873439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار857.904
4873539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1101.87
4873639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1049.4
4873739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1049.4
4873839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1049.4
4873939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1049.4
4874039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1122.858
4874139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1122.858
4874239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1049.4
4874339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1049.4
4874439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1049.4
4874539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1049.4
4874639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1101.87
4874739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1049.4
4874839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1049.4
4874939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1049.4
4875039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1049.4
4875139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1054.4
4875239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1080.882
4875339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1064.4
4875439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار939.65
4875539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار948.65
4875639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار939.65
4875739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار944.65
4875839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار974.02355
4875939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1019.62
4876039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار867.2
4876139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار867.2
4876239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار867.2
4876339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار867.2
4876439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار867.2
4876539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار840.1
4876639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار820.1
4876739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار833.673
4876839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار836.502
4876939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار842.237
4877039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.904
4877139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار820.1
4877239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار840.1
4877339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار861.105
4877439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار881.105
4877539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار820.1
4877639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار840.1
4877739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار820.1
4877839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار820.1
4877939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار840.1
4878039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار820.1
4878139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار820.1
4878239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.904
4878339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار820.1
4878439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار840.1
4878539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار820.1
4878639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار820.1
4878739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار840.1
4878839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار840.1
4878939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار820.1
4879039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار840.1
4879139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار820.1
4879239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار840.1
4879339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار840.1
4879439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار820.1
4879539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار840.1
4879639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار840.1
4879739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار840.1
4879839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار840.1
4879939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار820.1
4880039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار840.1
4880139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار820.1
4880239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار840.1
4880339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار820.1
4880439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار840.1
4880539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار820.1
4880639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار840.1
4880739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار909.306
4880839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار909.306
4880939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار909.306
4881039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار872
4881139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار912
4881239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار872
4881339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار872
4881439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار922
4881539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار894.56
4881639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار894.56
4881739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار912
4881834049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار566.8
4881939012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار294.848
4882039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4882139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4882239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4882339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4882439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4882539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4882639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4882739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4882839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4882939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4883039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4883139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4883239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4883339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار806.004
4883439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار852.822
4883539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار872.1
4883639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار872.1
4883739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4883839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4883939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4884039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4884139031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار796.6075
4884239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4884339031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار751.8425
4884439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4884539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4884639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
48847