بخش سوم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 25 فروردین 1400

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 25 فروردین 1400

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 25 فروردین 1400 را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

توجه : بارگذاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …

ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
3539629221500تری اتانول آمینهرتن دلار763.344
3539731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
35398زایلین مخلوطهرتن دلار618.62803
3539928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.425
3540029336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3540129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1364.675
3540229051100متانولهرتن دلار187.15
35403متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
35404متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1628.41875
3540529221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3540629221220دی اتانول آمینهرتن دلار908.2
3540729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار485.925
3540829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار539.6
3540928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.425
3541029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار752.4
3541129011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار438.602175
35412 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار130.625
3541339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3541439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3541539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3541639039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1230.55875
3541739039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1254.92625
354183907PET N آمورف هرتن دلار809.1131
354193907PET S آمورف هرتن دلار816.98385
354203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار805.177725
354213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار821.7063
354223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار808.326025
354233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار824.8546
354243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار812.2614
354253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار828.789975
354263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار824.8546
354273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار849.253925
354283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار843.7444
354293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار868.9308
354303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار850.828075
354313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار876.014475
354323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار811.6344
354333907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار803.8824
3543439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار825.588
3543539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار850.3944
3543639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار801.5568
3543739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار818.6112
354383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار800.0064
354393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار816.2856
354403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار829.464
354413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار855.0456
354423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار800.0064
354433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار807.7584
354443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار823.2624
354453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار848.0688
35446390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
354473901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار768.55
354483901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار773.3
35449390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار768.55
354503901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار782.8
354513901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار768.55
354523901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار768.55
354533901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار773.3
354543901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار768.55
354553901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار768.55
354563901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار768.55
354573901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار773.3
354583901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار773.3
3545939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار765.8558
3546039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار846.279
3546139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار805.98
3546239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار805.98
3546339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار805.98
3546439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار805.98
3546539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار862.3986
3546639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار862.3986
3546739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار805.98
3546839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار805.98
3546939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار805.98
3547039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار805.98
3547139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار846.279
3547239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار805.98
3547339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار805.98
3547439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار805.98
3547539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار805.98
3547639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار810.73
3547739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
3547839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار820.23
3547939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار823.3175
3548039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار855.1425
3548139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار823.3175
3548239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار876.2360625
3548339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار876.2360625
3548439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار910.765
3548539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار747.08
3548639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار747.08
3548739012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار747.08
3548839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار747.08
3548939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار747.08
3549039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار750.8325
3549139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار731.8325
3549239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار742.83635
3549339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار746.46915
3549439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار750.499525
3549539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3549639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار731.8325
3549739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار750.8325
3549839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار768.424125
3549939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار787.424125
3550039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار731.8325
3550139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار750.8325
3550239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار731.8325
3550339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار731.8325
3550439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار750.8325
3550539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار731.8325
3550639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار731.8325
3550739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3550839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار731.8325
3550939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار750.8325
3551039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار731.8325
3551139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار731.8325
3551239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار750.8325
3551339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار750.8325
3551439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار731.8325
3551539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار750.8325
3551639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار731.8325
3551739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار750.8325
3551839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار750.8325
3551939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار731.8325
3552039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار750.8325
3552139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار750.8325
3552239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار750.8325
3552339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار750.8325
3552439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار731.8325
3552539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار750.8325
3552639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار731.8325
3552739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار750.8325
3552839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار731.8325
3552939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار750.8325
3553039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار731.8325
3553139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار750.8325
3553239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار813.74245
3553339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار813.74245
3553439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار813.74245
3553539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار765.225
3553639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار803.225
3553739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار765.225
3553839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار765.225
3553939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار812.725
3554039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار787.9205
3554139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار787.9205
3554234049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3554339012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار485.602
3554439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3554539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3554639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3554739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3554839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3554939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3555039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3555139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3555239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3555339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3555439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3555539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3555639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3555739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار911.5744
3555839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار961.6717
3555939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار982.3
3556039031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار982.3
3556139031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار961.6717
3556239031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار982.3
3556339031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار982.3
3556439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3556539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3556639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3556739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3556839031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار954.500625
3556939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3557039031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار906.131375
3557139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3557239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3557339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3557439031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3557539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3557639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3557739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3557839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3557939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3558039031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3558139031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3558239031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3558339031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار974.080125
3558439031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3558539031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3558639031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1031.225
3558739031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار974.080125
3558839031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3558939031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3559039031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3559139031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار916.790375
3559239031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3559339031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3559439031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3559539031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3559639152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3559739031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1037.4
355983902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1049.6018
355993902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356003902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356013902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356023902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.6018
356033902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.1018
356043902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.3518
356053902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1078.1018
356063902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.3518
356073902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار947.9518
356083902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار924.2018
356093902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار914.7018
356103902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1049.6018
356113902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1049.6018
356123902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1049.6018
356133902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1049.6018
356143902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1078.1018
356153902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1133.2018
356163902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1074.3018
356173902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار914.7018
356183902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1049.6018
356193902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار914.7018
356203902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار914.7018
356213902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار914.7018
356223902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1049.6018
356233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1049.6018
356243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1108.5018
356253902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار914.7018
356263902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار976.4518
356273902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1049.6018
3562839021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار946.713
3562939021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار956.213
3563039021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار946.713
3563139021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار956.213
35632390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار956.213
3563339021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار914.7018
3563439021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار947.9518
3563539021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار914.7018
3563639021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.7018
3563739021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار914.7018
3563839021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار914.7018
3563939021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار914.7018
3564039021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار914.7018
3564139021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار914.7018
3564239021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1007.8018
3564339021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار966.0018
3564439021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار914.7018
3564539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار914.7018
3564639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار914.7018
3564739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار914.7018
3564839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار914.7018
3564939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار914.7018
3565039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار914.7018
3565139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار914.7018
3565239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار914.7018
3565339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار914.7018
3565439021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار956.213
3565539021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1049.6018
3565639021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار914.7018
3565739021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار914.7018
3565839021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار914.7018
3565939021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار914.7018
3566039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار914.7018
3566139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار914.7018
3566239021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار914.7018
3566339021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار914.7018
3566439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار914.7018
3566539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار914.7018
3566639021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار914.7018
3566739021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار914.7018
3566839021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3566939021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1049.6018
3567039021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1074.3018
356713902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1049.6018
356723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1049.6018
356733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1108.5018
3567439074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567539074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567639074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3567739074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567839074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3567939074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
356803904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار846.45
356813904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار846.45
356823904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار846.45
356833904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار846.45
356843904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار807.975
356853904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار807.975
356863904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار769.5
356873904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار846.45
356883904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار769.5
356893904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار769.5
356903904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار846.45
356913904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار769.5
356923904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار769.5
356933904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار769.5
35694شمش آهن 2020/01/02هرتن دلار400
35695شمش روی 2020/01/06هرتن دلار2273
35696شمش مس 2020/01/06هرتن دلار6062
35697شمش آلومینیوم 2020/01/06هرتن دلار1770
35698شمش نیکل 2020/01/06هرتن دلار13797
35699شمش قلع 2020/01/06هرتن دلار17082
35700شمش سرب 2020/01/06هرتن دلار1899
35701شمش آهن 2020/01/08هرتن دلار400
35702شمش روی 2020/01/13هرتن دلار2273
35703شمش مس 2020/01/13هرتن دلار6062
35704شمش آلومینیوم 2020/01/13هرتن دلار1770
35705شمش نیکل 2020/01/13هرتن دلار13797
35706شمش قلع 2020/01/13هرتن دلار17082
35707شمش سرب 2020/01/13هرتن دلار1899
35708شمش آهن 2019/12/18هرتن دلار398
35709شمش روی 2019/12/23هرتن دلار2432
35710شمش مس 2019/12/23هرتن دلار5859
35711شمش آلومینیوم 2019/12/23هرتن دلار1772
35712شمش نیکل 2019/12/23هرتن دلار15195
35713شمش قلع 2019/12/23هرتن دلار16359
35714شمش سرب 2019/12/23هرتن دلار1899
35715شمش آهن 2019/12/11هرتن دلار385
35716شمش روی 2019/12/16هرتن دلار2432
35717شمش مس 2019/12/16هرتن دلار5859
35718شمش آلومینیوم 2019/12/16هرتن دلار1772
35719شمش نیکل 2019/12/16هرتن دلار15195
35720شمش قلع 2019/12/16هرتن دلار16360
35721شمش سرب 2019/12/16هرتن دلار2031
35722شمش آهن بیلت 2019/09/04هرتن دلار350
35723شمش آهن اسلب 2019/09/04هرتن دلار365
35724شمش روی 2019/09/09هرتن دلار2275
35725شمش مس 2019/09/09هرتن دلار5708
35726شمش آلومینیوم 2019/09/09هرتن دلار1741
35727شمش نیکل 2019/09/09هرتن دلار15678
35728شمش قلع 2019/09/09هرتن دلار16567
35729شمش سرب 2019/09/09هرتن دلار2043
35730شمش آهن 2019/09/11هرتن دلار350
35731شمش روی 2019/09/16هرتن دلار2275
35732شمش مس 2019/09/16هرتن دلار5708
35733شمش آلومینیوم 2019/09/16هرتن دلار1741
35734شمش نیکل 2019/09/16هرتن دلار15678
35735شمش قلع 2019/09/16هرتن دلار16567
35736شمش سرب 2019/09/16هرتن دلار2043
35737شمش آهن 2019/09/18هرتن دلار350
35738شمش روی 2019/09/23هرتن دلار2275
35739شمش مس 2019/09/23هرتن دلار5708
35740شمش آلومینیوم 2019/09/23هرتن دلار1741
35741شمش نیکل 2019/09/23هرتن دلار15678
35742شمش قلع 2019/09/23هرتن دلار16567
35743شمش سرب 2019/09/23هرتن دلار2043
35744شمش آهن 2019/09/25هرتن دلار350
35745شمش روی 2019/09/30هرتن دلار2275
35746شمش مس 2019/09/30هرتن دلار5708
35747شمش آلومینیوم 2019/09/30هرتن دلار1741
35748شمش نیکل 2019/09/30هرتن دلار15678
35749شمش قلع 2019/09/30هرتن دلار16567
35750شمش سرب 2019/09/30هرتن دلار2043
35751شمش آهن 2019/10/02هرتن دلار342
35752شمش روی 2019/10/07هرتن دلار2319
35753شمش مس 2019/10/07هرتن دلار5745
35754شمش آلومینیوم 2019/10/07هرتن دلار1749
35755شمش نیکل 2019/10/07هرتن دلار17668
35756شمش قلع 2019/10/07هرتن دلار16828
35757شمش سرب 2019/10/07هرتن دلار2070
35758شمش آهن 2019/10/09هرتن دلار340
35759شمش روی 2019/10/14هرتن دلار2319
35760شمش مس 2019/10/14هرتن دلار5745
35761شمش آلومینیوم 2019/10/14هرتن دلار1749
35762شمش نیکل 2019/10/14هرتن دلار17668
35763شمش قلع 2019/10/14هرتن دلار16828
35764شمش سرب 2019/10/14هرتن دلار2070
35765شمش آهن 2019/10/16هرتن دلار340
35766شمش روی 2019/10/21هرتن دلار2319
35767شمش مس 2019/10/21هرتن دلار5745
35768شمش آلومینیوم 2019/10/21هرتن دلار1749
35769شمش نیکل 2019/10/21هرتن دلار17668
35770شمش قلع 2019/10/21هرتن دلار16828
35771شمش سرب 2019/10/21هرتن دلار2070
35772شمش آهن بیلت 2019/10/23هرتن دلار345
35773شمش آهن اسلب 2019/10/23هرتن دلار335
35774شمش روی 2019/10/28هرتن دلار2319
35775شمش مس 2019/10/28هرتن دلار5745
35776شمش آلومینیوم 2019/10/28هرتن دلار1749
35777شمش نیکل 2019/10/28هرتن دلار17668
35778شمش قلع 2019/10/28هرتن دلار16828
35779شمش سرب 2019/10/28هرتن دلار2070
35780شمش آهن بیلت 2019/10/30هرتن دلار347
35781شمش آهن اسلب 2019/10/30هرتن دلار335
35782شمش روی 2019/11/04هرتن دلار2445
35783شمش مس 2019/11/04هرتن دلار5742
35784شمش آلومینیوم 2019/11/04هرتن دلار1718
35785شمش نیکل 2019/11/04هرتن دلار17108
35786شمش قلع 2019/11/04هرتن دلار16592
35787شمش سرب 2019/11/04هرتن دلار2184
35788شمش آهن 2019/11/06هرتن دلار342
35789شمش روی 2019/11/11هرتن دلار2445
35790شمش مس 2019/11/11هرتن دلار5742
35791شمش آلومینیوم 2019/11/11هرتن دلار1718
35792شمش نیکل 2019/11/11هرتن دلار17108
35793شمش قلع 2019/11/11هرتن دلار16592
35794شمش سرب 2019/11/11هرتن دلار2184
35795شمش آهن بیلت 2019/11/13هرتن دلار355
35796شمش آهن اسلب 2019/11/13هرتن دلار340
35797شمش روی 2019/11/18هرتن دلار2445
35798شمش مس 2019/11/18هرتن دلار5742
35799شمش آلومینیوم 2019/11/18هرتن دلار1718
35800شمش نیکل 2019/11/18هرتن دلار17108
35801شمش قلع 2019/11/18هرتن دلار16592
35802شمش سرب 2019/11/18هرتن دلار2184
35803شمش آهن بیلت 2019/11/20هرتن دلار355
35804شمش آهن اسلب 2019/11/20هرتن دلار340
35805شمش روی 2019/11/25هرتن دلار2445
35806شمش مس 2019/11/25هرتن دلار5742
35807شمش آلومینیوم 2019/11/25هرتن دلار1718
35808شمش نیکل 2019/11/25هرتن دلار17108
35809شمش قلع 2019/11/25هرتن دلار16592
35810شمش سرب 2019/11/25هرتن دلار2184
35811شمش آهن 2020/01/15هرتن دلار395
35812شمش روی 2020/01/20هرتن دلار2273
35813شمش مس 2020/01/20هرتن دلار6062
35814شمش آلومینیوم 2020/01/20هرتن دلار1770
35815شمش نیکل 2020/01/20هرتن دلار13797
35816شمش قلع 2020/01/20هرتن دلار17082
35817شمش سرب 2020/01/20هرتن دلار1899
35818شمش آهن بیلت 2019/12/04هرتن دلار365
35819شمش آهن اسلب 2019/12/04هرتن دلار350
35820شمش روی 2019/12/09هرتن دلار2432
35821شمش مس 2019/12/09هرتن دلار5859
35822شمش آلومینیوم 2019/12/09هرتن دلار1772
35823شمش نیکل 2019/12/09هرتن دلار15195
35824شمش قلع 2019/12/09هرتن دلار16360
35825شمش سرب 2019/12/09هرتن دلار2031
35826نوار بهداشتی هرکیلوگرم دلار3
3582728151100سود کاستیک پرک 99%-98%هرتن دلار260
35828آب ژاول هرتن دلار40
3582927111190C3+هرتن دلار415.15
3583029024100ارتوزایلنهرتن دلار748.125
35831استایرن منومرهرتن دلار803.0825
35832آروماتیک سنگینهرتن دلار562.863125
35833انیدرید فتالیکهرتن دلار815.1
35834گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3583529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار583.053
3583628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.35
3583731021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3583831021000اوره پریلهرتن دلار185.25
3583929051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
35840آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
35841تولوئنهرتن دلار601.825
35842پلی بوتادین رابرهرتن دلار1247.825
35843برش سنگینهرتن دلار268.413
3584429214100آنیلینهرتن دلار769
35845دوده صنعتیهرتن دلار870
35846C7-C9هرتن دلار460
3584727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار459.20625
3584829024300پارازایلینهرتن دلار674.6235
3584929221500تری اتانول آمینهرتن دلار763.344
3585031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
35851زایلین مخلوطهرتن دلار623.238
3585228151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار91.4375
3585329336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3585429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1364.675
3585529051100متانولهرتن دلار178.505
35856متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
35857متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1597.40125
3585829221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3585929221220دی اتانول آمینهرتن دلار909.15
3586029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار485.925
3586129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار539.6
3586228151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار91.4375
3586329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار771.4
3586429011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار413.285625
35865 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار132.05
3586639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3586739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3586839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3586939039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1230.55875
3587039039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1254.92625
35871لاتکسهرتن دلار353.32875
358723907PET N آمورف هرتن دلار808.4956
358733907PET S آمورف هرتن دلار816.4376
358743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار804.5246
358753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار821.2028
358763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار807.7014
358773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار824.3796
358783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار811.6724
358793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار828.3506
358803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار824.3796
358813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار848.9998
358823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار843.4404
358833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار868.8548
358843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار850.5882
358853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار876.0026
358863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار806.66115
358873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار798.95665
3588839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار820.52925
3588939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار845.18365
3589039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار796.6453
3589139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار813.5952
358923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار795.1044
358933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار811.28385
358943907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار824.3815
358953907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار849.80635
358963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار795.1044
358973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار802.8089
358983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار818.2179
358993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار842.8723
35900390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
359013901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار787.55
359023901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار792.3
35903390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار787.55
359043901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار801.8
359053901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار787.55
359063901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار787.55
359073901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار792.3
359083901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار787.55
359093901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار787.55
359103901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار787.55
359113901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار792.3
359123901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار792.3
3591339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار765.8558
3591439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار846.279
3591539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار805.98
3591639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار805.98
3591739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار805.98
3591839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار805.98
3591939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار862.3986
3592039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار862.3986
3592139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار805.98
3592239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار805.98
3592339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار805.98
3592439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار805.98
3592539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار846.279
3592639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار805.98
3592739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار805.98
3592839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار805.98
3592939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار805.98
3593039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار810.73
3593139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار830.1594
3593239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار820.23
3593339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار825.455
3593439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار857.28
3593539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار825.455
3593639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار878.427
3593739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار878.427
3593839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار920.265
3593939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار757.53
3594039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار757.53
3594139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار757.53
3594239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار757.53
3594339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار757.53
3594439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار750.8325
3594539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار731.8325
3594639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار742.83635
3594739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار746.46915
3594839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار750.499525
3594939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3595039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار731.8325
3595139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار750.8325
3595239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار768.424125
3595339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار787.424125
3595439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار731.8325
3595539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار750.8325
3595639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار731.8325
3595739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار731.8325
3595839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار750.8325
3595939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار731.8325
3596039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار731.8325
3596139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار761.1058
3596239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار731.8325
3596339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار750.8325
3596439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار731.8325
3596539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار731.8325
3596639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار750.8325
3596739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار750.8325
3596839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار731.8325
3596939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار750.8325
3597039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار731.8325
3597139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار750.8325
3597239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار750.8325
3597339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار731.8325
3597439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار750.8325
3597539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار750.8325
3597639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار750.8325
3597739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار750.8325
3597839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار731.8325
3597939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار750.8325
3598039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار731.8325
3598139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار750.8325
3598239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار731.8325
3598339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار750.8325
3598439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار731.8325
3598539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار750.8325
3598639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار813.74245
3598739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار813.74245
3598839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار813.74245
3598939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار769.975
3599039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار807.975
3599139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار769.975
3599239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار769.975
3599339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار817.475
3599439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار792.5755
3599539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار792.5755
3599634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3599739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار492.3945
3599839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3599939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3600039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3600139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3600239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3600339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3600439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3600539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3600639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3600739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3600839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3600939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3601039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3601139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار911.5744
3601239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار961.6717
3601339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار982.3
3601439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار982.3
3601539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار961.6717
3601639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار982.3
3601739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار982.3
3601839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1027.92375
3601939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1027.92375
3602039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1027.92375
3602139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.080125
3602239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار954.500625
3602339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار925.710875
3602439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار906.131375
3602539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار616.75425
3602639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3602739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار462.8554375
3602839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار555.426525
3602939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3603039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3603139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1011.6455
3603239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1006.750625
3603339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار963.131375
3603439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3603539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3603639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1027.92375
3603739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار974.080125
3603839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3603939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1031.225
3604039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1031.225
3604139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار974.080125
3604239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3604339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3604439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار964.290375
3604539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار916.790375
3604639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3604739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار902.540375
3604839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3604939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.040375
3605039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3605139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1037.4
360523902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1067.2148
360533902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360543902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360553902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360563902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.2148
360573902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1095.7148
360583902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1128.9648
360593902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1095.7148
360603902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1128.9648
360613902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار965.5648
360623902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار941.8148
360633902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار932.3148
360643902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1067.2148
360653902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1067.2148
360663902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1067.2148
360673902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1067.2148
360683902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1095.7148
360693902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1150.8148
360703902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1091.9148
360713902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار932.3148
360723902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1067.2148
360733902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار932.3148
360743902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار932.3148
360753902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار932.3148
360763902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1067.2148
360773902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1067.2148
360783902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1126.1148
360793902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار932.3148
360803902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار994.0648
360813902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1067.2148
3608239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار964.668
3608339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار974.168
3608439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار964.668
3608539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار974.168
36086390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار974.168
3608739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار932.3148
3608839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار965.5648
3608939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار932.3148
3609039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار932.3148
3609139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار932.3148
3609239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار932.3148
3609339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار932.3148
3609439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار932.3148
3609539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار932.3148
3609639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1025.4148
3609739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار983.6148
3609839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار932.3148
3609939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار932.3148
3610039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار932.3148
3610139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار932.3148
3610239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار932.3148
3610339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار932.3148
3610439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار932.3148
3610539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار932.3148
3610639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار932.3148
3610739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار932.3148
3610839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار974.168
3610939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1067.2148
3611039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار932.3148
3611139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار932.3148
3611239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار932.3148
3611339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار932.3148
3611439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار932.3148
3611539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار932.3148
3611639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار932.3148
3611739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار932.3148
3611839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار932.3148
3611939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار932.3148
3612039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار932.3148
3612139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار932.3148
3612239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3612339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1067.2148
3612439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1091.9148
361253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1067.2148
361263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1067.2148
361273902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1126.1148
3612839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3612939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3613039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3613139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3613239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3613339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
361343904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار864.7375
361353904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار864.7375
361363904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار864.7375
361373904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار864.7375
361383904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار825.43125
361393904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار825.43125
361403904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار786.125
361413904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار888.32125
361423904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار786.125
361433904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار786.125
361443904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار888.32125
361453904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار786.125
361463904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار786.125
361473904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار786.125
کاه گندم هرکیلوگرم دلار0.12
36149کاه حبوباتهرکیلوگرم دلار0.09
36150آخال حبوباتهرکیلوگرم دلار0.48
36151یونجههرکیلوگرم دلار0.23
36152آبلیمو 300 گرمی شیشه هرکیلوگرم دلار0.5022970398291
36153آبلیمو 50 گرمی هرکیلوگرم دلار0.8054073224846
36154کشک 230 گرمی هرکیلوگرم دلار0.30311028265549
36155کشک 470 گرمی هرکیلوگرم دلار0.58889997773067
36156کشک 650 گرمی هرکیلوگرم دلار0.76210585353381
36157رب گوجه فرنگی 710 گرمیهرعدددلار0.67550291563224
36158رب گوجه فرنگی 800 گرمی هرعدددلار0.77076614732397
36159رب گوجه فرنگی 400 گرمی هرعدددلار0.43301468950785
36160خیارشور 620 گرمی هرکیلوگرم دلار0.85736908522554
36161ترشی مخلوط 680 گرمی هرکیلوگرم دلار0.59756027152083
36162نوشیدنی سکنجبین 300 گرمی هرکیلوگرم دلار0.22516763854408
36163نوشیدنی تخم شربتی 280 گرمی هرکیلوگرم دلار0.24248822612439
36164دنبه گوسفندی هرکیلوگرم دلار1.95
36165شیراستریل پاکتی یک لیتری کم چرب (1/5درصد چربی)هرکیلوگرم دلار0.43
36166شیراستریل پاکتی یک لیتری پر چرب (3درصد چربی) هرکیلوگرم دلار0.45
36167شیراستریل 200 سی سی کم چرب (1/5درصدچربی) در بسته بندی تتراپک ساده و طعم دار هرکیلوگرم دلار0.65
36168شیراستریل 200 سی سی پر چرب (3درصدچربی) در بسته بندی تتراپک ساده و طعم دار هرکیلوگرم دلار0.68
36169شیر استریل طعم دار کم چرب یک لیتری (با طعم کاکائو/موز/طالبی/عسل و ...) هرلیتردلار0.48
36170شیرخشک صنعتی هرکیلوگرم دلار1.85
36171پنیر UF لیوانی (در بسته بندی کاپ) در اوزان مختلفهرکیلوگرم دلار1.38
36172پنیر آنالوگ در بسته بندی کاپ هرکیلوگرم دلار1.28
36173پنیر خامه ای در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار1.17
36174پنیر پروسس در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار1.3
36175پنیر طبیعی در اوزان مختلف (پنیر سخت) هرکیلوگرم دلار2.15
36176پنیر لاکتیکی در اوزان مختلفهرکیلوگرم دلار1.05
36177ماست لیوانی کم چرب در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار0.37
36178ماست لیوانی پرچرب در اوزان مختلف هرکیلوگرم دلار0.45
36179ماست خامه ای 10درصد چربی در اوزان مختفهرکیلوگرم دلار0.77
36180ماست خامه ای 6درصد چربی در اوزان مختفهرکیلوگرم دلار0.5
36181ماست دبه ای 2000 گرمی پرچربهرکیلوگرم دلار0.41
36182ماست دبه ای 2000 گرمی کم چربهرکیلوگرم دلار0.37
36183ماست دبه ای 2200 گرمی پرچربهرکیلوگرم دلار0.41
36184ماست دبه ای 2200 گرمی کم چربهرکیلوگرم دلار0.37
36185ماست طعم دار در اوزان مختلف (موسیر/اسفناج/دلال/خیار/بادمجان/فلفل و....) هرکیلوگرم دلار0.58
36186خامه استریل 200 سی سی تتراپک 30درصد چربی حیوانی هرکیلوگرم دلار1.33
36187دوغ ساده 200 سی سی هرکیلوگرم دلار0.3
36188دوغ ساده 250 سی سی هرکیلوگرم دلار0.35
36189دوغ ساده 1/5 لیتری هرکیلوگرم دلار0.26
36190دوغ طعم دار 1/5 لیتری هرکیلوگرم دلار0.27
36191ازگیل هرکیلوگرم دلار0.5
36192انگور هرکیلوگرم دلار0.42
36193به هرکیلوگرم دلار0.5
36194خرمالو هرکیلوگرم دلار0.48
36195گریپ فروت هرکیلوگرم دلار0.28
36196انواع گلابی هرکیلوگرم دلار0.5
36197لیموترش هرکیلوگرم دلار0.43
36198لیموشیرینهرکیلوگرم دلار0.37
36199لمون سنگی هرکیلوگرم دلار0.46
36200میوه درختچه سیاه تلو هرکیلوگرم دلار0.55
36201نارنج هرکیلوگرم دلار0.18
36202انواع کدومسمایی،حلوایی و غیره هرکیلوگرم دلار0.21
36203دستنبوهرکیلوگرم دلار0.23
36204هندوانه هرکیلوگرم دلار0.2
36205اسفناج هرکیلوگرم دلار0.22
36206انواع پیاز هرکیلوگرم دلار0.28
36207انواع ترب و تربچه هرکیلوگرم دلار0.17
36208انواع خیار بوته ای هرکیلوگرم دلار0.22
36209خیار گلخانه ای (درختی) هرکیلوگرم دلار0.28
36210انواع فلفل سبز هرکیلوگرم دلار0.3
36211انواع قارچ هرکیلوگرم دلار0.95
36212انواع کاهو بلند هرکیلوگرم دلار0.22
36213کاهو سالادی (آیس برگ) هرکیلوگرم دلار0.28
36214انواع کلم برگ هرکیلوگرم دلار0.1
36215انواع بادمجانهرکیلوگرم دلار0.22
36216بلال سبز هرکیلوگرم دلار0.18
36217پیازچههرکیلوگرم دلار0.28
36218تره فرنگی هرکیلوگرم دلار0.32
36219چغندر لبویی (برش) هرکیلوگرم دلار0.18
36220زرشک تازه هرکیلوگرم دلار0.45
36221سیب زمینی هرکیلوگرم دلار0.2
36222سیب زمینی استانبولی هرکیلوگرم دلار0.24
36223سیب زمینی ترشی یا باغی هرکیلوگرم دلار0.18
36224سیر خردشدههرکیلوگرم دلار0.94
36225سیر خشکهرکیلوگرم دلار0.6
36226شلغمهرکیلوگرم دلار0.19
36227فلفل دلمه رنگی هرکیلوگرم دلار0.45
36228فلفل دلمه سبز هرکیلوگرم دلار0.25
36229کرفس هرکیلوگرم دلار0.15
36230کلم بروکلی هرکیلوگرم دلار0.34
36231گل کلمهرکیلوگرم دلار0.2
36232لوبیا سبز هرکیلوگرم دلار0.3
36233هویجهرکیلوگرم دلار0.16
36234شیلنگ خرطومی کشاورزی از جنس پی وی سی با 40% پودر پی وی سی و 40% کربنات کلسیم (2%+-) هرکیلوگرم دلار0.9
3623527111190C3+هرتن دلار376.162
3623629024100ارتوزایلنهرتن دلار714.875
36237استایرن منومرهرتن دلار719.4825
36238آروماتیک سنگینهرتن دلار546.261875
36239انیدرید فتالیکهرتن دلار805.6
36240گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3624129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار543.2765
3624228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار128.725
3624331021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3624431021000اوره پریلهرتن دلار185.25
3624529051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
36246آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1121
36247تولوئنهرتن دلار545.3
36248پلی بوتادین رابرهرتن دلار1247.825
36249برش سنگینهرتن دلار251.19425
3625029214100آنیلینهرتن دلار769
36251دوده صنعتیهرتن دلار870
36252C7-C9هرتن دلار460
3625327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار429.80375
3625429024300پارازایلینهرتن دلار645.24
3625529221500تری اتانول آمینهرتن دلار764.883
3625631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
36257زایلین مخلوطهرتن دلار572.2857
36258سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3625929336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3626029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1364.675
3626129051100متانولهرتن دلار165.3
36262متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
36263متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1585.17
3626429221110منو اتانول آمینهرتن دلار745.353375
3626529221220دی اتانول آمینهرتن دلار909.15
3626629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار450.37125
3626729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار484.614
36268محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3626929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار776.15
3627029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار386.823375
36271 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133.2375
3627239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3627339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3627439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.995
3627539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1230.55875
3627639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1254.92625
36277لاتکسهرتن دلار353.32875
362783907PET N آمورف هرتن دلار785.526975
362793907PET S آمورف هرتن دلار793.24335
362803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار781.6687875
362813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار797.873175
362823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار784.7553375
362833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار800.959725
362843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار788.613525
362853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار804.8179125
362863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار800.959725
362873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار824.8804875
362883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار819.479025
362893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار844.171425
362903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار826.4237625
362913907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار851.1161625
362923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار791.7414
362933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار784.1794
3629439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار805.353
3629539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار829.5514
3629639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار781.9108
3629739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار798.5472
362983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار780.3984
362993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار796.2786
363003907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار809.134
363013907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار834.0886
363023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار780.3984
363033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار787.9604
363043907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار803.0844
363053907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار827.2828
36306390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.0734
363073901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار816.05
363083901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار820.8
36309390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار816.05
363103901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار830.3
363113901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار816.05
363123901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار816.05
363133901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار820.8
363143901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار816.05
363153901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار816.05
363163901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار816.05
363173901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار820.8
363183901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار820.8
3631939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار749.3068
3632039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار850.269
3632139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار809.78
3632239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار809.78
3632339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار809.78
3632439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار809.78
3632539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار866.4646
3632639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار866.4646
3632739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار809.78
3632839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار809.78
3632939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار809.78
3633039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار809.78
3633139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار850.269
3633239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار809.78
3633339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار809.78
3633439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار809.78
3633539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار809.78
3633639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار814.53
3633739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.0734
3633839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار824.03
3633939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار829.73
3634039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار863.455
3634139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار829.73
3634239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار884.756375
3634339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1844.56655
3634439012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار759.905
3634539012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار759.905
3634639012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار759.905
3634739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار759.905
3634839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار759.905
3634939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار734.92
3635039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار715.92
3635139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار726.28735
3635239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار730.2384
3635339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار733.7914
3635439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار744.5568
3635539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار715.92
3635639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار734.92
3635739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار751.716
3635839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار770.716
3635939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار715.92
3636039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار734.92
3636139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار715.92
3636239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار715.92
3636339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار734.92
3636439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار715.92
3636539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار715.92
3636639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار744.5568
3636739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار715.92
3636839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار734.92
3636939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار715.92
3637039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار715.92
3637139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار734.92
3637239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار734.92
3637339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار715.92
3637439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار734.92
3637539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار715.92
3637639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار734.92
3637739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار734.92
3637839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار715.92
3637939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار734.92
3638039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار734.92
3638139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار734.92
3638239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار734.92
3638339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار715.92
3638439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار734.92
3638539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار715.92
3638639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار734.92
3638739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار715.92
3638839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار734.92
3638939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار715.92
3639039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار734.92
3639139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار796.8752
3639239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار796.8752
3639339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار796.8752
3639439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار751.925
3639539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار789.925
3639639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار751.925
3639739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار751.925
3639839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار799.425
3639939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار774.8865
3640039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار774.8865
3640134049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3640239012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار493.93825
3640339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.73925
3640439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.4391875
3640539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3640639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3640739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3640839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.013125
3640939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار972.108875
3641039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3641139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1037.89875
3641239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1037.89875
3641339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1037.89875
3641439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار983.532625
3641539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار934.878375
3641639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار901.436
3641739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار950.976125
3641839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار971.375
3641939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار971.375
3642039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار950.976125
3642139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار971.375
3642239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار971.375
3642339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1037.89875
3642439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1037.89875
3642539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1037.89875
3642639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار983.532625
3642739031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار963.763125
3642839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار934.878375
3642939031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار915.108875
3643039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.73925
3643139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3643239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.4391875
3643339031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3643439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3643539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3643639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3643739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.013125
3643839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار972.108875
3643939031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3644039031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3644139031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3644239031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.532625
3644339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1040.725
3644439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1040.725
3644539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1040.725
3644639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار983.532625
3644739031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3644839031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3644939031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3645039031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار926.147875
3645139031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار911.897875
3645239031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار911.897875
3645339031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار864.397875
3645439031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار864.397875
3645539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3645639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1077.3
364573902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1098.03755
364583902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364593902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364603902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364613902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
364623902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.53755
364633902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1159.78755
364643902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.53755
364653902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1159.78755
364663902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار996.38755
364673902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار972.63755
364683902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار963.13755
364693902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1098.03755
364703902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1098.03755
364713902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1098.03755
364723902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1098.03755
364733902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1126.53755
364743902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1181.63755
364753902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1122.73755
364763902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار963.13755
364773902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1098.03755
364783902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار963.13755
364793902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار963.13755
364803902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار963.13755
364813902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1098.03755
364823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1098.03755
364833902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1156.93755
364843902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار963.13755
364853902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1024.88755
364863902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1098.03755
3648739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار996.08925
3648839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1005.58925
3648939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار996.08925
3649039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1005.58925
36491390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1005.58925
3649239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار963.13755
3649339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار996.38755
3649439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار963.13755
3649539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.13755
3649639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار963.13755
3649739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار963.13755
3649839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار963.13755
3649939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.13755
3650039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار963.13755
3650139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1056.23755
3650239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1014.43755
3650339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار963.13755
3650439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار963.13755
3650539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار963.13755
3650639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار963.13755
3650739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار963.13755
3650839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار963.13755
3650939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار963.13755
3651039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار963.13755
3651139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار963.13755
3651239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار963.13755
3651339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1005.58925
3651439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1098.03755
3651539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار963.13755
3651639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار963.13755
3651739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار963.13755
3651839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار963.13755
3651939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار963.13755
3652039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار963.13755
3652139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار963.13755
3652239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار963.13755
3652339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار963.13755
3652439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار963.13755
3652539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار963.13755
3652639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار963.13755
3652739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3652839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1098.03755
3652939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1122.73755
365303902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1098.03755
365313902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1098.03755
365323902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1156.93755
3653339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3653639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3653839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
365393904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار871.26875
365403904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار871.26875
365413904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار871.26875
365423904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار871.26875
365433904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار831.665625
365443904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار831.665625
365453904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار792.0625
365463904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار895.030625
365473904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار792.0625
365483904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار792.0625
365493904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار895.030625
365503904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار792.0625
365513904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار792.0625
365523904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار792.0625
3655316426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار72.64
3655416426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار74.94
3655516426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار76.24
3655616426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار82.64
3655716426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار84.94
3655816426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار86.24
36559164260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار53.72
36560164260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار55.21
36561164260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29)هرتن دلار56.06
3656216426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار35.2
3656316426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار37
3656416426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار39.4
3656516426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار41.1
3656616426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار52.1
3656716426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار53.6
3656816426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار53.8
3656916426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار34.9
3657016426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار35.9
3657116426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار37.3
3657216426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار39
3657316426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار41
3657416426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار44.4
3657516426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار54.2
3657616426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار56.7
3657716426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/09/25 الی 98/09/29) هرتن دلار58.2
3657816526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار70.5
3657916526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار72.8
3658016526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار74.1
3658116526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار80.5
3658216526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار82.8
3658316526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار84.1
36584165260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار52.33
36585165260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار53.82
36586165260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06)هرتن دلار54.67
3658716526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار32.9
3658816526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار34.7
3658916526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار37.1
3659016526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار38.8
3659116526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار49.3
3659216526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار50.8
3659316526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار51
3659416526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار32.6
3659516526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار33.6
3659616526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار35
3659716526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار36.7
3659816526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار38.7
3659916526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار42.1
3660016526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار51.4
3660116526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار53.9
3660216526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/02 الی 98/10/06) هرتن دلار55.4
3660316626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار69.7
3660416626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار72
3660516626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار73.3
3660616626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار79.7
3660716626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار82
3660816626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار83.3
36609166260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار51.81
36610166260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار53.30
36611166260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13)هرتن دلار54.15
3661216626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار32.3
3661316626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار34.1
3661416626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار36.5
3661516626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار38.2
3661616626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار48.2
3661716626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار49.7
3661816626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار49.9
3661916626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار32
3662016626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار33
3662116626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار34.4
3662216626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار36.1
3662316626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار38.1
3662416626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار41.5
3662516626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار50.3
3662616626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار52.8
3662716626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/09 الی 98/10/13) هرتن دلار54.3
3662816726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار71.5
3662916726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار73.8
3663016726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار75.1
3663116726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار81.5
3663216726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار83.8
3663316726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار85.1
36634167260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار52.98
36635167260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار54.47
36636167260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20)هرتن دلار55.32
3663716726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار35.2
3663816726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار37
3663916726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار39.4
3664016726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار41.1
3664116726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار51.8
3664216726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار53.3
3664316726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار55.5
3664416726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار34.9
3664516726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار35.9
3664616726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار37.3
3664716726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار39
3664816726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار41
3664916726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار44.4
3665016726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار52.9
3665116726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار56.4
3665216726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/16 الی 98/10/20) هرتن دلار57.9
3665316826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار74.7
3665416826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار77
3665516826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار79.8
3665616826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار84.7
3665716826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار87
3665816826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار89.8
36659168260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار55.06
36660168260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار56.55
36661168260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04)هرتن دلار58.37
3666216826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار36.3
3666316826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار38.1
3666416826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار40.5
3666516826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار42.2
3666616826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار53.3
3666716826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار54.8
3666816826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار57.5
3666916826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار36
3667016826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار37
3667116826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار38.4
3667216826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار40.1
3667316826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار42.1
3667416826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار45.5
3667516826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار54.4
3667616826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار57.9
3667716826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/10/30 الی 98/11/04) هرتن دلار59.9
3667816926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار70.3
3667916926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار72.6
3668016926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار75.4
3668116926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار80.3
3668216926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار82.6
3668316926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار85.4
36684169260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار52.20
36685169260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار53.69
36686169260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18)هرتن دلار55.51
3668716926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار24.5
3668816926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار26.3
3668916926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار28.7
3669016926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار30.4
3669116926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار41.5
3669216926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار43
3669316926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار45.7
3669416926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار24.2
3669516926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار25.2
3669616926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار26.6
3669716926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار28.3
3669816926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار30.3
3669916926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار33.7
3670016926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار44.6
3670116926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار46.1
3670216926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/14 الی 98/11/18) هرتن دلار48.1
3670327111190C3+هرتن دلار376.162
3670429024100ارتوزایلنهرتن دلار714.875
36705استایرن منومرهرتن دلار707.1325
36706آروماتیک سنگینهرتن دلار546.475625
36707C9 آروماتیک هرتن دلار509.675
36708انیدرید فتالیکهرتن دلار750.975
36709گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3671029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار525.18375
3671128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار128.725
3671231021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3671331021000اوره پریلهرتن دلار187.625
3671429051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
36715آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
36716تولوئنهرتن دلار552.425
36717پلی بوتادین رابرهرتن دلار1233.575
36718PBR OFF GRADEهرتن دلار815
36719PEA OFF GRADEهرتن دلار205
36720برش سنگینهرتن دلار266.40375
36721نفتکوره نامنطبقهرتن دلار218.2192
36722ریفورمیتهرتن دلار590
3672329214100آنیلینهرتن دلار769
36724دوده صنعتیهرتن دلار870
36725C7-C9هرتن دلار460
3672627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار436.69125
3672729024300پارازایلینهرتن دلار646.1425
3672829221500تری اتانول آمینهرتن دلار746.415
3672931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
36730زایلین مخلوطهرتن دلار566.7795
36731سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3673229336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3673329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1412.175
3673429051100متانولهرتن دلار160.55
36735متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
36736متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1543.75
3673729221110منو اتانول آمینهرتن دلار738.931375
3673829221220دی اتانول آمینهرتن دلار888.25
3673929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار434.15
36740منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3674129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار440.1445
36742محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار87.6375
3674329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار777.3375
3674429011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار393.022125
36745 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133.2375
3674639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.6575
3674739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.6575
3674839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.6575
3674939039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1194.5775
3675039039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1218.2325
36751لاتکسهرتن دلار342.9975
367523907PET N آمورف هرتن دلار775.855975
367533907PET S آمورف هرتن دلار783.47735
367543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار772.0452875
367553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار788.050175
367563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار775.0938375
367573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار791.098725
367583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار778.904525
367593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار794.9094125
367603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار791.098725
367613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار814.7249875
367623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار809.390025
367633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار833.778425
367643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار816.2492625
367653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار840.6376625
367663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار781.7949
367673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار774.3279
3676839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار795.2355
3676939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار819.1299
3677039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار772.0878
3677139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار788.5152
367723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار770.5944
367733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار786.2751
367743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار798.969
367753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار823.6101
367763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار770.5944
367773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار778.0614
367783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار792.9954
367793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار816.8898
36780390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
367813901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار816.05
367823901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار820.8
36783390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار816.05
367843901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار830.3
367853901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار816.05
367863901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار816.05
367873901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار820.8
367883901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار816.05
367893901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار816.05
367903901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار816.05
367913901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار820.8
367923901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار820.8
3679339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار740.1678
3679439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار835.3065
3679539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار795.53
3679639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار795.53
3679739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار795.53
3679839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار795.53
3679939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار851.2171
3680039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار851.2171
3680139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار795.53
3680239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار795.53
3680339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار795.53
3680439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار795.53
3680539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار835.3065
3680639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار795.53
3680739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار795.53
3680839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار795.53
3680939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار795.53
3681039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار800.28
3681139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
3681239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار809.78
3681339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار831.8675
3681439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار854.1925
3681539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار831.8675
3681639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار875.2623125
3681739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار933.09
3681839012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار754.68
3681939012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار754.68
3682039012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار754.68
3682139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار754.68
3682239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار754.68
3682339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار726.1325
3682439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار707.1325
3682539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار717.14835
3682639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار721.27515
3682739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار724.564525
3682839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار735.4178
3682939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار707.1325
3683039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار726.1325
3683139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار742.489125
3683239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار761.489125
3683339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار707.1325
3683439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار726.1325
3683539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار707.1325
3683639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار707.1325
3683739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار726.1325
3683839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار707.1325
3683939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار707.1325
3684039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار735.4178
3684139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار707.1325
3684239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار726.1325
3684339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار707.1325
3684439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار707.1325
3684539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار726.1325
3684639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار726.1325
3684739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار707.1325
3684839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار726.1325
3684939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار707.1325
3685039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار726.1325
3685139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار726.1325
3685239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار707.1325
3685339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار726.1325
3685439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار726.1325
3685539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار726.1325
3685639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار726.1325
3685739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار707.1325
3685839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار726.1325
3685939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار707.1325
3686039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار726.1325
3686139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار707.1325
3686239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار726.1325
3686339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار707.1325
3686439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار726.1325
3686539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار787.56045
3686639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار787.56045
3686739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار787.56045
3686839012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار743.375
3686939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار781.375
3687039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار743.375
3687139012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار743.375
3687239012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار790.875
3687339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار766.5075
3687439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار766.5075
3687534049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3687639012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار490.542
3687739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.73925
3687839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.4391875
3687939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3688039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3688139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3688239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.013125
3688339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار972.108875
3688439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3688539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1037.89875
3688639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1037.89875
3688739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1037.89875
3688839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار983.532625
3688939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار934.878375
3689039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار894.3832
3689139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار943.535725
3689239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار963.775
3689339031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار963.775
3689439031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار943.535725
3689539031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار963.775
3689639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار963.775
3689739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1037.89875
3689839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1037.89875
3689939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1037.89875
3690039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار983.532625
3690139031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار963.763125
3690239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار934.878375
3690339031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار915.108875
3690439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.73925
3690539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3690639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.4391875
3690739031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار560.927025
3690839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3690939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3691039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.9555
3691139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.013125
3691239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار972.108875
3691339031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3691439031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3691539031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1037.89875
3691639031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.532625
3691739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1040.725
3691839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1040.725
3691939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1040.725
3692039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار983.532625
3692139031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3692239031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3692339031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.647875
3692439031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار926.147875
3692539031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار911.897875
3692639031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار911.897875
3692739031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار864.397875
3692839031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار864.397875
3692939152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3693039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1074.45
369313902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1098.03755
369323902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
369333902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
369343902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
369353902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.03755
369363902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.53755
369373902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1159.78755
369383902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.53755
369393902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1159.78755
369403902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار996.38755
369413902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار972.63755
369423902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار963.13755
369433902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1098.03755
369443902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1098.03755
369453902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1098.03755
369463902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1098.03755
369473902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1126.53755
369483902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1181.63755
369493902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1122.73755
369503902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار963.13755
369513902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1098.03755
369523902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار963.13755
369533902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار963.13755
369543902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار963.13755
369553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1098.03755
369563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1098.03755
369573902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1156.93755
369583902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار963.13755
369593902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1024.88755
369603902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1098.03755
3696139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار996.08925
3696239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1005.58925
3696339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار996.08925
3696439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1005.58925
36965390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1005.58925
3696639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار963.13755
3696739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار996.38755
3696839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار963.13755
3696939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.13755
3697039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار963.13755
3697139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار963.13755
3697239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار963.13755
3697339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.13755
3697439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار963.13755
3697539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1056.23755
3697639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1014.43755
3697739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار963.13755
3697839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار963.13755
3697939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار963.13755
3698039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار963.13755
3698139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار963.13755
3698239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار963.13755
3698339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار963.13755
3698439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار963.13755
3698539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار963.13755
3698639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار963.13755
3698739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1005.58925
3698839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1098.03755
3698939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار963.13755
3699039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار963.13755
3699139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار963.13755
3699239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار963.13755
3699339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار963.13755
3699439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار963.13755
3699539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار963.13755
3699639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار963.13755
3699739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار963.13755
3699839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار963.13755
3699939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار963.13755
3700039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار963.13755
3700139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1581.75
3700239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1098.03755
3700339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1122.73755
370043902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1098.03755
370053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1098.03755
370063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1156.93755
3700739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3700839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3700939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1581.75
3701039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3701139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
3701239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1581.75
370133904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار871.26875
370143904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار855.4275
370153904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار855.4275
370163904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار871.26875
370173904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار851.615625
370183904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار851.615625
370193904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار792.0625
370203904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار911.465625
370213904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار792.0625
370223904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار792.0625
370233904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار911.465625
370243904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار792.0625
370253904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار792.0625
370263904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار792.0625
37027پودر باریت با وزن مخصوص 4/1 هرتن دلار55
37028پودر باریت با وزن مخصوص 4/2 هرتن دلار67
37029رزین امولسیونی وینیل استات قابل مصرف در ساخت چسب HP100 (وینیل استات منومر 49تا50درصد + پلی وینیل الکل 5/2تا3درصد)هرکیلوگرم دلار0.55
37030ماکارونی هرتن دلار450
37031انواع کتیرا خرمنی هرکیلوگرم دلار5.9036144578313
37032انواع کتیرا مفتولی هرکیلوگرم دلار12.650602409639
37033پودر کتیرا مفتولی هرکیلوگرم دلار4.2168674698795
37034بومادران (برگ و گل ) هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37035گل بومادران هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37036مرزه هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37037اسانس مرزه هرکیلوگرم دلار42.168674698795
37038اسانس مورد هرکیلوگرم دلار38
37039اسانس زیره هرکیلوگرم دلار5.0602409638554
37040اسانس درمنه هرکیلوگرم دلار8.433734939759
37041اسانس آنغوزههرکیلوگرم دلار17
37042اسانس لاواند (اسطوخودوس) با مواد موثه زیر 70 درصد هرکیلوگرم دلار25.3
37043اسانس لاواند (اسطوخودوس) با مواد موثره بالای 70 درصد هرکیلوگرم دلار33.734939759036
37044اسانس سقز هرکیلوگرم دلار33.734939759036
37045اسانس ترخون هرکیلوگرم دلار29.518072289157
37046اسانس بهارنارنج مواد موثره 50 تا 70 درصدهرکیلوگرم دلار253.01204819277
37047اسانس نعناع هرکیلوگرم دلار21.084337349398
37048اسانس آویشن شیرازهرکیلوگرم دلار46.5
37049اسانس آویشن باغیهرکیلوگرم دلار16.867469879518
37050اسانس شوید هرکیلوگرم دلار21
37051اسانس برگ مرکبات هرکیلوگرم دلار13
37052اسانس لیمو هرکیلوگرم دلار21
37053اسانس گل سرخ (اسانس سنتی ایران) هرکیلوگرم دلار844
37054اسانس گل سرخ (استخراج اولیه صنعتی )هرکیلوگرم دلار1265
37055اسانس گل سرخ خالص ( با استاندارد بین الملل)هرکیلوگرم دلار2530
37056اسانس ژرانیوم هرکیلوگرم دلار84
37057اسانس روغن باریجههرکیلوگرم دلار37.951807228916
37058اسانس گلپرهرکیلوگرم دلار17
37059میوه گل سرخ وحشی هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37060گل سرخ غنچه خشک هرکیلوگرم دلار5
37061 گل سرخ پرک (پر شده) خشک هرکیلوگرم دلار7.1686746987952
37062گل سرخ ولیک هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37063برگ و گل سرخ ولیکهرکیلوگرم دلار0.50602409638554
37064گل نیلوفرهرکیلوگرم دلار2.2771084337349
37065گل سرشور هرکیلوگرم دلار0.33734939759036
37066گل ساعتی و ساقه و برگ هرکیلوگرم دلار4.2168674698795
37067گل بنفشه خشک هرکیلوگرم دلار19.5
37068 گل ریواس هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37069گل تاجریزی هرکیلوگرم دلار2.9518072289157
37070گل حلوا هرکیلوگرم دلار1.855421686747
37071گل بهارنانج خردشده و پاکهرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37072گل بهارنانج پاک شده با دست هرکیلوگرم دلار2.5301204819277
37073گل بهارنانج پاک با ماشین هرکیلوگرم دلار2.3614457831325
37074گل زوفاء هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37075گل جعفری هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37076گل گندم برگ آبی (پرگل)هرکیلوگرم دلار4.2168674698795
37077گل گندم رنگ شده تزئینی هرکیلوگرم دلار2.5301204819277
37078گل زالزالک خالص هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37079برگ و گل زالزالک هرکیلوگرم دلار0.59036144578313
37080گل ختمی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37081گل چای ترش هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37082گل شقایق هرکیلوگرم دلار3.3734939759036
37083گل گوشواره خشک نمدار (تیول)هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37084گل گیاه کور محلول در آب نمک در بشکه های 60 و 220 لیتری با نام تجاری (capers) محصول شرکت مدیترانه تجارت هرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37085مریم گلی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37086انواع گل خشک طبیعی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37087گل گاوزبانهرکیلوگرم دلار12.5
37088علف گاوزبان هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37089برگ و گل پریمولا هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37090برگ و گل سالویاهرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37091برگ مورد هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37092برگ اکالیپتوس هرکیلوگرم دلار0.21084337349398
37093برگ والک هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37094برگ درخت زیتون هرکیلوگرم دلار0.25301204819277
37095برگ سدر سائیده هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37096برگ پرتقال هرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37097برگ چغندر هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37098برگ بو هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37099برگ گزنه هرکیلوگرم دلار0.92771084337349
37100برگ پونه هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37101برگ پنیرک هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37102برگ زالزالک هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37103برگ به لیمو هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37104برگ توت فرنگی هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37105تخم کاهو معمولی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37106تخم شربتی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37107تخم شنبلیله هرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37108تخم شاهی هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37109تخم زیره سبزهرکیلوگرم دلار2.7831325301205
37110تخم ریحان هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37111تخم شوید هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37112تخم کرفس هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37113تخم اسفناج هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37114تخم گشنیز هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37115تخم تره هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37116تخم هویج (زردک)هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37117تخم کاهو پیچ هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37118پودر زیره سبز هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37119پودر پوست سخت گردو هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37120 پوست سبز گردو (ناساب) هرکیلوگرم دلار0.50602409638554
37121پودر پوست سبز گردو (سائیده)هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37122پودر سبز گردو هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37123پودر روناس هرکیلوگرم دلار1.5180722891566
37124پوست انار هرکیلوگرم دلار0.25301204819277
37125پودر پوست انار هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37126پودر سیر هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37127پودر عصاره شیرین بیان هرکیلوگرم دلار2.9518072289157
37128پودر ریشه شیرین بیان هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37129عصاره شیرین بیان قالبی (جامد) هرکیلوگرم دلار2.5301204819277
37130عصاره شیرین بیان مایع (خمیری)هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37131ریشه شیرین بیان فله ای هرکیلوگرم دلار0.25301204819277
37132ریشه شیرین بیان زیر 12 سانتی متر هرکیلوگرم دلار0.59036144578313
37133ریشه شیرین بیان زیر نیم سانتی متر هرکیلوگرم دلار0.59036144578313
37134ریشه شیرین بیان خرد شده هرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37135ریشه شیرین بیان پوست کنده هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37136ریشه زنبق هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37137اندام (پیکره رویشی) گزنههرکیلوگرم دلار0.25301204819277
37138ریشه گزنه هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37139پوست فندق هرکیلوگرم دلار1.1385542168675
37140پوست بالنگ هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37141پوست میوه درختان جنگلی شامل : بلوط ، افرا ، راش ، توسکا هرکیلوگرم دلار0.25301204819277
37142پوست پسته سبز - نارنجی هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37143پوست پرتقال، لیمو ، نارنج هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37144خلال پوست پرتقال و مرکبات هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37145زیره سیاه هرکیلوگرم دلار5.0602409638554
37146تفاله زیره سیاه هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37147ترنجبین هرکیلوگرم دلار6.7469879518072
37148بیسون هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37149آنواع ریحان هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37150به دانه هرکیلوگرم دلار4.2168674698795
37151کرفس خشک شده صنعتی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37152کرفس به غیر از کرفس غده دار- تازه (برگ و ساقه)هرکیلوگرم دلار0.59036144578313
37153گلپر سفید هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37154وسمه در کیسه های پارچه ای 5 کیلویی و بیشتر هرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37155لیمو خشک مینابی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37156انواع عرقیات سنتی در ظروف مختلف هرلیتر دلار0.59036144578313
37157انواع عرقیات سنتی با اسانس بالای 30%هرلیتر دلار0.92771084337349
37158گلاب با اسانس بالاتر از 20% هرکیلوگرم دلار1.3493975903614
37159گلاب با اسانس 10 تا 20 درصدهرکیلوگرم دلار0.92771084337349
37160گلاب با اسانس 4 تا 10درصدهرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37161روغن پوست پرتقال هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37162روغن گریپ فروت هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37163جفت هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37164هندوانه ابوجهل هرکیلوگرم دلار0.59036144578313
37165میوه بلوط هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37166میوه گیاه ناخنک هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37167میوه نسترن وحشی هرکیلوگرم دلار0.42168674698795
37168انواع بارهنگ هرکیلوگرم دلار1.9397590361446
37169خاکشیر در بسته بندیهای مصرف کننده هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37170خاکشیرهرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37171جعفری خشک شده صنعتی هرکیلوگرم دلار1.9397590361446
37172جعفری خشک شده سنتی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37173وشاءهرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37174افسنطین هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37175پرسیاوش هرکیلوگرم دلار2.9518072289157
37176انچوچک هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37177اناردانه خشک شدههرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37178تفاله دانه انار خشک شدههرکیلوگرم دلار0.04
37179گلرنگ تیره (پر رنگ) هرکیلوگرم دلار6.7469879518072
37180گلرنگ کم رنگ هرکیلوگرم دلار5.4819277108434
37181بذر گلرنگ در قوطی های تا دو کیلو گرم هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37182شیره آنغوزه شیرین هرکیلوگرم دلار17
37183صمغ آنغوزه شیرین هرکیلوگرم دلار25.301204819277
37184صمغ آنغوزه تلخ هرکیلوگرم دلار12.650602409639
37185مازوج سبز هرکیلوگرم دلار2.5301204819277
37186مازوج سفید هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37187سریش هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37188گل اسطوخودوس هرکیلوگرم دلار7.5903614457831
37189برگ اسطوخودوس هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37190زینیان هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37191اسپرس هرکیلوگرم دلار1.5180722891566
37192آویشن باغیهرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37193آویشن شیرازیهرکیلوگرم دلار6.7469879518072
37194شیرخشت هرکیلوگرم دلار17
37195مستکی (مصطکی) معمولی (مستکی شیرازی ) هرکیلوگرم دلار4.2168674698795
37196اکلیل کوهی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37197قدومه هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37198انواع زدو (بادام کوهی) هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37199انزروت (کنجیده) هرکیلوگرم دلار10.120481927711
37200بادیان (رازیانه) هرکیلوگرم دلار0.59036144578313
37201روناس قلم هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37202شکر تيغال هرکیلوگرم دلار8.433734939759
37203بادرنجبویه (ملیس)هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37204مغز بخورک بدون پوست سوم هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37205نعنای کوهی خشک (مروخوش) هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37206نعنا خشک هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37207نعنا فلفلی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37208عناب هرکیلوگرم دلار0.50602409638554
37209انواع شوید خشک شده صنعتی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37210انواع شوید خشک شده سنتی هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37211سیاه تخمه هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37212سیاه دانه هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37213خریطی هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37214انواع بابونه شیرازیهرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37215انواع بابونه مشهدیهرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37216انواع بابونه گاویهرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37217حنا در بسته های زیر یک کیلو گرم و یک کیلویی هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37218حنا به صورت فله هرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37219رنگ حنا در بسته های زیر یک کیلو گرم و یک کیلویی هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37220انواع گشنیز صنعتی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37221انواع گشنیز سنتیهرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37222پنیرک (خبازی) هرکیلوگرم دلار5.0602409638554
37223مریم نخودی (هلیه) هرکیلوگرم دلار1.5180722891566
37224مغز بخورک هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37225مغز بخورک (با پوست) هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37226مغز محلب هرکیلوگرم دلار5.0602409638554
37227باریجه خمیره (صمغ)هرکیلوگرم دلار20.240963855422
37228اسپند هرکیلوگرم دلار0.50602409638554
37229اسپند در بسته بندی زیر 500 گرم هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37230سدر فلههرکیلوگرم دلار0.67469879518072
37231سدر در بسته بندیهای یک کیلوگرمی و کمتر هرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37232انواع تره صنعتی هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37233انواع تره سنتی هرکیلوگرم دلار1.0963855421687
37234سیب و گلابی جنگلی خشک هرکیلوگرم دلار0.50602409638554
37235پیاز خشک صنعتی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37236پیاز خشک سنتی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37237ترخون خشک صنعتی هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37238ترخون خشک سنتی هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37239پوست چوبی پسته هرکیلوگرم دلار0.04
37240عدس الملوک (عدس سیاه)هرکیلوگرم دلار2.5301204819277
37241سماق قرمز هرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37242سماق قهوه ای هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37243درمنه کوهیهرکیلوگرم دلار0.50602409638554
37244گل همبشه بهار هرکیلوگرم دلار1.6867469879518
37245سنبل الطیبهرکیلوگرم دلار5.9036144578313
37246خرفه خشکهرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37247سرخار گلهرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37248گل راعی هرکیلوگرم دلار1.2650602409639
37249صبر زردهرکیلوگرم دلار6.7469879518072
37250اقاقیا (خرنوب) هرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37251دانه خشخاشهرکیلوگرم دلار2.1084337349398
37252موسیرهرکیلوگرم دلار6.7469879518072
37253پودر موسیر هرکیلوگرم دلار2.9518072289157
37254ماریتیغالهرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37255برگ کاسنی هرکیلوگرم دلار0.8433734939759
37256ریشه کاسنیهرکیلوگرم دلار1.0120481927711
37257بذر کاسنیهرکیلوگرم دلار0.75903614457831
37258عصاره هیدروالکلی گزنههرلیتر دلار3.3734939759036
37259پودر عصاره هیدروالکلی گزنههرلیتر دلار5.0602409638554
37260عصاره هیدروالکلی چیستهرلیتر دلار3.3734939759036
37261پودر عصاره هیدروالکی چیستهرلیتر دلار5.0602409638554
37262خرما کبکابهرکیلوگرم دلار0.8
37263خرمای سایر (استعمران، بی هسته در پاکتهای Oppo وزن کمتر از یک کیلوگرم) هرکیلوگرم دلار0.96
37264خرمای پیارمهرکیلوگرم دلار3.2
37265خرمای رطب و مضافتی از هر منطقه با هستههرکیلوگرم دلار1.13
37266خرما مضافتی تازههرکیلوگرم دلار1.09
37267خرما ربی هرکیلوگرم دلار1.1
37268خرما زاهدیهرکیلوگرم دلار0.6
37269خامه استریل 20درصد روغن گیاهی در بسته بندی های تتراپک هرکیلوگرم دلار0.92
37270شمش آهن 2020/02/05هرتن دلار395
37277شمش آهن 2020/02/12هرتن دلار395
3728427111190C3+هرتن دلار376.162
3728529024100ارتوزایلنهرتن دلار712.5
37286استایرن منومرهرتن دلار713.545
37287آروماتیک سنگینهرتن دلار550.750625
37288C9 آروماتیک هرتن دلار507.03
37289انیدرید فتالیکهرتن دلار715.35
37290گوگرد گرانولهرتن دلار23.75
3729129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار530.67
3729228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار125.4
3729331021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3729431021000اوره پریلهرتن دلار186.2
3729529051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
37296آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
37297تولوئنهرتن دلار574.275
37298پلی بوتادین رابرهرتن دلار1233.575
37299PBR OFF GRADEهرتن دلار815
37300PEA OFF GRADEهرتن دلار205
37301برش سنگینهرتن دلار276.52125
37302نفتکوره نامنطبقهرتن دلار224.816
37303ریفورمیتهرتن دلار537.03
3730429214100آنیلینهرتن دلار769
37305دوده صنعتیهرتن دلار870
37306C7-C9هرتن دلار460
3730727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار434.1785
3730829024300پارازایلینهرتن دلار659.5755
3730929221500تری اتانول آمینهرتن دلار712.557
3731031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار256.975
37311زایلین مخلوطهرتن دلار586.5699
37312سود کاستیکهرتن دلار90.25
3731329336100کریستال ملامینهرتن دلار863.2023
3731429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1469.175
3731529051100متانولهرتن دلار162.735
37316متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
37317متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1543.75
3731829221110منو اتانول آمینهرتن دلار739.33275
3731929221220دی اتانول آمینهرتن دلار866.4
3732029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار437.95
37321منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3732229094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار433.805625
37323 محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار90.25
3732429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار772.5875
3732529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار390.76065
37326 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133
3732739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1264.545
3732839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1264.545
3732939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1264.545
3733039039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1194.5775
3733139039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1218.2325
37332لاتکسهرتن دلار342.9975
373333907PET N آمورف هرتن دلار771.020475
373343907PET S آمورف هرتن دلار778.59435
373353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار767.2335375
373363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار783.138675
373373907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار770.2630875
373383907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار786.168225
373393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار774.050025
373403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار789.9551625
373413907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار786.168225
373423907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار809.6472375
373433907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار804.345525
373443907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار828.581925
373453907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار811.1620125
373463907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار835.3984125
373473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار781.7949
373483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار774.3279
3734939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار795.2355
3735039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار819.1299
3735139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار772.0878
3735239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار788.5152
373533907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار770.5944
373543907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار786.2751
373553907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار798.969
373563907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار823.6101
373573907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار770.5944
373583907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار778.0614
373593907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار792.9954
373603907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار816.8898
37361390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
373623901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار791.1125
373633901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار795.8625
37364390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار791.1125
373653901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار805.3625
373663901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار791.1125
373673901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار791.1125
373683901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار795.8625
373693901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار791.1125
373703901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار791.1125
373713901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار791.1125
373723901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار795.8625
373733901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار795.8625
3737439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار717.6908
3737539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار835.3065
3737639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار795.53
3737739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار795.53
3737839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار795.53
3737939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار795.53
3738039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار851.2171
3738139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار851.2171
3738239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار795.53
3738339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار795.53
3738439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار795.53
3738539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار795.53
3738639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار835.3065
3738739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار795.53
3738839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار795.53
3738939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار795.53
3739039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار795.53
3739139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار800.28
3739239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
3739339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار809.78
3739439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار831.8675
3739539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار854.1925
3739639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار831.8675
3739739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار875.2623125
3739839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار932.14
3739939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار744.705
3740039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار744.705
3740139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار744.705
3740239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار744.705
3740339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار744.705
3740439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار704.52
3740539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار685.52
3740639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار694.67135
3740739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار699.2304
3740839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار701.8714
3740939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار712.9408
3741039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار685.52
3741139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار704.52
3741239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار719.796
3741339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار738.796
3741439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار685.52
3741539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار704.52
3741639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار685.52
3741739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار685.52
3741839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار704.52
3741939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار685.52
3742039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار685.52
3742139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار712.9408
3742239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار685.52
3742339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار704.52
3742439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار685.52
3742539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار685.52
3742639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار704.52
3742739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار704.52
3742839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار685.52
3742939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار704.52
3743039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار685.52
3743139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار704.52
3743239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار704.52
3743339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار685.52
3743439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار704.52
3743539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار704.52
3743639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار704.52
3743739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار704.52
3743839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار685.52
3743939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار704.52
3744039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار685.52
3744139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار704.52
3744239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار685.52
3744339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار704.52
3744439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار685.52
3744539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار704.52
3744639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار764.6512
3744739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار764.6512
3744839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار764.6512
3744939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار743.375
3745039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار781.375
3745139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار743.375
3745239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار743.375
3745339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار790.875
3745439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار766.5075
3745539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار766.5075
3745634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار508.625
3745739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار376.272
3745839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار605.532375
3745939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار454.26090625
3746039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار989.3834375
3746139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار989.3834375
3746239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار989.3834375
3746339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار984.577625
3746439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار941.49275
3746539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.1130875
3746639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1009.220625
3746739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1009.220625
3746839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1009.220625
3746939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار956.3566875
3747039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار908.5218125
3747139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار873.6656
3747239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار921.67955
3747339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار941.45
3747439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار941.45
3747539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار921.67955
3747639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار941.45
3747739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار941.45
3747839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1009.220625
3747939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1009.220625
3748039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1009.220625
3748139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار956.3566875
3748239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار927.5218125
3748339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار908.5218125
3748439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار879.6869375
3748539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار605.532375
3748639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.1130875
3748739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار454.26090625
3748839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.1130875
3748939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار989.3834375
3749039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار989.3834375
3749139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار989.3834375
3749239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار984.577625
3749339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار941.49275
3749439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1009.220625
3749539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1009.220625
3749639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1009.220625
3749739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار956.3566875
3749839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1013.4125
3749939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1013.4125
3750039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1013.4125
3750139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار956.3566875
3750239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار946.7450625
3750339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار946.7450625
3750439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار946.7450625
3750539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار899.2450625
3750639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار884.9950625
3750739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار884.9950625
3750839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار837.4950625
3750939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار837.4950625
3751039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3751139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1073.5
375123902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1094.6128
375133902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
375143902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
375153902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
375163902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
375173902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1123.1128
375183902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1156.3628
375193902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1123.1128
375203902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1156.3628
375213902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار992.9628
375223902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار969.2128
375233902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار959.7128
375243902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1094.6128
375253902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1094.6128
375263902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1094.6128
375273902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1094.6128
375283902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1123.1128
375293902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1178.2128
375303902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1119.3128
375313902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار959.7128
375323902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1094.6128
375333902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار959.7128
375343902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار959.7128
375353902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار959.7128
375363902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1094.6128
375373902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1094.6128
375383902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1153.5128
375393902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار959.7128
375403902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1021.4628
375413902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1094.6128
3754239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار992.598
3754339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1002.098
3754439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار992.598
3754539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1002.098
37546390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1002.098
3754739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار959.7128
3754839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار992.9628
3754939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار959.7128
3755039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار959.7128
3755139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار959.7128
3755239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار959.7128
3755339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار959.7128
3755439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار959.7128
3755539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار959.7128
3755639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1052.8128
3755739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1011.0128
3755839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار959.7128
3755939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار959.7128
3756039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار959.7128
3756139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار959.7128
3756239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار959.7128
3756339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار959.7128
3756439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار959.7128
3756539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار959.7128
3756639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار959.7128
3756739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار959.7128
3756839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1002.098
3756939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1094.6128
3757039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار959.7128
3757139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار959.7128
3757239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار959.7128
3757339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار959.7128
3757439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار959.7128
3757539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار959.7128
3757639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار959.7128
3757739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار959.7128
3757839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار959.7128
3757939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار959.7128
3758039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار959.7128
3758139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار959.7128
3758239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1534.25
3758339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1094.6128
3758439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1119.3128
375853902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1094.6128
375863902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1094.6128
375873902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1153.5128
3758839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3758939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3759039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1534.25
3759139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3759239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3759339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
375943904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار877.8
375953904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار861.84
375963904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار861.84
375973904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار877.8
375983904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار837.9
375993904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار837.9
376003904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار798
376013904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار917.7
376023904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار798
376033904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار798
376043904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار917.7
376053904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار798
376063904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار798
376073904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار798
3760827111190C3+هرتن دلار376.162
3760929024100ارتوزایلنهرتن دلار703
37610استایرن منومرهرتن دلار693.12
37611آروماتیک سنگینهرتن دلار513.73625
37612C9 آروماتیک هرتن دلار474.18
37613انیدرید فتالیکهرتن دلار715.35
37614گوگرد گرانولهرتن دلار25.308
3761529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار517.20375
3761628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار123.975
3761731021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3761831021000اوره پریلهرتن دلار187.625
3761929051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
37620آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
37621تولوئنهرتن دلار515.1375
37622پلی بوتادین رابرهرتن دلار1209.825
37623PBR OFF GRADEهرتن دلار815
37624PEA OFF GRADEهرتن دلار205
37625برش سنگینهرتن دلار263.9765
37626نفتکوره نامنطبقهرتن دلار209.816
37627ریفورمیتهرتن دلار504.18
3762829214100آنیلینهرتن دلار769
37629دوده صنعتیهرتن دلار870
37630C7-C9هرتن دلار460
3763127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار402.971
3763229024300پارازایلینهرتن دلار631.3985
3763329221500تری اتانول آمینهرتن دلار713.3265
3763431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار260.3
37635زایلین مخلوطهرتن دلار573.06375
37636سود کاستیکهرتن دلار92.74375
3763729336100کریستال ملامینهرتن دلار862.25705
3763829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1497.675
3763929051100متانولهرتن دلار154.565
37640متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1465.375
37641متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1543.75
3764229221110منو اتانول آمینهرتن دلار736.9245
3764329221220دی اتانول آمینهرتن دلار867.35
3764429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار431.3
37645منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3764629094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار434.2925
37647محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار92.74375
3764829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار767.8375
3764929011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار362.6739
3765031023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133
3765139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1235.475
3765239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1235.475
3765339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1235.475
3765439039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1165.7925
3765539039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1188.8775
37656لاتکسهرتن دلار334.7325
376573907PET N آمورف هرتن دلار757.72285
376583907PET S آمورف هرتن دلار765.1661
376593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار754.001225
376603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار769.63205
376613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار756.978525
376623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار772.60935
376633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار760.70015
376643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار776.330975
376653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار772.60935
376663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار795.683425
376673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار790.47315
376683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار814.29155
376693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار797.172075
376703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار820.990475
376713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار776.82165
376723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار769.40215
3767339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار790.17675
3767439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار813.91915
3767539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار767.1763
3767639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار783.4992
376773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار765.6924
376783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار781.27335
376793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار793.8865
376803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار818.37085
376813907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار765.6924
376823907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار773.1119
376833907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار787.9509
376843907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار811.6933
37685390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
376863901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار791.1125
376873901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار795.8625
37688390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار791.1125
376893901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار805.3625
376903901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار791.1125
376913901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار791.1125
376923901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار795.8625
376933901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار791.1125
376943901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار791.1125
376953901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار791.1125
376963901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار795.8625
376973901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار795.8625
3769839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار717.4438
3769939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار835.3065
3770039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار795.53
3770139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار795.53
3770239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار795.53
3770339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار795.53
3770439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار851.2171
3770539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار851.2171
3770639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار795.53
3770739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار795.53
3770839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار795.53
3770939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار795.53
3771039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار835.3065
3771139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار795.53
3771239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار795.53
3771339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار795.53
3771439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار795.53
3771539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار800.28
3771639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
3771739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار809.78
3771839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار816.6675
3771939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار833.2925
3772039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار816.6675
3772139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار853.8398125
3772239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار927.865
3772339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار748.98
3772439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار748.98
3772539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار748.98
3772639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار748.98
3772739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار748.98
3772839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار704.2825
3772939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار685.2825
3773039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار694.42435
3773139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار698.98815
3773239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار701.622025
3773339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار712.6938
3773439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار685.2825
3773539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار704.2825
3773639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار719.546625
3773739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار738.546625
3773839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار685.2825
3773939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار704.2825
3774039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار685.2825
3774139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار685.2825
3774239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار704.2825
3774339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار685.2825
3774439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار685.2825
3774539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار712.6938
3774639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار685.2825
3774739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار704.2825
3774839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار685.2825
3774939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار685.2825
3775039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار704.2825
3775139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار704.2825
3775239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار685.2825
3775339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار704.2825
3775439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار685.2825
3775539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار704.2825
3775639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار704.2825
3775739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار685.2825
3775839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار704.2825
3775939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار704.2825
3776039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار704.2825
3776139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار704.2825
3776239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار685.2825
3776339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار704.2825
3776439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار685.2825
3776539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار704.2825
3776639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار685.2825
3776739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار704.2825
3776839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار685.2825
3776939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار704.2825
3777039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار764.39945
3777139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار764.39945
3777239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار764.39945
3777339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار743.375
3777439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار781.375
3777539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار743.375
3777639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار743.375
3777739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار790.875
3777839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار766.5075
3777939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار766.5075
3778034049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار508.625
3778139012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار378.432
3778239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.79175
3778339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.3960625
3778439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3778539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3778639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3778739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار978.81825
3778839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.9115
3778939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.675275
3779039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.98625
3779139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.98625
3779239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.98625
3779339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار950.448875
3779439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.792125
3779539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار874.5472
3779639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار922.6096
3779739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار942.4
3779839031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار942.4
3779939031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار922.6096
3780039031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار942.4
3780139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار942.4
3780239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.98625
3780339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.98625
3780439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.98625
3780539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار950.448875
3780639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار921.792125
3780739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.792125
3780839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار874.135375
3780939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.79175
3781039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.675275
3781139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.3960625
3781239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.675275
3781339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3781439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3781539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3781639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار978.81825
3781739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.9115
3781839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.98625
3781939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.98625
3782039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.98625
3782139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار950.448875
3782239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007.475
3782339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007.475
3782439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1007.475
3782539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار950.448875
3782639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.896625
3782739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.896625
3782839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.896625
3782939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار893.396625
3783039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار879.146625
3783139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار879.146625
3783239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.646625
3783339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.646625
3783439152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3783539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1069.7
378363902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1094.6128
378373902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
378383902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
378393902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
378403902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
378413902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1123.1128
378423902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1156.3628
378433902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1123.1128
378443902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1156.3628
378453902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار992.9628
378463902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار969.2128
378473902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار959.7128
378483902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1094.6128
378493902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1094.6128
378503902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1094.6128
378513902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1094.6128
378523902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1123.1128
378533902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1178.2128
378543902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1119.3128
378553902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار959.7128
378563902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1094.6128
378573902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار959.7128
378583902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار959.7128
378593902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار959.7128
378603902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1094.6128
378613902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1094.6128
378623902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1153.5128
378633902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار959.7128
378643902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1021.4628
378653902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1094.6128
3786639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار992.598
3786739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1002.098
3786839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار992.598
3786939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1002.098
37870390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1002.098
3787139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار959.7128
3787239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار992.9628
3787339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار959.7128
3787439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار959.7128
3787539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار959.7128
3787639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار959.7128
3787739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار959.7128
3787839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار959.7128
3787939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار959.7128
3788039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1052.8128
3788139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1011.0128
3788239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار959.7128
3788339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار959.7128
3788439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار959.7128
3788539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار959.7128
3788639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار959.7128
3788739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار959.7128
3788839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار959.7128
3788939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار959.7128
3789039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار959.7128
3789139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار959.7128
3789239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1002.098
3789339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1094.6128
3789439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار959.7128
3789539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار959.7128
3789639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار959.7128
3789739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار959.7128
3789839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار959.7128
3789939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار959.7128
3790039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار959.7128
3790139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار959.7128
3790239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار959.7128
3790339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار959.7128
3790439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار959.7128
3790539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار959.7128
3790639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1534.25
3790739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1094.6128
3790839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1119.3128
379093902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1094.6128
379103902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1094.6128
379113902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1153.5128
3791239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3791339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3791439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1534.25
3791539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3791639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3791739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
379183904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار873.88125
379193904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار857.9925
379203904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار857.9925
379213904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار873.88125
379223904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار834.159375
379233904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار834.159375
379243904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار794.4375
379253904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار913.959375
379263904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار794.4375
379273904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار794.4375
379283904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار913.959375
379293904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار794.4375
379303904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار794.4375
379313904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار794.4375
37932شمش آهن 2020/01/22هرتن دلار385
37933شمش روی 2020/01/27هرتن دلار2273
37934شمش مس 2020/01/27هرتن دلار6062
37935شمش آلومینیوم 2020/01/27هرتن دلار1770
37936شمش نیکل 2020/01/27هرتن دلار13797
37937شمش قلع 2020/01/27هرتن دلار17082
37938شمش سرب 2020/01/27هرتن دلار1899
37939شمش آهن 2020/01/30هرتن دلار385
37940شمش آهن 2020/02/19هرتن دلار385
37941شمش آهن 2020/02/26هرتن دلار387
37942شمش روی (فوریه 2020)هرتن دلار2120
37943شمش مس (فوریه 2020)هرتن دلار5685
37944شمش آلومینیوم (فوریه 2020)هرتن دلار1685
37945شمش نیکل (فوریه 2020)هرتن دلار12740
37946شمش قلع (فوریه 2020)هرتن دلار16447
37947شمش سرب (فوریه 2020)هرتن دلار1444
3794827111190C3+هرتن دلار376.162
3794929024100ارتوزایلنهرتن دلار703
37950استایرن منومرهرتن دلار693.12
37951آروماتیک سنگینهرتن دلار513.73625
37952C9 آروماتیک هرتن دلار474.18
37953انیدرید فتالیکهرتن دلار715.35
37954گوگرد گرانولهرتن دلار25.308
3795529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار517.20375
3795628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار123.975
3795731021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3795831021000اوره پریلهرتن دلار187.625
3795929051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
37960آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
37961تولوئنهرتن دلار515.1375
37962پلی بوتادین رابرهرتن دلار1209.825
37963PBR OFF GRADEهرتن دلار815
37964PEA OFF GRADEهرتن دلار205
37965برش سنگینهرتن دلار263.9765
37966نفتکوره نامنطبقهرتن دلار209.816
37967ریفورمیتهرتن دلار504.18
3796829214100آنیلینهرتن دلار769
37969دوده صنعتیهرتن دلار870
37970C7-C9هرتن دلار460
3797127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار402.971
3797229024300پارازایلینهرتن دلار631.3985
3797329221500تری اتانول آمینهرتن دلار713.3265
3797431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار260.3
37975زایلین مخلوطهرتن دلار573.06375
37976سود کاستیکهرتن دلار92.74375
3797729336100کریستال ملامینهرتن دلار862.25705
3797829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1497.675
3797929051100متانولهرتن دلار154.565
37980متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1465.375
37981متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1543.75
3798229221110منو اتانول آمینهرتن دلار736.9245
3798329221220دی اتانول آمینهرتن دلار867.35
3798429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار431.3
37985منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3798629094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار434.2925
37987محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار92.74375
3798829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار767.8375
3798929011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار362.6739
3799031023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار133
3799139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1235.475
3799239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1235.475
3799339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1235.475
3799439039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1165.7925
3799539039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1188.8775
37996لاتکسهرتن دلار334.7325
379973907PET N آمورف هرتن دلار757.72285
379983907PET S آمورف هرتن دلار765.1661
379993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار754.001225
380003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار769.63205
380013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار756.978525
380023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار772.60935
380033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار760.70015
380043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار776.330975
380053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار772.60935
380063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار795.683425
380073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار790.47315
380083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار814.29155
380093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار797.172075
380103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار820.990475
380113907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار776.82165
380123907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار769.40215
3801339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار790.17675
3801439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار813.91915
3801539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار767.1763
3801639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار783.4992
380173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار765.6924
380183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار781.27335
380193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار793.8865
380203907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار818.37085
380213907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار765.6924
380223907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار773.1119
380233907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار787.9509
380243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار811.6933
38025390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
380263901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار791.1125
380273901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار795.8625
38028390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار791.1125
380293901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار805.3625
380303901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار791.1125
380313901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار791.1125
380323901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار795.8625
380333901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار791.1125
380343901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار791.1125
380353901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار791.1125
380363901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار795.8625
380373901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار795.8625
3803839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار717.4438
3803939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار835.3065
3804039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار795.53
3804139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار795.53
3804239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار795.53
3804339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار795.53
3804439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار851.2171
3804539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار851.2171
3804639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار795.53
3804739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار795.53
3804839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار795.53
3804939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار795.53
3805039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار835.3065
3805139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار795.53
3805239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار795.53
3805339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار795.53
3805439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار795.53
3805539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار800.28
3805639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار819.3959
3805739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار809.78
3805839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار816.6675
3805939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار833.2925
3806039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار816.6675
3806139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار853.8398125
3806239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار927.865
3806339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار748.98
3806439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار748.98
3806539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار748.98
3806639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار748.98
3806739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار748.98
3806839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار704.2825
3806939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار685.2825
3807039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار694.42435
3807139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار698.98815
3807239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار701.622025
3807339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار712.6938
3807439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار685.2825
3807539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار704.2825
3807639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار719.546625
3807739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار738.546625
3807839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار685.2825
3807939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار704.2825
3808039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار685.2825
3808139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار685.2825
3808239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار704.2825
3808339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار685.2825
3808439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار685.2825
3808539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار712.6938
3808639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار685.2825
3808739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار704.2825
3808839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار685.2825
3808939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار685.2825
3809039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار704.2825
3809139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار704.2825
3809239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار685.2825
3809339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار704.2825
3809439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار685.2825
3809539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار704.2825
3809639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار704.2825
3809739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار685.2825
3809839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار704.2825
3809939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار704.2825
3810039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار704.2825
3810139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار704.2825
3810239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار685.2825
3810339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار704.2825
3810439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار685.2825
3810539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار704.2825
3810639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار685.2825
3810739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار704.2825
3810839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار685.2825
3810939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار704.2825
3811039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار764.39945
3811139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار764.39945
3811239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار764.39945
3811339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار743.375
3811439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار781.375
3811539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار743.375
3811639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار743.375
3811739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار790.875
3811839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار766.5075
3811939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار766.5075
3812034049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار508.625
3812139012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار378.432
3812239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.79175
3812339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.3960625
3812439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3812539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3812639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3812739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار978.81825
3812839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.9115
3812939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.675275
3813039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.98625
3813139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.98625
3813239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.98625
3813339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار950.448875
3813439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.792125
3813539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار874.5472
3813639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار922.6096
3813739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار942.4
3813839031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار942.4
3813939031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار922.6096
3814039031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار942.4
3814139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار942.4
3814239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1002.98625
3814339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1002.98625
3814439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1002.98625
3814539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار950.448875
3814639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار921.792125
3814739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار902.792125
3814839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار874.135375
3814939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار601.79175
3815039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.675275
3815139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار451.3960625
3815239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار541.675275
3815339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3815439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3815539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.594375
3815639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار978.81825
3815739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.9115
3815839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.98625
3815939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.98625
3816039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1002.98625
3816139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار950.448875
3816239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007.475
3816339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1007.475
3816439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1007.475
3816539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار950.448875
3816639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.896625
3816739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.896625
3816839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.896625
3816939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار893.396625
3817039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار879.146625
3817139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار879.146625
3817239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.646625
3817339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.646625
3817439152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3817539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1069.7
381763902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1094.6128
381773902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
381783902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
381793902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
381803902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1094.6128
381813902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1123.1128
381823902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1156.3628
381833902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1123.1128
381843902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1156.3628
381853902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار992.9628
381863902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار969.2128
381873902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار959.7128
381883902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1094.6128
381893902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1094.6128
381903902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1094.6128
381913902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1094.6128
381923902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1123.1128
381933902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1178.2128
381943902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1119.3128
381953902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار959.7128
381963902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1094.6128
381973902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار959.7128
381983902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار959.7128
381993902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار959.7128
382003902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1094.6128
382013902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1094.6128
382023902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1153.5128
382033902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار959.7128
382043902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1021.4628
382053902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1094.6128
3820639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار992.598
3820739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1002.098
3820839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار992.598
3820939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1002.098
38210390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1002.098
3821139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار959.7128
3821239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار992.9628
3821339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار959.7128
3821439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار959.7128
3821539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار959.7128
3821639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار959.7128
3821739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار959.7128
3821839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار959.7128
3821939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار959.7128
3822039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1052.8128
3822139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1011.0128
3822239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار959.7128
3822339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار959.7128
3822439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار959.7128
3822539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار959.7128
3822639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار959.7128
3822739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار959.7128
3822839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار959.7128
3822939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار959.7128
3823039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار959.7128
3823139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار959.7128
3823239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1002.098
3823339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1094.6128
3823439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار959.7128
3823539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار959.7128
3823639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار959.7128
3823739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار959.7128
3823839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار959.7128
3823939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار959.7128
3824039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار959.7128
3824139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار959.7128
3824239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار959.7128
3824339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار959.7128
3824439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار959.7128
3824539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار959.7128
3824639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1534.25
3824739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1094.6128
3824839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1119.3128
382493902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1094.6128
382503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1094.6128
382513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1153.5128
3825239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3825339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3825439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1534.25
3825539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3825639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
3825739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1534.25
382583904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار873.88125
382593904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار857.9925
382603904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار857.9925
382613904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار873.88125
382623904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار834.159375
382633904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار834.159375
382643904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار794.4375
382653904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار913.959375
382663904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار794.4375
382673904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار794.4375
382683904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار913.959375
382693904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار794.4375
382703904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار794.4375
382713904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار794.4375
38272گاز مایع صنعتی نامنطبق هرتن دلار280
3827327111190C3+هرتن دلار324.9
3827429024100ارتوزایلنهرتن دلار660.25
38275استایرن منومرهرتن دلار640.1575
38276آروماتیک سنگینهرتن دلار396.779375
38277C9 آروماتیک هرتن دلار320.39
38278انیدرید فتالیکهرتن دلار663.1
38279گوگرد گرانولهرتن دلار29.07
3828029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار459.8475
3828128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار123.975
3828231021000اوره گرانولههرتن دلار180.5
3828331021000اوره پریلهرتن دلار201.875
3828429051490ایزوبوتانولهرتن دلار565.261875
38285آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1125.75
38286تولوئنهرتن دلار417.05
38287پلی بوتادین رابرهرتن دلار1138.575
38288PBR OFF GRADEهرتن دلار815
38289PEA OFF GRADEهرتن دلار205
38290برش سنگینهرتن دلار164.008
38291نفتکوره نامنطبقهرتن دلار209.816
38292گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار279.5
38293ریفورمیتهرتن دلار350.39
3829429214100آنیلینهرتن دلار769
38295دوده صنعتیهرتن دلار870
38296C7-C9هرتن دلار460
3829727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار256.8705
3829829024300پارازایلینهرتن دلار525.6635
3829929221500تری اتانول آمینهرتن دلار713.3265
3830031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار261.25
38301زایلین مخلوطهرتن دلار498.0052
38302سود کاستیکهرتن دلار101.8875
3830329336100کریستال ملامینهرتن دلار861.784425
3830429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1507.175
3830529051100متانولهرتن دلار140.03
38306متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1441.625
38307متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1503.375
3830829221110منو اتانول آمینهرتن دلار711.2365
3830929221220دی اتانول آمینهرتن دلار850.25
3831029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار386.65
38311منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3831229094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار358.34
38313 محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار101.8875
3831429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار747.65
3831529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار231.18345
38316 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار134.425
3831739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1194.2925
3831839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1194.2925
3831939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1194.2925
3832039039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1149.00125
3832139039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1171.75375
38322لاتکسهرتن دلار329.91125
383233907PET N آمورف هرتن دلار700.905725
383243907PET S آمورف هرتن دلار707.79085
383253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار731.8887875
383263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار746.34755
383273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار734.6428375
383283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار749.1016
383293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار738.0854
383303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار752.5441625
383313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار749.1016
383323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار770.4454875
383333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار765.6259
383343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار787.6583
383353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار771.8225125
383363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار793.8549125
383373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار756.6009
383383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار749.7039
3833939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار769.0155
3834039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار791.0859
3834139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار747.6348
3834239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار762.8082
383433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار746.2554
383443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار760.7391
383453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار772.464
383463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار795.2241
383473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار746.2554
383483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار753.1524
383493907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار766.9464
383503907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار789.0168
38351390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار822.3314
383523901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار785.175
383533901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار789.925
38354390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار785.175
383553901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار799.425
383563901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار785.175
383573901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار785.175
383583901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار789.925
383593901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار785.175
383603901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار785.175
383613901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار785.175
383623901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار789.925
383633901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار789.925
3836439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار716.4558
3836539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار838.299
3836639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار798.38
3836739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار798.38
3836839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار798.38
3836939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار798.38
3837039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار854.2666
3837139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار854.2666
3837239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار798.38
3837339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار798.38
3837439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار798.38
3837539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار798.38
3837639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار838.299
3837739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار798.38
3837839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار798.38
3837939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار798.38
3838039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار798.38
3838139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار803.13
3838239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار822.3314
3838339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار812.63
3838439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار813.105
3838539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار827.83
3838639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار813.105
3838739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار848.24075
3838839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار919.79
3838939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار741.855
3839039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار741.855
3839139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار741.855
3839239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار741.855
3839339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار741.855
3839439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار703.3325
3839539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار684.3325
3839639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار693.43635
3839739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار698.01915
3839839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار700.624525
3839939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار711.7058
3840039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار684.3325
3840139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار703.3325
3840239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار718.549125
3840339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار737.549125
3840439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار684.3325
3840539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار703.3325
3840639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار684.3325
3840739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار684.3325
3840839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار703.3325
3840939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار684.3325
3841039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار684.3325
3841139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار711.7058
3841239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار684.3325
3841339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار703.3325
3841439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار684.3325
3841539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار684.3325
3841639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار703.3325
3841739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار703.3325
3841839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار684.3325
3841939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار703.3325
3842039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار684.3325
3842139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار703.3325
3842239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار703.3325
3842339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار684.3325
3842439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار703.3325
3842539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار703.3325
3842639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار703.3325
3842739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار703.3325
3842839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار684.3325
3842939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار703.3325
3843039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار684.3325
3843139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار703.3325
3843239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار684.3325
3843339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار703.3325
3843439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار684.3325
3843539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار703.3325
3843639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار763.39245
3843739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار763.39245
3843839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار763.39245
3843939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار731.5
3844039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار769.5
3844139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار731.5
3844239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار731.5
3844339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار779
3844439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار754.87
3844539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار754.87
3844634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار500.5
3844739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار374.832
3844839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار569.622375
3844939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار426.75840625
3845039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار933.8084375
3845139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار933.8084375
3845239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار933.8084375
3845339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار929.287625
3845439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار887.91275
3845539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار512.1100875
3845639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار949.370625
3845739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار949.370625
3845839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار949.370625
3845939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار899.6416875
3846039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار853.5168125
3846139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار848.0992
3846239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار894.7081
3846339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار913.9
3846439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار913.9
3846539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار894.7081
3846639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار913.9
3846739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار913.9
3846839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار949.370625
3846939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار949.370625
3847039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار949.370625
3847139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار899.6416875
3847239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار872.5168125
3847339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار853.5168125
3847439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار826.3919375
3847539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار569.622375
3847639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار512.1100875
3847739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار426.75840625
3847839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار512.1100875
3847939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار933.8084375
3848039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار933.8084375
3848139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار933.8084375
3848239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار929.287625
3848339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار887.91275
3848439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.370625
3848539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.370625
3848639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار949.370625
3848739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار899.6416875
3848839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار956.4125
3848939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار956.4125
3849039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار956.4125
3849139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار899.6416875
3849239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار890.6000625
3849339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار890.6000625
3849439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار890.6000625
3849539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار843.1000625
3849639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار828.8500625
3849739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار828.8500625
3849839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار781.3500625
3849939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار781.3500625
3850039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3850139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1036.45
385023902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1082.626175
385033902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1082.626175
385043902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1082.626175
385053902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1082.626175
385063902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1082.626175
385073902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.126175
385083902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1144.376175
385093902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.126175
385103902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1144.376175
385113902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار980.976175
385123902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار957.226175
385133902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار947.726175
385143902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1082.626175
385153902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1082.626175
385163902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1082.626175
385173902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1082.626175
385183902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1111.126175
385193902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1166.226175
385203902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1107.326175
385213902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار947.726175
385223902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1082.626175
385233902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار947.726175
385243902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار947.726175
385253902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار947.726175
385263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1082.626175
385273902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1082.626175
385283902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1141.526175
385293902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار947.726175
385303902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1009.476175
385313902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1082.626175
3853239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار980.378625
3853339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار989.878625
3853439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار980.378625
3853539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار989.878625
38536390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار989.878625
3853739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار947.726175
3853839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار980.976175
3853939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار947.726175
3854039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار947.726175
3854139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار947.726175
3854239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار947.726175
3854339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار947.726175
3854439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار947.726175
3854539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار947.726175
3854639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1040.826175
3854739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار999.026175
3854839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار947.726175
3854939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار947.726175
3855039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار947.726175
3855139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار947.726175
3855239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار947.726175
3855339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار947.726175
3855439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار947.726175
3855539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار947.726175
3855639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار947.726175
3855739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار947.726175
3855839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار989.878625
3855939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1082.626175
3856039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار947.726175
3856139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار947.726175
3856239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار947.726175
3856339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار947.726175
3856439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار947.726175
3856539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار947.726175
3856639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار947.726175
3856739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار947.726175
3856839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار947.726175
3856939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار947.726175
3857039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار947.726175
3857139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار947.726175
3857239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1439.25
3857339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1082.626175
3857439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1107.326175
385753902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1082.626175
385763902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1082.626175
385773902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1141.526175
3857839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
3857939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
3858039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1439.25
3858139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
3858239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
3858339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1439.25
385843904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار881.48125
385853904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار857.9925
385863904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار857.9925
385873904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار873.88125
385883904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار834.159375
385893904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار834.159375
385903904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار794.4375
385913904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار913.959375
385923904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار794.4375
385933904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار794.4375
385943904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار913.959375
385953904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار794.4375
385963904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار794.4375
385973904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار794.4375
38598پسته فندقی یا بادامی (کشیده) 22-20 و 24-22هرکیلوگرمدلار7
38599پسته فندقی یا بادامی (کشیده) 32-26هرکیلوگرمدلار6.2
38600پسته احمدآقایی یا اکبری کشیده 20-18 هرکیلوگرمدلار9
38601پسته احمدآقایی یا اکبری 24-22 و 22-20هرکیلوگرمدلار8.1
38602پسته طبیعی خندان 20-18هرکیلوگرمدلار7.2
38603پسته مکانیک خندان 24-22 و 22-20هرکیلوگرمدلار4.8
38604 پسته مکانیک خندان 32-26هرکیلوگرمدلار5
38605پسته دهان بست هرکیلوگرمدلار4.7
38606مغز پسته هرکیلوگرمدلار10.8
38607مغز پسته دوپوست جداشدههرکیلوگرمدلار14.2
38608پسته تازه با پوست سبز اولیه هرکیلوگرمدلار2.8
38609پوست سخت پسته هرکیلوگرمدلار0.05
3861027111190C3+هرتن دلار324.9
3861129024100ارتوزایلنهرتن دلار589
38612استایرن منومرهرتن دلار458.7075
38613آروماتیک سنگینهرتن دلار335.148125
38614C9 آروماتیک هرتن دلار210.49
38615انیدرید فتالیکهرتن دلار572.85
38616گوگرد گرانولهرتن دلار36.252
3861729173600اسید ترفتالیکهرتن دلار404.48625
3861828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار112.1
3861931021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3862031021000اوره پریلهرتن دلار206.625
3862129051490ایزوبوتانولهرتن دلار521.443125
38622آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1092.5
38623تولوئنهرتن دلار293.075
38624پلی بوتادین رابرهرتن دلار1114.825
38625PBR OFF GRADEهرتن دلار815
38626PEA OFF GRADEهرتن دلار205
38627برش سنگینهرتن دلار143.2885
38628نفتکوره نامنطبقهرتن دلار209.816
38629گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار279.5
38630ریفورمیتهرتن دلار240.49
3863129214100آنیلینهرتن دلار769
38632دوده صنعتیهرتن دلار870
38633C7-C9هرتن دلار460
3863427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار152.4655
3863529024300پارازایلینهرتن دلار417.24
3863629221500تری اتانول آمینهرتن دلار654.8445
3863731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار266
38638زایلین مخلوطهرتن دلار366.2307
38639سود کاستیکهرتن دلار86.925
3864029336100کریستال ملامینهرتن دلار860.839175
3864129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1483.425
3864229051100متانولهرتن دلار118.56
38643متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1417.875
38644متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1429.75
3864529221110منو اتانول آمینهرتن دلار625.34225
3864629221220دی اتانول آمینهرتن دلار804.65
3864729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار305.9
38648منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
3864929094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار285.475
38650محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار86.925
3865129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار712.025
3865229011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار137.21895
38653 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار130.15
3865439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1044.0975
3865539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1044.0975
3865639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1044.0975
3865739039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1086.63375
3865839039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1108.15125
38659لاتکسهرتن دلار312.00375
386603907PET N آمورف هرتن دلار650.132975
386613907PET S آمورف هرتن دلار656.51935
386623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار678.8716625
386633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار692.28305
386643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار681.4262125
386653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار694.8376
386663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار684.6194
386673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار698.0307875
386683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار694.8376
386693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار714.6353625
386703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار710.1649
386713907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار730.6013
386723907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار715.9126375
386733907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار736.3490375
386743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار704.4934
386753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار698.0714
3867639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار716.053
3867739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار736.6034
3867839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار696.1448
3867939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار710.2732
386803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار694.8604
386813907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار708.3466
386823907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار719.264
386833907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار740.4566
386843907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار694.8604
386853907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار701.2824
386863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار714.1264
386873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار734.6768
38688390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار777.3204
386893901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار756.675
386903901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار761.425
38691390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار756.675
386923901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار770.925
386933901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار756.675
386943901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار756.675
386953901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار761.425
386963901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار756.675
386973901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار756.675
386983901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار756.675
386993901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار761.425
387003901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار761.425
3870139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار658.4108
3870239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار792.414
3870339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار754.68
3870439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار754.68
3870539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار754.68
3870639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار754.68
3870739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار807.5076
3870839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار807.5076
3870939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار754.68
3871039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار754.68
3871139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار754.68
3871239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار754.68
3871339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار792.414
3871439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار754.68
3871539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار754.68
3871639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار754.68
3871739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار754.68
3871839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار759.43
3871939011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار777.3204
3872039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار768.93
3872139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار790.78
3872239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار795.53
3872339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار790.78
3872439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار815.13325
3872539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار884.165
3872639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار694.355
3872739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار694.355
3872839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار694.355
3872939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار694.355
3873039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار694.355
3873139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار647.52
3873239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار628.52
3873339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار635.39135
3873439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار641.0904
3873539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار642.0214
3873639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار653.6608
3873739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار628.52
3873839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار647.52
3873939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار659.946
3874039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار678.946
3874139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار628.52
3874239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار647.52
3874339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار628.52
3874439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار628.52
3874539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار647.52
3874639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار628.52
3874739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار628.52
3874839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار653.6608
3874939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار628.52
3875039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار647.52
3875139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار628.52
3875239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار628.52
3875339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار647.52
3875439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار647.52
3875539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار628.52
3875639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار647.52
3875739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار628.52
3875839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار647.52
3875939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار647.52
3876039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار628.52
3876139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار647.52
3876239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار647.52
3876339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار647.52
3876439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار647.52
3876539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار628.52
3876639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار647.52
3876739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار628.52
3876839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار647.52
3876939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار628.52
3877039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار647.52
3877139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار628.52
3877239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار647.52
3877339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار704.2312
3877439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار704.2312
3877539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار704.2312
3877639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار658.825
3877739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار696.825
3877839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار658.825
3877939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار658.825
3878039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار706.325
3878139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار683.6485
3878239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار683.6485
3878334049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار450.775
3878439012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار350.832
3878539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار526.231125
3878639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار393.52621875
3878739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.6553125
3878839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.6553125
3878939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.6553125
3879039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار862.478875
3879139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.17025
3879239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار472.2314625
3879339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار877.051875
3879439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار877.051875
3879539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار877.051875
3879639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار831.1110625
3879739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار787.0524375
3879839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار749.8008
3879939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار791.007525
3880039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار807.975
3880139031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار807.975
3880239031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار791.007525
3880339031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار807.975
3880439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار807.975
3880539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار877.051875
3880639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار877.051875
3880739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار877.051875
3880839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار831.1110625
3880939031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار806.0524375
3881039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار787.0524375
3881139031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار761.9938125
3881239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار526.231125
3881339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار472.2314625
3881439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار393.52621875
3881539031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار472.2314625
3881639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.6553125
3881739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.6553125
3881839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.6553125
3881939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار862.478875
3882039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.17025
3882139031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار877.051875
3882239031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار877.051875
3882339031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار877.051875
3882439031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار831.1110625
3882539031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار887.5375
3882639031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار887.5375
3882739031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار887.5375
3882839031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار831.1110625
3882939031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار822.7581875
3883039031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار822.7581875
3883139031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار822.7581875
3883239031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.2581875
3883339031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار761.0081875
3883439031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار761.0081875
3883539031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار713.5081875
3883639031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار713.5081875
3883739152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار421
3883839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار946.2
388393902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1055.228175
388403902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1055.228175
388413902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1055.228175
388423902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1055.228175
388433902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1055.228175
388443902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1083.728175
388453902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1116.978175
388463902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1083.728175