تعرفه گمرکی سال 99 و 1400

نکته:

در بخش زیر شما می توانید کد تعرفه و نام کالا را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می تواندی صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

بارگزاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید

ردیفکد تعرفهعنوانحقوق ورودیوضعیت تعرفهگروه کالایی مندرج در سامانه
11012100ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات27
21012910ـ ـ ـ اسب برای مسابقه26غیرفعال - ممنوع الورود4
31012990ـ ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود27
41013000ـ الاغ5غیرفعال - ممنوع الورود4
51019000ـ سایر32غیرفعال - ممنوع الورود4
61022110ـ ـ ـ گاو شیری5فعال - مجاز به واردات1
71022120ـ ـ ـ گاو گوشتی5فعال - مجاز به واردات1
81022130--- گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)5فعال - مجاز به واردات22
91022140--- گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)5فعال - مجاز به واردات1
101022190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
111022900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات21
121023100ـ ـ مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات22
131023900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
141029000ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات22
151031000ـ مولد نژاد خالص5غیرفعال - ممنوع الورود4
161039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كیلوگرم5غیرفعال - ممنوع الورود4
171039200ـ ـ به وزن 50 كیلوگرم یا بیشتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
181041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات1
191041090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات21
201042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات1
211042090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات25
221051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یكروزه5فعال - مجاز به واردات1
231051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یكروزه5فعال - مجاز به واردات1
241051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه5فعال - مجاز به واردات1
251051140ـ ـ ـ جوجه مادر یكروزه تخم‌گذار 5فعال - مجاز به واردات1
261051150ـ ـ ـ جوجه یكروزه گوشتی 5فعال - مجاز به واردات1
271051160ـ ـ ـ جوجه یكروزه تخمگذار5فعال - مجاز به واردات22
281051190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
291051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات1
301051220ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون5فعال - مجاز به واردات21
311051290ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
321051310ـ ـ ـ جوجه یكروزه مرغابی و اردک مولد5فعال - مجاز به واردات22
331051390ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات2
341051410ـ ـ ـ جوجه یكروزه غاز مولد15فعال - مجاز به واردات22
351051490ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات27
361051500ـ ـ مرغ شاخدار15فعال - مجاز به واردات27
371059410ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری55فعال - مجاز به واردات27
381059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار55فعال - مجاز به واردات27
391059490ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات2
401059900ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات2
411061110ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)5فعال - مجاز به واردات1
421061190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات2
431061210--- برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)5فعال - مجاز به واردات22
441061290ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
451061310--- مولد نژاد خالص5فعال - مجاز به واردات22
461061390--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
471061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی20فعال - مجاز به واردات27
481061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی55غیرفعال - ممنوع الورود27
491061920ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای تحقیقات پزشكی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما5غیرفعال - ممنوع الورود25
501061930ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشكی و آزمایشگاهی5غیرفعال - ممنوع الورود25
511061990ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
521062010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی)5فعال - مجاز به واردات27
531062090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
541063110ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم ‌سازی)5فعال - مجاز به واردات25
551063190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
561063210ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشكی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی5فعال - مجاز به واردات25
571063290ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
581063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 5فعال - مجاز به واردات22
591063320ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 20فعال - مجاز به واردات25
601063330ـ ـ ـ جوجه یكروزه شترمرغ5فعال - مجاز به واردات22
611063390ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
621063910ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی و سرم­سازی)5فعال - مجاز به واردات25
631063920ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ5فعال - مجاز به واردات27
641063990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
651064110ـ ـ ـ كلنی زنبور عسل32فعال - مجاز به واردات2
661064120ـ ـ ـ ملكه زنبور عسل10فعال - مجاز به واردات22
671064130ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
681064900ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
691069010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشكی، آزمایشگاهی ‌و سرم­­سازی)5فعال - مجاز به واردات25
701069020ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانیسم (عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بیماریها و علف‌های هرزه)5فعال - مجاز به واردات1
711069090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
722011010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26فعال - مجاز به واردات22
732011090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات22
742012010ـ ـ ـ ران26فعال - مجاز به واردات22
752012020ـ ـ ـ راسته26فعال - مجاز به واردات22
762012030ـ ـ ـ سردست و سینه26فعال - مجاز به واردات22
772012090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات22
782013010ـ ـ ـ ران4فعال - مجاز به واردات21
792013020ـ ـ ـ راسته4فعال - مجاز به واردات21
802013030ـ ـ ـ سردست و سینه4فعال - مجاز به واردات21
812013090ـ ـ ـ سایر4فعال - مجاز به واردات21
822021010ـ ـ ـ گوساله (Veal)4فعال - مجاز به واردات21
832021090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات22
842022010ـ ـ ـ ران26فعال - مجاز به واردات22
852022020ـ ـ ـ راسته26فعال - مجاز به واردات22
862022030ـ ـ ـ سردست و سینه26فعال - مجاز به واردات22
872022090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات22
882023010ـ ـ ـ ران4فعال - مجاز به واردات21
892023020ـ ـ ـ راسته4فعال - مجاز به واردات21
902023030ـ ـ ـ سردست و سینه4فعال - مجاز به واردات21
912023090ـ ـ ـ سایر4فعال - مجاز به واردات21
922031100ـ ـ لاشه یا شقه15غیرفعال - ممنوع الورود4
932031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
942031900ـ ـ سایر15غیرفعال - ممنوع الورود4
952032100ـ ـ لاشه یا شقه15غیرفعال - ممنوع الورود4
962032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
972032900ـ ـ سایر15غیرفعال - ممنوع الورود4
982041000ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌كرده4فعال - مجاز به واردات21
992042100ـ ـ لاشه یا شقه4فعال - مجاز به واردات21
1002042200ـ ـ سایر قطعات با استخوان4فعال - مجاز به واردات21
1012042300ـ ـ بیاستخوان5فعال - مجاز به واردات22
1022043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد4فعال - مجاز به واردات21
1032044100ـ ـ لاشه یا شقه4فعال - مجاز به واردات21
1042044200ـ ـ سایر قطعات با استخوان4فعال - مجاز به واردات21
1052044300ـ ـ بیاستخوان4فعال - مجاز به واردات21
1062045000ـ گوشت بز5فعال - مجاز به واردات22
1072050000گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
1082061000ـ از نوع گاو، تازه یا سرد كرده40غیرفعال - ممنوع الورود27
1092062100ـ ـ زبان40غیرفعال - ممنوع الورود27
1102062200ـ ـ جگر40غیرفعال - ممنوع الورود27
1112062900ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود27
1122063000ـ از نوع خوك، تازه یا سردكرده5غیرفعال - ممنوع الورود4
1132064100ـ ـ جگر5غیرفعال - ممنوع الورود4
1142064900ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
1152068000ـ سایر، تازه یا سردكرده40غیرفعال - ممنوع الورود4
1162069000ـ سایر، منجمد40فعال - مجاز به واردات27
1172071100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده26غیرفعال - ممنوع الورود1
1182071200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد26فعال - مجاز به واردات1
1192071310ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 55فعال - مجاز به واردات2
1202071320ـ ـ ـ احشاء 55فعال - مجاز به واردات2
1212071330ـ ـ ـ پای مرغ55فعال - مجاز به واردات2
1222071390ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات2
1232071410ـ ـ ـ خمیر55غیرفعال - ممنوع الورود2
1242071420ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 55فعال - مجاز به واردات2
1252071430ـ ـ ـ احشاء 55فعال - مجاز به واردات2
1262071440ـ ـ ـ پای مرغ55فعال - مجاز به واردات2
1272071490ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود2
1282072400ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1292072500ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1302072600ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1312072710ـ ـ ـ خمیر55فعال - مجاز به واردات2
1322072790ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات2
1332074100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1342074200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1352074300ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده55فعال - مجاز به واردات2
1362074400ـ ـ سایر، تازه یا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1372074500ـ ـ سایر، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1382075100ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده55فعال - مجاز به واردات26
1392075200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1402075300ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده55فعال - مجاز به واردات2
1412075410ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده به­صورت قطعات تازه یا سرد کرده55فعال - مجاز به واردات2
1422075490ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات2
1432075510ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده به­صورت قطعات منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1442075520ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به­صورت قطعات تازه یا منجمد55فعال - مجاز به واردات2
1452075590ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات2
1462076000ـ مرغ شاخدار55فعال - مجاز به واردات2
1472081000ـ از خرگوش اهلی یا وحشی20غیرفعال - ممنوع الورود2
1482083000ـ از میمون‌ها (Primates)20غیرفعال - ممنوع الورود2
1492084000ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوك‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های كوچك دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فك‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedia) 20غیرفعال - ممنوع الورود2
1502085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دریایی)20غیرفعال - ممنوع الورود2
1512086000ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)20غیرفعال - ممنوع الورود22
1522089000ـ سایر20غیرفعال - ممنوع الورود2
1532091000ـ از خوك‌ها 5غیرفعال - ممنوع الورود4
1542099000ـ‌ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
1552101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان5غیرفعال - ممنوع الورود4
1562101200ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
1572101900ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
1582102000ـ گوشت حیوانات از نوع گاو40غیرفعال - ممنوع الورود2
1592109100-- از میمون40غیرفعال - ممنوع الورود4
1602109200-- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوك‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های كوچك دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فك‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهیها (پستانداران از گونه Pinnipedia). 32غیرفعال - ممنوع الورود2
1612109300-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی)32غیرفعال - ممنوع الورود2
1622109900-- سایر32غیرفعال - ممنوع الورود2
1633011100ـ ـ آب شیرین15فعال - مجاز به واردات27
1643011900ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات27
1653019110ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش5فعال - مجاز به واردات22
1663019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده5فعال - مجاز به واردات21
1673019190ـ ـ ـ‌ سایر 32فعال - مجاز به واردات27
1683019200ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)26غیرفعال - ممنوع الورود4
1693019310ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش5فعال - مجاز به واردات22
1703019390ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات27
1713019400ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)5غیرفعال - ممنوع الورود27
1723019500ـ ـ ماهیهای تن بلوفین جنوب (thunnus maccoyii) 5فعال - مجاز به واردات27
1733019910ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش5فعال - مجاز به واردات1
1743019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی5فعال - مجاز به واردات1
1753019990ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
1763021100-- قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)40فعال - مجاز به واردات27
1773021300ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)26فعال - مجاز به واردات27
1783021400ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.26فعال - مجاز به واردات27
1793021900ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
1803022100ـ ـ هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis) 26فعال - مجاز به واردات27
1813022200ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)26فعال - مجاز به واردات27
1823022300ـ ـ كفشك ماهیان )گونه (Solea 26فعال - مجاز به واردات27
1833022400ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)26فعال - مجاز به واردات27
1843022900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
1853023100ـ ـ آلباكور 10فعال - مجاز به واردات27
1863023200ـ ـ یلوفین 10فعال - مجاز به واردات27
1873023300ـ ـ‌اسكیپ جك یا بونیت با شكم راه راه5فعال - مجاز به واردات27
1883023400ـ ـ بیگ آی 10فعال - مجاز به واردات27
1893023500ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 10فعال - مجاز به واردات27
1903023600ـ ـ تن بلوفین جنوب 10فعال - مجاز به واردات27
1913023900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
1923024100-- شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)5فعال - مجاز به واردات27
1933024200-- ماهی آنچوی.5فعال - مجاز به واردات27
1943024300-- ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی كوچك (sprsttus sparttus)5فعال - مجاز به واردات27
1953024410ـ ـ ـ بلومكرل 26فعال - مجاز به واردات27
1963024490ـ ـ ـ سایر 15فعال - مجاز به واردات27
1973024500ـ ـ جك و هورس مكرل 26فعال - مجاز به واردات27
1983024600ـ ـ كوبیا 5فعال - مجاز به واردات27
1993024700ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی5فعال - مجاز به واردات27
2003024900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
2013025100-- ماهی كاد 5غیرفعال - ممنوع الورود4
2023025200-- ماهی هاد داك 5فعال - مجاز به واردات27
2033025300-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens)5فعال - مجاز به واردات27
2043025400-- ماهی هیك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5فعال - مجاز به واردات27
2053025500-- زغال ماهی آلاسكا (تراگرا کالکوگراما)5فعال - مجاز به واردات27
2063025600-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 5فعال - مجاز به واردات27
2073025900-- سایر 5فعال - مجاز به واردات27
2083027100ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)55فعال - مجاز به واردات27
2093027200ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)40فعال - مجاز به واردات27
2103027300ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)40فعال - مجاز به واردات27
2113027400ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)26غیرفعال - ممنوع الورود4
2123027900ـ ـ سایر 26فعال - مجاز به واردات27
2133028100ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر كوسه‌ماهیها 40غیرفعال - ممنوع الورود4
2143028200ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
2153028300ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)40غیرفعال - ممنوع الورود4
2163028400ـ ـ ماهی سیباس (Dicentrarchus spp.)32فعال - مجاز به واردات27
2173028500ـ ـ ماهی سیبریم (Sparidae) 20فعال - مجاز به واردات27
2183028900ـ ـ سایر 26فعال - مجاز به واردات27
2193029100ـ ـ جگر، تخم و منی5فعال - مجاز به واردات27
2203029200ـ ـ باله­های کوسه55فعال - مجاز به واردات27
2213029900ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
2223031100ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال كلمبیا 20فعال - مجاز به واردات27
2233031200ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 26فعال - مجاز به واردات27
2243031300ـ ـ ماهیهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) 5فعال - مجاز به واردات27
2253031400ـ ـ ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
2263031900ـ ـ‌ سایر32فعال - مجاز به واردات27
2273032300ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)55فعال - مجاز به واردات27
2283032400ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2293032500ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه­های مگالوبراما)55فعال - مجاز به واردات27
2303032600ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)26غیرفعال - ممنوع الورود4
2313032900ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات27
2323033100ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)20فعال - مجاز به واردات27
2333033200ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)20فعال - مجاز به واردات27
2343033300ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea)26فعال - مجاز به واردات27
2353033400ـ ـ ماهی­های توربوت (پستا ماکسیما)20فعال - مجاز به واردات27
2363033900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
2373034100ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)15فعال - مجاز به واردات27
2383034200ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)5فعال - مجاز به واردات22
2393034300ـ ـ اسكیپ جك یا بونیتو با شكم راه راه5فعال - مجاز به واردات22
2403034400ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)5فعال - مجاز به واردات25
2413034500ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)20فعال - مجاز به واردات25
2423034600ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)15فعال - مجاز به واردات25
2433034900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
2443035100ـ ـ شاه‌ماهیها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)5فعال - مجاز به واردات27
2453035300ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی كوچك (Sprattus sprattus) 26فعال - مجاز به واردات27
2463035410ـ ـ ـ بلو مكرل5فعال - مجاز به واردات22
2473035490ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات22
2483035500ـ ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trachurus spp)32فعال - مجاز به واردات27
2493035600ـ ـ ماهی كوبیا(Rachycentron canadum) 32فعال - مجاز به واردات27
2503035700ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)10فعال - مجاز به واردات27
2513035900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
2523036300ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)5فعال - مجاز به واردات27
2533036400ـ ـ ماهی هداك (Melanogrammus aeglefinus)5فعال - مجاز به واردات27
2543036500ـ ـ زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens)26فعال - مجاز به واردات27
2553036600ـ ـ ماهی هیك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5فعال - مجاز به واردات27
2563036700ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)32فعال - مجاز به واردات27
2573036800ـ‌‌ ـ ماهیبلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 5فعال - مجاز به واردات27
2583036900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات27
2593038100ـ ـ سگ ماهی و انواع كوسه‌ها 26غیرفعال - ممنوع الورود4
2603038200ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2613038300ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)26غیرفعال - ممنوع الورود4
2623038400ـ ـ ماهی سیباس (Dicentrarchus spp.)32فعال - مجاز به واردات27
2633038900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات25
2643039100ـ ـ جگر، تخم و منی26فعال - مجاز به واردات27
2653039200ـ ـ باله­های کوسه55فعال - مجاز به واردات27
2663039900ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
2673043100ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)55فعال - مجاز به واردات27
2683043200ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2693043300ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)40فعال - مجاز به واردات27
2703043900ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات27
2713044100ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho) 40فعال - مجاز به واردات27
2723044200ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
2733044300ـ ـ ماهیهای پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)40فعال - مجاز به واردات27
2743044400ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae40فعال - مجاز به واردات27
2753044500-- نیزه ماهی (xiphias gladius)40فعال - مجاز به واردات27
2763044600-- ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)55فعال - مجاز به واردات27
2773044700-- سگ ماهی و سایر کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
2783044800-- پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
2793044900-- سایر 40فعال - مجاز به واردات27
2803045100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما40فعال - مجاز به واردات27
2813045200ـ ـ ماهی آزاد 40فعال - مجاز به واردات27
2823045300ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae40فعال - مجاز به واردات27
2833045400ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)40فعال - مجاز به واردات27
2843045500ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2853045600-- سگ ماهی و سایر کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
2863045700-- پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
2873045900ـ ـ سایر 40فعال - مجاز به واردات27
2883046100ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)55فعال - مجاز به واردات25
2893046200ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2903046300ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)26فعال - مجاز به واردات27
2913046900ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات27
2923047100ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)26فعال - مجاز به واردات27
2933047200ـ ـ ماهی هادداك (Melanogrammus aeglefinus)40فعال - مجاز به واردات27
2943047300ـ ـ زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens)55فعال - مجاز به واردات27
2953047400ـ ـ ماهی هیك (Merluccius spp. Urophycis spp.)26فعال - مجاز به واردات27
2963047500ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )26فعال - مجاز به واردات27
2973047900ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات25
2983048100ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)40فعال - مجاز به واردات27
2993048200ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
3003048300ـ ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)40فعال - مجاز به واردات27
3013048400ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)32فعال - مجاز به واردات27
3023048500ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)55فعال - مجاز به واردات27
3033048600ـ ـ شاه‌ماهیها (Clupea harengus, Clupea pallasii)55فعال - مجاز به واردات27
3043048700ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 26فعال - مجاز به واردات22
3053048800-- سگ ماهی، سایر کوسه­ها، پرتوماهی­ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)40فعال - مجاز به واردات27
3063048900ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات27
3073049100ـ ـ شمشیرماهی 32فعال - مجاز به واردات27
3083049200ـ ـ ماهی نیش دندان 32غیرفعال - ممنوع الورود4
3093049300ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما40فعال - مجاز به واردات27
3103049400ـ ـ زغال ماهی آلاسكا (تراگارا کالکوگراما) 40فعال - مجاز به واردات27
3113049500ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی آلاسكا (تراگارا چالکوگراما) 40غیرفعال - ممنوع الورود27
3123049600ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
3133049700ـ ـ پرتوماهی­ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)40غیرفعال - ممنوع الورود4
3143049900ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود27
3153051000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراك انسان5فعال - مجاز به واردات27
3163052000ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک20فعال - مجاز به واردات27
3173053100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما10فعال - مجاز به واردات27
3183053200ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae10فعال - مجاز به واردات27
3193053900ـ ـ سایر 10فعال - مجاز به واردات27
3203054100ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube sal15فعال - مجاز به واردات27
3213054200ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)15غیرفعال - ممنوع الورود27
3223054300ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)55فعال - مجاز به واردات27
3233054400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما55فعال - مجاز به واردات27
3243054900ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات27
3253055100ـ ـ ماهی كاد باگونه های (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)10فعال - مجاز به واردات27
3263055200ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما55فعال - مجاز به واردات27
3273055300ـ ـ ماهی­های از خانواده­های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی­های کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)55فعال - مجاز به واردات27
3283055400- شاه­ماهی­ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبرا55فعال - مجاز به واردات27
3293055900ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
3303056100ـ ـ شاه‌ماهی Herring)) (Clupea pallasii Clupea harengus)10فعال - مجاز به واردات27
3313056200ـ ـ ماهی كاد با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)10فعال - مجاز به واردات27
3323056300ـ ـ ماهیكیلكا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)15فعال - مجاز به واردات27
3333056400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، ما20غیرفعال - ممنوع الورود27
3343056900ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
3353057100ـ ـ باله كوسه 55فعال - مجاز به واردات27
3363057200ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 55فعال - مجاز به واردات27
3373057900ـ ـ سایر 55فعال - مجاز به واردات27
3383061100ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus20غیرفعال - ممنوع الورود4
3393061200ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
3403061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
3413061500ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3423061600ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)55فعال - مجاز به واردات27
3433061700ـ ـ سایر انواع میگو 55فعال - مجاز به واردات27
3443061900ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شكل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراك انسان32فعال - مجاز به واردات27
3453063100-- لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ­های دریائی (گونه­های پالینوروس، گونه­های پانو لیروس، گونه­های ژاسوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3463063200-- شاه میگوها (گونه­های هوماروس)32فعال - مجاز به واردات27
3473063300-- خرچنگ­ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
3483063400-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55فعال - مجاز به واردات27
3493063510--- میگو مولد زنده برای تکثیر5فعال - مجاز به واردات1
3503063520--- پست لارو و میگوی زنده10فعال - مجاز به واردات2
3513063590--- سایر55فعال - مجاز به واردات2
3523063610--- میگو مولد نژاد برای تکثیر5فعال - مجاز به واردات1
3533063620--- پست لارو و میگوی زنده5فعال - مجاز به واردات2
3543063690--- سایر32فعال - مجاز به واردات2
3553063900-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5فعال - مجاز به واردات27
3563069100-- لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3573069200-- لابسترها (گونه­های­ هوماروس)32غیرفعال - ممنوع الورود4
3583069300-- خرچنگ­ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
3593069400-- لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
3603069510--- میگو مولد نژاد برای تکثیر5فعال - مجاز به واردات1
3613069520--- پست لارو و میگوی زنده5فعال - مجاز به واردات2
3623069590--- سایر32فعال - مجاز به واردات2
3633069900-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5فعال - مجاز به واردات27
3643071100ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 5فعال - مجاز به واردات27
3653071200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3663071900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3673072100ـ ـ زنده، تازه یا سردكرده5فعال - مجاز به واردات27
3683072200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3693072900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3703073100ـ ـ زنده، تازه یا سرد كرده5فعال - مجاز به واردات27
3713073200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3723073900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3733074200ـ ـ زنده، تازه یا سردكرده10فعال - مجاز به واردات27
3743074300ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3753074900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3763075100ـ ـ زنده، تازه یا سردكرده5فعال - مجاز به واردات27
3773075200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3783075900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3793076000ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن5فعال - مجاز به واردات27
3803077100ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده26فعال - مجاز به واردات27
3813077200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3823077900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3833078100-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های هالیوتیس(26فعال - مجاز به واردات27
3843078200-- صدف­ زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های استرومبوس)26فعال - مجاز به واردات27
3853078300-- صدف منجمد (گونه­های هالیوتیس)5فعال - مجاز به واردات27
3863078400-- صدف­های حلزونی منجمد (گونه­های استرومبوس)5فعال - مجاز به واردات27
3873078700-- سایر صدف­ها (گونه­های هالیوتیس) 5فعال - مجاز به واردات27
3883078800-- سایر صدف­های حلزونی (گونه­های استرومبوس) 5فعال - مجاز به واردات27
3893079100ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 26فعال - مجاز به واردات27
3903079200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3913079900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
3923081100ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده26فعال - مجاز به واردات27
3933081200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3943081900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات27
3953082100ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 26فعال - مجاز به واردات27
3963082200ـ ـ منجمد5فعال - مجاز به واردات27
3973082900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات27
3983083000ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 55فعال - مجاز به واردات27
3993089000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
4004011000ـ میزان مواد چرب آن از یك درصد وزنی بیشتر نباشد. 32غیرفعال - ممنوع الورود4
4014012000ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 32غیرفعال - ممنوع الورود4
4024014000ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.15غیرفعال - ممنوع الورود4
4034015010ـ ـ ـ خامه شیر15غیرفعال - ممنوع الورود4
4044015090ـ ـ ـ شیر15غیرفعال - ممنوع الورود4
4054021010ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر10فعال - مجاز به واردات1
4064021020--- شیر خشک صنعتی از شیر گاو40فعال - مجاز به واردات27
4074021030--- شیر خشک صنعتی از شیر شتر 40فعال - مجاز به واردات22
4084021090ـ ـ ـ سایر10غیرفعال - ممنوع الورود4
4094022110ـ ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر5فعال - مجاز به واردات1
4104022120ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشك اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی 5فعال - مجاز به واردات22
4114022130--- شیر خشک صنعتی از شیر گاو40فعال - مجاز به واردات2
4124022140--- شیر خشک صنعتی از شیر شتر40غیرفعال - ممنوع الورود4
4134022190ـ ـ ـ سایر15غیرفعال - ممنوع الورود4
4144022900ـ ـ سایر:40غیرفعال - ممنوع الورود4
4154029110ـ ـ ـ خامه شیر40غیرفعال - ممنوع الورود4
4164029190ـ ـ ـ شیر40غیرفعال - ممنوع الورود4
4174029900ـ ـ‌ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
4184031010ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه كودكان شیرخوار5فعال - مجاز به واردات27
4194031090ـ ـ ـ سایر32غیرفعال - ممنوع الورود4
4204039010ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه كودكان شیرخوار5فعال - مجاز به واردات27
4214039090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
4224041000ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده اضافه شده32فعال - مجاز به واردات22
4234049000ـ سایر32غیرفعال - ممنوع الورود22
4244051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و كمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
4254051020ـ ـ ـ كره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم5فعال - مجاز به واردات21
4264052000ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان32غیرفعال - ممنوع الورود4
4274059000ـ سایر32فعال - مجاز به واردات27
4284061000- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و كشك55غیرفعال - ممنوع الورود4
4294062000ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع55غیرفعال - ممنوع الورود4
4304063000ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
4314064000ـ پنیر دارای رگه‌های كپك‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق ركفورت پنیسیلیوم (Penicillium roqueforti)55غیرفعال - ممنوع الورود4
4324069000ـ سایر پنیرها55غیرفعال - ممنوع الورود4
4334071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت5فعال - مجاز به واردات21
4344071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF5فعال - مجاز به واردات1
4354071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی5فعال - مجاز به واردات1
4364071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی5فعال - مجاز به واردات1
4374071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات1
4384071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات1
4394071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد5فعال - مجاز به واردات22
4404071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یكروزه گوشتی5فعال - مجاز به واردات1
4414071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یكروزه تخم‌گذار5فعال - مجاز به واردات22
4424071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد5فعال - مجاز به واردات22
4434071199ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
4444071900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات27
4454072110ـ ـ ـ تخم خوراكی4فعال - مجاز به واردات1
4464072190ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
4474072900ـ ـ سایر 55فعال - مجاز به واردات27
4484079000ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
4494081100ـ ـ خشك‌كرده15فعال - مجاز به واردات23
4504081900ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات23
4514089100ـ ـ خشك كرده15فعال - مجاز به واردات23
4524089900ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات23
4534090000عسل طبیعی55غیرفعال - ممنوع الورود4
4544100010ـ ـ ـ ژله رویال، زنبور عسل55فعال - مجاز به واردات27
4554100020--- بره موم32فعال - مجاز به واردات27
4564100030--- زهر زنبور عسل32فعال - مجاز به واردات27
4574100090ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
4585010000موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.55غیرفعال - ممنوع الورود4
4595021000ـ موی خوك یا موی گراز و آخال آنها5غیرفعال - ممنوع الورود4
4605029000ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
4615040000روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده یا دودی.55فعال - مجاز به واردات27
4625051000ـ پر از انواعی كه برای انباشتن به كار میرود؛ كرك40فعال - مجاز به واردات27
4635059000ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
4645061000ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید5فعال - مجاز به واردات22
4655069000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
4665071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40غیرفعال - ممنوع الورود27
4675079000ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود27
4685080000مرجان و مواد مشابه،‌كار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی كار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و كف‌دریا (Cuttle-bone)، كارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شكل معین، پودر و آخال آنها.40غیرفعال - ممنوع الورود27
4695100000عنبر خاكستری، جند بید استر، غالیه و مشك؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشك كرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی كه برای ساخت محصولات داروسازی به كار میرود، تازه، سرد كرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.5فعال - مجاز به واردات27
4705111000ـ اسپرم گاو5فعال - مجاز به واردات1
4715119100ـ ـ محصولات از ماهیها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 355فعال - مجاز به واردات27
4725119910ـ ـ ـ نطفه زنده5فعال - مجاز به واردات1
4735119920ـ ـ ـ قرمز دانه5فعال - مجاز به واردات22
4745119940ـ ـ ـ اسپرم5فعال - مجاز به واردات1
4755119950ـ ـ ـ تخم نوغان5فعال - مجاز به واردات1
4765119960--- دم قیچی و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)5فعال - مجاز به واردات22
4775119990ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
4786011010ـ ـ ـ پیاز زعفران55فعال - مجاز به واردات27
4796011090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
4806012010--- انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما5فعال - مجاز به واردات21
4816012090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
4826021010--- لاكی بامبو5غیرفعال - ممنوع الورود27
4836021020--- گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگونیا، حنا و فوشیا، استئوسپرموم و ماندویلا5فعال - مجاز به واردات22
4846021030--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سیکلمن5فعال - مجاز به واردات21
4856021090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
4866022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراكی، حتی پیوندزده5فعال - مجاز به واردات1
4876023000ـ آزالیا، حتی پیوندزده 20غیرفعال - ممنوع الورود22
4886024000ـ رز، حتی پیوندزده 5فعال - مجاز به واردات22
4896029010ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی 5فعال - مجاز به واردات1
4906029020ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی5غیرفعال - ممنوع الورود22
4916029030--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، ختمی، سانسوریا، کالانکوئه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذی، آگلونما، شفلرا، آزلیا، سینگونیم، فیلودندرون، کالادیوم، لیندا، افوربیا، فیکوس، دراسنا، پتوس، کروتونف، دیفن باخیا و حسنیوسف5غیرفعال - ممنوع الورود22
4926029090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
4936031100ـ ـ گل‌های سرخ 55غیرفعال - ممنوع الورود4
4946031200ـ ـ میخك 55غیرفعال - ممنوع الورود4
4956031300ـ ـ اركیده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
4966031400ـ ـ داوودی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
4976031500ـ ـ سوسن55غیرفعال - ممنوع الورود4
4986031910ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
4996031990ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5006039000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5016042010ـ ـ ـ برگ‌های زنبق55غیرفعال - ممنوع الورود4
5026042020ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5036049000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5047011000ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات1
5057019000ـ سایر 10غیرفعال - ممنوع الورود4
5067020010--- گوجه فرنگی زراعی55غیرفعال - ممنوع الورود4
5077020020--- گوجه فرنگی گلخانه­ای55غیرفعال - ممنوع الورود4
5087020030--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5097031010--- پیاز32غیرفعال - ممنوع الورود4
5107031020--- موسیر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5117032000ـ سیر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5127039000ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه55غیرفعال - ممنوع الورود4
5137041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5147042000ـ كلم بروكسل 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5157049000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5167051100ـ ـ كاهو كروی (سالادی)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5177051900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5187052100ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5197052900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5207061000ـ هویج و شلغم55غیرفعال - ممنوع الورود4
5217069000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5227070000خیار و خیار ترشی، تازه یا سردكرده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
5237081000ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5247082000ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5257089000ـ سایر سبزیجات غلافدار55غیرفعال - ممنوع الورود4
5267092000ـ مارچوبه40غیرفعال - ممنوع الورود4
5277093000ـ بادمجان55غیرفعال - ممنوع الورود4
5287094000ـ كرفس به­غیر از كرفس غده‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
5297095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریكوس‌ (دکمه‌ای) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5307095910--- قارچ‌های دنبلان55غیرفعال - ممنوع الورود4
5317095990--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5327096000ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5337097000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا كوهی (Orache)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5347099100ـ ـ آرتیشوها (كنگر فرنگی) گرد55غیرفعال - ممنوع الورود4
5357099200ـ ـ زیتون Squash55غیرفعال - ممنوع الورود4
5367099300ـ ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی55غیرفعال - ممنوع الورود4
5377099900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5387101000ـ سیب‌زمینی55غیرفعال - ممنوع الورود4
5397102100ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5407102200ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5417102900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5427103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا كوهی (Arroche)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5437104010--- بذر ذرت شیرین15فعال - مجاز به واردات22
5447104090--- سایر15فعال - مجاز به واردات25
5457108000ـ سایر سبزیجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
5467109000ـ مخلوط سبزیجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
5477112000ـ زیتون 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5487114000ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5497115100ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5507115910--- قارچ‌های دنبلان55غیرفعال - ممنوع الورود4
5517115990--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5527119000ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
5537122000ـ پیاز 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5547123100ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای)40غیرفعال - ممنوع الورود4
5557123200-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5567123300ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5577123910--- قارچ‌های دنبلان20غیرفعال - ممنوع الورود4
5587123990--- سایر20غیرفعال - ممنوع الورود4
5597129010ـ ـ ـ سیر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5607129090ـ ـ ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5617131010--- بذر5فعال - مجاز به واردات25
5627131090--- سایر55فعال - مجاز به واردات25
5637132010--- لپه10فعال - مجاز به واردات21
5647132020--- بذر نخود5فعال - مجاز به واردات21
5657132030--- نخود معمولی5فعال - مجاز به واردات21
5667132040--- نخود رسمی (دسی)5فعال - مجاز به واردات21
5677132090--- سایر5فعال - مجاز به واردات21
5687133110--- بذر5فعال - مجاز به واردات25
5697133120-- ماش سبز0فعال - مجاز به واردات25
5707133190--- سایر5فعال - مجاز به واردات25
5717133210--- بذر5فعال - مجاز به واردات21
5727133290--- سایر5فعال - مجاز به واردات21
5737133310ـ ـ ـ لوبیا چیتی 5فعال - مجاز به واردات21
5747133320--لوبیا قرمز5فعال - مجاز به واردات21
5757133330--- بذر5فعال - مجاز به واردات21
5767133390ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
5777133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)55فعال - مجاز به واردات27
5787133510--- بذر5فعال - مجاز به واردات22
5797133590--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
5807133910--- بذر5فعال - مجاز به واردات22
5817133990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
5827134010--- بذر5فعال - مجاز به واردات21
5837134020--- دال عدس5فعال - مجاز به واردات21
5847134090--- سایر5فعال - مجاز به واردات21
5857135010--- بذر5فعال - مجاز به واردات27
5867135090--- سایر55فعال - مجاز به واردات27
5877136010--- بذر5غیرفعال - ممنوع الورود4
5887136090--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5897139000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5907141000ـ ریشه مانیوك (Cassava)55غیرفعال - ممنوع الورود4
5917142000ـ سیب‌زمینی شیرین55غیرفعال - ممنوع الورود4
5927143000ـ سیب‌زمینی هندی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5937144000ـ‌ قلقاس 55غیرفعال - ممنوع الورود4
5947145000ـ یائوتیا55غیرفعال - ممنوع الورود4
5957149000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
5968011100ـ ـ رنده خشك‌كرده5فعال - مجاز به واردات23
5978011200ـ ـ در قسمت درونی پوسته32فعال - مجاز به واردات22
5988011900ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات22
5998012100ـ ـ با پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6008012200ـ ـ بدون پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6018013100ـ ـ با پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6028013200ـ ـ بدون پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
6038021100ـ ـ درون غلاف سخت 40غیرفعال - ممنوع الورود4
6048021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6058022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6068022200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6078023100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6088023200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6098024100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6108024200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6118025100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6128025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
6138025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته55غیرفعال - ممنوع الورود4
6148025290ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6158026100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6168026200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
6178027000ـ گردوی کولا (گونه کولا) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6188028000ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6198029000ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
6208031000ـ موز سبز 20فعال - مجاز به واردات27
6218039000ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
6228041010ـ ـ ـ استعمران55غیرفعال - ممنوع الورود4
6238041015--- برحی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6248041020ـ ـ ـ كبكاب55غیرفعال - ممنوع الورود4
6258041025--- رَبی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6268041030ـ ـ ـ پیاروم55غیرفعال - ممنوع الورود4
6278041035--- کلوته 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6288041040ـ ـ ـ مضافتی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6298041045--- خاصویی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6308041050ـ ـ ـ شاهانی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6318041060ـ ـ ـ زاهدی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6328041090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6338042010--- انجیر خشک55غیرفعال - ممنوع الورود4
6348042020--- انجیر تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6358042090--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6368043000ـ آناناس26فعال - مجاز به واردات27
6378044000ـ آواكادو40غیرفعال - ممنوع الورود4
6388045010--- گلابی هندی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6398045020--- انبه55فعال - مجاز به واردات27
6408045030--- منگوتین55غیرفعال - ممنوع الورود4
6418051000ـ پرتقال5غیرفعال - ممنوع الورود25
6428052100ـ ـ نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک)10غیرفعال - ممنوع الورود4
6438052200ـ ـ کلمانتین­ها10غیرفعال - ممنوع الورود4
6448052900ـ ـ سایر10غیرفعال - ممنوع الورود4
6458054000ـ گریپ فروت، شامل Pomelos55غیرفعال - ممنوع الورود4
6468055010--- لیمو خشک55غیرفعال - ممنوع الورود4
6478055020--- لیمو ترش تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6488055090--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6498059000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6508061000ـ تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6518062010ـ ـ ـ مویز55غیرفعال - ممنوع الورود4
6528062020ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6538062030ـ ـ ـ تیزابی بیدانه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6548062040ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6558062050ـ ـ ـ آفتابی بیدانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6568062060ـ ـ ـ انگوری بیدانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6578062070ـ ـ ـ كاشمری سبز بیدانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6588062080ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6598062090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6608071100ـ ـ هندوانه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6618071900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6628072000ـ پاپایا55غیرفعال - ممنوع الورود4
6638081000ـ سیب10غیرفعال - ممنوع الورود4
6648083000ـ گلابیها55غیرفعال - ممنوع الورود4
6658084000ـ به55غیرفعال - ممنوع الورود4
6668091000ـ زردآلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6678092100ـ ـ آلبالوهای ترش 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6688092900ـ ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6698093000ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6708094000ـ آلو و گوجه55غیرفعال - ممنوع الورود4
6718101000ـ توت‌فرنگی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6728102000ـ تمشك، توت‌كوهی، توت درختی و توت‌تمشكی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6738103000ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای40غیرفعال - ممنوع الورود4
6748104000ـ كران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واكینیوم 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6758105000ـ كیوی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6768106000ـ دوریان (میوه درخت‌كلا یا قهوه سودانی)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6778107000ـ خرمالوها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6788109010ـ ـ ـ انار55غیرفعال - ممنوع الورود4
6798109020ـ ـ ـ زرشك55غیرفعال - ممنوع الورود4
6808109030ـ ـ ـ عناب55غیرفعال - ممنوع الورود4
6818109035ـ ـ ـ سنجد 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6828109040ـ ـ ـ زالزالک (ولیک)55غیرفعال - ممنوع الورود4
6838109050ـ ـ ـ میوه نسترن، میوه پنج انگشت، میوه آقطی (کشمش کولی)، میوه محلب، هندوانه ابوجهل، میوه ناخنک55غیرفعال - ممنوع الورود4
6848109090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6858111000ـ توت‌فرنگی55غیرفعال - ممنوع الورود4
6868112000ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بیدانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز55غیرفعال - ممنوع الورود4
6878119000ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6888121000ـ گیلاس و آلبالو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6898129000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
6908131000ـ زردآلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
6918132000ـ آلو 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6928133000ـ سیب 55غیرفعال - ممنوع الورود4
6938134000ـ سایر میوه‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
6948135000ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل55غیرفعال - ممنوع الورود4
6958140000پوست مركبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشك ‌كرده، عرضه ‌شده در آب‌نمك، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت كننده موقت.55غیرفعال - ممنوع الورود4
6969011110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر20غیرفعال - ممنوع الورود4
6979011120ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی5فعال - مجاز به واردات23
6989011190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
6999011210ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خرده­فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32غیرفعال - ممنوع الورود4
7009011220ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 10فعال - مجاز به واردات23
7019011290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
7029012110ـ ـ ـ در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم وکمتر به استثنای کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه ساز32غیرفعال - ممنوع الورود4
7039012120ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی10فعال - مجاز به واردات23
7049012190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
7059012210ـ ـ ـ در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم وکمتر به استثنای کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه ساز32غیرفعال - ممنوع الورود4
7069012220ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی10فعال - مجاز به واردات23
7079012290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
7089019010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32غیرفعال - ممنوع الورود4
7099019020ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی10فعال - مجاز به واردات23
7109019090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
7119021000ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه كه محتوی آن از 3 كیلوگرم بیشتر نباشد.20غیرفعال - ممنوع الورود4
7129022010--- انواع چای20فعال - مجاز به واردات23
7139022090--- سایر20فعال - مجاز به واردات23
7149023010ـ ـ ـ چای كیسه‌ای 55غیرفعال - ممنوع الورود4
7159023020--- انواع چای20غیرفعال - ممنوع الورود4
7169023090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
7179024010--- انواع چای5فعال - مجاز به واردات21
7189024090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات21
7199030010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
7209030020ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده‌فروشی10فعال - مجاز به واردات27
7219030090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
7229041110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7239041190ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
7249041210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7259041220ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی10فعال - مجاز به واردات22
7269041290ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
7279042110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7289042190ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
7299042210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7309042290ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات25
7319051010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر10فعال - مجاز به واردات27
7329051090ـ ـ ـ سایر 10فعال - مجاز به واردات27
7339052010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر15فعال - مجاز به واردات25
7349052090ـ ـ ـ سایر 15فعال - مجاز به واردات27
7359061110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7369061190ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
7379061910ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7389061990ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
7399062010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7409062020ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده‌فروشی10فعال - مجاز به واردات25
7419062090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
7429071010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7439071090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
7449072010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7459072090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
7469081110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7479081190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
7489081210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 32فعال - مجاز به واردات27
7499081290ـ ـ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات25
7509082110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7519082190ـ ـ‌ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات27
7529082210ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7539082290ـ ـ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات27
7549083110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7559083190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
7569083210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7579083290ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
7589092110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7599092190ـ ـ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات25
7609092210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7619092290ـ ـ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات25
7629093110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7639093190ـ ـ ـ سایر 55فعال - مجاز به واردات25
7649093210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7659093290ـ ـ ـ سایر 55فعال - مجاز به واردات25
7669096110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7679096190ـ ـ ـ سایر 40فعال - مجاز به واردات25
7689096210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7699096290ـ ـ ـ سایر 40فعال - مجاز به واردات27
7709101110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر55فعال - مجاز به واردات27
7719101190ـ ـ ـ سایر 15فعال - مجاز به واردات22
7729101210ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7739101290ـ ـ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات25
7749102010- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بسته­بندی کمتر از ده گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7759102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7769102030- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بسته­بندی 10-30 گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7779102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
7789102090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
7799103010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر20فعال - مجاز به واردات27
7809103020ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده ‌فروشی5فعال - مجاز به واردات25
7819103090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
7829109110ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر32فعال - مجاز به واردات27
7839109120ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده‌فروشی20فعال - مجاز به واردات25
7849109190ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات25
7859109911ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو55فعال - مجاز به واردات27
7869109919ـ ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
7879109921ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو40فعال - مجاز به واردات27
7889109929ـ ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات25
7899109990ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات25
79010011100ـ ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات1
79110011900-- سایر20غیرفعال - ممنوع الورود4
79210019100ـ ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات1
79310019910--- گندم دامی10غیرفعال - ممنوع الورود4
79410019920--- گندم معمولی10غیرفعال - ممنوع الورود4
79510019990--- سایر10غیرفعال - ممنوع الورود4
79610021000ـ بذر32فعال - مجاز به واردات22
79710029000ـ سایر32فعال - مجاز به واردات27
79810031000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
79910039000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
80010041000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات22
80110049000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات25
80210051000ـ بذر5فعال - مجاز به واردات1
80310059010ـ ـ ـ ذرت دامی5فعال - مجاز به واردات1
80410059090ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات25
80510061010--- بذر برنج5فعال - مجاز به واردات22
80610061090--- سایر26فعال - مجاز به واردات22
80710062000ـ برنج قهوه‌ای5فعال - مجاز به واردات1
80810063000ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج كامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده10فعال - مجاز به واردات1
80910064000ـ خرده برنج55غیرفعال - ممنوع الورود25
81010071000ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات22
81110079000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات27
81210081000ـ گندم سیاه10فعال - مجاز به واردات27
81310082100ـ ـ بذر10فعال - مجاز به واردات22
81410082900ـ ـ سایر 10فعال - مجاز به واردات22
81510083000ـ دانه قناری 10فعال - مجاز به واردات27
81610084000ـ فونیو 15فعال - مجاز به واردات27
81710085010--- بذر5فعال - مجاز به واردات25
81810085090--- سایر10فعال - مجاز به واردات25
81910086010--- بذر5فعال - مجاز به واردات27
82010086090--- سایر10فعال - مجاز به واردات27
82110089010--- بذر5فعال - مجاز به واردات27
82210089090--- سایر10فعال - مجاز به واردات27
82311010000آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.55غیرفعال - ممنوع الورود4
82411022000ـ آرد ذرت32فعال - مجاز به واردات23
82511029010ـ ـ ـ آرد برنج55غیرفعال - ممنوع الورود4
82611029090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
82711031100ـ ـ از گندم26غیرفعال - ممنوع الورود4
82811031300ـ ـ از ذرت26غیرفعال - ممنوع الورود23
82911031900ـ ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
83011032000ـ به هم فشرده به صورت حبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
83111041200ـ ـ از جو دو سر55فعال - مجاز به واردات23
83211041900ـ ـ از سایر غلات55غیرفعال - ممنوع الورود4
83311042200ـ ـ از جو دو سر55فعال - مجاز به واردات23
83411042300ـ ـ از ذرت26فعال - مجاز به واردات23
83511042900ـ ـ از سایر غلات55غیرفعال - ممنوع الورود4
83611043000ـ جوانه غلات،‌كامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
83711051000ـ آرد، زبره و پودر55غیرفعال - ممنوع الورود4
83811052000ـ فلس،‌دانه‌هایریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»26فعال - مجاز به واردات23
83911061000ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 55غیرفعال - ممنوع الورود4
84011062000ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاكی شماره 14 0755غیرفعال - ممنوع الورود4
84111063000ـ از محصولات فصل 820فعال - مجاز به واردات23
84211071000ـ بو نداده10فعال - مجاز به واردات22
84311072000ـ بو داده 10فعال - مجاز به واردات22
84411081100ـ ـ نشاسته گندم55غیرفعال - ممنوع الورود4
84511081210ـ ـ ـ گرید دارویی20فعال - مجاز به واردات1
84611081290ـ ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
84711081300ـ ـ فكول سیب‌زمینی55غیرفعال - ممنوع الورود4
84811081400ـ ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava)55غیرفعال - ممنوع الورود4
84911081900ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فكول‌ها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
85011082000ـ اینولین15فعال - مجاز به واردات22
85111090000گلوتن گندم، حتی خشك‌كرده20غیرفعال - ممنوع الورود4
85212011000ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات1
85312019010--- دانه سویا تراریخته10فعال - مجاز به واردات1
85412019090--- سایر10فعال - مجاز به واردات1
85512023000ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات22
85612024100ـ ـ درون غلاف سخت 32فعال - مجاز به واردات25
85712024200ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته شده32فعال - مجاز به واردات25
85812030000كپرا (مغز نارگیل پوست‌كنده و خشك‌كرده (Copra5فعال - مجاز به واردات25
85912040000دانه كتان (بزرك)، حتی خردشده5فعال - مجاز به واردات22
86012051010--- بذر کلزا5فعال - مجاز به واردات1
86112051020--- دانه کلزا تراریخته10فعال - مجاز به واردات1
86212051090--- سایر10فعال - مجاز به واردات1
86312059010--- تراریخته10فعال - مجاز به واردات22
86412059090--- سایر10فعال - مجاز به واردات22
86512060010ـ ـ ـ برای روغن­کشی10غیرفعال - ممنوع الورود25
86612060020--- بذر آفتابگردان5فعال - مجاز به واردات1
86712060090ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات25
86812071000ـ هسته میوه نخل و مغز آن 5فعال - مجاز به واردات27
86912072100ـ ـ بذر 5فعال - مجاز به واردات1
87012072910ـ ـ ـ دانه پنبه تراریخته5فعال - مجاز به واردات22
87112072990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
87212073000ـ دانه روغن كرچك 5فعال - مجاز به واردات27
87312074010--- بذر5فعال - مجاز به واردات22
87412074090--- سایر10فعال - مجاز به واردات22
87512075000ـ دانه خردل10فعال - مجاز به واردات27
87612076010--- بذر5فعال - مجاز به واردات1
87712076090--- سایر10فعال - مجاز به واردات1
87812077000ـ دانه خربزه 5فعال - مجاز به واردات27
87912079100ـ ـ دانه خشخاش55غیرفعال - ممنوع الورود4
88012079900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات25
88112081000ـ از دانه سویا55فعال - مجاز به واردات27
88212089010ـ ـ ـ آرد بادام زمینی55فعال - مجاز به واردات27
88312089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش55غیرفعال - ممنوع الورود4
88412089090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
88512091000ـ بذر چغندر5فعال - مجاز به واردات1
88612092100ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)5فعال - مجاز به واردات1
88712092200ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)5فعال - مجاز به واردات1
88812092300ـ ـ بذرهای Fescue5فعال - مجاز به واردات22
88912092400ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 5فعال - مجاز به واردات22
89012092500ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)5فعال - مجاز به واردات22
89112092910ـ ـ ـ بذر چمن5فعال - مجاز به واردات22
89212092920--- بذر اسپرس5فعال - مجاز به واردات22
89312092990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
89412093000ـ بذر نباتات علفی كه بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها كاشته میشوند5فعال - مجاز به واردات22
89512099110ـ ـ ـ بذر خیار 5فعال - مجاز به واردات21
89612099115ـ ـ ـ بذر گوجه فرنگی5فعال - مجاز به واردات21
89712099120ـ ـ ـ بذر فلفل5فعال - مجاز به واردات21
89812099125ـ ـ ـ بذر بادمجان5فعال - مجاز به واردات21
89912099130--بذر پیاز5فعال - مجاز به واردات21
90012099190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات21
90112099910--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون، 5فعال - مجاز به واردات21
90212099920--- بذر ملون5فعال - مجاز به واردات21
90312099930--- بذر سایر گونه های گیاهی علوفه ای5فعال - مجاز به واردات21
90412099990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
90512101000ـ گل رازك، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شكل حبه در نیامده55فعال - مجاز به واردات27
90612102000ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك20فعال - مجاز به واردات25
90712112000ـ ریشه جینسینگ 15فعال - مجاز به واردات25
90812113000ـ برگ كوكا15غیرفعال - ممنوع الورود4
90912114000ـ كاه خشخاش15غیرفعال - ممنوع الورود4
91012115000ـ افدرا (Ephedra)5فعال - مجاز به واردات27
91112119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه5فعال - مجاز به واردات27
91212119020ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان5فعال - مجاز به واردات22
91312119025--- اسپند15فعال - مجاز به واردات27
91412119030--- نعناع10فعال - مجاز به واردات27
91512119035--- تخم شربتی10فعال - مجاز به واردات27
91612119040--- گل و سرشاخه گلدار پنیرک5فعال - مجاز به واردات27
91712119045--- نعناع فلفلی10فعال - مجاز به واردات27
91812119050--- ریشه سنبل­الطیب10فعال - مجاز به واردات27
91912119091ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدی55غیرفعال - ممنوع الورود27
92012119099ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
92112122100ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان 20فعال - مجاز به واردات25
92212122910ـ ـ ـ بادرنجبویه55فعال - مجاز به واردات27
92312122920ـ ـ ـ بابونه 55فعال - مجاز به واردات27
92412122930ـ ـ ـ گزنه55فعال - مجاز به واردات27
92512122940ـ ـ ـ مرزه55فعال - مجاز به واردات27
92612122990ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
92712129100ـ ـ چغندر قند 20فعال - مجاز به واردات27
92812129200ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)10فعال - مجاز به واردات27
92912129300ـ ـ نیشكر 10فعال - مجاز به واردات27
93012129400ـ ـ ریشه‌های كاسنی تلخ 10فعال - مجاز به واردات27
93112129910ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی40فعال - مجاز به واردات25
93212129920--- بذر دانه کدو5فعال - مجاز به واردات1
93312129930--- دانه کدو برای مصارف روغن کشی40فعال - مجاز به واردات25
93412129940--- رز چینی (چای ترش)40فعال - مجاز به واردات27
93512129990ـ ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات27
93612130000كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شكل حبه.10فعال - مجاز به واردات25
93712141000ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه5فعال - مجاز به واردات22
93812149000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
93913012000ـ صمغ عربی5فعال - مجاز به واردات22
94013019010ـ ـ ـ باریچه 5فعال - مجاز به واردات22
94113019020ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین)10فعال - مجاز به واردات22
94213019030ـ ـ ـ سقز5فعال - مجاز به واردات22
94313019040ـ ـ ـ كتیرا5فعال - مجاز به واردات22
94413019090ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات22
94513021100ـ ـ تریاك55غیرفعال - ممنوع الورود4
94613021200ـ ـ از شیرین‌بیان10غیرفعال - ممنوع الورود4
94713021300ـ ـ از رازك5فعال - مجاز به واردات22
94813021400ـ ـ از افدرا10فعال - مجاز به واردات22
94913021900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
95013022000ـ مواد پكتینی، پكتینات‌ها و پكتات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
95113023100ـ ـ آگارآگار5فعال - مجاز به واردات22
95213023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار5فعال - مجاز به واردات22
95313023900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
95414011000ـ بامبو20فعال - مجاز به واردات25
95514012000ـ خیزران20فعال - مجاز به واردات27
95614019000ـ سایر20فعال - مجاز به واردات27
95714042000ـ لینتر پنبه5فعال - مجاز به واردات22
95814049010ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن32فعال - مجاز به واردات25
95914049020ـ ـ ـ وسمه32فعال - مجاز به واردات25
96014049030ـ ـ ـ كوكوپیت5فعال - مجاز به واردات21
96114049040ـ ـ ـ کاه و کلش حبوبات15فعال - مجاز به واردات25
96214049050--- پوست گردو، بادام، پسته، فندق15فعال - مجاز به واردات25
96314049090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات25
96415011000ـ روغن خوك 5غیرفعال - ممنوع الورود4
96515012000ـ ‌سایر چربی خوك5غیرفعال - ممنوع الورود4
96615019000ـ سایر 5غیرفعال - ممنوع الورود4
96715021010ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی5فعال - مجاز به واردات23
96815021090ـ ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
96915029010--- پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی5فعال - مجاز به واردات23
97015029090--- سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
97115030000استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر.5فعال - مجاز به واردات27
97215041000ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن5فعال - مجاز به واردات22
97315042000ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، به­غیر از روغن جگر5فعال - مجاز به واردات22
97415043000ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها5فعال - مجاز به واردات22
97515050010ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی5فعال - مجاز به واردات22
97615050090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
97715060000سایر چربیها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.5غیرفعال - ممنوع الورود4
97815071000ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته20فعال - مجاز به واردات1
97915079000ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
98015081000ـ روغن خام15فعال - مجاز به واردات22
98115089000ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
98215091010ـ ـ ـ با بسته­بندی سه لیتر و کمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
98315091090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات22
98415099000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
98515100000سایر روغن‌ها و اجزای آنها كه منحصراً از زیتون به دست میآید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزای آنها با روغن‌ها یا اجزای روغن‌های مشمول شماره 09 15.55غیرفعال - ممنوع الورود4
98615111000ـ روغن خام40فعال - مجاز به واردات22
98715119010ـ ـ ـ R.B.D40فعال - مجاز به واردات1
98815119020--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی5فعال - مجاز به واردات22
98915119040ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بیرنگ RBD 40فعال - مجاز به واردات22
99015119090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
99115121100ـ ـ روغن خام20فعال - مجاز به واردات1
99215121900ـ ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
99315122100ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده20فعال - مجاز به واردات22
99415122900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
99515131100ـ ـ روغن خام10فعال - مجاز به واردات22
99615131910ـ ـ ـ در بسته‌بندیهای خرده‌فروشی55غیرفعال - ممنوع الورود4
99715131990ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
99815132100ـ ـ‌ روغن خام40فعال - مجاز به واردات22
99915132911ـ ـ ـ ـ استئارین40فعال - مجاز به واردات25
100015132912ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین40فعال - مجاز به واردات25
100115132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی40فعال - مجاز به واردات22
100215132919ـ ـ ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات22
100315132990ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
100415141100ـ ـ روغن خام20فعال - مجاز به واردات1
100515141900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
100615149100ـ ـ روغن خام10فعال - مجاز به واردات1
100715149900ـ ـ سایر10غیرفعال - ممنوع الورود4
100815151100ـ ـ روغن خام5فعال - مجاز به واردات22
100915151900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
101015152100ـ ـ روغن خام10فعال - مجاز به واردات22
101115152900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
101215153000ـ روغن كرچك و اجزای آن5فعال - مجاز به واردات22
101315155000ـ روغن كنجد و اجزای آن10فعال - مجاز به واردات22
101415159010ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن5فعال - مجاز به واردات23
101515159090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
101615161000ـ چربیها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها20غیرفعال - ممنوع الورود4
101715162010ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)5فعال - مجاز به واردات22
101815162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR5فعال - مجاز به واردات22
101915162090ـ ـ ـ سایر 55فعال - مجاز به واردات23
102015171000ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 40فعال - مجاز به واردات27
102115179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلی5غیرفعال - ممنوع الورود4
102215179090ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات23
102315180000چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، پخته، اكسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بیاثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، به­استثنای آنهایی كه مشمول شماره 110فعال - مجاز به واردات22
102415200000گلیسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.5فعال - مجاز به واردات22
102515211010ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس5فعال - مجاز به واردات23
102615211090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات25
102715219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل5فعال - مجاز به واردات22
102815219020ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاك)5فعال - مجاز به واردات22
102915219090ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات27
103015220000دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم‌های حیوانی یا نباتی. 5غیرفعال - ممنوع الورود4
103116021010ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیكن میت) 32غیرفعال - ممنوع الورود27
103216021090ـ ـ‌ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
103316022000ـ از جگر حیوانات40غیرفعال - ممنوع الورود4
103416023100ـ ـ‌ از بوقلمون 40غیرفعال - ممنوع الورود4
103516023200ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus)40غیرفعال - ممنوع الورود4
103616023900ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
103716024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
103816024200ـ ـ سردست و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
103916024900ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
104016025000ـ از نوع گاو40غیرفعال - ممنوع الورود4
104116029000ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات40غیرفعال - ممنوع الورود4
104216030000عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات40غیرفعال - ممنوع الورود4
104316041100ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)40غیرفعال - ممنوع الورود4
104416041200ـ ـ شاه ماهی (Herrings)55غیرفعال - ممنوع الورود4
104516041300ـ ـ ماهی ساردین، ساردین كوچك55غیرفعال - ممنوع الورود4
104616041400ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت ( گونه Sarda )40غیرفعال - ممنوع الورود4
104716041500ـ ـ‌ ماهی مكرل (Mackerel)40غیرفعال - ممنوع الورود4
104816041600ـ ـ‌ ماهی كولی، آنچوی (Anchois)55غیرفعال - ممنوع الورود4
104916041700ـ ـ مارماهیها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
105016041800ـ ـ باله­های کوسه40غیرفعال - ممنوع الورود4
105116041900ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
105216042000ـ سایر ماهی آماده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
105316043100ـ ـ خاویار 55غیرفعال - ممنوع الورود4
105416043200ـ ـ بدل خاویار 55غیرفعال - ممنوع الورود4
105516051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)55غیرفعال - ممنوع الورود4
105616052100ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
105716052900ـ ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
105816053000ـ لابستر دریایی (Lobster)55غیرفعال - ممنوع الورود4
105916054000ـ سایر قشرداران 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106016055100ـ ـ صدف خوراكی oysters55غیرفعال - ممنوع الورود4
106116055200ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهیهای ماده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106216055300ـ ـ صدف دوكفه‌ای55غیرفعال - ممنوع الورود4
106316055400ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106416055500ـ ـ هشت پا 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106516055600ـ ـ گوشت صدف 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106616055700ـ ـ حلزون صدف خوراكی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106716055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106816055900ـ ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
106916056100ـ ـ خیار دریایی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
107016056200ـ ـ توتیای دریایی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
107116056300ـ ـ عروس دریایی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
107216056900-- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
107317011200ـ ـ از چغندر5فعال - مجاز به واردات22
107417011300ـ ـ از نیشکر5فعال - مجاز به واردات21
107517011400ـ ـ از سایر نیشکرها20فعال - مجاز به واردات22
107617019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكنندهیا رنگ‌كننده اضافه‌شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
107717019900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
107817021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بیآب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد5فعال - مجاز به واردات22
107917021900ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
108017022000ـ قند و شربت درخت افرا32غیرفعال - ممنوع الورود4
108117023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 20غیرفعال - ممنوع الورود4
108217023090ـ ـ‌ ـ دکستروز20فعال - مجاز به واردات1
108317024000ـ گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك دارای 20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزنی فروكتوز باشد، به­استثنای ساكارز تغییر یافته به گلوكز از طریق هیدرولیز (قند معكوس)20غیرفعال - ممنوع الورود4
108417025000ـ فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی 5فعال - مجاز به واردات1
108517026000ـ سایر فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك دارای بیش از 50 درصد وزنی فروكتوز باشد، به­استثنای ساكارز تغییر یافته به گلوكز از طریق هیدرولیز (قند معكوس)(Invert sugar)15غیرفعال - ممنوع الورود4
108617029010ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین20فعال - مجاز به واردات23
108717029020---کارامل (قند سوخته)10فعال - مجاز به واردات23
108817029090ـ ـ‌ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
108917031000ـ ملاس‌های نیشكر5فعال - مجاز به واردات22
109017039000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
109117041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شكر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
109217049010--- سوهان55غیرفعال - ممنوع الورود4
109317049020--- گز55غیرفعال - ممنوع الورود4
109417049090--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
109518010010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندیهای كمتر از ده كیلوگرم15فعال - مجاز به واردات27
109618010090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
109718020010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندیهای كمتر از ده كیلوگرم15فعال - مجاز به واردات22
109818020090ـ ـ‌ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات27
109918031000ـ چربی نگرفته15فعال - مجاز به واردات22
110018032000ـ كلاً یا جزئاً چربی گرفته15فعال - مجاز به واردات22
110118040000كره، چربی و روغن كاكائو.15فعال - مجاز به واردات22
110218050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندیهای كمتر از ده كیلوگرم15غیرفعال - ممنوع الورود4
110318050090ـ ـ‌ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
110418061000ـ پودر كاكائو حاوی قند یا شكر یا سایر مواد شیرین‌كننده افزوه شده به آن40غیرفعال - ممنوع الورود4
110518062000ـ سایر فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 كیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندیهای اولیه (Immediate packing) كه وزن محتوی آن بیش از 2 كیلوگرم باشد.32غیرفعال - ممنوع الورود4
110618063100ـ ـ پر شده (Filled)55غیرفعال - ممنوع الورود4
110718063200ـ ـ پرنشده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
110818069000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
110919011000ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌­فروشی 5فعال - مجاز به واردات27
111019012000ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینیسازی یا بیسكویت‌سازی شماره 05 1920غیرفعال - ممنوع الورود4
111119019010ـ ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388 5فعال - مجاز به واردات21
111219019090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
111319021100ـ ـ حاوی تخم‌مرغ55غیرفعال - ممنوع الورود4
111419021900ـ ـ سایر:55غیرفعال - ممنوع الورود4
111519022000ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)55غیرفعال - ممنوع الورود4
111619023000ـ سایر خمیرهای غذایی 55غیرفعال - ممنوع الورود4
111719024000ـ كوسكوس55غیرفعال - ممنوع الورود4
111819030000تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 15فعال - مجاز به واردات23
111919041000ـ فرآورده‌های غلات كه با عمل پف‌كردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.55غیرفعال - ممنوع الورود4
112019042000ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف كرده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
112119043000ـ خرده گندم برشته 55غیرفعال - ممنوع الورود4
112219049000ـ سایر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
112319051000ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)55غیرفعال - ممنوع الورود4
112419052000ـ نان زنجبیلی و همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
112519053100ـ ـ بیسكوئیت‌هایی كه به آنها مواد شیرین‌كننده افزوده‌اند55غیرفعال - ممنوع الورود4
112619053200ـ ـ وافل‌ها و ویفرها55غیرفعال - ممنوع الورود4
112719054000ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه55غیرفعال - ممنوع الورود4
112819059010ـ ـ‌ ـ كاشه برای دارو5فعال - مجاز به واردات1
112919059090ـ ـ‌ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
113020011000ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)40غیرفعال - ممنوع الورود4
113120019000ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
113220021000ـ گوجه فرنگی، كامل یا به صورت قطعه قطعه55غیرفعال - ممنوع الورود4
113320029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی55غیرفعال - ممنوع الورود4
113420029090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
113520031000ـ قارچ از گونه آگاریكوس (دکمه‌ای)40غیرفعال - ممنوع الورود4
113620039010--- قارچ‌های دنبلان40غیرفعال - ممنوع الورود4
113720039090--- سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
113820041000ـ سیب‌زمینی 40غیرفعال - ممنوع الورود4
113920049000ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها 40غیرفعال - ممنوع الورود4
114020051000ـ سبزیجات هموژنیزه40غیرفعال - ممنوع الورود4
114120052000ـ سیب‌زمینی 40غیرفعال - ممنوع الورود4
114220054000ـ نخود فرنگی (Pisum sativum) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
114320055100ـ ـ لوبیا به صورت دانه 40غیرفعال - ممنوع الورود4
114420055900ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
114520056000ـ مارچوبه40غیرفعال - ممنوع الورود4
114620057000ـ زیتون55غیرفعال - ممنوع الورود4
114720058000ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata40غیرفعال - ممنوع الورود27
114820059100ـ ـ جوانه بامبو 40غیرفعال - ممنوع الورود4
114920059900ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
115020060000سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).40غیرفعال - ممنوع الورود4
115120071010ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)5فعال - مجاز به واردات22
115220071090ـ ـ‌ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات23
115320079100ـ ـ مركبات55فعال - مجاز به واردات23
115420079910ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی، آناناس و تمبر هندی)5فعال - مجاز به واردات22
115520079990ـ ـ‌ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات23
115620081100ـ ـ بادام زمینی40غیرفعال - ممنوع الورود4
115720081900ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
115820082010--- در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.32فعال - مجاز به واردات27
115920082090ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات27
116020083010---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.20فعال - مجاز به واردات22
116120083090ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
116220084010---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
116320084090ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
116420085010---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
116520085090ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
116620086010---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
116720086090ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
116820087010---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.20فعال - مجاز به واردات22
116920087090ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
117020088010---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
117120088090ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
117220089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)40غیرفعال - ممنوع الورود4
117320089300-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
117420089710---در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
117520089790ـ ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
117620089910---انبه در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40فعال - مجاز به واردات22
117720089920---آلوئه ورا در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد.40فعال - مجاز به واردات27
117820089930ـ ـ ـ سایر میوه­ها در ظرفی که حداقل10 کیلوگرم گنجایش داشته باشد40غیرفعال - ممنوع الورود4
117920089990ـ ـ ـ سایر40غیرفعال - ممنوع الورود4
118020091100ـ ـ یخ‌زده32فعال - مجاز به واردات22
118120091200ـ ـ یخ نزده، با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118220091900ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات22
118320092100ـ‌ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118420092900ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات22
118520093100ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118620093900ـ ـ‌ سایر32فعال - مجاز به واردات22
118720094100ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
118820094910ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (كنسانتره)5فعال - مجاز به واردات22
118920094990ـ ـ‌ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات22
119020095000ـ آب گوجه‌فرنگی55غیرفعال - ممنوع الورود4
119120096100ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 30 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
119220096900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
119320097100ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
119420097900ـ ـ ‌سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
119520098100ـ ـ آب قره‌قاط55غیرفعال - ممنوع الورود4
119620098910ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)5فعال - مجاز به واردات22
119720098990ـ ـ‌ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات22
119820099000ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
119921011110ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری)15فعال - مجاز به واردات27
120021011190ـ ـ‌ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات27
120121011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه15غیرفعال - ممنوع الورود4
120221012000ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته 10فعال - مجاز به واردات23
120321013000ـ كاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها10غیرفعال - ممنوع الورود4
120421021000ـ مخمرهای فعال10فعال - مجاز به واردات23
120521022000ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده5فعال - مجاز به واردات22
120621023000‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).15غیرفعال - ممنوع الورود4
120721031000ـ سس سویا40غیرفعال - ممنوع الورود4
120821032000ـ كچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی55غیرفعال - ممنوع الورود4
120921033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده5فعال - مجاز به واردات23
121021039000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
121121041000ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها55فعال - مجاز به واردات27
121221042000ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 55فعال - مجاز به واردات27
121321050000بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو.55غیرفعال - ممنوع الورود4
121421061010--- مواد پروتئینی تكستوره 5فعال - مجاز به واردات23
121521061011ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تكستوره سویا 15فعال - مجاز به واردات26
121621061019---- سایر5فعال - مجاز به واردات23
121721061030ـ ـ‌ ـ شیر لاكتومی5غیرفعال - ممنوع الورود4
121821061090ـ ـ‌ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
121921069010ـ ـ‌ ـ استابیلایزر5فعال - مجاز به واردات22
122021069020ـ ـ‌ ـ امولسیفایر5فعال - مجاز به واردات22
122121069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراكی5فعال - مجاز به واردات22
122221069040ـ ـ‌ ـ ژل كیك20غیرفعال - ممنوع الورود4
122321069050ـ ـ‌ ـ آنتیاكسیدان5فعال - مجاز به واردات22
122421069060ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده15فعال - مجاز به واردات23
122521069080ـ ـ‌ ـ مكمل غذایی 20فعال - مجاز به واردات23
122621069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند40غیرفعال - ممنوع الورود4
122721069090ـ ـ‌ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
122822011000ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
122922019000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
123022021000ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
123122029100-- آبجوی غیرالکلی55غیرفعال - ممنوع الورود4
123222029910--- مكمل‌های غذایی مایع 20فعال - مجاز به واردات27
123322029990--- سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
123422030000آبجو تهیه شده از مالت5غیرفعال - ممنوع الورود4
123522041000ـ شراب كف‌دار5غیرفعال - ممنوع الورود4
123622042100ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا كمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
123722042200ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
123822042900ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
123922043000ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)5غیرفعال - ممنوع الورود4
124022051000ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا كمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
124122059000ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
124222060000سایر نوشابه‌هایتخمیرشده (مثلاً: شراب‌ سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌های تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های غیرالكلی، كه در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.5غیرفعال - ممنوع الورود4
124322071010ـ ـ‌ ـ اتانول (الكل اتیلیك، هیدرواكسید) 100 درصد خالص10فعال - مجاز به واردات1
124422071090ـ ـ‌ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات21
124522072000ـ الكل اتیلیك و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
124622082000ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور5غیرفعال - ممنوع الورود4
124722083000ـ ویسكی5غیرفعال - ممنوع الورود4
124822084000ـ رم (Rum) (نوشیدنی الكلی كه از نیشكر، شیره قند و غیره میگیرند) و سایر مشروبات الكلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشكر5غیرفعال - ممنوع الورود4
124922085000ـ نوشابه‌های الكل‌دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو كوهی (Geneva)5غیرفعال - ممنوع الورود4
125022086000ـ ودكا5غیرفعال - ممنوع الورود4
125122087000ـ لیكورها و كوردیال‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
125222089000ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
125322090010ـ ـ‌ ـ سرکه بالزامیک با بسته­بندی 5 لیتر و کمتر15غیرفعال - ممنوع الورود4
125422090020ـ ـ‌ ـ سایر سرکه­های بالزامیک10فعال - مجاز به واردات26
125522090090ـ ـ‌ ـ سایر20غیرفعال - ممنوع الورود4
125623011000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیهای حیوانی5فعال - مجاز به واردات22
125723012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات5فعال - مجاز به واردات22
125823021000ـ از ذرت5فعال - مجاز به واردات22
125923023000ـ از گندم 5فعال - مجاز به واردات22
126023024000ـ از سایر غلات15فعال - مجاز به واردات22
126123025000ـ از نباتات غلافدار5فعال - مجاز به واردات22
126223031000ـ تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند5فعال - مجاز به واردات22
126323032000ـ تفاله چغندر، تفاله نیشكر و سایر آخال‌های قندسازی5فعال - مجاز به واردات22
126423033000ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر5غیرفعال - ممنوع الورود4
126523040000كنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد‌شده یا به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله‌ كه از استخراج روغن سویا به دست میآید.20فعال - مجاز به واردات1
126623050000كنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله كه از استخراج روغن‌ بادام زمینی (Arachide) به دست میآید.10فعال - مجاز به واردات22
126723061000ـ از پنبه‌دانه10فعال - مجاز به واردات1
126823062000ـ از دانه كتان10فعال - مجاز به واردات22
126923063000ـ از تخم آفتابگردان 10فعال - مجاز به واردات1
127023064100ـ ـ از دانه‌های كلزا یا كانولا دارای مقدار كمی اسید اروسیك10فعال - مجاز به واردات1
127123064900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
127223065000ـ از نارگیل یا از كپرا (Copra)10فعال - مجاز به واردات22
127323066000ـ از مغز هسته و میوه نخل10فعال - مجاز به واردات22
127423069010ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ10فعال - مجاز به واردات22
127523069090ـ ـ ـ سایر10غیرفعال - ممنوع الورود4
127623070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).55غیرفعال - ممنوع الورود4
127723070010---تارتر خام (ARGOL)55غیرفعال - ممنوع الورود4
127823070090---سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
127923080010---تفاله (پوست و دانه) حاصل از فرآوری گوجه فرنگی5غیرفعال - ممنوع الورود4
128023080090--سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
128123091000ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی5غیرفعال - ممنوع الورود4
128223099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان 5فعال - مجاز به واردات1
128323099020ـ ـ ـ افزودنیهای خوراک آبزیان5فعال - مجاز به واردات1
128423099030ـ ـ ـ افزودنیهای خوراك آماده دام و طیور5فعال - مجاز به واردات1
128523099040ـ ـ ـ سایر خوراكی­های آماده دام و طیور 5فعال - مجاز به واردات27
128623099050ـ ـ ـ کنسانتره خوراک طیور10فعال - مجاز به واردات22
128723099090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
128824011000ـ توتون و تنباكو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده5فعال - مجاز به واردات22
128924012010---توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.15فعال - مجاز به واردات23
129024012020---تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.15فعال - مجاز به واردات23
129124012090---سایر15فعال - مجاز به واردات23
129224013000ـ آخال توتون و تنباكو5فعال - مجاز به واردات23
129324021000‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوك بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون 26غیرفعال - ممنوع الورود4
129424022000ـ سیگار حاوی توتون26فعال - مجاز به واردات27
129524029000ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
129624031100-- تنباكوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل5فعال - مجاز به واردات23
129724031910---توتون آماده یا فرآوری شده (خرمن آماده) برای تولید سیگارت15فعال - مجاز به واردات23
129824031990---سایر5فعال - مجاز به واردات23
129924039100ـ ـ‌ توتون و تنباكوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»5فعال - مجاز به واردات23
130024039900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
130125010010ـ ـ‌ ـ نمك معمولی (از جمله نمك آماده برای سر سفره و نمك تقلیب شده)5غیرفعال - ممنوع الورود4
130225010020ـ ـ‌ ـ برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از كلر) برای تهیه سایر مواد 10فعال - مجاز به واردات24
130325010030ـ ـ‌ ـ تغییر یافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)5فعال - مجاز به واردات22
130425010040ـ ـ‌ ـ كلرور سدیم دارای گرید دارویی 5فعال - مجاز به واردات1
130525010090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
130625020000پیریت آهن تفته نشده.5فعال - مجاز به واردات22
130725030010ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده5فعال - مجاز به واردات22
130825030090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
130925041010ـ ـ‌ ـ فلس كریستالین ( به­جز گرد)5فعال - مجاز به واردات22
131025041090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
131125049000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
131225051010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا كمتر اكسید آهن5فعال - مجاز به واردات22
131325051090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
131425059000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
131525061010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غیر از طبیعی) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا كمتر اكسید آهن5فعال - مجاز به واردات22
131625061090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
131725062000ـ كوارتزیت (Quartzite)5فعال - مجاز به واردات22
131825070010ـ ـ‌ ـ كائولن5فعال - مجاز به واردات22
131925070090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
132025081000ـ بنتونیت5فعال - مجاز به واردات22
132125083000ـ خاك رس نسوز5فعال - مجاز به واردات22
132225084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور5غیرفعال - ممنوع الورود4
132325084090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
132425085000ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت5فعال - مجاز به واردات22
132525086000ـ مولیت5فعال - مجاز به واردات22
132625087010ـ ـ‌ ـ خاك شاموت10فعال - مجاز به واردات22
132725087020ـ ـ‌ ـ خاك دیناس10فعال - مجاز به واردات22
132825090010ـ ـ‌ ـ خام5فعال - مجاز به واردات22
132925090090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
133025101000ـ آسیاب‌نشده5فعال - مجاز به واردات26
133125102000ـ آسیاب شده 5فعال - مجاز به واردات1
133225111010ـ ـ‌ ـ آسیاب شده15فعال - مجاز به واردات22
133325111090ـ ـ‌ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
133425112000ـ كربنات باریم طبیعی (ویتریت)5فعال - مجاز به واردات22
133525120000خاك سیلیسی سنگواره (مثلاً، كیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاك‌های سیلیسی همانند،‌كه وزن مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نكند، حتی تكلیس شده. 5فعال - مجاز به واردات22
133625131000ـ سنگ پا 5غیرفعال - ممنوع الورود4
133725132010ـ ـ‌ ـ كار نشده یا به صورت قطعات نامنظم5غیرفعال - ممنوع الورود4
133825132090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
133925140000سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوك (Block) یا به شكل لوح (Slabs) مربع یا مستطیل.26غیرفعال - ممنوع الورود4
134025151110ـ ـ‌ ـ مرمر5غیرفعال - ممنوع الورود4
134125151120ـ ـ‌ ـ تراورتن5غیرفعال - ممنوع الورود4
134225151130ـ ـ‌ ـ سنگ­های موسوم به چینی و کریستال فاقد سطح صیقلی با ابعاد و ضخامت­های مختلف 5فعال - مجاز به واردات22
134325151190ـ ـ‌ ـ مرمریت5غیرفعال - ممنوع الورود4
134425151200ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوك (Block) یا به شكل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل5غیرفعال - ممنوع الورود4
134525152000ـ سنگ‌های اكوسین و سایر سنگ‌های آهكی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)5غیرفعال - ممنوع الورود4
134625161100ـ ـ كار نشده یا ناهمواری گرفته شده5فعال - مجاز به واردات22
134725161200ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوك (Block) یا به شكل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:20غیرفعال - ممنوع الورود4
134825162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)5غیرفعال - ممنوع الورود4
134925169000ـ سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان5غیرفعال - ممنوع الورود4
135025171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق10غیرفعال - ممنوع الورود4
135125171020ـ ـ‌ ـ دولومیت خرد شده یا شکسته شده5غیرفعال - ممنوع الورود4
135225171090ـ ـ‌ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
135325172000ـ ماكادام مواد مذاب معدنی، ماكادام جوش یا سایر آخال صنعتی همانند، حتی اگر حاوی مواد مذكور در شماره فرعی 10 2517 باشد5فعال - مجاز به واردات22
135425173000ـ تارماكادام5فعال - مجاز به واردات22
135525174100ـ ـ از مرمر10غیرفعال - ممنوع الورود4
135625174900ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
135725181000ـ دولومیت تكلیس یا تفته نشده5فعال - مجاز به واردات22
135825182000ـ دولومیت تكلیس شده یا تفته شده 5غیرفعال - ممنوع الورود4
135925183000ـ چینه دولومیت (ramming mix)15فعال - مجاز به واردات22
136025191000ـ كربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)5فعال - مجاز به واردات22
136125199010ـ ـ‌ ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار اكسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 كمتر از سه درصد5فعال - مجاز به واردات22
136225199020ـ ـ‌ ـ كربنات منیزیم تكلیس شده5فعال - مجاز به واردات22
136325199030ـ ـ‌ ـ پودر اكسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدكنندگان لامپ5فعال - مجاز به واردات22
136425199090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
136525201000ـ سنگ گچ؛ انیدریت5غیرفعال - ممنوع الورود4
136625202000ـ گچ15غیرفعال - ممنوع الورود4
136725210000گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر سنگ­های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان.5غیرفعال - ممنوع الورود4
136825221000ـ آهك زنده5فعال - مجاز به واردات22
136925222000ـ آهك آبدیده (آهك مرده)5فعال - مجاز به واردات22
137025223000ـ‌ آهك هیدرولیك5فعال - مجاز به واردات22
137125231000ـ کلینکر سیمان5غیرفعال - ممنوع الورود4
137225232100ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی5غیرفعال - ممنوع الورود4
137325232900ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
137425233000ـ سیمان آلومینو5فعال - مجاز به واردات22
137525239010ـ ـ‌ ـ سیمان كوره بلند5غیرفعال - ممنوع الورود4
137625239020ـ ـ‌ ـ سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement)5غیرفعال - ممنوع الورود4
137725239090ـ ـ‌ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
137825241000ـ پنبه‌های نسوز كروسیدولیت (Crocidolite)5غیرفعال - ممنوع الورود22
137925249000ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود22
138025251010ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت ورق5فعال - مجاز به واردات22
138125251020ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت تیغه‌های نامنظم15فعال - مجاز به واردات22
138225251090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
138325252010ـ ـ‌ ـ در اندازه‌های از 250 میكرون به بالا15فعال - مجاز به واردات22
138425252090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
138525253000ـ آخال میكا5فعال - مجاز به واردات22
138625261000ـ خردنشده، پودر نشده5فعال - مجاز به واردات22
138725262010ـ ـ‌ ـ پودر تالك بهداشتی و دارویی5فعال - مجاز به واردات22
138825262090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
138925280000ـ بورات­های طبیعی و كنستانتره‌های آن (حتی تكلیس شده)، غیر از بورات­هایی که از آب نمک طبیعی به دست می­آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد.5فعال - مجاز به واردات22
139025291000ـ فلدسپار (Feldspar)5فعال - مجاز به واردات22
139125292100ـ ـ حاوی 97 درصد وزنی یا كمتر فلوئورور كلسیم5فعال - مجاز به واردات22
139225292200ـ ـ حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور كلسیم5فعال - مجاز به واردات22
139325293010ـ ـ‌ ـ نفلین سی انیت5فعال - مجاز به واردات22
139425293090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
139525301010ـ ـ‌ ـ پرلیت5فعال - مجاز به واردات22
139625301020ـ ـ‌ ـ ورمیكولیت و كلریت5فعال - مجاز به واردات22
139725302010ـ ـ‌ ـ كیه زریت5فعال - مجاز به واردات22
139825302020ـ ـ‌ ـ اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)5فعال - مجاز به واردات22
139925309010ـ ـ‌ ـ كریولیت طبیعی، كیولیت طبیعی5فعال - مجاز به واردات22
140025309020ـ ـ‌ ـ سپیولیت5فعال - مجاز به واردات22
140125309030ـ ـ‌ ـ سلستیت5فعال - مجاز به واردات22
140225309090ـ ـ‌ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
140326011110ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد 5غیرفعال - ممنوع الورود4
140426011120ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا5غیرفعال - ممنوع الورود4
140526011130ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد5غیرفعال - ممنوع الورود4
140626011140ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا5غیرفعال - ممنوع الورود4
140726011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن5غیرفعال - ممنوع الورود4
140826011190ـ ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
140926011200ـ ـ به هم فشرده شده 5فعال - مجاز به واردات22
141026012000ـ پیریت آهن تفته (خاكستر پیریت)5غیرفعال - ممنوع الورود4
141126020000سنگ منگنز و‌كنستانتره آن، از جمله سنگ‌های منگنز آهن‌دار و‌كنستانتره‌های آن كه بر حسب وزن خشك حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد.5فعال - مجاز به واردات22
141226030010ـ ـ ـ سنگ مس5فعال - مجاز به واردات22
141326030090ـ ـ ـ کنسانتره مس5فعال - مجاز به واردات22
141426040000سنگ نیكل و كنستانتره‌های آن.5فعال - مجاز به واردات22
141526050000سنگ كبالت و كنستانتره‌های آن.5فعال - مجاز به واردات22
141626060000سنگ آلومینیوم و كنستانتره‌های آن.5فعال - مجاز به واردات22
141726070010ـ ـ ـ سنگ سرب5فعال - مجاز به واردات22
141826070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی5فعال - مجاز به واردات22
141926070030ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی5فعال - مجاز به واردات22
142026070090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
142126080010ـ ـ ـ سنگ روی5فعال - مجاز به واردات22
142226080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی5فعال - مجاز به واردات22
142326080030ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی5فعال - مجاز به واردات22
142426080040ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی5فعال - مجاز به واردات22
142526080090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
142626090000سنگ قلع و كنستانتره‌های آن.5فعال - مجاز به واردات22
142726100010ـ ـ ـ سنگ كروم5غیرفعال - ممنوع الورود4
142826100090ـ ـ ـ كنستانتره‌ كروم5فعال - مجاز به واردات22
142926110000سنگ تنگستن و كنستانتره‌های آن.5فعال - مجاز به واردات22
143026121010ـ ـ ـ با محتوی اورانیوم 5 درصد یا بیشتر5فعال - مجاز به واردات22
143126121090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
143226122010ـ ـ ـ مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگ‌های توریونی و كنستانتره محتوی 20 % یا بیشتر توریوم5فعال - مجاز به واردات22
143326122090ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات22
143426131000ـ تفته شده5غیرفعال - ممنوع الورود22
143526139000ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود22
143626140000سنگ تیتان و كنستانتره‌های آن.5فعال - مجاز به واردات22
143726151010ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 20015فعال - مجاز به واردات22
143826151090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
143926159010ـ ـ ـ سنگ وانادیوم و كنستانتره‌های آن5فعال - مجاز به واردات22
144026159090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
144126161000ـ سنگ نقره و كنستانتره‌های آن5فعال - مجاز به واردات22
144226169000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
144326171000ـ سنگ آنتیمون و كنستانتره‌های آن5فعال - مجاز به واردات22
144426179000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
144526180000سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست میآید.5فعال - مجاز به واردات22
144626190010ـ ـ ـ خاك كوره5فعال - مجاز به واردات22
144726190020ـ ـ ـ آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز5فعال - مجاز به واردات22
144826190030ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج اكسید تیتان5فعال - مجاز به واردات22
144926190040ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج وانادیوم5فعال - مجاز به واردات22
145026190090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
145126201100ـ ـ مات‌های گالوانیزاسیون5فعال - مجاز به واردات22
145226201900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
145326202100ـ ـ گل و لای بنزین سرب‌دار و گل و لای تركیبات ضدانفجار حاوی سرب5فعال - مجاز به واردات22
145426202900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات22
145526203000ـ حاوی عمدتاً مس5فعال - مجاز به واردات22
145626204000ـ حاوی عمدتاً آلومینیوم5فعال - مجاز به واردات22
145726206000ـ حاوی آرسنیك، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی كه برای استخراج آرسنیك یا این فلزات یا برای ساخت تركیبات شیمیایی آنها به كار میرود. 5فعال - مجاز به واردات22
145826209100ـ ـ حاوی آنتیموان . بریلیوم؛ كادمیوم، كروم یا مخلوط آنها5فعال - مجاز به واردات22
145926209910ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیكل5فعال - مجاز به واردات22
146026209920ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم5فعال - مجاز به واردات22
146126209930ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تنگستن5فعال - مجاز به واردات22
146226209940ـ ـ ـ حاوی عمدتاً قلع5فعال - مجاز به واردات22
146326209950ـ ـ ـ حاوی عمدتاً مولیبدن5فعال - مجاز به واردات22
146426209960ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تیتانیوم5فعال - مجاز به واردات22
146526209970ـ ـ ـ حاوی عمدتاً كبالت5فعال - مجاز به واردات22
146626209980ـ ـ ـ حاوی عمدتاً زیركونیم5فعال - مجاز به واردات22
146726209990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
146826211000ـ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداریها5غیرفعال - ممنوع الورود4
146926219000ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
147027011110ـ ـ ـ حاوی ماده فرار5فعال - مجاز به واردات22
147127011190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
147227011200ـ ـ زغال سنگ قیری5فعال - مجاز به واردات22
147327011900ـ ـ سایر زغال سنگ‌ها5فعال - مجاز به واردات22
147427012000ـ زغال قالبی،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند كه از زغال‌سنگ تهیه شده باشد5فعال - مجاز به واردات22
147527021000ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده5فعال - مجاز به واردات22
147627022000ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده5فعال - مجاز به واردات22
147727030010ـ ـ ـ پیت ماس5فعال - مجاز به واردات21
147827030090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
147927040010ـ ـ ـ برای ساخت الكترودها10فعال - مجاز به واردات22
148027040020ـ ـ ـ كك و نیمه كك از لیگنیت10فعال - مجاز به واردات22
148127040090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
148227050000گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهای همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروكربورهای گازی.5فعال - مجاز به واردات22
148327060000قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره تركیب شده.5فعال - مجاز به واردات22
148427071000ـ بنزول Benzol (benzene)5فعال - مجاز به واردات24
148527072000ـ تولوئول Toluol (toluene)5فعال - مجاز به واردات24
148627073000ـ كسیلول Xylol (xylenes)5فعال - مجاز به واردات24
148727074000ـ نفتالن5فعال - مجاز به واردات22
148827075000ـ سایر مخلوط‌های هیدروكربورهای آروماتیک (بودار) كه 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفته­ها) در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطیر شوند5فعال - مجاز به واردات22
148927079100ـ ـ روغن‌های كرئوزوت5فعال - مجاز به واردات24
149027079900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات24
149127081000ـ زفت5فعال - مجاز به واردات22
149227082000ـ كك زفت5فعال - مجاز به واردات24
149327090010ـ ـ ـ میعانات گازی5فعال - مجاز به واردات22
149427090090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات24
149527101210ـ ـ ـ بنزین5فعال - مجاز به واردات22
149627101290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
149727101910ـ ـ ـ روغن موتور40فعال - مجاز به واردات24
149827101920ـ ـ ـ گریس10فعال - مجاز به واردات23
149927101930ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور 5فعال - مجاز به واردات22
150027101940---روغن پایه معدنی 5فعال - مجاز به واردات22
150127101950--- روغن صنعتی 15فعال - مجاز به واردات23
150227101990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
150327102000ـ روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری (غیرخام) و فرآورده‌هایی كه در جا‌های دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند به شرطی كه دارای 70% درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های مواد معدنی قیری بوده و این روغن‌ها اجزای اصلی تشكیل دهنده ای5فعال - مجاز به واردات24
150427109100ـ ـ حاوی بیفنیل‌های پلی كلره (PCBs)، ترفنیل‌های پلی­كلره (PCTs) یا بی فنیل‌های پلی برومه (PBBs)5فعال - مجاز به واردات24
150527109900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات24
150627111110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتیمتر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
150727111190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
150827111210ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتیمتر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
150927111290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات24
151027111310ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتی متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151127111390ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
151227111410ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتیمتر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151327111490ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
151427111910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتی متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151527111990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
151627112110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتی متر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151727112190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
151827112910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از یك هزار سانتیمتر مكعب15فعال - مجاز به واردات25
151927112990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
152027121010ـ ـ ـ ژله كابل 15فعال - مجاز به واردات1
152127121090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
152227122000ـ موم پارافین دارای كمتر از 75/0 درصد‌وزنی روغن10فعال - مجاز به واردات1
152327129010ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن5فعال - مجاز به واردات22
152427129020ـ ـ ـ اسلاك واكس (Slack Wax)5فعال - مجاز به واردات22
152527129090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
152627131100ـ ـ ‌تكلیس نشده5فعال - مجاز به واردات22
152727131200ـ ـ تكلیس شده5فعال - مجاز به واردات22
152827132000ـ قیر نفت5فعال - مجاز به واردات25
152927139000ـ سایر تفاله‌های نفت یا روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری5فعال - مجاز به واردات25
153027141000ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌های قیری5فعال - مجاز به واردات22
153127149000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
153227150010ـ ـ ـ بیتومن انامل10فعال - مجاز به واردات23
153327150090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
153427160000نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری).5فعال - مجاز به واردات23
153528011000ـ كلر10فعال - مجاز به واردات23
153628012000ـ ید15فعال - مجاز به واردات23
153728013000ـ فلوئور؛ برم 5فعال - مجاز به واردات22
153828020000گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئیدال.5فعال - مجاز به واردات1
153928030000كربن (دوده كربن و سایر اشكال كربن كه در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).10فعال - مجاز به واردات1
154028041000ـ هیدروژن5فعال - مجاز به واردات22
154128042100ـ ـ آرگون5فعال - مجاز به واردات22
154228042910ـ ـ ـ‌ هلیم مایع جهت دستگاه‌های MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد 5فعال - مجاز به واردات22
154328042990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
154428043000ـ ازت5فعال - مجاز به واردات22
154528044000ـ اكسیژن5فعال - مجاز به واردات22
154628045000ـ بور، تلوریم5فعال - مجاز به واردات22
154728046100ـ ـ حاوی حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیکم5فعال - مجاز به واردات22
154828046900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
154928047000ـ فسفر5فعال - مجاز به واردات22
155028048000ـ ارسنییك5فعال - مجاز به واردات22
155128049000ـ سلینیوم10فعال - مجاز به واردات22
155228051100ـ ـ سدیم5فعال - مجاز به واردات22
155328051200ـ ـ كلسیم5فعال - مجاز به واردات22
155428051900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
155528053000ـ فلزات خاكی كمیاب، اسكاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا نشده باهم5فعال - مجاز به واردات22
155628054000ـ جیوه 5فعال - مجاز به واردات22
155728061010ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و كمتر5فعال - مجاز به واردات24
155828061090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
155928062000ـ اسید كلروسولفوریك5فعال - مجاز به واردات22
156028070000اسید سولفوریك (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.5فعال - مجاز به واردات1
156128080010ـ ـ ـ اسید نیتریك5فعال - مجاز به واردات22
156228080020ـ ـ ـ اسید سولفونیتریك5فعال - مجاز به واردات22
156328091000ـ پنتا اكسید دیفسفر (انیدرید فسفریك)5فعال - مجاز به واردات22
156428092010ـ ـ ـ اسید فسفریك با درجه خلوص كمتر از 55 درصد5فعال - مجاز به واردات22
156528092020ـ ـ ـ اسید فسفریك با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر10فعال - مجاز به واردات22
156628092090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
156728100010ـ ـ ـ اسید بُریك5فعال - مجاز به واردات22
156828100090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
156928111100-- فلوئور هیدروژن (اسید فلوئور هیدریك)5فعال - مجاز به واردات22
157028111200-- سیانید هیدروژن (اسید هیدروسیانیک)5فعال - مجاز به واردات22
157128111910--- اسید سولفامیك10فعال - مجاز به واردات23
157228111990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
157328112100-- دی اكسید كربن 5فعال - مجاز به واردات22
157428112200-- دی اكسید سیلیسیم5فعال - مجاز به واردات1
157528112910--- دینیتروژن تری اکساید 5فعال - مجاز به واردات22
157628112920--- نیتروژن دیاکساید 5فعال - مجاز به واردات22
157728112930--- دینیتروژن تتروکساید 5فعال - مجاز به واردات22
157828112940--- دینیتروژن پنتوکساید 5فعال - مجاز به واردات22
157928112990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
158028121100ـ ـ دی کلرو کربونیل (فوسژن)5فعال - مجاز به واردات22
158128121200ـ ـ اکسی کلرور فسفر5فعال - مجاز به واردات22
158228121300ـ ـ تری کلرور فسفر5فعال - مجاز به واردات22
158328121400ـ ـ پنتا کلرور فسفر5فعال - مجاز به واردات22
158428121500ـ ـ مونوکلرور سولفور5فعال - مجاز به واردات22
158528121600ـ ـ دی کلرور سولفور5فعال - مجاز به واردات22
158628121700ـ ـ کلرورتیونیل5فعال - مجاز به واردات22
158728121910--- آرسنیک تری کلراید 5فعال - مجاز به واردات22
158828121990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
158928129000- سایر5فعال - مجاز به واردات22
159028131000ـ دی سولفوركربن5فعال - مجاز به واردات22
159128139010--- فسفرپنتاسولفید 5فعال - مجاز به واردات22
159228139090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
159328141000ـ آمونیاك بدون آب 5فعال - مجاز به واردات22
159428142000ـ آمونیاك محلول در آب5فعال - مجاز به واردات22
159528151110--- به صورت پرک5فعال - مجاز به واردات22
159628151190--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
159728151200-- محلول آبی (محلول هیدروکسید سدیم یا سود مایع)5فعال - مجاز به واردات22
159828152000ـ هیدرواكسید پتاسیم (پتاس سوز آور)5فعال - مجاز به واردات22
159928153000ـ پراكسید سدیم یا پراكسید پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
160028161010ـ ـ ـ ژل منیزیم هیدروكساید گرید دارویی20فعال - مجاز به واردات1
160128161020ـ ـ ـ ماده موثره پودر منیزیم هیدروكساید گرید دارویی20فعال - مجاز به واردات1
160228161090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
160328164000ـ اكسیدها، هیدرواكسیدها و پراكسیدهای استرونسیم یا باریم5فعال - مجاز به واردات22
160428170011ـ ـ ـ ـ اكسید روی دارای گرید دارویی5فعال - مجاز به واردات1
160528170019ـ ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
160628170020ـ ـ ـ پراكسید روی5فعال - مجاز به واردات22
160728181000ـ كوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص 5فعال - مجاز به واردات22
160828182000ـ اكسید آلومینیوم غیر از كورندوم مصنوعی5فعال - مجاز به واردات22
160928183010ـ ـ ـ ژل هیدرواكسید آلومینیوم گرید دارویی26فعال - مجاز به واردات1
161028183020ـ ـ ـ پودر هیدرواكسید آلومینیوم گرید دارویی26فعال - مجاز به واردات1
161128183090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
161228191000ـ تری اكسید كروم5فعال - مجاز به واردات22
161328199010ـ ـ ـ اكسید كروم20فعال - مجاز به واردات23
161428199090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
161528201000ـ دی اكسید منگنز5فعال - مجاز به واردات1
161628209000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
161728211000ـ اكسیدها و هیدوركسیدهای آهن5فعال - مجاز به واردات22
161828212000ـ خاك‌رنگی (Earth colours)5فعال - مجاز به واردات22
161928220000اكسیدها و هیدرواكسیدهای كبالت؛ اكسیدهای كبالت تجارتی.5فعال - مجاز به واردات1
162028230000اكسیدهای تیتان.5فعال - مجاز به واردات22
162128241000ـ منواكسید سرب (مردار سنگ)10فعال - مجاز به واردات22
162228249010ـ ـ ـ‌ سرنج و مین اورانژ به شکل پودر 10فعال - مجاز به واردات23
162328249020--- سرنج و مین اورانژ به شکل گرانول 5فعال - مجاز به واردات22
162428249090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
162528251010--- هیدرازینیوم دینیترات 5فعال - مجاز به واردات22
162628251020--- هیدرازینیوم دیپرکلرات 5فعال - مجاز به واردات22
162728251090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
162828252000ـ اكسید و هیدروكسیدهای لیتیم 5فعال - مجاز به واردات22
162928253000ـ اكسید و هیدرواكسیدهای وانادیوم5فعال - مجاز به واردات22
163028254000ـ اكسید و هیدروكسیدهای نیكل5فعال - مجاز به واردات22
163128255000ـ اكسید و هیدروكسیدهای مس5فعال - مجاز به واردات22
163228256000ـ اكسیدهای ژرمانیوم و اكسید زیركنیوم5فعال - مجاز به واردات22
163328257000ـ اكسیدها و هیدرواكسیدهای مولیبدن5فعال - مجاز به واردات22
163428258000ـ اكسیدهای آنتیموان5فعال - مجاز به واردات22
163528259000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
163628261200ـ ـ از آلومینیوم 5فعال - مجاز به واردات22
163728261900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
163828263000ـ هگزافلوئورو آلومینات سدیم (كریولیت سینتتیك) 5فعال - مجاز به واردات22
163928269010--- سدیم سیلیکلو فلوراید (سدیم فلورو سیلیکات)5فعال - مجاز به واردات22
164028269090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
164128271000ـ كلرور آمونیم15فعال - مجاز به واردات23
164228272000ـ كلرور كلسیم10فعال - مجاز به واردات23
164328273100ـ ـ از منیزیم5فعال - مجاز به واردات22
164428273200ـ ـ از آلومینیوم5فعال - مجاز به واردات22
164528273500ـ ـ از نیكل5فعال - مجاز به واردات22
164628273910ـ ـ ـ از روی5فعال - مجاز به واردات22
164728273990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
164828274100ـ ـ از مس5فعال - مجاز به واردات22
164928274900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
165028275100ـ ـ برومورسدیم یا پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
165128275910--- آمونیوم برومات5فعال - مجاز به واردات22
165228275990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
165328276010ـ ـ ـ یدور پتاسیم10فعال - مجاز به واردات23
165428276090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
165528281000ـ هیپوكلریت كلسیم تجارتی و سایر هیپوكلریت‌های كلسیم5فعال - مجاز به واردات22
165628289010ـ ـ ـ هیپوكلریت سدیم10فعال - مجاز به واردات23
165728289090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
165828291100ـ ـ از سدیم5فعال - مجاز به واردات22
165928291910ـ ـ ـ كلرات پتاسیم10فعال - مجاز به واردات1
166028291990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
166128299010ـ ـ ـ یدات پتاسیم10فعال - مجاز به واردات1
166228299020ـ ـ ـ یدات کلسیم10فعال - مجاز به واردات23
166328299090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
166428301000ـ سولفور سدیم10فعال - مجاز به واردات23
166528309010ـ ـ ـ سولفور باریم5فعال - مجاز به واردات22
166628309020ـ ـ ـ آمونیوم پلی سولفید5فعال - مجاز به واردات22
166728309090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
166828311000ـ از سدیم5فعال - مجاز به واردات22
166928319000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
167028321010ـ ـ ـ سولفیت سدیم20فعال - مجاز به واردات23
167128321020ـ ـ ـ متابی سولفیت20فعال - مجاز به واردات23
167228321090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
167328322010ـ ـ ـ سولفیت سرب5فعال - مجاز به واردات22
167428322090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
167528323010--- تیوسولفات آمونیوم 5فعال - مجاز به واردات22
167628323020--- تیوسولفات پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
167728323090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
167828331100ـ ـ سولفات دی سدیم5فعال - مجاز به واردات22
167928331900ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
168028332100ـ ـ‌ از منیزیم5فعال - مجاز به واردات22
168128332200ـ ـ از آلومینیوم10فعال - مجاز به واردات22
168228332400ـ ـ از نیكل5فعال - مجاز به واردات22
168328332500ـ ـ از مس5فعال - مجاز به واردات22
168428332710ـ ـ ـ سولفات باریم دارای گرید دارویی10فعال - مجاز به واردات1
168528332790ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
168628332910ـ ـ ـ كادمیوم5فعال - مجاز به واردات22
168728332920ـ ـ ـ كبالت، تیتانیوم5فعال - مجاز به واردات22
168828332931ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گرید دارویی)20فعال - مجاز به واردات23
168928332939ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
169028332940ـ ـ ـ جیوه5فعال - مجاز به واردات22
169128332950ـ ـ ـ سرب5فعال - مجاز به واردات22
169228332960ـ ـ ـ سولفات از كروم15فعال - مجاز به واردات23
169328332970ـ ـ ـ سولفات منگنز5فعال - مجاز به واردات22
169428332980ـ ـ ـ سولفات روی5فعال - مجاز به واردات22
169528332990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
169628333000ـ زاج‌ها (Alums)5فعال - مجاز به واردات22
169728334000ـ پراكسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
169828341010--- آمونیوم نیتریت5فعال - مجاز به واردات22
169928341090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
170028342100ـ‌ ـ از پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
170128342910ـ ـ ـ نیترات آمونیوم انفجاری5فعال - مجاز به واردات22
170228342920--- نیترات مس 5غیرفعال - ممنوع الورود22
170328342930--- نیترات منگنز 5فعال - مجاز به واردات22
170428342940--- نیترات آهن 5فعال - مجاز به واردات22
170528342950--- نیترات منیزیم5فعال - مجاز به واردات22
170628342960--- نیترات روی 5فعال - مجاز به واردات22
170728342990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
170828351010ـ ـ ـ فسفیت سرب5فعال - مجاز به واردات22
170928351090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
171028352200ـ ـ مونو یا دیسدیم5فعال - مجاز به واردات22
171128352400ـ ـ پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
171228352500ـ ـ هیدروژنواورتوفسفات كلسیم (فسفات دی كلسیم):10فعال - مجاز به واردات21
171328352610--- مونو كلسیم فسفات 10فعال - مجاز به واردات21
171428352690--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
171528352900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
171628353100ـ ـ‌ تری فسفات سدیم (تریپلی فسفات‌سدیم)10فعال - مجاز به واردات23
171728353910--- سدیم اسید پیروفسفات (دی­سدیم پیرو فسفات)15فعال - مجاز به واردات24
171828353990---سایر5فعال - مجاز به واردات23
171928362000ـ كربنات دی سدیم5فعال - مجاز به واردات22
172028363010ـ ـ ـ سدیم بیكربنات ـ غیرتزریقی گرید دارویی10فعال - مجاز به واردات1
172128363090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
172228364000ـ كربنات‌های پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
172328365000ـ كربنات كلسیم10فعال - مجاز به واردات22
172428366000ـ كربنات باریم5فعال - مجاز به واردات22
172528369110ـ ـ ـ كربنات‌های لیتیم گرید دارویی20فعال - مجاز به واردات1
172628369190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
172728369200ـ ـ كربنات‌استرونسیوم10فعال - مجاز به واردات23
172828369900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
172928371100ـ ـ از سدیم5فعال - مجاز به واردات22
173028371910--- سیانید5فعال - مجاز به واردات22
173128371990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
173228372000ـ سیانورهای كمپلكس5فعال - مجاز به واردات22
173328391100ـ ـ متا سیلیكات‌های سدیم5فعال - مجاز به واردات22
173428391910ـ ـ ـ سیلیكات سدیم جامد10فعال - مجاز به واردات23
173528391920ـ ـ ـ سیلیكات سدیم مایع10فعال - مجاز به واردات23
173628391990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
173728399010--- سیلیکات پتاسیم 5فعال - مجاز به واردات22
173828399090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
173928401100ـ ـ بدون آب 5فعال - مجاز به واردات22
174028401900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات22
174128402000ـ سایر برات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
174228403000ـ پراكسوبرات‌ها (پربرات‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
174328413000ـ دی كرومات سدیم5فعال - مجاز به واردات22
174428415000ـ سایر كرومات‌ها و دی كرومات‌ها، پراكسوكرومات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
174528416100ـ ـ پرمنگنات پتاسیم20فعال - مجاز به واردات2
174628416910--- آمونیوم پرمنگنات5فعال - مجاز به واردات22
174728416990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
174828417000ـ مولیبدات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
174928418000ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
175028419000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
175128421010--- زئولیت5فعال - مجاز به واردات22
175228421020--- سیلیکات سدیم آلومینیوم 10فعال - مجاز به واردات23
175328421090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
175428429010--- آمونیوم فولمنات5فعال - مجاز به واردات22
175528429090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
175628431000ـ فلزات گرانبها به حالت كلوئیدال5فعال - مجاز به واردات22
175728432100ـ ـ نیترات نقره5فعال - مجاز به واردات22
175828432910--- نقره استیلید 5فعال - مجاز به واردات22
175928432990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
176028433000ـ تركیبات طلا5فعال - مجاز به واردات22
176128439000ـ سایر تركیبات، ملغمه‌ها (Amalgames)5فعال - مجاز به واردات22
176228441000ـ اورانیوم طبیعی و تركیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیكی و مخلوط‌هایی كه حاوی اورانیوم طبیعی یا تركیبات اورانیوم طبیعی باشد.5فعال - مجاز به واردات22
176328442000ـ اورانیوم غنیشده از لحاظ U235 و تركیبات آن؛ پلوتونیوم و تركیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)، محصولات سرامیكی و مخلوط‌های دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ U235، پلوتونیوم یا تركیبات این محصولات باشند.5فعال - مجاز به واردات22
176428443000ـ اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 و تركیبات آن؛ توریم و تركیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)،‌ محصولات سرامیكی و مخلوط‌های دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235، توریوم یا تركیبات این محصولات 5فعال - مجاز به واردات22
176528444000ـ عناصر و ایزوتوپ‌ها و تركیبات رادیو اكتیو غیر از آنهایی كه مشمول شماره‌های فرعی 10 2844، 20 2844 یا 30 2844 میشوند؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیكی و مخلوط‌های دارای این عناصر، ایزوتوپ‌ها یا تركیبات آنها؛ فضولات را5فعال - مجاز به واردات22
176628445000ـ عناصر سوختی (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآكتورهای هسته‌ای5فعال - مجاز به واردات22
176728451000ـ آب سنگین (اكسید دوتریوم)5فعال - مجاز به واردات22
176828459010ـ ـ ـ سایر ترکیبات دوتریوم با نسبت اتم دوتریوم به هیدروژن بیش از 1 به 5000 5فعال - مجاز به واردات22
176928459090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
177028461000ـ تركیبات سریوم5فعال - مجاز به واردات22
177128469000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
177228470000پراكسید هیدروژن (آب اكسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.15فعال - مجاز به واردات22
177328491000ـ از كلسیم15فعال - مجاز به واردات23
177428492010ـ ـ ـ با اندازه ذرات كمتر و مساوی 10 میلیمتر به خلوص كمتر از 98 درصد15فعال - مجاز به واردات23
177528492090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
177628499000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
177728500010--- آزیدواتیل نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
177828500020--- باریم آزید 5فعال - مجاز به واردات22
177928500030--- بنزویل آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178028500040--- بروماین آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178128500050--- کلراین آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178228500060--- مس آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178328500070--- ید آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178428500075--- سلینوم نیترید 5فعال - مجاز به واردات22
178528500080--- ترشیو – بوتوکسی کربونیل آزید5فعال - مجاز به واردات22
178628500085--- سدیم آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178728500086--- پتاسیم آزید 5فعال - مجاز به واردات22
178828500087--- آرسین 5فعال - مجاز به واردات22
178928500090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
179028521010--- جیوه استیلید 5فعال - مجاز به واردات22
179128521090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
179228529000ـ سایر 5غیرفعال - ممنوع الورود22
179328531000ـ سیانوژن کلرور (کلرسیان)5فعال - مجاز به واردات22
179428539010ـ ـ ـ آب مقطر10فعال - مجاز به واردات23
179528539020--- فسفین5فعال - مجاز به واردات22
179628539090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
179729011000ـ اشباع شده5فعال - مجاز به واردات22
179829012100ـ ـ اتیلن5فعال - مجاز به واردات22
179929012200ـ ـ پروپن (پروپیلن)5فعال - مجاز به واردات22
180029012300ـ ـ بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
180129012400ـ ـ بوتا-1، 3 ـ دیان و ایزوپرن (Isoprene)5فعال - مجاز به واردات22
180229012900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
180329021100ـ ـ سیكلوهگزان5فعال - مجاز به واردات22
180429021900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
180529022000ـ بنزن5فعال - مجاز به واردات22
180629023000ـ تولوئن5فعال - مجاز به واردات22
180729024100ـ ـ اورتو ـ اكسیلن (o-Xylene)5فعال - مجاز به واردات22
180829024200ـ ـ متا ـ اكسیلن (m-Xylene) 5فعال - مجاز به واردات22
180929024300ـ ـ پارا ـ اكسیلن (p-Xylene)5فعال - مجاز به واردات22
181029024400- - ایزومرهای اكسیلن به صورت مخلوط5فعال - مجاز به واردات22
181129025000ـ استیرن5فعال - مجاز به واردات22
181229026000ـ اتیل بنزن5فعال - مجاز به واردات22
181329027000ـ كومن5فعال - مجاز به واردات22
181429029000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
181529031100ـ ـ كلرومتان (كلرور متیل) و كلرو اتان (كلرور اتیل)5فعال - مجاز به واردات22
181629031200ـ ـ دی كلرومتان (كلرومتیلن)5فعال - مجاز به واردات22
181729031300ـ ـ كلروفرم (تری كلرومتان)5فعال - مجاز به واردات22
181829031400ـ ـ تترا كلرور كربن5فعال - مجاز به واردات22
181929031500ـ ـ دیكلرایداتیلن (ISO) (1، 2 – دی كلرواتان) 5فعال - مجاز به واردات22
182029031900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
182129032100ـ ـ كلروروینیل (كلرواتیلن)5فعال - مجاز به واردات22
182229032200ـ ـ تری كلرواتیلن5فعال - مجاز به واردات22
182329032300ـ ـ‌تتراكلرواتیلن (پركلرواتیلن)5فعال - مجاز به واردات22
182429032900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
182529033100ـ ـ دیبرومو اتیلن (ISO) (1، 2- دیبرومواتان)5فعال - مجاز به واردات22
182629033910--- پی اف آی بی5فعال - مجاز به واردات22
182729033990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
182829037100ـ ـ كلرودی فلورو متان 5فعال - مجاز به واردات22
182929037200ـ ـ دی كلرو تری فلورواتان 5غیرفعال - ممنوع الورود22
183029037300ـ ـ دی كلرو فلورو اتان 5فعال - مجاز به واردات22
183129037400ـ ـ كلرو دی فلورواتان 5غیرفعال - ممنوع الورود22
183229037500ـ ـ دی كلرو پنتا فلورو پروپان 5غیرفعال - ممنوع الورود22
183329037600ـ ـ برومو كلرو دی فلورومتان، بروموتری فلورو متان و دی برومو تترافلورو اتان 5فعال - مجاز به واردات22
183429037700ـ ـ ‌سایر، تنها پر هالوژنه‌های فلوره یا كلره5فعال - مجاز به واردات22
183529037800ـ ـ سایر مشتقات پر هالوژنه 5فعال - مجاز به واردات22
183629037900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
183729038110--- اچ سی اچ (ایزومرهای مخلوط) 5فعال - مجاز به واردات22
183829038120--- لیندین5فعال - مجاز به واردات22
183929038210--- آلدرین5فعال - مجاز به واردات22
184029038220--- کلردان5فعال - مجاز به واردات22
184129038230--- هپتاکلر5فعال - مجاز به واردات22
184229038300-- میرکس (ISO) (Mirex)5فعال - مجاز به واردات22
184329038900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
184429039100ـ ـ كلروبنزن، اورتو دی كلرو بنزن و پارا دی كلرو بنزن5فعال - مجاز به واردات22
184529039210--- د.د.ت 5فعال - مجاز به واردات22
184629039220--- هگزاکلروبنزن 5فعال - مجاز به واردات22
184729039300-- پنتاکلروبنزن(ISO) 5فعال - مجاز به واردات22
184829039400-- هگزا برومو بی­فنیل­ها5فعال - مجاز به واردات22
184929039900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات22
185029041000ـ مشتقاتی كه تنها دارای گروه‌های سولفونه میباشند، املاح و استرها اتیلیك آنها 5فعال - مجاز به واردات22
185129042010--- متیل نیتریت 5فعال - مجاز به واردات22
185229042020--- 1، 2- دینیترو اتان 5فعال - مجاز به واردات22
185329042030--- تری نیترواتیل نیترات5فعال - مجاز به واردات22
185429042040--- دی نیترومتان 5فعال - مجاز به واردات22
185529042050--- 1 و 1- دی نیترواتان 5فعال - مجاز به واردات22
185629042060--- دی نیترو زوبنزن 5فعال - مجاز به واردات22
185729042070--- 1، 3 و 5 – تری میتل - 2، 4 و 6 تری نیتروبنزن5فعال - مجاز به واردات22
185829042080--- 2، 2- دی نیترو استیلبن 5فعال - مجاز به واردات22
185929042090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
186029043100ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیک اسید5فعال - مجاز به واردات22
186129043200ـ ـ‌ آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
186229043300ـ ـ‌ لیتیوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
186329043400ـ ـ‌ پتاسیم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
186429043500ـ ـ‌ سایر نمک­های پرفلورو اکتان سولفونیک اسید5فعال - مجاز به واردات22
186529043600ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید5فعال - مجاز به واردات22
186629049100ـ ـ‌ تری کلرو نیترو متان (کلرو پیکرین)5فعال - مجاز به واردات22
186729049910--- دی نیترو تولوئن سدیم نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
186829049920--- تری نیترو بنزن سولفونیک اسید 5فعال - مجاز به واردات22
186929049930--- هگزا نیترو آدامانتان5فعال - مجاز به واردات22
187029049940--- 4- برومو – 1، 2- دینیترو بنزن 5فعال - مجاز به واردات22
187129049950--- 4، 2- دی نیترو 1، 3، 5- تری میتل بنزن5فعال - مجاز به واردات22
187229049990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
187329051100ـ ـ متانول (الكل متلیك)5فعال - مجاز به واردات22
187429051200ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الكل پروپیلیك) و پروپان ـ 2 ـ ئول (الكل ایزو پروپیلیك)5فعال - مجاز به واردات22
187529051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الكل N ـ بوتیلیك)5فعال - مجاز به واردات22
187629051410--- پینا کولیل الکل 5فعال - مجاز به واردات22
187729051490--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
187829051610ـ ـ ـ دواتیل هگزانول5فعال - مجاز به واردات22
187929051690ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
188029051700ـ ـ دودكان ـ 1 ـ ئول (الكل لوریك) هگزا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل ستیلیك) و اوكتا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل استئاریك)5فعال - مجاز به واردات22
188129051910--- تری نیترواتانول 5فعال - مجاز به واردات22
188229051990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
188329052200ـ ـ الكل‌های ترپن‌دار غیرحلقوی5فعال - مجاز به واردات22
188429052900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
188529053100ـ ـ اتیلن گلیكول (اتان دی ئول)5فعال - مجاز به واردات22
188629053200ـ ـ پروپیلن گلیكول (پروپان ـ 1، 2 ـ دی ئول)10فعال - مجاز به واردات22
188729053900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
188829054100ـ ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ (هیدروكسی متیل) پروپان ـ 1، 3 ـ دی ئول (تری متیلول پروپان)5فعال - مجاز به واردات22
188929054200ـ ـ پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)5فعال - مجاز به واردات22
189029054300ـ ـ مانیتول5فعال - مجاز به واردات22
189129054410ـ ـ ـ محلول در آب5فعال - مجاز به واردات1
189229054420ـ ـ ـ پودر سوربیتول5فعال - مجاز به واردات1
189329054500ـ ـ‌گلیسرول15فعال - مجاز به واردات1
189429054910--- گلیسرول -1، 3- دینیترات 5فعال - مجاز به واردات22
189529054990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
189629055100ـ ـ اتكلرووینول (INN)5فعال - مجاز به واردات1
189729055910--- متیلن گلایکول دی نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
189829055990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
189929061100ـ ـ‌ مانتول (Menthol)10فعال - مجاز به واردات22
190029061200ـ ـ سیكلو هگزانول، متیل سیكلو هگزانول‌ها و دی متیل سیكلو هگزانول‌ها5فعال - مجاز به واردات22
190129061300ـ ـ استرول‌ها و اینوزیتول‌ها5فعال - مجاز به واردات22
190229061900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات22
190329062100ـ ـ‌ الكل بنزیلیك5فعال - مجاز به واردات22
190429062910--- هگزا متیلول بنزن هگزا نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
190529062990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
190629071100ـ ـ‌ فنل (هیدروكسی بنزن و املاح آن)5فعال - مجاز به واردات22
190729071200ـ ـ كرزول‌ها و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
190829071310ـ ـ ـ نونیل فنل5فعال - مجاز به واردات22
190929071390ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
191029071500ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
191129071900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
191229072100ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
191329072200ـ ـ هیدرو كینون و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
191429072300ـ ـ 4، 4 ـ ایزوپروپیلیون دی فنل‌‌بیس‌آ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن 5فعال - مجاز به واردات22
191529072900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
191629081100ـ ـ پنتاكلروفنل (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
191729081910--- 2، 3، 4، 6 – تترا نیترو فنول 5فعال - مجاز به واردات22
191829081990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
191929089100ـ ـ دینو سب (Dinoseb) (ISO) و نمك‌های آن5فعال - مجاز به واردات22
192029089200-- 4و6 دی نیترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO - O - CRESOL) و نمك‌های آن 5فعال - مجاز به واردات22
192129089910--- دی نیترو فنول5فعال - مجاز به واردات22
192229089920--- باریم استیفتات5فعال - مجاز به واردات22
192329089930--- زیرکونیوم پیکرامات 5فعال - مجاز به واردات22
192429089990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
192529091100ـ ـ اتر دی اتیلیك ( دی اتیل اتر) (اكسید ـ دی اتیل)5فعال - مجاز به واردات22
192629091900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
192729092000ـ اترهای سیكلانیك، سیكلنیك و سیكلوترپنیك و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها 5فعال - مجاز به واردات22
192829093010--- 2 و 4 – دینیترو و آنیزول5فعال - مجاز به واردات22
192929093090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
193029094100ـ ـ 2، 2ـ اكسی دی اتانول (دی اتیلن گلیكول)5فعال - مجاز به واردات22
193129094300ـ ـ اترهای مونو بوتیلیك اتیلن گلیكول یا دی اتیلن گلیكول5فعال - مجاز به واردات22
193229094400ـ ـ سایر مونوالكیل‌اترهای اتیلن گلیكول یا دیاتیلن گلیكول5فعال - مجاز به واردات22
193329094900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
193429095000ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الكل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها 5فعال - مجاز به واردات22
193529096010ـ ـ ـ متیل اتیل كتون پراكسید20فعال - مجاز به واردات23
193629096020--- 2، 2- دی (4، 4 دی ترشیو بوتیل پروکسی سیلکو هگزیل) پروپان5غیرفعال - ممنوع الورود22
193729096030--- دی (ترشیو بوتیل پروکسی) بوتان5غیرفعال - ممنوع الورود22
193829096035--- دی اتیل پروکسی دی کربونات5غیرفعال - ممنوع الورود22
193929096040--- ترشیو بوتیل پروکسی ایزوبوتیرات5غیرفعال - ممنوع الورود22
194029096045--- استیل استون پراکساید 5فعال - مجاز به واردات22
194129096050--- دی – (1- نفتویل) پراکسید5فعال - مجاز به واردات22
194229096055--- دی ایزو پروپیل بنزن هیدرواکسید5فعال - مجاز به واردات22
194329096060--- اتیل هیدرو پراکسید5فعال - مجاز به واردات22
194429096065--- ترشیو – بوتیل هیدروپراکسید 5فعال - مجاز به واردات22
194529096070--- دی استون الکل پراکسید5فعال - مجاز به واردات22
194629096075--- دی متیل هگزان دی هیدرو پراکسید5فعال - مجاز به واردات22
194729096080--- تر شیو – بوتیل پروکسی استات5فعال - مجاز به واردات22
194829096085--- دی – ان – بوتیل پروکسی دی کربونات5فعال - مجاز به واردات22
194929096090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
195029101000ـ اكسیران ( اكسید اتیلن)5فعال - مجاز به واردات22
195129102000ـ متیل اكسیران (اكسید پروپیلن)5فعال - مجاز به واردات22
195229103000ـ 1 ـ كلرو 2، 3ـ اپواكسی پروپان ( اپی كلر هیدرین)5فعال - مجاز به واردات22
195329104000ـ دیآلدرین INN)‌ ، (ISO 5فعال - مجاز به واردات22
195429105000ـ اندرین ((ISO5فعال - مجاز به واردات22
195529109000ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
195629110000استال‌ها و همی استال‌ها، حتی با دیگر عوامل اكسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.5فعال - مجاز به واردات22
195729121100ـ ـ متانال (فرمالدئید)10فعال - مجاز به واردات22
195829121200ـ ـ‌ اتانال (استالدئید)5فعال - مجاز به واردات22
195929121900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
196029122100ـ ـ ‌بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیك)5فعال - مجاز به واردات22
196129122900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
196229124100ـ ـ وانیلین (آلدئید متیل پروتوكاتشیك)5فعال - مجاز به واردات22
196329124200ـ ـ اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوكاتشیك)5فعال - مجاز به واردات22
196429124900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
196529125000ـ پلیمرهای حلقوی آلدئید‌ها5فعال - مجاز به واردات22
196629126000ـ پارافرمالدئید5فعال - مجاز به واردات22
196729130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصولات مشمول شماره 12 29.5فعال - مجاز به واردات22
196829141100ـ ـ استن5فعال - مجاز به واردات22
196929141200ـ ـ بوتانون (متیل اتیل کتن)20فعال - مجاز به واردات1
197029141300ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2ـ اون (متیل ایزوبوتیل کتن)5فعال - مجاز به واردات22
197129141900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
197229142200ـ ـ سیكلوهگزانون و متیل سیكلوهگزانون‌ها5فعال - مجاز به واردات22
197329142300ـ ـ یونون‌ها و متیل یونون‌ها5فعال - مجاز به واردات22
197429142900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
197529143100ـ ـ فنیل‌ استن (فنیل پروپان – 2- one)5فعال - مجاز به واردات22
197629143910--- تری نیترو فلوئورنون 5فعال - مجاز به واردات22
197729143990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
197829144000ـ کتون ـ الكل‌ها و ستن، آلدئید‌ها5فعال - مجاز به واردات22
197929145000ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با دیگر عوامل اكسیژنه5فعال - مجاز به واردات22
198029146100ـ ـ آنتراكینون5فعال - مجاز به واردات22
198129146200ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). (INN)5فعال - مجاز به واردات22
198229146910--- 8، 1 – دی هیدروکسی 2، 4، 5، 7، تترانیترو آنتراکینون5فعال - مجاز به واردات22
198329146920--- تترا آزیدو بنزن کینون 5فعال - مجاز به واردات22
198429146990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
198529147100ـ ـ کلردیون (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
198629147900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
198729151100ـ ـ اسید فرمیك5فعال - مجاز به واردات22
198829151200ـ ـ املاح اسید فرمیك5فعال - مجاز به واردات22
198929151300ـ ـ استرهای اسید فرمیك5فعال - مجاز به واردات22
199029152100ـ ـ اسید استیك5فعال - مجاز به واردات22
199129152400ـ ـ انیدریدهای استیك5فعال - مجاز به واردات22
199229152910ـ ـ ـ استات سدیم گرید دارویی10فعال - مجاز به واردات1
199329152920ـ ـ ـ دیاستات سدیم 10فعال - مجاز به واردات23
199429152990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
199529153100ـ ـ استات اتیل10فعال - مجاز به واردات23
199629153200ـ ـ استات وینیل5فعال - مجاز به واردات22
199729153300ـ ـ استات بوتیل نرمال10فعال - مجاز به واردات23
199829153400ـ ـ استات ایزوبوتیل10فعال - مجاز به واردات23
199929153600ـ ـ استات دینوسب (ISO)10فعال - مجاز به واردات23
200029153900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
200129154010ـ ـ ـ مونوكلرواستیك اسید15فعال - مجاز به واردات23
200229154090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
200329155000ـ اسید پروپیونیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
200429156000ـ اسیدهای بوتانوئیك، اسیدهای پنتانوئیك، املاح و استرهای آنها5فعال - مجاز به واردات22
200529157011ـ ـ ـ ـ استئارات منیزیم گرید دارویی10فعال - مجاز به واردات1
200629157019ـ ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات1
200729157090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
200829159010ـ ـ ـ ماده موثره والپروات سدیم20فعال - مجاز به واردات1
200929159091ـ ـ ـ ـ ماده موثره آتورواستاتین20فعال - مجاز به واردات1
201029159092ـ ـ ـ ـ دواتیل هگزا نوئیك اسید10فعال - مجاز به واردات23
201129159093ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم10فعال - مجاز به واردات1
201229159094---- استیل کلراید5فعال - مجاز به واردات22
201329159095---- استیل سیلکوهگزان سولفونیل پراکساید5فعال - مجاز به واردات22
201429159096---- دی پروپیونیل پراکساید5فعال - مجاز به واردات22
201529159099ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
201629161100ـ ـ ‌اسید اكریلیك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
201729161200ـ ـ استرهای اسید اكریلیك5فعال - مجاز به واردات22
201829161300ـ ـ اسید متاكریلیك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
201929161400ـ ـ ‌استرهای اسید متاكریلیك5فعال - مجاز به واردات22
202029161500ـ ـ‌ اسیدهای اولئیك، لنیولئیك، یا لینولنیك، املاح و استرهای آنها5فعال - مجاز به واردات22
202129161600ـ ـ‌ بیناپاكریل(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
202229161900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
202329162000ـ اسیدهای مونوكربوكسیلیك، سیكلانیك، سیكلنیك یا سیكلوترپنیك، انیدریدها، هالوژنورها، پراكسیدها، پراكسی اسیدها و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات22
202429163110ـ ـ ـ بنزوات سدیم26فعال - مجاز به واردات24
202529163120ـ ـ ـ اسید بنزوئیك15فعال - مجاز به واردات23
202629163190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
202729163210--- پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر5فعال - مجاز به واردات22
202829163220--- پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل خمیر20فعال - مجاز به واردات23
202929163230--- کلرو بنزوئیل 5فعال - مجاز به واردات22
203029163240--- استیل بنزویل پراکساید 5غیرفعال - ممنوع الورود22
203129163250--- دی کلرو دی بنزویل پراکسید 5فعال - مجاز به واردات22
203229163290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
203329163400ـ ـ اسید فنیل استیك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
203429163910ـ ـ ـ نالیدیكسیك اسید پودر ساده5فعال - مجاز به واردات1
203529163920ـ ـ ـ نالیدیكسیك اسید میكرونایز5فعال - مجاز به واردات1
203629163930ـ ـ ـ ماده موثره دارویی ایبوپروفن20فعال - مجاز به واردات1
203729163990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
203829171100ـ ـ اسید اكسالیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
203929171200ـ ـ اسید آدی پیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
204029171300ـ ـ‌ اسید آزلائیك، اسید سباسیك، املاح و استرهای آنها5فعال - مجاز به واردات22
204129171400ـ ـ انیدرید مالئیك15فعال - مجاز به واردات23
204229171910ـ ـ ـ ماده موثره فروس فومارات20فعال - مجاز به واردات1
204329171990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
204429172000ـ اسیدهای پلی كربوكسیلیك سیكلانیك، سیكلنیك یا سیكلوترپنیك،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراكسیدها، پراكسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات22
204529173200ـ ـ اورتو فتالات‌های دیاكتیل10فعال - مجاز به واردات23
204629173300ـ ـ اورتوفتالات دی نوئیل یا دی دسیل 5فعال - مجاز به واردات22
204729173410ـ ـ ـ فتالات سرب10فعال - مجاز به واردات23
204829173490ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
204929173500ـ ـ انیدرید فتالیك5فعال - مجاز به واردات22
205029173600ـ ـ ‌اسید ترفتالیك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
205129173700ـ ـ ترفتالات دی متیل5فعال - مجاز به واردات22
205229173910ـ ـ ـ دی بوتیل فتالات10فعال - مجاز به واردات23
205329173920ـ ـ ـ دی (ترشیو – بوتیل پراکسی) فتالات 5فعال - مجاز به واردات22
205429173990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
205529181100ـ ـ اسید لاكتیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
205629181200ـ ـ اسید تارتریك5فعال - مجاز به واردات22
205729181300ـ ـ املاح و استرهای اسید تارتریك5فعال - مجاز به واردات22
205829181400ـ ـ اسید سیتریك26فعال - مجاز به واردات25
205929181510ـ ـ ـ سدیم سیترات دیهیدرات گرید دارویی5فعال - مجاز به واردات1
206029181520ـ ـ ـ سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی5فعال - مجاز به واردات1
206129181590ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
206229181600ـ ـ اسید گلوكنیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
206329181700ـ ـ 2 و 2-دی فنیل-2-هیدروکسی استیک اسید (اسید بنزیلیک)5فعال - مجاز به واردات22
206429181800ـ ـ كلروبنزیلات (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
206529181900 ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
206629182110ـ ـ ـ پودر خالص اسید سالیسیلیك كه مخلوط با مواد دیگر نمیباشد20فعال - مجاز به واردات23
206729182190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
206829182200ـ ـ اسید اورتو ـ اسیتل سالیسیلیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
206929182310ـ ـ ـ استیل سالیسیك اسید پودر26فعال - مجاز به واردات1
207029182320ـ ـ ـ استیل سالیسیك اسید گرانول26فعال - مجاز به واردات1
207129182330ـ ـ ـ استیل سالیسیك كریستال20فعال - مجاز به واردات1
207229182340ـ ـ ـ متیل سالیسیلات5فعال - مجاز به واردات1
207329182350ـ ـ ـ 3، 5 – دی نیترو سالیسیلیک اسید20فعال - مجاز به واردات23
207429182390ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات1
207529182900ـ‌ ـ ‌سایر20فعال - مجاز به واردات22
207629183000ـ اسیدهای كربوكسیلیك با عامل آلدئید یا ستن ولی بدون عامل اكسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراكسیدها، پراكسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات22
207729189100ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 - اسیدتریكلرو فنوكسی استیك)، نمك‌ها و استرهای آن20فعال - مجاز به واردات1
207829189910ـ ـ ـ ماده موثره ناپروكسن10فعال - مجاز به واردات1
207929189920ـ ـ ـ ماده موثره جم فیبروزیل20فعال - مجاز به واردات1
208029189930ـ ـ ـ ماده موثره آداپالن10فعال - مجاز به واردات1
208129189990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
208229191000ـ سه‌تاییهای (Tris) (2، 3- دیبروموپروپیل) فسفات5فعال - مجاز به واردات22
208329199000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
208429201110--- پاراتیون5فعال - مجاز به واردات22
208529201120--- متیل پاراتیون5فعال - مجاز به واردات22
208629201190--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
208729201900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
208829202100ـ ـ دی متیل فسفیت5فعال - مجاز به واردات22
208929202200ـ ـ دی اتیل فسفیت5فعال - مجاز به واردات22
209029202300ـ ـ تری متیل فسفیت5فعال - مجاز به واردات22
209129202400ـ ـ تری اتیل فسفیت5فعال - مجاز به واردات22
209229202900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
209329203000ـ اندو سولفان(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
209429209010--- گرانول نیتروگلیسرین26فعال - مجاز به واردات1
209529209020--- اتیل پرکلرات5غیرفعال - ممنوع الورود22
209629209090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
209729211100ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
209829211200ـ ـ 2- (N,N- دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور5فعال - مجاز به واردات22
209929211300ـ ـ2- (N,N- دی اتیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلرور5فعال - مجاز به واردات22
210029211400ـ ـ2- (N,N- دی ایزو پروپیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلراید5فعال - مجاز به واردات22
210129211910--- اچ ان یک5فعال - مجاز به واردات22
210229211920--- اچ ان دو 5فعال - مجاز به واردات22
210329211930--- اچ ان سه5فعال - مجاز به واردات22
210429211990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
210529212110--- اتیلن دی آمین دی پر کلرات 5فعال - مجاز به واردات22
210629212190--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
210729212200ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
210829212910ـ ـ ـ ترت بوتیل آمین كلاولانات5فعال - مجاز به واردات1
210929212920--- ا و 1- دی آمینو – 2 و 2- دی نیترواتیلن 5فعال - مجاز به واردات22
211029212990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
211129213010ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
211229213090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
211329214100ـ ـ آنیلین و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
211429214210--- ان – نیترو آنیلین 5فعال - مجاز به واردات22
211529214290--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
211629214300ـ ـ تولوئیدین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات22
211729214410--- 6، 6، 4، 2، 2- هگزانیترو (1 و 1- بیفنیل) – 3، 3 – دیآمین 5فعال - مجاز به واردات22
211829214420--- هگزا نیترو دی فنیل آمین 5فعال - مجاز به واردات22
211929214490--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
212029214500ـ ـ 1 ـ نفتیل آمین (آلفا ـ نفتیل آمین (بتا ـ نفتیل آمین)‌و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات 5فعال - مجاز به واردات22
212129214600ـ ـ‌آمفتامین (INN)، بنزفتامین (INN)، دگزا مفتامین (INN)، اتیلام فتامین (INN)، فن كام فامین، لفتامین (INN)، لوام فتامین (INN)، مفنوركس (INN) و فنترمین (Phentermine)؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات1
212229214910ـ ـ ـ ماده موثره آمیتریپتیلن20فعال - مجاز به واردات1
212329214920ـ ـ ـ ماده موثره نورتریپتیلن20فعال - مجاز به واردات1
212429214990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
212529215100ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات22
212629215900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
212729221110ـ ـ ـ منواتانول آمین5فعال - مجاز به واردات22
212829221190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
212929221210ـ ـ ـ كوكونات دیاتانول آمین15فعال - مجاز به واردات23
213029221220ـ ـ ـ دی اتانول آمین5فعال - مجاز به واردات22
213129221290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
213229221400ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسی­فن (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
213329221500ـ ـ‌ تری اتانول آمین5فعال - مجاز به واردات22
213429221600ـ ـ‌ دی اتانول آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات 5فعال - مجاز به واردات22
213529221711ـ ـ ـ ـ اصلاح شده (modified) یا فعال شده 5فعال - مجاز به واردات22
213629221712ـ ـ ـ ـ سایر متیل دی اتانول آمین5فعال - مجاز به واردات22
213729221720ـ ـ ـ اتیل دی­اتانول آمین5فعال - مجاز به واردات22
213829221800ـ ـ ‌2-(N,N- دی ایزوپروپیل آمینو) اتانول5فعال - مجاز به واردات22
213929221910ـ ـ ـ پروپرانولول26فعال - مجاز به واردات1
214029221940ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
214129221990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
214229222100ـ ـ اسیدهای آمینو نفتل سولفوئیك و املاح آنها5فعال - مجاز به واردات22
214329222910ـ ـ ـ پاراآمینوفنل گرید دارویی 5فعال - مجاز به واردات1
214429222920ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات10فعال - مجاز به واردات1
214529222990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
214629223100ـ ـ آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات1
214729223910--- کتامین؛ املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
214829223990---سایر5فعال - مجاز به واردات22
214929224100ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات1
215029224200ـ ـ اسید گلوتامیك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
215129224300ـ ـ اسید آنترانیلیك و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
215229224400ـ ـ تیلیدین (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
215329224910ـ ـ ـ دیكلوفناك سدیم26فعال - مجاز به واردات1
215429224920ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن10فعال - مجاز به واردات1
215529224930ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین10فعال - مجاز به واردات1
215629224990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
215729225010ـ ـ ـ ماده موثره فلوكستین هیدروكلراید10فعال - مجاز به واردات1
215829225020ـ ـ ـ ترامادول هیدروكلراید26فعال - مجاز به واردات1
215929225030ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم26فعال - مجاز به واردات1
216029225040ـ ـ ـ ماده موثره گلاتیرآمراستات10فعال - مجاز به واردات1
216129225050ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
216229225090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
216329231010ـ ـ ـ كولین كلراید 75 درصد مایع5فعال - مجاز به واردات1
216429231020ـ ـ ـ كولین كلراید 60 درصد پودر15فعال - مجاز به واردات1
216529231090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
216629232010ـ ـ ـ لستین‌ها15فعال - مجاز به واردات23
216729232090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
216829233000ـ تترا اتیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
216929234000ـ‌ دی­دسیل دی متیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5فعال - مجاز به واردات22
217029239010--- تترا اتیل آمونیوم پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
217129239090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
217229241100ـ ـ مپروبامات (INN)5فعال - مجاز به واردات1
217329241210--- مونوکروتوفوس5فعال - مجاز به واردات22
217429241220--- فوسفامیدون (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیشتر از 1000 گرم در لیتر باشد) 5فعال - مجاز به واردات22
217529241290--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
217629241910ـ ـ ـ ماده موثره ورینوستات5فعال - مجاز به واردات1
217729241990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
217829242100ـ ـ اورئین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات22
217929242300ـ ـ اسید 2 ـ استامید و بنزوئیك (اسید – N استیل آن ترانیلیك) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
218029242400ـ ـ آتینامات (INN) 5فعال - مجاز به واردات1
218129242500ـ ـ آلا کلر(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
218229242910ـ ـ ـ آتنولول26فعال - مجاز به واردات1
218329242920ـ ـ ـ لیدوكائین پایه26فعال - مجاز به واردات1
218429242930ـ ـ ـ لیدوكائین هیدروكلراید26فعال - مجاز به واردات1
218529242940ـ ـ ـ استامینوفن پودر ساده و یا پودر دیسی (DC)26فعال - مجاز به واردات1
218629242950ـ ـ ـ متوكاربامول 26فعال - مجاز به واردات1
218729242960ـ ـ ـ ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات10فعال - مجاز به واردات1
218829242970--- کارباریل 5فعال - مجاز به واردات22
218929242990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
219029251100ـ ـ ساكارین و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
219129251200ـ ـ‌گلوت اتیمید (INN)5فعال - مجاز به واردات1
219229251900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
219329252100ـ ـ كلرودیمفورم (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
219429252910ـ ـ ـ متفورمین26فعال - مجاز به واردات1
219529252920--- گوانیل اوره دی نیترامید5فعال - مجاز به واردات22
219629252930--- گوانیدین نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
219729252940--- آمیتراز 5فعال - مجاز به واردات22
219829252990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
219929261000ـ اكریلونیتریل5فعال - مجاز به واردات22
220029262000ـ 1 – سیانوگوآنیدین (دی سیان دی آمید)5فعال - مجاز به واردات22
220129263000ـ فن پروپوركس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- سیانو ـ 2ـ دی متیل آمینو – 4، 4- دی فنیل بوتان5فعال - مجاز به واردات1
220229264000ـ آلفا- فنیل استو استو نیتریل 5فعال - مجاز به واردات1
220329269010--- تری نیترو استو نیتریل 5فعال - مجاز به واردات22
220429269020--- گاز سیاس5فعال - مجاز به واردات22
220529269030--- بروموبنزیل سیانید5فعال - مجاز به واردات22
220629269090--- سایر 5فعال - مجاز به واردات22
220729270010--- 1 و 2 – دی آزواتان5فعال - مجاز به واردات22
220829270020--- 1 و 3 – دی آزوپروپان5فعال - مجاز به واردات22
220929270030--- دی آزودی نیتروفنول5فعال - مجاز به واردات22
221029270040--- دی آزو دی فنیل متان 5فعال - مجاز به واردات22
221129270090--- سایر 5فعال - مجاز به واردات22
221229280010--- ماده موثره فلووکسامین مالئات10فعال - مجاز به واردات1
221329280020--- دی نیترو فنیل هیدرازین5فعال - مجاز به واردات22
221429280030--- کاربازید5فعال - مجاز به واردات22
221529280040--- 1 و 2 – دی متیل هیدرازینیوم آزید 5فعال - مجاز به واردات22
221629280050--- متیل هیدرازین نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
221729280060--- 1 و 2 – دی اتیل هیدرازین نیترات 5فعال - مجاز به واردات22
221829280070--- متیل دی نیترو آمین5فعال - مجاز به واردات22
221929280080--- ا و ا – دی متیل هیدرازینیم آزید 5فعال - مجاز به واردات22
222029280090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
222129291010--- تولوئن دی سیانات­ها (TDI)10فعال - مجاز به واردات23
222229291020---متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص (pure MDI)5فعال - مجاز به واردات23
222329291090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
222429299010--- بیس (2 و 2 و 2- تری نیترواتیل) – نیتروآمین5فعال - مجاز به واردات22
222529299090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
222629302000ـ تیوكاربامات‌ها و دی تیو كاربامات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
222729303000ـ مونو، دی ـ یاتتراسولفورهای تیوروم5فعال - مجاز به واردات22
222829304000ـ متیونین5فعال - مجاز به واردات1
222929306000ـ 2-(N و N- دی اتیل آمینو) اتان اتیول5فعال - مجاز به واردات22
223029307010--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید5فعال - مجاز به واردات22
223129307020--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودی­گلیکول INN)5فعال - مجاز به واردات22
223229308010--- آلدی کارب 5فعال - مجاز به واردات22
223329308020--- کاپتافول 5فعال - مجاز به واردات22
223429308090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
223529309010---2-(N و N- دی متیل آمینو) اتان اتیول5فعال - مجاز به واردات22
223629309015--- وی ایکس5فعال - مجاز به واردات22
223729309020--- دی پیکریل سولفید 5غیرفعال - ممنوع الورود22
223829309025--- کلرواتیل کلرومتیل سولفید 5فعال - مجاز به واردات22
223929309030--- متامیدوفوس (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیش از 600 گرم در لیتر باشد)5غیرفعال - ممنوع الورود22
224029309035--- گاز خردل5فعال - مجاز به واردات22
224129309036--- خردل چندعنصره5فعال - مجاز به واردات22
224229309037--- 3، 1 بیس (2- کلرواتیل تیو) نرمال پروپان5فعال - مجاز به واردات22
224329309040--- بیس (2- کلرواتیل تیو) متان5غیرفعال - ممنوع الورود22
224429309045--- 1، 5 – بیس (2-کلرواتیل تیو) نرمال پنتان5فعال - مجاز به واردات22
224529309050--- 4، 1- بیس و 2- کلرواتیل تیو) نرمال بوتان5فعال - مجاز به واردات22
224629309055--- بیس (2- کلرو اتیل تیو اتیل) اتر5فعال - مجاز به واردات22
224729309060--- خردل اکسیژن‌دار 5فعال - مجاز به واردات22
224829309065--- اتان، 1 و 1- (تیو 35 اس) بیس (2- کلرو)5فعال - مجاز به واردات22
224929309070--- آمیتون 5فعال - مجاز به واردات22
225029309090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
225129311000ـ تترا متیل سرب و تترا اتیل سرب5فعال - مجاز به واردات22
225229312000ـ تركیبات تری بوتیل تین5فعال - مجاز به واردات22
225329313100-- دی متیل متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225429313200-- دی متیل پروپیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225529313300-- دی اتیل اتیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225629313400-- سدیم 3- (تری هیدرو کسی سیلیل) پروپیل متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225729313500-- 2 و 4 و 6- تری پروپیل- 1 و3و5 و2و4و6- تری اکساتری فسفینان 2و4 و6- تری اکسید5فعال - مجاز به واردات22
225829313600-- (5-اتیل-2- متیل-2-اکسیدو-1و3 و2 – دی اکسافسفینان -5- ایل) متیل متیل متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
225929313700-- بیس [5- اتیل-2- متیل -2- اکسیدو-1و3و2- دی اکسافسفینان -5- ایل ) متیل ] متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
226029313810-    --- متیل فسفونیک اسید با (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)5فعال - مجاز به واردات22
226129313820-    --- نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)5فعال - مجاز به واردات22
226229313910--- o- (3-کلروپروپیل)o- [4-نتیرو-3- (تری فلورومتیل) فنیل) فنیل] متیل فسفونوتیونات5فعال - مجاز به واردات22
226329313915--- 9،3- دی متیل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دی فسفااسپیرو [5،5] اندکان 3،9- دی اکسید5فعال - مجاز به واردات22
226429313920--- پروپیل فسفونیک دی کلراید5فعال - مجاز به واردات22
226529313925--- متیل فسفونیک دی کلراید5فعال - مجاز به واردات22
226629313930--- دی فنیل متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
226729313935--- متیل فسفونیک اسید5فعال - مجاز به واردات22
226829313940--- محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید5فعال - مجاز به واردات22
226929313945--- کیوال 5فعال - مجاز به واردات22
227029313950--- کلروسارین5فعال - مجاز به واردات22
227129313960--- کلروسومان5فعال - مجاز به واردات22
227229313970--- متیل فسفونیک دیکلراید 5فعال - مجاز به واردات22
227329313990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
227429319010--- ساربن 5فعال - مجاز به واردات22
227529319015--- سومان 5فعال - مجاز به واردات22
227629319020--- تابون 5فعال - مجاز به واردات22
227729319025--- لوئیزیت یک 5فعال - مجاز به واردات22
227829319030--- لوئیزیت دو5فعال - مجاز به واردات22
227929319035--- لوئیزیت سه5فعال - مجاز به واردات22
228029319040--- فسفونیک دیفلوراید، متیل 5فعال - مجاز به واردات22
228129319055--- اتیدرونیت دی سدیم5فعال - مجاز به واردات1
228229319090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
228329321100ـ ـ تترا هیدروفوران5فعال - مجاز به واردات22
228429321200ـ ـ 2 ـ فورآلدئید (فورفورآل)5فعال - مجاز به واردات22
228529321300ـ ـ الكل فورفوریلیك و الكل تترا هیدروفورفوریلیك5فعال - مجاز به واردات22
228629321400ـ ـ سوکرالوز 5فعال - مجاز به واردات22
228729321910--- ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید (غیر تزریقی) 10فعال - مجاز به واردات1
228829321990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
228929322000ـ لاكتون‌ها5فعال - مجاز به واردات22
229029329100ـ ـ ایزوسافرول5فعال - مجاز به واردات1
229129329200ـ ـ 1ـ (1، 3ـ بنزودیاكسول ـ5 ـ ایل)پروپان ـ 2ـ اون5فعال - مجاز به واردات1
229229329300ـ ـ پی پرونال5فعال - مجاز به واردات1
229329329400ـ ـ‌ سافرول5فعال - مجاز به واردات1
229429329500ـ ـ تترا هیدروكانابینول‌ها (جملگی ایزومر)5فعال - مجاز به واردات1
229529329910ـ ـ ـ ایزوسوربایددی نیترات5فعال - مجاز به واردات1
229629329920ـ ـ ـ ماده موثره آمیودارون5فعال - مجاز به واردات1
229729329930--- برمادیولون 5فعال - مجاز به واردات22
229829329935--- آسکاریدول (پراکسید آلی) 5فعال - مجاز به واردات22
229929329940ـ ـ ـ ماده موثره دوسه­تکسل5فعال - مجاز به واردات1
230029329990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
230129331100ـ ـ فنازون (انتی پیرین) و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات22
230229331910ـ ـ ـ ماده موثره دفراسیروکس10فعال - مجاز به واردات1
230329331990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
230429332100ـ ـ هیدآنتوئین و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات22
230529332910ـ ـ ـ امپرازول5فعال - مجاز به واردات1
230629332920--- ماده موثره مترونیدازول 15فعال - مجاز به واردات1
230729332930--- ماده موثره پنتوپرازول سدیم – سزکوئی هیدرات10فعال - مجاز به واردات1
230829332940--- ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
230929332950--- ماده موثره زولدرونیک اسید10فعال - مجاز به واردات1
231029332960--- ماده موثره فکسو فنادین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
231129332970--- 2 و 4 – دی نیترو ایمیدازول 5فعال - مجاز به واردات22
231229332990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
231329333100ـ ـ پیریدن و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
231429333200ـ ـ پیپیریدین و املاح آن5فعال - مجاز به واردات22
231529333300ـ ـ آلفن تانیل (INN)، آنیل اریدین (INN)، بزیترامید(INN)، برومازپام(INN)، دی فنواكسین (INN)، دیفنواكسیلات (INN)، دی پیپانون (INN)، فنتانیل(INN)، ستوبمیدون(INN)، متیل فنیدات (INN)، پنتازوسین (INN)، پتیدین (INN)، پتیدین (INN)، واسطه A، فن‌سی كلیدین (PCP)(I5فعال - مجاز به واردات1
231629333910ـ ـ ـ بیزاكودیل 26فعال - مجاز به واردات1
231729333920--- پیریدین پرکلرات 5غیرفعال - ممنوع الورود22
231829333930ـ ـ ـ 3- کوینوکلیدینول5فعال - مجاز به واردات22
231929333940ـ ـ ـ R- (-)-3- کوینوکلیدینول5فعال - مجاز به واردات22
232029333950ـ ـ ـ ماده موثره سیپروهپتادین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
232129333960ـ ـ ـ ماده موثره رمی فنتالین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
232229333970ـ ـ ـ آملودیپین26فعال - مجاز به واردات1
232329333975ـ ـ ـ ماده موثره كلرفنیر آمین مالئات15فعال - مجاز به واردات1
232429333980ـ ـ ـ ماده موثره دفریپرون10فعال - مجاز به واردات1
232529333990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
232629334100ـ ـ لورفانول (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
232729334910--- ماده موثره مونته لوکاست15فعال - مجاز به واردات1
232829334920ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان10فعال - مجاز به واردات1
232929334990--- سایر 5فعال - مجاز به واردات22
233029335200ـ ـ‌ مالونیل اوره (اسید باربی توریك) و املاح آن:5فعال - مجاز به واردات22
233129335300ـ ـ آلو باربیتال(INN)، آموباربیتال (INN)، باربیتال (INN)، بوتال بیتال(INN)، بوتوباربیتال، سیكلو باربیتال (INN)، متیل فنوباربیتال (INN)، پنتو باربیتال (INN)، فنوباربیتال(INN)، سكبوتاباربیتال (INN)، سكوباربیتال (INN) و وینیل بیتال (INN)؛ املاح این محصولا5فعال - مجاز به واردات1
233229335400ـ ـ سایر مشتقات مالونیل اوره (اسید بار بیت اوریك)؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات22
233329335500ـ ـ لوپرازولام (INN)، مكلوكوآلون (INN)، متاكوآلون (INN) و زیپیرول (INN)، املاح این محصولات 5فعال - مجاز به واردات1
233429335910ـ ـ ـ سیپروفلوكساسین هیدروكلراید26فعال - مجاز به واردات1
233529335915ـ ـ ـ ماده موثره تریمتوپریم - پودر ساده5فعال - مجاز به واردات1
233629335920ـ ـ ـ ماده موثره تری متوپریم - پودر میكرونایز5فعال - مجاز به واردات1
233729335925ـ ـ ـ ماده موثره آزاتیوپورین 20فعال - مجاز به واردات1
233829335930ـ ـ ـ ماده موثره آلوپورینول15فعال - مجاز به واردات1
233929335935ـ ـ ـ نیكلوزاماید پیپرازین5فعال - مجاز به واردات1
234029335940ـ ـ ـ آسیكلوویر26فعال - مجاز به واردات1
234129335950ـ ـ ـ ماده موثره سیتریزین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
234229335965ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات10فعال - مجاز به واردات1
234329335970ـ ـ ـ ماده موثره ارلوتینیب5فعال - مجاز به واردات1
234429335975ـ ـ ـ ماده موثره ایماتینیب5فعال - مجاز به واردات1
234529335990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
234629336100ـ ـ ملامین5فعال - مجاز به واردات22
234729336910ـ ـ ـ هگزامین (هگزامتیلن تترامین)10فعال - مجاز به واردات23
234829336920ـ ـ ـ ماده موثره لاموتریژین20فعال - مجاز به واردات1
234929336930--- 3- نیترو-1 و 2 و 4 -تری آزول -5- اون5فعال - مجاز به واردات22
235029336940--- 2- اکسی – 4 و 6 – دی نیتروآمینو – اس تری آزین 5فعال - مجاز به واردات22
235129336950--- 2- نیتروایمینو - 5 – نیترو – هگزاهیدرو – 1 و 3 و 5 – تری آزین 5فعال - مجاز به واردات22
235229336990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
235329337100ـ ـ 6 ـ هگزان لاكتام (اپسیلون ـ كاپرولاكتام):5فعال - مجاز به واردات22
235429337200ـ ـ كلوبازام (INN) و متی پریلون (INN)5فعال - مجاز به واردات1
235529337910ـ ـ ـ ماده موثره آریپیپرازول10فعال - مجاز به واردات1
235629337920ـ ـ ـ ماده موثره سانیتینیب5فعال - مجاز به واردات1
235729337990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
235829339100ـ ـ آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلردیازپوكسید (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، دیازپام (INN)، ‌استازولام (INN)، لوفلازپات اتیل (INN)، فلودیازپام (INN)، فلونیترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام5فعال - مجاز به واردات1
235929339200ـ ـ آزینفوس- متیل (ISO)5فعال - مجاز به واردات22
236029339910ـ ـ ـ ماده موثره مبندازول10فعال - مجاز به واردات1
236129339920ـ ـ ـ كاربامازپین26فعال - مجاز به واردات1
236229339930ـ ـ ـ كاپتوپریل5فعال - مجاز به واردات1
236329339940ـ ـ ـ ماده موثره ایندومتاسین15فعال - مجاز به واردات1
236429339945--- تترازین 5فعال - مجاز به واردات22
236529339946--- سیس – بیس (5 – نیتروتترازولات) تتراآمین – کبالت (III) پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
236629339950ـ ـ ـ ماده موثره كلومی پرامین هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
236729339955--- هگزا نیترو هگزا آزا یسورتزینان 5فعال - مجاز به واردات22
236829339960ـ ـ ـ انالاپریل5فعال - مجاز به واردات1
236929339965--- بی زد 5فعال - مجاز به واردات22
237029339966--- 2-(5- سیانو تترازولانو) پنتا آمین کبالت (III) پرکلرات5فعال - مجاز به واردات22
237129339967--- پیزد اُ 5فعال - مجاز به واردات22
237229339968--- کتو بایسیکلیک 5فعال - مجاز به واردات22
237329339969--- 2 و 6 – بیس (پیکریل آمینو) – 3 و 5 – دی نیتروپیریدین 5فعال - مجاز به واردات22
237429339970--- 5- نیترو بنزو تری آزول 5غیرفعال - ممنوع الورود22
237529339971--- 1 و 4 و 5 و 8 – تیترانیترو 1 – و 4 و 5 و 8 تترا آزادکالین 5فعال - مجاز به واردات22
237629339972--- 1 و 3 و 3 – تری نیترو آزتیدین 5فعال - مجاز به واردات22
237729339973--- تترانیتروگلایکولوریل 5فعال - مجاز به واردات22
237829339974--- 1 و 4 و 5 و 8 – تترانیترو – پیدازینو (4 و 5 – d) پیرپدازین 5فعال - مجاز به واردات22
237929339975--- 2 و 4 و 6 – تری نیترو – 2 و 4 و 6 – تری آزاسیکلو هگزانون 5فعال - مجاز به واردات22
238029339986--- 4- آمینو – 3 و 5 – دی هیدرازینو – 1 و 2 و 4 - تری آزول دی نیترامید 5فعال - مجاز به واردات22
238129339987--- 3 و 3 – دی نیترو 5 و 5 بی – 1 و 2 و 4- تری آزول 5فعال - مجاز به واردات22
238229339988--- دی نیترو بیس تری آزول 5فعال - مجاز به واردات22
238329339989--- تترا نیترو بنزوتری آزول 5فعال - مجاز به واردات22
238429339990ـ ـ ـ سایر:5غیرفعال - ممنوع الورود22
238529339991ـ ـ ـ ـ ماده موثره لوزارتان پتاسیم20فعال - مجاز به واردات1
238629339992ـ ـ ـ ـ آنالاپریل مالئات 20فعال - مجاز به واردات1
238729339993ـ ـ ـ ـ لوراتادین26فعال - مجاز به واردات1
238829339994ـ ـ ـ ـ سلكوكسایب26فعال - مجاز به واردات1
238929339995ـ ـ ـ ـ ماده موثره کارودیلول10فعال - مجاز به واردات1
239029339996ـ ـ ـ ـ ماده موثره فلوکونازول10فعال - مجاز به واردات1
239129339997ـ ـ ـ ـ ماده موثره بورتزومیب5فعال - مجاز به واردات1
239229339999ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
239329341000ـ تركیباتی كه ساختار آن دارای یك حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا نشده) متراكم نشده باشد5فعال - مجاز به واردات22
239429342000ـ تركیباتی كه ساختار آن دارای یك حلقه بنزوتیازول (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراكم بعدی باشد.5فعال - مجاز به واردات22
239529343000ـ تركیباتی كه ساختار آن دارای یك حلقه فنوتیازین (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراكم بعدی باشد5فعال - مجاز به واردات22
239629349100ـ ـ آمینوركس (INN)، بروتیزولام(INN)، كلوتی آزپام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكسترومورآمید (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مزوكارب (INN)، اوكسازولام (INN)، پمولین (INN)، فندیمترازین (INN)، فن مترازین (INN)، و سوفن تانیل (INN)؛ املاح این محصولات5فعال - مجاز به واردات1
239729349910ـ ـ ـ ماده موثره پیروكسیكام 5فعال - مجاز به واردات1
239829349915ـ ـ ـ ماده موثره دیلتیازم هیدروكلراید10فعال - مجاز به واردات1
239929349920ـ ـ ـ ماده موثره كتوكونازول پودر ساده26فعال - مجاز به واردات1
240029349925ـ ـ ـ پودر میكرونایز كتوكونازول26فعال - مجاز به واردات1
240129349930ـ ـ ـ پتاسیم كلاولانات خالص، پتاسیم كلاولانات مخلوط با میكروكریستالین سلولز و پتاسیم كلاولانات مخلوط با سیلیکون دی اکسید26فعال - مجاز به واردات1
240229349935--- آمینو دی نیترو بنزوفوروکسان 5فعال - مجاز به واردات22
240329349940ـ‌ ـ ـ ماده موثره اپریپیتانت 10فعال - مجاز به واردات1
240429349945--- دی آمینو آزو فورازان 5فعال - مجاز به واردات22
240529349950ـ‌ ـ ـ ماده موثره مایکوفنولات مفتیل5فعال - مجاز به واردات1
240629349955--- دی آمینو دی نیترو بنزوفورکسان 5فعال - مجاز به واردات22
240729349960ـ‌ ـ ـ ماده موثره افلوکساسین10فعال - مجاز به واردات1
240829349965ـ‌ ـ ـ ماده موثره پراسوگل هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
240929349970ـ‌ ـ ـ ماده موثره آلانزاپین10فعال - مجاز به واردات1
241029349975ـ‌ ـ ـ ماده موثره کتوتیفن فومارات20فعال - مجاز به واردات1
241129349980--- گاز سی آر 5فعال - مجاز به واردات22
241229349985--- نونانویل مورفولین 5فعال - مجاز به واردات22
241329349986--- آدامسیت (آدامزیت) 5فعال - مجاز به واردات22
241429349987ـ‌ ـ ـ ماده موثره جمسیتابین5فعال - مجاز به واردات1
241529349988ـ‌ ـ ـ ماده موثره سیتارابین5فعال - مجاز به واردات1
241629349989ـ‌ ـ ـ ماده موثره کپسیتابین5فعال - مجاز به واردات1
241729349990ـ‌ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
241829351000ـ N- متیل پرفلورواکتان سولفون آمید5فعال - مجاز به واردات22
241929352000ـ N- اتیل پرفلورواکتان سولفون آمید5فعال - مجاز به واردات22
242029353000ـ N- اتیل-N-(2-هیدروکسی اتیل) پرفلورواکتان سولفون آمید5فعال - مجاز به واردات22
242129354000ـ N- (2-هیدروکسی اتیل) – N- متیل پروفلورواکتان سولفون آمید5فعال - مجاز به واردات22
242229355000ـ سایر پرفلورو اکتان سولفون آمیدها5فعال - مجاز به واردات22
242329359010ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات26فعال - مجاز به واردات1
242429359020ـ ـ ـ ماده موثره استازولامید5فعال - مجاز به واردات1
242529359030ـ ـ ـ سولفامتوکسازول5فعال - مجاز به واردات1
242629359040ـ ـ ـ فاموتیدین26فعال - مجاز به واردات1
242729359050ـ ـ ـ گلیبنکلامید26فعال - مجاز به واردات1
242829359060ـ ـ ـ ماده موثره سوماتریپتان­سوکیسنات10فعال - مجاز به واردات1
242929359070ـ ـ ـ ماده موثره دارویی توپیرامات5فعال - مجاز به واردات1
243029359080ـ ـ ـ ماده موثره رزواستاتین5فعال - مجاز به واردات1
243129359090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
243229362100ـ ـ ویتامین‌های A و مشتقات آنها5فعال - مجاز به واردات1
243329362210ـ ـ ـ تیامین هیدروكلراید، تیامین منونیترات15فعال - مجاز به واردات1
243429362290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
243529362300ـ ـ ویتامین B2 و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243629362400ـ ـ اسید ـ D ـ یا DL ـ پانتوتنیك (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243729362500ـ ـ ویتامین B6 و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243829362600ـ ـ ویتامین B12 و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
243929362700ـ ـ ویتامین C و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
244029362800ـ ـ ویتامین E و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
244129362910ـ ـ ـ نیكوتینامید 15فعال - مجاز به واردات1
244229362920ـ ـ ـ نیكوتینیك اسید (نیاسین)15فعال - مجاز به واردات1
244329362990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
244429369000ـ سایر، همچنین كنسانتره‌های طبیعی5فعال - مجاز به واردات1
244529371100ـ ـ سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها 5فعال - مجاز به واردات1
244629371200ـ ـ انسولین و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
244729371910ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلین استات10فعال - مجاز به واردات1
244829371920ـ ـ ـ ماده موثره تریپتورلین استات10فعال - مجاز به واردات1
244929371990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
245029372100ـ ـ پردنیزولون و هیدروكورتیزون10فعال - مجاز به واردات1
245129372210ـ ـ ـ بتامتازون والرات 26فعال - مجاز به واردات1
245229372220ـ ـ ـ بتامتازون دی سدیم فسفات26فعال - مجاز به واردات1
245329372230ـ ـ ـ دگزامتازون دیسدیم فسفات26فعال - مجاز به واردات1
245429372240ـ ـ ـ كلوبتازول دیپروپیونات26فعال - مجاز به واردات1
245529372290ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات1
245629372310--- ماده موثره پروژ سترون 5فعال - مجاز به واردات1
245729372320--- استروژن‌ها 5فعال - مجاز به واردات1
245829372910ـ ـ ـ ماده موثره اکسی متالون10فعال - مجاز به واردات1
245929372920ـ ـ ـ ماده موثره سیپروترون استات 20فعال - مجاز به واردات1
246029372990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
246129375000ـ پروستاگلاندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوكوترین‌ها، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها5فعال - مجاز به واردات1
246229379000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
246329381000ـ روتوزید (روتین) و مشتقات آن5فعال - مجاز به واردات1
246429389000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
246529391110ـ ـ ـ ماده موثره كدئین فسفات20فعال - مجاز به واردات1
246629391120ـ ـ ـ مرفین سولفات26فعال - مجاز به واردات1
246729391190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
246829391910ـ ـ ـ ماده موثره نوسكاپین هیدروكلراید10فعال - مجاز به واردات1
246929391920ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید10فعال - مجاز به واردات1
247029391990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
247129392000ـ آلكالوئیدهای (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمك‌های مربوطه:5فعال - مجاز به واردات1
247229393000ـ كافئین و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
247329394100ـ ـ افدرین‌ و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
247429394200-- پسودوافدرین (INN)(Pseudoephedrine) و املاح آن26فعال - مجاز به واردات1
247529394300ـ ـ‌كاتین (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
247629394400ـ ـ نورافدرین و نمك‌های آن5فعال - مجاز به واردات1
247729394910ـ ـ ـ فنیل پروپانول آمین 10فعال - مجاز به واردات1
247829394990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
247929395100ـ ـ فنه تیلین (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248029395900‌ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات1
248129396100ـ ـ آرگومترین (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248229396200ـ ـ آرگوتامین (INN) و املاح آن5فعال - مجاز به واردات1
248329396300-- اسید لیسرجیك و املاح آن 5فعال - مجاز به واردات1
248429396900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات1
248529397100--كوكائین، اكگونین، لوومتامفتامین، متامفتامین (INN)، متامفتامین راسمات؛ املاح، استرها و سایر مشتقات این محصولات5فعال - مجاز به واردات1
248629397900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
248729398010ـ ـ ـ ماده موثره گرانیسترون هیدروکلراید – تزریقی و غیرتزریقی10فعال - مجاز به واردات1
248829398090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
248929400010ـ ـ ـ گالاکتوالیگو ساکارید 5فعال - مجاز به واردات22
249029400090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
249129411010ـ ـ ـ آمپیسیلین تری هیدرات26فعال - مجاز به واردات1
249229411020ـ ـ ـ آموكسیسیلین تری هیدرات32فعال - مجاز به واردات1
249329411030ـ ـ ـ 6-آمینوپنیسیلانیك اسید5فعال - مجاز به واردات1
249429411090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
249529412000ـ استرپتومایسین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات1
249629413000ـ تترا سیكلین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات1
249729414000ـ كلرامفنیكل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5فعال - مجاز به واردات1
249829415010ـ ـ ـ اریترومایسین بیس - اریترومایسین اتیل سوكسینات 20فعال - مجاز به واردات1
249929415020ـ ـ ـ آزیترومایسین 26فعال - مجاز به واردات1
250029415030ـ ـ ـ ماده موثره كلاریترومایسین20فعال - مجاز به واردات1
250129415090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
250229419010ـ ـ ـ ماده موثره سفالكسین منوهیدرات20فعال - مجاز به واردات1
250329419020ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوكساسین15فعال - مجاز به واردات1
250429419030ـ ـ ـ سفیكسیم تری هیدرات26فعال - مجاز به واردات1
250529419040ـ ـ ـ سفازولین سدیم5فعال - مجاز به واردات1
250629419050ـ ـ ـ سفتریاكسون سدیم26فعال - مجاز به واردات1
250729419090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
250829420010ـ ـ ـ سیتالوپرام26فعال - مجاز به واردات1
250929420020ـ ـ ـ سیمواستاتین5فعال - مجاز به واردات1
251029420030ـ ـ ـ ماده موثره کلو پیدوگرل بی ‌سولفات15فعال - مجاز به واردات1
251129420040ـ ـ ـ مس استیلید 5فعال - مجاز به واردات22
251229420090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
251330012000ـ عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها5فعال - مجاز به واردات1
251430019000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
251530021100ـ ـ کیت­های تست تشخیص مالاریا5فعال - مجاز به واردات1
251630021210---با کاربرد پزشکی5فعال - مجاز به واردات1
251730021220---با کاربرد دامپزشکی5فعال - مجاز به واردات1
251830021290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
251930021311ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
252030021312ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
252130021321ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
252230021322ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
252330021411ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
252430021412ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
252530021421ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
252630021422ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
252730021511ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
252830021512ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
252930021521ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
253030021522ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
253130021900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
253230022000ـ واكسن‌ها برای پزشكی5فعال - مجاز به واردات1
253330023010ـ ـ ـ واكسن‌های تولید مشابه داخل32فعال - مجاز به واردات1
253430023090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
253530029010ـ ـ ـ عوامل میكروارگانیسم (عوامل میكروبی كنترل­كننده آفات بیماریها و علف‌های هرز)5فعال - مجاز به واردات1
253630029020ـ ـ ـ میكروارگانیسم­های پروبیوتیک5فعال - مجاز به واردات22
253730029021---- آبرین5فعال - مجاز به واردات2
253830029022---- آفلاتوکسین‌ها5فعال - مجاز به واردات2
253930029023---- بوتولینیوم توکسین‌ها5فعال - مجاز به واردات2
254030029024---- کلرآتوکسین5فعال - مجاز به واردات2
254130029025---- کلستریدیوم پرفرینجز آلفا، بتا، بتا2، اپسیلون و یوتاتوکسین5فعال - مجاز به واردات2
254230029026---- کونوتوکسین 5فعال - مجاز به واردات2
254330029027---- دی استوکسی اسکیرپنول5فعال - مجاز به واردات2
254430029028---- اچ – تی 2 توکسین5فعال - مجاز به واردات2
254530029029---- میکروسیستین‌ها (سیانژینوسین‌ها)5فعال - مجاز به واردات2
254630029030---- ساکسی توکسین5فعال - مجاز به واردات2
254730029031---- توکسین‌های شیگا (توکسین‌های شبیه شیگا، وروتوکسین‌ها و وروسیکتونوکسین‌ها)5فعال - مجاز به واردات2
254830029032---- انتروکسین‌های استافیلوکوس آرئوس، توکسین همولیسین آلفا و توکسین سندرم شوک سمی (به‌طور معمول با نام استافبلاکوس آنتروتوکسین f شناخته میشود)5فعال - مجاز به واردات2
254930029033---- توکسین T2 5فعال - مجاز به واردات2
255030029034---- تترودوتوکسین5فعال - مجاز به واردات2
255130029035---- ویسکومین (ویسکوم آلبوم لکتین 1)5فعال - مجاز به واردات2
255230029036---- ولکنسین5فعال - مجاز به واردات2
255330029037---- کوکسی دیوئیدهای ایمیتیس5فعال - مجاز به واردات2
255430029038---- کوکسی دیوئید‌های پوساداسی5فعال - مجاز به واردات2
255530029039---- مودسین5فعال - مجاز به واردات2
255630029040---- رایسین5فعال - مجاز به واردات2
255730029090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
255830031010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
255930031090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
256030032010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256130032090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
256230033110ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256330033190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
256430033910ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256530033990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
256630034110ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256730034190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
256830034210ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
256930034290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
257030034310ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
257130034390ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
257230034910ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
257330034990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
257430036000ـ سایر، دارای پایه­های فعال ضد مالاریا توصیف شده در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل5فعال - مجاز به واردات1
257530039010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه26فعال - مجاز به واردات1
257630039090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
257730041011ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه 32فعال - مجاز به واردات1
257830041012ـ ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
257930041021ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
258030041022ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
258130042011ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه 32فعال - مجاز به واردات1
258230042012ـ ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
258330042021ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
258430042022ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
258530043110ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه32فعال - مجاز به واردات1
258630043190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
258730043211ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
258830043212ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
258930043221ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
259030043222ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
259130043911ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه32فعال - مجاز به واردات1
259230043912ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
259330043921ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
259430043922ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
259530044110ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه32فعال - مجاز به واردات1
259630044190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
259730044210ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه32فعال - مجاز به واردات1
259830044290ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
259930044310ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه32فعال - مجاز به واردات1
260030044390ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
260130044910ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه32فعال - مجاز به واردات1
260230044990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
260330045011ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه 32فعال - مجاز به واردات1
260430045012ـ ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
260530045021ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
260630045022ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
260730046000ـ ـ سایر، دارای پایه­های فعال ضد مالاریا توصیف شده در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل5فعال - مجاز به واردات1
260830049011ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه 32فعال - مجاز به واردات1
260930049012ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
261030049013ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه 32فعال - مجاز به واردات1
261130049014ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
261230049015ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه20فعال - مجاز به واردات1
261330049016ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
261430049091ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه32فعال - مجاز به واردات1
261530049092ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
261630051010--- چسب زخم انگشتی، چسب تزریق یا خونگیری 32فعال - مجاز به واردات1
261730051020ـ ـ ـ چسب­هایی که به منظور نگه­داشتن لوازم زخم­بندی و آلات و وسایل استفاده می­شود.32فعال - مجاز به واردات1
261830051030ـ ـ ـ مشمع طبی40فعال - مجاز به واردات1
261930051090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
262030059010ـ ـ ـ باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندكشی و لوله‌ای، لنوگاز ساده، رول پنبه‌ای دندانپزشكی ساده و پدچشمی40فعال - مجاز به واردات22
262130059020ـ ـ ـ باندهای متشكل از فایبرگلاس 40فعال - مجاز به واردات1
262230059090ـ ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات1
262330061010ـ ـ ـ نخ‌های جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا 5/0 از انواع كات‌گوت پلین، كات‌گوت كرومیك، نایلون، سیلك، پلیپروپیلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 15فعال - مجاز به واردات1
262430061090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
262530062000ـ معرف‌هایی كه در تشخیص گروه‌های خون و عوامل خونی مصرف میشود10فعال - مجاز به واردات1
262630063010ـ ـ ـ رادیو دارو تشخیص بیماری برای استعمال بر روی بیمار10فعال - مجاز به واردات1
262730063090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
262830064010ـ‌ ـ‌ ـ‌ سیلر10فعال - مجاز به واردات1
262930064020ـ ـ ـ سیمان گلاس آنیوس10فعال - مجاز به واردات1
263030064030ـ ـ ـ اكریل10فعال - مجاز به واردات1
263130064040ـ ـ ـ سیمان پلی كربوكسیلات 10فعال - مجاز به واردات1
263230064050ـ ـ ـ كامپوزیت5فعال - مجاز به واردات1
263330064060ـ ـ ـ سیمان ZOE10فعال - مجاز به واردات1
263430064080ـ ـ ـ آمالگام برای پركردن دندان15فعال - مجاز به واردات22
263530064090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
263630065000ـ كیف و جعبه‌های مخصوص دارو برای كمك‌های فوری اولیه 20فعال - مجاز به واردات1
263730066000ـ فرآورده‌های شیمیایی ضدبارداری براساس هورمونها، براساس سایر محصولات شماره 37 29 یا اسپرمسیدها5فعال - مجاز به واردات1
263830067010ـ ـ ـ ژل الكترود پزشكی 10فعال - مجاز به واردات1
263930067090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
264030069100ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومی 5فعال - مجاز به واردات1
264130069200ـ ـ ضایعات داروسازی 5فعال - مجاز به واردات1
264231010000كودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط‌شده با یكدیگر یا عمل آورده شده از لحاظ شیمیایی؛‌كودهاییكه از مخلوط‌كردن یا عمل آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.5فعال - مجاز به واردات24
264331021000ـ اوره حتی به صورت محلول در آب 5فعال - مجاز به واردات22
264431022100ـ ـ سولفات آمونیوم 5فعال - مجاز به واردات1
264531022900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
264631023000ـ نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب5فعال - مجاز به واردات22
264731024000ـ مخلوط‌های نیترات آمونیوم و كربنات كلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی 5فعال - مجاز به واردات22
264831025000ـ نیترات سدیم5فعال - مجاز به واردات22
264931026000ـ املاح مضاعف و مخلوط‌های نیترات كلسیم و نیترات آمونیوم5فعال - مجاز به واردات22
265031028000ـ مخلوط‌های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاك5فعال - مجاز به واردات22
265131029000ـ سایر، همچنین مخلوط‌های غیرمذكور در شماره‌های فرعی قبلی5فعال - مجاز به واردات22
265231031100ـ ـ دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)5فعال - مجاز به واردات1
265331031900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
265431039000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
265531042000ـ كلرور پتاسیم5فعال - مجاز به واردات1
265631043000ـ سولفات پتاسیم5فعال - مجاز به واردات1
265731049000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
265831051010ـ ـ ـ كود NPK5فعال - مجاز به واردات22
265931051020ـ ـ ـ كودهای میكرو معدنی5فعال - مجاز به واردات22
266031051090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
266131052000- كودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزكننده ازت، فسفر و پتاسیم5فعال - مجاز به واردات22
266231053000- هیدروژنواورتوفسفات دیآمونیوم (فسفات دی آمونیك)5فعال - مجاز به واردات1
266331054000ـ دی هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیك) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیك)5فعال - مجاز به واردات21
266431055100ـ ـ دارای نیترات‌ها و فسفات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
266531055900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
266631056000- كودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزكننده فسفر و پتاسیم5فعال - مجاز به واردات21
266731059010ـ ـ ـ كودهای میكرو معدنی5فعال - مجاز به واردات22
266831059090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
266932011000ـ عصاره درخت كبراكو (Quebracho)5فعال - مجاز به واردات22
267032012000ـ عصاره درخت ابریشم یا شب خسب (Wattle extract)5فعال - مجاز به واردات22
267132019000ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات22
267232021000ـ مواد دباغی آلی سنتتیك10فعال - مجاز به واردات23
267332029000ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
267432030000مواد رنگ‌كننده با منشا نباتی یا حیوانی (از جمله عصاره‌های رنگرزی به­استثنای زغال حیوانی (Animal black)، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده‌های مذكور در یادداشت 3 این فصل كه براساس مواد رنگ‌كننده با منشأ نباتی یا حیوانی میباشند.5فعال - مجاز به واردات22
267532041110--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
267632041190--- سایر5فعال - مجاز به واردات21
267732041210ـ ـ ـ مواد رنگی دندانه (Mordant)15فعال - مجاز به واردات23
267832041220--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
267932041290ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
268032041310ـ ـ ـ رنگ‌های نساجی كاتیونیك5فعال - مجاز به واردات21
268132041320--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
268232041390ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
268332041410--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
268432041490--- سایر15فعال - مجاز به واردات23
268532041510--- گرانول مستربچ (Master Btach)26فعال - مجاز به واردات24
268632041590--- سایر5فعال - مجاز به واردات21
268732041610--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
268832041690--- سایر10فعال - مجاز به واردات21
268932041710ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه10فعال - مجاز به واردات23
269032041720--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269132041790ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
269232041910ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه5فعال - مجاز به واردات22
269332041920--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269432041990ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
269532042010--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269632042090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
269732049010--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
269832049090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات24
269932050000لاك‌های رنگ‌كننده؛ فرآورده‌های مذكور در یادداشت 3 این فصل كه براساس لاك‌های رنگ‌كننده میباشند.5فعال - مجاز به واردات1
270032061110--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
270132061190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
270232061910--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات1
270332061990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
270432062010--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
270532062090ـ ـ ـ سایر 15فعال - مجاز به واردات23
270632064100ـ ـ لاجورد و فرآورده‌های آن5فعال - مجاز به واردات22
270732064200ـ ـ لیتو پون و سایر پیگمان‌ها و فرآورده‌های آن 5فعال - مجاز به واردات22
270832064910--- گرانول مستربچ (Master Batch)26فعال - مجاز به واردات24
270932064990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
271032065000ـ محصولات غیرآلی از نوعی كه به عنوان نورتاب به كار میروند.5فعال - مجاز به واردات22
271132071010ـ ـ ـ پیگمان‌های آماده محتوی حداقل 7 درصد فلز طلا یا پلاتینوم یا نقره یا پالادیوم15فعال - مجاز به واردات22
271232071020--- رنگ‌های چینی و سرامیكی رولعابی (550-850 درجه سانتیگراد) یا داخل لعابی (1180-1280 درجه سانتیگراد) 15فعال - مجاز به واردات22
271332071030--- جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک20فعال - مجاز به واردات22
271432071090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
271532072010ـ ـ ـ لعاب‌ها26فعال - مجاز به واردات22
271632072090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
271732073010ـ ـ ـ محلول‌های با حداقل 7 درصد فلز طلا یا نقره یا پلاتینوم یا پالادیوم5فعال - مجاز به واردات22
271832073090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
271932074010ـ ـ ـ فریت‌های شیشه‌ای26فعال - مجاز به واردات22
272032074020ـ ـ ـ شیشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 میلیمتر لغایت 5/3 میلیمتر و ضخامت 10 میكرون و كمتر از آن5فعال - مجاز به واردات22
272132074090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات22
272232081010ـ ـ ـ پوشش و رنگ‌ها26فعال - مجاز به واردات24
272332081020ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی20فعال - مجاز به واردات23
272432081030ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیها و لعاب خارج قوطی 26فعال - مجاز به واردات24
272532081040ـ ـ ـ لاك عایق الكتریک10فعال - مجاز به واردات23
272632081050ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ5فعال - مجاز به واردات22
272732081060ـ ـ ـ ورنی ویژه مركب چاپ فلكسو5فعال - مجاز به واردات22
272832081070ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عكس برگردان روی چینی 5فعال - مجاز به واردات25
272932081090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات24
273032082010ـ ـ ـ پوششی و رنگ‌ها26فعال - مجاز به واردات25
273132082020ـ ـ ـ لعاب، لاك‌ها و ورنیهای داخل قوطی مواد غذایی20فعال - مجاز به واردات23
273232082030ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیهای خارج قوطی26فعال - مجاز به واردات24
273332082040ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ5فعال - مجاز به واردات22
273432082050ـ ـ ـ رنگ پشت آیینه26فعال - مجاز به واردات25
273532082060ـ ـ ـ ورنی ویژه مركب چاپ فلكسو5فعال - مجاز به واردات22
273632082070ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عكس برگردان روی چینی5فعال - مجاز به واردات25
273732082090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات24
273832089010ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی20فعال - مجاز به واردات23
273932089020ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیها و لعاب خارج قوطی26فعال - مجاز به واردات24
274032089030ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ5فعال - مجاز به واردات22
274132089040ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عكس برگردان روی چینی5فعال - مجاز به واردات25
274232089090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات24
274332091010--- رنگ آستری اتومبیل (غیر الكترودی پوزیشنNED) و رنگ رویه اتومبیل10فعال - مجاز به واردات23
274432091030--- رنگ آستری كاتافروز و آنافروز ED (الكترودیپوزیشن) Electro-Deposition26فعال - مجاز به واردات24
274532091040ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی40فعال - مجاز به واردات26
274632091050ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی26فعال - مجاز به واردات25
274732091060ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیها و لعاب‌ها26فعال - مجاز به واردات25
274832091090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات25
274932099010ـ ـ ـ رنگ آستری اتومبیل (غیر الكترودی پوزیشن NED) و رنگ رویه اتومبیل10فعال - مجاز به واردات23
275032099030ـ ـ ـ رنگ آستری كاتافروز و آنافروز ED (الكترودی پوزیشن)26فعال - مجاز به واردات24
275132099040ـ ـ ـ پوشش‌های تفلونی15فعال - مجاز به واردات25
275232099050ـ ـ ـ لاك‌ها و ورنیها و لعاب‌ها26فعال - مجاز به واردات25
275332099090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات24
275432100000سایر رنگ‌ها (Paints) و ورنیها (از جمله لعاب‌ها، لاك‌ها و آب رنگ‌ها)؛ پیگمان‌هایی كه با آب مصرف میشود از انواعی كه برای پرداخت چرم به كار میرود.15فعال - مجاز به واردات23
275532110000سیكاتیف‌های (خشك‌كننده‌های) آماده.10فعال - مجاز به واردات1
275632121000ـ ورقه‌های داغ‌زنی5فعال - مجاز به واردات22
275732129000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
275832131010--- بر پایه آب20فعال - مجاز به واردات25
275932131090--- سایر15فعال - مجاز به واردات25
276032139000ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
276132141000ـ بتانه‌های شیشه‌برها، بتانه‌های پیوندزنی، سیمان‌های رزینی، تركیبات درزگیری و سایر بتانه‌ها؛ اندودهایی كه در نقاشی به كار میرود20فعال - مجاز به واردات23
276232149000ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
276332151100ـ ـ سیاه10فعال - مجاز به واردات23
276432151900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
276532159010ـ ـ ـ جوهر خودكار و ماژیک 5فعال - مجاز به واردات22
276632159090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
276733011200ـ ـ از پرتقال 10فعال - مجاز به واردات22
276833011300ـ ـ از لیموترش5فعال - مجاز به واردات22
276933011900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
277033012400ـ ـ از نعنای صحرایی (Mentha piperita) 5فعال - مجاز به واردات22
277133012500ـ ـ از سایر نعناها5فعال - مجاز به واردات22
277233012910ـ ـ ـ اسانس روغنی از گل‌محمدی5فعال - مجاز به واردات23
277333012920ـ ـ ـ از بادرنجبویه، مرزه، زیره سبز، رازیانه، پونه، اسطوخودوس و کرچک 5فعال - مجاز به واردات22
277433012930ـ ـ ـ از ترخون5فعال - مجاز به واردات23
277533012940ـ ـ ـ از آویشن شیرازی5فعال - مجاز به واردات23
277633012950ـ ـ ـ از آویشن باغی5فعال - مجاز به واردات23
277733012990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
277833013000ـ شبه رزین‌ها (رزینووئیدها)5فعال - مجاز به واردات22
277933019011ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالی از گل محمدی55غیرفعال - ممنوع الورود4
278033019012ـ ـ ـ ـ سایر عرقیات سنتی55غیرفعال - ممنوع الورود4
278133019019ـ ـ ـ ـ سایر5غیرفعال - ممنوع الورود4
278233019090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
278333021010ـ ـ ـ اسانس كولا 5فعال - مجاز به واردات22
278433021090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
278533029010ـ ـ ـ اسانس‌های مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی5فعال - مجاز به واردات22
278633029090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات22
278733030010ـ ـ ـ عصاره حنا26فعال - مجاز به واردات22
278833030090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
278933041010ـ ـ ـ در بسته­بندی آماده برای خرده­فروشی26غیرفعال - ممنوع الورود4
279033041090ـ ـ ـ سایر20غیرفعال - ممنوع الورود4
279133042010ـ ـ ـ مغز مداد آرایشی10غیرفعال - ممنوع الورود4
279233042020ـ ـ ـ در بسته­بندی آماده برای خرده­فروشی26غیرفعال - ممنوع الورود4
279333042090ـ ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
279433043010ـ ـ ـ در بسته­بندی آماده برای خرده­فروشی26غیرفعال - ممنوع الورود4
279533043090ـ ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
279633049110ـ ـ ـ در بسته­بندی آماده برای خرده­فروشی26غیرفعال - ممنوع الورود4
279733049190ـ ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
279833049910--- ژل قابل تزریق زیر پوست26غیرفعال - ممنوع الورود4
279933049920--- سایر در بسته بندی آماده برای خرده فروشی26غیرفعال - ممنوع الورود4
280033049990ـ ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
280133051000ـ شامپوها26فعال - مجاز به واردات27
280233052000ـ فرآورده‌ها برای فر زدن دائمی یا بازكردن مو26غیرفعال - ممنوع الورود4
280333053000ـ فیكساتور مو (Hair lacquer)26غیرفعال - ممنوع الورود4
280433059010ـ ـ ـ در بسته­بندی آماده برای خرده­فروشی26فعال - مجاز به واردات27
280533059090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
280633061000ـ مواد پاك‌كننده دندان26فعال - مجاز به واردات27
280733062000ـ نخ مورد استفاده برای پاك كردن بین دندا‌ن‌ها (Dental floss)26فعال - مجاز به واردات27
280833069000ـ سایر26فعال - مجاز به واردات27
280933071010--- در بسته بندی آماده برای خرده فروشی26غیرفعال - ممنوع الورود4
281033071090--- سایر20غیرفعال - ممنوع الورود4
281133072000ـ بوزداهای بدن و ضد ترشح عرق26فعال - مجاز به واردات27
281233073000ـ املاح معطر و سایر فرآورده‌ها برای استحمام26غیرفعال - ممنوع الورود4
281333074100ـ ـ عود (Agarbatti) و سایر فرآورده‌های معطركننده كه با سوختن عمل میكنند26غیرفعال - ممنوع الورود4
281433074900ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
281533079010ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوی لنزهای چشمی5فعال - مجاز به واردات22
281633079020ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی32غیرفعال - ممنوع الورود4
281733079030ـ ـ ـ موم موبر5غیرفعال - ممنوع الورود4
281833079090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
281934011110ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی26غیرفعال - ممنوع الورود4
282034011120ـ ـ ـ صابون گلسیرینه26غیرفعال - ممنوع الورود4
282134011130ـ ـ ـ صابون بچه26غیرفعال - ممنوع الورود4
282234011140ـ ـ ـ صابون طبی26فعال - مجاز به واردات27
282334011150ـ ـ ـ صابون رختشویی26غیرفعال - ممنوع الورود4
282434011190ـ ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
282534011900ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
282634012010ـ ـ ـ مایع 26غیرفعال - ممنوع الورود4
282734012020ـ ـ ـ صنعتی26فعال - مجاز به واردات27
282834012030ـ ـ ـ چیپس15فعال - مجاز به واردات23
282934012040ـ ـ ـ پودر26غیرفعال - ممنوع الورود4
283034012090ـ ـ ـ سایر26غیرفعال - ممنوع الورود4
283134013000ـ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیو اكتیو كه به منظور شست­ و شوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شكل مایع یا كرم، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند26فعال - مجاز به واردات27
283234021110ـ ـ ـ سدیم لوریل سولفات15فعال - مجاز به واردات24
283334021120ـ ـ ـ سدیم لوریل اتر سولفات20فعال - مجاز به واردات24
283434021130ـ ـ ـ الكیل بنزن سولفونه20فعال - مجاز به واردات24
283534021135--- آلکیل اتر سولفات5فعال - مجاز به واردات24
283634021140--- سدیم دی ایزو پروپیل نفتالن سولفونات5فعال - مجاز به واردات24
283734021145--- نمک فسفاته آمین پلی اریل فنل اتوکسیله5فعال - مجاز به واردات24
283834021190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
283934021210ـ ـ ـ بنزالكونیوم كلراید 15فعال - مجاز به واردات1
284034021250ـ ـ ـ بیس (آسیلوکسی­) اتیل هیدروکسی اتیل متیل آمونیوم متوسولفات (استرکوات) 5 درصد 10فعال - مجاز به واردات23
284134021290--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
284234021310--- الكل چرب اتوكسیله15فعال - مجاز به واردات24
284334021320--- نونیل فنل اتوكسیله15فعال - مجاز به واردات24
284434021330--- پلیاتیلن گلیكول 15فعال - مجاز به واردات24
284534021340--- آمین چرب اتو کسیله5فعال - مجاز به واردات24
284634021390--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
284734021910--- الكیل دی متیل بتائین15فعال - مجاز به واردات23
284834021920--- کوکوآمیدو پروپیل بتائین15فعال - مجاز به واردات23
284934021930--- كوكونات فتی اسید دی اتانول آمین15فعال - مجاز به واردات23
285034021990--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
285134022010ـ ـ ـ دترجنت قالبی، پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و سایر فراورده‌های همانند با بسته‌بندی حداکثر 5 كیلوگرم و مناسب برای شست و شوی دستی 40غیرفعال - ممنوع الورود4
285234022021---- قرص ماشین ظرفشویی40فعال - مجاز به واردات27
285334022029---- سایر40فعال - مجاز به واردات27
285434022090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات27
285534029010ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده­های همانند، در بسته‌بندی بیشتر از 5 كیلوگرم مناسب برای شست و شو یا پاکیزگی دستی و ماشینی10غیرفعال - ممنوع الورود4
285634029020ـ ـ ـ پاك‌كننده‌های صنعتی15فعال - مجاز به واردات23
285734029030ـ ـ ـ مواد آبكاری15فعال - مجاز به واردات25
285834029040ـ ـ ـ مواد تعاون نساجی15فعال - مجاز به واردات23
285934029090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
286034031100ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم (Furskins) یا سایر مواد 10فعال - مجاز به واردات1
286134031910--- روغن موتور 40فعال - مجاز به واردات25
286234031990--- سایر10فعال - مجاز به واردات24
286334039100ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد10فعال - مجاز به واردات23
286434039910ـ ـ ـ روان‌كننده سیلیكونی 5فعال - مجاز به واردات1
286534039990ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات1
286634042010ـ ـ ـ از پلی اتیلن گلیكول 26فعال - مجاز به واردات1
286734042090ـ ـ ـ از پلی­اکسی اتیلن 5فعال - مجاز به واردات22
286834049000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
286934051000ـ واكس­ها، كرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای كفش یا چرم55فعال - مجاز به واردات27
287034052000ـ واكس­ها‌، كرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پاركت‌ یا سایر اشیای چوبی55فعال - مجاز به واردات27
287134053000ـ واكس­ها و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه به­استثنای واكس‌ها برای فلزات 55فعال - مجاز به واردات27
287234054000ـ خمیر، پودر و سایر فرآورده‌ها برای تمیزكاری40فعال - مجاز به واردات24
287334059000ـ سایر20فعال - مجاز به واردات25
287434060000انواع شمع و اشیای همانند.40غیرفعال - ممنوع الورود4
287534070010ـ ـ ـ فرآورده‌های دندانسازی10فعال - مجاز به واردات1
287634070020--- خمیر سرگرمی کودکان20فعال - مجاز به واردات27
287734070090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
287835011000ـ كازئین10فعال - مجاز به واردات22
287935019000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
288035021100ـ ـ خشك‌كرده10فعال - مجاز به واردات23
288135021900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
288235022000ـ آلبومین شیر، همچنین تغلیظ شده‌ها از دو یا چند پروتئین آب‌پنیر (لاكتوسرم)5فعال - مجاز به واردات23
288335029000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
288435030010ـ ـ ـ کپسول خالی ژلاتینی26فعال - مجاز به واردات26
288535030020ـ ـ ـ کپسول دارویی از نوع ژلاتین26فعال - مجاز به واردات26
288635030090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات22
288735040000پپتون‌ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آنها، كه در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتی عمل آمده با كروم.5فعال - مجاز به واردات22
288835051010ـ ـ ـ نشاسته حفاری (پر ژلاتینه)20فعال - مجاز به واردات24
288935051020ـ ـ ـ مالتو دکسترین20فعال - مجاز به واردات23
289035051090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
289135052000ـ چسب‌ها26فعال - مجاز به واردات23
289235061010---چسب گرماذوب26فعال - مجاز به واردات23
289335061090ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات23
289435069110ـ ـ چسب گرماذوب26فعال - مجاز به واردات23
289535069190ـ ـ ـ سایر26فعال - مجاز به واردات23
289635069900ـ ـ ‌سایر 26فعال - مجاز به واردات23
289735071000ـ پنیر مایع و كنسانتره‌های آن5فعال - مجاز به واردات1
289835079000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
289936010000باروت5فعال - مجاز به واردات22
290036020010--- آماتول5فعال - مجاز به واردات22
290136020090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
290236030000فتیله‌های مواد منفجره (ایمنی)؛ ریسمان‌های منفجركننده (Detonating fuses)؛ چاشنیها یا كپسول‌های منفجر‌كننده؛ آتش‌زنه‌ها (Igniters)؛ منفجركننده‌های برقی.5فعال - مجاز به واردات22
290336041000ـ اشیاء برای آتشبازی55فعال - مجاز به واردات27
290436049010ـ ـ ـ کپسول باران ساز 5فعال - مجاز به واردات22
290536049090ـ ـ ـسایر40فعال - مجاز به واردات26
290636050000كبریت‌ها، غیر از اشیای فن ‌آتشبازی شماره 04 36.55فعال - مجاز به واردات26
290736061000ـ سوخت‌های مایع و گازهای سوختی مایع شده در ظروف از انواعی كه برای پر كردن یا دوباره پركردن فندك‌های سیگار یا روشن‌كن‌ها و فندك‌های همانند به كار میروند و ظرفیت آنها از 300 سانتیمتر مكعب بیشتر نباشد20فعال - مجاز به واردات23
290836069000ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
290937011000ـ برای اشعه ایكس 5فعال - مجاز به واردات22
291037012000ـ فیلم‌ها با خصوصیت ظهور و چاپ فوری5فعال - مجاز به واردات22
291137013010ـ ـ ـ زینگ افست 5فعال - مجاز به واردات21
291237013020ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویربرداری پزشكی 5فعال - مجاز به واردات1
291337013030--- كلیشه‌ چاپ 5فعال - مجاز به واردات22
291437013090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
291537019100ـ ـ برای عكاسی رنگی (پلی كروم Polychrome)5فعال - مجاز به واردات22
291637019910ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویر برداری پزشكی5فعال - مجاز به واردات1
291737019920ـ ـ ـ زینك افست5فعال - مجاز به واردات22
291837019930--- كلیشه‌ چاپ 5فعال - مجاز به واردات22
291937019990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
292037021000ـ برای اشعه ایكس5فعال - مجاز به واردات22
292137023100ـ ـ برای عكاسی رنگی (پلی كروم)5فعال - مجاز به واردات22
292237023200ـ ـ سایر فیلم‌ها، با امولسیونی از هالوژنور نقره5فعال - مجاز به واردات22
292337023900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
292437024100ـ ـ‌ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر برای عكاسی رنگی (پلیكروم)5فعال - مجاز به واردات23
292537024200ـ ـ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر برای عكاسی غیررنگی5فعال - مجاز به واردات22
292637024300ـ ـ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول حداکثر 200 متر 5فعال - مجاز به واردات23
292737024400ـ ـ با پهنای بیش از 105 میلیمتر و حداکثر 200 متر5فعال - مجاز به واردات23
292837025200ـ ـ با پهنایی حداکثر 16 میلیمتر 5فعال - مجاز به واردات23
292937025300ـ ـ با پهنایی بیش از 16 میلیمتر و حداکثر 35 میلیمتر و با طول حداکثر 30 متر برای اسلاید5فعال - مجاز به واردات23
293037025400ـ ـ با پهنای بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی كه از 30 متر بیشتر نباشد، برای غیر از اسلاید5فعال - مجاز به واردات23
293137025500ـ ـ با پهنایی بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی بیشتر از 30 متر5فعال - مجاز به واردات23
293237025600ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر5فعال - مجاز به واردات23
293337029610ـ ـ ـ فیلم عكاسی سوراخ دار با پهنای 35 میلیمتر 5فعال - مجاز به واردات23
293437029690ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
293537029710ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویر برداری پزشكی5فعال - مجاز به واردات1
293637029790ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات23
293737029800ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر 5فعال - مجاز به واردات23
293837031000ـ به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر5فعال - مجاز به واردات22
293937032000ـ سایر، برای عكاسی رنگی (پلی كروم)15فعال - مجاز به واردات23
294037039000ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
294137040000صفحه، فیلم، كاغذ، مقوا و مواد نسجی عكاسی، عكسبرداری شده ولی ظاهر نشده.5فعال - مجاز به واردات22
294237050000صفحه‌ها و فیلم‌های عكاسی، عكسبرداری و ظاهر شده، به غیراز فیلم‌های سینماتوگرافی.5فعال - مجاز به واردات25
294337061000ـ با پهنای 35 میلیمتر یا بیشتر5فعال - مجاز به واردات23
294437069000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
294537071000ـ امولسیون‌ها، برای حساس نمودن سطوح10فعال - مجاز به واردات24
294637079010--- داروهای آماده جهت ظهور و ثبوت فیلم و كاغذهای حساس رنگی و سیاه‌و سفید برای عكاسی (به صورت كیت و فله) رادیولوژی، لیتوگرافی و نقشه‌برداری15فعال - مجاز به واردات24
294737079020ـ ـ ـ تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه‌های فتوكپی و پرینتر5فعال - مجاز به واردات22
294837079090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
294938011010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­ای 5فعال - مجاز به واردات22
295038011090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
295138012000ـ گرافیت كلوئیدال یا نیمه كلوئیدال5فعال - مجاز به واردات22
295238013000ـ خمیرهای كربن‌دار برای الكترودها و خمیرهای مشابه برای پوشش داخلی كوره‌ها 5فعال - مجاز به واردات22
295338019010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­ای 5فعال - مجاز به واردات22
295438019090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
295538021000ـ زغال­های فعال شده10فعال - مجاز به واردات23
295638029010ـ ـ ـ خاك رنگبر10فعال - مجاز به واردات23
295738029090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
295838030000تال اویل (Tall oil)، حتی تصفیه شده.5فعال - مجاز به واردات22
295938040010ـ ـ ـ انواع تجزیه ناپذیر (سخت)15فعال - مجاز به واردات25
296038040090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
296138051000ـ اسانس‌های تربانتین، از چوب كاج یا از كاغذسازی با سولفات 5فعال - مجاز به واردات1
296238059000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
296338061000ـ كولوفان و اسیدهای رزینی5فعال - مجاز به واردات1
296438062000ـ املاح كولوفان‌ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از كولوفان، غیر از املاح محصولات اضافی كولوفان‌ها(Rosin adducts)5فعال - مجاز به واردات1
296538063000ـ صمغ‌های استر5فعال - مجاز به واردات22
296638069000ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
296738070010ـ ـ ـ انواع مورد مصرف در لحیم‌كاری و جوشكاری10فعال - مجاز به واردات23
296838070090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
296938085200ـ ـ ددت (ISO) کلوفنوتان (clofenotane (INN))، در بسته­بندی با وزن خالص حداکثر 300 گرم5فعال - مجاز به واردات22
297038085910--- تکسافن5فعال - مجاز به واردات22
297138085991---- پرخطر20فعال - مجاز به واردات22
297238085992---- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
297338085993---- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
297438085994---- پرخطر26فعال - مجاز به واردات22
297538085995---- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
297638085996---- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
297738086110--- پرخطر20فعال - مجاز به واردات22
297838086120--- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
297938086130--- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
298038086140---- پرخطر26فعال - مجاز به واردات22
298138086150---- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
298238086160---- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
298338086210--- پرخطر20فعال - مجاز به واردات22
298438086220--- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
298538086230--- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
298638086240--- پرخطر26فعال - مجاز به واردات22
298738086250--- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
298838086260--- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
298938086910--- پر خطر20فعال - مجاز به واردات22
299038086920--- متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات22
299138086930--- کم خطر5فعال - مجاز به واردات22
299238086940--- پر خطر26فعال - مجاز به واردات22
299338086950--- متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات22
299438086960--- کم خطر10فعال - مجاز به واردات22
299538089111ـ ـ ـ ـ پرخطر20فعال - مجاز به واردات1
299638089112ـ ـ ـ ـ متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات1
299738089113ـ ـ ـ ـ کم خطر5فعال - مجاز به واردات1
299838089121---- خانگی55غیرفعال - ممنوع الورود4
299938089122ـ ـ ـ ـ پرخطر26فعال - مجاز به واردات1
300038089123ـ ـ ـ ـ متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات1
300138089124ـ ـ ـ ـ کم خطر10فعال - مجاز به واردات1
300238089211ـ ـ ـ ـ پرخطر20فعال - مجاز به واردات1
300338089212ـ ـ ـ ـ متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات1
300438089213ـ ـ ـ ـ کم خطر5فعال - مجاز به واردات1
300538089221ـ ـ ـ ـ پرخطر26فعال - مجاز به واردات1
300638089222ـ ـ ـ ـ متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات1
300738089223ـ ـ ـ ـ کم خطر10فعال - مجاز به واردات1
300838089311ـ ـ ـ ـ پرخطر20فعال - مجاز به واردات1
300938089312ـ ـ ـ ـ متوسط خطر10فعال - مجاز به واردات1
301038089313ـ ـ ـ ـ کم خطر5فعال - مجاز به واردات1
301138089321ـ ـ ـ ـ پرخطر26فعال - مجاز به واردات1
301238089322ـ ـ ـ ـ متوسط خطر15فعال - مجاز به واردات1
301338089323ـ ـ ـ ـ کم خطر10فعال - مجاز به واردات1
301438089411ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گریددارویی26فعال - مجاز به واردات1
301538089419ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
301638089421ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گریددارویی26فعال - مجاز به واردات1
301738089429ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
301838089910ـ ـ ـ كارت یا نوار آغشته به چسب و بدون ماده سمی برای از بین بردن حشرات، جونده‌ها، آفات و ...5فعال - مجاز به واردات1
301938089920ـ ـ ـ مواد جلب‌كننده حشرات (متیل اوژنول، پروتئین هیدرولیزات سراترپ) صرفا برای كنترل آفات كشاورزی5فعال - مجاز به واردات1
302038089930ـ ـ ـ فرمون‌های جنسی و لورهای جلب‌كننده حشرات5فعال - مجاز به واردات1
302138089940فرآرده های بیولوژیک برای دفع آفت (آفت کش های بیولوژیکی)5فعال - مجاز به واردات1
302238089990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
302338091000ـ براساس مواد نشاسته‌ای10فعال - مجاز به واردات23
302438099100ـ ـ از انواعی كه در صنایع نساجی یا همانند به كار میرود10فعال - مجاز به واردات23
302538099200ـ ـ از انواعی كه در صنایع كاغذسازی یا همانند به كار میرود10فعال - مجاز به واردات22
302638099300ـ ـ از انواعی كه در صنایع چرم‌سازی یا همانند به كار میرود10فعال - مجاز به واردات23
302738101010ـ ـ ـ تركیبات برای پاك كردن و پرداخت سطح فلزات10فعال - مجاز به واردات23
302838101021---- پودر ترمیت10فعال - مجاز به واردات23
302938101029---- سایر10فعال - مجاز به واردات23
303038101090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
303138109000ـ سایر:5فعال - مجاز به واردات22
303238111100ـ ـ ‌براساس تركیبات سرب5فعال - مجاز به واردات25
303338111900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
303438112100ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری 5فعال - مجاز به واردات22
303538112900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
303638119000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
303738121000ـ فرآورده‌های موسوم به «تسریع‌كننده ولكانیزاسیون»5فعال - مجاز به واردات1
303838122010ـ ـ ـ مخلوط‌های دارای دیبوتیل فتالات5فعال - مجاز به واردات22
303938122020ـ ـ ـ پلاستی سایزر بر پایه دی­اکتیل­فتالات5فعال - مجاز به واردات22
304038122090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
304138123100ـ ـ مخلوط­های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ)5فعال - مجاز به واردات1
304238123910ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها5فعال - مجاز به واردات1
304338123920ـ ـ ـ آنتی ازونانت­ها5فعال - مجاز به واردات1
304438123930ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV5فعال - مجاز به واردات22
304538123940ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه قلع5فعال - مجاز به واردات22
304638123960ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه سیلیکون5فعال - مجاز به واردات22
304738123970ـ ـ ـ پایدارکننده­ها گرید فیلم­های بسته­بندی مواد غذایی5فعال - مجاز به واردات22
304838123980ـ ـ ـ پایدارکننده بر پایه کلسیم زینک15فعال - مجاز به واردات25
304938123990ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
305038130000تركیبات و خرج برای دستگاه‌های آتش‌نشانی؛ نارنجك‌ها و بمب‌های آتش‌نشانی.5فعال - مجاز به واردات22
305138140000حلال‌ها و رقیق‌كننده‌های آلی مركب، كه در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات برای زدودن رنگ یا ورنی.5فعال - مجاز به واردات22
305238151100ـ ـ ‌با نیكل یا تركیبات نیكل به عنوان ماده فعال20فعال - مجاز به واردات23
305338151200ـ ـ با فلز گرانبها یا تركیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال20فعال - مجاز به واردات23
305438151910ـ ـ‌ ـ دارای ماده فعال پنتا اکسید وانادیوم20فعال - مجاز به واردات23
305538151990ـ ـ‌ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات23
305638159010ـ ـ ـ كاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن20فعال - مجاز به واردات23
305738159090ـ ـ‌ ـ سایر 20فعال - مجاز به واردات23
305838160010ـ‌ ـ ‌ـ سیمان نسوز 5فعال - مجاز به واردات22
305938160020ـ‌ ـ ‌ـ بتون نسوز15فعال - مجاز به واردات22
306038160090ـ‌ ـ ‌ـ سایر15فعال - مجاز به واردات22
306138170010ـ ـ ـ الكیل بنزن خطی (LAB)10فعال - مجاز به واردات22
306238170090ـ‌ ـ ‌ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
306338180000عناصر شیمیایی دوپه (doped) به منظور مصرف در الكترونیك، به شكل صفحه مدور (دیسك)،‌صفحه نازك یا اشكال همانند؛ تركیبات شیمیایی تغییر یافته دوپه به منظور مصرف در الكترونیك.5فعال - مجاز به واردات22
306438190010ـ ـ ـ مایع ترمز آماده40فعال - مجاز به واردات24
306538190090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
306638200000فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده‌شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and26فعال - مجاز به واردات25
306738210010--- با کاربرد پزشکی5فعال - مجاز به واردات1
306838210020---با کاربرد دامپزشکی5فعال - مجاز به واردات1
306938210090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
307038220010---کیت ازمایشگاهی که با مواد پرتوزا نشان دار شده است.10فعال - مجاز به واردات1
307138220020--- با کاربرد پزشکی10فعال - مجاز به واردات1
307238220030---با کاربرد دامپزشکی10فعال - مجاز به واردات1
307338220090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات1
307438231100ـ ـ اسید استئاریك5فعال - مجاز به واردات1
307538231200ـ ـ اسیداولئیك10فعال - مجاز به واردات23
307638231300ـ ـ اسیدهای چرب تال‌اویل10فعال - مجاز به واردات25
307738231900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات1
307838237010ـ ‌ـ ـ الكل‌های چرب اتوكسیله15فعال - مجاز به واردات25
307938237020ـ ‌ـ ـ لوریل میرستیل الكل5فعال - مجاز به واردات22
308038237090ـ ‌ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
308138241000ـ چسباننده‌های آماده برای قالب‌ها یا مغزی قالب‌های ریخته‌گری5فعال - مجاز به واردات22
308238243000ـ كربورهای فلزی به هم‌فشرده‌نشده (Non-agglomerated) مخلوط‌شده با هم یا با چسباننده‌های فلزی5فعال - مجاز به واردات22
308338244010--- پلی کربوکسیلات اتر10فعال - مجاز به واردات25
308438244020--- پلی نفتالین سولفانات 10فعال - مجاز به واردات23
308538244030--- لینگنو سولفانات10فعال - مجاز به واردات23
308638244090--- سایر10فعال - مجاز به واردات23
308738245000ـ ملاط‌ها و بتون‌های غیرنسوز5فعال - مجاز به واردات25
308838246000ـ سوربیتول غیر از آنچه كه مشمول شماره فرعی 44 2905 میشود5فعال - مجاز به واردات1
308938247100ـ ـ شامل كلروفلوئور كربن‌ها (CFCS)، محتوی یا فاقد هیدرو كلروفلوئور و كربن‌ها (HCFCs)، پرفلوئوركربن‌ها (PFCS) یا هیدروفلوئور و كربن‌ها (HFCS)5فعال - مجاز به واردات22
309038247200-- شامل بروموكلرودی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان یا دیبروموتترافلوئورواتان‌ها5فعال - مجاز به واردات22
309138247300ـ ـ حاوی هیدرو بروموفلوئورو كربن‌ها (HBFCs)5فعال - مجاز به واردات22
309238247400ـ ـ حاوی هیدرو كلروفلوئورو كربن‌ها (HCFCs) محتوی یا فاقد پرفلوئوروكربن‌ها (PFCs) یا هیدروفلوئوروكربن‌ها (HFCs)، لیكن فاقد كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCs)5فعال - مجاز به واردات22
309338247500ـ ـ حاوی تترا كلرواتان كربن5فعال - مجاز به واردات22
309438247600ـ ـ حاوی 1، 1، 1- تریكلرواتان (كلروفرم متیل)5فعال - مجاز به واردات22
309538247700ـ ـ حاوی برومو تیل (بروماید متیل) یا بروموكلرومتان5فعال - مجاز به واردات22
309638247800ـ ـ حاوی پرفلـــوئـــوروكربن‌هــــا (PFCs) یا هیدروفلوئوروكربن‌ها (HFCs)، لیكن فاقد كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCs) یا هیدروكلروفلوئوروكربن‌ها (HCFCs)5فعال - مجاز به واردات22
309738247900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
309838248100ـ ـ دارای اكسیران (اتیلن اكساید)5فعال - مجاز به واردات22
309938248200ـ ـ دارای بیفنیل‌های پلیكلرینه (PCBs)، ترفنیل‌های پلیكلرینه (PCTs) یا بیفنیل‌های پلیبرومینه (PBBs)5فعال - مجاز به واردات22
310038248300ـ ـ دارای tris (سه تاییهای) (2، 3- دیبروموپروپیل) فسفات5فعال - مجاز به واردات22
310138248400ـ ـ دارای آلدرین (ISO)، کامفکلور (ISO) توکسافن (toxaphene (ISO) camphechlor)، کلردان (ISO) chlordane ، کلردکون (ISO) chlordecone، ددت (ISO) (کلوفنوتان (INN)، 1،1،1-تری کلرو-2،2-بیس(-pکلروفنیل) اتان) chlorophenyl)ethane) ,1,1,1-trichloro-2,2-bis(D5فعال - مجاز به واردات22
310238248500ـ ـ دارای 6،5،4،3،2،1- هگزاکلرو سیکلو هگزان (HCH(ISO))، شامل لیندین (ISO,INN)lindane5فعال - مجاز به واردات22
310338248600ـ ـ دارای پنتاکلروبنزن (ISO) یا هگزاکلروبنزن(ISO)5فعال - مجاز به واردات22
310438248700ـ ـ دارای پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید، نمک­های آن، سولفونامیدهای پرفلوئورواکتان، یا پرفلوئورواکتان سولفونیل فلوراید5فعال - مجاز به واردات22
310538248800ـ ـ دارای اترهای تترا- پنتا- هگزا- هپتا- یا اکتا برومودی فنیل5فعال - مجاز به واردات22
310638249100ـ ـ مخلوط و فرآورده­های عمدتاً متشکل از (5-اتیل-2-متیل-2-اکسیدو oxido-1و3و2-دی­اکسافسفینان-5-ایلyl) متیل متیل متیل فسفونات و بیس bis [(5- اتیل-2- متیل-2- اکسیدو oxido-1و3و2-دی اکسافسفینان -5-ایلyl) متیل] متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
310738249910--- اسپری پاک کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی20فعال - مجاز به واردات25
310838249920--- سیلیکاژل به شکل پرک10فعال - مجاز به واردات1
310938249930--- مواد آبکاری15فعال - مجاز به واردات23
311038249940--- پاک­کننده­های صنعتی15فعال - مجاز به واردات23
311138249950--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP5فعال - مجاز به واردات22
311238249960--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 5فعال - مجاز به واردات22
311338249970--- دی متیل متیل فسفونات، پلیمر با اکسیران و فسفروس اکسید5فعال - مجاز به واردات22
311438249980--- غربال مولکولی (مولکولارسیو) بر پایه زئولیت15فعال - مجاز به واردات25
311538249985ـ ـ ـ فرآورده­های شیمیایی استخراج کننده مس نونیل سالسیل آلدوکسیم5فعال - مجاز به واردات22
311638249986---لاک غلط گیر10فعال - مجاز به واردات22
311738249990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
311838251000ـ زباله شهرداریها55غیرفعال - ممنوع الورود4
311938252000ـ گل و لای فاضلاب55غیرفعال - ممنوع الورود4
312038253000ـ ضایعات كلینیكی55غیرفعال - ممنوع الورود4
312138254100ـ ـ‌ هالوژنه55غیرفعال - ممنوع الورود4
312238254900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
312338255000ـ ضایعات محلول‌ها حاصل از شست و شوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیكی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ55غیرفعال - ممنوع الورود4
312438256100ـ ـ ‌عمدتاً حاوی اجزای تشكیل‌دهنده آلی55غیرفعال - ممنوع الورود4
312538256900ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
312638259000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
312738260000سوخت بیودیزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌های آن كه فاقد یا دارای كمتر از70% وزنی روغن‌های نفتی یا روغن های حاصل از مواد معدنی قیری میباشد.40فعال - مجاز به واردات26
312839011010ـ ـ ـ پلیاتیلن خطی (LLDPE): (Linear low Density Poly ethylene)5فعال - مجاز به واردات22
312939011020ـ ـ ـ گرید لوله5فعال - مجاز به واردات22
313039011030ـ ـ ـ گرید فیلم5فعال - مجاز به واردات22
313139011040ـ ـ ـ گرید تزریقی5فعال - مجاز به واردات22
313239011050ـ ـ ـ گرید بادی:5فعال - مجاز به واردات22
313339011061ـ ـ ـ ـ به صورت پودر15فعال - مجاز به واردات23
313439011069ـ ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
313539011090ـ ـ ـ سایر:5فعال - مجاز به واردات22
313639012010ـ ـ ـ گرید لوله:5فعال - مجاز به واردات22
313739012020ـ ـ ـ گرید فیلم:5فعال - مجاز به واردات22
313839012030ـ ـ ـ گرید تزریقی:5فعال - مجاز به واردات22
313939012040ـ ـ ـ گرید بادی:5فعال - مجاز به واردات22
314039012051ـ ـ ـ ـ به صورت پودر15فعال - مجاز به واردات23
314139012059ـ ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
314239012090ـ ـ ـ سایر:5فعال - مجاز به واردات22
314339013000ـ كوپلیمرهای اتیلن- وینیل استات5فعال - مجاز به واردات22
314439014000ـ كوپلیمرهای اتیلن- آلفا- الفین، با وزن مخصوص کمتر از 0.945فعال - مجاز به واردات22
314539019000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
314639021010ـ ـ ـ گرید لوله5فعال - مجاز به واردات22
314739021020ـ ـ ـ گرید فیلم5فعال - مجاز به واردات22
314839021030ـ ـ ـ گرید نساجی5فعال - مجاز به واردات22
314939021091ـ ـ ـ ـ انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن15فعال - مجاز به واردات23
315039021099ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
315139022000ـ پلی ایزوبوتیلن5فعال - مجاز به واردات22
315239023010ـ ـ ـ گرید لوله5فعال - مجاز به واردات22
315339023020ـ ـ ـ گرید فیلم5فعال - مجاز به واردات22
315439023091ـ ـ ـ ـ انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن15فعال - مجاز به واردات23
315539023099ـ ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
315639029000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
315739031110ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش15فعال - مجاز به واردات23
315839031190ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
315939031910ـ ـ ـ معمولی(GPPS) 5فعال - مجاز به واردات22
316039031920ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه (HIPS)5فعال - مجاز به واردات22
316139031990ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
316239032000ـ كوپلیمرهای استیرن ـ اكریلونیتریل (SAN)5فعال - مجاز به واردات22
316339033000- كوپلیمرهای آكریلونیتریل ـ بوتادین ـ‌ استیرن (ABS)15فعال - مجاز به واردات23
316439039000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
316539041010ـ ـ ـ سوسپانسیون 5فعال - مجاز به واردات22
316639041020ـ ـ ـ امولسیون5فعال - مجاز به واردات22
316739041090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
316839042100ـ ـ نرم نشده 5فعال - مجاز به واردات22
316939042200ـ ـ‌ نرم شده 10فعال - مجاز به واردات23
317039043000ـ كوپلیمرهای كلروروینیل و استات وینیل5فعال - مجاز به واردات22
317139044000ـ سایر كوپلیمرهای كلروروینیل5فعال - مجاز به واردات22
317239045000ـ پلیمرهای كلروروینیلیدن5فعال - مجاز به واردات22
317339046110ـ ـ ـ مایع5فعال - مجاز به واردات22
317439046120ـ ـ ـ پودر5فعال - مجاز به واردات22
317539046190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
317639046900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
317739049000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
317839051200ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع10فعال - مجاز به واردات23
317939051900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
318039052100ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع10فعال - مجاز به واردات23
318139052900ـ ـ‌ سایر10فعال - مجاز به واردات23
318239053000ـ پلی (الكل وینیلیك)، حتی حاوی گروه‌های استات غیر هیدرولیزه5فعال - مجاز به واردات22
318339059110ـ ـ ـ كوپلیمر وینیل كلراید وینیل ایزوبوتیل اتر5فعال - مجاز به واردات22
318439059190ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
318539059910ـ ـ ـ پیویپی PVP K-30 و K-25 دارای گرید دارویی26فعال - مجاز به واردات1
318639059920ـ ـ ـ رزین پلیوینیل بوتیرال5فعال - مجاز به واردات22
318739059930ـ ـ ـ رزین وینیل استر10فعال - مجاز به واردات22
318839059990ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
318939061000ـ پلی (متاكریلات متیل)5فعال - مجاز به واردات22
319039069010ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ5فعال - مجاز به واردات22
319139069020ـ ـ ـ رزین‌های ترموپلاست محلول در آب10فعال - مجاز به واردات23
319239069030ـ ـ ـ رزین‌های ترموپلاست محلول در حلال‌های آلی10فعال - مجاز به واردات23
319339069040ـ ـ ـ رزین‌های ترموست محلول در آب10فعال - مجاز به واردات23
319439069050ـ ـ ـ رزین‌های ترموست محلول در حلال‌های آلی10فعال - مجاز به واردات23
319539069060ـ ـ ـ خمیر رنگ ED Electro-Deposition10فعال - مجاز به واردات22
319639069070ـ ـ ـ پودر جاذب و پلیمرهای اكریلیك جامد5فعال - مجاز به واردات22
319739069080ـ ـ ـ رزین‌های اكریلیك امولسیونی مخصوص رنگ ترافیك5فعال - مجاز به واردات22
319839069091ـ ـ ـ ـ رزین‌های ترموست حلالی ویژه رنگ اتومبیل5فعال - مجاز به واردات22
319939069099ـ ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
320039071000ـ پلی استال‌ها5فعال - مجاز به واردات22
320139072010--- پلیاتیلن گلایكول 300 غیر تزریقی، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گریددارویی20فعال - مجاز به واردات1
320239072020ـ ـ ـ بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات5فعال - مجاز به واردات22
320339072090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
320439073010ـ ـ ـ رنگ پودری آماده و نیمه آماده، حتی به شكل فلس Flake)) و یا گرانول20فعال - مجاز به واردات23
320539073020---به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) غیر از گرید غذایی و بهداشتی15فعال - مجاز به واردات23
320639073030---رزین اپوکسی گرید غذایی و بهداشتی غیر از رنگ های پودری آماده و نیمه آماده10فعال - مجاز به واردات23
320739073090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
320839074000ـ پلیكربنات‌ها5فعال - مجاز به واردات22
320939075010ـ ـ ـ رزین‌های الكید اصلاح شده ویژه رنگ اتومبیل10فعال - مجاز به واردات23
321039075090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
321139076110ـ ـ ـ گرید نساجی 5فعال - مجاز به واردات22
321239076120ـ ـ ـ گرید بطری5فعال - مجاز به واردات23
321339076190ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
321439076910ـ ـ ـ گرید نساجی 5فعال - مجاز به واردات22
321539076920ـ ـ ـ گرید بطری5فعال - مجاز به واردات23
321639076990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات23
321739077000ـ پلی (اسید لاكتیك)5فعال - مجاز به واردات22
321839079100ـ ـ اشباع‌نشده10فعال - مجاز به واردات23
321939079910ـ ـ ـ رنگ پودری آماده و نیمه آماده به شكل فلس Flake)) و یا گرانول 20فعال - مجاز به واردات23
322039079920ـ ـ ـ رزین‌های پلیاستر به شكل گرانول و یا فلس Flake)) 20فعال - مجاز به واردات23
322139079930--- پودر درزجوش گرید غذایی5فعال - مجاز به واردات22
322239079991ـ ـ ـ ـ رزین پلیاستر اشباع ویژه رنگ اتومبیل10فعال - مجاز به واردات23
322339079992ـ ـ ـ ـ رزین پلیاستر اشباع شده گرید غذایی / بهداشتی5فعال - مجاز به واردات22
322439079993---- خمیر کامپوزیتی (BMC) برپایه رزین پلی استر دارای الیاف شیشه به عنوان پرکننده (SMC)10فعال - مجاز به واردات23
322539079999ـ ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
322639081010ـ ـ ـ‌ آمیزه پلیآمید بر پایه پلیآمید 6 و 6/6 15فعال - مجاز به واردات23
322739081090ـ ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات1
322839089010ـ ـ ـ رزین پلیآمید (گریدهاردنر)10فعال - مجاز به واردات23
322939089020ـ ـ ـ چیپس پلیآمید گرید نساجی5فعال - مجاز به واردات22
323039089090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
323139091010ـ ـ ـ پودر قالب­گیری از رزین‌های اوره ئیك10فعال - مجاز به واردات23
323239091090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
323339092010ـ ـ ـ پودر قالب­گیری10فعال - مجاز به واردات23
323439092090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات1
323539093100ـ ـ پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلی­مریک)5فعال - مجاز به واردات22
323639093910ـ ـ ـ پودر قالب­گیری10فعال - مجاز به واردات23
323739093920ـ ـ ـ رزین آمینیک گرید غذایی/بهداشتی5فعال - مجاز به واردات22
323839093990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
323939094010ـ ـ ـ پودر قالب­گیری10فعال - مجاز به واردات23
324039094020ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع تایرسازی (Curing builder resin5فعال - مجاز به واردات1
324139094030ـ ـ ـ الكیل فنولیك (گرید چسب)5فعال - مجاز به واردات1
324239094040ـ ـ ـ رزین فنولیك (گرید غذایی)5فعال - مجاز به واردات22
324339094090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
324439095000ـ پلی اوره تان‌ها5فعال - مجاز به واردات22
324539100010ـ ـ ـ سیلیکون خمیری HTV10فعال - مجاز به واردات23
324639100090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
324739111000ـ رزین‌های نفت، رزین‌های كومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های كومارون ـ اندن و پلیترپن‌ها5فعال - مجاز به واردات1
324839119010ـ ـ ـ رزین‌های مالئیك مورد مصرف در تولید مركب چاپ10فعال - مجاز به واردات23
324939119030ـ ـ ـ پلی(1،3-فنیلن متیل فسفونات)5فعال - مجاز به واردات22
325039119090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
325139121100ـ ـ نرم‌نشده (Non-plasticised)5فعال - مجاز به واردات22
325239121200ـ ـ نرم‌شده (Plasticised)5فعال - مجاز به واردات22
325339122000ـ نیترات‌های سلولز (همچنین كولودیون‌ها)5فعال - مجاز به واردات22
325439123110ـ ـ ـ گرید خوراكی5فعال - مجاز به واردات22
325539123190ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
325639123900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
325739129000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
325839131000ـ اسید آلژینیك، املاح و استرهای آن5فعال - مجاز به واردات22
325939139000ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
326039140010--- مبادله کننده‌های یونی واکنش سریع بویژه طراحی و آماده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم5فعال - مجاز به واردات22
326139140090--- سایر5فعال - مجاز به واردات22
326239151000ـ از پلیمرهای اتیلن15فعال - مجاز به واردات25
326339152000ـ از پلیمرهای استیرن15فعال - مجاز به واردات25
326439153000ـ از پلیمرهای كلروروینیل15فعال - مجاز به واردات25
326539159000ـ از سایر مواد پلاستیكی15فعال - مجاز به واردات25
326639161010--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان55فعال - مجاز به واردات25
326739161090--- سایر 20فعال - مجاز به واردات23
326839162010--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (میله پلاستیكی از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستیكی راهنما به قرقره در نوار كاست صوتی) به صورت رول5فعال - مجاز به واردات22
326939162020--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان55فعال - مجاز به واردات25
327039162090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
327139169010--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان55فعال - مجاز به واردات25
327239169090--- سایر 20فعال - مجاز به واردات23
327339171000ـ روده‌های مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفت‌شده یا از مواد پلاستیكی سلولزی5فعال - مجاز به واردات22
327439172100ـ ـ از پلیمرهای اتیلن10فعال - مجاز به واردات23
327539172200ـ ـ از پلیمرهای پروپیلن10فعال - مجاز به واردات23
327639172300ـ ـ از پلیمرهای كلروروینیل 10فعال - مجاز به واردات23
327739172900ـ ـ از سایر مواد پلاستیكی10فعال - مجاز به واردات23
327839173100ـ ـ لوله‌ها و شیلنگهای قابل انعطاف كه دارای یك حداقل‌تحمل فشارتا حد تركیدگی Mpa6/27 باشند.10فعال - مجاز به واردات23
327939173200ـ ـ سایر لوله‌ها كه با مواد دیگر مستحكم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
328039173300ـ ـ سایر، كه با مواد دیگرمستحكم نشده و به نحو دیگری ‌با ‌سایرموادجورنشده‌باشد، با لوازم و ملحقات 10فعال - مجاز به واردات23
328139173910ـ ـ ـ‌ لوله فایبرگلاس از رزین‌پلیاستر تقویت شده با الیاف شیشه10فعال - مجاز به واردات23
328239173990ـ ـ ـ‌ سایر10فعال - مجاز به واردات23
328339174000ـ لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
328439181010--- چمن مصنوعی40غیرفعال - ممنوع الورود4
328539181090--- سایر15فعال - مجاز به واردات23
328639189010--- چمن مصنوعی40غیرفعال - ممنوع الورود4
328739189090--- سایر15فعال - مجاز به واردات25
328839191010ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشك كامل (شورتی)10فعال - مجاز به واردات23
328939191020ـ ـ ـ شبرنگ5فعال - مجاز به واردات22
329039191030ـ ـ ـ نوار چسب اسپلایسینگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلیاستر فیلم 23 میكرون جهت تولید نوار كاست صوتی تصویری)5فعال - مجاز به واردات22
329139191090ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات24
329239199010ـ ـ ـ فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشك كامل (شورتی)5فعال - مجاز به واردات22
329339199020ـ ـ ـ شبرنگ5فعال - مجاز به واردات22
329439199030ـ ـ ـ جمبورول چسب خورده BOPP32فعال - مجاز به واردات25
329539199040ـ ـ ـ ورق پشت چسب‌دارBOPP32فعال - مجاز به واردات25
329639199050ـ ـ ـ رول PVC چسب خورده با چسب پایه حلال آلی مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated P.V.C film for electrical insulation) 32فعال - مجاز به واردات25
329739199090ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات24
329839201010ـ ـ ـ یك لایه چاپ شده20فعال - مجاز به واردات25
329939201020ـ ـ ـ یك لایه چاپ نشده15فعال - مجاز به واردات23
330039201030ـ ـ ـ چند لایه از مواد پلاستیكی چاپ شده20فعال - مجاز به واردات25
330139201040ـ ـ ـ چند لایه از مواد پلاستیكی چاپ نشده15فعال - مجاز به واردات23
330239201050ـ ـ ـ استرچ15فعال - مجاز به واردات23
330339201060ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلیاتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطری خودرو5فعال - مجاز به واردات22
330439201070--- ورق ژئوممبران15فعال - مجاز به واردات23
330539201090ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
330639202010ـ ـ ـ BOPP چاپ شده Bi oriented Poly propylene20فعال - مجاز به واردات25
330739202020ـ ـ ـ BOPP چاپ نشده Bi oriented Poly Propylene15فعال - مجاز به واردات23
330839202030ـ ـ ـ با ضخامت 12 میكرون و كمتر ویژه صنایع خازن‌سازی حتی متالایز5فعال - مجاز به واردات22
330939202050ـ ـ ـ نوار درزبندی پاكت آبمیوه و شیر و فرآورده‌های آن5فعال - مجاز به واردات22
331039202060ـ ـ ـ متالایز چاپ شده20فعال - مجاز به واردات25
331139202070ـ ـ ـ متالایز چاپ نشده15فعال - مجاز به واردات23
331239202090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
331339203000ـ از پلیمرهای استیرن15فعال - مجاز به واردات23
331439204310ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبی5فعال - مجاز به واردات22
331539204320ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 میلیمتر5فعال - مجاز به واردات22
331639204330ـ ـ ـ ورق از آلیاژ PVC و ABS5فعال - مجاز به واردات22
331739204340ـ ـ ـ فیلم استرچ15فعال - مجاز به واردات23
331839204350ـ ـ ـ فیلم شیرینك20فعال - مجاز به واردات23
331939204360ـ ـ ـ فیلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید‌كننده دارو20فعال - مجاز به واردات1
332039204370ـ ـ ـ فیلم PVDC (پلیوینیل دیكلراید) قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید كننده دارو20فعال - مجاز به واردات1
332139204390ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
332239204910ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبی5فعال - مجاز به واردات22
332339204920ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 میلیمتر5فعال - مجاز به واردات22
332439204930ـ ـ ـ ورق از آلیاژ PVC و ABS5فعال - مجاز به واردات22
332539204940ـ ـ ـ با عرض بیشتر از 2/2 متر5فعال - مجاز به واردات22
332639204990ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
332739205100ـ ـ از پلی (متاكریلات متیل)20فعال - مجاز به واردات23
332839205900ـ ـ‌ سایر20فعال - مجاز به واردات23
332939206110ـ ـ ـ ورق دو جداره20فعال - مجاز به واردات23
333039206120ـ ـ ـ فیلم متالایز5فعال - مجاز به واردات22
333139206190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
333239206200ـ ـ از پلی (اتیلن ترفتالات)15فعال - مجاز به واردات23
333339206310ـ ـ ـ فیلم متالایز15فعال - مجاز به واردات23
333439206390ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
333539206910ـ ـ ـ فیلم متالایز15فعال - مجاز به واردات23
333639206990ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
333739207100ـ ـ از سلولز احیاء شده5فعال - مجاز به واردات22
333839207300ـ ـ از استات‌سلولز5فعال - مجاز به واردات22
333939207900ـ ـ از سایر مشتقات سلولز5فعال - مجاز به واردات22
334039209100ـ ـ از پلی (بوتیرال وینیل)5فعال - مجاز به واردات22
334139209200ـ ـ‌ از پلیآمیدها5فعال - مجاز به واردات22
334239209300ـ ـ از آمینو ـ رزین‌ها5فعال - مجاز به واردات22
334339209400ـ ـ از رزین‌های فنولیك 5فعال - مجاز به واردات22
334439209910ـ ـ ـ نوار و جامبو رول از جنس تفلون (PTFE)15فعال - مجاز به واردات23
334539209990ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات22
334639211100ـ ـ از پلیمرهای استیرن 20فعال - مجاز به واردات23
334739211200ـ ـ‌ از پلیمرهای كلروروینیل32فعال - مجاز به واردات24
334839211310ـ ـ ـ ساندویچ سقف كاذب خودرو بدون لایه فلزی5فعال - مجاز به واردات22
334939211390ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات1
335039211400ـ ـ از سلولز احیاء شده5فعال - مجاز به واردات22
335139211910--- نوار اسفنجی ویژه صنایع سیم و كابل5فعال - مجاز به واردات22
335239211990--- سایر15فعال - مجاز به واردات23
335339219010ـ ـ ـ نوار لبه و روكش جهت اوراق فشرده چوبی آغشته به ملامین فرمالدئید و یا اوره فرمالدئید (رزینهای آمینه) 5فعال - مجاز به واردات22
335439219020ـ ـ ـ ورق (High Pressure Lamimated) HPL5فعال - مجاز به واردات22
335539219025--- ورق CPL (Continuous Pressure Lminated)5فعال - مجاز به واردات22
335639219030ـ ـ ـ ورق اكریلیك گلدار لامینه شده با پارچه20فعال - مجاز به واردات25
335739219040ـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلوهای تبلیغاتی 40فعال - مجاز به واردات25
335839219050ـ ـ ـ مستردستگاه فتوكپی5فعال - مجاز به واردات25
335939219060ـ ـ ـ Tee-shirt transfer از پلیآمید5فعال - مجاز به واردات25
336039219070ـ ـ ـ ورق پلیاتیلن با الیاف شیشه و منسوج نبافته5فعال - مجاز به واردات22
336139219080ـ ـ ـ ورق پلیپروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه، و مواد سلولزی (Wood Stock)5فعال - مجاز به واردات22
336239219091ـ ـ ـ ـ ورق و رول چند لایه جهت تولید ظروف لوله‌ای )تیوپ(5فعال - مجاز به واردات22
336339219093---- ورق جدا کننده پلیاتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی 20 سانتیمتر مورد مصرف در باتری خودرو5فعال - مجاز به واردات22
336439219094---- ورق پلی استر با الیاف شیشه (SMC)20فعال - مجاز به واردات23
336539219099ـ ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات24
336639221000ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی40غیرفعال - ممنوع الورود4
336739222000ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح32غیرفعال - ممنوع الورود4
336839229000ـ سایر32فعال - مجاز به واردات25
336939231010---مخزن کامپوزیتی ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه­های سوخت با حداقل تحمل فشار 200 بار 20فعال - مجاز به واردات23
337039231090---سایر20فعال - مجاز به واردات23
337139232110ـ ـ ـ كیسه خون10فعال - مجاز به واردات1
337239232120ـ ـ ـ كیسه اسپتیك 5 لایه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ اكسیژن و هوا10فعال - مجاز به واردات22
337339232190ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
337439232910ـ ـ ـ كیسه خون10فعال - مجاز به واردات1
337539232990ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
337639233010--- پریفرم (PET)15فعال - مجاز به واردات23
337739233090--- سایر20فعال - مجاز به واردات23
337839234000ـ قرقره، دوك، ماسوره و تكیه‌گاه‌های همانند20فعال - مجاز به واردات25
337939235000ـ سربطری، سرپوش، كلاهك و سایر درپوش‌ها20فعال - مجاز به واردات23
338039239010ـ ـ ـ ظروف لوله‌ای (تیوب) جهت كرم و پماد20فعال - مجاز به واردات23
338139239090ـ ـ ـ سایر20فعال - مجاز به واردات23
338239241010ـ ـ ـ ظروف ملامین55غیرفعال - ممنوع الورود4
338339241090ـ ـ ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
338439249000ـ سایر55غیرفعال - ممنوع الورود4
338539251000ـ مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه‌های همانند با گنجایش بیش از 300 لیتر 55فعال - مجاز به واردات25
338639252000ـ در، پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در 55غیرفعال - ممنوع الورود4
338739253000ـ پشت دری و پشت پنجره‌ای، پرده ( از جمله پرده كركره) و اشیای همانند و اجزاء و ملحقات آنها55غیرفعال - ممنوع الورود4
338839259000ـ سایر55فعال - مجاز به واردات25
338939261000ـ لوازم برای دفتر كار و مدارس55غیرفعال - ممنوع الورود4
339039262010ـ ـ ـ جهت مصارف پزشكی20فعال - مجاز به واردات1
339139262090ـ ـ ـ سایر55فعال - مجاز به واردات26
339239263000ـ یراق آلات برای مبل، برای بدنه وسایل نقلیه یا همانند20فعال - مجاز به واردات23
339339264000ـ مجسمه‌های كوچك و سایر اشیای تزئینی55غیرفعال - ممنوع الورود4
339439269020ـ ـ ـ كیسه ادرار10فعال - مجاز به واردات1
339539269030ـ ـ ـ جهت مصارف پزشكی10فعال - مجاز به واردات1
339639269040ـ ـ ـ جهت مصارف سینمایی5فعال - مجاز به واردات25
339739269050ـ ـ ـ واشر پلیاتیلن درب شیشه دارو10فعال - مجاز به واردات23
339839269070ـ ـ ـ لاینر نوار كاست صوتی (LINER)5فعال - مجاز به واردات22
339939269080ـ ـ ـ پد پلاستیكی نوار كاست تصویری (PAD)5فعال - مجاز به واردات22
340039269092ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی­های قلاب مانند (hook) در یک سطح جهت پوشک 5فعال - مجاز به واردات22
340139269099ـ ـ ـ ـ سایر15فعال - مجاز به واردات23
340240011000ـ شیره كائوچوی طبیعی، حتی پیش ولكانیزه5فعال - مجاز به واردات1
340340012100ـ ـ صفحات دودی5فعال - مجاز به واردات1
340440012200ـ ـ كائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تكنیكی (TSNR)5فعال - مجاز به واردات1
340540012900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
340640013000ـ بالاتا، گوتا ـ پركا، گوایول، شیكل و صمغ‌های طبیعی همانند5فعال - مجاز به واردات1
340740021100ـ ـ لاتكس5فعال - مجاز به واردات22
340840021900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
340940022000ـ كائوچوی بوتادین (BR)5فعال - مجاز به واردات1
341040023100ـ ـ كائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل)(IIR)5فعال - مجاز به واردات1
341140023900ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
341240024100ـ ـ لاتكس5فعال - مجاز به واردات22
341340024900ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
341440025100ـ ـ‌ لاتكس5فعال - مجاز به واردات22
341540025900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات22
341640026000ـ كائوچوی ایزوپرن (IR)5فعال - مجاز به واردات1
341740027000ـ كائوچوی اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل (EPDM)5فعال - مجاز به واردات1
341840028000ـ مخلوط‌های محصولات شماره 01 40 با محصولات مشمول این شماره 5فعال - مجاز به واردات22
341940029100ـ ـ‌ لاتكس5فعال - مجاز به واردات1
342040029900ـ ـ‌ سایر5فعال - مجاز به واردات1
342140030000كائوچوی دوباره احیاء شده به اشكال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.15فعال - مجاز به واردات1
342240040000آخال، خرده ریز و دم قیچی كائوچوی سفت‌نشده، حتی اگر به صورت پودر یا دانه درآمده باشد.10فعال - مجاز به واردات23
342340051000ـ كائوچویی كه به آن دوده كربن یا سیلیس اضافه شده باشد10فعال - مجاز به واردات23
342440052000ـ محلول‌ها؛ دیسپرسیون‌ها، غیر از آنهایی كه مشمول شماره فرعی 10 4005 هستند.10فعال - مجاز به واردات23
342540059100ـ ـ صفحه، ورق و نوار10فعال - مجاز به واردات23
342640059900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
342740061000ـ پروفیله برای روكش كردن لاستیك چرخ5فعال - مجاز به واردات22
342840069010ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكی5فعال - مجاز به واردات1
342940069090ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
343040070000نخ و طناب از كائوچوی ولكانیزه. 5فعال - مجاز به واردات22
343140081110ـ ـ ـ پوشش برای كف20فعال - مجاز به واردات23
343240081120--- ورق عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR 32فعال - مجاز به واردات25
343340081190ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
343440081900ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
343540082110ـ ـ ـ پوشش برای كف20فعال - مجاز به واردات25
343640082120--- تكیه‌گاه (ضربه‌گیر یا لرزه‌گیر) براساس لاستیك جهت سازه‌5فعال - مجاز به واردات25
343740082190ـ ـ ـ سایر10فعال - مجاز به واردات23
343840082900ـ ـ سایر 10فعال - مجاز به واردات23
343940091110- - - لوله عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR32فعال - مجاز به واردات25
344040091190--- سایر10فعال - مجاز به واردات25
344140091200ـ ـ‌ با لوازم و ملحقات10فعال - مجاز به واردات23
344240092100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات 15فعال - مجاز به واردات23
344340092200ـ ـ با لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344440093100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344540093200ـ ـ با لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344640094100ـ ـ بدون لوازم و ملحقات 15فعال - مجاز به واردات23
344740094200ـ ـ با لوازم و ملحقات15فعال - مجاز به واردات23
344840101100ـ ـ مستحكم شده فقط با فلز26فعال - مجاز به واردات24
344940101210--- با عرض حداقل 220 سانتی متر10فعال - مجاز به واردات24
345040101290--- سایر26فعال - مجاز به واردات24
345140101900ـ ـ سایر 26فعال - مجاز به واردات24
345240103100ـ ـ تسمه انتقال نیرو بیانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شیاردار، ‌دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداكثر 180 سانتیمتر32فعال - مجاز به واردات24
345340103200ـ ـ تسمه انتقال نیرو بیانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداكثر 180 سانتیمتر32فعال - مجاز به واردات24
345440103300ـ ـ تسمه انقال نیرو بیانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداكثر 240 سانتیمتر32فعال - مجاز به واردات24
345540103400ـ ـ تسمه انتقال نیرو بیانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداكثر 240 سانتیمتر32فعال - مجاز به واردات24
345640103500ـ ـ تسمه همزمان (Synchronous belt) بیانتها، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداكثر 150 سانتیمتر 20فعال - مجاز به واردات23
345740103600-- ‌تسمه همزمان (Synchronous belt) بیانتها، دارای محیط خارجی بیش از 150 سانتیمتر و حداكثر 198 سانتیمتر20فعال - مجاز به واردات23
345840103910ـ ـ ـ اپرون ریسندگی به ضخامت 1 الی 5/3 میلیمتر و به عرض 22 الی 200 میلیمتر به صورت حلقوی یا باز5فعال - مجاز به واردات22
345940103990ـ ـ ـ سایر32فعال - مجاز به واردات24
346040111010ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ40فعال - مجاز به واردات22
346140111020ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ40فعال - مجاز به واردات22
346240111030ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ40فعال - مجاز به واردات22
346340111090ـ ـ ـ سایر40فعال - مجاز به واردات22
346440112010ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 80-3155فعال - مجاز به واردات1
346540112020ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 65-3855فعال - مجاز به واردات1
346640112030ـ ـ ـ با سایز 24 R 125فعال - مجاز به واردات1
346740112090ـ ـ ـ سایر 5فعال - مجاز به واردات1
346840113000ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی5فعال - مجاز به واردات22
346940114000ـ از انواعی كه برای موتور سیكلت به كار میرود40فعال - مجاز به واردات24
347040115000ـ از انواعی كه برای دوچرخه به كار میرود 40فعال - مجاز به واردات24
347140117010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه20فعال - مجاز به واردات1
347240117090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
347340118010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه20فعال - مجاز به واردات1
347440118020ـ ـ ـ لاستیک فرغون32فعال - مجاز به واردات24
347540118090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
347640119010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه20فعال - مجاز به واردات1
347740119090ـ ـ ـ سایر5فعال - مجاز به واردات1
347840121100-- از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)32فعال - مجاز به واردات24
347940121200ـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)32فعال - مجاز به واردات24
348040121300ـ ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی5فعال - مجاز به واردات22
3481401