بخش دوم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول اردیبهشت 1400

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول اردیبهشت 1400

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول اردیبهشت 1400 را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

توجه : بارگذاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …

<
ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
243963902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1151.62472
243973902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار997.06472
243983902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1127.70472
243993902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار997.06472
244003902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار997.06472
244013902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار997.06472
244023902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1127.70472
244033902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1127.70472
244043902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1184.74472
244053902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار997.06472
244063902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1056.86472
244073902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1127.70472
2440839021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1039.90544
2440939021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1049.10544
2441039021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1039.90544
2441139021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1049.10544
24412390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1049.10544
2441339021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار997.06472
2441439021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1029.26472
2441539021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار997.06472
2441639021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار997.06472
2441739021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار997.06472
2441839021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار997.06472
2441939021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار997.06472
2442039021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار997.06472
2442139021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار997.06472
2442239021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1079.86472
2442339021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1075.26472
2442439021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار997.06472
2442539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار997.06472
2442639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار997.06472
2442739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار997.06472
2442839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار997.06472
2442939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار997.06472
2443039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار997.06472
2443139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار997.06472
2443239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار997.06472
2443339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار997.06472
2443439021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1049.10544
2443539021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1127.70472
2443639021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار997.06472
2443739021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار997.06472
2443839021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار997.06472
2443939021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار997.06472
2444039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار997.06472
2444139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار997.06472
2444239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار997.06472
2444339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار997.06472
2444439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار997.06472
2444539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار997.06472
2444639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار997.06472
2444739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1648.64
2444839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1127.70472
2444939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1151.62472
244503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1127.70472
244513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1127.70472
244523902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1184.74472
2445339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2445439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2445539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1648.64
2445639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2445739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2445839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
244593904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار775.882
244603904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار775.882
244613904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار775.882
244623904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار814.292
244633904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار775.882
244643904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار798.928
244653904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار752.836
244663904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار814.292
244673904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار752.836
244683904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار752.836
244693904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار814.292
244703904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار752.836
244713904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار752.836
244723904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار752.836
24473شمش رویهرتن دلار2850
24474شمش مسهرتن دلار6450
24475شمش آلومینیومهرتن دلار1870
24476شمش نیکل هرتن دلار13055
24477شمش قلعهرتن دلار21435
24478شمش سربهرتن دلار2055
244797208ورق آهن گرم (غیر ممزوج) هرتن دلار420
244807209ورق آهن سرد (غیر ممزوج) هرتن دلار480
24481شمش رویهرتن دلار2940
24482شمش مسهرتن دلار6445
24483شمش آلومینیومهرتن دلار1850
24484شمش نیکل هرتن دلار12815
24485شمش قلعهرتن دلار20670
24486شمش سربهرتن دلار1950
244877208ورق آهن گرم (غیر ممزوج) هرتن دلار420
244887209ورق آهن سرد (غیر ممزوج) هرتن دلار480
244897206شمش آهنهرتن دلار390
24490شمش رویهرتن دلار2938
24491شمش مسهرتن دلار6444
24492شمش آلومینیومهرتن دلار1849
24493شمش نیکل هرتن دلار12815
24494شمش قلعهرتن دلار20670
24495شمش سربهرتن دلار1948
244967206شمش آهنهرتن دلار390
24497شمش رویهرتن دلار2938
24498شمش مسهرتن دلار6444
24499شمش آلومینیومهرتن دلار1848
24500شمش نیکل هرتن دلار12815
24501شمش قلعهرتن دلار20670
24502شمش سربهرتن دلار1948
245037206شمش آهنهرتن دلار390
24504شمش رویهرتن دلار2938
24505شمش مسهرتن دلار6444
24506شمش آلومینیومهرتن دلار1848
24507شمش نیکل هرتن دلار12815
24508شمش قلعهرتن دلار20670
24509شمش سربهرتن دلار1948
245107206شمش آهنهرتن دلار390
24511شمش رویهرتن دلار2938
24512شمش مسهرتن دلار6444
24513شمش آلومینیومهرتن دلار1848
24514شمش نیکل هرتن دلار12815
24515شمش قلعهرتن دلار20670
24516شمش سربهرتن دلار1948
245177206شمش آهنهرتن دلار390
24518شمش رویهرتن دلار2747
24519شمش مسهرتن دلار6027
24520شمش آلومینیومهرتن دلار1775
24521شمش نیکل هرتن دلار11995
24522شمش قلعهرتن دلار19520
24523شمش سربهرتن دلار1817
2452414326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار85.16
2452514326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار86.82
2452614326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار88
2452714326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار95.16
2452814326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار96.82
2452914326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار98
24530143260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار61.85
24531143260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار62.93
24532143260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07)هرتن دلار63.70
2453314326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار50.52
2453414326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار52.32
2453514326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار54.72
2453614326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار56.42
2453714326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار60.8
2453814326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار62.3
2453914326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار65
2454014326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار49.26
2454114326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار51.26
2454214326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار70.66
2454314326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار54.36
2454414326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار56.36
2454514326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار58.28
2454614326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار62.02
2454714326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار64.02
2454814326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/03 الی 98/04/07) هرتن دلار65.4
2454914426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار90.26
2455014426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار92.36
2455114426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار93.72
2455214426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار100.26
2455314426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار102.36
2455414426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار103.72
24555144260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار65.17
24556144260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار66.53
24557144260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14)هرتن دلار67.42
2455814426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار54.4
2455914426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار56.2
2456014426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار58.6
2456114426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار60.3
2456214426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار66.52
2456314426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار68.02
2456414426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار70.72
2456514426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار53.1
2456614426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار55.1
2456714426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار56.5
2456814426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار58.2
2456914426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار60.2
2457014426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار62.6
2457114426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار67.62
2457214426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار69.62
2457314426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/10 الی 98/04/14) هرتن دلار71.12
24574نوار درزبندی با حداقل 65% کربنات کلسیم و 15% پلاستی سایزر و مابقی پودر PVC هرکیلوگرمدلار0.5
24575انجیر خشک هرکیلوگرمدلار3.6
24576ABIRATERONE ACETATE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.1630147588673
24577ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
24578ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023240545517628
24579ACETAMINOPHEN CAPSULE GELATIN COATED ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
24580ACETAMINOPHEN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 150 mg/1mL 6.7 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29891376871547
24581ACETAMINOPHEN SOLUTION ORAL 120 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
24582ACETAMINOPHEN SOLUTION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
24583ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.051273052389976
24584ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 325 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.061529531079025
24585ACETAMINOPHEN SUSPENSION ORAL 120 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.68367183538392
24586ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.4677720248739
24587ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.008780591956017
24588ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
24589ACETAMINOPHEN/ CODEINE PHOSPHATE CAPSULE GELATIN COATED ORAL 300 mg/20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016253436173904
24590ACETAMINOPHEN/CAFFEINE TABLET ORAL 500 mg/65 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019513464463957
24591ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/ASA TABLET ORAL 162.5 mg/32.5 mg/325 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
24592Acetaminophen/Caffeine/Codeine TABLET ORAL 300 mg/15 mg/15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01354453014492
24593ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
24594Acetaminophen/Chlorpheniramine/Dextrometorphan/phenylephrine 160mg/1mg/5mg/2.5mg/5ml Syrup داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53973551469215
24595ACETAMINOPHEN/CODEINE PHOSPHATE CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 300 mg/20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016253436173904
24596ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01235821612533
24597Acetaminophen/Diphenhydramine/Phenylephrine 160mg/12.5mg/2.5mg/5ml Syrup داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
24598Acetaminophen/Guaifenesin/ Phenylephrine 125mg/ 50mg/ 2.5mg/ 5ml Syrup داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.86358055992954
24599Acetaminophen/Phenylephrine HCL/Chlorpheniramine Maleate 325mg/ 5mg/ 2mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
24600ACETAZOLAMIDE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.9908124049214
24601ACETAZOLAMIDE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014945688435774
24602Acetic Acid + Hydrocortisone Otic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14385225119432
24603ACETYLCYSTEINE INJECTION PARENTERAL 200 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
24604ACETYLCYSTEINE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
24605ACETYLCYSTEINE TABLET EFFERVESCENT ORAL 600 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.046705276361792
24606ACETYLCYSTEINE/ASCORBIC ACID POWDER ORAL 600 mg/75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.038279644506125
24607ACICLOVIR CREAM TOPICAL 5 % 10 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16813899490245
24608ACICLOVIR INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71780405134912
24609ACICLOVIR INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.50247404521071
24610ACICLOVIR OINTMENT OPHTHALMIC 3 % 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
24611ACICLOVIR TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.046705276361792
24612ACICLOVIR TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.057167258266834
24613ACITRETIN CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.058848648215858
24614ACITRETIN CAPSULE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10069657583602
24615Acyclovir 3%Ophthalmic Ointments داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
24616Adalimumab 20 mg/0.4 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار36.463276308415
24617Adalimumab 40 mg/0.8 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار58.194540820412
24618ADAPALENE CREAM TOPICAL 0.1 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33720275427687
24619ADAPALENE GEL TOPICAL 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26881688862793
24620ADEFOVIR DIPIVOXIL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039232432143906
24621ADENOSINE INJECTION PARENTERAL 3 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.86871814032934
24622Adult Cold Preparations (4) 325mg/ 5mg/ 2mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
24623Adult cold Preparations (4-2) 650mg/10mg/4mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
24624Adult cold Preparations (5) 500mg/ 5mg/ 10mg Capsule Liquid Filled داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026014838933518
24625Adult Cold Preparations (7-12) 10mg/ 2mg/ 5mg/ 500mg Capsule داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026014838933518
24626Adult Cold Preparations (7-7) 15mg/2mg/5mg/325mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014310496677253
24627Adult Cold Preparations (7-8) 15mg/ 2mg/ 5mg/ 500mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027341268782193
24628ADULT COLD PREPARATIONS(1-1) TABLET ORAL 500 mg/5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019513464463957
24629ADULT COLD PREPARATIONS(4-1) TABLET ORAL 500 mg/5 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021876751447864
24630AGOMELATINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10254610477995
24631ALBUMIN (HUMAN) INJECTION SOLUTION PARENTERAL 20 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار15.373303264032
24632ALENDRONATE SODIUM TABLET ORAL 70 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.030208972750807
24633ALENDRONATE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
24634ALENDRONATE TABLET ORAL 35 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0026622007526222
24635ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL TABLET ORAL 70 mg/140 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021577837679148
24636ALFENTANIL INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29891376871547
24637ALFENTANIL INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.65387386906509
24638ALFENTANIL INJECTION PARENTERAL 5 mg/10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.303077210494
24639ALLOPURINOL TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
24640ALLOPURINOL TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02241853265366
24641ALPRAZOLAM TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
24642ALPRAZOLAM TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
24643Aluminium Hydroxide 300mg Tablet Chewable داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0071552483386266
24644ALUMINIUM HYDROXIDE SUSPENSION ORAL 320 mg/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.20016947343137
24645ALUMINIUM/MAGNESIUM SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/5 mL 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.50375376978302
24646ALUMINIUM/MAGNESIUM TABLET CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24647ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53973551469215
24648ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE TABLET CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24649AMANTADINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0088926846192853
24650AMIKACIN INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.31671782006459
24651AMIKACIN INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15057781099042
24652AMILORIDE/HYROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 5 mg/50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0090234593930983
24653AMINOPHYLLINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18799807841149
24654AMIODARONE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1 mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32939363206918
24655AMIODARONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041016573700926
24656AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24657AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010275160799594
24658AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0088272972323788
24659AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
24660AMLODIPINE BESYLATE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0070057914542689
24661AMLODIPINE BESYLATE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0030078197976994
24662AMLODIPINE BESYLATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0071552483386266
24663AMLODIPINE/ATORVASTATIN TABLET ORAL 10 mg/10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012012597080253
24664AMLODIPINE/ATORVASTATIN TABLET ORAL 5 mg/10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010004270196696
24665AMLODIPINE/ATORVASTATIN TABLET ORAL 5 mg/20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014478635672156
24666AMLODIPINE/VALSARTAN TABLET ORAL 5 mg/160 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.092196215538178
24667AMLODIPINE/VALSARTAN TABLET ORAL 5 mg/80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.065387386906509
24668AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
24669AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020176679388294
24670AMOXICILLIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.24660385919026
24671AMOXICILLIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5 mL 70 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2241853265366
24672AMOXICILLIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32133230136913
24673AMOXICILLIN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020176679388294
24674AMPHOTERICIN-B INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0497010862313
24675AMPHOTERICIN-B NANOLIPOSOMAL GEL TOPICAL 0.4 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.6705276361792
24676AMPICILLIN CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010461981905042
24677AMPICILLIN CAPSULE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020176679388294
24678AMPICILLIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17432277349275
24679AMPICILLIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12646854733246
24680AMPICILLIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13672502602151
24681AMPICILLIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.24660385919026
24682AMPICILLIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32133230136913
24683AMPICILLIN/SULBACTAM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g/0.5 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
24684AMPICILLIN/SULBACTAM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g/1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42459766740505
24685ANTHOCYANOSIDE A TABLET ORAL 100 mg/5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10275160799594
24686ANTIHEMORRHOID OINTMENT RECTAL 50 mg/2.75 mg/35 mg/180 mg/1g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.20508286850463
24687ANTIHEMORRHOID SUPPOSITORY RECTAL 2 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.038961541541007
24688ANTIHEMORRHOID SUPPOSITORY RECTAL 60 mg/5 mg/50 mg/400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.038961541541007
24689ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TABLET ORAL 4 mg/10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24690ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 12 mg/120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0064920334142891
24691APIXABAN TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.046705276361792
24692APIXABAN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.061464143692119
24693APREPITANT CAPSULE ORAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3672502602151
24694APREPITANT CAPSULE ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.025442365689
24695ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0096026048199845
24696ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012003256024981
24697ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0070057914542689
24698ARSENIC TRIOXIDE INJECTION PARENTERAL 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.0671648562812
24699ARTEMETHER/LUMEFANTRINE TABLET ORAL 20 mg/120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020512957378099
24700ARTICAINE HYDROCHLORIDE/EPINEPHRINE INJECTION PARENTERAL 4 %/0.002 % 1.8 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.099388828097894
24701Artificial Tears Single Use Ophthalmic Drops
داروي انساني با مشخصات
هرعدددلار0.037597747471243
24702Artificial Tears Single Use Ophthalmic Drops
داروي انساني با مشخصات
هرعدددلار0.098323947796845
24703ARTIFICIAL TEARS SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 14 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
24704ASA (Acetylsalicylic Acid) 81mg Tablet Delayed Release داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0054178120579679
24705ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084536550214844
24706ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET ORAL 325 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
24707ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET DELAYED RELEASE ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0077997811524193
24708ASA CODEINE TABLET ORAL 500 mg/10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0039979716565694
24709Aspirin / Caffeine / Acetaminophen (ACA ) Tablet 325-32.5-162.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
24710Aspirin EC / Atorvastatin / Hydrochlorothiazide / Enalapril maleate Tablet ( Polypill E ® )81-20-12.5-5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
24711ATENOLOL TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
24712ATENOLOL TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0057914542688623
24713ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023539459286343
24714ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 18 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.031385945715124
24715ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
24716ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054925405001468
24717ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.065387386906509
24718ATORVASTATIN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074074568309803
24719ATORVASTATIN TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011041127331928
24720ATORVASTATIN TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014945688435774
24721ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35274627025007
24722ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.51375803997972
24723ATROPINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
24724ATROPINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.068367183538392
24725ATROPINE SULFATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29751261042462
24726ATROPINE SULFATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42501801489231
24727AZATHIOPRINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.007192612559716
24728AZATHIOPRINE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
24729AZELAIC ACID CREAM TOPICAL 20 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11200859377085
24730AZELASTINE HCL SPRAY NASAL 125 ug 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.1769729643172
24731AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.064602738263631
24732AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.083060663481812
24733AZITHROMYCIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.27685953721743
24734AZITHROMYCIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32301369131816
24735AZITHROMYCIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5mL 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36915850436361
24736AZITHROMYCIN SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1235821612533
24737AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.064602738263631
24738AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.083060663481812
24739BACLOFEN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052683551736102
24740BACLOFEN TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0077997811524193
24741BALANCED SALT SOLUTION 2 SOLUTION OPHTHALMIC 0.64 mg/0.075 mg/0.03 mg/0.048/1mL 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21250900744616
24742BARIUM SULFATE POWDER FOR SUSPENSION ORAL 135 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37364221089434
24743BCG INJECTION SUSPENSION INTRAVESICAL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار9.3410552723585
24744BECLOMETHASONE DIPROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 100 ug/1{dose} 200 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.309765406069
24745BECLOMETHASONE DIPROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 250 ug/1{dose} 200 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.6120139315167
24746BECLOMETHASONE DIPROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 50 ug/1{dose} 200 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2449945288105
24747BECLOMETHASONE DIPROPIONATE SPRAY NASAL 50 ug/1 {dose} 200 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.6800288238277
24748BELLADONNA PB ELIXIR ORAL 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 m/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.25501080893539
24749BELLADONNA PB TABLET ORAL 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 u داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24750BENDAMUSTINE HCL INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار18.945995356161
24751BENZOCAINE GEL BUCCAL 7.5 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12009794763671
24752BENZOCAINE OINTMENT TOPICAL 5 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.056737569724305
24753BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43179027996477
24754BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0059502522084924
24755BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 16 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.006800288238277
24756BETAMETHASONE CREAM TOPICAL 0.1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16813899490245
24757BETAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
24758BETAMETHASONE INJECTION SUSPENSION EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3 mg/3 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
24759BETAMETHASONE LA INJECTION داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
24760BETAMETHASONE LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18799807841149
24761BETAMETHASONE OINTMENT OPHTHALMIC 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.09540953855187
24762BETAMETHASONE OINTMENT TOPICAL 0.1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16813899490245
24763BETAMETHASONE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
24764BETAMETHASONE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
24765BETAXOLOL SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14745789852945
24766BETHANECHOL CHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.046705276361792
24767BETHANECHOL CHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.075195494942486
24768BEVACIZUMAB INJECTION 25 MG/ML (16 ML) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار196.61440791054
24769BEVACIZUMAB INJECTION 25 MG/ML (4 ML) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار54.869134484507
24770BICALUTAMIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21017374362807
24771BICARBONATE CONCENTRATE POWDER NOT APPLICABLE 650 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11014038271638
24772BIOTIN INJECTION SOLUTION INTRAMUSCULAR 5 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0008286850463
24773BIOTIN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
24774BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
24775BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016346846726627
24776BIPERIDEN LACTATE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.071104112733193
24777BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054691878619659
24778BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.047854226160293
24779BISACODYL TABLET DELAYED RELEASE ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24780BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.030078197976994
24781BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.028023165817075
24782BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011956550748619
24783BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015403400144119
24784BLEOMYCIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 15 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.4159838800075
24785BORTEZOMIB INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 3.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار126.24155968934
24786BOSENTAN TABLET ORAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0675518428568
24787BOSENTAN TABLET ORAL 62.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71169500120099
24788BRIMONIDINE TARTRATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.2 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36030318396541
24789BROMHEXINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
24790BROMHEXINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058568416557688
24791BROMHEXINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14945688435774
24792BROMOCRIPTINE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014301155621981
24793BUDESONIDE INHALANT NASAL 64 ug/1{dose} 120 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.6800288238277
24794BUDESONIDE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 100 ug/1{dose} 200 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.61526728762444
24795BUDESONIDE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 200 ug/1{Puff} 200 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.98081080359764
24796BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION INTRASPINAL 0.5 % 4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16441191384878
24797BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.25 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10254610477995
24798BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.5 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26217539832929
24799BUPRENORPHINE (AS HCL) INJECTION PARENTERAL 0.3 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.031451333102031
24800BUPRENORPHINE (AS HCL) TABLET SUBLINGUAL 0.4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
24801BUPRENORPHINE (AS HCL) TABLET SUBLINGUAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054178120579679
24802BUPRENORPHINE (AS HCL) TABLET SUBLINGUAL 8 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14945688435774
24803BUPRENORPHINE/NALOXONE TABLET SUBLINGUAL 2 mg/0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054178120579679
24804BUPRENORPHINE/NALOXONE TABLET SUBLINGUAL 8 mg/2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19728308735221
24805BUPROPION HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014011582908538
24806BUPROPION HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010985081000294
24807BUPROPION HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020083268835571
24808BURN OINTMENT OINTMENT TOPICAL 30 %/50 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43179027996477
24809BUSERELIN ACETATE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.6457418132323
24810BUSPIRONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0090608236141877
24811BUSPIRONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0082761749713096
24812CABERGOLINE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15723798339961
24813CABERGOLINE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.241895967333
24814CAFFEINE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 10 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21717953508233
24815calamine 8% topical cream 30 gr داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26687394913128
24816CALCIPOTRIOL OINTMENT TOPICAL 50 ug/1g 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.8682110544717
24817CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE DIPROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.005 %/0.064 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2750540446769
24818CALCITONIN INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16680322399851
24819CALCITONIN INJECTION PARENTERAL 50 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18098294590195
24820CALCITONIN SALMON SPRAY NASAL 200 [iU]/1{Puff} 14 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3836878486215
24821CALCITONIN SALMON SPRAY NASAL 100 [iU]/1 {dose} 16 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.7748005017481
24822CALCITRIOL CAPSULE ORAL 0.25 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.04784488510502
24823CALCIUM DOBESILATE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0030358429635165
24824CALCIUM FOLINATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.919079772612
24825CALCIUM FOLINATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3352638180896
24826CALCIUM FOLINATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.4794710293843
24827CALCIUM FOLINATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.56713282980597
24828CALCIUM GLUCONATE INJECTION PARENTERAL 10 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37364221089434
24829CALCIUM PANTOTHENATE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02871440390723
24830CAPECITABINE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.4314072966986
24831CAPTOPRIL TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065574208011957
24832CAPTOPRIL TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084536550214844
24833CARBAMAZEPINE SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14356267848088
24834CARBAMAZEPINE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012348875070058
24835CARBAMAZEPINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.028705062851958
24836CARBAMAZEPINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.04238036777069
24837CARBOPLATIN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار5.7131762256799
24838CARBOPLATIN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 45 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار14.540053110571
24839CARVEDILOL TABLET ORAL 12.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0082388107502202
24840CARVEDILOL TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015692972857562
24841CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0068656756251835
24842CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار27.704635832288
24843CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 70 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار38.882329392298
24844CEFALEXIN CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015020416877952
24845CEFALEXIN CAPSULE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.033497024206678
24846CEFALEXIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
24847CEFALEXIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.45485334543222
24848CEFAZOLIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.30216445595025
24849CEFAZOLIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
24850CEFAZOLIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26662174063893
24851CEFEPIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.57571725960127
24852CEFEPIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.007507539566
24853CEFEPIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3382396114121
24854CEFIXIME CAPSULE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03216125330273
24855CEFIXIME CAPSULE ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.064322506605461
24856CEFIXIME POWDER FOR SUSPENSION ORAL 100 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.51455202967787
24857CEFIXIME POWDER FOR SUSPENSION ORAL 100 mg/5 mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33103765779711
24858CEFIXIME POWDER FOR SUSPENSION ORAL 20 mg/1 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.51455202967787
24859CEFIXIME POWDER FOR SUSPENSION ORAL 20 mg/1 mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33103765779711
24860CEFIXIME TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037597747471243
24861CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.068367183538392
24862CEFOTAXIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21875817342336
24863CEFOTAXIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18116042595212
24864CEFTAZIDIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.48935920360832
24865CEFTAZIDIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.84918599375484
24866CEFTAZIDIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3022485254477
24867CEFTIZOXIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.60810269823054
24868CEFTIZOXIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.4819984520537
24869CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23927113080146
24870CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26688329018655
24871CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15723798339961
24872CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1845792521818
24873CEFUROXIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1.5 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2606154420988
24874CEFUROXIME INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 750 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18098294590195
24875CEFUROXIME TABLET ORAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023072406522725
24876CEFUROXIME TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.040166537671141
24877CEFUROXIME TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.059820117964184
24878CELECOXIB CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013787397582001
24879CELECOXIB CAPSULE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017280952253863
24880CETIRIZINE HYDROCHLORIDE CAPSULE GELATIN COATED ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011713683311538
24881CETIRIZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35345619045077
24882CETIRIZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21577837679148
24883CETIRIZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21577837679148
24884CETIRIZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
24885CETIRIZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0045304118070939
24886CHARCOAL ACTIVATED TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039232432143906
24887CHILDREN COLD TABLET CHEWABLE ORAL 80 mg/0.5 mg/7.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
24888CHLORAMPHENICOL INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16235688168886
24889CHLORAMPHENICOL SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14011582908538
24890CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
24891CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
24892CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0098081080359764
24893CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.079398969815047
24894CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP ORAL 2 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11553017160853
24895CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
24896Chlorpheniramine maleate/ Guaifenesin/ Phenylephrine 2mg/ 100mg/ 5mg/ 5ml Syrup داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
24897Chlorpheniramine/ Guaifenesin Pseudoephedrine/ Maleate Hydrochloride 100mg/ 2mg/ 30mg/ ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
24898CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION INTRAMUSCULAR 25 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011022445221383
24899CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03152606154421
24900CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010508687181403
24901CHOLESTYRAMINE POWDER FOR SUSPENSION ORAL 4 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1375750620513
24902CHORIOGONADOTROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 500 ug/1mL 0.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.0187968720809
24903CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1500 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.75062851957618
24904CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26022311777736
24905CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 5000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3455389788892
24906CICLOSPORIN CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1999919933812
24907CICLOSPORIN CAPSULE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.079632496196856
24908CICLOSPORIN CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.094111131869012
24909CICLOSPORIN SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.05 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12750540446769
24910CIMETIDINE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.063164215751688
24911CIMETIDINE SYRUP ORAL 200 mg/5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.060156395953989
24912CIMETIDINE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.007192612559716
24913CINACALCET(AS HCL) TABLET ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43179027996477
24914CINACALCET(AS HCL) TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.64661586911847
24915CINACALCET(AS HCL) TABLET ORAL 90 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.98015692972858
24916CINNARIZINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058568416557688
24917CINNARIZINE TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
24918Ciprofloxacin 0.3% +Dexamethasone 0.1% Otic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.20809068830233
24919CIPROFLOXACIN INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 2 mg/1mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.4028023165817
24920CIPROFLOXACIN INJECTION SOLUTION PARENTERAL 10 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.1279884704689
24921CIPROFLOXACIN INJECTION SOLUTION PARENTERAL 10 mg/1mL 40 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2593797539299
24922CIPROFLOXACIN OINTMENT OPHTHALMIC 0.3 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
24923CIPROFLOXACIN SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.3 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19141690464117
24924CIPROFLOXACIN TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014712162053965
24925CIPROFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.030760095011876
24926CISATRACURIUM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.5112613093491
24927CISATRACURIUM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 2.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.31129066695135
24928CISATRACURIUM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.84700018682111
24929CISPLATIN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 0.5 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3119111799087
24930CITALOPRAM SOLUTION/ DROPS ORAL 40 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12646854733246
24931CITALOPRAM TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011676319090448
24932CITALOPRAM TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015692972857562
24933CITICOLINE INJECTION PARENTERAL 125 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15879793963009
24934CLARITHROMYCIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.73900824681737
24935CLARITHROMYCIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.120926632683
24936CLARITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039307160586085
24937CLARITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14945688435774
24938CLEMASTINE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10275160799594
24939CLEMASTINE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058848648215858
24940CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
24941CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.024034535215778
24942CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.042034748725613
24943CLINDAMYCIN CREAM VAGINAL 2 % 40 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.6071685927033
24944CLINDAMYCIN GEL TOPICAL 1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2050922095599
24945CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
24946CLINDAMYCIN SOLUTION TOPICAL 10 mg/1mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.78464864287811
24947CLINDAMYCIN SUPPOSITORY VAGINAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
24948CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 2 %/2 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53377592142838
24949CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 2 %/2 % 40 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71965358029304
24950CLOBAZAM TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010303183965411
24951CLOBETASOL PROPIONATE CREAM TOPICAL 0.05 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15879793963009
24952CLOBETASOL PROPIONATE LOTION TOPICAL 0.05 % 25 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19654514398569
24953CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 100 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1968814219755
24954CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15879793963009
24955CLOBUTINOL HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 60 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13672502602151
24956CLOBUTINOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0041007232645654
24957CLOFIBRATE CAPSULE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017000720595692
24958CLOMIPHENE CITRATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052590141183378
24959CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0079866022578665
24960CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
24961CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016851263711335
24962CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.035225119432064
24963CLONAZEPAM TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
24964CLONAZEPAM TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0075849368811551
24965CLONIDINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 0.2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0039232432143906
24966CLOPIDOGREL TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.053318743494622
24967CLOTRIMAZOLE CREAM TOPICAL 1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17280952253863
24968CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 1 % 50 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.57571725960127
24969CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 2 % 20 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39580853505565
24970CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 2 % 50 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.75563532520217
24971CLOTRIMAZOLE SOLUTION TOPICAL 1 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
24972CLOTRIMAZOLE SUPPOSITORY VAGINAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.058596439723505
24973CLOTRIMAZOLE TABLET VAGINAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.056971096106114
24974CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32693693453255
24975CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 45 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19616216071953
24976CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE LOTION TOPICAL 1 %/0.05 % 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15723798339961
24977CLOXACILLIN CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0089674130614641
24978CLOXACILLIN CAPSULE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016907310042969
24979CLOXACILLIN SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.078614321172169
24980CLOXACILLIN SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15723798339961
24981CLOZAPINE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016683124716432
24982CLOZAPINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0082014465291307
24983COAGULATION FACTOR VIII INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 250 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار28.023165817075
24984COAGULATION FACTOR VIII INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 500 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار30.825482398783
24985COAL TAR LOTION TOPICAL 5 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037906002295231
24986CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/31.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026687394913128
24987CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/31.25 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41597587338867
24988CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/28.5 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46705276361792
24989CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/62.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.036701006165096
24990CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/62.5 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.59617417064774
24991CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 400 mg/57 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.66200058715205
24992CO-AMOXICLAV POWDER FOR SUSPENSION ORAL 600 mg/42.9 mg/5mL 75 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.74728442178868
24993CO-AMOXICLAV TABLET ORAL 250 mg/125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03897088259628
24994CO-AMOXICLAV TABLET ORAL 500 mg/125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054691878619659
24995Codeine/guaifenesine SYRUP ORAL 10 mg/100 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
24996COLCHICINE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010004270196696
24997COLISTIMETHATE SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1e+006 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.98081080359764
24998COLISTIMETHATE SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 2e+006 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.6813899490245
24999COLISTIMETHATE SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 4.5e+006 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.2693693453255
25000CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3673343297126
25001CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 0.625 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032329392297633
25002CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 1.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.061650964797566
25003CONTRACEPTIVE DE TABLET ORAL 0.15 mg/30 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018682110544717
25004CONTRACEPTIVE HD TABLET ORAL 50 ug/0.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0034094851744108
25005CONTRACEPTIVE LD TABLET ORAL 30 ug/0.15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.003101230350423
25006CONTRACEPTIVE TRIPHASIC TABLET ORAL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0037083989431263
25007CO-TRIMOXAZOLE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 80 mg/16 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
25008CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION ORAL 200 mg/40 mg/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26154954762604
25009CO-TRIMOXAZOLE TABLET ORAL 100 mg/20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
25010CO-TRIMOXAZOLE TABLET ORAL 400 mg/80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011676319090448
25011CO-TRIMOXAZOLE TABLET ORAL 800 mg/160 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25012CROMOLYN SODIUM CAPSULE RESPIRATORY (INHALATION) 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015692972857562
25013CROMOLYN SODIUM SOLUTION OPHTHALMIC 20 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.110504683872
25014CROMOLYN SODIUM SPRAY NASAL 20 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.79161707011129
25015CROTAMITON CREAM TOPICAL 10 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42501801489231
25016Cyclopentolate HCL 1%Single Use Ophthalmic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.065387386906509
25017CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 2 mg/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2402052363287
25018CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052029677867037
25019CYPROTERONE ACETATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.050591155355094
25020CYPROTERONE COMPOUND TABLET ORAL 2 mg/0.035 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056980437161387
25021CYTARABINE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0497010862313
25022DABIGATRAN ETEXILATE MESYLATE CAPSULE ORAL 110 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32130427820331
25023DABIGATRAN ETEXILATE MESYLATE CAPSULE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43751634684673
25024DABIGATRAN ETEXILATE MESYLATE CAPSULE ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21875817342336
25025DACLATASVIR TABLET ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16680322399851
25026DACLATASVIR TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33360644799701
25027DACLATASVIR/SOFOSBUVIR TABLET ORAL 60 mg/400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.87604152766287
25028DAPOXETINE(AS HCL) TABLET ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.52309909525207
25029DEFERASIROX TABLET FOR SUSPENSION ORAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.081332568256425
25030DEFERASIROX TABLET FOR SUSPENSION ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15589287144039
25031DEFERASIROX TABLET FOR SUSPENSION ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29824121273586
25032DEFERIPRONE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037597747471243
25033DEFERIPRONE TABLET EFFERVESCENT ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037597747471243
25034DEFEROXAMINE MESYLATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.120926632683
25035DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
25036Desmopressin Acetate (10mcg/dose) Nasal Sprays داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2442005391123
25037DESMOPRESSIN (AS ACETATE) SPRAY NASAL 10 ug/1{dose} 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2442005391123
25038DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.087507005791454
25039DEXAMETHASONE ACETATE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0891136672983
25040DEXAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25041DEXAMETHASONE PHOSPHATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11276521924791
25042DEXAMETHASONE PHOSPHATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11276521924791
25043DEXAMETHASONE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0029237503002482
25044DEXAMETHASONE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015692972857562
25045DEXPANTHENOL CREAM TOPICAL 5 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34694547492594
25046DEXPANTHENOL INJECTION SOLUTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0008286850463
25047DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0028677039686141
25048DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34181723558141
25049DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25050DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25051DEXTROMETHORPHAN/PSEUDOEPHEDRINE SYRUP ORAL 15 mg/30 mg/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
25052DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 10 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.44837065307321
25053DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 10 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37570658410953
25054DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 10 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37570658410953
25055DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 20 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39730310389922
25056DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42694227227842
25057DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 % 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.27556113053458
25058DEXTROSE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34561904507726
25059DEXTROSE INJECTION SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 50 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.44257919880434
25060DEXTROSE/NACL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42694227227842
25061DEXTROSE/NACL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34561904507726
25062DEXTROSE/NACL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.45 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25063DEXTROSE/NACL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.44837065307321
25064DEXTROSE/NACL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.30160399263391
25065DEXTROSE/NACL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37570658410953
25066DIAZEPAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.075457044490112
25067DIAZEPAM SOLUTION ORAL 2 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10254610477995
25068DIAZEPAM SUPPOSITORY RECTAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0095745816541674
25069DIAZEPAM SUPPOSITORY RECTAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.034692679281539
25070DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0042034748725613
25071DIAZEPAM TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0028023165817075
25072DIAZEPAM TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0033627798980491
25073DICLOFENAC GEL TOPICAL 1 % 60 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39580853505565
25074DICLOFENAC POTASSIUM CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
25075DICLOFENAC POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0061837785903013
25076DICLOFENAC SODIUM CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016813899490245
25077DICLOFENAC SODIUM INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11401692065441
25078DICLOFENAC SODIUM SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
25079DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORY RECTAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039559369078438
25080DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORY RECTAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03596306279858
25081DICLOFENAC SODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25082DICLOFENAC SODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
25083DICLOFENAC SODIUM TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013395073260562
25084DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22044890442766
25085DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.056877685553391
25086DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052309909525208
25087DIENOGEST TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.077530758760575
25088DIGESTIVE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016253436173904
25089DIGOXIN TABLET ORAL 0.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0094157837145373
25090DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12234914195735
25091DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE TABLET ORAL 1.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.002736929194801
25092DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018682110544717
25093DILTIAZEM HYDROCHLORIDE GEL TOPICAL 2 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46751981638154
25094DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010275160799594
25095DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016813899490245
25096DIMENHYDRINATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
25097DIMETHICONE LOTION TOPICAL 4 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.79161707011129
25098Dimethyl Fumarate 120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41474285409272
25099Dimethyl Fumarate 240 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.82201286396755
25100DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011704342256265
25101DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13344631562091
25102DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25103DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53973551469215
25104DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
25105DIPHENOXYLATE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0035215778376791
25106DIPYRIDAMOLE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13077477381302
25107DIPYRIDAMOLE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084536550214844
25108DIPYRIDAMOLE TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011059809442472
25109DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084069497451226
25110DONEPEZIL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02594011049134
25111DONEPEZIL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01651498572153
25112DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19891777202487
25113DORZOLAMIDE HCL/TIMOLOL MALEATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 2 %/0.5 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71965358029304
25114DORZOLAMIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 2 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.6221049400838
25115DOXEPIN CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0072860231124396
25116DOXEPIN CAPSULE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
25117DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 2 mg/1mL 25 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.5647802183138
25118DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 2 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0497010862313
25119DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTABLE LIPOSOMAL PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار64.089568710134
25120DOXYCYCLINE (As MONOHYDRATE) CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011676319090448
25121DULOXETINE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.052309909525208
25122DULOXETINE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.061650964797566
25123DULOXETINE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10494675598495
25124DYDROGESTERONE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.068395206704209
25125DYDROGESTERONE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039232432143906
25126EFAVIRENZ TABLET ORAL 600 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15445434892845
25127EFLORNITHINE HYDROCHLORIDE CREAM TOPICAL 13.9 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.7421761989912
25128EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15571539139022
25129EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19466759187595
25130EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN TABLET ORAL 10 mg/5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17841415570205
25131EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg/5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.31759587926019
25132EMPAGLIFLOZIN/METFORMIN TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
25133EMPAGLIFLOZIN/METFORMIN TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
25134EMPAGLIFLOZIN/METFORMIN TABLET ORAL 5 mg/1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.08547065574208
25135EMPAGLIFLOZIN/METFORMIN TABLET ORAL 5 mg/1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.08547065574208
25136EMTRICITABINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE TABLET ORAL 200 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14394566174704
25137ENALAPRIL MALEATE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0071552483386266
25138ENALAPRIL MALEATE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25139ENALAPRIL MALEATE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.008313539192399
25140ENALAPRIL MALEATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
25141ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.77063705996957
25142ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.137011929862
25143ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.6 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.4267808054659
25144ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.8 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.849528943927
25145EPINEPHRINE INJECTION PARENTERAL 0.1 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.20550321599189
25146EPINEPHRINE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
25147EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.6206730897542
25148EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.7353679041341
25149EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 2 mg/1mL 25 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.7353679041341
25150EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 2 mg/1mL 25 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.7353679041341
25151EPLERENONE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25152EPLERENONE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17850756625477
25153EPOETIN INJECTION PARENTERAL 10000 [iU]/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.5947396514452
25154EPOETIN INJECTION PARENTERAL 2000 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.63323947796845
25155EPOETIN INJECTION PARENTERAL 4000 [iU]/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0579772612026
25156EPTIFIBATIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.75 mg/1mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار27.221002695562
25157EPTIFIBATIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار8.6743374522939
25158ERGOTAMINE COMPOUND TABLET ORAL 2 mg/100 mg/50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0068656756251835
25159ERGOTAMINE TARTARATE/CAFFEINE TABLET ORAL 1 mg/100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014011582908538
25160ERLOTINIB(AS HYDROCHLORIDE) TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.3168138994902
25161Erythromycin 0.5% Ophthalmic Ointments داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.085937708505698
25162ERYTHROMYCIN GEL TOPICAL 2 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.049274066561691
25163ERYTHROMYCIN GEL TOPICAL 4 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.071104112733193
25164ERYTHROMYCIN OINTMENT OPHTHALMIC 0.5 % 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.085937708505698
25165ERYTHROMYCIN OINTMENT TOPICAL 0.5 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.066723157810457
25166ERYTHROMYCIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.64768074941952
25167ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 2 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3596306279858
25168ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 4 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71965358029304
25169ERYTHROMYCIN TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020718460594091
25170ERYTHROMYCIN TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037224105260349
25171Erythropoietin beta 20000 IU/0.6 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار5.3617657263338
25172Erythropoietin beta 40000 IU/0.6 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار7.92121487096
25173ESCITALOPRAM TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027462702500734
25174ESCITALOPRAM TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041016573700926
25175ESCITALOPRAM TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.022754810643465
25176ESOMEPRAZOLE (AS MAGNESIUM) GRANULE DELAYED RELEASE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10938375723932
25177ESOMEPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.024520270089941
25178ESOMEPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.049320771838053
25179ESOMEPRAZOLE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023931783607782
25180ESOMEPRAZOLE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044435399930609
25181ESTRADIOL VALERATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.126692732659
25182ESTRADIOL VALERATE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0045771170834557
25183ESTRADIOL VALERATE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
25184ETANERCEPT INJECTION SOLUTION SUBCUTANEOUS 25 mg/0.5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار15.359123542128
25185ETANERCEPT INJECTION SOLUTION SUBCUTANEOUS 50 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار31.041260775574
25186ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012302169793696
25187ETHINYLESTRADIOL TABLET ORAL 0.05 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.00061650964797566
25188ETHINYLESTRADIOL TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0020550321599189
25189ETHOSUXIMIDE SYRUP ORAL 250 mg/5mL 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.475379647175
25190ETOMIDATE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.70583815954522
25191ETOPOSIDE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3044783687849
25192ETOPOSIDE CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.68773519442739
25193EVEROLIMUS TABLET ORAL 0.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.30896474418853
25194EVEROLIMUS TABLET ORAL 0.75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.75576609997598
25195EVEROLIMUS TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار11.380431823641
25196EVEROLIMUS TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.0695655074862
25197EXEMESTANE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21534868824895
25198EXPECTORANT CODEINE SYRUP ORAL 100 mg/30 mg/10 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
25199EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25200EZETIMIBE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019382689690144
25201FACTOR IX INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 500 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار38.29832661667
25202FACTOR VIIA INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار75.574881902373
25203FACTOR VIIA INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 1.2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار89.817842750007
25204FACTOR VIIA INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار151.14976380475
25205FACTOR VIIA INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 2.4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار179.63569484107
25206FACTOR VIIA INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 4.8 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار350.10602097734
25207FACTOR VIIA INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SUSPENSION PARENTERAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار374.24100056046
25208Famotidine 20mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0071552483386266
25209FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084069497451226
25210Famotidine/ Calcium Carbonate/ Magnesium Hydroxide 10mg/ 800mg/ 165mg Tablet Chewable داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011704342256265
25211FAMPRIDINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32331260508687
25212FEBUXOSTAT TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.080071525794657
25213FEBUXOSTAT TABLET ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14011582908538
25214FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011059809442472
25215FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01600122768155
25216FENTANYL(AS CITRATE) INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41379940751021
25217FENTANYL(AS CITRATE) INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12988737356214
25218FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020512957378099
25219FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 180 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027341268782193
25220FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010938375723932
25221FILGRASTIM INJECTION PARENTERAL 600 ug/1mL 0.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.3245629720569
25222FINASTERIDE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016253436173904
25223FINASTERIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
25224FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.0763084149564
25225FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032889855613974
25226FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045771170834557
25227FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
25228FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020550321599189
25229FLUCONAZOLE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3316675118098
25230FLUCONAZOLE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011965891803891
25231FLUCONAZOLE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
25232FLUCONAZOLE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012993407883851
25233FLUDROCORTISONE ACETATE TABLET ORAL 0.1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0032787104005978
25234Fluocinolone Acetonide 0.025% Topical Ointments داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15040033094024
25235FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM TOPICAL 0.025 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15040033094024
25236FLUOCINOLONE ACETONIDE OINTMENT TOPICAL 0.025 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15040033094024
25237FLUORIDE GEL ORAL 1.23 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.062033948063733
25238FLUORIDE SODIUM MOUTHWASH DENTAL 0.2 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014478635672156
25239FLUOROMETHOLONE SUSPENSION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12143371854066
25240FLUOXETINE CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.006071685927033
25241FLUOXETINE CAPSULE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0070057914542689
25242FLUOXETINE SYRUP ORAL 4 mg/1mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25243FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25244FLUPHENAZINE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052029677867037
25245FLUPHENAZINE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0079959433131389
25246FLURAZEPAM CAPSULE ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010602097734127
25247FLUTAMIDE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.071786009768075
25248Fluticasone Propionate 0.05% Nasal Sprays داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.120926632683
25249Fluticasone Propionate 125 + Salmeterol 25 mcg/puff Inhalers داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.8710880994956
25250Fluticasone Propionate 250 + Salmeterol 25 mcg/puff Inhalers داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.761654968107
25251FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 125 ug/1{dose} 120 {Puff} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.0994021724626
25252FLUTICASONE PROPIONATE SPRAY NASAL 50 ug/1{Puff} 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3077477381302
25253FLUVOXAMINE MALEATE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.043547999679735
25254FLUVOXAMINE MALEATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021540473458059
25255FOLIC ACID TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0040166537671141
25256FOLIC ACID TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052029677867037
25257Follitropin alfa 450 IU/0.75 ml = 33 mcg FSH داروي انساني با مشخصات هرعدددلار22.282620299448
25258Follitropin alfa 900 IU/1.5 ml = 66 mcg FSH داروي انساني با مشخصات هرعدددلار41.468213723345
25259FOLLITROPIN ALFA INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 75 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.3023899757133
25260FOSFOMYCIN GRANULE FOR SUSPENSION ORAL 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0337932691025
25261FURAZOLIDONE SUSPENSION ORAL 50 mg/15mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25262FURAZOLIDONE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0078464864287811
25263FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.075204835997758
25264FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093999039205743
25265FUROSEMIDE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.075204835997758
25266FUROSEMIDE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058661827110411
25267GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015039098988497
25268GABAPENTIN CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037551042194881
25269GABAPENTIN CAPSULE ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045537644452748
25270GABAPENTIN TABLET ORAL 600 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027350609837466
25271GABAPENTIN TABLET ORAL 800 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
25272GADODIAMIDE INJECTION PARENTERAL 287 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3352638180896
25273GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION PARENTERAL 469 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.1017507806453
25274GALANTAMINE TABLET ORAL 12 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16013371053404
25275GALANTAMINE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.066723157810457
25276GALANTAMINE TABLET ORAL 8 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12009794763671
25277GANCICLOVIR INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار7.2678080546585
25278GELATIN MODIFIED INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 30 g/4.51 g/0.21 g/1000 mL 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.7094131148416
25279GEMCITABINE HCL INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3878072539966
25280GEMFIBROZIL CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021876751447864
25281GEMFIBROZIL TABLET ORAL 450 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.025295577677547
25282GEMIFLOXACIN TABLET ORAL 320 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25283Gentamicin 80 mg/2mL INJECTION داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25284GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.072860231124396
25285GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.06305212308842
25286GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25287GENTAMICIN OINTMENT OPHTHALMIC 3 mg/1g 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11276521924791
25288GENTAMICIN SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 3 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.09540953855187
25289GENTIAN VIOLET SOLUTION TOPICAL 1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019298620192693
25290GLATIRAMER ACETATE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 20 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.0033053991299
25291GLATIRAMER ACETATE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 40 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار8.8740025087406
25292GLIBENCLAMIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25293GLICLAZIDE TABLET ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010396594518135
25294GLICLAZIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020643732151912
25295GLICLAZIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03002215164536
25296GLYCERIN SUPPOSITORY RECTAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026024179988791
25297GLYCERIN SUPPOSITORY RECTAL 2 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.034038805412474
25298GLYCINE SOLUTION IRRIGATION 1.5 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.86358055992954
25299GLYCINE SOLUTION IRRIGATION 1.5 % 3000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.5795604366276
25300GRANISETRON INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1256091702474
25301GRANISETRON INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.57009394432731
25302GRANISETRON TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054691878619659
25303GRISEOFULVIN TABLET ORAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0049040540179882
25304Guaifenesin 100mg Capsule Gelatin Coated داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
25305Guaifenesin 200mg Capsule Gelatin Coated داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25306GUAIFENESIN SYRUP ORAL 100 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
25307HALOPERIDOL INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11401692065441
25308HALOPERIDOL SOLUTION ORAL 2 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43179027996477
25309HALOPERIDOL TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
25310HALOPERIDOL TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01089167044757
25311HEMATINIC CAPSULE ORAL 15 ug/350 mg/150 mg/1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018205716725827
25312HEMODIALYSIS I SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 4725 meq/35 meq/35 meq/87.5 me/1000 mL 4920 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.7094131148416
25313HEMODIALYSIS CONCENTRATED III SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 1225 meq/70 g/3745 meq/87.5 me 5 L داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.7094131148416
25314HEMODIALYSIS II ACIDIC SOLUTION CONCENTRATE HEMODIALYSIS 3710 meq/70 meq/35 meq/87.5 me/1L 4920 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.7094131148416
25315HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 10000 [iU] 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39081107048493
25316HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29891376871547
25317HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.8340254610478
25318HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN INJECTION PARENTERAL 50 [iU]/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار28.121713950199
25319Homatropine HBr 2% Ophthalmic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.51272118284448
25320HYDRALAZINE HCL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013077477381302
25321HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18313138861459
25322HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019121140142518
25323HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023184499185994
25324HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0034375083402279
25325HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0057914542688623
25326HYDROCORTISONE (as sodium phosphate) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14356267848088
25327HYDROCORTISONE (AS SODIUM SUCCINATE) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25328HYDROCORTISONE * INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12304972110278
25329HYDROCORTISONE ACETATE CREAM TOPICAL 1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22091595719128
25330HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11621206864341
25331HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT TOPICAL 1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22091595719128
25332HYDROCORTISONE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
25333HYDROQUINONE CREAM TOPICAL 4 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.20550321599189
25334HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.028770450238864
25335HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21362993407884
25336HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22217699965305
25337HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 500mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22217699965305
25338HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 10 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
25339HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0028023165817075
25340HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0043155675358296
25341HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16013371053404
25342HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE SUPPOSITORY RECTAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044435399930609
25343HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE SUPPOSITORY RECTAL 7.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037364221089434
25344HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03829832661667
25345Ibuprofen (As Lysine) 200mg Tablet داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.022764151698738
25346IBUPROFEN CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25347IBUPROFEN CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019513464463957
25348IBUPROFEN GEL TOPICAL 5 % 60 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
25349IBUPROFEN INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13672502602151
25350IBUPROFEN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17774159972244
25351IBUPROFEN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 8 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26661239958366
25352IBUPROFEN SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37364221089434
25353IBUPROFEN TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065013744695615
25354IBUPROFEN TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010405935573407
25355IBUPROFEN(AS LYSINE) TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.033356908377592
25356IDOXURIDINE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03445915289973
25357IFOSFAMIDE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.037671141477
25358IMATINIB CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36697269742988
25359IMATINIB TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36697269742988
25360IMATINIB TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.4768488617257
25361IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.7931676852865
25362IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.5832341402226
25363IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0061837785903013
25364IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.007556913715338
25365IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010788918839574
25366IMMUNE GLOBULIN INJECTION INTRAVENOUS 50 mg/1mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار92.476447196349
25367IMMUNE GLOBULIN INJECTION INTRAVENOUS 50 mg/1mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار46.238223598174
25368INDOMETHACIN CAPSULE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0091355520563666
25369INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044435399930609
25370INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039232432143906
25371INDOMETHACIN TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013180228989298
25372INSULIN BIPHASIC ISOPHANE INJECTION PARENTERAL 70 %/30 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3319504123409
25373INSULIN BIPHASIC ISOPHANE INJECTION PARENTERAL 70 %/30 % 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.58848648215858
25374INSULIN ISOPHANE INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3319504123409
25375INSULIN ISOPHANE INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.58848648215858
25376INSULIN REGULAR INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3319504123409
25377INSULIN REGULAR INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.58848648215858
25378INTERFERON ALFA-2B INJECTION PARENTERAL 3e+006 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29537350876725
25379INTERFERON ALFA-2B INJECTION PARENTERAL 5e+006 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.66457871840722
25380Interferon beta-1a 132 mcg/1.5 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار13.40821612533
25381INTERFERON BETA-1A INJECTION PARENTERAL 1.2e+007 [iU]/0.5mL 0.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار7.4097920947984
25382INTERFERON BETA-1A INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 6e+006 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار13.150599161974
25383INTERFERON BETA-1b INJECTION PARENTERAL 250 mcg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار5.8072686754384
25384INTERFERON GAMMA-1B INJECTION SOLUTION PARENTERAL 100 ug/0.5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار40.886770396861
25385IODIXANOL INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33497958312205
25386IODIXANOL INJECTION PARENTERAL 320 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.1017507806453
25387IODOQUINOL TABLET ORAL 210 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014011582908538
25388IOHEXOL INJECTION PARENTERAL 240 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.025442365689
25389IOHEXOL INJECTION PARENTERAL 300 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.72393178360778
25390IOHEXOL INJECTION PARENTERAL 300 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2305252341936
25391IOHEXOL INJECTION PARENTERAL 350 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.5202567455763
25392IPRATROPIUM BROMIDE SPRAY RESPIRATORY (INHALATION) 20 ug/1{dose} 200 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.93998105100216
25393IPRATROPIUM BROMIDE/SALBUTAMOL SPRAY RESPIRATORY (INHALATION) 20 ug/100 ug 200 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0985081000294
25394IRINOTECAN HYDROCHIORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار9.0958525714591
25395ISOFLURANE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.6616936667645
25396ISONIAZID TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010303183965411
25397ISOSORBIDE DINITRATE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0045771170834557
25398ISOSORBIDE DINITRATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0039232432143906
25399ISOSORBIDE DINITRATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
25400ISOTRETINOIN CAPSULE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11181243161013
25401ISOTRETINOIN GEL TOPICAL 0.05 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.055149590328004
25402ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.00495075929435
25403ITRACONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25404IVERMECTIN LOTION TOPICAL 0.5 % 120 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.5521671248232
25405KETOCONAZOLE CREAM TOPICAL 2 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.20684832795111
25406KETOCONAZOLE LOTION TOPICAL 2 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17774159972244
25407KETOCONAZOLE SHAMPOO TOPICAL 2 % 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71965358029304
25408KETOCONAZOLE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
25409KETOROLAC TROMETAMOL INJECTION SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13682777762951
25410KETOROLAC TROMETAMOL SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.097754143425232
25411KETOROLAC TROMETAMOL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0051375803997972
25412KETOTIFEN SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.025 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19616216071953
25413KETOTIFEN SOLUTION/ DROPS ORAL 1 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1555192292295
25414KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25415KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2050922095599
25416KETOTIFEN TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25417LABETALOL HCL INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.1220942645921
25418LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2143371854066
25419LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TABLET ORAL 150 mg/300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14011582908538
25420LAMIVUDINE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.056046331634151
25421LAMIVUDINE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.066713816755184
25422LAMOTRIGINE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018682110544717
25423LAMOTRIGINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
25424LAMOTRIGINE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
25425LANSOPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020830553257359
25426LANSOPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.034328378125917
25427LATANOPROST SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 50 ug/1mL 2.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26688329018655
25428LATANOPROST/TIMOLOL SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 50 ug/5 mg/1mL 2.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32693693453255
25429L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.48879874029197
25430L-CARNITINE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015879793963009
25431L-CARNITINE TABLET CHEWABLE ORAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0089580720061918
25432LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR TABLET ORAL 90 mg/400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.120926632683
25433LEFLUNOMIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12227441351517
25434LEFLUNOMIDE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14385225119432
25435LENALIDOMIDE CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.6331901038192
25436LENALIDOMIDE CAPSULE ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.2839413915503
25437LETROZOLE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.062444954495716
25438LEVAMISOLE SYRUP ORAL 40 mg/5mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0072019536149884
25439LEVAMISOLE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0026715418078945
25440LEVETIRACETAM TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.056046331634151
25441LEVETIRACETAM TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25442LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0037644452747605
25443LEVODOPA/BENSERAZIDE TABLET ORAL 100 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.057914542688623
25444LEVODOPA/BENSERAZIDE TABLET ORAL 200 mg/50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.079632496196856
25445LEVODOPA/CARBIDOPA FORTE TABLET ORAL 250 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032917878779791
25446LEVODOPA/CARBIDOPA TABLET ORAL 100 mg/10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015879793963009
25447LEVODOPA/CARBIDOPA TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017776028183298
25448LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON TABLET ORAL 100 mg/25 mg/200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25449LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPON TABLET ORAL 200 mg/50 mg/200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15889135018282
25450Levofloxacin 0.5%Single Use Ophthalmic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.078464864287811
25451LEVOFLOXACIN INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.97152579465692
25452LEVOFLOXACIN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 25 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.31759587926019
25453LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.049040540179882
25454LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10788918839574
25455LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10788918839574
25456LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 750 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15586484827457
25457LEVONORGESTREL TABLET ORAL 1.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
25458LEVONORGESTREL TABLET ORAL 750 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.068367183538392
25459LEVOTHYROXINE SODIUM TABLET ORAL 100 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
25460LEVOTHYROXINE SODIUM TABLET ORAL 50 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0050441698470736
25461LEVOTHYROXINE SODIUM TABLET ORAL 75 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.006071685927033
25462Lidocaine – H (Rectal Ointment) (Lidocaine 5% + Hydrocortisone Acetate 0.5%) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25463LIDOCAINE / HYDROCORTISONE OINTMENT TOPICAL 5 %/0.5 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25464Lidocaine 10% Topical Spray داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.8271317622568
25465Lidocaine HCI 2% INJECTION داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12143371854066
25466Lidocaine HCI 2% topical Gel داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2001601323761
25467LIDOCAINE HYDROCHLORIDE GEL TOPICAL 2 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11475486402092
25468LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 1 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.27276815500814
25469LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12143371854066
25470LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 2 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39232432143906
25471LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 20 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.043753502895727
25472LIDOCAINE SPRAY TOPICAL 10 mg/1{dose} 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.30638661293336
25473LIDOCAINE/EPINEPHRINE INJECTION PARENTERAL 20 mg/12.5 ug/1mL 1.8 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13637940697643
25474LIDOCAINE/HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT RECTAL 5 %/0.5 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25475LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53377592142838
25476LINAGLIPTIN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10461981905042
25477LINDANE LOTION TOPICAL 1 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.40333742560517
25478LINEZOLID INJECTION SOLUTION PARENTERAL 2 mg/1mL 300 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار6.8995369505458
25479LINEZOLID TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.7310189756866
25480LINEZOLID TABLET ORAL 600 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.6568763511169
25481LIOTHYRONINE SODIUM TABLET ORAL 25 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013077477381302
25482LIRAGLUTIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 6 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار14.546255571272
25483LISINOPRIL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0086871814032934
25484LISINOPRIL TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015692972857562
25485LISINOPRIL TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0057540900477728
25486LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 20 mg/12.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0099108596439724
25487LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 20 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010938375723932
25488LITHIUM CARBONATE TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.051375803997972
25489LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 1 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.30945047906269
25490LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0098081080359764
25491LORATADINE CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
25492LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1281125730604
25493LORATADINE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0049040540179882
25494LORAZEPAM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032805786116523
25495LORAZEPAM TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0038391737169393
25496LORAZEPAM TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.004222156983106
25497LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
25498LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
25499LOSARTAN POTASSIUM/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg/12.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25500LOTEPREDNOL ETABONATE SUSPENSION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.62585070324802
25501LOVASTATIN TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
25502lubricant topical gel 82 gr داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41017507806453
25503LYNESTRENOL TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25504Mafenide Acetate Topical Creams داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.55252341936
25505MAFENIDE ACETATE CREAM TOPICAL 112 mg/1g 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.55252341936
25506MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.50375376978302
25507MAGNESIUM OXIDE TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0023259227628173
25508MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 10 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.24609944220556
25509MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 20 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46415703648349
25510MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 50 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.50451973631535
25511MANNITOL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 10 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.6275787984734
25512MANNITOL INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 20 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0284595265419
25513MAPROTILINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014945688435774
25514MAPROTILINE TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039708825962796
25515MEBENDAZOLE TABLET CHEWABLE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011704342256265
25516MEBEVERINE HCL CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.034543222397182
25517MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021250900744616
25518MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTION SUSPENSION PARENTERAL 150 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26022311777736
25519MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTION SUSPENSION PARENTERAL 150 mg/1mL 3.3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.25220849235368
25520MEDROXYPROGESTERONE ACETATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0049414182390776
25521MEDROXYPROGESTRONE ACETATE/ESTRADIOL CYPIONATE INJECTION PARENTERAL 50 mg/10 mg/1 mL 0.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14945688435774
25522MEFENAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0079398969815047
25523MEGESTROL ACETATE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0098081080359764
25524MEGESTROL ACETATE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018850249539619
25525MEGLUMINE COMPOUND INJECTION PARENTERAL 52.1 %/7.9 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46486695668419
25526MEGLUMINE COMPOUND INJECTION PARENTERAL 66 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.5810790253276
25527MEGLUMINE COMPOUND INJECTION PARENTERAL 66 %/10 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.1956550748619
25528MELOXICAM TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019382689690144
25529MELOXICAM TABLET ORAL 7.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015076463209587
25530MEMANTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 2 mg/1mL 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.80065921161494
25531MEMANTINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017748005017481
25532MEMANTINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010461981905042
25533MEMANTINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0096866743174357
25534MENOTROPINS INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 75 [iU]/75 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.5444754330246
25535MENTHOL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 10 %/15 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.073831700872721
25536MENTHOL/ZINC OXIDE/CALAMINE OINTMENT TOPICAL 0.44 g/20.625 g/10 g/100 g 70 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35548319944487
25537MENTHOL/ZINC OXIDE/CALAMINE OINTMENT TOPICAL 0.44 g/20.625 g/10 g/100 g 70 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35548319944487
25538MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 3 % 1.8 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11022445221383
25539MEROPENEM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.9430515893138
25540MEROPENEM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.97152579465692
25541MESALAZINE CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.068357842483119
25542MESALAZINE SUPPOSITORY RECTAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.072869572179669
25543MESALAZINE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0075195494942486
25544MESALAZINE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017776028183298
25545MESALAZINE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
25546MESALAZINE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 800 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045313459126211
25547MESALAZINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02392244255251
25548MESNA INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0794803704396
25549METFORMIN HCL/GLIBENCLAMIDE TABLET ORAL 500 mg/2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0063425765299314
25550METFORMIN HCL/GLIBENCLAMIDE TABLET ORAL 500 mg/5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
25551METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25552METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0071459072833542
25553METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041016573700926
25554METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027341268782193
25555METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 750 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
25556METHADONE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25557METHADONE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 25 mg/5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.56046331634151
25558METHADONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018682110544717
25559METHADONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02241853265366
25560METHADONE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0078184632629641
25561METHIMAZOLE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
25562METHOCARBAMOL INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25563METHOCARBAMOL TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013077477381302
25564METHOTREXATE INJECTION 25 mg/ml (0.3 ml) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.8261362726521
25565METHOTREXATE INJECTION 25 mg/ml (0.4 ml) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.0590154527743
25566METHOTREXATE INJECTION 25 mg/ml (0.6 ml) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.7797712775895
25567METHOTREXATE INJECTION 25 mg/ml (0.8 ml) داروي انساني با مشخصات هرعدددلار5.9178200645867
25568METHOTREXATE SODIUM TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01663641944007
25569METHOXSALEN SOLUTION TOPICAL 1 % 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34659985588086
25570METHOXSALEN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0024566975366303
25571METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17774159972244
25572METHYLDOPA TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
25573METHYLERGONOVINE MALEATE INJECTION PARENTERAL 0.2 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2241853265366
25574METHYLERGONOVINE MALEATE TABLET ORAL 0.125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0055579278870533
25575METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017748005017481
25576METHYLPREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2703835170408
25577METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25578METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.74728442178868
25579METHYLTESTOSTERONE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.022885585417278
25580METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
25581METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0042034748725613
25582METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.074728442178868
25583METOPROLOL SUCCINATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 23.75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0078464864287811
25584METOPROLOL SUCCINATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015692972857562
25585METOPROLOL SUCCINATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 95 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016346846726627
25586METOPROLOL TARTRATE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11621206864341
25587METOPROLOL TARTRATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25588METRONIDAZOLE GEL TOPICAL 0.75 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.19119271931463
25589METRONIDAZOLE GEL VAGINAL 0.75 % 70 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37364221089434
25590METRONIDAZOLE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43179027996477
25591METRONIDAZOLE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.25977474712429
25592METRONIDAZOLE SUPPOSITORY VAGINAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.06071685927033
25593METRONIDAZOLE SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
25594METRONIDAZOLE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0086311350716592
25595METRONIDAZOLE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012442285622781
25596METRONIDAZOLE TABLET VAGINAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.028023165817075
25597MICONAZOLE NITRATE CREAM TOPICAL 2 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22011262643786
25598MICONAZOLE NITRATE CREAM VAGINAL 2 % 45 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
25599MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11373668899624
25600MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15922762817262
25601MINOXIDIL SOLUTION TOPICAL 20 mg/1mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.55579278870533
25602MINOXIDIL SOLUTION TOPICAL 50 mg/1mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.78464864287811
25603MINOXIDIL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
25604MISOPROSTOL TABLET ORAL 100 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016655101550615
25605MISOPROSTOL TABLET ORAL 200 ug داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093681443326483
25606MOCLOBEMIDE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020512957378099
25607MODAFINIL TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03762577063706
25608MODAFINIL TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.046705276361792
25609Mometasone Furoate 0.05% Nasal Sprays داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.88871733966746
25610MOMETASONE FUROATE CREAM TOPICAL 0.1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32383570418212
25611MOMETASONE FUROATE CREAM TOPICAL 0.1 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32693693453255
25612MOMETASONE FUROATE LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42657797112279
25613MOMETASONE FUROATE LOTION TOPICAL 0.1 % 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16346846726627
25614MOMETASONE FUROATE OINTMENT TOPICAL 0.1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32383570418212
25615MOMETASONE FUROATE OINTMENT TOPICAL 0.1 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32693693453255
25616MOMETASONE FUROATE SPRAY SUSPENSION NASAL 0.05 % 120 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.88871733966746
25617MOMETASONE FUROATE SPRAY SUSPENSION NASAL 0.05 % 14 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.68362513010756
25618MOMETASONE FUROATE SPRAY SUSPENSION NASAL 0.05 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.88871733966746
25619MONOBENZONE CREAM TOPICAL 20 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.97758813952868
25620MONTELUKAST GRANULE ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041016573700926
25621MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
25622MONTELUKAST TABLET CHEWABLE ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.028023165817075
25623MORPHINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25624MORPHINE SULFATE SUPPOSITORY RECTAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.033319544156503
25625MOXIFLOXACIN (AS HYDROCHLORIDE) TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.64768074941952
25626MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAPSULE ORAL 25000 [iU]/20 mg/5 mg/50 mg/10 داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014301155621981
25627MUPIROCIN OINTMENT TOPICAL 2 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46705276361792
25628NALIDIXIC ACID SUSPENSION ORAL 300 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34694547492594
25629NALIDIXIC ACID TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019616216071953
25630NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.4 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.098081080359764
25631NALTREXONE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.098081080359764
25632NALTREXONE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22231711548213
25633NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11126130934906
25634NANDROLONE PHENPROPIONATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12304972110278
25635NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS NASAL 0.05 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25636NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14945688435774
25637NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.05 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.32693693453255
25638NAPHAZOLINE/ANTAZOLINE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.05 %/0.5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.29424324107929
25639NAPROXEN CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016253436173904
25640NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045098614854947
25641NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015935840294644
25642NAPROXEN TABLET ORAL 375 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010004270196696
25643NAPROXEN TABLET DELAYED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026014838933518
25644NELFINAVIR TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
25645NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
25646NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.088880140916491
25647NEVIRAPINE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.074635031626144
25648NICLOSAMIDE TABLET CHEWABLE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021484427126425
25649NICORANDIL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.056513384397769
25650NICORANDIL TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10558194774347
25651NICOTINIC ACID TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
25652NICOTINIC ACID TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0042034748725613
25653NIFEDIPINE CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
25654NIFEDIPINE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0053337425605167
25655Nilotinib Capsule 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.4910325869385
25656Nilotinib Capsule 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.6588513170888
25657NITISINONE CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.9357628973285
25658NITISINONE CAPSULE ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.58715071125464
25659NITISINONE CAPSULE ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.4678814486642
25660NITRAZEPAM TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0023259227628173
25661NITROFURANTOIN TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0081267180869519
25662NITROFURAZONE CREAM TOPICAL 0.2 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25663NITROGLYCERIN CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 2.6 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0088833435640129
25664NITROGLYCERIN CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 0.4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25665NITROGLYCERIN INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14011582908538
25666NITROGLYCERIN INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12319917798714
25667NITROGLYCERIN TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 2.6 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010405935573407
25668NITROGLYCERIN TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019662921348315
25669NITROUS OXIDE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 20 kg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار15.145960660813
25670NITROUS OXIDE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 kg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار18.932450826016
25671NITROUS OXIDE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 7 kg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار5.3010862312845
25672NORTRIPTYLINE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0051375803997972
25673NORTRIPTYLINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0079025327604153
25674NYSTATIN OINTMENT TOPICAL 100000 [iU] 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14745789852945
25675NYSTATIN POWDER FOR SUSPENSION ORAL 100000 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25676NYSTATIN TABLET ORAL 100000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020017881448664
25677NYSTATIN TABLET ORAL 500000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018682110544717
25678NYSTATIN TABLET VAGINAL 100000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.025295577677547
25679OCTREOTIDE INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.21875817342336
25680OFLOXACIN TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.033646481091035
25681OFLOXACIN TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044837065307321
25682OFLOXACIN TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054682537564387
25683OLANZAPINE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0073420694440738
25684OLANZAPINE TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010807600950119
25685OLANZAPINE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0048106434652646
25686OLANZAPINE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0061370733139395
25687OLOPATADINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 mg/5mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18700792655262
25688OLOPATADINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.6 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.0016480290373
25689OMEPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014011582908538
25690ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14123675571806
25691ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23819690944514
25692ONDANSETRON SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25693ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010854306226481
25694Ophthalmic Bath (Boric Acid 1.61%) 20 mLOphthalmic Solutions داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16680322399851
25695Ophthalmic Bath (Boric Acid 1.61%) 60 mLOphthalmic Solutions داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.30762897328458
25696OPIUM TINCTURE ORAL 10 mg/1mL 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.3519562838613
25697ORLISTAT CAPSULE ORAL 120 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1017521150818
25698ORLISTAT CAPSULE ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044435399930609
25699ORS POWDER FOR SOLUTION ORAL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.068367183538392
25700OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25701OXALIPLATIN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار18.799695748485
25702OXALIPLATIN INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 5 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار9.9944901118258
25703OXANDROLONE TABLET ORAL 2.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.091878619658918
25704OXAZEPAM TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0035028957271344
25705OXCARBAZEPINE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020886599588994
25706OXCARBAZEPINE TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037364221089434
25707OXCARBAZEPINE TABLET ORAL 600 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.040035762897328
25708OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
25709OXYCODONE HCL TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
25710OXYCODONE HCL TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014011582908538
25711OXYCODONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037364221089434
25712OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.05 % 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53254290213243
25713OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.05 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13330619979183
25714OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41017507806453
25715OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41017507806453
25716OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.1 % 15 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53254290213243
25717OXYMETHOLONE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
25718OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 10 U/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
25719OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 5 U/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.079987456297206
25720PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 16.7 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار17.438666631082
25721PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار5.6902159118204
25722PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 25 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار26.157990605567
25723PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار52.315981211135
25724PACLITAXEL INJECTION POWDER FOR SUSPENSION Albumin Bound 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار81.507713042782
25725PAMIDRONATE DISODIUM INJECTION SOLUTION CONCENTRATE PARENTERAL 9 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.67070111292
25726PANCREATIN TABLET DELAYED RELEASE ORAL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25727PANCURONIUM BROMIDE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12143371854066
25728PANTOPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018682110544717
25729PANTOPRAZOLE CAPSULE DELAYED RELEASE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0343003549601
25730PANTOPRAZOLE INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.9728148602845
25731PANTOPRAZOLE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016402893058261
25732PANTOPRAZOLE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02392244255251
25733PAROXETINE HCL TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026622007526222
25734PEDIATRIC GRIPPE SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.3238450452374
25735Pegfilgrastim 3 mg/0.3 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار23.321252235181
25736Pegfilgrastim 6 mg/0.6 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار44.003320077931
25737PEMETREXED INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار33.081347247058
25738PEMETREXED INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار124.49758466999
25739PENICILLIN 6-3-3 INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 600000 U/300000 U/300000 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1640662948037
25740PENICILLIN G BENZATHIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1.2e+006 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
25741PENICILLIN G POTASSIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1e+006 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15040033094024
25742PENICILLIN G POTASSIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 5e+006 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2324334783421
25743PENICILLIN G PROCAINE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 400000 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12988737356214
25744PENICILLIN G PROCAINE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 800000 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14356267848088
25745PENICILLIN G SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 5e+006 U داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34543222397182
25746PENICILLIN V BENZATHINE POWDER FOR SUSPENSION ORAL 200000 [iU]/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25747PENICILLIN V BENZATHINE POWDER FOR SUSPENSION ORAL 400000 [iU]/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37364221089434
25748PENICILLIN V POTASSIUM TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019513464463957
25749PENICILLIN V POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
25750PENICILLIN V POWDER FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
25751PENTAZOCINE INJECTION PARENTERAL 30 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11259708025301
25752PENTOXIFYLLINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020550321599189
25753PERMETHRIN SHAMPOO TOPICAL 1 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.66207531559422
25754PERPHENAZINE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13573487416264
25755PERPHENAZINE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
25756PERPHENAZINE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0083882676345779
25757PERPHENAZINE TABLET ORAL 8 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25758PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.084069497451226
25759PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.084069497451226
25760PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.091075288905495
25761PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15012009928207
25762PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015599562304839
25763PHENOBARBITAL SODIUM INJECTION PARENTERAL 200 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16346846726627
25764PHENOBARBITAL TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0099388828097894
25765PHENOBARBITAL TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25766PHENOBARBITAL TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058007953241346
25767PHENOL GLYCERIN SOLUTION/ DROPS AURICULAR (OTIC) 6.4 g/93.6 g 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019298620192693
25768PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS NASAL 0.25 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11115855774107
25769PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS NASAL 0.5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11769729643172
25770PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14478635672156
25771PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.25 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.44435399930609
25772PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SPRAY NASAL 0.25 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.41017507806453
25773PHENYLEPHRINE ZINC SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.12 %/0.25 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.06665777042355
25774PHENYTOIN SODIUM CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017748005017481
25775PHENYTOIN SODIUM CREAM TOPICAL 1 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
25776PHENYTOIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13330619979183
25777PHENYTOIN SUSPENSION ORAL 30 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.62585070324802
25778PHENYTOIN/PHENOBARBITAL TABLET ORAL 100 mg/50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013077477381302
25779PILOCARPINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36710347220369
25780PILOCARPINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 2 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.6116990045104
25781PILOCARPINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 4 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.82759881502042
25782PILOCARPINE NITRATE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 4 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11718353839174
25783PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02296965491473
25784PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.028705062851958
25785PIOGLITAZONE TABLET ORAL 45 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03445915289973
25786PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g/0.25 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.49408577757613
25787PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 3 g/0.375 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.72211961888494
25788PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 4 g/0.5 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.88065600896741
25789PIPERAZINE SYRUP ORAL 750 mg/5 mL 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17774159972244
25790PIPERAZINE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0030732071846059
25791PIRACETAM LIQUID ORAL 33.33 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.52309909525207
25792PIRACETAM TABLET ORAL 800 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020550321599189
25793PIROXICAM CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0073887747204356
25794PIROXICAM GEL TOPICAL 0.5 g/100g 60 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
25795PIROXICAM INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
25796PIROXICAM SUPPOSITORY RECTAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026668712802583
25797POLY ETHYLENE GLYCOL POWDER ORAL 10 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.042501801489231
25798Polymyxin N.H Otic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13364247778163
25799Polyvinyl Alcohol 1.4%Ophthalmic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23352638180896
25800POTASSIUM AMINOBENZOIC ACID TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.040166537671141
25801POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED INJECTION SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 1 meq/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15879793963009
25802POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATED INJECTION SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 1 meq/1mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46705276361792
25803POTASSIUM CHLORIDE INJECTION INTRAVENOUS 0.3 %/5 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.81891163361712
25804POTASSIUM CHLORIDE INJECTION INTRAVENOUS 0.3 %/5 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.58006085030292
25805POTASSIUM CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.15 %/5 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.7847887587072
25806POTASSIUM CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.15 %/5 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.54593797539299
25807POTASSIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION CONCENTRATE INTRAVENOUS 2 meq/1mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28712535696176
25808POTASSIUM CHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 600 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041016573700926
25809POTASSIUM CITRATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 10 meq داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041100643198377
25810POTASSIUM IODIDE TABLET ORAL 130 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020512957378099
25811POTASSIUM IODIDE TABLET ORAL 65 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013787397582001
25812Povidone Iodine 10% Douche 250ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.4392978195308
25813Povidone Iodine 10% Gel داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.43179027996477
25814Povidone Iodine 10% Solution 1000 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.0347780832155
25815Povidone Iodine 10% Solution 250ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.79161707011129
25816Povidone Iodine 10% Solution 3.8L داروي انساني با مشخصات هرعدددلار9.1043435907016
25817Povidone Iodine 10% Solution 60ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.25907416797886
25818Povidone Iodine 7.5% Solution 1000ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.793477274547
25819Povidone Iodine 7.5% Solution 250ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39652779631162
25820Povidone Iodine 7.5% Solution 3.8L داروي انساني با مشخصات هرعدددلار10.242383036644
25821POVIDONE IODINE OINTMENT TOPICAL 10 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017234246977501
25822POVIDONE IODINE SHAMPOO TOPICAL 7.5 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.037906002295231
25823POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 0.7 % L داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02835944380688
25824POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 125 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.31087031946409
25825POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18974485574742
25826POVIDONE IODINE SPRAY TOPICAL 10 % 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027574795164002
25827PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 0.125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0044463423096426
25828PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 0.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015879793963009
25829PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017224905922229
25830PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044575515759695
25831PRASUGREL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.030760095011876
25832PRASUGREL TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020512957378099
25833PRAZOSIN TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0054925405001468
25834PRAZOSIN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014245109290347
25835Prednisolone acetate 1% Ophthalmic Drops داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15692972857562
25836PREDNISOLONE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0078931917051429
25837PREDNISOLONE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0074728442178868
25838PREDNISOLONE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.05216045264085
25839PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039232432143906
25840PREGABALIN CAPSULE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.059633296858737
25841PREGABALIN CAPSULE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045771170834557
25842PREGABALIN CAPSULE ORAL 225 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027350609837466
25843PREGABALIN CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.07192612559716
25844PREGABALIN CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019616216071953
25845PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027462702500734
25846PRILOCAINE HCL/ FELYPRESSIN INJECTION PARENTERAL 30 mg/0.54 ug/1mL 1.8 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13637940697643
25847PRIMAQUINE TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0045117296965491
25848PRIMIDONE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
25849PROGESTERONE CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.064948357308709
25850PROGESTERONE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.081734233633137
25851PROGESTERONE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.088870799861219
25852PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.085003602978462
25853PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.11484827457365
25854PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 1 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.095708452320585
25855PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15412741199391
25856PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16440257279351
25857PROPAFENONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012302169793696
25858PROPAFENONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01845792521818
25859PROPANTHELINE BROMIDE TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058848648215858
25860PROPOFOL INJECTION EMULSION PARENTERAL 10 mg/1mL 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.80333075342283
25861PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052029677867037
25862PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14011582908538
25863PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25864PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0062771891430249
25865PROPYLTHIOURACIL TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0094438068803544
25866PROTAMINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53835303851184
25867PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 500 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار41.552516747178
25868PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULE GELATIN COATED ORAL 30 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0051282393445248
25869PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 30 mg/5mL 60 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13407216632416
25870PYRAZINAMIDE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0075195494942486
25871PYRIDOSTIGMINE BROMIDE TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019382689690144
25872PYRIMETHAMINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0025968133657157
25873PYRITHIONE ZINC SHAMPOO TOPICAL 2 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39232432143906
25874PYRVINIUM SUSPENSION ORAL 50 mg/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.5692972857562
25875PYRVINIUM TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.003101230350423
25876QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.035552056366596
25877QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.042044089780886
25878QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.050591155355094
25879QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
25880QUETIAPINE FUMARATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.078464864287811
25881QUETIAPINE FUMARATE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.026154954762604
25882RABEPRAZOLE SODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0090981878352772
25883RALOXIFENE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02871440390723
25884RANITIDINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10088339694147
25885RANITIDINE SOLUTION ORAL 75 mg/5mL 200 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.31385945715125
25886RANITIDINE SOLUTION ORAL 75 mg/5mL 240 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71965358029304
25887RANITIDINE TABLET ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084069497451226
25888RANITIDINE TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
25889RANITIDINE TABLET EFFERVESCENT ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0052309909525208
25890REPAGLINIDE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0055299047212362
25891REPAGLINIDE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093503963276308
25892REPAGLINIDE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013180228989298
25893RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10420881261843
25894RIFAMPICIN CAPSULE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019616216071953
25895RIFAMPICIN CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032693693453255
25896RIFAXIMIN TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15040033094024
25897RILUZOLE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26036323360645
25898RINGER LACTATE INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 130 meq/3 meq/4 meq/109 meq/28/1L 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.53244015052443
25899RINGERS INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 147 meq/4.5 meq/4 meq/156 meq/1L 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42694227227842
25900RINGERS INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 147 meq/4.5 meq/4 meq/156 meq/1L 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.27556113053458
25901RINGERS INJECTION SOLUTION INTRAVENOUS 147 meq/4.5 meq/4 meq/156 meq/1L 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.34468493955003
25902RISEDRONATE SODIUM TABLET ORAL 35 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016683124716432
25903RISEDRONATE SODIUM TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25904RISPERIDONE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
25905RISPERIDONE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.005212308841976
25906RISPERIDONE TABLET ORAL 3 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0058007953241346
25907RISPERIDONE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0069777682884518
25908RITODRINE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013675304918733
25909RITUXIMAB INJECTION SOLUTION PARENTERAL 10 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار33.592583202114
25910RITUXIMAB INJECTION SOLUTION PARENTERAL 10 mg/1mL 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار176.91391683792
25911RIVAROXABAN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2241853265366
25912RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23469401371801
25913RIVAROXABAN TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.24520270089941
25914RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 1.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01651498572153
25915RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 3 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027509407777096
25916RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 4.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.040194560836959
25917RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 6 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.04522938962876
25918RIZATRIPTAN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.096810696842723
25919RIZATRIPTAN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.040923163148203
25920ROPINIROLE TABLET ORAL 0.25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0075195494942486
25921ROPINIROLE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013675304918733
25922ROPINIROLE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019821719287945
25923ROPINIROLE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12920547652726
25924ROSUVASTATIN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.029358936721023
25925ROSUVASTATIN TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.043155675358296
25926ROSUVASTATIN TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.067675945448237
25927ROSUVASTATIN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017168859590595
25928Salbutamol 100mcg/puff Inhalers داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2305999626358
25929SALBUTAMOL INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045799194000374
25930SALBUTAMOL SPRAY RESPIRATORY (INHALATION) 100 ug/1{dose} 200 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.2305999626358
25931SALBUTAMOL SYRUP ORAL 2 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
25932SALBUTAMOL TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0035309188929515
25933SALMETEROL INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/1{dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.91542341669113
25934SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/125 ug/1{dose} 120 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.4468493955003
25935SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.3672502602151
25936SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/50 ug/1{dose} 120 {dose} داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.025442365689
25937SELEGILINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014674797832875
25938SELENIUM SULFIDE SHAMPOO TOPICAL 2.5 % 150 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0794710293843
25939SERTACONAZOLE NITRATE CREAM TOPICAL 2 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.71860738210254
25940SERTACONAZOLE NITRATE CREAM TOPICAL 2 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.93410552723585
25941SERTRALINE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014385225119432
25942SERTRALINE CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0078464864287811
25943SERTRALINE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018990365368705
25944SERTRALINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0050348287918012
25945SERTRALINE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
25946SEVELAMER HCL TABLET ORAL 800 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13672502602151
25947SEVELAMER HCL TABLET ORAL 800 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13672502602151
25948SILDENAFIL CITRATE GEL TOPICAL 1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.93555339080306
25949SILDENAFIL CITRATE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032338733352905
25950SILDENAFIL CITRATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.024370813205583
25951SILDENAFIL CITRATE TOPICAL GEL 1% 30 Gr داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.8308468333823
25952SILDENAFIL TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016402893058261
25953Silver Sulfadiazine 1% Topical Creams داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.64768074941952
25954SILVER SULFADIAZINE CREAM TOPICAL 1 % 50 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.64768074941952
25955SILVER SULFADIAZINE CREAM TOPICAL 1 % 500 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.1026315087139
25956Simethicone (Dimethicone Activated) 125mg Capsule Gelating Coated داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0097520617043423
25957Simethicone (Dimethicone Activated) 180mg Capsule Liquid Filled داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10641330166271
25958SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) SUSPENSION/ DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28786330032827
25959SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) TABLET CHEWABLE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0084536550214844
25960SIMPLE EYE OINTMENT OPHTHALMIC 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.054691878619659
25961SIMVASTATIN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0075195494942486
25962SIMVASTATIN TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011629613814086
25963SITAGLIPTIN TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15039098988497
25964SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045117296965491
25965SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.075195494942486
25966SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.09588593237076
25967SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.084069497451226
25968SODIUM BICARBONATE INJECTION PARENTERAL 7.5 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.51702740932504
25969SODIUM BICARBONATE INJECTION PARENTERAL 8.4 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.63064266460274
25970Sodium Chloride 0.65% Solution/Drops 20ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.112802583469
25971Sodium Chloride 0.9% Solution 1000ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.54593797539299
25972Sodium Chloride 0.9% Solution 500ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.46063545864581
25973SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.45 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.40166537671141
25974SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.45 % 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25975SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.45 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33319544156503
25976SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 100 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14678534254984
25977SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.40166537671141
25978SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 250 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.28023165817075
25979SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.034730043502629
25980SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.33319544156503
25981SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 5 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.031927726920921
25982SODIUM CHLORIDE INJECTION SOLUTION PARENTERAL 5 % 50 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36325495743148
25983SODIUM CHLORIDE OINTMENT OPHTHALMIC 5 % 5 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.076503242680616
25984SODIUM CHLORIDE SOLUTION IRRIGATION 0.9 % 2 L داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.79398969815047
25985SODIUM CHLORIDE SOLUTION IRRIGATION 0.9 % 3 L داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.80178947930289
25986SODIUM CHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.076503242680616
25987SODIUM CHLORIDE SPRAY NASAL 0.65 % 20 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.39991859937548
25988SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER FOR SUSPENSION ORAL 454 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.4474805839494
25989SOFOSBUVIR TABLET ORAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.54533080680029
25990SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0495075929435
25991SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.033356908377592
25992Somatropin 4 IU داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.8564947022872
25993Somatropin 10 IU = 15 IU = 5 mg/1.5 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار12.610424617684
25994Somatropin 20 IU = 30 IU = 10 mg/1.5 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار22.699698417358
25995SORBITOL POWDER ORAL 5 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.036430115562198
25996SOTALOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0041007232645654
25997SOTALOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011769729643172
25998SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03596306279858
25999SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011676319090448
26000STREPTOMYCIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10461981905042
26001SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16235688168886
26002SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.70057914542689
26003SUCRALFATE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0071552483386266
26004SUFENTANIL INJECTION PARENTERAL 5 ug/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13782727054365
26005SUFENTANIL INJECTION PARENTERAL 5 ug/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18303797806186
26006SULFACETAMIDE SODIUM SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 10 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13600576476554
26007SULFACETAMIDE SODIUM SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 20 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.16150684565908
26008SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019420053911233
26009SULFASALAZINE TABLET DELAYED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02245589687475
26010SUMATRIPTAN INJECTION PARENTERAL 12 mg/1mL 0.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.59549227361285
26011SUMATRIPTAN TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.098081080359764
26012SUMATRIPTAN TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.07192612559716
26013SUMATRIPTAN/NAPROXEN TABLET ORAL 85 mg/500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.18682110544717
26014Sunitinib Capsule 12.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار4.5754356935066
26015Sunitinib Capsule 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار9.1632949905255
26016Sunitinib Capsule 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار18.08680509221
26017SURFACTANT(BOVINE LIPID EXTRACT) INJECTION SUSPENSION TRANSTRACHEAL 27 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار46.15368704796
26018TACROLIMUS CAPSULE ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14403907229977
26019TACROLIMUS CAPSULE ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26265179214818
26020TACROLIMUS CAPSULE ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.082378766446929
26021TACROLIMUS OINTMENT TOPICAL 0.03 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.1997651391817
26022TACROLIMUS OINTMENT TOPICAL 0.1 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.6915757025808
26023TADALAFIL TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.043071605860845
26024TADALAFIL TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.082546905441832
26025TAMOXIFEN TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093503963276308
26026TAMOXIFEN TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014385225119432
26027TAMSULOSIN HCL CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041100643198377
26028TEICOPLANIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.8912274146628
26029TEICOPLANIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 400 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.5687875310256
26030Temozolomide Capsule 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.7176092236249
26031Temozolomide Capsule 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.79663321679255
26032Temozolomide Capsule 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار9.9353332087859
26033TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.26987242787371
26034TENOFOVIR(AS DISOPROXIL FUMARATE) TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12993407883851
26035TERAZOSIN TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056046331634151
26036TERAZOSIN TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0083695855240332
26037TERBINAFINE HCL TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.036915850436361
26038TERBINAFINE HYDROCHLORIDE CREAM TOPICAL 1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2091835917692
26039TERBINAFINE SPRAY TOPICAL 1 % 30 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1845792521818
26040TERBUTALINE SULFATE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0030078197976994
26041Teriparatide250 mcg/1 ml = 600 mcg/2.4 ml داروي انساني با مشخصات هرعدددلار34.596503776455
26042TESTOSTERONE ENANTATE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
26043TETRABENAZINE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23539459286343
26044TETRACAINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.076727428007153
26045TETRACOSACTIDE ACETATE INJECTION SUSPENSION PARENTERAL 1 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.65840428087219
26046TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010275160799594
26047TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.088740025087406
26048TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OINTMENT TOPICAL 3 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
26049THEOPHYLLINE CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.007061837785903
26050THEOPHYLLINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0048480076863541
26051THEOPHYLLINE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
26052THEOPHYLLINE/GUAIFENESIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.36701940270624
26053THIOPENTAL SODIUM INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.17090394726307
26054THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
26055THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.032721716619072
26056THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014011582908538
26057THIOTHIXENE CAPSULE ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.035243801542609
26058TICAGRELOR TABLET ORAL 90 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13672502602151
26059TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023240545517628
26060TIMOLOL SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2402052363287
26061TINIDAZOLE TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.018887613760709
26062TIZANIDINE TABLET ORAL 4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0093410552723585
26063TOLMETIN TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.046705276361792
26064TOLNAFTATE SOLUTION TOPICAL 1 % داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12988737356214
26065TOLTERODINE TARTARATE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0056980437161387
26066TOLTERODINE TARTARATE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0099949291414236
26067TOPIRAMATE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.024931276521925
26068TOPIRAMATE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.022016867276949
26069TOPIRAMATE TABLET ORAL 25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011937868638074
26070TOPIRAMATE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014945688435774
26071TRAMADOL HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.005810136379407
26072TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
26073TRAMADOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0094811711014439
26074TRAMADOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0051375803997972
26075TRAMADOL HYDROCHLORIDE TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.012750540446769
26076TRANEXAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.027341268782193
26077TRANEXAMIC ACID INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.13330619979183
26078TRASTUZUMAB INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار112.23233072673
26079TRASTUZUMAB INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION PARENTERAL 440 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار295.1294643572
26080TRAZODONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01120926632683
26081TRETINOIN CREAM TOPICAL 0.05 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.37364221089434
26082TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40 mg/mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.15808801942939
26083TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM TOPICAL 0.1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1746777335931
26084TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT TOPICAL 0.1 % 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1746777335931
26085TRIAMCINOLONE ACETONIDE PASTE ORAL 0.1 % 10 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.25220849235368
26086TRIAMCINOLONE NN OINTMENT TOPICAL 1 mg/2.5 mg/100000 [iU]/1g 15 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.2241853265366
26087TRIAMTERENE/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg/25 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0067722650724599
26088TRIFLUOPERAZINE INJECTION INTRAMUSCULAR 1 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.063986228615656
26089TRIFLUOPERAZINE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0051375803997972
26090TRIFLUOPERAZINE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0064733513037444
26091TRIFLUOPERAZINE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0063986228615656
26092TRIFLURIDINE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 1 % 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.1589513998239
26093TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0046705276361792
26094TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0039232432143906
26095TRIMIPRAMINE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.024520270089941
26096TRIPLE SULFA CREAM VAGINAL 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.42968854252849
26097TRIPLE SULFA TABLET VAGINAL 172.5 mg/143.75 mg/184 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
26098TRIPTORELIN(AS ACETATE) INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SUSPENSION EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3.75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار14.415200565801
26099Tropicamide 0.5%Single Use Ophthalmic Drops
داروي انساني با مشخصات
هرعدددلار0.065387386906509
26100Tropicamide 1%Single Use Ophthalmic Drops
داروي انساني با مشخصات
هرعدددلار0.065387386906509
26101TROPICAMIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.211920520964
26102TROPICAMIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.23375990819077
26103UROFOLLITROPIN INJECTION POWDER LYOPHILIZED FOR SOLUTION INTRAMUSCULAR 75 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار2.5220849235368
26104URSODEOXYCHOLIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.065387386906509
26105URSODEOXYCHOLIC ACID CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.095699111265313
26106URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.044435399930609
26107URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.041016573700926
26108URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.098081080359764
26109VALACYCLOVIR TABLET ORAL 1000 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.22761349382156
26110VALACYCLOVIR TABLET ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14469294616883
26111VALPROATE SEMISODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 125 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010004270196696
26112VALPROATE SEMISODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 250 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020550321599189
26113VALPROATE SEMISODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
26114VALPROATE SODIUM SYRUP ORAL 200 mg/5mL 120 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35548319944487
26115VALPROATE SODIUM TABLET DELAYED RELEASE ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015879793963009
26116VALPROATE SODIUM TABLET EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.023352638180896
26117VALSARTAN CAPSULE ORAL 160 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02871440390723
26118VALSARTAN CAPSULE ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.011769729643172
26119VALSARTAN CAPSULE ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.017094131148416
26120VALSARTAN TABLET ORAL 160 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.05810136379407
26121VALSARTAN TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016253436173904
26122VALSARTAN TABLET ORAL 80 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.039699484907524
26123VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 160 mg/12.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.045771170834557
26124VANCOMYCIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.91215404734581
26125VANCOMYCIN INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.54729242840748
26126VARENICLINE TARTRATE TABLET ORAL 0.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.07192612559716
26127VARENICLINE TARTRATE TABLET ORAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.14581387280152
26128VENLAFAXINE CAPSULE ORAL 37.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01025647868905
26129VENLAFAXINE CAPSULE ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.021540473458059
26130VENLAFAXINE CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.047854226160293
26131VENLAFAXINE CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 37.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.014357201953615
26132VENLAFAXINE CAPSULE EXTENDED RELEASE ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
26133VENLAFAXINE TABLET ORAL 37.5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010050975473058
26134VENLAFAXINE TABLET ORAL 75 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015795724465558
26135VERAPAMIL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 40 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0065387386906509
26136VINBLASTINE SULFATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار3.3618457925218
26137VINCRISTINE SULFATE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 1 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.5926499239371
26138VITAMIN A CAPSULE ORAL 25000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0072112946702607
26139VITAMIN A CAPSULE LIQUID FILLED ORAL 50000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0086311350716592
26140VITAMIN A INJECTION PARENTERAL 50000 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.091878619658918
26141VITAMIN A OINTMENT OPHTHALMIC 250 [iU]/1g 3 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.088870799861219
26142VITAMIN A OINTMENT TOPICAL 250 [iU]/1g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.088870799861219
26143VITAMIN A TABLET ORAL 50000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0054645173343297
26144VITAMIN A TABLET CHEWABLE ORAL 25000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0037644452747605
26145VITAMIN A+D OINTMENT TOPICAL 850 [iU]/85 [iU]/1g 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.25620646401025
26146VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.093410552723585
26147VITAMIN B1 TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019513464463957
26148VITAMIN B1 TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03417892124156
26149VITAMIN B1/VITAMIN B6/VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12304972110278
26150VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 100 ug/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.078464864287811
26151VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 1000 ug/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.085003602978462
26152VITAMIN B12 INJECTION SOLUTION PARENTERAL 1000 ug/4 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1196308948731
26153VITAMIN B6 INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 3 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
26154VITAMIN B6 INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.075064720168673
26155VITAMIN C INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1354453014492
26156VITAMIN D3 CAPSULE ORAL 50000 [iU] داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013002748939123
26157VITAMIN D3 INJECTION PARENTERAL 300000 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
26158VITAMIN E INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.1120926632683
26159VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.10938375723932
26160VITAMIN K1(PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 0.5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.085461314686808
26161VITAMIN K1(PHYTOMENADIONE) TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.020017881448664
26162VORICONAZOLE INJECTION POWDER FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار12.272745469588
26163VORICONAZOLE TABLET ORAL 200 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.0794710293843
26164VORICONAZOLE TABLET ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار1.9300955456511
26165WATER INJECTION PARENTERAL 10 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02392244255251
26166WATER INJECTION PARENTERAL 1000 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.12960714190397
26167WATER INJECTION PARENTERAL 5 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.02296965491473
26168WATER INJECTION PARENTERAL 500 mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.082948570818543
26169YOHIMBINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0045771170834557
26170YOHIMBINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5.4 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.0054645173343297
26171ZAFIRLUKAST TABLET ORAL 20 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.022558648482746
26172ZALEPLON CAPSULE ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.019616216071953
26173ZALEPLON CAPSULE ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.016346846726627
26174ZIDOVUDINE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.03596306279858
26175ZIDOVUDINE CAPSULE ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.04717232912541
26176ZIDOVUDINE TABLET ORAL 300 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.098081080359764
26177ZINC OXIDE OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.35982679014652
26178ZOLEDRONIC ACID INJECTION PARENTERAL 4 mg/5mL داروي انساني با مشخصات هرعدددلار12.143371854066
26179ZOLPIDEM TABLET ORAL 10 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.013049454215485
26180ZOLPIDEM TABLET ORAL 5 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.010303183965411
26181ZONISAMIDE CAPSULE ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.036915850436361
26182ZONISAMIDE CAPSULE ORAL 50 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.015039098988497
26183ZONISAMIDE TABLET ORAL 100 mg داروي انساني با مشخصات هرعدددلار0.01801889562038
2618427111190C3+هرتن دلار240.5248
2618529024100ارتوزایلنهرتن دلار740.6
2618629025000استایرن منومرهرتن دلار944.15
2618729152100اسید استیکهرتن دلار347.208
2618829173600اسید ترفتالیکهرتن دلار749.1284
2618928141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار114.6596
2619031021000اوره گرانولههرتن دلار197.064
2619131021000اوره پریلهرتن دلار201.0568
2619231021000اوره صنعتی گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار197.064
2619331021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار201.0568
2619429051490ایزوبوتانولهرتن دلار611.8
26195آروماتیک سنگینهرتن دلار535.67
26196برش سنگینهرتن دلار389.1646
2619729022000بنزنهرتن دلار650.489496
2619827101210بنزین پیرولیزهرتن دلار338.176176
2619929024300پارازایلینهرتن دلار788.1364
2620029221500تری اتانول آمینهرتن دلار1058
2620129094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار510.391068
2620231053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار301.3
26203زایلین مخلوطهرتن دلار617.4672
2620429336100کریستال ملامینهرتن دلار975.4576
2620529291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1545.6
2620629051100متانولهرتن دلار194.028
2620729221110منو اتانول آمینهرتن دلار979.8
2620829221220دی اتانول آمینهرتن دلار933.8
2620929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار440.22
2621029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار427.8
2621129051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار929.292
2621228151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار131.1
2621329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار759
2621429011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار390.20328
262153102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار151.34
2621639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1328.94
262173907PET N آمورف هرتن دلار974.650392
262183907PET S آمورف هرتن دلار983.776332
262193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1207.361862
262203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1226.526336
262213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1211.012238
262223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1230.176712
262233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1215.575208
262243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1234.739682
262253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1230.176712
262263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1258.467126
262273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1252.078968
262283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1281.281976
262293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1260.292314
262303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1289.495322
262313907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1139.624976
262323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1130.872096
2623339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1155.38016
2623439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1183.389376
2623539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار1128.246232
2623639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1147.502568
262373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1126.495656
262383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1144.876704
262393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1159.7566
262403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1188.641104
262413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1126.495656
262423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1135.248536
262433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1152.754296
262443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1180.763512
26245390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار918.23544
262463901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار873.264
262473901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار877.864
26248390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار873.264
262493901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار891.664
262503901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار873.264
262513901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار873.264
262523901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار877.864
26253390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار873.264
26254390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار873.264
26255390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار873.264
262563901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار877.864
262573901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار877.864
2625839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار814.83388
2625939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار959.14692
2626039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار909.144
2626139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار909.144
2626239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار909.144
2626339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار909.144
2626439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار959.14692
2626539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار909.144
2626639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار959.14692
2626739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار909.144
2626839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار909.144
2626939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار909.144
2627039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار909.144
2627139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار959.14692
2627239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار909.144
2627339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار909.144
2627439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار909.144
2627539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار918.23544
2627639011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار927.544
2627739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار979.156
2627839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار955.972
2627939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1003.3589
2628039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1065.176
2628139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار883.016
2628239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار883.016
2628339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار883.016
2628439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار883.016
2628539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار883.016
2628639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار802.792
2628739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار817.21116
2628839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار818.84784
2628939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار833.60096
2629039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار834.90368
2629139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار802.792
2629239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار821.192
2629339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار842.9316
2629439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار861.3316
2629539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار802.792
2629639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار821.192
2629739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار802.792
2629839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار802.792
2629939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار821.192
2630039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار802.792
2630139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار802.792
2630239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار834.90368
2630339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار802.792
2630439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار821.192
2630539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار802.792
2630639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار802.792
2630739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار821.192
2630839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار821.192
2630939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار802.792
2631039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار821.192
2631139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار802.792
2631239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار821.192
2631339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار821.192
2631439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار802.792
2631539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار821.192
2631639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار821.192
2631739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار821.192
2631839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار821.192
2631939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار802.792
2632039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار821.192
2632139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار802.792
2632239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار821.192
2632339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار802.792
2632439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار821.192
2632539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار802.792
2632639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار821.192
2632739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار822.8618
2632839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار822.8618
2632939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار822.8618
2633039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار886.696
2633139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار923.496
2633239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار886.696
2633339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار886.696
2633439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار886.696
26335390110-390120پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار#N/A
2633639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار905.76208
2633739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار905.76208
2633834049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار430.04756
2633939012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار573.9604
2634039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1023.7139
2634139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1079.1968
2634239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1102.0427
2634339031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1102.0427
2634439031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1079.1968
2634539031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1102.0427
2634639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1102.0427
263473903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1150.552
263483903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1150.552
263493903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1150.552
263503903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1117.363
263513903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1117.363
263523903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1065.774
263533903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1065.774
263543903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1065.774
263553903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار639.4644
263563903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار532.887
263573903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار639.4644
263583903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1194.689
263593903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1194.689
263603903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1194.689
263613903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1172.563
263623903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1120.974
263633903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1150.552
263643903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1150.552
263653903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1150.552
263663903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.363
2636739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1150.552
2636839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1150.552
2636939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1150.552
2637039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1117.363
263713903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.3
263723903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.3
263733903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.3
263743903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1060.3
263753903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1046.5
263763903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1046.5
263773903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1000.5
263783903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1000.5
2637939152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2638039031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1166.184456
263813902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1115.57544
263823902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
263833902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
263843902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
263853902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
263863902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
263873902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
263883902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1143.17544
263893902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
263903902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1017.13544
263913902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار994.13544
263923902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار984.93544
263933902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1115.57544
263943902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1115.57544
263953902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1115.57544
263963902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1115.57544
263973902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1143.17544
263983902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1196.53544
263993902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1139.49544
264003902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار984.93544
264013902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1115.57544
264023902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار984.93544
264033902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار984.93544
264043902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار984.93544
264053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1115.57544
264063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1115.57544
264073902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
264083902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار984.93544
264093902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1044.73544
264103902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1115.57544
2641139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2641239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1036.62288
2641339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2641439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1036.62288
26415390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1036.62288
2641639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار984.93544
2641739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1017.13544
2641839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار984.93544
2641939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2642039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار984.93544
2642139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار984.93544
2642239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار984.93544
2642339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2642439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار984.93544
2642539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1078.31544
2642639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1078.31544
2642739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار984.93544
2642839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار984.93544
2642939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار984.93544
2643039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار984.93544
2643139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار984.93544
2643239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار984.93544
2643339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار984.93544
2643439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار984.93544
2643539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار984.93544
2643639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار984.93544
2643739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1036.62288
2643839021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1115.57544
2643939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار984.93544
2644039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار984.93544
2644139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار984.93544
2644239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار984.93544
2644339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2644439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2644539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار984.93544
2644639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار984.93544
2644739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار984.93544
2644839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار984.93544
2644939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار984.93544
2645039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار984.93544
2645139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1648.64
2645239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1115.57544
2645339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1139.49544
264543902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1115.57544
264553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1115.57544
264563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
2645739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2645839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2645939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1648.64
2646039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2646139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
2646239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
264633904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار775.882
264643904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار775.882
264653904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار775.882
264663904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار814.292
264673904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار775.882
264683904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار798.928
264693904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار752.836
264703904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار814.292
264713904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار752.836
264723904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار752.836
264733904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار814.292
264743904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار752.836
264753904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار752.836
264763904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار752.836
26477گوگرد گرانوله هرتن دلار65
2647807099200زیتون Squashهرکیلوگرمدلار1.35
2647907112000زیتون (محفوظ شده به صورت موقت در آب نمک که به همان حالت قابل مصرف فوری نمی باشد) هرکیلوگرمدلار0.9
2648020057000زیتون فرآوری شده هرکیلوگرمدلار1.1
26481زیتون پرورده به صورت فله هرکیلوگرمدلار1.82
26482زیتون پرورده در بسته بندی یک کیلوگرمی هرکیلوگرمدلار2.1
26483تخم مرغ نطفه دار هرعدددلار0.11
26484تخم مرغ خوراکی هرکیلوگرمدلار0.6
26485نخود رسمی ریز متوسط سایز کمتر از 7 هرکیلوگرمدلار0.5
26486نخود رسمی درشت سایز بالای 7هرکیلوگرمدلار0.62
2648727111190C3+هرتن دلار240.5248
2648829024100ارتوزایلنهرتن دلار726.8
2648929025000استایرن منومرهرتن دلار919.08
2649029152100اسید استیکهرتن دلار351.9
2649129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار731.4092
2649228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار117.0286
2649331021000اوره گرانولههرتن دلار197.064
2649431021000اوره پریلهرتن دلار201.0568
2649531021000اوره صنعتی گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار197.064
2649631021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار201.0568
2649729051490ایزوبوتانولهرتن دلار607.2
26498آروماتیک سنگینهرتن دلار551.31
26499برش سنگینهرتن دلار369.8124
2650029022000بنزنهرتن دلار650.366308
2650127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار327.87144
2650229024300پارازایلینهرتن دلار766.3784
2650329221500تری اتانول آمینهرتن دلار1039.6
2650429094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار514.65766
2650531053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار301.3
26506زایلین مخلوطهرتن دلار614.928
2650729336100کریستال ملامینهرتن دلار956.6988
2650829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1545.6
2650929051100متانولهرتن دلار183.448
2651029221110منو اتانول آمینهرتن دلار970.6
2651129221220دی اتانول آمینهرتن دلار906.2
2651229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار443.9
2651329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار432.4
2651429051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار919.08
2651528151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار129.95
2651629153200منومر وینیل استاتهرتن دلار759
2651729011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار378.3132
265183102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار151.34
2651939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1319.74
265203907PET N آمورف هرتن دلار955.736112
265213907PET S آمورف هرتن دلار964.684952
265223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1174.982692
265233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1193.775256
265243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1178.562228
265253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1197.354792
265263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1183.036648
265273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1201.829212
265283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1197.354792
265293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1225.096196
265303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1218.832008
265313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1247.468296
265323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1226.885964
265333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1255.522252
265343907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1072.823776
265353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1064.254896
2653639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1088.24776
2653739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1115.668176
2653839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار1061.684232
2653939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1080.535768
265403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1059.970456
265413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1077.965104
265423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1092.5322
265433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1120.809504
265443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1059.970456
265453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1068.539336
265463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1085.677096
265473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1113.097512
26548390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار914.98324
265493901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار870.504
265503901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار875.104
26551390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار870.504
265523901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار888.904
265533901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار870.504
26554
265553901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار870.504
265563901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار875.104
26557390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار870.504
26558390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار870.504
26559390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار870.504
265603901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار875.104
265613901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار875.104
2656239011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار812.03248
2656339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار955.74982
2656439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار905.924
2656539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار905.924
2656639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار905.924
2656739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار905.924
2656839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار955.74982
2656939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار905.924
2657039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار955.74982
2657139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار905.924
2657239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار905.924
26573
2657439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار905.924
2657539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار905.924
2657639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار955.74982
2657739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار905.924
2657839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار905.924
2657939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار905.924
2658039011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار914.98324
2658139011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار924.324
2658239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار968.116
2658339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار957.812
2658439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار992.0429
2658539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1054.136
2658639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار878.876
2658739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار878.876
2658839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار878.876
2658939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار878.876
2659039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار878.876
2659139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار800.032
2659239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار814.34076
2659339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار816.03264
2659439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار830.67536
2659539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار832.03328
2659639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار800.032
2659739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار818.432
2659839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار840.0336
2659939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار858.4336
2660039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار800.032
2660139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار818.432
2660239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار800.032
2660339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار800.032
2660439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار818.432
2660539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار800.032
2660639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار800.032
2660739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار832.03328
2660839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار800.032
2660939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار818.432
2661039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار800.032
2661139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار800.032
2661239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار818.432
2661339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار818.432
2661439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار800.032
2661539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار818.432
2661639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار800.032
2661739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار818.432
2661839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار818.432
2661939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار800.032
2662039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار818.432
2662139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار818.432
2662239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار818.432
2662339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار818.432
2662439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار800.032
2662539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار818.432
2662639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار800.032
2662739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار818.432
2662839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار800.032
2662939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار818.432
2663039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار800.032
2663139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار818.432
2663239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار820.0328
2663339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار820.0328
2663439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار820.0328
2663539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار883.706
2663639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار920.506
2663739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار883.706
2663839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار883.706
2663939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار883.706
2664039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار902.83188
2664139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار902.83188
2664234049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار428.59741
2664339012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار571.2694
2664439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1013.9688
2664539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1069.2171
2664639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1091.9664
2664739031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1091.9664
2664839031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1069.2171
2664939031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1091.9664
2665039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1091.9664
266513903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1134.30825
266523903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1134.30825
266533903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1134.30825
266543903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1101.42975
266553903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1101.42975
266563903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1050.15125
266573903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1050.15125
266583903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1050.15125
266593903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار630.09075
266603903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار525.075625
266613903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار630.09075
266623903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.54875
266633903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.54875
266643903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.54875
266653903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1156.62975
266663903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1105.35125
266673903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1134.30825
266683903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1134.30825
266693903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1134.30825
266703903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1101.42975
2667139031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1134.30825
2667239031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1134.30825
2667339031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1134.30825
2667439031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1101.42975
266753903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.47025
266763903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.47025
266773903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.47025
266783903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1044.47025
266793903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1030.67025
266803903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1030.67025
266813903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار984.67025
266823903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار984.67025
2668339152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2668439031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1155.789376
266853902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1115.57544
266863902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
266873902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
266883902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
266893902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
266903902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
266913902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
266923902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1143.17544
266933902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
266943902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1017.13544
266953902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار994.13544
266963902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار984.93544
266973902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1115.57544
266983902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1115.57544
266993902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1115.57544
267003902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1115.57544
267013902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1143.17544
267023902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1196.53544
267033902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1139.49544
267043902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار984.93544
267053902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1115.57544
267063902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار984.93544
267073902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار984.93544
267083902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار984.93544
267093902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1115.57544
267103902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1115.57544
267113902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
267123902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار984.93544
267133902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1044.73544
267143902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1115.57544
2671539021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2671639021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1036.62288
2671739021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2671839021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1036.62288
26719390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1036.62288
2672039021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار984.93544
2672139021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1017.13544
2672239021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار984.93544
2672339021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2672439021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار984.93544
2672539021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار984.93544
2672639021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار984.93544
2672739021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2672839021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار984.93544
2672939021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1078.31544
2673039021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1078.31544
2673139021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار984.93544
2673239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار984.93544
2673339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار984.93544
2673439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار984.93544
2673539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار984.93544
2673639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار984.93544
2673739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار984.93544
2673839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار984.93544
2673939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار984.93544
2674039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار984.93544
2674139021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1036.62288
2674239021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1115.57544
2674339021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار984.93544
2674439021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار984.93544
2674539021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار984.93544
2674639021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار984.93544
2674739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2674839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2674939021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار984.93544
2675039021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار984.93544
2675139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار984.93544
2675239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار984.93544
2675339021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار984.93544
2675439021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار984.93544
2675539021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1630.24
2675639021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1115.57544
2675739021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1139.49544
267583902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1115.57544
267593902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1115.57544
267603902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
2676139074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1630.24
2676239074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1630.24
2676339074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1630.24
2676439074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1630.24
2676539074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1630.24
2676639074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1630.24
267673904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار775.882
267683904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار775.882
267693904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار775.882
267703904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار814.292
267713904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار775.882
267723904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار798.928
267733904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار752.836
267743904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار814.292
267753904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار752.836
267763904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار752.836
267773904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار814.292
267783904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار752.836
267793904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار752.836
267803904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار752.836
267817206شمش آهن 2019/07/03هرتن دلار385
26782شمش روی 2019/07/08هرتن دلار2601
26783شمش مس 2019/07/08هرتن دلار5868
26784شمش آلومینیوم 2019/07/08هرتن دلار1754
26785شمش نیکل 2019/07/08هرتن دلار11967
26786شمش قلع 2019/07/08هرتن دلار19163
26787شمش سرب 2019/07/08هرتن دلار1891
267887206شمش آهن 2019/07/10هرتن دلار390
26789شمش روی 2019/07/15هرتن دلار2601
26790شمش مس 2019/07/15هرتن دلار5868
26791شمش آلومینیوم 2019/07/15هرتن دلار1754
26792شمش نیکل 2019/07/15هرتن دلار11967
26793شمش قلع 2019/07/15هرتن دلار19163
26794شمش سرب 2019/07/15هرتن دلار1891
2679514526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار87.8
2679614526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار89.24
2679714526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار90.36
2679814526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار97.8
2679914526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار99.24
2680014526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار100.36
26801145260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار63.57
26802145260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار64.51
26803145260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21)هرتن دلار65.23
2680414526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار51
2680514526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار52.8
2680614526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار55.2
2680714526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار56.9
2680814526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار62.8
2680914526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار64.3
2681014526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار67
2681114526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار49.7
2681214526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار51.7
2681314526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار53.1
2681414526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار54.8
2681514526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار56.8
2681614526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار59.8
2681714526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار64.8
2681814526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار66.5
2681914526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/17 الی 98/04/21) هرتن دلار68
26820لوله چدنی نشکن دارای پوشش که جنس لایه بیرونی از قیر 20mic و یک لایه پوشش گالوانیزه بین لایه بیرونی و سطح لوله است و یک لایه ملات سیمان از داخل لولههرتن دلار570
26821نوشابه رژیمی 300cc به مارک آراک هرعدددلار0.06
26822نوشابه رژیمی 500cc به مارک آراک هرعدددلار0.1
26823نوشابه رژیمی 1500cc به مارک آراک هرعدددلار0.2
26824کیسه فریزر هرکیلوگرمدلار1.3
26825کیسه پلاستیکی برش خورده هرکیلوگرمدلار1.2
26826کیسه پلاستیکی به صورت رول هرکیلوگرمدلار1.1
26827منو اتیلن گلیکول استحصال شده از ضایعات پتروشیمی (با تایید آزمایشگاه و رعایت همزمانی)هرتن دلار210
26828دی اتیلن گلیکول استحصال شده از ضایعات پتروشیمی (با تایید آزمایشگاه و رعایت همزمانی)هرتن دلار190
26829میکس گلیکول استحصال شده از ضایعات پتروشیمی (با تایید آزمایشگاه و رعایت همزمانی)هرتن دلار170
2683027111190C3+هرتن دلار240.5248
2683129024100ارتوزایلنهرتن دلار722.2
2683229025000استایرن منومرهرتن دلار909.8892
2683329152100اسید استیکهرتن دلار377.706
2683429173600اسید ترفتالیکهرتن دلار691.4168
2683528141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار115
2683631021000اوره گرانولههرتن دلار197.064
2683731021000اوره پریلهرتن دلار198.8028
2683831021000اوره گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار197.064
2683931021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار198.8028
2684029051490ایزوبوتانولهرتن دلار607.2
26841آروماتیک سنگینهرتن دلار555.22
26842برش سنگینهرتن دلار366.3072
2684329022000بنزنهرتن دلار623.71032
2684427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار320.562684
2684529024300پارازایلینهرتن دلار758.0524
2684629094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار524.257492
2684731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار292.1
26848زایلین مخلوطهرتن دلار626.0232
2684929336100کریستال ملامینهرتن دلار928.5606
2685029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1545.6
2685129051100متانولهرتن دلار170.476
2685229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار452.18
2685329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار430.1
2685428151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار122.475
2685529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار763.6
2685629011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار369.88002
268573102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار148.35
2685839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1319.74
268593907PET N آمورف هرتن دلار931.663392
268603907PET S آمورف هرتن دلار940.386832
268613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1136.664232
268623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1154.983456
268633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1140.153608
268643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1158.472832
268653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1144.515328
268663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1162.834552
268673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1158.472832
268683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1185.515496
268693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1179.409088
268703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1207.324096
268713907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1187.260184
268723907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1215.175192
268733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1002.333376
268743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار993.994496
2687539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1017.34336
2687639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1044.027776
2687739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار991.492832
2687839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1009.838368
268793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار989.825056
268803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1007.336704
268813907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1021.5128
268823907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1049.031104
268833907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار989.825056
268843907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار998.163936
268853907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1014.841696
268863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1041.526112
26887390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار910.80184
268883901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار864.984
268893901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار869.584
26890390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار864.984
268913901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار883.384
268923901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار864.984
268933901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار864.984
268943901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ869.584
26895390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار864.984
26896390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار864.984
26897390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار864.984
268983901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار869.584
268993901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار869.584
2690039011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار806.42968
2690139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار951.38212
2690239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار901.784
2690339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار901.784
2690439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار901.784
2690539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار901.784
2690639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار951.38212
2690739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار901.784
2690839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار951.38212
2690939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار901.784
2691039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار901.784
2691139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار901.784
2691239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار901.784
2691339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420D951.38212
2691439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار901.784
2691539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار901.784
2691639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار901.784
2691739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار910.80184
2691839011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار920.184
2691939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار970.876
2692039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار957.812
2692139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار994.8719
2692239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1054.136
2692339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار876.346
2692439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار876.346
2692539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار876.346
2692639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار876.346
2692739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار876.346
2692839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار794.512
2692939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار808.59996
2693039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار810.40224
2693139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار824.82416
2693239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار826.29248
2693339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار794.512
2693439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار812.912
2693539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار834.2376
2693639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار852.6376
2693739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار794.512
2693839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار812.912
2693939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار794.512
2694039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار794.512
2694139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار812.912
2694239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار794.512
2694339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار794.512
2694439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار826.29248
2694539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار794.512
2694639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار812.912
2694739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار794.512
2694839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار794.512
2694939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار812.912
2695039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار812.912
2695139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار794.512
2695239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار812.912
2695339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار794.512
2695439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار812.912
2695539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار812.912
2695639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار794.512
2695739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار812.912
2695839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار812.912
2695939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار812.912
2696039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار812.912
2696139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار794.512
2696239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار812.912
2696339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار794.512
2696439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار812.912
2696539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار794.512
2696639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار812.912
2696739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار794.512
2696839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار812.912
2696939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار814.3748
2697039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار814.3748
2697139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار814.3748
2697239012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار879.106
2697339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار915.906
2697439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار879.106
2697539012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار879.106
2697639012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار879.106
2697739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار898.32388
2697839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار898.32388
2697934049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار426.36641
2698039012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار569.6249
2698139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1003.1358
2698239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1058.3841
2698339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1081.1334
2698439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1081.1334
2698539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1058.3841
2698639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1081.1334
2698739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1081.1334
269883903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1120.99125
269893903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1120.99125
269903903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1120.99125
269913903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1088.18175
269923903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1088.18175
269933903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1036.97225
269943903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1036.97225
269953903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1036.97225
269963903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.18335
269973903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار518.486125
269983903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.18335
269993903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1165.25475
270003903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1165.25475
270013903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1165.25475
270023903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1143.38175
270033903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1092.17225
270043903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1120.99125
270053903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1120.99125
270063903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1120.99125
270073903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1088.18175
2700839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1120.99125
2700939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1120.99125
2701039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1120.99125
2701139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1088.18175
270123903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1077.24525
270133903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1077.24525
270143903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1077.24525
270153903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1031.24525
270163903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1017.44525
270173903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1017.44525
270183903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.44525
270193903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.44525
2702039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2702139031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1144.300416
270223902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1115.57544
270233902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
270243902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
270253902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
270263902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
270273902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
270283902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
270293902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1143.17544
270303902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
270313902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1017.13544
270323902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار994.13544
270333902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار984.93544
270343902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1115.57544
270353902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1115.57544
270363902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1115.57544
270373902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1115.57544
270383902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1143.17544
270393902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1196.53544
270403902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1139.49544
270413902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار984.93544
270423902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1115.57544
270433902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار984.93544
270443902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار984.93544
270453902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار984.93544
270463902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1115.57544
270473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1115.57544
270483902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
270493902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار984.93544
270503902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1044.73544
270513902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1115.57544
2705239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2705339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1036.62288
2705439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2705539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1036.62288
27056390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1036.62288
2705739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار984.93544
2705839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1017.13544
2705939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار984.93544
2706039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2706139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار984.93544
2706239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار984.93544
2706339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار984.93544
2706439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2706539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار984.93544
2706639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1078.31544
2706739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1078.31544
2706839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار984.93544
2706939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار984.93544
2707039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار984.93544
2707139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار984.93544
2707239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار984.93544
2707339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار984.93544
2707439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار984.93544
2707539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار984.93544
2707639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار984.93544
2707739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار984.93544
2707839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1036.62288
2707939021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1115.57544
2708039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار984.93544
2708139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار984.93544
2708239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار984.93544
2708339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار984.93544
2708439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2708539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2708639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار984.93544
2708739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار984.93544
2708839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار984.93544
2708939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار984.93544
2709039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار984.93544
2709139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار984.93544
2709239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1662.44
2709339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1115.57544
2709439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1139.49544
270953902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1115.57544
270963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1115.57544
270973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
2709839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2709939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2710039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1662.44
2710139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2710239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2710339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
271043904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار767.7515
271053904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار767.7515
271063904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار767.7515
271073904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار805.759
271083904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار767.7515
271093904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار790.556
271103904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار744.947
271113904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار805.759
271123904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار744.947
271133904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار744.947
271143904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار805.759
271153904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار744.947
271163904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار744.947
271173904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار744.947
2711829221500تری اتانول آمینهرتن دلار842
2711929221110منو اتانول آمینهرتن دلار943
2712029221220دی اتانول آمین هرتن دلار888
2712114626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار89.24
2712214626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار91.54
2712314626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار92.84
2712414626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار99.24
2712514626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار101.54
2712614626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار102.84
27127146260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار64.51
27128146260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار66
27129146260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28)هرتن دلار66.85
2713014626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار55.34
2713114626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار57.14
2713214626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار59.54
2713314626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار61.24
2713414626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار66.04
2713514626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار67.54
2713614626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار70.24
2713714626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار53.04
2713814626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار55.04
2713914626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار56.44
2714014626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار58.14
2714114626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار60.14
2714214626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار63.54
2714314626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار67.56
2714414626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار69.06
2714514626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/24 الی 98/04/28) هرتن دلار70.56
2714614726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار86.6
2714714726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار88.9
2714814726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار90.2
2714914726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار96.6
2715014726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار98.9
2715114726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار100.2
27152147260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار62.79
27153147260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار64.29
27154147260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04)هرتن دلار65.13
2715514726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار52
2715614726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار53.8
2715714726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار56.2
2715814726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار57.9
2715914726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار62.4
2716014726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار63.9
2716114726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار66.6
2716214726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار51.7
2716314726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار52.7
2716414726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار54.1
2716514726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار54.8
2716614726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار57.8
2716714726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار61.2
2716814726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار65
2716914726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار66.5
2717014726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/04/31 الی 98/05/04) هرتن دلار68
2717127111190C3+هرتن دلار241.36384
2717229024100ارتوزایلنهرتن دلار703.8
2717329025000استایرن منومرهرتن دلار892.584
2717429152100اسید استیکهرتن دلار382.398
2717529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار678.7392
2717628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار115
2717731021000اوره گرانولههرتن دلار197.064
2717831021000اوره پریلهرتن دلار198.8028
2717929051490ایزوبوتانولهرتن دلار598
27180آروماتیک سنگینهرتن دلار560.694
27181برش سنگینهرتن دلار359.3474
2718229022000بنزنهرتن دلار627.813428
2718327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار320.681088
2718429024300پارازایلینهرتن دلار751.962
2718529221500تری اتانول آمینهرتن دلار842.076
2718629094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار530.65738
2718731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار292.1
27188زایلین مخلوطهرتن دلار630.7704
2718929336100کریستال ملامینهرتن دلار909.8018
2719029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1568.6
2719129051100متانولهرتن دلار174.708
2719229221110منو اتانول آمینهرتن دلار943
2719329221220دی اتانول آمینهرتن دلار887.8
2719429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار457.7
2719529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار434.7
2719629051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار903.762
2719728151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار119.6
2719829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار763.6
2719929011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار370.01664
272003102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار136.85
2720139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1303.64
272023907PET N آمورف هرتن دلار911.81568
272033907PET S آمورف هرتن دلار920.35328
272043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1069.76128
272053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1087.69024
272063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1073.17632
272073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1091.10528
272083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1077.44512
272093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1095.37408
272103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1091.10528
272113907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1117.57184
272123907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1111.59552
272133907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1138.91584
272143907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1119.27936
272153907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1146.59968
272163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار948.662784
272173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار940.427864
2721839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار963.48564
2721939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار989.837384
2722039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار937.957388
2722139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار956.074212
272223907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار936.310404
272233907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار953.603736
272243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار967.6031
272253907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار994.778336
272263907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار936.310404
272273907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار944.545324
272283907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار961.015164
272293907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار987.366908
27230390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار903.36824
272313901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار858.084
272323901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار862.684
27233390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار858.084
272343901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار876.484
272353901پلی اتیلن سبک خطی 0410AA858.084
272363901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار858.084
272373901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار862.684
272383901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار858.084
272393901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار858.084
272403901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار858.084
272413901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار862.684
272423901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار862.684
2724339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار806.42968
2724439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار943.61732
2724539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار894.424
2724639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار894.424
2724739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار894.424
2724839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار894.424
2724939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار943.61732
2725039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار894.424
2725139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار943.61732
2725239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار894.424
2725339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار894.424
2725439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00894.424
2725539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار894.424
2725639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار943.61732
2725739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار894.424
2725839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار894.424
2725939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار894.424
2726039011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار903.36824
2726139011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار912.824
2726239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار970.876
2726339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار957.812
2726439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار994.8719
2726539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1053.676
2726639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار870.366
2726739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار870.366
2726839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار870.366
2726939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار870.366
2727039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار870.366
2727139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار794.512
2727239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار808.59996
2727339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار810.40224
2727439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار824.82416
2727539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار826.29248
2727639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار794.512
2727739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار812.912
2727839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار834.2376
2727939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار852.6376
2728039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار794.512
2728139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار812.912
2728239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار794.512
2728339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار794.512
2728439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار812.912
2728539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار794.512
2728639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار794.512
2728739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار826.29248
2728839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار794.512
2728939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار812.912
2729039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار794.512
2729139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار794.512
2729239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار812.912
2729339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار812.912
2729439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار794.512
2729539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار812.912
2729639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار794.512
2729739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار812.912
2729839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار812.912
2729939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار794.512
2730039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار812.912
2730139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار812.912
2730239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار812.912
2730339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار812.912
2730439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار794.512
2730539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار812.912
2730639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار794.512
2730739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار812.912
2730839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار794.512
2730939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار812.912
2731039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار794.512
2731139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار812.912
2731239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار814.3748
2731339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار814.3748
2731439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار814.3748
2731539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار873.126
2731639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار909.926
2731739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار873.126
2731839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار873.126
2731939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار873.126
2732039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار892.46348
2732139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار892.46348
2732234049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار423.46611
2732339012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار565.7379
2732439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار983.9676
2732539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1038.1602
2732639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1060.4748
2732739031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1060.4748
2732839031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1038.1602
2732939031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1060.4748
2733039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1060.4748
273313903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1118.63375
273323903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1118.63375
273333903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1118.63375
273343903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1085.89325
273353903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1085.89325
273363903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1034.75275
273373903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1034.75275
273383903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1034.75275
273393903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار620.85165
273403903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار517.376375
273413903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار620.85165
273423903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1162.92025
273433903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1162.92025
273443903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1162.92025
273453903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1141.09325
273463903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1089.95275
273473903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.63375
273483903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.63375
273493903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.63375
273503903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1085.89325
2735139031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1118.63375
2735239031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1118.63375
2735339031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1118.63375
2735439031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1085.89325
273553903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1074.97975
273563903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1074.97975
273573903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1074.97975
273583903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1028.97975
273593903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1015.17975
273603903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1015.17975
273613903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار969.17975
273623903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار969.17975
2736339152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2736439031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1135.137216
273653902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1115.57544
273663902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
273673902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
273683902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
273693902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
273703902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.57544
273713902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
273723902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1143.17544
273733902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.37544
273743902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1017.13544
273753902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار994.13544
273763902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار984.93544
273773902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1115.57544
273783902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1115.57544
273793902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1115.57544
273803902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1115.57544
273813902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1143.17544
273823902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1196.53544
273833902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1139.49544
273843902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار984.93544
273853902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1115.57544
273863902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار984.93544
273873902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار984.93544
273883902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار984.93544
273893902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1115.57544
273903902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1115.57544
273913902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
273923902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار984.93544
273933902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1044.73544
273943902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1115.57544
2739539021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2739639021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1036.62288
2739739021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1027.42288
2739839021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1036.62288
27399390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1036.62288
2740039021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار984.93544
2740139021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1017.13544
2740239021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار984.93544
2740339021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2740439021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار984.93544
2740539021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار984.93544
2740639021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار984.93544
2740739021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار984.93544
2740839021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار984.93544
2740939021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1078.31544
2741039021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1078.31544
2741139021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار984.93544
2741239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار984.93544
2741339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار984.93544
2741439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار984.93544
2741539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار984.93544
2741639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار984.93544
2741739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار984.93544
2741839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار984.93544
2741939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار984.93544
2742039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار984.93544
2742139021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1036.62288
2742239021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار#N/A
2742339021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار984.93544
2742439021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار984.93544
2742539021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار984.93544
2742639021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار984.93544
2742739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2742839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار984.93544
2742939021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار984.93544
2743039021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار984.93544
2743139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار984.93544
2743239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار984.93544
2743339021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار984.93544
2743439021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار984.93544
2743539021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1662.44
2743639021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1115.57544
2743739021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1139.49544
274383902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1115.57544
274393902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1115.57544
274403902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.61544
2744139074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2744239074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2744339074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1662.44
2744439074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2744539074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
2744639074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1662.44
274473904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار767.7515
274483904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار767.7515
274493904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار767.7515
274503904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار805.759
274513904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار767.7515
274523904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار790.556
274533904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار744.947
274543904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار805.759
274553904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار744.947
274563904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار744.947
274573904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار805.759
274583904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار744.947
274593904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار744.947
274603904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار744.947
27461زیره سبز خشکهرکیلوگرمدلار3.85
27462نفت سفید هرتن دلار626.79
27463انواع نفتگازهرتن دلار588.97
27464نفت کوره 180هرتن دلار413.94
27465نفت کوره 380هرتن دلار405.37
27466بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار650.165
27467پروپانهرتن دلار512.95
27468بوتانهرتن دلار530.1
27469نفتاهرتن دلار544.17
27470بنزین معمولیهرتن دلار637.16
27471بلندینگ نفتا هرتن دلار627
27472پنتانهرتن دلار571.52
27473سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار682.94
27474گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار524.1
27475لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار475.87
27476لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار488.28
27477نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار689.7
27478آیزوریسایکلهرتن دلار639.65
27479حلال 410هرتن دلار699.04
27480وکیوم باتوم هرتن دلار304.5
27481نفت سفید هرتن دلار641.4
27482انواع نفتگازهرتن دلار603.47
27483نفت کوره 180هرتن دلار417.73
27484نفت کوره 380هرتن دلار404.56
27485بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار654.84
27486پروپانهرتن دلار491.9
27487بوتانهرتن دلار483.5
27488نفتاهرتن دلار555.31
27489بنزین معمولیهرتن دلار641.74
27490گوگرد گرانول (F.O.B بندر عسلویه) هرتن دلار90.5
27491بلندینگ نفتا هرتن دلار641.38
27492پنتانهرتن دلار584.05
27493سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار698.14
27494گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار489.8
27495لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار480.47
27496لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار493
27497نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار705.52
27498آیزوریسایکلهرتن دلار645.83
27499حلال 410هرتن دلار730.79
27500وکیوم باتوم هرتن دلار291
27501نفت سفید هرتن دلار582.23
27502انواع نفتگازهرتن دلار547.82
27503نفت کوره 180هرتن دلار377.16
27504نفت کوره 380هرتن دلار364.15
27505بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار564.57
27506پروپانهرتن دلار378.95
27507بوتانهرتن دلار361
27508نفتاهرتن دلار465.32
27509بنزین معمولیهرتن دلار553.28
27510گوگرد گرانول (F.O.B بندر عسلویه) هرتن دلار85.5
27511بلندینگ نفتا هرتن دلار582.33
27512پنتانهرتن دلار488.59
27513سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار600.51
27514گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار364.5
27515لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار433.73
27516لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار445.05
27517نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار640.56
27518آیزوریسایکلهرتن دلار583.02
27519حلال 410هرتن دلار606.41
27520وکیوم باتوم هرتن دلار260
27521اکسل ماشین آلات سنگین - کپه نگهدارنده 11466هرعدد دلار0.54
27522اکسل ماشین آلات سنگین - کپه یاتاقان 11170هرعدد دلار0.30
27523اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 140365 - 11920هرعدد دلار29.99
27524اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 132749 - 11364هرعدد دلار25.40
27525اکسل ماشین آلات سنگین - محفظه دیفرانسیل 134909=134910/405403=1/19152 هرعدد دلار19.20
27526اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 126895-19743هرعدد دلار10.68
27527اکسل ماشین آلات سنگین - محفظه دیفرانسیل 137972-137981- 137980-18/18969 هرعدد دلار17.77
27528اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 380493-396237هرعدد دلار24.41
27529اکسل ماشین آلات سنگین - نگهدارنده بلبرینگ 147017-12904هرعدد دلار26.60
27530اکسل ماشین آلات سنگین - دیسک ترمز 149033-10461هرعدد دلار16.59
27531اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 147452-12958هرعدد دلار19.73
27532اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 146413-12809هرعدد دلار27.26
27533اکسل ماشین آلات سنگین - نگهدارنده اکسل جلو 446548-446547هرعدد دلار20.5
27534اکسل ماشین آلات سنگین - محفظه دیفرانسیل 468022-11419/11419 هرعدد دلار30.12
27535اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 145117-12636هرعدد دلار32.25
27536اکسل ماشین آلات سنگین - درپوش محفظه دیفرانسیل 440537-12155 هرعدد دلار11.74
27537اکسل ماشین آلات سنگین - توپی چرخ 145062-11531هرعدد دلار31.69
27538اکسل ماشین آلات سنگین - کپه نگهدارنده 11170-131834هرعدد دلار1.05
27539اکسل ماشین آلات سنگین - محفظه دیفرانسیل 381074-381075هرعدد دلار13.87
27540گل گاو زبان خشک شدههرکیلوگرمدلار44.39285714
27541علف گاوزبان با برگ و ساقه (بدون گل گیاه گاوزبان)هرکیلوگرمدلار1.5
27542تایل گچی هرمترمربعدلار1.05
2754327111190C3+هرتن دلار241.36384
2754429024100ارتوزایلنهرتن دلار687.7
2754529025000استایرن منومرهرتن دلار854.4914
2754629152100اسید استیکهرتن دلار401.166
2754729173600اسید ترفتالیکهرتن دلار654.8468
2754828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار115
2754931021000اوره گرانولههرتن دلار187.68
2755031021000اوره پریلهرتن دلار194.2948
2755129051490ایزوبوتانولهرتن دلار598
27552آروماتیک سنگینهرتن دلار554.438
27553برش سنگینهرتن دلار301.8244
2755429022000بنزنهرتن دلار603.697008
2755527101210بنزین پیرولیزهرتن دلار291.571644
2755629024300پارازایلینهرتن دلار715.4932
2755729221500تری اتانول آمینهرتن دلار842.076
2755829094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار498.65794
2755931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار296.24
27560زایلین مخلوطهرتن دلار584.246
2756129336100کریستال ملامینهرتن دلار909.8018
2756229291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1568.6
2756329051100متانولهرتن دلار168.36
2756429221110منو اتانول آمینهرتن دلار943
2756529221220دی اتانول آمینهرتن دلار887.8
2756629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار430.1
2756729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار420.9
2756829051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار