بخش دوم : فهرست ارزش کالای صادراتی در سال ۹۹ برای محاسبات گمرکی

بخش دوم : فهرست ارزش کالای صادراتی در سال ۹۹ برای محاسبات گمرکی

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالای صادراتی در سال ۹۹ برای محاسبات گمرکی را جستجو نمایید.

در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

 توجه : بارگزاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …
ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
1939528151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار148.35
1939629153200منومر وینیل استاتهرتن دلار832.6
1939729011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار390.41856
1939831023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار125.35
1939939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1388.74
19400390730اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2365.7432
19401390730اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2365.7432
19402390730اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار2021.86008
19403390730اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار2021.86008
19404390730اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2365.7432
19405390730اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2434.51964
19406390730اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2365.7432
19407390730اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2365.7432
19408390730اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2517.58736
1940939076020PET N آمورف هرتن دلار1081.995072
1941039076020PET S آمورف هرتن دلار1092.126112
1941139076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1299.812432
1941239076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1321.087616
1941339076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1303.864848
1941439076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1325.140032
1941539076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1308.930368
1941639076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1330.205552
1941739076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1325.140032
1941839076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1356.546256
1941939076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1349.454528
1942039076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1381.873856
1942139076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1358.572464
1942239076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1390.991792
1942339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1265.398176
1942439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1255.679296
1942539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1250.819856
1942639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1271.229504
1942739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1287.7516
1942839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1319.823904
1942939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1250.819856
1943039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1260.538736
1943139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1279.976496
1943239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1311.076912
19433390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار917.884
19434390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار922.484
19435390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار917.884
19436390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار936.284
19437390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار917.884
19438390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار917.884
19439390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار922.484
19440390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار917.884
19441390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار917.884
19442390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار917.884
19443390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار922.484
19444390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار922.484
19445390110-390120پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار887.67028
19446390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار947.99376
19447390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار933.984
19448390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار933.984
19449390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار933.984
19450390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار933.984
19451390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار985.35312
19452390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار933.984
19453390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار947.99376
19454390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار933.984
19455390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار933.984
19456390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار933.984
19457390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار933.984
19458390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار947.99376
19459390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار933.984
19460390110-390122پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار933.984
19461390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار943.32384
19462390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار952.384
19463390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1011.816
19464390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار989.092
19465390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1036.8354
19466390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1081.736
19467390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار952.246
19468390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار952.246
19469390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار952.246
19470390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار952.246
19471390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار874.552
19472390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار891.84156
19473390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار892.04304
19474390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار918.2796
19475390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار874.552
19476390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار874.552
19477390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار892.952
19478390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار874.552
19479390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار874.552
19480390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار892.952
19481390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار874.552
19482390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار892.952
19483390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار892.952
19484390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار874.552
19485390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار892.952
19486390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار874.552
19487390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار892.952
19488390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار892.952
19489390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار892.952
19490390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار892.952
19491390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار874.552
19492390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار892.952
19493390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار874.552
19494390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار892.952
19495390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار874.552
19496390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار892.952
19497390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار874.552
19498390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار892.952
19499390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار896.4158
19500390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار896.4158
19501390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار896.4158
19502390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار961.216
19503390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار961.216
19504390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار961.216
19505390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار961.216
19506390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار978.79168
19507390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار978.79168
1950839012099وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار618.9599
1950939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1104.23805
1951039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1163.648775
1951139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1188.2145
1951239031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1163.648775
1951339031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1188.2145
1951439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1188.2145
19515390311پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1162.512
19516390311پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1162.512
19517390311پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1162.512
19518390311پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1128.978
19519390311پلی استایرن انبساطی F 350هرتن دلار1128.978
19520390311پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1077.044
19521390311پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1077.044
19522390311EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1077.044
19523390311EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1013.3294
19524390311EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1013.3294
19525390311Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1013.3294
19526390311EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1206.534
19527390311EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1206.534
19528390311EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1206.534
19529390311EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1184.178
19530390311EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1132.244
19531390311R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1162.512
19532390311R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1162.512
19533390311R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1162.512
19534390311R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1128.978
19535390311F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1162.512
19536390311F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1162.512
19537390311F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1162.512
19538390311F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1128.978
19539390311F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.8
19540390311F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.8
19541390311F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.8
19542390311F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1071.8
19543390311R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1058
19544390311R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1058
19545390311R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1012
19546390311R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1012
19547- ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
1954839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1238.775216
19549390210PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1176.41136
19550390210PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1176.41136
19551390210PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1176.41136
19552390210PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1176.41136
19553390210PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1176.41136
19554390210PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1176.41136
19555390210ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1204.01136
19556390210پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1077.97136
19557390210پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1054.97136
19558390210پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1045.77136
19559390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1176.41136
19560390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1176.41136
19561390210پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1176.41136
19562390210پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1176.41136
19563390210پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1204.01136
19564390210پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1176.41136
19565390210پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1045.77136
19566390210پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1045.77136
19567390210پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهرتن دلار1045.77136
19568390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1176.41136
19569390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1176.41136
19570390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1233.45136
19571390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1045.77136
19572390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1105.57136
19573390210پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1176.41136
19574390210HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1059.57136
19575390210پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1068.77136
19576390210ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1059.57136
19577390210پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1068.77136
19578390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1068.77136
19579390210پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1045.77136
19580390210پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1045.77136
19581390210HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1045.77136
19582390210پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1045.77136
19583390210پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1045.77136
19584390210پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1045.77136
19585390210ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1045.77136
19586390210پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1045.77136
19587390210HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1091.77136
19588390210پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1091.77136
19589390210پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1045.77136
19590390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1045.77136
19591390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1045.77136
19592390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1045.77136
19593390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1045.77136
19594390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1045.77136
19595390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1045.77136
19596390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1045.77136
19597390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1045.77136
19598390210پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1045.77136
19599390210پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1054.97136
19600390210پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1176.41136
19601390210پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1045.77136
19602390210پلی پروپیلن نساجی SF1160هرتن دلار1045.77136
19603390210پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1045.77136
19604390210پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1045.77136
19605390210پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1045.77136
19606390210پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1045.77136
19607390210پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1045.77136
19608390210پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1045.77136
19609390210پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1045.77136
19610390210پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1045.77136
19611390210ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1176.41136
19612390210ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1200.33136
19613390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1176.41136
19614390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1176.41136
19615390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1233.45136
1961639074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1961739074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1961839074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1947.64
1961939074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1962039074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1962139074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1962239041020پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار797.9505
1962339041020پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار797.9505
1962439041020پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار797.9505
1962539041010پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار837.453
1962639041010پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار797.9505
1962739041010پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار837.453
1962839041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار774.249
1962939041010پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار837.453
1963039041010پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار774.249
1963139041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار774.249
1963239041010پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار774.249
1963312626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار69.92
1963412626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار71.52
1963512626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار72.82
1963612626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار79.92
1963712626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار81.52
1963812626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار82.82
19639126260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار59.92
19640126260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار61.52
19641126260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10)هرتن دلار62.82
1964212626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار33.84
1964312626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار35.74
1964412626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار38.04
1964512626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار39.84
1964612626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار42.52
1964712626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار43.62
1964812626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار45.72
1964912626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار31.24
1965012626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار33.24
1965112626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار34.62
1965212626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار36.34
1965312626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار38.34
1965412626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار39.94
1965512626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار42.22
1965612626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار45.22
1965712626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/06 الی 97/12/10) هرتن دلار46.72
19658اکسید روی (گرید دارویی) هرکیلوگرمیورو75
19659کنسانتره سیب (به صورت بشکه 220 لیتری)هرکیلوگرمدلار0.6
19660کنسانتره انار (به صورت بشکه 220 لیتری)هرکیلوگرمدلار2.2
19661کنسانتره آلبالو (به صورت بشکه 220 لیتری)هرکیلوگرمدلار1.5
19662کنسانتره انگور قرمز (به صورت بشکه 220 لیتری)هرکیلوگرمدلار1.2
19663آبمیوه یک لیتری در بسته بندی تتراپک هرعدددلار0.6
19664آبمیوه 250 سی سی در بسته بندی تتراپکهرعدددلار0.08
19665آبمیوه 200 سی سی در بسته بندی تتراپکهرعدددلار0.07
19666آب انار ارگانیک در بسته بندی 200 لیتری هرکیلوگرمدلار0.8
19667کنسانتره آلو قرمز هرکیلوگرمدلار0.75
19668کنسانتره انگور سفید هرکیلوگرمدلار0.70
19669کنسانتره خرما هرکیلوگرمدلار0.6
19670پوره زردآلو هرکیلوگرمدلار0.8
19671پوره هلو هرکیلوگرمدلار0.6
19672پوره سیب هرکیلوگرمدلار0.4
19673پوره آلو زرد هرکیلوگرمدلار0.3
19674کلسیم کلراید 99-94%هرتن دلار75
19675سود کاستیک پرک 99%-98%هرتن دلار475
19676تنور شیبدار نان مدل ATMM500 هر دستگاهدلار2400
19677دستگاه عریض کن پهن کن نانوایی مستطیل مدل APM250هر دستگاهدلار2200
19678دستگاه عریض کن پهن کن نانوایی گردبر مدل APGM900هر دستگاهدلار2200
19679دستگاه پرتابل پخت نان صفحه تخت مدل ATTM400هر دستگاهدلار1780
19680چرم شترمرغ هرکیلوگرمدلار19
19681کراست شترمرغهرکیلوگرمدلار17
1968239069020رزین اکریلیک امولسیون بر پایه آب (حداقل 50% آب) هرکیلوگرمدلار0.9
19683نخ POY 150D/48Fهرکیلوگرمدلار1.2
19684
19685
19686سبد و مصنوعات پلاستیکی (سطل زباله) از مواد اولیه PE (برند سبلان پلاستیک) هرکیلوگرمدلار1.1
19687پالت پلاستیکی با حداقل 70% از مواد بازیافتی (برند سبلان پلاستیک) هرکیلوگرمدلار0.8
19688چینی آلات بهداشتی (توالت ایرانی ، کاسه و پایه دستشویی ، دستشویی کابینتی و روسنگی ، فرنگی با تانک و منوبلوک و وال هنگ) هرکیلوگرمدلار0.85
19689کرک خام نشسته و موکشی نشده هرکیلوگرمدلار17
19690کرک خام شسته و موکشی شده هرکیلوگرمدلار65
19691کنتور گاز دیافراگمی مدل G4هرعدددلار16
19692نمک تصفیه (ید دار تبلور مجدد) هرتن دلار30
19693کنسانتره مس با عیار 19% (قیمت هر تن شمش مس در LME معادل 6020دلار) هرتن دلار800
19694اسباب بازی پلاستیکی جهت استفاده در پارک ها (تاب و الاکلنگ) هرکیلوگرمدلار3
19695آلو بخاراهرکیلوگرمدلار3
19696آلو بیرجندی هرکیلوگرمدلار4.3
19697آلو درجه یک طرقبه هرکیلوگرمدلار5.5
19698خامه قنادی 55درصد گیاهی هرکیلوگرمدلار0.7
19699پنیر خامه ای لیوانی 100 گرمی هرکیلوگرمدلار1.7
19700پنیر پروسس لیوانی 200 گرمیهرکیلوگرمدلار2
19701پنیر لاکتیکی لیوانی 300 گرمی هرکیلوگرمدلار2.2
19702ماست میوه ای هرکیلوگرمدلار0.6
19703شیر استریل پرچرب یک لیتری هرلیتردلار0.5
19704کشکهرکیلوگرمدلار1.5
19705خامه صبحانه ساده پاستوریزه در بسته بندی لیوانی 30 درصد چربی گیاهی هرکیلوگرمدلار1
19706ماست کم چرب 1.5درصد چربی در بسته بندی لیوانیهرکیلوگرمدلار0.5
19707خامه قنادی 55درصد حیوانی هرکیلوگرمدلار2.4
19708دسر در لیوان 90 گرمی هرکیلوگرمدلار1.4
19709پنیر طبیعی هرکیلوگرمدلار2.1
19710ماست طعم دار هرکیلوگرمدلار0.6
19711شیر استریل کم چرب طعم دار یک لیتری هرلیتردلار0.5
19712شیر استریل کم چرب یک لیتری هرلیتردلار0.4
19713دوغ یک لیتری هرلیتردلار0.4
19714خامه صبحانه طعم دار پاستوریزه در بسته بندی لیوانی 30 درصد چربی گیاهی هرکیلوگرمدلار1.1
19715ماست پرچرب 3درصد چربی در بسته بندی لیوانی هرکیلوگرمدلار0.5
1971627111290C3+هرتن دلار344.7056
1971729024100ارتوزایلنهرتن دلار759.92
1971829025000استایرن منومرهرتن دلار934.26
1971929152100اسید استیکهرتن دلار387.09
1972029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار832.8024
1972128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار146.073
1972231021000اوره صنعتی گرانولههرتن دلار167.808
1972339091010اوره پریلهرتن دلار175.26
1972431021000اوره صنعتی گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار167.808
1972531021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار175.26
1972629051400ایزوبوتانولهرتن دلار630.2
1972729022000بنزنهرتن دلار531.5116
19728-بنزین پیرولیزهرتن دلار341.950752
1972929024300پارازایلینهرتن دلار978.6224
1973029221310تری اتانول آمینهرتن دلار1071.8
1973131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار361.1
1973229336100کریستال ملامینهرتن دلار937.94
1973329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1416.018
1973429051100متانولهرتن دلار235.336
1973529221110منو اتانول آمینهرتن دلار1025.8
1973629221220دی اتانول آمینهرتن دلار989
1973729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار552.46
1973829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار490.82
1973929051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار1016.094
1974028151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار156.4
1974129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار832.6
1974229011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار394.55856
1974331023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار125.35
1974439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1402.54
19745390730اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2388.9732
19746390730اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2388.9732
19747390730اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار2045.09008
19748390730اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار2045.09008
19749390730اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2388.9732
19750390730اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2457.74964
19751390730اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2388.9732
19752390730اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2388.9732
19753390730اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2540.81736
1975439076020PET N آمورف هرتن دلار1092.311952
1975539076020PET S آمورف هرتن دلار1102.539592
1975639076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1312.206212
1975739076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1333.684256
1975839076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1316.297268
1975939076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1337.775312
1976039076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1321.411088
1976139076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1342.889132
1976239076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1337.775312
1976339076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1369.480996
1976439076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1362.321648
1976539076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1395.050096
1976639076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1371.526524
1976739076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1404.254972
1976839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1283.365776
1976939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1273.508896
1977039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1268.580456
1977139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1289.279904
1977239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1306.0366
1977339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1338.564304
1977439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1268.580456
1977539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1278.437336
1977639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1298.151096
1977739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1329.693112
19778390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار921.564
19779390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار926.164
19780390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار921.564
19781390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار939.964
19782390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار921.564
19783390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار926.164
19784390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار921.564
19785390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار921.564
19786390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار921.564
19787390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار926.164
19788390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار926.164
19789390110-390120پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار889.07098
19790390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار962.93456
19791390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار948.704
19792390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار948.704
19793390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار948.704
19794390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار948.704
19795390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1000.88272
19796390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار948.704
19797390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار962.93456
19798390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار948.704
19799390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار948.704
19800390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار948.704
19801390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار948.704
19802390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار962.93456
19803390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار948.704
19804390110-390122پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار948.704
19805390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار958.19104
19806390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار967.104
19807390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1028.146
19808390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار993.922
19809390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1053.57365
19810390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1103.126
19811390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار957.076
19812390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار957.076
19813390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار957.076
19814390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار957.076
19815390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار875.932
19816390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار893.27676
19817390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار893.45064
19818390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار875.932
19819390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار894.332
19820390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار875.932
19821390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار875.932
19822390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار894.332
19823390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار875.932
19824390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار875.932
19825390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار894.332
19826390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار875.932
19827390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار894.332
19828390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار894.332
19829390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار875.932
19830390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار894.332
19831390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار894.332
19832390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار894.332
19833390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار894.332
19834390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار894.332
19835390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار875.932
19836390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار894.332
19837390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار875.932
19838390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار894.332
19839390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار875.932
19840390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار894.332
19841390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار875.932
19842390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار894.332
19843390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار897.8303
19844390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار897.8303
19845390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار897.8303
19846390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار974.326
19847390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار974.326
19848390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار974.326
19849390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار974.326
19850390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار991.63948
19851390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار991.63948
1985239012099وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار622.0994
1985339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1097.67822
1985439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1156.73601
1985539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1181.1558
1985639031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1156.73601
1985739031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1181.1558
1985839031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1181.1558
19859390311پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1146.964
19860390311پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1146.964
19861390311پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1146.964
19862390311پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1113.8785
19863390311پلی استایرن انبساطی F 350هرتن دلار1113.8785
19864390311پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1062.393
19865390311پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1062.393
19866390311EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1062.393
19867390311EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
19868390311EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
19869390311Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
19870390311EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
19871390311EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
19872390311EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
19873390311EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1169.0785
19874390311EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.593
19875390311R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
19876390311R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
19877390311R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
19878390311R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1113.8785
19879390311F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1146.964
19880390311F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1146.964
19881390311F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1146.964
19882390311F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1113.8785
19883390311F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
19884390311F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
19885390311F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
19886390311F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.85
19887390311R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1043.05
19888390311R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1043.05
19889390311R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.05
19890390311R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.05
19891- ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
1989239031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1248.168416
19893390210PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1185.88736
19894390210PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
19895390210PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
19896390210PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
19897390210PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
19898390210PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
19899390210ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1213.48736
19900390210پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1087.44736
19901390210پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1064.44736
19902390210پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1055.24736
19903390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1185.88736
19904390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1185.88736
19905390210پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1185.88736
19906390210پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1185.88736
19907390210پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1213.48736
19908390210پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1185.88736
19909390210پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1055.24736
19910390210پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1055.24736
19911390210پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهرتن دلار1055.24736
19912390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1185.88736
19913390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1185.88736
19914390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1242.92736
19915390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1055.24736
19916390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1115.04736
19917390210پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1185.88736
19918390210HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1069.04736
19919390210پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1078.24736
19920390210ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1069.04736
19921390210پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1078.24736
19922390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1078.24736
19923390210پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1055.24736
19924390210پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1055.24736
19925390210HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1055.24736
19926390210پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1055.24736
19927390210پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1055.24736
19928390210پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1055.24736
19929390210ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1055.24736
19930390210پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1055.24736
19931390210HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1101.24736
19932390210پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1101.24736
19933390210پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1055.24736
19934390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1055.24736
19935390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1055.24736
19936390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1055.24736
19937390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1055.24736
19938390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1055.24736
19939390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1055.24736
19940390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1055.24736
19941390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1055.24736
19942390210پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1055.24736
19943390210پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1064.44736
19944390210پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1185.88736
19945390210پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1055.24736
19946390210پلی پروپیلن نساجی SF1160هرتن دلار1055.24736
19947390210پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1055.24736
19948390210پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1055.24736
19949390210پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1055.24736
19950390210پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1055.24736
19951390210پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1055.24736
19952390210پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1055.24736
19953390210پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1055.24736
19954390210پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1055.24736
19955390210ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1185.88736
19956390210ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1209.80736
19957390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1185.88736
19958390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1185.88736
19959390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1242.92736
1996039074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1996139074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1996239074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1947.64
1996339074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1996439074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1996539074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
1996639041020پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار782.851
1996739041020پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار782.851
1996839041020پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار782.851
1996939041010پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار821.606
1997039041010پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار782.851
1997139041010پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار821.606
1997239041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار759.598
1997339041010پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار821.606
1997439041010پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار759.598
1997539041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار759.598
1997639041010پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار759.598
1997727111290C3+هرتن دلار344.7056
1997829024100ارتوزایلنهرتن دلار759.92
1997929025000استایرن منومرهرتن دلار934.26
1998029152100اسید استیکهرتن دلار387.09
1998129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار832.8024
1998228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار146.073
1998331021000اوره صنعتی گرانولههرتن دلار167.808
1998439091010اوره پریلهرتن دلار175.26
1998531021000اوره صنعتی گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار167.808
1998631021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار175.26
1998729051400ایزوبوتانولهرتن دلار630.2
1998829022000بنزنهرتن دلار531.5116
19989-بنزین پیرولیزهرتن دلار341.950752
1999029024300پارازایلینهرتن دلار978.6224
1999129221310تری اتانول آمینهرتن دلار1071.8
1999231053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار361.1
1999329336100کریستال ملامینهرتن دلار937.94
1999429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1416.018
1999529051100متانولهرتن دلار235.336
1999629221110منو اتانول آمینهرتن دلار1025.8
1999729221220دی اتانول آمینهرتن دلار989
1999829053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار552.46
1999929094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار490.82
2000029051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار1016.094
2000128151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار156.4
2000229153200منومر وینیل استاتهرتن دلار832.6
2000329011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار394.55856
2000431023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار125.35
2000539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1402.54
20006390730اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2388.9732
20007390730اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2388.9732
20008390730اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار2045.09008
20009390730اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار2045.09008
20010390730اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2388.9732
20011390730اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2457.74964
20012390730اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2388.9732
20013390730اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2388.9732
20014390730اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2540.81736
2001539076020PET N آمورف هرتن دلار1092.311952
2001639076020PET S آمورف هرتن دلار1102.539592
2001739076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1312.206212
2001839076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1333.684256
2001939076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1316.297268
2002039076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1337.775312
2002139076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1321.411088
2002239076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1342.889132
2002339076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1337.775312
2002439076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1369.480996
2002539076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1362.321648
2002639076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1395.050096
2002739076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1371.526524
2002839076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1404.254972
2002939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1283.365776
2003039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1273.508896
2003139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1268.580456
2003239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1289.279904
2003339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1306.0366
2003439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1338.564304
2003539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1268.580456
2003639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1278.437336
2003739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1298.151096
2003839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1329.693112
20039390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار921.564
20040390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار926.164
20041390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار921.564
20042390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار939.964
20043390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار921.564
20044390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار921.564
20045390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار926.164
20046390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار921.564
20047390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار921.564
20048390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار921.564
20049390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار926.164
20050390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار926.164
20051390110-390120پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار889.07098
20052390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار962.93456
20053390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار948.704
20054390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار948.704
20055390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار948.704
20056390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار948.704
20057390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1000.88272
20058390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار948.704
20059390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار962.93456
20060390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار948.704
20061390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار948.704
20062390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار948.704
20063390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار948.704
20064390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار962.93456
20065390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار948.704
20066390110-390122پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار948.704
20067390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار958.19104
20068390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار967.104
20069390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1028.146
20070390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار993.922
20071390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1053.57365
20072390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1103.126
20073390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار957.076
20074390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار957.076
20075390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار957.076
20076390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار957.076
20077390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار875.932
20078390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار893.27676
20079390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار893.45064
20080390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار875.932
20081390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار875.932
20082390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار875.932
20083390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار894.332
20084390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار875.932
20085390110-390121پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار910.96928
20086390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار875.932
20087390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار894.332
20088390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار875.932
20089390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار894.332
20090390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار894.332
20091390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار875.932
20092390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار894.332
20093390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار894.332
20094390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار894.332
20095390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار894.332
20096390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار894.332
20097390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار875.932
20098390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار894.332
20099390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار875.932
20100390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار894.332
20101390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار875.932
20102390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار894.332
20103390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار875.932
20104390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار894.332
20105390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار897.8303
20106390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار897.8303
20107390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار897.8303
20108390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار974.326
20109390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار974.326
20110390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار974.326
20111390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار974.326
20112390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار991.63948
20113390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار991.63948
2011439012099وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار622.0994
2011539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1097.67822
2011639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1156.73601
2011739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1181.1558
2011839031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1156.73601
2011939031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1181.1558
2012039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1181.1558
20121390311پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1146.964
20122390311پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1146.964
20123390311پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1146.964
20124390311پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1113.8785
20125390311پلی استایرن انبساطی F 350هرتن دلار1113.8785
20126390311پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1062.393
20127390311پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1062.393
20128390311EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1062.393
20129390311EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
20130390311EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
20131390311Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
20132390311EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
20133390311EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
20134390311EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
20135390311EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1169.0785
20136390311EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.593
20137390311R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
20138390311R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
20139390311R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
20140390311R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1113.8785
20141390311F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1146.964
20142390311F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1146.964
20143390311F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1146.964
20144390311F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1113.8785
20145390311F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
20146390311F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
20147390311F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
20148390311F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.85
20149390311R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1043.05
20150390311R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1043.05
20151390311R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.05
20152390311R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.05
20153- ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2015439031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1248.168416
20155390210PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1185.88736
20156390210PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20157390210PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20158390210PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20159390210PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20160390210PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20161390210ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1213.48736
20162390210پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1087.44736
20163390210پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1064.44736
20164390210پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1055.24736
20165390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1185.88736
20166390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1185.88736
20167390210پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1185.88736
20168390210پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1185.88736
20169390210پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1213.48736
20170390210پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1185.88736
20171390210پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1055.24736
20172390210پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1055.24736
20173390210پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1055.24736
20174390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1185.88736
20175390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1185.88736
20176390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1242.92736
20177390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1055.24736
20178390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1115.04736
20179390210پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1185.88736
20180390210HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1069.04736
20181390210پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1078.24736
20182390210ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1069.04736
20183390210پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1078.24736
20184390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1078.24736
20185390210پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1055.24736
20186390210پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1055.24736
20187390210HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1055.24736
20188390210پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1055.24736
20189390210پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1055.24736
20190390210پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1055.24736
20191390210ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1055.24736
20192390210پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1055.24736
20193390210HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1101.24736
20194390210پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1101.24736
20195390210پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1055.24736
20196390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1055.24736
20197390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1055.24736
20198390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1055.24736
20199390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1055.24736
20200390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1055.24736
20201390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1055.24736
20202390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1055.24736
20203390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1055.24736
20204390210پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1055.24736
20205390210پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1064.44736
20206390210پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1185.88736
20207390210پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1055.24736
20208390210پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1055.24736
20209390210پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1055.24736
20210390210پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1055.24736
20211390210پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1055.24736
20212390210پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1055.24736
20213390210پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1055.24736
20214390210پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1055.24736
20215390210پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1055.24736
20216390210پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1055.24736
20217390210ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1185.88736
20218390210ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1209.80736
20219390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1185.88736
20220390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1185.88736
20221390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1242.92736
2022239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2022339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2022439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1947.64
2022539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2022639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2022739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2022839041020پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار782.851
2022939041020پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار782.851
2023039041020پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار782.851
2023139041010پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار821.606
2023239041010پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار782.851
2023339041010پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار821.606
2023439041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار759.598
2023539041010پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار821.606
2023639041010پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار759.598
2023739041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار759.598
2023839041010پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار759.598
202397206شمش آهنهرتن دلار410
20240شمش رویهرتن دلار2641
20241شمش مسهرتن دلار6190
20242شمش آلومینیومهرتن دلار1828
20243شمش نیکل هرتن دلار12100
20244شمش قلعهرتن دلار21085
20245شمش سربهرتن دلار2068
20246میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار455
202477208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار455
202487209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار520
20249پروفیل هرتن دلار500
202507206شمش آهنهرتن دلار410
20251شمش رویهرتن دلار2718
20252شمش مسهرتن دلار6489
20253شمش آلومینیومهرتن دلار1890
20254شمش نیکل هرتن دلار12930
20255شمش قلعهرتن دلار21650
20256شمش سربهرتن دلار2059
20257میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار455
202587208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار455
202597209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار520
20260پروفیل هرتن دلار500
202617206شمش آهنهرتن دلار400
20262شمش رویهرتن دلار2389
20263شمش مسهرتن دلار6572
20264شمش آلومینیومهرتن دلار1890
20265شمش نیکل هرتن دلار13160
20266شمش قلعهرتن دلار21800
20267شمش سربهرتن دلار2152
20268میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار444
202697208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار444
202707209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار510
20271پروفیل هرتن دلار490
202727206شمش آهنهرتن دلار400
20273شمش رویهرتن دلار2706
20274شمش مسهرتن دلار6398
20275شمش آلومینیومهرتن دلار1848
20276شمش نیکل هرتن دلار13040
20277شمش قلعهرتن دلار21410
20278شمش سربهرتن دلار2072
20279میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار444
202807208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار444
202817209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار510
20282پروفیل هرتن دلار490
20283اسید سولفوریک 98%هرتن دلار65
20284روغن خوراکی جامد از پالم هرتن دلار750
20285روغن خوراکی مایع از آفتابگردان هرتن دلار850
20286فوم حرارتی لوله ای هرکیلوگرمدلار6.4
20287لوله پلی اتیلن برای مصارف گاز هرکیلوگرمدلار2
20288لوله پلی اتیلن برای مصارف آب و فاضلابهرکیلوگرمدلار1.6
20289اجاق گاز (5 شعله طرح فر) هردستگاهدلار70
20290گاردریل و متعلقاتهرتن دلار840
20291بریکت سرد آهن اسفنجی هرتن دلار175
20292فولاد آلیاژی فورج شده گرید 1/2344هرتن یورو2000
20293فولاد آلیاژی فورج شده گرید 1/2312هرتن یورو1100
20294فولاد آلیاژی فورج شده گرید 1/2714هرتن یورو1400
20295سیلندر مدل 11 کیلویی هرعدددلار8
20296لوله PVCهرکیلوگرمدلار1.3
20297اتصالات PVCهرکیلوگرمدلار1.6
20298 شهري Fonte 11 AP آبگرمكن - مدل کالا 30000137 - مارک بوتانهردستگاهیورو66.5184
20299 مايع Artu 11 آبگرمكن - مدل کالا 30000139 - مارک بوتانهردستگاهیورو66.5184
20300شهري Artu 14 آبگرمكن - مدل کالا 30000152 - مارک بوتانهردستگاهیورو81.276
20301 مايع Fonte 11 AE آبگرمكن - مدل کالا 30000165 - مارک بوتانهردستگاهیورو79.248
20302شهري Artu 11 ieb آبگرمكن - مدل کالا 30000166 - مارک بوتانهردستگاهیورو79.248
20303مايع Primo 11 i TN آبگرمكن - مدل کالا 30000192 - مارک بوتانهردستگاهیورو63.3152
20304شهري Delta 11 ic D آبگرمكن - مدل کالا 30000193 - مارک بوتانهردستگاهیورو80.5792
20305مايع Delta 11 ic D آبگرمكن - مدل کالا 30000194 - مارک بوتانهردستگاهیورو80.5792
20306شهري Fonte 14 AE آبگرمكن - مدل کالا 30000195 - مارک بوتانهردستگاهیورو80.2152
20307شهري Artu 14 ieb آبگرمكن - مدل کالا 30000197 - مارک بوتانهردستگاهیورو94.016
20308شهري Pilot Max 11 c آبگرمكن - مدل کالا 30000221 - مارک بوتانهردستگاهیورو68.1408
20309مايع Pilot Max 11 c آبگرمكن - مدل کالا 30000222 - مارک بوتانهردستگاهیورو68.1408
20310شهري Pilot Max 14 c آبگرمكن - مدل کالا 30000224 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.3056
20311مايع Pilot Max 14 c آبگرمكن - مدل کالا 30000225 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.3056
20312شهري Iono Select 11 ic D آبگرمكن - مدل کالا 30000226 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.9712
20313مايع Iono Select 11 ic D آبگرمكن - مدل کالا 30000227 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.9712
20314شهري Iono Select 14 ic D آبگرمكن - مدل کالا 30000230 - مارک بوتانهردستگاهیورو99.6216
20315مايع Iono Select 14 ic D آبگرمكن - مدل کالا 30000231 - مارک بوتانهردستگاهیورو99.6216
20316شهري Baxi 11 آبگرمکن - مدل کالا 30000245 - مارک بوتانهردستگاهیورو63.3568
20317مايع Baxi 14 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000251 - مارک بوتانهردستگاهیورو86.944
20318شهري Baxi 11 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000272 - مارک بوتانهردستگاهیورو75.3168
20319مايع Baxi 11 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000273 - مارک بوتانهردستگاهیورو75.3168
20320شهري Baxi 14 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000274 - مارک بوتانهردستگاهیورو86.944
20321شهري Baxi SIG 11 آبگرمكن - مدل کالا 30000430 - مارک بوتانهردستگاهیورو63.3568
20322 مايع Baxi 11 آبگرمكن - مدل کالا 30000431 - مارک بوتانهردستگاهیورو63.3568
20323شهري Baxi 14 آبگرمكن - مدل کالا 30000433 - مارک بوتانهردستگاهیورو80.288
20324شهري Baxi SIG 11 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000434 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.4928
20325شهري Baxi SIG 14 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000435 - مارک بوتانهردستگاهیورو94.744
20326مايع Baxi 14 آبگرمكن - مدل کالا 30000436 - مارک بوتانهردستگاهیورو80.288
20327شهری BRAVO 6 آبگرمکن - مدل کالا 30000470 - مارک بوتانهردستگاهیورو53.3104
20328مایع BRAVO 6 آبگرمکن - مدل کالا 30000471 - مارک بوتانهردستگاهیورو53.3104
20329شهری BRAVO 11 آبگرمکن - مدل کالا 30000472 - مارک بوتانهردستگاهیورو59.0512
20330مایع BRAVO 11 آبگرمکن - مدل کالا 30000473 - مارک بوتانهردستگاهیورو59.0512
20331شهری BRAVO 14 i D آبگرمکن - مدل کالا 30000474 - مارک بوتانهردستگاهیورو91.5824
20332مایع BRAVO 14 i D آبگرمكن - مدل کالا 30000480 - مارک بوتانهردستگاهیورو91.5824
20333شهری BRAVO 14 آبگرمكن - مدل کالا 30000500 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.0144
20334مایع BRAVO 14 آبگرمکن - مدل کالا 30000501 - مارک بوتانهردستگاهیورو82.0144
20335شهری BRAVO 14 i آبگرمکن - مدل کالا 30000502 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.8416
20336مایع BRAVO 14 i آبگرمکن - مدل کالا 30000503 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.8416
20337شهری BRAVO 11 i آبگرمكن - مدل کالا 30000511 - مارک بوتانهردستگاهیورو68.6192
20338مایع BRAVO 11 i آبگرمکن - مدل کالا 30000512 - مارک بوتانهردستگاهیورو68.6192
20339شهری Primo RU 6 آبگرمكن - مدل کالا 30000513 - مارک بوتانهردستگاهیورو64.7712
20340شهري Primo RU 6i آبگرمكن - مدل کالا 30000514 - مارک بوتانهردستگاهیورو77.4072
20341شهري Primo RU 11 آبگرمكن - مدل کالا 30000515 - مارک بوتانهردستگاهیورو71.3024
20342شهري Primo RU 11i آبگرمكن - مدل کالا 30000516 - مارک بوتانهردستگاهیورو86.0288
20343شهری Primo RU 11i D آبگرمکن - مدل کالا 30000517 - مارک بوتانهردستگاهیورو89.856
20344شهري Primo RU 14 آبگرمکن - مدل کالا 30000518 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.5504
20345شهری Primo RU 14i آبگرمکن - مدل کالا 30000519 - مارک بوتانهردستگاهیورو98.9456
20346شهری Primo RU 14i D آبگرمکن - مدل کالا 30000520 - مارک بوتانهردستگاهیورو102.7728
20347Deleted - ESP شهری Artu 6 ieb آبگرمکن - مدل کالا 30000620 - مارک بوتانهردستگاهیورو70.5848
20348Deleted - ESP مایع Artu 6 ieb آبگرمکن - مدل کالا 30000621 - مارک بوتانهردستگاهیورو70.5848
20349Deleted - ESP شهری Artu 11 ieb آبگرمکن - مدل کالا 30000622 - مارک بوتانهردستگاهیورو79.248
20350Deleted - ESP مایع Artu 11 ieb آبگرمکن - مدل کالا 30000623 - مارک بوتانهردستگاهیورو79.248
20351 شهري Baxi 11 Fi آبگرمكن - مدل کالا 30000670 - مارک بوتانهردستگاهیورو140.764
20352مايع Baxi 11 Fi آبگرمكن - مدل کالا 30000671 - مارک بوتانهردستگاهیورو140.764
20353 شهري Baxi 14 Fi آبگرمكن - مدل کالا 30000672 - مارک بوتانهردستگاهیورو154.6376
20354 مايع Baxi 14 Fi آبگرمكن - مدل کالا 30000673 - مارک بوتانهردستگاهیورو154.6376
20355 شهري Amalfi 11 RSi آبگرمكن - مدل کالا 30000676 - مارک بوتانهردستگاهیورو136.76
20356 مايع Amalfi 11RSi آبگرمكن - مدل کالا 30000677 - مارک بوتانهردستگاهیورو136.76
20357 شهري Amalfi 14 RSi آبگرمكن - مدل کالا 30000678 - مارک بوتانهردستگاهیورو150.28
20358مايع Amalfi 14 RSi آبگرمكن - مدل کالا 30000679 - مارک بوتانهردستگاهیورو150.28
20359 شهري Amalfi 14 RSi HM آبگرمكن - مدل کالا 30000680 - مارک بوتانهردستگاهیورو184.6728
20360مايع Amalfi 14 RSi HM آبگرمكن - مدل کالا 30000681 - مارک بوتانهردستگاهیورو184.6728
20361 شهري Amalfi 17 RSi HM آبگرمكن - مدل کالا 30000682 - مارک بوتانهردستگاهیورو201.4168
20362مايع Amalfi 17 RSi HM آبگرمكن - مدل کالا 30000683 - مارک بوتانهردستگاهیورو201.4168
20363شهري Bellagio ext 11 Rs i آبگرمكن - مدل کالا 30000684 - مارک بوتانهردستگاهیورو175.5832
20364مايع Bellagio ext 11 Rs i آبگرمكن - مدل کالا 30000685 - مارک بوتانهردستگاهیورو175.5832
20365شهري Bellagio ext 14 Rs i آبگرمكن - مدل کالا 30000686 - مارک بوتانهردستگاهیورو188.0216
20366مايع Bellagio ext 14 Rs i آبگرمكن - مدل کالا 30000687 - مارک بوتانهردستگاهیورو188.0216
20367شهري Bellagio ext 14 Rs i HM آبگرمكن - مدل کالا 30000688 - مارک بوتانهردستگاهیورو200.2728
20368مايع Bellagio ext 14 Rs i HM آبگرمكن - مدل کالا 30000689 - مارک بوتانهردستگاهیورو200.2728
20369شهري Bellagio ext 17 Rs i HM آبگرمكن - مدل کالا 30000690 - مارک بوتانهردستگاهیورو216.9128
20370مايع Bellagio ext 17 Rs i HM آبگرمكن - مدل کالا 30000691 - مارک بوتانهردستگاهیورو216.9128
20371مايع Top Sealed 11 RS i آبگرمکن - مدل کالا 30000693 - مارک بوتانهردستگاهیورو144.2064
20372شهري Top Sealed 14 RS i آبگرمکن - مدل کالا 30000694 - مارک بوتانهردستگاهیورو160.472
20373شهري Primo11 TN آبگرمكن - مدل کالا 30000710 - مارک بوتانهردستگاهیورو54.1008
20374 مايع Primo 11 TN آبگرمكن - مدل کالا 30000711 - مارک بوتانهردستگاهیورو54.1008
20375شهري Primo 11 c RU آبگرمكن - مدل کالا 30000716 - مارک بوتانهردستگاهیورو67.4752
20376شهري Baxi 11 ES آبگرمکن - مدل کالا 30000720 - مارک بوتانهردستگاهیورو66.2272
20377شهري Baxi 11 i D ES آبگرمکن - مدل کالا 30000721 - مارک بوتانهردستگاهیورو81.536
20378مايع Baxi 11 i D ES آبگرمکن - مدل کالا 30000722 - مارک بوتانهردستگاهیورو81.536
20379شهري Baxi 14 i D ES آبگرمکن - مدل کالا 30000723 - مارک بوتانهردستگاهیورو93.7872
20380مايع Baxi 14 i D ES آبگرمکن - مدل کالا 30000724 - مارک بوتانهردستگاهیورو93.7872
20381شهري Baxi 11 Fi ESP آبگرمکن - مدل کالا 30000725 - مارک بوتانهردستگاهیورو146.8376
20382مايع Baxi 11 Fi ESP آبگرمکن - مدل کالا 30000726 - مارک بوتانهردستگاهیورو146.8376
20383شهري Baxi 14 Fi ESP آبگرمکن - مدل کالا 30000727 - مارک بوتانهردستگاهیورو160.7112
20384مايع Baxi 14 Fi ESP آبگرمکن - مدل کالا 30000728 - مارک بوتانهردستگاهیورو160.7112
20385شهري Eco Choice 11i آبگرمكن - مدل کالا 30000730 - مارک بوتانهردستگاهیورو87.6512
20386مايع Eco Choice 11i آبگرمكن - مدل کالا 30000731 - مارک بوتانهردستگاهیورو87.6512
20387شهري Eco Choice 14i آبگرمكن - مدل کالا 30000732 - مارک بوتانهردستگاهیورو99.1328
20388مايع Eco Choice 14i آبگرمكن - مدل کالا 30000733 - مارک بوتانهردستگاهیورو99.1328
20389شهري Confort 6 آبگرمكن - مدل کالا 30000734 - مارک بوتانهردستگاهیورو52.3536
20390مايع Confort 6 آبگرمكن - مدل کالا 30000735 - مارک بوتانهردستگاهیورو52.3536
20391شهري Confort 11 آبگرمكن - مدل کالا 30000736 - مارک بوتانهردستگاهیورو60.9648
20392مايع Confort 11 آبگرمكن - مدل کالا 30000737 - مارک بوتانهردستگاهیورو60.9648
20393شهري Confort 14 آبگرمكن - مدل کالا 30000738 - مارک بوتانهردستگاهیورو81.0576
20394مايع Confort 14 آبگرمكن - مدل کالا 30000739 - مارک بوتانهردستگاهیورو81.0576
20395شهري Primo 11 c ITآبگرمکن - مدل کالا 30000754 - مارک بوتانهردستگاهیورو61.932
20396مايع Primo 11 c ITآبگرمکن - مدل کالا 30000755 - مارک بوتانهردستگاهیورو61.932
20397شهري Primo 11 ic D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000758 - مارک بوتانهردستگاهیورو73.632
20398مايع Primo 11 ic D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000759 - مارک بوتانهردستگاهیورو73.632
20399شهري Primo 14 c ITآبگرمکن - مدل کالا 30000760 - مارک بوتانهردستگاهیورو78.4992
20400مايع Primo 14 c ITآبگرمکن - مدل کالا 30000761 - مارک بوتانهردستگاهیورو78.4992
20401شهري Primo 14 ic D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000764 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.6128
20402مايع Primo 14 ic D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000765 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.6128
20403شهري Julius Star 11 ic آبگرمکن - مدل کالا 30000773 - مارک بوتانهردستگاهیورو74.7032
20404مايع Julius Star 11 ic آبگرمکن - مدل کالا 30000774 - مارک بوتانهردستگاهیورو74.7032
20405مايع Baxi 11 ES آبگرمكن - مدل کالا 30000802 - مارک بوتانهردستگاهیورو66.2272
20406شهري Baxi 11 DZ آبگرمكن - مدل کالا 30000817 - مارک بوتانهردستگاهیورو58.9992
20407مايع Primo 14 TN آبگرمکن - مدل کالا 30000841 - مارک بوتانهردستگاهیورو73.7152
20408شهري Julius Star 11 c RU آبگرمکن - مدل کالا 30000844 - مارک بوتانهردستگاهیورو62.2648
20409شهري Julius Star 11 ic RU آبگرمکن - مدل کالا 30000845 - مارک بوتانهردستگاهیورو76.4816
20410شهري Iono Select 11 iC D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000880 - مارک بوتانهردستگاهیورو72.8
20411مايع Iono Select 11 iC D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000881 - مارک بوتانهردستگاهیورو72.8
20412شهري Iono Select 14 iC D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000882 - مارک بوتانهردستگاهیورو89.44
20413مايع Iono Select 14 iC D ITآبگرمکن - مدل کالا 30000883 - مارک بوتانهردستگاهیورو89.44
20414شهري Top Sealed 11 RS i ITآبگرمکن - مدل کالا 30000884 - مارک بوتانهردستگاهیورو141.44
20415مايع Top Sealed 11 RS i ITآبگرمکن - مدل کالا 30000885 - مارک بوتانهردستگاهیورو141.44
20416شهري Top Sealed 14 RS i ITآبگرمکن - مدل کالا 30000886 - مارک بوتانهردستگاهیورو156
20417مايع Top Sealed 14 RS i ITآبگرمکن - مدل کالا 30000887 - مارک بوتانهردستگاهیورو156
20418شهري GV 11 c UA آبگرمکن - مدل کالا 30000890 - مارک بوتانهردستگاهیورو60.7568
20419شهري GV 11 ic D UA آبگرمکن - مدل کالا 30000891 - مارک بوتانهردستگاهیورو75.972
20420شهري Pilot MaX 11 C UA آبگرمکن - مدل کالا 30000892 - مارک بوتانهردستگاهیورو60.7568
20421شهري Iono Select 11 ic D UA آبگرمکن - مدل کالا 30000893 - مارک بوتانهردستگاهیورو75.972
20422ARG شهري Primo 14 ic آبگرمکن - مدل کالا 30000895 - مارک بوتانهردستگاهیورو84.8952
20423ARG شهري Amalfi 11 RSI آبگرمکن - مدل کالا 30000897 - مارک بوتانهردستگاهیورو137.5088
20424ARG شهري Amalfi 14 RS i HM آبگرمکن - مدل کالا 30000899 - مارک بوتانهردستگاهیورو163.3424
20425ARG شهري Amalfi 17 RS i HM آبگرمکن - مدل کالا 30000901 - مارک بوتانهردستگاهیورو181.5216
20426ARG شهري Primo 11 ic آبگرمکن - مدل کالا 30000921 - مارک بوتانهردستگاهیورو73.4344
20427RU شهري Amalfi 11 RSI آبگرمکن - مدل کالا 30000932 - مارک بوتانهردستگاهیورو136.8224
20428RU شهري Amalfi 14 RSi آبگرمکن - مدل کالا 30000933 - مارک بوتانهردستگاهیورو151.3616
20429RU شهري Amalfi 17 RSi HM آبگرمکن - مدل کالا 30000934 - مارک بوتانهردستگاهیورو181.3136
20430شهري Baxi 11 ic D LX آبگرمکن - مدل کالا 30000993 - مارک بوتانهردستگاهیورو91.8736
20431مايع Baxi 11 ic D LX آبگرمکن - مدل کالا 30000994 - مارک بوتانهردستگاهیورو91.8736
20432شهري Baxi 14 ic D LX آبگرمکن - مدل کالا 30000997 - مارک بوتانهردستگاهیورو105.456
20433مايع Baxi 14 ic D LX آبگرمکن - مدل کالا 30000998 - مارک بوتانهردستگاهیورو105.456
20434شهري Baxi 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30000999 - مارک بوتانهردستگاهیورو158.3504
20435مايع Baxi 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001000 - مارک بوتانهردستگاهیورو158.3504
20436شهري Baxi 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001001 - مارک بوتانهردستگاهیورو173.8568
20437مايع Baxi 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001002 - مارک بوتانهردستگاهیورو173.8568
20438شهري Amalfi 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001003 - مارک بوتانهردستگاهیورو157.4976
20439مايع Amalfi 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001004 - مارک بوتانهردستگاهیورو157.4976
20440شهري Amalfi 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001005 - مارک بوتانهردستگاهیورو173.1808
20441مايع Amalfi 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001006 - مارک بوتانهردستگاهیورو173.1808
20442شهري Bellagio ext 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001011 - مارک بوتانهردستگاهیورو195.1872
20443مايع Bellagio ext 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001012 - مارک بوتانهردستگاهیورو195.1872
20444شهري Bellagio ext 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001013 - مارک بوتانهردستگاهیورو209.352
20445مايع Bellagio ext 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001014 - مارک بوتانهردستگاهیورو209.352
20446شهري Top Sealed 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001019 - مارک بوتانهردستگاهیورو161.6056
20447مايع Top Sealed 11 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001020 - مارک بوتانهردستگاهیورو161.6056
20448شهري Top Sealed 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001021 - مارک بوتانهردستگاهیورو179.5976
20449مايع Top Sealed 14 RSi LX آبگرمکن - مدل کالا 30001022 - مارک بوتانهردستگاهیورو179.5976
20450شهري Primo 11 ic D LX IT آبگرمکن - مدل کالا 30001040 - مارک بوتانهردستگاهیورو89.0968
20451مايع Primo 11 ic D LX IT آبگرمکن - مدل کالا 30001041 - مارک بوتانهردستگاهیورو89.0968
20452شهري Primo 14 ic D LX IT آبگرمکن - مدل کالا 30001046 - مارک بوتانهردستگاهیورو105.0712
20453مايع Primo 14 ic D LX IT آبگرمکن - مدل کالا 30001047 - مارک بوتانهردستگاهیورو105.0712
20454شهري LIPARI 11 IC LX آبگرمکن - مدل کالا 30001049 - مارک بوتانهردستگاهیورو93.5896
20455مايع LIPARI 11 IC LX آبگرمکن - مدل کالا 30001050 - مارک بوتانهردستگاهیورو93.5896
20456شهري LIPARI 14 IC LX آبگرمکن - مدل کالا 30001051 - مارک بوتانهردستگاهیورو107.3696
20457مايع Lipari 14 ic LX آبگرمکن - مدل کالا 30001052 - مارک بوتانهردستگاهیورو107.3696
20458شهري Lipari RSi 11 LX آبگرمکن - مدل کالا 30001053 - مارک بوتانهردستگاهیورو160.264
20459مايع Lipari RSi 11 LX آبگرمکن - مدل کالا 30001054 - مارک بوتانهردستگاهیورو160.264
20460شهري Lipari RSi 14 LX آبگرمکن - مدل کالا 30001055 - مارک بوتانهردستگاهیورو175.4792
20461مايع Lipari RSi 14 LX آبگرمکن - مدل کالا 30001056 - مارک بوتانهردستگاهیورو175.4792
20462شهري Lipari TN 11 iC آبگرمکن - مدل کالا 30001080 - مارک بوتانهردستگاهیورو74.152
20463مايع Lipari TN 11 iC آبگرمکن - مدل کالا 30001081 - مارک بوتانهردستگاهیورو74.152
20464شهري Lipari TN 14 iC آبگرمکن - مدل کالا 30001082 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.7792
20465مايع Lipari TN 14 iC آبگرمکن - مدل کالا 30001083 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.7792
20466شهري Lipari TF 11 i آبگرمکن - مدل کالا 30001084 - مارک بوتانهردستگاهیورو139.6304
20467مايع Lipari TF 11 i آبگرمکن - مدل کالا 30001085 - مارک بوتانهردستگاهیورو139.6304
20468مايع صادراتي B3215i آبگرمكن - مدل کالا 30000115 - مارک بوتانهردستگاهیورو88.036
20469شهري صادراتي B4108 آبگرمكن - مدل کالا 30000132 - مارک بوتانهردستگاهیورو68.64
20470مايع صادراتي B4108 آبگرمكن - مدل کالا 30000133 - مارک بوتانهردستگاهیورو68.0056
20471مايع صادراتي B4208i آبگرمكن - مدل کالا 30000160 - مارک بوتانهردستگاهیورو73.3096
20472مايع صادراتي B3112 آبگرمكن - مدل کالا 30000295 - مارک بوتانهردستگاهیورو78.1664
20473مايع صادراتي B3115 آبگرمكن - مدل کالا 30000297 - مارک بوتانهردستگاهیورو81.0264
20474مايع صادراتي B3118 آبگرمكن - مدل کالا 30000299 - مارک بوتانهردستگاهیورو90.896
20475مايع صادراتي B3212i آبگرمكن - مدل کالا 30000301 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.3736
20476مايع صادراتي BX114 آبگرمكن - مدل کالا 30000665 - مارک بوتانهردستگاهیورو78.8632
20477مايع صادراتي BX214i آبگرمكن - مدل کالا 30000667 - مارک بوتانهردستگاهیورو85.644
20478مايع صادراتي B3218i آبگرمکن - مدل کالا 30000852 - مارک بوتانهردستگاهیورو97.3752
20479AZ شهري B3115 آبگرمکن - مدل کالا 30001128 - مارک بوتانهردستگاهیورو66.56
20480شهري Primo 6 c GEO آبگرمكن - مدل کالا 30000803 - مارک بوتانهردستگاهیورو53.352
20481شهري Primo 11 c GEO آبگرمكن - مدل کالا 30000804 - مارک بوتانهردستگاهیورو64.116
20482شهري Primo 14 c GEO آبگرمكن - مدل کالا 30000805 - مارک بوتانهردستگاهیورو80.6832
20483شهري Primo 6 ic GEO آبگرمكن - مدل کالا 30000806 - مارک بوتانهردستگاهیورو71.188
20484شهري Primo 11 ic GEO آبگرمكن - مدل کالا 30000807 - مارک بوتانهردستگاهیورو75.816
20485شهري Primo 14 ic GEO آبگرمكن - مدل کالا 30000808 - مارک بوتانهردستگاهیورو87.7968
20486مغز گردو هرکیلوگرمدلار10
20487گردو با پوست هرکیلوگرمدلار5
20488گوشت گوسفندی (پروار شده) هرکیلوگرمیورو4
20489بز گوشتی هرکیلوگرمیورو3
20490گوساله گوشتی (پروار شده ) هرکیلوگرمیورو3
20491گوسفند مولد نژاد هرکیلوگرمیورو8
20492بز مولد نژاد هرکیلوگرمیورو6
20493گوساله هولشتاین مولد نژاد (تلیسه) هرکیلوگرمیورو6
2049412726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار73.06
2049512726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار74.06
2049612726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار75.36
2049712726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار83.06
2049812726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار84.06
2049912726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار85.36
20500127260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار83.06
20501127260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار84.06
20502127260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17)هرتن دلار85.36
2050312726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار36.06
2050412726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار37.96
2050512726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار40.26
2050612726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار42.06
2050712726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار45.36
2050812726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار46.46
2050912726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار48.76
2051012726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار33.46
2051112726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار35.46
2051212726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار35.62
2051312726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار38.56
2051412726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار40.56
2051512726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار41.96
2051612726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار45.06
2051712726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار48.46
2051812726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/13 الی 97/12/17) هرتن دلار49.96
2051912826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار72.36
2052012826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار73.36
2052112826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار74.66
2052212826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار82.36
2052312826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار83.36
2052412826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار84.66
20525128260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار57.36
20526128260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار58.36
20527128260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24)هرتن دلار59.66
2052812826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار36.2
2052912826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار38.1
2053012826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار40.4
2053112826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار42.2
2053212826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار44.9
2053312826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار46.4
2053412826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار49.1
2053512826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار35.4
2053612826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار36.84
2053712826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار36.2
2053812826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار40.3
2053912826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار42.3
2054012826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار43.9
2054112826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار46.2
2054212826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار48.6
2054312826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/20 الی 97/12/24) هرتن دلار50.1
2054412926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار71.8
2054512926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار72.9
2054612926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار74.2
2054712926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار81.8
2054812926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار82.9
2054912926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار84.2
20550129260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار54.8
20551129260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار55.9
20552129260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02)هرتن دلار57.2
2055312926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار38.5
2055412926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار40.4
2055512926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار42.7
2055612926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار44.5
2055712926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار47.2
2055812926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار48.7
2055912926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار51.4
2056012926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار38.9
2056112926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار38.74
2056212926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار41.3
2056312926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار43
2056412926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار45
2056512926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار46.6
2056612926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار48.9
2056712926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار50.9
2056812926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/12/27 الی 98/01/02) هرتن دلار52.4
2056927111290C3+هرتن دلار344.7056
2057029024100ارتوزایلنهرتن دلار759.92
2057129025000استایرن منومرهرتن دلار934.26
2057229152100اسید استیکهرتن دلار387.09
2057329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار832.8024
2057428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار146.073
2057531021000اوره صنعتی گرانولههرتن دلار167.808
2057639091010اوره پریلهرتن دلار175.26
2057731021000اوره صنعتی گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار167.808
2057831021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار175.26
2057929051400ایزوبوتانولهرتن دلار630.2
2058029022000بنزنهرتن دلار531.5116
20581-بنزین پیرولیزهرتن دلار341.950752
2058229024300پارازایلینهرتن دلار978.6224
2058329221310تری اتانول آمینهرتن دلار1071.8
2058431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار361.1
2058529336100کریستال ملامینهرتن دلار937.94
2058629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1416.018
2058729051100متانولهرتن دلار235.336
2058829221110منو اتانول آمینهرتن دلار1025.8
2058929221220دی اتانول آمینهرتن دلار989
2059029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار552.46
2059129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار490.82
2059229051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار1016.094
2059328151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار156.4
2059429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار832.6
2059529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار394.55856
2059631023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار125.35
2059739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1402.54
20598390730اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2388.9732
20599390730اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2388.9732
20600390730اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار2045.09008
20601390730اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار2045.09008
20602390730اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2388.9732
20603390730اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2457.74964
20604390730اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2388.9732
20605390730اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2388.9732
20606390730اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2540.81736
2060739076020PET N آمورف هرتن دلار1092.311952
2060839076020PET S آمورف هرتن دلار1102.539592
2060939076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1312.206212
2061039076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1333.684256
2061139076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1316.297268
2061239076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1337.775312
2061339076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1321.411088
2061439076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1342.889132
2061539076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1337.775312
2061639076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1369.480996
2061739076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1362.321648
2061839076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1395.050096
2061939076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1371.526524
2062039076020پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1404.254972
2062139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1283.365776
2062239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1273.508896
2062339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1268.580456
2062439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1289.279904
2062539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1306.0366
2062639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1338.564304
2062739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1268.580456
2062839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1278.437336
2062939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1298.151096
2063039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1329.693112
20631390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار921.564
20632390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار926.164
20633390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار921.564
20634390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار939.964
20635390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار921.564
20636390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار921.564
20637390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار926.164
20638390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار921.564
20639390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار921.564
20640390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار921.564
20641390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار926.164
20642390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار926.164
20643390110-390120پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار889.07098
20644390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار962.93456
20645390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار948.704
20646390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار948.704
20647390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار948.704
20648390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار948.704
20649390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1000.88272
20650390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار948.704
20651390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار962.93456
20652390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار948.704
20653390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار948.704
20654390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار948.704
20655390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار948.704
20656390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار962.93456
20657390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار948.704
20658390110-390122پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار948.704
20659390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار958.19104
20660390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار967.104
20661390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1028.146
20662390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار993.922
20663390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1053.57365
20664390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1103.126
20665390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار957.076
20666390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار957.076
20667390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار957.076
20668390110-390120پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار957.076
20669390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار875.932
20670390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار893.27676
20671390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار893.45064
20672390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار875.932
20673390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار875.932
20674390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار875.932
20675390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار894.332
20676390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار875.932
20677390110-390121پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار910.96928
20678390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار875.932
20679390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار894.332
20680390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار875.932
20681390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار894.332
20682390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار894.332
20683390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار875.932
20684390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار894.332
20685390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار894.332
20686390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار894.332
20687390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار894.332
20688390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار894.332
20689390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار875.932
20690390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار894.332
20691390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار875.932
20692390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار894.332
20693390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار875.932
20694390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار894.332
20695390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار875.932
20696390110-390120پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار894.332
20697390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار897.8303
20698390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار897.8303
20699390110-390120پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار897.8303
20700390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار974.326
20701390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار974.326
20702390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار974.326
20703390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار974.326
20704390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار991.63948
20705390110-390120پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار991.63948
2070634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار472.54811
2070739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1097.67822
2070839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1156.73601
2070939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1181.1558
2071039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1156.73601
2071139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1181.1558
2071239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1181.1558
20713390311پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1146.964
20714390311پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1146.964
20715390311پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1146.964
20716390311پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1113.8785
20717390311پلی استایرن انبساطی F 350هرتن دلار1113.8785
20718390311پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1062.393
20719390311پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1062.393
20720390311EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1062.393
20721390311EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
20722390311EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
20723390311Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار999.53055
20724390311EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
20725390311EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
20726390311EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1191.1355
20727390311EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1169.0785
20728390311EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.593
20729390311R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
20730390311R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
20731390311R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1146.964
20732390311R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1113.8785
20733390311F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1146.964
20734390311F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1146.964
20735390311F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1146.964
20736390311F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1113.8785
20737390311F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
20738390311F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
20739390311F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1102.85
20740390311F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.85
20741390311R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1043.05
20742390311R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1043.05
20743390311R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.05
20744390311R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.05
20745- ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2074639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1248.168416
20747390210PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1185.88736
20748390210PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20749390210PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20750390210PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20751390210PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20752390210PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1185.88736
20753390210ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1213.48736
20754390210پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1087.44736
20755390210پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1064.44736
20756390210پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1055.24736
20757390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1185.88736
20758390210پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1185.88736
20759390210پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1185.88736
20760390210پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1185.88736
20761390210پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1213.48736
20762390210پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1185.88736
20763390210پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1055.24736
20764390210پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1055.24736
20765390210پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1055.24736
20766390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1185.88736
20767390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1185.88736
20768390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1242.92736
20769390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1055.24736
20770390210پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1115.04736
20771390210پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1185.88736
20772390210HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1069.04736
20773390210پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1078.24736
20774390210ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1069.04736
20775390210پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1078.24736
20776390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1078.24736
20777390210پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1055.24736
20778390210پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1055.24736
20779390210HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1055.24736
20780390210پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1055.24736
20781390210پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1055.24736
20782390210پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1055.24736
20783390210ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1055.24736
20784390210پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1055.24736
20785390210HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1101.24736
20786390210پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1101.24736
20787390210پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1055.24736
20788390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1055.24736
20789390210پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1055.24736
20790390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1055.24736
20791390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1055.24736
20792390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1055.24736
20793390210پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1055.24736
20794390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1055.24736
20795390210پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1055.24736
20796390210پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1055.24736
20797390210پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1064.44736
20798390210پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1185.88736
20799390210پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1055.24736
20800390210پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1055.24736
20801390210پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1055.24736
20802390210پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1055.24736
20803390210پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1055.24736
20804390210پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1055.24736
20805390210پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1055.24736
20806390210پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1055.24736
20807390210پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1055.24736
20808390210پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1055.24736
20809390210پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1055.24736
20810390210ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1185.88736
20811390210ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1209.80736
20812390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1185.88736
20813390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1185.88736
20814390210پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1242.92736
2081539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2081639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2081739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1947.64
2081839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2081939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2082039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1947.64
2082139041020پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار782.851
2082239041020پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار782.851
2082339041020پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار782.851
2082439041010پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار821.606
2082539041010پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار782.851
2082639041010پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار821.606
2082739041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار759.598
2082839041010پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار821.606
2082939041010پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار759.598
2083039041010پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار759.598
2083139041010پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار759.598
2083213026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار69.88
2083313026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار70.98
2083413026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار72.28
2083513026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار79.88
2083613026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار80.98
2083713026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار82.28
20838130260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار79.88
20839130260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار80.98
20840130260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09)هرتن دلار82.28
2084113026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار37.58
2084213026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار39.54
2084313026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار41.84
2084413026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار43.64
2084513026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار46.54
2084613026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار48.04
2084713026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار50.74
2084813026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار37.8
2084913026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار38.8
2085013026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار40.2
2085113026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار41.9
2085213026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار43.9
2085313026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار45.5
2085413026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار48
2085513026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار50
2085613026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/05 الی 98/01/09) هرتن دلار51.5
2085713126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار72.9
2085813126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار74
2085913126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار75.3
2086013126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار82.9
2086113126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار84
2086213126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار85.3
20863131260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار53.885
20864131260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار54.6
20865131260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16)هرتن دلار55.445
2086613126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار41.9
2086713126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار43.8
2086813126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار46.1
2086913126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار47.9
2087013126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار51.3
2087113126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار52.8
2087213126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار55.5
2087313126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار42.1
2087413126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار43.1
2087513126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار44.5
2087613126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار46.2
2087713126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار48.2
2087813126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار49.8
2087913126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار52.8
2088013126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار54.8
2088113126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/12 الی 98/01/16) هرتن دلار57.38
2088227111190C3+هرتن دلار360.7872
2088329024100ارتوزایلنهرتن دلار872.62
2088429025000استایرن منومرهرتن دلار930.12
2088529152100اسید استیکهرتن دلار391.782
2088629173600اسید ترفتالیکهرتن دلار827.8804
2088728142000آمونیاک (مایع)هرتن دلار132.066
2088831021000اوره صنعتی گرانولههرتن دلار184
2088931021000اوره پریلهرتن دلار192.4502
2089029051490ایزوبوتانولهرتن دلار634.8
2089129022000بنزنهرتن دلار547.1516
2089227101210بنزین پیرولیزهرتن دلار372.588684
2089329024300پارازایلینهرتن دلار919.816
2089429221500تری اتانول آمینهرتن دلار1094.8
2089531053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار344.54
2089629336100کریستال ملامینهرتن دلار1029.94
2089729291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1599.42
2089829051100متانولهرتن دلار231.748
2089929221110منو اتانول آمینهرتن دلار1044.2
2090029221220دی اتانول آمینهرتن دلار1002.8
2090129053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار509.68
2090229094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار473.8
2090329051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار1010.988
2090428151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار151.225
2090529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار849.85
2090629011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار429.91002
20907 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
2090839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1434.74
20909پودر 39073090 - گرانول یا فلس 39073020اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2263.5312
20910پودر 39073090 - گرانول یا فلس 39073020اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2263.5312
20911پودر 39073090 - گرانول یا فلس 39073020اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار1919.64808
20912320890 چنانجه به عنوان رنگ و پادری کاربرد داشته باشداپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار1919.64808
2091339073090اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2263.5312
2091439073090اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2332.30764
2091539073090اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2263.5312
2091639073090اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2263.5312
20917مایع 39073090اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2415.37536
20918پودر 390761 - گرانول یا فلس 390769 PET N آمورف هرتن دلار1108.524192
20919پودر 390761 - گرانول یا فلس 390769 PET S آمورف هرتن دلار1118.903632
20920با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1331.682152
20921با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1353.478976
20922با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1335.833928
20923با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1357.630752
20924با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1341.023648
20925با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1362.820472
20926با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1357.630752
20927با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1389.807016
20928با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1382.541408
20929با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1415.755616
20930با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1391.882904
20931با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076120 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1425.097112
20932با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1271.387376
20933با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1261.622496
2093439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1288.96416
2093539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1320.211776
2093639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار1258.693032
2093739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1280.175768
20938با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1256.740056
20939با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1277.246304
20940با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1293.8466
20941با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1326.070704
20942با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1256.740056
20943با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1266.504936
20944با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1286.034696
20945با ویسکوزیته 78 میلی متر به بالا 39076110 - با ویسکوزیته 78 میلی متر به پایین 39076910پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1317.282312
20946390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار974.91664
20947با چگالی کمتر از 94% (پلی اتیلن خطی) 39011010پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار933.984
20948با چگالی کمتر از 94% (LLDPE) 39011010 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار938.584
20949390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار933.984
20950با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار952.384
20951با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار933.984
20952با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار933.984
20953با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار938.584
20954با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار933.984
20955با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار933.984
20956با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار933.984
20957با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار938.584
20958با چگالی کمتر از 94% - 39011010پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار938.584
2095939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار905.41248
2096039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار979.74296
2096139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار965.264
2096239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار965.264
2096339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار965.264
2096439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار965.264
2096539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1018.35352
2096639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار965.264
2096739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار979.74296
2096839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار965.264
2096939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار965.264
2097039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار965.264
2097139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار965.264
2097239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار979.74296
2097339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار965.264
2097439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار965.264
2097539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار965.264
2097639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار974.91664
2097739011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار983.664
2097839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1066.786
2097939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1033.482
2098039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1093.17965
2098139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1147.286
2098239012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار969.726
2098339012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار969.726
2098439012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار969.726
2098539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار969.726
2098639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار969.726
2098739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار892.032
2098839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار910.02076
2098939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار909.87264
2099039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار928.19536
2099139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار927.71328
2099239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار892.032
2099339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار910.432
2099439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار936.6336
2099539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار955.0336
2099639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار892.032
2099739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار910.432
2099839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار892.032
2099939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار892.032
2100039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار910.432
2100139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار892.032
2100239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار892.032
2100339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار927.71328
2100439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار892.032
2100539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار910.432
2100639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار892.032
2100739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار892.032
2100839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار910.432
2100939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار910.432
2101039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار892.032
2101139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار910.432
2101239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار892.032
2101339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار910.432
2101439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار910.432
2101539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار892.032
2101639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار910.432
2101739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار910.432
2101839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار910.432
2101939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار910.432
2102039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار892.032
2102139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار910.432
2102239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار892.032
2102339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار910.432
2102439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار892.032
2102539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار910.432
2102639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار892.032
2102739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار910.432
2102839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار914.3328
2102939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار914.3328
2103039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار914.3328
2103139012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار983.526
2103239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار1020.326
2103339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار983.526
2103439012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار983.526
2103539012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار983.526
2103639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار1000.65548
2103739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار1000.65548
2103834049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار477.01011
2103939012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار630.3219
2104039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1104.23805
2104139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1163.648775
2104239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1188.2145
2104339031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1188.2145
2104439031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1163.648775
2104539031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1188.2145
2104639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1188.2145
21047مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1175.668
21048مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1175.668
21049مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1175.668
21050مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1141.7545
21051مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی F 350هرتن دلار1141.7545
21052مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1089.441
21053مقاوم 39031110 - سایر 39031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1089.441
21054مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1089.441
21055مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1025.00535
21056مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1025.00535
21057مقاوم 39031110 - سایر 39031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1025.00535
21058مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1219.5635
21059مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1219.5635
21060مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1219.5635
21061مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1196.9545
21062مقاوم 39031110 - سایر 39031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1144.641
21063مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1175.668
21064مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1175.668
21065مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1175.668
21066مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1141.7545
2106739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1175.668
2106839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1175.668
2106939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1175.668
2107039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1141.7545
21071مقاوم 39031110 - سایر 39031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.45
21072مقاوم 39031110 - سایر 39031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.45
21073مقاوم 39031110 - سایر 39031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.45
21074مقاوم 39031110 - سایر 39031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1084.45
21075مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1070.65
21076مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1070.65
21077مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1024.65
21078مقاوم 39031110 - سایر 39031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1024.65
2107939152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2108039031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1266.954816
21081390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1211.8516
21082390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
21083390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
21084390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
21085390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
21086390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
21087390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1271.6516
21088390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1239.4516
21089390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1271.6516
21090390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1113.4116
21091390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1090.4116
21092390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1081.2116
21093390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1211.8516
21094390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1211.8516
21095390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1211.8516
21096390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1211.8516
21097390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1239.4516
21098390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1292.8116
21099390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1235.7716
21100390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1081.2116
21101390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1211.8516
21102390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1081.2116
21103390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1081.2116
21104390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1081.2116
21105390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1211.8516
21106390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1211.8516
21107390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1268.8916
21108390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1081.2116
21109390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1141.0116
21110390210 - 39021099 باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1211.8516
2111139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1095.0116
2111239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1104.2116
2111339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1095.0116
2111439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1104.2116
21115390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1104.2116
2111639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1081.2116
2111739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1113.4116
2111839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1081.2116
2111939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1081.2116
2112039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1081.2116
2112139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1081.2116
2112239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1081.2116
2112339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1081.2116
2112439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1081.2116
2112539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1127.2116
2112639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1127.2116
2112739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1081.2116
2112839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1081.2116
2112939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1081.2116
2113039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1081.2116
2113139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1081.2116
2113239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1081.2116
2113339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1081.2116
2113439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1081.2116
2113539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1081.2116
2113639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1081.2116
2113739021030پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1090.4116
2113839021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1211.8516
2113939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1081.2116
2114039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1081.2116
2114139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1081.2116
2114239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1081.2116
2114339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1081.2116
2114439021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1081.2116
2114539021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1081.2116
2114639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1081.2116
2114739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1081.2116
2114839021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1081.2116
2114939021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1081.2116
2115039021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1901.64
2115139021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1211.8516
2115239021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1235.7716
21153390210 - باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی 39021099پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1211.8516
21154390210 - باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی 39021099پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1211.8516
21155390210 - باستثناء گرید لوله و فیلم و نساجی 39021099پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1268.8916
2115639074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2115739074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2115839074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1901.64
2115939074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2116039074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2116139074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
21162مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار750.329
21163مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار750.329
21164مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار750.329
21165مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار787.474
21166مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار750.329
21167مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار772.616
21168مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار728.042
21169مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار787.474
21170مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار728.042
21171مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار728.042
21172مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار787.474
21173مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار728.042
21174مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار728.042
21175مخلوط نشده با سایر مواد 390410 - سوسپانسیون 39041010 - امولسیون 39041020 - سایر 39041090
چنانچه سایر پلی کلرووینیل بصورت نرم نشده باشد 39042100 و بصورت نرم شده باشد 39042200
پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار728.042
21176گوجه فرنگی معمولی هرتن دلار320
2117713226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار75.5
2117813226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار76.6
2117913226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار77.9
2118013226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار85.5
2118113226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار86.6
2118213226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار87.9
21183132260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار55.575
21184132260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار56.29
21185132260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23)هرتن دلار57.135
2118613226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار45.32
2118713226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار47.18
2118813226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار49.48
2118913226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار51.28
2119013226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار55
2119113226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار56.5
2119213226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار59.2
2119313226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار45.58
2119413226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار46.58
2119513226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار47.98
2119613226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار49.68
2119713226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار51.68
2119813226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار53.28
2119913226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار56.6
2120013226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار58.6
2120113226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/19 الی 98/01/23) هرتن دلار60.1
212027206شمش آهنهرتن دلار400
21203شمش رویهرتن دلار2870
21204شمش مسهرتن دلار6370
21205شمش آلومینیومهرتن دلار1870
21206شمش نیکل هرتن دلار12930
21207شمش قلعهرتن دلار21600
21208شمش سربهرتن دلار2020
21209میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار440
212107208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار450
212117209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار500
21212پروفیل (ناودانی - نبشی) هرتن دلار480
212137206شمش آهنهرتن دلار400
21214شمش رویهرتن دلار3000
21215شمش مسهرتن دلار6490
21216شمش آلومینیومهرتن دلار1900
21217شمش نیکل هرتن دلار13000
21218شمش قلعهرتن دلار21580
21219شمش سربهرتن دلار2020
21220میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار440
212217208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار440
212227209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار500
21223پروفیل (ناودانی - نبشی) هرتن دلار480
21224شمش چدن خام هرتن دلار270
21225مایع دستشویی معمولی 500 گرمی هرتن دلار580
21226مایع دستشویی معمولی 3750 گرمیهرتن دلار380
21227شامپو هرتن دلار590
21228صابون دستشویی و حمامهرتن دلار930
21229صابون رختشوئی هرتن دلار720
21230پودر فشرده قالبی (صابون دتر جنت) هرتن دلار250
21231مایع سفید کننده گالن 4 لیتریهرتن دلار170
21232پودر کفشوی سطوحهرتن دلار215
21233مایع جرمگیر اسیدی 1000 گرمی هرتن دلار160
21234مایع جرمگیر اسیدی گالن 4 لیتریهرتن دلار125
21235آهک کلوخه فله ای هرتن دلار20
21236آهک میکرونیزه فله ای هرتن دلار24
21237آهک هیدراته فله ای هرتن دلار25
21238پوشک مارک Cocomi (هر بسته 8 تایی) هرکیلوگرمدلار3.5
21239کاغذ فلوتینگ هرتن دلار425
21240نفت سفید هرتن دلار575.12
21241انواع نفتگازهرتن دلار540.79
21242نفت کوره 180هرتن دلار388.38
21243نفت کوره 380هرتن دلار386.51
21244بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار516.04
21245پروپانهرتن دلار443.76
21246بنزین معمولی هرتن دلار505.71
21247بلندینگ نفتا هرتن دلار570.3
21248سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار597.31
21249گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار465.34
21250لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار443.09
21251لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار454.65
21252نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار627.33
21253آیزوریسایکلهرتن دلار595.59
21254حلال 402 هرتن دلار598.82
21255حلال 403هرتن دلار529.86
21256حلال 404هرتن دلار538.58
21257حلال 406هرتن دلار548.74
21258حلال 407هرتن دلار558.9
21259حلال 409هرتن دلار538.58
21260حلال 410هرتن دلار548.74
21261حلال ویژه هرتن دلار553.82
21262وکیوم باتوم هرتن دلار314.4
2126313326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار77.7
2126413326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار78.7
2126513326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار80
2126613326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار87.7
2126713326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار88.7
2126813326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار90
21269133260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار57.005
21270133260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار57.655
21271133260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30)هرتن دلار58.5
2127213326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار45
2127313326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار46.8
2127413326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار49.1
2127513326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار50.9
2127613326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار55.1
2127713326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار56.6
2127813326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار59.3
2127913326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار45.2
2128013326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار46.2
2128113326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار47.6
2128213326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار49.3
2128313326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار51.3
2128413326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار52.9
2128513326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار56.7
2128613326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار58.7
2128713326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/01/26 الی 98/01/30) هرتن دلار60.2
212887206شمش آهنهرتن دلار400
21289شمش رویهرتن دلار2970
21290شمش مسهرتن دلار6420
21291شمش آلومینیومهرتن دلار1860
21292شمش نیکل هرتن دلار13100
21293شمش قلعهرتن دلار21280
21294شمش سربهرتن دلار1970
21295میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار440
212967208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار440
212977209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار500
21298پروفیل (ناودانی - نبشی) هرتن دلار480
212997206شمش آهنهرتن دلار400
21300شمش رویهرتن دلار3000
21301شمش مسهرتن دلار6490
21302شمش آلومینیومهرتن دلار1843
21303شمش نیکل هرتن دلار12940
21304شمش قلعهرتن دلار20850
21305شمش سربهرتن دلار1910
21306میلگرد (سایز 22-12 میل) هرتن دلار440
213077208ورق آهن گرم (غیرممزوج) هرتن دلار440
213087209ورق آهن سرد (غیرممزوج) هرتن دلار500
21309پروفیل (ناودانی - نبشی) هرتن دلار480
21310میله از جنس مس به قطر 200mmهرتن دلار6300
21311رادیاتور برنجی و مسی خودروییهرکیلوگرمدلار10
21312رادیاتور آلومینیومی خودروییهرکیلوگرمدلار8
21313اجزاء و قطعات پلاستیکی کولرهرکیلوگرمدلار2.5
21314کولر سلولزی مدل 7000 با بدنه پلیمریهردستگاهدلار180
21315وازلین بهداشتی هرتن دلار950
21316فرفوژههرکیلوگرمدلار1.1
21317اناردانه هرکیلوگرمدلار1.15
21318گلوتن گندمهرکیلوگرمدلار0.95
21319خرمنکوب بوجاری چندکاره با سرندهای گندم ، جو ، عدس و لوبیا (دارای گواهینامه استاندارد) بدون چرخ (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1550
21320خرمنکوب بوجاری چندکاره با سرندهای گندم ، جو ، عدس و لوبیا (دارای گواهینامه استاندارد) چرخدار (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1650
21321خرمنکوب بوجاری چندکاره با سرندهای گندم ، جو ، عدس و لوبیا مدل ریگلاژی بدون چرخ (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1650
21322خرمنکوب بوجاری چندکاره با سرندهای گندم ، جو ، عدس و لوبیا مدل ریگلاژی چرخدار (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1700
21323خرمنکوب بوجاری چندکاره با سرندهای گندم ، جو ، عدس و لوبیا با دستگاه کیسه گیر دانه (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1800
21324خرمنکوب بوجاری چندکاره با سرندهای گندم ، جو ، عدس و لوبیا با دستگاه کیسه گیر دانه - چرخدار (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1850
21325بوجار بذر پشت تراکتوری (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1500
21326کودپاش 600 لیتری بدون گاردان (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2.15 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار340
21327کودپاش 440 لیتری (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2.15 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار310
21328کودپاش 350 لیتری (ارزش وزنی هر کیلوگرم 2.15 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار300
21329سمپاش 400 لیتری کامل (ارزش وزنی هر کیلوگرم 4.5 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار970
21330تریلر مخصوص تیلر باغی (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار270
21331تریلر باغی 2 تن (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار750
21332تریلر تک چرخ 3/5 تن طرح ترکیه ای (لاستیک 16*750) (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1250
21333تریلر تک چرخ 3/5 تن طرح ترکیه ای (لاستیک 16*825) (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1400
21334تریلر جفت چرخ (لاستیک 20*1100) (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1300
21335تریلر جفت چرخ (لاستیک 16*750) فنر فابریک (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1550
21336تریلر جفت چرخ (لاستیک 16*825) فنر فابریک (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1600
21337تریلر دو محور چهارچرخ مخصوص حمل 5 تن بار 16*750 فنر فابریک (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار2000
21338تریلر دو محور چهارچرخ مخصوص حمل 5 تن بار 16*825 فنر فابریک (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار2100
21339تریلر مخصوص کاه خردکن (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار2200
21340تانکر 5000 لیتری چرخدار با ورق گالوانیزه (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1850
21341تانکر 3000 لیتری چرخدار با ورق گالوانیزه (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار1100
21342تانکر 2000 لیتری چرخدار با ورق گالوانیزه (ارزش وزنی هر کیلوگرم 1.8 دلار و یا ارزش معادل هردستگاه هرکدام که بیشتر باشد) هردستگاهدلار600
21343آهک میکرونیزه بسته بندی هرتن دلار29
21344آهک هیدراته بسته بندیهرتن دلار34
21345مربا مولدینگ 60 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.04
21346مربا هویج کاپفیل 130 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.07
21347مربا هویج مولدینگ 225 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.15
21348مربا انجیر مولدینگ 225 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.15
21349مربا زردآلو مولدینگ 225 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.15
21350شربت عسل 18 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.01
21351شربت عسل 20 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.01
21352شربت عسل 70 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.03
21353شربت عسل 140 گرم پلاستیکی (به مارک شانا)هرعدددلار0.06
21354عسل فشاری 250 گرم -سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.07
21355مربا هویج 170 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.01
21356عسل 18 گرم - سیل (به مارک شانا)هرعدددلار0.03
21357مربا هویج 100 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.1
21358مربا انجیر 100 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.1
21359مربا هویج 290 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21360مربا انجیر 290 گرم -شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21361مربا هویج 315 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21362مربا انجیر 315 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21363مربا زردآلو 310 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21364مربا پرتقال 310 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21365مربا سیب 310 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21366مربا هلو 310 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.25
21367مربا هویج 570 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.4
21368مربا انجیر 570 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.4
21369مربا سیب 570 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.4
21370مربا پرتقال 570 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.4
21371مربا زردآلو 570 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.4
21372مربا هویج 840 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.6
21373مربا انجیر 840 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.55
21374مربا سیب 830 گرم - شیشه (به مارک شانا)هرعدددلار0.55
21375آهن اسفنجی هرتن دلار200
21376شمش فولادی (بیلت و بلوم) سایز 130*130 و 150*150هرتن دلار380
21377تختال (اسلپ) فولادی سایز 195-250 و 1250-950هرتن دلار380
21378میلگرد آجدار دارای دندانه برآمدگی گودی یا سایر تغییر شکل یافتگیهای باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند سایز12تا32هرتن دلار385
21379میلگرد ساده به صورت کلاف با قطر کمتر از 9 میلیمترهرتن دلار425
21380میلگرد ساده (سایر) سایز 9 و بالاترهرتن دلار425
21381تیرآهن (پروفیل با مقطع I) سایز 12 به بالاهرتن دلار400
21382شمش چدن (چدن خام غیرممزوج دارای 5درصد وزنی یا کمتر فسفر) هرتن دلار265
21383پروفیل با مقطع L از آهن یا فولاد غیرممزوج فقط گرم نورده شده گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده هرتن دلار385
21384پروفیل با مقطع U از آهن یا فولاد غیرممزوج فقط گرم نورده شده گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده هرتن دلار385
2138513426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ 98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار76.3
2138613426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار77.6
2138713426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار78.7
2138813426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار86.3
2138913426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار87.6
2139013426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار88.7
21391134260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار56.10
21392134260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار56.94
21393134260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06)هرتن دلار57.66
2139413426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار43.4
2139513426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار45.2
2139613426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار47.54
2139713426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار49.3
2139813426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار53.58
2139913426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار55.08
2140013426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار57.78
2140113426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار43.1
2140213426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار44.1
2140313426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار45.5
2140413426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار46.7
2140513426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار49.4
2140613426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار50.8
2140713426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار54.68
2140813426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار56.68
2140913426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/02 الی 98/02/06) هرتن دلار58.18
2141025201000سنگ گچهرتن دلار4.5
2141127111190C3+هرتن دلار360.7872
2141229024100ارتوزایلنهرتن دلار881.82
2141329025000استایرن منومرهرتن دلار934.72
2141429152100اسید استیکهرتن دلار377.706
2141529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار814.0988
2141628142000آمونیاک (مایع)هرتن دلار134.55
2141731021000اوره صنعتی گرانولههرتن دلار194.718
2141831021000اوره پریلهرتن دلار201.8388
2141929051490ایزوبوتانولهرتن دلار634.8
2142029022000بنزنهرتن دلار612.215932
2142127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار397.141368
2142229024300پارازایلینهرتن دلار857.808
2142329221500تری اتانول آمینهرتن دلار1094.8
2142431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار336.72
2142529336100کریستال ملامینهرتن دلار1029.94
2142629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1686.82
2142729051100متانولهرتن دلار223.928
2142829221110منو اتانول آمینهرتن دلار1044.2
2142929221220دی اتانول آمینهرتن دلار1002.8
2143029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار496.34
2143129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار460.92
2143229051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار1005.882
2143328151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار148.35
2143429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار851
2143529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار458.24004
214363102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
2143739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1420.94
214383907اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2249.5932
214393907اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2249.5932
214403907اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار1905.71008
214413208اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار1905.71008
2144239073090اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2249.5932
2144339073090اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2318.36964
2144439073090اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2249.5932
2144539073090اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2249.5932
214463907اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2401.43736
214473907PET N آمورف هرتن دلار1090.346832
214483907PET S آمورف هرتن دلار1100.556072
214493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1309.845492
214503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1331.284896
214513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1313.929188
214523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1335.368592
214533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1319.033808
214543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1340.473212
214553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1335.368592
214563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1367.017236
214573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1359.870768
214583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1392.540336
214593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1369.059084
214603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1401.728652
214613907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1253.419776
214623907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1243.792896
2146339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1270.74816
2146439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1301.554176
2146539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار1240.904832
2146639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1262.083968
214673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1238.979456
214683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1259.195904
214693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1275.5616
214703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1307.330304
214713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1238.979456
214723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1248.606336
214733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1267.860096
214743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1298.666112
21475390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار979.56264
214763901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار928.464
214773901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار933.064
21478390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار928.464
214793901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار946.864
214803901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار928.464
214813901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار928.464
214823901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار933.064
21483390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار928.464
21484390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار928.464
21485390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار928.464
214863901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار933.064
214873901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار933.064
2148839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار905.41248
2148939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار984.41196
2149039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار969.864
2149139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار969.864
2149239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار969.864
2149339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار969.864
2149439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1023.20652
2149539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار969.864
2149639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار984.41196
2149739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار969.864
2149839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار969.864
2149939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار969.864
2150039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار969.864
2150139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار984.41196
2150239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار969.864
2150339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار969.864
2150439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار969.864
2150539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار979.56264
2150639011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار988.264
2150739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1066.786
2150839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1033.482
2150939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1093.17965
2151039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1147.286
2151139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار969.726
2151239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار969.726
2151339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار969.726
2151439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار969.726
2151539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار969.726
2151639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار892.032
2151739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار910.02076
2151839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار909.87264
2151939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار928.19536
2152039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار927.71328
2152139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار892.032
2152239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار910.432
2152339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار936.6336
2152439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار955.0336
2152539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار892.032
2152639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار910.432
2152739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار892.032
2152839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار892.032
2152939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار910.432
2153039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار892.032
2153139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار892.032
2153239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار927.71328
2153339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار892.032
2153439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار910.432
2153539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار892.032
2153639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار892.032
2153739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار910.432
2153839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار910.432
2153939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار892.032
2154039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار910.432
2154139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار892.032
2154239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار910.432
2154339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار910.432
2154439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار892.032
2154539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار910.432
2154639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار910.432
2154739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار910.432
2154839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار910.432
2154939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار892.032
2155039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار910.432
2155139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار892.032
2155239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار910.432
2155339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار892.032
2155439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار910.432
2155539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار892.032
2155639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار910.432
2155739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار914.3328
2155839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار914.3328
2155939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار914.3328
2156039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار979.386
2156139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار1016.186
2156239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار979.386
2156339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار979.386
2156439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار979.386
2156539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار996.59828
2156639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار996.59828
2156734049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار475.00221
2156839012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار630.3219
2156939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1095.1358
2157039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1154.4896
2157139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1178.9294
2157239031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1178.9294
2157339031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1154.4896
2157439031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1178.9294
2157539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1178.9294
215763903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1173.276
215773903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1173.276
215783903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1173.276
215793903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1139.4315
215803903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1139.4315
215813903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1087.187
215823903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1087.187
215833903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1087.187
215843903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1022.88245
215853903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1022.88245
215863903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1022.88245
215873903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1217.1945
215883903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1217.1945
215893903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1217.1945
215903903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1194.6315
215913903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1142.387
215923903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.276
215933903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.276
215943903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.276
215953903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1139.4315
2159639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1173.276
2159739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1173.276
2159839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1173.276
2159939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1139.4315
216003903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1128.15
216013903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1128.15
216023903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1128.15
216033903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1082.15
216043903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1068.35
216053903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1068.35
216063903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1022.35
216073903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1022.35
2160839152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2160939031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1245.244656
216103902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1211.8516
216113902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
216123902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
216133902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
216143902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
216153902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1211.8516
216163902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1271.6516
216173902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1239.4516
216183902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1271.6516
216193902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1113.4116
216203902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1090.4116
216213902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1081.2116
216223902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1211.8516
216233902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1211.8516
216243902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1211.8516
216253902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1211.8516
216263902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1239.4516
216273902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1292.8116
216283902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1235.7716
216293902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1081.2116
216303902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1211.8516
216313902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1081.2116
216323902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1081.2116
216333902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1081.2116
216343902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1211.8516
216353902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1211.8516
216363902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1268.8916
216373902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1081.2116
216383902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1141.0116
216393902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1211.8516
2164039021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1116.006
2164139021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1125.206
2164239021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1116.006
2164339021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1125.206
21644390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1125.206
2164539021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1081.2116
2164639021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1113.4116
2164739021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1081.2116
2164839021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1081.2116
2164939021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1081.2116
2165039021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1081.2116
2165139021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1081.2116
2165239021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1081.2116
2165339021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1081.2116
2165439021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1136.4116
2165539021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1136.4116
2165639021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1081.2116
2165739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1081.2116
2165839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1081.2116
2165939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1081.2116
2166039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1081.2116
2166139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1081.2116
2166239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1081.2116
2166339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1081.2116
2166439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1081.2116
2166539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1081.2116
2166639021030پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1090.4116
2166739021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1211.8516
2166839021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1081.2116
2166939021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1081.2116
2167039021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1081.2116
2167139021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1081.2116
2167239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1081.2116
2167339021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1081.2116
2167439021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1081.2116
2167539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1081.2116
2167639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1081.2116
2167739021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1081.2116
2167839021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1081.2116
2167939021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1901.64
2168039021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1211.8516
2168139021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1235.7716
216823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1211.8516
216833902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1211.8516
216843902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1268.8916
2168539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2168639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2168739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1901.64
2168839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2168939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
2169039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1901.64
216913904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار741.037
216923904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار741.037
216933904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار741.037
216943904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار777.722
216953904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار741.037
216963904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار763.048
216973904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار719.026
216983904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار777.722
216993904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار719.026
217003904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار719.026
217013904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار777.722
217023904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار719.026
217033904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار719.026
217043904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار719.026
21705آگلونما گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.2
21706آگلونما گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.5
21707آگلونما گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2.4
21708دیفن باخیا گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.3
21709دیفن باخیا گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.8
21710دیفن باخیا گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2.75
21711دیفن باخیا گلدان سایز 12 با خاک سبک معمولی هرعدددلار4.2
21712کروتون گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.2
21713کروتون گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.8
21714یوکا گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.1
21715یوکا گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.65
21716یوکا گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2.2
21717یوکا گلدان سایز 12 با خاک سبک معمولی هرعدددلار3
21718اسپانی فیلیوم گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.2
21719اسپانی فیلیوم گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.5
21720بنجامین گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار0.8
21721بنجامین گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.2
21722بنجامین گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2.4
21723بنجامین گلدان سایز 12 با خاک سبک معمولی هرعدددلار3.6
21724دراسینا گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.2
21725شفلرا گلدان سایز 4 با خاک سبک معمولی هرعدددلار0.95
21726شفلرا گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.4
21727شفلرا گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2
21728شفلرا گلدان سایز 12 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2.75
21729لیندا گلدان سایز 7 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.3
21730لیندا گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.9
21731لیندا گلدان سایز 12 با خاک سبک معمولی هرعدددلار2.75
21732پتوس چوبدار گلدان سایز 10 با خاک سبک معمولی هرعدددلار1.9
21733آگلونما گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.3
21734آگلونما گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.7
21735آگلونما گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار2.6
21736دیفن باخیا گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.4
21737دیفن باخیا گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.95
21738دیفن باخیا گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار3
21739دیفن باخیا گلدان سایز 12 با بستر پیت ماس هرعدددلار4.6
21740کروتون گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.3
21741کروتون گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.95
21742یوکا گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.15
21743یوکا گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.8
21744یوکا گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار2.4
21745یوکا گلدان سایز 12 با بستر پیت ماس هرعدددلار3.3
21746اسپانی فیلیوم گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.3
21747اسپانی فیلیوم گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.7
21748بنجامین گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار0.85
21749بنجامین گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.3
21750بنجامین گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار2.6
21751بنجامین گلدان سایز 12 با بستر پیت ماس هرعدددلار3.9
21752دراسینا گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.3
21753شفلرا گلدان سایز 4 با بستر پیت ماس هرعدددلار1
21754شفلرا گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.5
21755شفلرا گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار2.2
21756شفلرا گلدان سایز 12 با بستر پیت ماس هرعدددلار3
21757لیندا گلدان سایز 7 با بستر پیت ماس هرعدددلار1.4
21758لیندا گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار2
21759لیندا گلدان سایز 12 با بستر پیت ماس هرعدددلار3
21760پتوس چوبدار گلدان سایز 10 با بستر پیت ماس هرعدددلار2
21761شمشاد طلایی گلدان سایز 3 هرعدددلار0.23
21762شمشاد طلایی گلدان سایز 4هرعدددلار0.3
21763شمشاد طلایی گلدان سایز 7هرعدددلار0.55
21764یاس هلندی گلدان سایز 10هرعدددلار0.7
21765یاس هلندی گلدان سایز 45هرعدددلار0.54
21766شمشاد سبز گلدان سایز 3 هرعدددلار0.2
21767شمشاد سبز گلدان سایز 4هرعدددلار0.3
21768شمشاد سبز گلدان سایز 7هرعدددلار0.5
21769تویا گلدان سایز 10هرعدددلار0.8
21770تویا گلدان سایز 12هرعدددلار1.8
21771تویا گلدان سایز 14هرعدددلار2.4
21772تویا گلدان سایز 40هرعدددلار5.4
21773تویا گلدان سایز 50هرعدددلار9.5
21774تویا گلدان سایز 60هرعدددلار14
21775سیکاس گلدان سایز 50هرعدددلار14
21776سیکاس گلدان سایز 60هرعدددلار23
21777جونیپروس گلدان سایز 3 هرعدددلار0.23
21778جونیپروس گلدان سایز 7هرعدددلار0.3
21779جونیپروس گلدان سایز 10هرعدددلار0.7
21780جونیپروس گلدان سایز 14هرعدددلار1.8
21781زرشک گلدان سایز 3هرعدددلار0.2
21782کاملیا گلدان سایز 10هرعدددلار1.8
21783کاملیا گلدان سایز 14هرعدددلار6
21784کاردنیا گلدان سایز 10هرعدددلار2.4
21785کامسی پاریس گلدان سایز 7هرعدددلار0.6
21786کامسی پاریس گلدان سایز 10هرعدددلار1.4
21787کامسی پاریس گلدان سایز 12هرعدددلار3
21788کامسی پاریس گلدان سایز 35هرعدددلار4.8
21789افرا قرمز گلدان سایز 14هرعدددلار5.4
21790افرا قرمز گلدان سایز 40هرعدددلار12
21791افرا سلطنتی گلدان سایز 14هرعدددلار4.8
21792افرا سلطنتی گلدان سایز 50هرعدددلار12
21793توری گلدان سایز 14هرعدددلار3.6
21794توری گلدان سایز 50هرعدددلار12
21795لیکستروم گلدان سایز 50هرعدددلار7
21796سدروس گلدان سایز 50هرعدددلار14
21797هورتانسیا گلدان سایز 4هرعدددلار0.5
21798هورتانسیا گلدان سایز 7هرعدددلار0.8
21799کاج تهران گلدان سایز 7هرعدددلار0.55
21800ختمی گلدان سایز 7هرعدددلار0.6
21801رز هفت رنگ گلدان سایز 3هرعدددلار0.3
21802خرزهره گلدان سایز 3هرعدددلار0.2
21803ارغوان گلدان سایز 7هرعدددلار0.4
21804زیتون تلخ گلدان سایز 10هرعدددلار1.4
21805گلایول درجه 1 هرعدددلار0.2
21806رز درجه 1هرعدددلار0.15
21807داوودی درجه 1هرعدددلار0.05
21808مریم درجه 1هرعدددلار0.09
21809میخک درجه 1هرعدددلار0.04
21810لیلیوم درجه 1هرعدددلار0.25
21811آنتوریوم درجه 1هرعدددلار0.5
21812لیسیانتوس درجه 1هرعدددلار0.04
21813ژربرا درجه 1هرعدددلار0.05
21814گلایول درجه 2 هرعدددلار0.05
21815رز درجه 2هرعدددلار0.05
21816داوودی درجه 2هرعدددلار0.02
21817مریم درجه 2هرعدددلار0.05
21818میخک درجه 2هرعدددلار0.02
21819لیلیوم درجه 2هرعدددلار0.07
21820آنتوریوم درجه 2هرعدددلار0.23
21821لیسیانتوس درجه 2هرعدددلار0.02
21822ژربرا درجه 2هرعدددلار0.25
21823انواع خزه هرکیلوگرمدلار0.4
21824گل خشک زینتی هرکیلوگرمدلار18
21825انواع پیاز گلدارهرکیلوگرمدلار0.3
21826انواع برگ بریده هرکیلوگرمدلار1.8
21827کنسروماهی 180گرمی هرعدددلار1.2
21828اتصالات فاضلاب پلی پروپیلن هرکیلوگرمدلار1.6
21829لوله آب پلی پروپیلن هرکیلوگرمدلار1.6
21830لوله فاضلاب پلی پروپیلن هرکیلوگرمدلار1.5
21831ماکارونی (کلیه برندها) هرکیلوگرمدلار0.9
21832ظروف شیشه ای (بلور) هرتن دلار550
21833ظروف اوپال هرتن دلار1700
21834گچ بنایی معمولی فله ای هرتن دلار9
21835گچ بنایی معمولی بسته بندی هرتن دلار11
21836گچ سفیدکاری فله ای هرتن دلار11
21837گچ سفیدکاری بسته بندی هرتن دلار12
21838گچ کیپتون هرتن دلار17
21839نفت سفید هرتن دلار614.7
21840انواع نفتگازهرتن دلار583.12
21841نفت کوره 180هرتن دلار417.38
21842نفت کوره 380هرتن دلار411.27
21843بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار592.2
21844پروپانهرتن دلار493.4
21845بوتانهرتن دلار514.64
21846نفتاهرتن دلار517.81
21847بنزین معمولیهرتن دلار580.35
21848گوگرد گرانول (F.O.B بندر عسلویه) هرتن دلار92
21849بلندینگ نفتا هرتن دلار615.02
21850پنتانهرتن دلار540.88
21851سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار654.11
21852گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار503.45
21853لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار479.75
21854لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار492.26
21855نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار676.52
21856آیزوریسایکلهرتن دلار644.86
21857حلال 410هرتن دلار629.87
21858وکیوم باتوم هرتن دلار330
21859قیر نفت بر پایه وکیوم باتوم به صورت فله ای هرتن دلار370
21860قیر نفت بر پایه وکیوم باتوم به صورت بشکه ای هرتن دلار375
21861تری مزوئیل کلراید (TMC) هرکیلوگرمدلار1950
21862یخچال 18 فوت تکسان خزر هردستگاهدلار240
21863مصنوعات پلاستیکی آشپزخانه (آبکش ، لگن ، سبد و ...) از جنس پلی پروپیلن هرکیلوگرمدلار1.5
21864شیشه تخت (فلوت) (به صورت فله) هرتن دلار160
21865شیشه تخت (فلوت) (به صورت بسته بندی) هرتن دلار180
2186627111190C3+هرتن دلار359.3888
2186729024100ارتوزایلنهرتن دلار848.7
2186829025000استایرن منومرهرتن دلار943.92
2186929152100اسید استیکهرتن دلار330.786
2187029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار819.0208
2187128142000آمونیاک (مایع)هرتن دلار131.7164
2187231021000اوره صنعتی گرانولههرتن دلار197.064
2187331021000اوره پریلهرتن دلار204.2078
2187431021000اوره صنعتی گرانوله در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار197.064
2187531021000اوره پریل در بسته بندی حداکثر 10 کیلوگرمهرتن دلار204.2078
2187629051490ایزوبوتانولهرتن دلار639.4
2187729022000بنزنهرتن دلار587.256148
2187827101210بنزین پیرولیزهرتن دلار363.457224
2187929024300پارازایلینهرتن دلار818.3584
2188029221500تری اتانول آمینهرتن دلار1085.6
2188131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار333.5
2188229336100کریستال ملامینهرتن دلار983.94
2188329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1830.248
2188429051100متانولهرتن دلار223.928
2188529221110منو اتانول آمینهرتن دلار1039.6
2188629221220دی اتانول آمینهرتن دلار993.6
2188729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار479.32
2188829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار453.56
2188929051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار1000.776
2189028151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار149.5
2189129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار846.4
2189229011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار419.37372
218933102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار131.79
2189439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1370.34
218953907اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2249.5932
218963907اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2249.5932
218973907اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار1905.71008
218983208اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار1905.71008
2189939073090اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2249.5932
2190039073090اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2318.36964
2190139073090اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2249.5932
2190239073090اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2249.5932
219033907اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2401.43736
219043907PET N آمورف هرتن دلار1049.816232
219053907PET S آمورف هرتن دلار1059.645972
219063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1280.815122
219073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1301.457576
219083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1284.747018
219093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1305.389472
219103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1289.661888
219113907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1310.304342
219123907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1305.389472
219133907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1335.861666
219143907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1328.980848
219153907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1360.436016
219163907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1337.827614
219173907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1369.282782
219183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1235.452176
219193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1225.963296
2192039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1252.53216
2192139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1282.896576
2192239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار1223.116632
2192339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1243.992168
219243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1221.218856
219253907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1241.145504
219263907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1257.2766
219273907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1288.589904
219283907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1221.218856
219293907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1230.707736
219303907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1249.685496
219313907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1280.049912
219323901پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار965.62464
219333901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار930.764
219343901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار935.364
219353901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار930.764
219363901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار949.164
219373901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار930.764
219383901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار930.764
219393901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار935.364
219403901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار930.764
219413901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار930.764
219423901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار930.764
219433901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار935.364
219443901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار935.364
2194539011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار900.51003
2194639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار1008.64752
2194739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار956.064
2194839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار956.064
2194939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار956.064
2195039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار956.064
2195139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1008.64752
2195239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار956.064
2195339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1008.64752
2195439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار956.064
2195539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار956.064
2195639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار956.064
2195739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار956.064
2195839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1008.64752
2195939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار956.064
2196039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار956.064
2196139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار956.064
2196239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار965.62464
2196339011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار974.464
2196439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1087.716
2196539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1045.212
2196639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1114.6329
2196739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1169.596
2196839012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار966.966
2196939012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار966.966
2197039012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار966.966
2197139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار966.966
2197239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار966.966
2197339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار887.202
2197439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار904.99756
2197539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار904.94604
2197639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار923.07556
2197739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار922.69008
2197839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار887.202
2197939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار905.602
2198039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار931.5621
2198139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار949.9621
2198239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار887.202
2198339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار905.602
2198439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار887.202
2198539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار887.202
2198639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار905.602
2198739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار887.202
2198839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار887.202
2198939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار922.69008
2199039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار887.202
2199139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار905.602
2199239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار887.202
2199339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار887.202
2199439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار905.602
2199539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار905.602
2199639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار887.202
2199739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار905.602
2199839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار887.202
2199939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار905.602
2200039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار905.602
2200139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار887.202
2200239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار905.602
2200339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار905.602
2200439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار905.602
2200539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار905.602
2200639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار887.202
2200739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار905.602
2200839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار887.202
2200939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار905.602
2201039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار887.202
2201139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار905.602
2201239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار887.202
2201339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار905.602
2201439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار909.38205
2201539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار909.38205
2201639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار909.38205
2201739012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار975.936
2201839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار1012.736
2201939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار975.936
2202039012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار975.936
2202139012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار975.936
2202239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار993.21728
2202339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار993.21728
2202434049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار473.32896
2202539012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار628.5279
2202639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1086.4786
2202739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1145.3632
2202839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1169.6098
2202939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1169.6098
2203039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1145.3632
2203139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1169.6098
2203239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1169.6098
220333903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1172.08
220343903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1172.08
220353903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1172.08
220363903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1138.27
220373903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1138.27
220383903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1086.06
220393903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1086.06
220403903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1086.06
220413903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1021.821
220423903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1021.821
220433903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1021.821
220443903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1216.01
220453903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1216.01
220463903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1216.01
220473903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1193.47
220483903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1141.26
220493903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1172.08
220503903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1172.08
220513903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1172.08
220523903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1138.27
2205339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1172.08
2205439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1172.08
2205539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1172.08
2205639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1138.27
220573903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127
220583903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127
220593903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127
220603903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1081
220613903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1067.2
220623903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1067.2
220633903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1021.2
220643903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1021.2
2206539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2206639031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1243.384416
220673902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1212.04112
220683902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.04112
220693902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.04112
220703902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.04112
220713902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.04112
220723902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.04112
220733902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1271.84112
220743902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1239.64112
220753902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1271.84112
220763902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1113.60112
220773902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1090.60112
220783902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1081.40112
220793902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1212.04112
220803902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1212.04112
220813902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1212.04112
220823902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1212.04112
220833902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1239.64112
220843902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1293.00112
220853902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1235.96112
220863902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1081.40112
220873902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1212.04112
220883902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1081.40112
220893902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1081.40112
220903902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1081.40112
220913902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1212.04112
220923902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1212.04112
220933902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1269.08112
220943902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1081.40112
220953902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1141.20112
220963902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1212.04112
2209739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1126.69824
2209839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1135.89824
2209939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1126.69824
2210039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1135.89824
22101390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1135.89824
2210239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1081.40112
2210339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1113.60112
2210439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1081.40112
2210539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1081.40112
2210639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1081.40112
2210739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1081.40112
2210839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1081.40112
2210939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1081.40112
2211039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1081.40112
2211139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1159.60112
2211239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1159.60112
2211339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1081.40112
2211439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1081.40112
2211539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1081.40112
2211639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1081.40112
2211739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1081.40112
2211839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1081.40112
2211939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1081.40112
2212039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1081.40112
2212139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1081.40112
2212239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1081.40112
2212339021030پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1090.60112
2212439021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1212.04112
2212539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1081.40112
2212639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1081.40112
2212739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1081.40112
2212839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1081.40112
2212939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1081.40112
2213039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1081.40112
2213139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1081.40112
2213239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1081.40112
2213339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1081.40112
2213439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1081.40112
2213539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1081.40112
2213639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1777.44
2213739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1212.04112
2213839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1235.96112
221393902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1212.04112
221403902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1212.04112
221413902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1269.08112
2214239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2214339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2214439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1777.44
2214539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2214639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2214739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
221483904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار741.037
221493904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار741.037
221503904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار741.037
221513904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار777.722
221523904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار741.037
221533904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار763.048
221543904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار719.026
221553904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار777.722
221563904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار719.026
221573904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار719.026
221583904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار777.722
221593904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار719.026
221603904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار719.026
221613904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار719.026
2216213526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار76.78
2216313526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار78.38
2216413526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار79.18
2216513526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار86.78
2216613526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار88.38
2216713526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار89.18
22168135260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار56.41
22169135260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار57.45
22170135260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13)هرتن دلار57.97
2217113526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار42.98
2217213526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار44.78
2217313526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار47.18
2217413526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار48.88
2217513526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار53.18
2217613526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار54.68
2217713526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار57.38
2217813526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار42.68
2217913526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار43.68
2218013526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار45.08
2218113526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار46.28
2218213526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار48.98
2218313526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار50.38
2218413526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار54.28
2218513526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار56.28
2218613526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/09 الی 98/02/13) هرتن دلار57.78
2218713626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار77.4
2218813626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار79
2218913626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار79.8
2219013626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار87.4
2219113626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار89
2219213626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار89.8
22193136260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار56.81
22194136260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار57.85
22195136260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20)هرتن دلار58.37
2219613626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار42.7
2219713626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار44.5
2219813626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار46.9
2219913626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار48.6
2220013626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار53.1
2220113626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار54.6
2220213626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار57.3
2220313626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار42.1
2220413626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار43.1
2220513626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار44.5
2220613626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار45.7
2220713626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار48.4
2220813626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار49.8
2220913626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار54.2
2221013626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار56.2
2221113626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/02/16 الی 98/02/20) هرتن دلار57.7
2221227111190C3+هرتن دلار359.3888
2221329024100ارتوزایلنهرتن دلار834.9
2221429025000استایرن منومرهرتن دلار908.04
2221529152100اسید استیکهرتن دلار312.018
2221629173600اسید ترفتالیکهرتن دلار789.981
2221728142000آمونیاک (مایع)هرتن دلار123.188
2221831021000اوره گرانولههرتن دلار197.064
2221931021000اوره پریلهرتن دلار204.2078
2222029051490ایزوبوتانولهرتن دلار639.4
2222129022000بنزنهرتن دلار585.304092
2222227101210بنزین پیرولیزهرتن دلار363.234768
2222329024300پارازایلینهرتن دلار788.1456
2222429221500تری اتانول آمینهرتن دلار1085.6
2222531053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار333.5
2222629336100کریستال ملامینهرتن دلار937.94
2222729291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1848.924
2222829051100متانولهرتن دلار218.132
2222929221110منو اتانول آمینهرتن دلار1039.6
2223029221220دی اتانول آمینهرتن دلار993.6
2223129053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار440.22
2223229094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار414
2223329051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار995.67
2223428151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار146.05
2223529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار838.35
222363102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار142.14
2223739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1340.44
222383907اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2235.6552
222393907اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2235.6552
222403907اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار1891.77208
222413208اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار1891.77208
2224239073090اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2235.6552
2224339073090اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2304.43164
2224439073090اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2235.6552
2224539073090اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2235.6552
222463907اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2387.49936
222473907PET N آمورف هرتن دلار998.968752
222483907PET S آمورف هرتن دلار1008.322392
222493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1246.840212
222503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1266.482856
222513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1250.581668
222523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1270.224312
222533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1255.258488
222543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1274.901132
222553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1270.224312
222563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1299.220596
222573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1292.673048
222583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1322.604696
222593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1301.091324
222603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1331.022972
222613907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1220.800256
222623907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1211.495376
222633907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1206.842936
222643907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1226.383184
222653907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1242.20148
222663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1272.907584
222673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1206.842936
222683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1216.147816
222693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1234.757576
222703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1264.533192
222713901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار916.964
222723901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار921.564
222733901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار916.964
222743901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار935.364
222753901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار916.964
222763901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار916.964
222773901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار921.564
22278390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار916.964
22279390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار916.964
22280390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار916.964
222813901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار921.564
222823901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار921.564
2228339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار890.00478
2228439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار978.55892
2228539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار927.544
2228639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار927.544
2228739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار927.544
2228839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار927.544
2228939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار978.55892
2229039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار927.544
2229139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار978.55892
2229239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار927.544
2229339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار927.544
2229439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01هرتن دلار927.544
2229539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار927.544
2229639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار927.544
2229739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار978.55892
2229839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار927.544
2229939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار927.544
2230039011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار945.944
2230139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1083.116
2230239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1045.212
2230339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1109.9179
2230439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1165.456
2230539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار952.476
2230639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار952.476
2230739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار952.476
2230839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار952.476
2230939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار876.852
2231039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار894.23356
2231139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار894.38904
2231239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار876.852
2231339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار876.852
2231439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار876.852
2231539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار895.252
2231639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار876.852
2231739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار911.92608
2231839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار876.852
2231939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار876.852
2232039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار876.852
2232139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار895.252
2232239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار895.252
2232339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار876.852
2232439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار876.852
2232539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار895.252
2232639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار895.252
2232739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار895.252
2232839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار895.252
2232939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار876.852
2233039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار895.252
2233139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار876.852
2233239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار895.252
2233339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار876.852
2233439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار895.252
2233539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار876.852
2233639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار895.252
2233739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار898.7733
2233839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار898.7733
2233939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار898.7733
2234039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار995.716
2234139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار958.916
2234239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار958.916
2234339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار976.53768
2234439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار976.53768
22345390311پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1133.624
22346390311پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1081.552
2234739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1066.9999
2234839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1148.6407
2234939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1148.6407
2235039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1124.8288
2235139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1148.6407
2235239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1148.6407
223533903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1167.296
223543903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1167.296
223553903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1167.296
223563903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1133.624
223573903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1133.624
223583903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1081.552
223593903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1081.552
223603903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1081.552
223613903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1017.5752
223623903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1017.5752
223633903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1017.5752
223643903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1211.272
223653903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1211.272
223663903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1211.272
223673903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1188.824
223683903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1136.752
223693903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.296
223703903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.296
223713903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.296
223723903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1133.624
2237339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1167.296
2237439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1167.296
2237539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1167.296
2237639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1133.624
223773903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1122.4
223783903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1122.4
223793903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1122.4
223803903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1076.4
223813903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1062.6
223823903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1062.6
223833903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.6
223843903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1016.6
2238539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2238639031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1194.088056
223873902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1221.13808
223883902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1221.13808
223893902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1221.13808
223903902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1221.13808
223913902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1221.13808
223923902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1248.73808
223933902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1280.93808
223943902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1122.69808
223953902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1099.69808
223963902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1090.49808
223973902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1221.13808
223983902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1221.13808
223993902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1221.13808
224003902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1245.05808
224013902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1090.49808
224023902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1221.13808
224033902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1090.49808
224043902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1090.49808
224053902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1090.49808
224063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1221.13808
224073902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1221.13808
224083902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1278.17808
224093902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1090.49808
224103902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1150.29808
224113902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1221.13808
2241239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1136.06016
2241339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1145.26016
2241439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1136.06016
2241539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1145.26016
2241639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1090.49808
2241739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1122.69808
2241839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1090.49808
2241939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1090.49808
2242039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1090.49808
2242139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1090.49808
2242239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1090.49808
2242339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1090.49808
2242439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1090.49808
2242539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1173.29808
2242639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1168.69808
2242739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1090.49808
2242839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1090.49808
2242939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1090.49808
2243039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1090.49808
2243139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1090.49808
2243239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1090.49808
2243339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1090.49808
2243439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1090.49808
2243539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1090.49808
2243639021030پلی پروپیلن نساجی RG1104Kهرتن دلار1099.69808
2243739021030پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهرتن دلار1221.13808
2243839021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1090.49808
2243939021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1090.49808
2244039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1090.49808
2244139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1090.49808
2244239021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1090.49808
2244339021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1090.49808
2244439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1090.49808
2244539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1090.49808
2244639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1090.49808
2244739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1777.44
2244839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1221.13808
2244939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1245.05808
224503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1221.13808
224513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1221.13808
224523902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1278.17808
2245339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2245439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2245539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1777.44
2245639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2245739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
2245839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1777.44
224593904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار748.006
224603904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار748.006
224613904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار748.006
224623904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار770.224
224633904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار725.788
224643904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار725.788
224653904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار725.788
224663904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار785.036
224673904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار725.788
224683904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار725.788
224693904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار725.788
22470خامه قنادی 55 درصد گیاهی هرکیلوگرمدلار0.65
22471پنیر خامه ای لیوانی 100 گرمی هرکیلوگرمدلار1.6
22472پنیر پروسس لیوانی 200 گرمی هرکیلوگرمدلار1.9
22473پنیر لاکتیکی لیوانی 300 گرمی هرکیلوگرمدلار2
22474ماست میوه ای هرکیلوگرمدلار0.6
22475شیر استریل پرچرب یک لیتری هرلیتردلار0.45
22476کشکهرکیلوگرمدلار1.35
22477خامه صبحانه ساده پاستوریزه در بسته بندی لیوانی 30درصد چربی گیاهی هرکیلوگرمدلار0.95
22478ماست کم چرب 1/5 درصد چربی در بسته بندی لیوانی هرکیلوگرمدلار0.45
22479خامه قنادی 55 درصد حیوانی هرکیلوگرمدلار2.15
22480دسر در لیوان 90 گرمی هرکیلوگرمدلار1.3
22481پنیر طبیعی هرکیلوگرمدلار1.9
22482ماست طعم دار هرکیلوگرمدلار0.5
22483شیر استریل کم چرب طعم دار یک لیتریهرعدددلار0.45
22484شیر استریل کم چرب یک لیتریهرعدددلار0.4
22485دوغ یک لیتریهرعدددلار0.35
22486خامه صبحانه طعم دار پاستوریزه در بسته بندی لیوانی 30درصد چربی گیاهی هرکیلوگرمدلار0.95
22487ماست پرچرب 3درصد چربی در بسته بندی لیوانی هرکیلوگرمدلار0.45
22488کنسرو آبگوشت 500گرمی کامچین هرعدددلار1.1
22489کنسرو آش رشته 500 گرمی کامچین هرعدددلار0.9
22490کنسرو آش شله قلمکار 500گرمی کامچین هرعدددلار0.9
22491کنسرو حلیم 500گرمی کامچینهرعدددلار0.9
22492کنسرو خوراک سوسیس بندری 500گرمی کامچینهرعدددلار1.4
22493کنسرو خورشت فسنجان با مرغ 500گرمی کامچین هرعدددلار2.7
22494کنسرو خورشت قرمه سبزی 500گرمی کامچینهرعدددلار2.3
22495کنسرو خورشت قیمه سیب زمینی 500گرمی کامچینهرعدددلار2.3
22496کنسرو دلمه برگ مو 500گرمی کامچینهرعدددلار1.4
22497کنسرو سبزی قرمه سرخ شده 500گرمی کامچینهرعدددلار1.1
22498کنسرو کشک و بادمجان 500گرمی کامچینهرعدددلار1.1
22499کنسرو کوفته تبریزی 480گرمی کامچینهرعدددلار1.4
22500سبزی قرمه سرخ شده 400گرمی کامچینهرعدددلار1.1
22501کرفس سرخ شده وکیوم 400گرمی کامچینهرعدددلار1.1
22502سبزی کوکو وکیوم 400گرمی کامچینهرعدددلار1.1
22503خورشت قرمه سبزی 300گرمی کامچینهرعدددلار1.9
22504خورشت قیمه زمینی 300گرمی کامچینهرعدددلار1.9
22505انواع بستنی بر پایه شیر هرکیلوگرمدلار1.9
22506انواع بستنی بر پایه آب هرکیلوگرمدلار1
22507دستمال مرطوبهرکیلوگرمدلار3.47
22508مخزن زباله در حجم های مختلف هرکیلوگرمدلار1.1
22509کیسه فریزر هرکیلوگرمدلار1.6
22510کیسه زباله هرکیلوگرمدلار1.4
22511پلاستیک رول از پلی اتیلن (فیلم نایلون) هرکیلوگرمدلار1.4
22512پاکت پلاستیکی هرکیلوگرمدلار1.4
22513اتصالات آب پلی پروپیلن هرکیلوگرمدلار1.7
22514دوده صنعتی هرتن دلار900
22515انواع کابل مسی هرکیلوگرمدلار4
22516انواع کابل آلومینیومی هرکیلوگرمدلار2
22517فیلم ورق پی وی سی با احتساب 45% کربنات کلسیم و 35% پی وی سی هرتن دلار650
22518گوگرد گرانول (F.O.B بندر عسلویه) هرتن دلار88
22519گوگرد گرانول (F.O.B بندر عسلویه) هرتن دلار91
22520دوغ در بطری 250 سی سی هر عدددلار0.10
22521دوغ در بطری 1500 سی سی هر عدددلار0.5
2252227111190C3+هرتن دلار359.3888
2252329024100ارتوزایلنهرتن دلار825.7
2252429025000استایرن منومرهرتن دلار932.19
2252529152100اسید استیکهرتن دلار312.018
2252629173600اسید ترفتالیکهرتن دلار765.8632
2252728142000آمونیاک (مایع)هرتن دلار118.45
2252831021000اوره گرانولههرتن دلار197.064
2252931021000اوره پریلهرتن دلار204.2078
2253029022000بنزنهرتن دلار594.069392
2253127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار347.15694
2253229024300پارازایلینهرتن دلار780.4084
2253329221500تری اتانول آمینهرتن دلار1085.6
2253431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار333.5
2253529336100کریستال ملامینهرتن دلار937.94
2253629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1803.384
2253729051100متانولهرتن دلار209.76
2253829221110منو اتانول آمینهرتن دلار1039.6
2253929221220دی اتانول آمینهرتن دلار993.6
2254029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار443.9
2254129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار418.6
2254229051610دی اتیل هگزانولهرتن دلار975.246
2254328151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار147.2
2254429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار825.7
2254529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار400.5657
225463102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار146.74
2254739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1312.84
225483907اپوکسی رزین جامد E11هرتن دلار2235.6552
225493907اپوکسی رزین جامد E10هرتن دلار2235.6552
225503907اپوکسی رزین جامد E1X75هرتن دلار1891.77208
225513208اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهرتن دلار1891.77208
2255239073090اپوکسی رزین مایع E6هرتن دلار2235.6552
2255339073090اپوکسی رزین مایع - E06 SPLهرتن دلار2304.43164
2255439073090اپوکسی رزین مایع E4هرتن دلار2235.6552
2255539073090اپوکسی رزین مایع E5هرتن دلار2235.6552
225563907اپوکسی رزین مایع E6EXCLهرتن دلار2387.49936
225573907PET N آمورف هرتن دلار958.192512
225583907PET S آمورف هرتن دلار967.164352
225593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1231.833632
225603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1250.674496
225613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1235.422368
225623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1254.263232
225633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1239.908288
225643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1258.749152
225653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1254.263232
225663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1282.075936
225673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1275.795648
225683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1304.505536
225693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1283.870304
225703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1312.580192
225713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1217.942736
225723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار1208.729856
2257339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1234.52592
2257439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1264.007136
2257539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار1205.965992
2257639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1226.234328
225773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار1204.123416
225783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1223.470464
225793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1239.13236
225803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1269.534864
225813907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار1204.123416
225823907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار1213.336296
225833907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1231.762056
225843907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1261.243272
225853901پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار921.02304
225863901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار910.064
225873901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار914.664
225883901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار910.064
225893901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار928.464
225903901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار910.064
225913901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار910.064
225923901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار914.664
225933901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار910.064
225943901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار910.064
225953901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار910.064
225963901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار914.664
225973901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار914.664
2259839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار883.00128
2259939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار962.05872
2260039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار911.904
2260139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار911.904
2260239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار911.904
2260339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار911.904
2260439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار962.05872
2260539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار911.904
2260639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار962.05872
2260739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار911.904
2260839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار911.904
2260939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار911.904
2261039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار911.904
2261139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار962.05872
2261239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار911.904
2261339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار911.904
2261439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار911.904
2261539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار921.02304
2261639011030پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهرتن دلار930.304
2261739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1083.116
2261839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1045.212
2261939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1109.9179
2262039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1165.456
2262139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار949.946
2262239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار949.946
2262339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار949.946
2262439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار949.946
2262539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار949.946
2262639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار869.952
2262739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار887.05756
2262839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار887.35104
2262939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار904.79056
2263039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار904.75008
2263139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار869.952
2263239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار888.352
2263339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار913.4496
2263439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار931.8496
2263539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار869.952
2263639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار888.352
2263739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار869.952
2263839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار869.952
2263939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار888.352
2264039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار869.952
2264139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار869.952
2264239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار904.75008
2264339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار869.952
2264439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار888.352
2264539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار869.952
2264639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار869.952
2264739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار888.352
2264839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار888.352
2264939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار869.952
2265039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار888.352
2265139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار869.952
2265239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار888.352
2265339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار888.352
2265439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار869.952
2265539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار888.352
2265639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار888.352
2265739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار888.352
2265839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار888.352
2265939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار869.952
2266039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار888.352
2266139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار869.952
2266239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار888.352
2266339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار869.952
2266439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار888.352
2266539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار869.952
2266639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار888.352
2266739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار891.7008
2266839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار891.7008
2266939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار891.7008
2267039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار956.156
2267139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار992.956
2267239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار956.156
2267339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هرتن دلار956.156
2267439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MCH 3713هرتن دلار956.156
2267539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار973.83288
2267639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار973.83288
2267734049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار463.73566
2267839012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار617.4649
2267939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1043.1926
2268039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1099.7312
2268139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1123.0118
2268239031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1123.0118
2268339031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1099.7312
2268439031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1123.0118
2268539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1123.0118
226863903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1174.472
226873903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1174.472
226883903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1174.472
226893903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1140.593
226903903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1140.593
226913903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1088.314
226923903پلی استایرن انبساطی W500هرتن