بخش سوم : ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹

بخش سوم : فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹ را جستجو نمایید.

در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

 توجه : بارگزاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …
ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
293953901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار807.254
293963901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار802.654
293973901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار802.654
293983901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار802.654
293993901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار807.254
294003901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار807.254
2940139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار767.67698
2940239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار850.264
2940339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار850.264
2940439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار850.264
2940539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار897.02852
2940639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار850.264
2940739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار897.02852
2940839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار850.264
2940939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار850.264
2941039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار850.264
2941139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار850.264
2941239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار897.02852
2941339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار850.264
2941439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار850.264
2941539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار850.264
2941639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار858.76664
2941739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار868.664
2941839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار870.366
2941939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار834.302
2942039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار891.84915
2942139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار937.526
2942239012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار802.976
2942339012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار802.976
2942439012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار802.976
2942539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار802.976
2942639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار802.976
2942739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار774.732
2942839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار756.332
2942939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار768.89276
2943039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار771.45864
2943139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار784.35336
2943239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار786.58528
2943339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار756.332
2943439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار774.732
2943539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار794.1486
2943639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار812.5486
2943739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار756.332
2943839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار774.732
2943939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار756.332
2944039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار756.332
2944139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار774.732
2944239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار756.332
2944339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار756.332
2944439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار786.58528
2944539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار756.332
2944639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار774.732
2944739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار756.332
2944839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار756.332
2944939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار774.732
2945039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار774.732
2945139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار756.332
2945239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار774.732
2945339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار756.332
2945439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار774.732
2945539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار774.732
2945639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار756.332
2945739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار774.732
2945839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار774.732
2945939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار774.732
2946039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار774.732
2946139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار756.332
2946239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار774.732
2946339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار756.332
2946439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار774.732
2946539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار756.332
2946639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار774.732
2946739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار756.332
2946839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار774.732
2946939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار775.2403
2947039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار775.2403
2947139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار775.2403
2947239012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار815.626
2947339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار852.426
2947439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار815.626
2947539012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار815.626
2947639012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار834.026
2947739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار836.11348
2947839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار836.11348
2947934049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار395.57861
2948039012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار521.9344
2948139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار947.761
2948239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار999.9595
2948339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1021.453
2948439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1021.453
2948539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار999.9595
2948639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1021.453
2948739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1021.453
294883903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1130.42125
294893903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1130.42125
294903903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1130.42125
294913903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1097.33575
294923903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1097.33575
294933903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1045.85025
294943903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1045.85025
294953903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1045.85025
294963903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار627.51015
294973903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار522.925125
294983903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار627.51015
294993903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1174.59275
295003903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1174.59275
295013903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1174.59275
295023903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1152.53575
295033903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1101.05025
295043903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.42125
295053903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.42125
295063903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.42125
295073903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1097.33575
2950839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1165.39275
2950939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1165.39275
2951039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1165.39275
2951139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1097.33575
295123903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1086.30725
295133903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1086.30725
295143903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1086.30725
295153903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.30725
295163903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1026.50725
295173903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1026.50725
295183903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار980.50725
295193903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار980.50725
2952039152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2952139031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1112.229216
295223902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1052.7054
295233902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
295243902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
295253902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
295263902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
295273902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1080.3054
295283902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1112.5054
295293902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1080.3054
295303902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1112.5054
295313902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار954.2654
295323902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار931.2654
295333902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار922.0654
295343902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1052.7054
295353902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1052.7054
295363902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1052.7054
295373902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1052.7054
295383902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1080.3054
295393902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1133.6654
295403902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.6254
295413902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار922.0654
295423902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1052.7054
295433902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار922.0654
295443902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار922.0654
295453902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار922.0654
295463902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1052.7054
295473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1052.7054
295483902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1109.7454
295493902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار922.0654
295503902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار981.8654
295513902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1052.7054
2955239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار962.85268
2955339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار972.05268
2955439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار962.85268
2955539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار972.05268
29556390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار972.05268
2955739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار922.0654
2955839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار954.2654
2955939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار922.0654
2956039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار922.0654
2956139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار922.0654
2956239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار922.0654
2956339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار922.0654
2956439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار922.0654
2956539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار922.0654
2956639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1015.4454
2956739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1015.4454
2956839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار922.0654
2956939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار922.0654
2957039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار922.0654
2957139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار922.0654
2957239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار922.0654
2957339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار922.0654
2957439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار922.0654
2957539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار922.0654
2957639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار922.0654
2957739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار922.0654
2957839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار972.05268
2957939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1052.7054
2958039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار922.0654
2958139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار922.0654
2958239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار922.0654
2958339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار922.0654
2958439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار922.0654
2958539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار922.0654
2958639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار922.0654
2958739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار922.0654
2958839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار922.0654
2958939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار922.0654
2959039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار922.0654
2959139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار922.0654
2959239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1625.64
2959339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1052.7054
2959439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1076.6254
295953902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1052.7054
295963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1052.7054
295973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1109.7454
2959839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2959939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2960039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1625.64
2960139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2960239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2960339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
296043904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار763.1055
296053904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار763.1055
296063904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار763.1055
296073904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار800.883
296083904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار763.1055
296093904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار785.772
296103904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار740.439
296113904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار800.883
296123904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار740.439
296133904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار740.439
296143904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار800.883
296153904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار740.439
296163904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار740.439
296173904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار740.439
2961815526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار68
2961915526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار70.3
2962015526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار71.6
2962115526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار78
2962215526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار80.3
2962315526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار81.6
29624155260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار50.70
29625155260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار52.20
29626155260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29)هرتن دلار53.04
2962715526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار25.58
2962815526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار27.38
2962915526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار29.78
2963015526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار31.48
2963115526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار40.9
2963215526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار42.4
2963315526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار45.1
2963415526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار25.28
2963515526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار26.28
2963615526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار27.68
2963715526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار29.38
2963815526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار31.38
2963915526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار34.78
2964015526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار44.55
2964115526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار46.05
2964215526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/06/25 الی 98/06/29) هرتن دلار47
296437206شمش آهن 2019/08/28هرتن دلار380
29644شمش روی 2019/09/02هرتن دلار2440
29645شمش مس 2019/09/02هرتن دلار5939
29646شمش آلومینیوم 2019/09/02هرتن دلار1792
29647شمش نیکل 2019/09/02هرتن دلار13458
29648شمش قلع 2019/09/02هرتن دلار17981
29649شمش سرب 2019/09/02هرتن دلار1973
29650ورق گالوانیزه 2019/09/02هرتن دلار640
29651ورق کارتن و جعبه کارتن (بازیافتی آخال) هرتن دلار630
2965238140000تینر کوره ای هرتن دلار320
29653سوله ساختمانی فولادی (صنعتی) منفصله (با توجه به قیمت شمش فولاد هر تن 390 دلار) هرتن دلار600
29654اسلک وکس به صورت فله هرتن دلار510
29655اسلک وکس به صورت بشکه ای هرتن دلار620
29656فرفورال اکستراکت به صورت فله ای هرتن دلار250
29657مصنوعات پلاستیکی هرکیلوگرمدلار1.1
29658سیب زمینی هرکیلوگرمدلار0.17
29659پیاز هرکیلوگرمدلار0.12
29660گوجه فرنگی هرکیلوگرمدلار0.1
29661خیار هرکیلوگرمدلار0.35
29662هندوانه هرتن دلار35
29663خربزه هرکیلوگرمدلار0.1
29664عسل بدون موم (فله درجه 1) هرکیلوگرمدلار6.6
29665عسل بدون موم (فله درجه 2) هرکیلوگرمدلار3.8
29666عسل بدون موم (بسته بندی درجه 1) هرکیلوگرمدلار7.8
29667عسل بدون موم (بسته بندی درجه 2) هرکیلوگرمدلار4.9
29668عسل با موم (فله درجه 1) هرکیلوگرمدلار7.9
29669عسل با موم (فله درجه 2) هرکیلوگرمدلار5.4
29670عسل با موم (بسته بندی درجه 1) هرکیلوگرمدلار7
29671عسل با موم (بسته بندی درجه 2) هرکیلوگرمدلار6
29672موم آجدار هرکیلوگرمدلار7.5
29673موم کلوخه هرکیلوگرمدلار6.8
2967427111190C3+هرتن دلار239.8256
2967529024100ارتوزایلنهرتن دلار726.8
2967629025000استایرن منومرهرتن دلار874.92
2967729173600اسید ترفتالیکهرتن دلار623.1528
2967828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.3
2967931021000اوره گرانولههرتن دلار184.184
2968031021000اوره پریلهرتن دلار179.607
2968129051490ایزوبوتانولهرتن دلار579.6
29682آروماتیک سنگینهرتن دلار569.1488
29683برش سنگینهرتن دلار344.4848
29684آنیلینهرتن دلار868
2968527101210بنزین پیرولیزهرتن دلار323.42232
2968629024300پارازایلینهرتن دلار723.5524
2968729221500تری اتانول آمینهرتن دلار804.816
2968831053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار283.82
29689زایلین مخلوطهرتن دلار625.207528
2969029336100کریستال ملامینهرتن دلار909.8018
2969129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1462.8
2969229051100متانولهرتن دلار175.904
2969329221110منو اتانول آمینهرتن دلار892.4
2969429221220دی اتانول آمینهرتن دلار864.8
2969529053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار511.52
2969629094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار556.6
2969728151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار99.9925
2969829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار763.6
2969929011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار373.1796
297003102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
2970139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1280.64
297023907PET N آمورف هرتن دلار857.2836
297033907PET S آمورف هرتن دلار865.3106
297043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار925.5131
297053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار942.3698
297063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار928.7239
297073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار945.5806
297083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار932.7374
297093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار949.5941
297103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار945.5806
297113907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار970.4643
297123907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار964.8454
297133907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار990.5318
297143907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار972.0697
297153907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار997.7561
297163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار861.865384
297173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار854.044464
2971839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار875.94304
2971939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار900.969984
2972039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار851.698188
2972139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار868.904212
297223907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار850.134004
297233907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار866.557936
297243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار879.8535
297253907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار905.662536
297263907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار850.134004
297273907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار857.954924
297283907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار873.596764
297293907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار898.623708
29730390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار862.48344
297313901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار807.024
297323901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار811.624
29733390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار807.024
297343901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار825.424
297353901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار807.024
297363901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار807.024
297373901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار811.624
297383901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار807.024
297393901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار807.024
297403901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار807.024
297413901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار811.624
297423901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار811.624
2974339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار766.04283
2974439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0030هرتن دلار#N/A
2974539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار853.944
2974639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0190هرتن دلار#N/A
2974739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار853.944
2974839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار853.944
2974939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار900.91092
2975039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار853.944
2975139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار900.91092
2975239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار853.944
2975339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار853.944
2975439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار853.944
2975539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار853.944
2975639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار900.91092
2975739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار853.944
2975839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار853.944
2975939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار853.944
2976039011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار862.48344
2976139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار872.344
2976239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار880.026
2976339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار866.962
2976439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار901.75065
2976539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار953.396
2976639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار805.506
2976739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار805.506
2976839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار805.506
2976939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار805.506
2977039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار805.506
2977139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار773.122
2977239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار754.722
2977339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار767.21836
2977439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار769.81644
2977539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار782.64676
2977639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار784.91088
2977739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار754.722
2977839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار773.122
2977939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار792.4581
2978039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار810.8581
2978139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار754.722
2978239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار773.122
2978339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار754.722
2978439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار754.722
2978539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار773.122
2978639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار754.722
2978739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار754.722
2978839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار784.91088
2978939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار754.722
2979039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار773.122
2979139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار754.722
2979239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار754.722
2979339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار773.122
2979439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار773.122
2979539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار754.722
2979639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار773.122
2979739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار754.722
2979839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار773.122
2979939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار773.122
2980039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار754.722
2980139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار773.122
2980239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار773.122
2980339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار773.122
2980439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار773.122
2980539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار754.722
2980639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار773.122
2980739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار754.722
2980839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار773.122
2980939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار754.722
2981039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار773.122
2981139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار754.722
2981239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار773.122
2981339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار773.59005
2981439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار773.59005
2981539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار773.59005
2981639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار815.166
2981739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار851.966
2981839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار815.166
2981939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار815.166
2982039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار851.966
2982139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار835.66268
2982239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار835.66268
2982334049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار395.35551
2982439012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار523.5789
2982539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار960.5398
2982639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1013.4421
2982739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1035.2254
2982839031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1035.2254
2982939031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1013.4421
2983039031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1035.2254
2983139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1035.2254
298323903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1106.84625
298333903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1106.84625
298343903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1106.84625
298353903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1074.45075
298363903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1074.45075
298373903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1023.65525
298383903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1023.65525
298393903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1023.65525
298403903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار614.19315
298413903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار511.827625
298423903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار614.19315
298433903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1151.24775
298443903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1151.24775
298453903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1151.24775
298463903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1129.65075
298473903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1078.85525
298483903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.84625
298493903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.84625
298503903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.84625
298513903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1074.45075
2985239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1151.24775
2985339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1151.24775
2985439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1151.24775
2985539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1074.45075
298563903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1063.65225
298573903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1063.65225
298583903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1063.65225
298593903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1017.65225
298603903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1003.85225
298613903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1003.85225
298623903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار957.85225
298633903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار957.85225
2986439152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
2986539031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1115.894496
298663902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1052.7054
298673902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
298683902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
298693902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
298703902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.7054
298713902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1080.3054
298723902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1112.5054
298733902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1080.3054
298743902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1112.5054
298753902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار954.2654
298763902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار931.2654
298773902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار922.0654
298783902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1052.7054
298793902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1052.7054
298803902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1052.7054
298813902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1052.7054
298823902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1080.3054
298833902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1133.6654
298843902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.6254
298853902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار922.0654
298863902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1052.7054
298873902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار922.0654
298883902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار922.0654
298893902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار922.0654
298903902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1052.7054
298913902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1052.7054
298923902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1109.7454
298933902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار922.0654
298943902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار981.8654
298953902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1052.7054
2989639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار962.85268
2989739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار972.05268
2989839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار962.85268
2989939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار972.05268
29900390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار972.05268
2990139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار922.0654
2990239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار954.2654
2990339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار922.0654
2990439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار922.0654
2990539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار922.0654
2990639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار922.0654
2990739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار922.0654
2990839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار922.0654
2990939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار922.0654
2991039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1015.4454
2991139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1015.4454
2991239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار922.0654
2991339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار922.0654
2991439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار922.0654
2991539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار922.0654
2991639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار922.0654
2991739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار922.0654
2991839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار922.0654
2991939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار922.0654
2992039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار922.0654
2992139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار922.0654
2992239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار972.05268
2992339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1052.7054
2992439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار922.0654
2992539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار922.0654
2992639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار922.0654
2992739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار922.0654
2992839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار922.0654
2992939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار922.0654
2993039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار922.0654
2993139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار922.0654
2993239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار922.0654
2993339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار922.0654
2993439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار922.0654
2993539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار922.0654
2993639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1625.64
2993739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1052.7054
2993839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1076.6254
299393902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1052.7054
299403902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1052.7054
299413902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1109.7454
2994239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2994339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2994439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1625.64
2994539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2994639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
2994739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
299483904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار756.1365
299493904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار756.1365
299503904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار756.1365
299513904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار793.569
299523904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار756.1365
299533904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار778.596
299543904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار733.677
299553904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار793.569
299563904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار733.677
299573904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار733.677
299583904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار793.569
299593904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار733.677
299603904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار733.677
299613904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار733.677
2996215626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار65.02
2996315626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار67.32
2996415626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار68.62
2996515626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار75.02
2996615626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار77.32
2996715626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار78.62
29968156260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار48.76
29969156260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار50.26
29970156260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05)هرتن دلار51.10
2997115626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار22.42
2997215626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار24.22
2997315626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار25.12
2997415626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار28.32
2997515626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار37.92
2997615626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار39.42
2997715626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار41.92
2997815626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار22.12
2997915626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار23.12
2998015626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار24.52
2998115626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار26.22
2998215626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار28.22
2998315626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار31.62
2998415626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار41.02
2998515626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار42.52
2998615626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/01 الی 98/07/05) هرتن دلار44.02
2998727111190C3+هرتن دلار288.42
2998829024100ارتوزایلنهرتن دلار726.8
2998929025000استایرن منومرهرتن دلار865.536
2999029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار623.1528
2999128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.3
2999231021000اوره گرانولههرتن دلار184.184
2999331021000اوره پریلهرتن دلار179.607
2999429051490ایزوبوتانولهرتن دلار579.6
29995استایرن بوتادین رابر تیره 1712هرتن دلار1201.4464
29996پلی بوتادین رابرهرتن دلار1287.54
29997برش سنگینهرتن دلار277.4076
29998آنیلینهرتن دلار800
29999دوده صنعتیهرتن دلار870
3000027101210بنزین پیرولیزهرتن دلار311.352288
3000129024300پارازایلینهرتن دلار711.6384
3000229221500تری اتانول آمینهرتن دلار804.816
3000331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار283.82
30004زایلین مخلوطهرتن دلار612.983488
3000529336100کریستال ملامینهرتن دلار844.146
3000629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1462.8
3000729051100متانولهرتن دلار176.916
3000829221110منو اتانول آمینهرتن دلار890.1
3000929221220دی اتانول آمینهرتن دلار851
3001029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار511.52
3001129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار556.6
3001228151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.1551
3001329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار759
3001429011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار359.25264
300153102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
3001639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1280.64
300173907PET N آمورف هرتن دلار847.94928
300183907PET S آمورف هرتن دلار855.88888
300193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار907.49628
300203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار924.16944
300213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار910.67212
300223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار927.34528
300233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار914.64192
300243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار931.31508
300253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار927.34528
300263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار951.95804
300273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار946.40032
300283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار971.80704
300293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار953.54596
300303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار978.95268
300313907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار854.044464
300323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار846.223544
3003339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار868.12212
3003439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار893.149064
3003539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار843.877268
3003639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار861.083292
300373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار842.313084
300383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار858.737016
300393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار872.03258
300403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار897.841616
300413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار842.313084
300423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار850.134004
300433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار865.775844
300443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار890.802788
30045390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار863.41264
300463901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار799.664
300473901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار804.264
300483901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار799.664
300493901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار818.064
300503901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار799.664
300513901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار799.664
300523901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار804.264
300533901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار799.664
300543901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار799.664
300553901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار799.664
300563901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار804.264
300573901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار804.264
3005839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار765.59364
3005939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار901.88152
3006039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار854.864
3006139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار854.864
3006239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار854.864
3006339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار854.864
3006439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار901.88152
3006539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار854.864
3006639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار901.88152
3006739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار854.864
3006839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار854.864
3006939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار854.864
3007039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار854.864
3007139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار901.88152
3007239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار854.864
3007339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار854.864
3007439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار854.864
3007539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار863.41264
3007639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار873.264
3007739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار886.466
3007839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار866.962
3007939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار908.35165
3008039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار967.886
3008139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار801.366
3008239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار801.366
3008339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار801.366
3008439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار801.366
3008539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار801.366
3008639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار768.982
3008739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار750.582
3008839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار762.91276
3008939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار765.59364
3009039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار778.25836
3009139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار780.60528
3009239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار750.582
3009339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار768.982
3009439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار788.1111
3009539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار806.5111
3009639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار750.582
3009739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار768.982
3009839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار750.582
3009939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار750.582
3010039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار768.982
3010139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار750.582
3010239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار750.582
3010339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار780.60528
3010439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار750.582
3010539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار768.982
3010639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار750.582
3010739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار750.582
3010839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار768.982
3010939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار768.982
3011039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار750.582
3011139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار768.982
3011239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار750.582
3011339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار768.982
3011439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار768.982
3011539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار750.582
3011639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار768.982
3011739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار768.982
3011839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار768.982
3011939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار768.982
3012039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار750.582
3012139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار768.982
3012239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار750.582
3012339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار768.982
3012439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار750.582
3012539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار768.982
3012639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار750.582
3012739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار768.982
3012839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار776.85237
3012939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار776.85237
3013039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار776.85237
3013139012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار817.926
3013239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار854.726
3013339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار817.926
3013439012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار817.926
3013539012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار867.606
3013639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار838.36748
3013739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار838.36748
3013834049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار396.69411
3013939012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار520.8879
3014039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار952.0206
3014139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1004.4537
3014239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1026.0438
3014339031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1026.0438
3014439031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار1004.4537
3014539031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1026.0438
3014639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1026.0438
301473903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1083.27125
301483903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1083.27125
301493903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1083.27125
301503903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1051.56575
301513903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1051.56575
301523903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1001.46025
301533903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1001.46025
301543903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1001.46025
301553903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
301563903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار500.730125
301573903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
301583903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
301593903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
301603903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
301613903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.76575
301623903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.66025
301633903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
301643903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
301653903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
301663903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1051.56575
3016739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3016839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3016939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1127.90275
3017039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1051.56575
301713903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
301723903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
301733903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
301743903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار994.99725
301753903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
301763903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
301773903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
301783903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
3017939152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3018039031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1121.496376
301813902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1062.1354
301823902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1062.1354
301833902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1062.1354
301843902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1062.1354
301853902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1062.1354
301863902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.7354
301873902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1121.9354
301883902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.7354
301893902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1121.9354
301903902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار963.6954
301913902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار940.6954
301923902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار931.4954
301933902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1062.1354
301943902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1062.1354
301953902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1062.1354
301963902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1062.1354
301973902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1089.7354
301983902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1143.0954
301993902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1086.0554
302003902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار931.4954
302013902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1062.1354
302023902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار931.4954
302033902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار931.4954
302043902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار931.4954
302053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1062.1354
302063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1062.1354
302073902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1119.1754
302083902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار931.4954
302093902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار991.2954
302103902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1062.1354
3021139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار972.55868
3021239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار981.75868
3021339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار972.55868
3021439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار981.75868
30215390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار981.75868
3021639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار931.4954
3021739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار963.6954
3021839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار931.4954
3021939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار931.4954
3022039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار931.4954
3022139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار931.4954
3022239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار931.4954
3022339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار931.4954
3022439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار931.4954
3022539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1024.8754
3022639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1024.8754
3022739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار931.4954
3022839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار931.4954
3022939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار931.4954
3023039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار931.4954
3023139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار931.4954
3023239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار931.4954
3023339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار931.4954
3023439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار931.4954
3023539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار931.4954
3023639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار931.4954
3023739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار981.75868
3023839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1062.1354
3023939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار931.4954
3024039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار931.4954
3024139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار931.4954
3024239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار931.4954
3024339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار931.4954
3024439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار931.4954
3024539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار931.4954
3024639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار931.4954
3024739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار931.4954
3024839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار931.4954
3024939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار931.4954
3025039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار931.4954
3025139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1625.64
3025239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1062.1354
3025339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1086.0554
302543902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1062.1354
302553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1062.1354
302563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1119.1754
3025739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3025839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3025939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1625.64
3026039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3026139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3026239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
302633904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار751.4905
302643904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار751.4905
302653904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار751.4905
302663904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار788.693
302673904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار751.4905
302683904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار773.812
302693904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار729.169
302703904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار788.693
302713904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار729.169
302723904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار729.169
302733904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار788.693
302743904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار729.169
302753904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار729.169
302763904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار729.169
3027715726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار65.2
3027815726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار67.5
3027915726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار68.8
3028015726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار75.2
3028115726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار77.5
3028215726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار78.8
30283157260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار48.88
30284157260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار50.38
30285157260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19)هرتن دلار51.22
3028615726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار24.2
3028715726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار25.5
3028815726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار26.4
3028915726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار29.6
3029015726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار38.1
3029115726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار39.6
3029215726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار42.1
3029315726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار23.4
3029415726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار24.4
3029515726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار25.8
3029615726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار27.5
3029715726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار29.5
3029815726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار32.9
3029915726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار41.2
3030015726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار42.7
3030115726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/15 الی 98/07/19) هرتن دلار44.2
3030227111190C3+هرتن دلار288.42
3030329024100ارتوزایلنهرتن دلار713
3030429025000استایرن منومرهرتن دلار831.2752
3030529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار621.2024
3030628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.3
3030731021000اوره گرانولههرتن دلار184.184
3030831021000اوره پریلهرتن دلار179.607
3030929051490ایزوبوتانولهرتن دلار579.6
30310آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1118.168
30311پلی بوتادین رابرهرتن دلار1222.634
30312برش سنگینهرتن دلار235.3452
30313آنیلینهرتن دلار800
30314دوده صنعتیهرتن دلار870
30315C7-C9هرتن دلار535
3031627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار323.537136
3031729024300پارازایلینهرتن دلار725.4476
3031829221500تری اتانول آمینهرتن دلار801.09
3031931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار283.82
30320زایلین مخلوطهرتن دلار615.75048
3032129336100کریستال ملامینهرتن دلار844.146
3032229291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1462.8
3032329051100متانولهرتن دلار175.536
3032429221110منو اتانول آمینهرتن دلار887.8
3032529221220دی اتانول آمینهرتن دلار841.8
3032629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار494.96
3032729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار547.4
3032828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3032929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار759
3033029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار373.31208
303313102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
3033239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
303333907PET N آمورف هرتن دلار837.14112
303343907PET S آمورف هرتن دلار844.97952
303353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار888.09072
303363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار904.55136
303373907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار891.22608
303383907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار907.68672
303393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار895.14528
303403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار911.60592
303413907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار907.68672
303423907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار931.98576
303433907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار926.49888
303443907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار951.58176
303453907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار933.55344
303463907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار958.63632
303473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار841.246344
303483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار833.471424
3034939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار855.2412
3035039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار880.120944
3035139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار831.138948
3035239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار848.243772
303533907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار829.583964
303543907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار845.911296
303553907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار859.12866
303563907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار884.785896
303573907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار829.583964
303583907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار837.358884
303593907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار852.908724
303603907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار877.788468
30361390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار855.04984
303623901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار796.904
303633901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار801.504
30364390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار796.904
303653901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار815.304
303663901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار796.904
303673901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار796.904
303683901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار801.504
303693901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار796.904
303703901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار796.904
303713901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار796.904
303723901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار801.504
303733901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار801.504
3037439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار774.86448
3037539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار893.14612
3037639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار846.584
3037739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار846.584
3037839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار846.584
3037939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار846.584
3038039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار893.14612
3038139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار846.584
3038239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار893.14612
3038339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار846.584
3038439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار846.584
3038539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار846.584
3038639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار846.584
3038739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار893.14612
3038839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار846.584
3038939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار846.584
3039039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار846.584
3039139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار855.04984
3039239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار864.984
3039339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار911.306
3039439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار891.802
3039539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار933.81265
3039639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار991.346
3039739012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار795.846
3039839012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار795.846
3039939012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار795.846
3040039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار795.846
3040139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار795.846
3040239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار763.462
3040339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار745.062
3040439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار757.17196
3040539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار759.96324
3040639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار772.40716
3040739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار774.86448
3040839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار745.062
3040939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار763.462
3041039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار782.3151
3041139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار800.7151
3041239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار745.062
3041339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار763.462
3041439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار745.062
3041539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار745.062
3041639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار763.462
3041739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار745.062
3041839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار745.062
3041939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار774.86448
3042039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار745.062
3042139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار763.462
3042239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار745.062
3042339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار745.062
3042439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار763.462
3042539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار763.462
3042639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار745.062
3042739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار763.462
3042839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار745.062
3042939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار763.462
3043039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار763.462
3043139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار745.062
3043239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار763.462
3043339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار763.462
3043439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار763.462
3043539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار763.462
3043639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار745.062
3043739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار763.462
3043839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار745.062
3043939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار763.462
3044039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار745.062
3044139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار763.462
3044239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار745.062
3044339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار763.462
3044439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار786.04041
3044539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار786.04041
3044639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار786.04041
3044739012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار806.886
3044839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار843.686
3044939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار806.886
3045039012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار806.886
3045139012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار852.886
3045239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار827.54828
3045339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار827.54828
3045434049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار391.33971
3045539012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار517.2999
3045639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار943.5014
3045739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار995.4653
3045839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1016.8622
3045939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1016.8622
3046039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار995.4653
3046139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1016.8622
3046239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1016.8622
304633903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1083.27125
304643903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1083.27125
304653903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1083.27125
304663903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1051.56575
304673903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1051.56575
304683903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1001.46025
304693903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1001.46025
304703903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1001.46025
304713903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
304723903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار500.730125
304733903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
304743903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
304753903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
304763903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
304773903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.76575
304783903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.66025
304793903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
304803903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
304813903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
304823903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1051.56575
3048339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3048439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3048539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1127.90275
3048639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1051.56575
304873903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
304883903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
304893903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
304903903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار994.99725
304913903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
304923903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
304933903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
304943903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
3049539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3049639031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1103.998896
304973902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1060.438
304983902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
304993902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
305003902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
305013902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
305023902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1088.038
305033902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1120.238
305043902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1088.038
305053902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1120.238
305063902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار961.998
305073902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار938.998
305083902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار929.798
305093902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1060.438
305103902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1060.438
305113902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1060.438
305123902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1060.438
305133902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1088.038
305143902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.398
305153902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1084.358
305163902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار929.798
305173902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1060.438
305183902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار929.798
305193902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار929.798
305203902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار929.798
305213902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1060.438
305223902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1060.438
305233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1117.478
305243902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار929.798
305253902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار989.598
305263902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1060.438
3052739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار970.8116
3052839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار980.0116
3052939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار970.8116
3053039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار980.0116
30531390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار980.0116
3053239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار929.798
3053339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار961.998
3053439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار929.798
3053539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.798
3053639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار929.798
3053739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار929.798
3053839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار929.798
3053939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.798
3054039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار929.798
3054139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1023.178
3054239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1023.178
3054339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار929.798
3054439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار929.798
3054539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار929.798
3054639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار929.798
3054739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار929.798
3054839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار929.798
3054939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار929.798
3055039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار929.798
3055139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار929.798
3055239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار929.798
3055339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار980.0116
3055439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1060.438
3055539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار929.798
3055639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار929.798
3055739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار929.798
3055839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار929.798
3055939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار929.798
3056039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار929.798
3056139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار929.798
3056239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار929.798
3056339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار929.798
3056439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار929.798
3056539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار929.798
3056639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار929.798
3056739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1625.64
3056839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1060.438
3056939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1084.358
305703902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1060.438
305713902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1060.438
305723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1117.478
3057339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3057439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3057539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1625.64
3057639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3057739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3057839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
305793904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار742.1985
305803904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار742.1985
305813904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار742.1985
305823904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار778.941
305833904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار742.1985
305843904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار764.244
305853904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار720.153
305863904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار778.941
305873904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار720.153
305883904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار720.153
305893904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار778.941
305903904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار720.153
305913904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار720.153
305923904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار720.153
30593نئوپان خام هرمترمکعبدلار122
30594نئوپان ملامینه هرمترمکعبدلار240
30595ام دی اف ملامینه هرمترمکعبدلار345
30596دیوارپوش پلاستیکی حداکثر PVC 42% و کربنات کلسیم 55%هرکیلوگرمدلار0.75
30597سفره یکبار مصرف بدون چاپ حداکثر 50% پلی اتیلن و 30% کندور و ... هرکیلوگرمدلار1.2
30598ماهی سارمهرکیلوگرمدلار1.2
30599ماهی عروسهرکیلوگرمدلار1.1
30600ماهی بیاحهرکیلوگرمدلار1
30601ماهی کتوهرکیلوگرمدلار0.7
30602ماهی سلطان ابراهیمهرکیلوگرمدلار0.65
30603ماهس حسونهرکیلوگرمدلار0.7
30604ماهی طلالهرکیلوگرمدلار0.7
30605خاویار بلوگاهرکیلوگرمدلار620
30606خاویار آستراهرکیلوگرمدلار400
30607خاویار سورگاهرکیلوگرمدلار400
30608خاویار بریهرکیلوگرمدلار333
30609خاویار فشردههرکیلوگرمدلار100
30610ماهی یال اسبی صید شده با فانوس ماهیانهرکیلوگرمدلار1.2
30611تخم عمل آوری شده قزل آلاهرکیلوگرمدلار11.4
30612مار ماهیهرکیلوگرمدلار1
30613ماهی مرکب سایر کمتر از 200 گرمهرکیلوگرمدلار1.7
30614ماهی مرکب سایر کمتر از 200 تا 500 گرمهرکیلوگرمدلار2.4
30615ماهی مرکب سایر کمتر از 500 گرم به بالاهرکیلوگرمدلار2.9
30616انواع ماهی سوفهرکیلوگرمدلار2.4
30617میگوی پرورشی با سر سایز 50-41هرکیلوگرمدلار3.8
30618میگوی پرورشی با سر سایز 60-51هرکیلوگرمدلار3.5
30619میگوی پرورشی با سر سایز70-61هرکیلوگرمدلار3.3
30620میگوی پرورشی با سر سایز 80-71هرکیلوگرمدلار3
30621میگوی پرورشی با سر سایز 100-81هرکیلوگرمدلار2.6
30622میگوی پرورشی با سر سایز 120-101هرکیلوگرمدلار1.9
30623میگوی پرورشی با سر سایز 150-121هرکیلوگرمدلار1.75
30624انواع میگوی دریایی با سر سایز 40-10هرکیلوگرمدلار5.7
30625انواع میگوی دریایی با سر سایز 41 به بالاهرکیلوگرمدلار4
30626انواع میگوی دریایی بی سر با سایزهای مختلفهرکیلوگرمدلار5.2
30627انواع میگوی دریایی بدون سر پوست کنده با و بدون دمهرکیلوگرمدلار6.6
30628انواع میگوی دریایی و پرورشی خشک شدههرکیلوگرمدلار9
30629انواع میگوی پرورشی بی سر در سایزها و بسته های مختلفهرکیلوگرمدلار3.1
30630انواع میگوی پرورشی پوست کنده با دم و بدون دمهرکیلوگرمدلار4.6
30631میگوی پرورشی و دریایی میکسهرکیلوگرمدلار4.6
30632خرچنگ دراز آب شیرینهرکیلوگرمدلار2.55
30633سایر سگ ماهیان و کوسه ها (یال اسبی)هرکیلوگرمدلار1.8
30634قزل آلای منجمد شکم خالیهرکیلوگرمدلار4.1
30635قزل آلای تازه شکم خالیهرکیلوگرمدلار3.9
30636پودر ماهیهرکیلوگرمدلار1.3
30637ساردینهرکیلوگرمدلار0.8
30638متوتاهرکیلوگرمدلار0.8
30639خوراک کبور ماهیانهرکیلوگرمدلار0.45
30640گوشت ماهیان خاویاریهرکیلوگرمدلار5.7
30641فیله ماهی قزل آلا بصورت تازه یا منجمدهرکیلوگرمدلار5.3
30642ماهی سوخاریهرکیلوگرمدلار3.2
30643فیش برگرهرکیلوگرمدلار3.2
30644میگو سوخاریهرکیلوگرمدلار4
30645خرچنگ دریاییهرکیلوگرمدلار2.45
30646میگوی گنتکهرکیلوگرمدلار1.25
30647سفره ماهیهرکیلوگرمدلار1.25
30648کنسرو ماهی تن 180گرمیهر عدددلار1.05
30649ماهی شیرهرکیلوگرمدلار3.8
30650ماهی شوریدههرکیلوگرمدلار2.85
30651ماهی حلوای سفیدهرکیلوگرمدلار12
30652تون ماهیانهرکیلوگرمدلار2.2
3065327111190C3+هرتن دلار288.42
3065429024100آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1118.168
3065529024100ارتوزایلنهرتن دلار713
3065629025000استایرن منومرهرتن دلار805.828
3065729173600اسید ترفتالیکهرتن دلار621.2024
3065828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.3
3065931021000اوره گرانولههرتن دلار182.413
3066031021000اوره پریلهرتن دلار179.607
3066129051490ایزوبوتانولهرتن دلار579.6
30662آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1118.168
30663پلی بوتادین رابرهرتن دلار1222.634
30664برش سنگینهرتن دلار235.3452
30665آنیلینهرتن دلار800
30666دوده صنعتیهرتن دلار870
30667C7-C9هرتن دلار535
3066827101210بنزین پیرولیزهرتن دلار323.537136
3066929024300پارازایلینهرتن دلار725.4476
3067029221500تری اتانول آمینهرتن دلار801.09
30671تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1462.8
30672دی اتانول آمینهرتن دلار841.8
30673دی اتیلن گلایکولهرتن دلار547.4
3067431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار283.82
30675زایلین مخلوطهرتن دلار615.75048
3067628151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3067729336100کریستال ملامینهرتن دلار844.146
3067829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1462.8
3067929051100متانولهرتن دلار175.536
30680متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1435.614
30681متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1748.322
3068229221110منو اتانول آمینهرتن دلار887.8
3068329221220دی اتانول آمینهرتن دلار841.8
3068429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار494.96
3068529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار547.4
30686نرمال بوتانولهرتن دلار680.8
3068728151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3068829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار759
306893102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
3069039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
3069139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
3069239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
3069339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1228.4024
306943907PET N آمورف هرتن دلار837.14112
306953907PET S آمورف هرتن دلار844.97952
306963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار888.09072
306973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار904.55136
306983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار891.22608
306993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار907.68672
307003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار895.14528
307013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار911.60592
307023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار907.68672
307033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار931.98576
307043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار926.49888
307053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار951.58176
307063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار933.55344
307073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار958.63632
307083907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار841.246344
307093907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار833.471424
3071039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار855.2412
3071139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار880.120944
3071239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار831.138948
3071339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار848.243772
307143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار829.583964
307153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار845.911296
307163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار859.12866
307173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار884.785896
307183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار829.583964
307193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار837.358884
307203907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار852.908724
307213907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار877.788468
307223901پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار855.04984
307233901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار796.904
307243901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار801.504
30725390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار796.904
307263901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار815.304
307273901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار796.904
30728390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nهرتن دلار833.704
307293901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار796.904
307303901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار801.504
30731390110-390121پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار796.904
30732390110-390122پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار796.904
30733390110-390123پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار796.904
307343901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار796.904
307353901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار796.904
307363901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار796.904
307373901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار801.504
307383901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار801.504
3073939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار774.86448
3074039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار893.14612
3074139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار846.584
3074239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار846.584
3074339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار846.584
3074439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار846.584
3074539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار893.14612
30746390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42هرتن دلار846.584
3074739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار846.584
3074839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار893.14612
3074939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار846.584
3075039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار846.584
3075139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01هرتن دلار846.584
3075239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار846.584
3075339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار846.584
3075439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار893.14612
30755390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار846.584
30756390110-390120پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار846.584
3075739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار846.584
3075839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار846.584
3075939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار846.584
3076039011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار855.04984
3076139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار864.984
30762390110-390120پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار891.802
3076339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار911.306
3076439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار891.802
3076539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار933.81265
3076639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار991.346
3076739012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار795.846
3076839012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار795.846
3076939012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار795.846
3077039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار795.846
3077139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار795.846
3077239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار763.462
3077339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار745.062
3077439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار757.17196
3077539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار759.96324
3077639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار772.40716
3077739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار774.86448
3077839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار745.062
3077939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار763.462
3078039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار782.3151
3078139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار800.7151
3078239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار745.062
3078339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار763.462
3078439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار745.062
3078539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار745.062
3078639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار763.462
3078739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار745.062
3078839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار745.062
3078939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار774.86448
3079039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار745.062
3079139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار763.462
3079239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار745.062
3079339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار745.062
3079439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار763.462
3079539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار763.462
3079639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار745.062
3079739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار763.462
3079839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار745.062
3079939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار763.462
3080039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار763.462
3080139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار745.062
3080239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار763.462
3080339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار763.462
3080439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار763.462
3080539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار763.462
3080639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار745.062
3080739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار763.462
3080839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار745.062
3080939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار763.462
3081039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار745.062
3081139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار763.462
3081239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار745.062
3081339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار763.462
3081439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار786.04041
3081539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار786.04041
3081639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار786.04041
3081739012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار806.886
3081839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار843.686
3081939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار806.886
3082039012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار806.886
3082139012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار852.886
3082239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار827.54828
3082339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار827.54828
3082434049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار391.33971
3082539012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار517.2999
30826390311EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1001.46025
30827390311EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار500.730125
30828390311EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
30829390311EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
30830390311EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
30831390311EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.76575
30832390311EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.66025
30833390311EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
30834390311پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1083.27125
30835390311پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1083.27125
30836390311پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1083.27125
30837390311پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1051.56575
30838390311پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1001.46025
3083939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار943.5014
3084039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار995.4653
3084139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1016.8622
3084239031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1016.8622
3084339031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار995.4653
3084439031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1016.8622
3084539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1016.8622
308463903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1083.27125
308473903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1083.27125
308483903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1083.27125
308493903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1051.56575
308503903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1051.56575
308513903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1001.46025
308523903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1001.46025
308533903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1001.46025
308543903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
308553903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار500.730125
308563903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
308573903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
308583903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
308593903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
308603903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.76575
308613903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.66025
308623903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
308633903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
308643903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
308653903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1051.56575
3086639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3086739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3086839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1127.90275
3086939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1051.56575
308703903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
308713903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
308723903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
308733903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار994.99725
308743903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
308753903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
308763903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
308773903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
3087839152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3087939031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1098.484416
308803902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1060.438
308813902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
308823902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
308833902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
308843902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
308853902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1088.038
308863902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1120.238
308873902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1088.038
308883902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1120.238
308893902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار961.998
308903902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار938.998
308913902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار929.798
308923902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1060.438
308933902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1060.438
308943902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1060.438
308953902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1060.438
308963902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1088.038
308973902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.398
308983902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1084.358
308993902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار929.798
309003902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1060.438
309013902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار929.798
309023902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار929.798
309033902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار929.798
309043902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1060.438
309053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1060.438
309063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1117.478
309073902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار929.798
309083902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار989.598
309093902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1060.438
3091039021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار970.8116
3091139021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار980.0116
3091239021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار970.8116
3091339021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار980.0116
30914390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار980.0116
3091539021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار929.798
3091639021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار961.998
3091739021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار929.798
3091839021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.798
3091939021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار929.798
3092039021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار929.798
3092139021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار929.798
3092239021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.798
3092339021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار929.798
3092439021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1023.178
3092539021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1023.178
3092639021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار929.798
3092739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار929.798
3092839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار929.798
3092939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار929.798
3093039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار929.798
3093139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار929.798
3093239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار929.798
3093339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار929.798
3093439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار929.798
3093539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار929.798
3093639021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار980.0116
3093739021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1060.438
3093839021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار929.798
3093939021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار929.798
3094039021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار929.798
3094139021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار929.798
3094239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار929.798
3094339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار929.798
3094439021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار929.798
3094539021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار929.798
3094639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار929.798
3094739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار929.798
3094839021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار929.798
3094939021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار929.798
3095039021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1625.64
3095139021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1060.438
3095239021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1084.358
309533902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1060.438
309543902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1060.438
309553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1117.478
3095639074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3095739074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3095839074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1625.64
3095939074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3096039074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3096139074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
309623904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار742.1985
309633904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار742.1985
309643904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار742.1985
309653904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار778.941
309663904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار742.1985
309673904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار764.244
309683904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار720.153
309693904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار778.941
309703904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار720.153
309713904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار720.153
309723904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار778.941
309733904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار720.153
309743904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار720.153
309753904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار720.153
3097627111190C3+هرتن دلار288.42
3097729024100ارتوزایلنهرتن دلار713
3097829152100استایرن منومرهرتن دلار805.828
3097929025000استایرن منومرهرتن دلار805.828
3098029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار621.2024
3098128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.3
3098231021000اوره گرانولههرتن دلار178.871
3098331021000اوره پریلهرتن دلار179.607
3098429051490ایزوبوتانولهرتن دلار579.6
30985آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1118.168
30986پلی بوتادین رابرهرتن دلار1222.634
30987برش سنگینهرتن دلار235.3452
3098829214100آنیلینهرتن دلار800
30989دوده صنعتیهرتن دلار870
30990C7-C9هرتن دلار535
3099127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار323.537136
3099229024300پارازایلینهرتن دلار725.4476
3099329221500تری اتانول آمینهرتن دلار801.09
3099431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار283.82
30995زایلین مخلوطهرتن دلار615.75048
3099628151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3099729336100کریستال ملامینهرتن دلار844.146
3099829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1462.8
3099929051100متانولهرتن دلار175.536
31000متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1435.614
31001متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1748.322
3100229221110منو اتانول آمینهرتن دلار887.8
3100329221220دی اتانول آمینهرتن دلار841.8
3100429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار494.96
3100529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار547.4
3100628151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3100729153200منومر وینیل استاتهرتن دلار759
310083102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار114.54
3100939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
3101039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
3101139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1276.04
3101239039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1228.4024
3101339039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1228.4024
310143907PET N آمورف هرتن دلار813.62592
310153907PET S آمورف هرتن دلار821.46432
310163907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار880.25232
310173907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار896.71296
310183907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار883.38768
310193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار899.84832
310203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار887.30688
310213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار903.76752
310223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار899.84832
310233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار924.14736
310243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار918.66048
310253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار943.74336
310263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار925.71504
310273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار950.79792
310283907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار841.246344
310293907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار833.471424
3103039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار855.2412
3103139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار880.120944
3103239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار831.138948
3103339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار848.243772
310343907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار829.583964
310353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار845.911296
310363907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار859.12866
310373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار884.785896
310383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار829.583964
310393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار837.358884
310403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار852.908724
310413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار877.788468
31042390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار855.04984
310433901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار796.904
310443901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار801.504
31045390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار796.904
310463901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار815.304
310473901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار796.904
310483901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار796.904
310493901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار801.504
310503901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار796.904
310513901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار796.904
310523901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار796.904
310533901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار801.504
310543901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار801.504
3105539011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار774.86448
3105639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار888.9132
3105739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار846.584
3105839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار846.584
3105939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار846.584
3106039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار846.584
3106139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار888.9132
3106239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار888.9132
3106339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار846.584
3106439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار846.584
3106539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار846.584
3106639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار846.584
3106739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار888.9132
3106839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار846.584
3106939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار846.584
3107039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار846.584
3107139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار846.584
3107239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار846.584
3107339011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار855.04984
3107439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار864.984
3107539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار891.802
3107639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار911.306
3107739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار891.802
3107839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار933.81265
3107939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار991.346
3108039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار795.846
3108139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار795.846
3108239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار795.846
3108339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار795.846
3108439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار795.846
3108539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار763.462
3108639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار745.062
3108739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار757.17196
3108839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار759.96324
3108939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار764.95654
3109039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار774.86448
3109139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار745.062
3109239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار763.462
3109339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار782.3151
3109439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار800.7151
3109539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار745.062
3109639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار763.462
3109739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار745.062
3109839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار745.062
3109939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار763.462
3110039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار745.062
3110139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار745.062
3110239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار774.86448
3110339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار745.062
3110439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار763.462
3110539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار745.062
3110639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار745.062
3110739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار763.462
3110839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار763.462
3110939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار745.062
3111039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار763.462
3111139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار745.062
3111239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار763.462
3111339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار763.462
3111439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار745.062
3111539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار763.462
3111639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار763.462
3111739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار763.462
3111839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار763.462
3111939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار745.062
3112039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار763.462
3112139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار745.062
3112239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار763.462
3112339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار745.062
3112439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار763.462
3112539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار745.062
3112639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار763.462
3112739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار789.76572
3112839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار789.76572
3112939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار789.76572
3113039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار806.886
3113139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار843.686
3113239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار806.886
3113339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار806.886
3113439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار852.886
3113539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار827.54828
3113639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار827.54828
3113734049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار391.33971
3113839012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار517.2999
3113939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1001.46025
3114039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار500.730125
3114139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
3114239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
3114339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
3114439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.76575
3114539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.66025
3114639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
3114739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1083.27125
3114839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1083.27125
3114939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1083.27125
3115039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1051.56575
3115139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1001.46025
3115239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار943.5014
3115339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار995.4653
3115439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1016.8622
3115539031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار1016.8622
3115639031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار995.4653
3115739031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار1016.8622
3115839031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1016.8622
311593903پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1083.27125
311603903پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1083.27125
311613903پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1083.27125
311623903پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1051.56575
311633903پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1051.56575
311643903پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1001.46025
311653903پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1001.46025
311663903EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1001.46025
311673903EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
311683903EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار500.730125
311693903Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار600.87615
311703903EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
311713903EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
311723903EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1127.90275
311733903EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1106.76575
311743903EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1056.66025
311753903R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
311763903R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
311773903R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1083.27125
311783903R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1051.56575
3117939031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3118039031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1127.90275
3118139031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1127.90275
3118239031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1051.56575
311833903F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
311843903F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
311853903F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1040.99725
311863903F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار994.99725
311873903R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
311883903R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار981.19725
311893903R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
311903903R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.19725
3119139152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3119239031110پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1098.484416
311933902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1060.438
311943902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
311953902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
311963902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
311973902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1060.438
311983902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1088.038
311993902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1120.238
312003902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1088.038
312013902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1120.238
312023902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار961.998
312033902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار938.998
312043902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار929.798
312053902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1060.438
312063902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1060.438
312073902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1060.438
312083902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1060.438
312093902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1088.038
312103902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.398
312113902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1084.358
312123902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار929.798
312133902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1060.438
312143902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار929.798
312153902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار929.798
312163902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار929.798
312173902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1060.438
312183902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1060.438
312193902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1117.478
312203902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار929.798
312213902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار989.598
312223902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1060.438
3122339021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار966.276
3122439021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار975.476
3122539021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار966.276
3122639021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار975.476
31227390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار975.476
3122839021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار929.798
3122939021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار961.998
3123039021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار929.798
3123139021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.798
3123239021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار929.798
3123339021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار929.798
3123439021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار929.798
3123539021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار929.798
3123639021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار929.798
3123739021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1023.178
3123839021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1023.178
3123939021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار929.798
3124039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار929.798
3124139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار929.798
3124239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار929.798
3124339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار929.798
3124439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار929.798
3124539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار929.798
3124639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار929.798
3124739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار929.798
3124839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار929.798
3124939021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار975.476
3125039021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1060.438
3125139021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار929.798
3125239021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار929.798
3125339021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار929.798
3125439021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار929.798
3125539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار929.798
3125639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار929.798
3125739021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار929.798
3125839021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار929.798
3125939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار929.798
3126039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار929.798
3126139021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار929.798
3126239021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار929.798
3126339021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1625.64
3126439021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1060.438
3126539021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1084.358
312663902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1060.438
312673902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1060.438
312683902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1117.478
3126939074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3127039074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3127139074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1625.64
3127239074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3127339074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
3127439074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1625.64
312753904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار742.1985
312763904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار742.1985
312773904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار742.1985
312783904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار778.941
312793904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار742.1985
312803904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار764.244
312813904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار720.153
312823904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار778.941
312833904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار720.153
312843904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار720.153
312853904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار778.941
312863904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار720.153
312873904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار720.153
312883904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار720.153
3128927111190C3+هرتن دلار291.916
3129029024100ارتوزایلنهرتن دلار673.9
3129129025000استایرن منومرهرتن دلار759.3726
3129229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار589.5084
3129328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار140.3
3129431021000اوره گرانولههرتن دلار177.606
3129531021000اوره پریلهرتن دلار181.6586
3129629051490ایزوبوتانولهرتن دلار533.6
31297آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1094.478
31298پلی بوتادین رابرهرتن دلار1200.094
31299برش سنگینهرتن دلار244.3934
3130029214100آنیلینهرتن دلار800
31301دوده صنعتیهرتن دلار870
31302C7-C9هرتن دلار535
3130327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار322.227516
3130429024300پارازایلینهرتن دلار713.8096
3130529221500تری اتانول آمینهرتن دلار793.638
3130631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار280.6
31307زایلین مخلوطهرتن دلار601.470148
3130828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3130929336100کریستال ملامینهرتن دلار844.146
3131029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1430.6
3131129051100متانولهرتن دلار162.012
31312متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1398.446
31313متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1703.058
3131429221110منو اتانول آمینهرتن دلار887.8
3131529221220دی اتانول آمینهرتن دلار818.8
3131629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار453.56
3131729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار487.6
3131828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار96.462
3131929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار749.8
3132029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار371.80098
313213102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار119.6
3132239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1223.14
3132339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1223.14
3132439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1223.14
3132539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1244.6634
3132639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1244.6634
313273907PET N آمورف هرتن دلار795.24294
313283907PET S آمورف هرتن دلار802.90424
313293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار860.36399
313303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار876.45272
313313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار863.42851
313323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار879.51724
313333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار867.25916
313343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار883.34789
313353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار879.51724
313363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار903.26727
313373907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار897.90436
313383907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار922.42052
313393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار904.79953
313403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار929.31569
313413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار816.360344
313423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار808.815424
3134339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار829.9412
3134439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار854.084944
3134539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار806.551948
3134639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار823.150772
313473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار805.042964
313483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار820.887296
313493907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار833.71366
313503907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار858.611896
313513907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار805.042964
313523907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار812.587884
313533907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار827.677724
313543907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار851.821468
31355390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار835.07204
313563901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار783.564
313573901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار788.164
31358390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار783.564
313593901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار801.964
313603901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار783.564
313613901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار783.564
313623901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار788.164
313633901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار783.564
313643901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار783.564
313653901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار783.564
313663901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار788.164
313673901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار788.164
3136839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار753.09728
3136939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار868.1442
3137039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار826.804
3137139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار826.804
3137239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار826.804
3137339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار826.804
3137439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار868.1442
3137539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار868.1442
3137639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار826.804
3137739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار826.804
3137839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار826.804
3137939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار826.804
3138039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار868.1442
3138139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار826.804
3138239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار826.804
3138339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار826.804
3138439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار826.804
3138539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار831.404
3138639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار835.07204
3138739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار845.204
3138839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار853.622
3138939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار886.006
3139039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار853.622
3139139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار907.88015
3139239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار971.106
3139339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار784.576
3139439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار784.576
3139539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار784.576
3139639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار784.576
3139739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار784.576
3139839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار742.532
3139939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار724.132
3140039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار735.40476
3140139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار738.61464
3140239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار742.98004
3140339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار753.09728
3140439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار724.132
3140539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار742.532
3140639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار760.3386
3140739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار778.7386
3140839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار724.132
3140939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار742.532
3141039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار724.132
3141139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار724.132
3141239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار742.532
3141339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار724.132
3141439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار724.132
3141539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار753.09728
3141639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار724.132
3141739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار742.532
3141839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار724.132
3141939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار724.132
3142039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار742.532
3142139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار742.532
3142239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار724.132
3142339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار742.532
3142439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار724.132
3142539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار742.532
3142639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار742.532
3142739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار724.132
3142839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار742.532
3142939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار742.532
3143039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار742.532
3143139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار742.532
3143239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار724.132
3143339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار742.532
3143439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار724.132
3143539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار742.532
3143639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار724.132
3143739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار742.532
3143839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار724.132
3143939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار742.532
3144039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار778.7386
3144139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار778.7386
3144239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار778.7386
3144339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار791.936
3144439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار828.736
3144539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار791.936
3144639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار791.936
3144739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار837.936
3144839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار812.89728
3144939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار812.89728
3145034049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار384.08896
3145139012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار509.9744
3145239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار927.107
3145339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار463.5535
3145439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1049.697
3145539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1049.697
3145639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1049.697
3145739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1030.101
3145839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار982.307
3145939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار556.2642
3146039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1028.79
3146139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1028.79
3146239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1028.79
3146339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.901
3146439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار927.107
3146539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار892.3862
3146639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار941.5349
3146739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار961.7726
3146839031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار961.7726
3146939031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار941.5349
3147039031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار961.7726
3147139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار961.7726
3147239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1028.79
3147339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1028.79
3147439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1028.79
3147539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار974.901
3147639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار974.901
3147739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار927.107
3147839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار927.107
3147939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار927.107
3148039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار556.2642
3148139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار463.5535
3148239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار556.2642
3148339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1049.697
3148439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1049.697
3148539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1049.697
3148639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1030.101
3148739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار982.307
3148839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1028.79
3148939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1028.79
3149039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1028.79
3149139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار974.901
3149239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1049.697
3149339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1049.697
3149439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1049.697
3149539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار974.901
3149639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار965.103
3149739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار965.103
3149839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار965.103
3149939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار919.103
3150039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار905.303
3150139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار905.303
3150239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.303
3150339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.303
3150439152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3150539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1043.505216
315063902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1043.0868
315073902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.0868
315083902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.0868
315093902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.0868
315103902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1043.0868
315113902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1070.6868
315123902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1102.8868
315133902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1070.6868
315143902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1102.8868
315153902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار944.6468
315163902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار921.6468
315173902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار912.4468
315183902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1043.0868
315193902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1043.0868
315203902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1043.0868
315213902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1043.0868
315223902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1070.6868
315233902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1124.0468
315243902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1067.0068
315253902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار912.4468
315263902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1043.0868
315273902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار912.4468
315283902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار912.4468
315293902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار912.4468
315303902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1043.0868
315313902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1043.0868
315323902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1100.1268
315333902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار912.4468
315343902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار972.2468
315353902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1043.0868
3153639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار948.5016
3153739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار957.7016
3153839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار948.5016
3153939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار957.7016
31540390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار957.7016
3154139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار912.4468
3154239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار944.6468
3154339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار912.4468
3154439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار912.4468
3154539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار912.4468
3154639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار912.4468
3154739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار912.4468
3154839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار912.4468
3154939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار912.4468
3155039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1002.6068
3155139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1002.6068
3155239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار912.4468
3155339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار912.4468
3155439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار912.4468
3155539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار912.4468
3155639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار912.4468
3155739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار912.4468
3155839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار912.4468
3155939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار912.4468
3156039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار912.4468
3156139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار912.4468
3156239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار957.7016
3156339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1043.0868
3156439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار912.4468
3156539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار912.4468
3156639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار912.4468
3156739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار912.4468
3156839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار912.4468
3156939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار912.4468
3157039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار912.4468
3157139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار912.4468
3157239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار912.4468
3157339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار912.4468
3157439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار912.4468
3157539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار912.4468
3157639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1671.64
3157739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1043.0868
3157839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1067.0068
315793902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1043.0868
315803902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1043.0868
315813902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1100.1268
3158239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1671.64
3158339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1671.64
3158439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1671.64
3158539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1671.64
3158639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1671.64
3158739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1671.64
315883904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار731.745
315893904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار731.745
315903904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار731.745
315913904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار767.97
315923904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار731.745
315933904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار753.48
315943904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار710.01
315953904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار767.97
315963904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار710.01
315973904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار710.01
315983904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار767.97
315993904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار710.01
316003904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار710.01
316013904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار710.01
3160215826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار65.2
3160315826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار67.5
3160415826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار68.8
3160515826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار75.2
3160615826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار77.5
3160715826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار78.8
31608158260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار48.88
31609158260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار50.38
31610158260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26)هرتن دلار51.22
3161115826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار22.8
3161215826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار24.1
3161315826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار65
3161415826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار28.2
3161515826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار37.7
3161615826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار39.2
3161715826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار41.7
3161815826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار22
3161915826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار23
3162015826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار24.4
3162115826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار26.1
3162215826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار28.1
3162315826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار31.5
3162415826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار40.8
3162515826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار42.3
3162615826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/22 الی 98/07/26) هرتن دلار43.8
3162715926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار60.22
3162815926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار62.52
3162915926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار68.82
3163015926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار70.22
3163115926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار72.52
3163215926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار78.82
31633159260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار45.64
31634159260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار47.14
31635159260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03)هرتن دلار51.23
3163615926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار17.22
3163715926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار19.02
3163815926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار23.42
3163915926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار23.12
3164015926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار31.62
3164115926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار33.12
3164215926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار35.82
3164315926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار16.92
3164415926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار17.92
3164515926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار19.32
3164615926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار21.02
3164715926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار23.02
3164815926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار26.42
3164915926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار34.72
3165015926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار36.22
3165115926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/07/29 الی 98/08/03) هرتن دلار37.72
3165216026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار63
3165316026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار65.6
3165416026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار71.6
3165516026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار73
3165616026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار75.6
3165716026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار81.6
31658160260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار47.45
31659160260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار49.14
31660160260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10)هرتن دلار53.04
3166116026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار20
3166216026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار21.8
3166316026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار25.2
3166416026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار25.9
3166516026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار34.4
3166616026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار35.9
3166716026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار38.6
3166816026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار19.7
3166916026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار20.7
3167016026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار22.1
3167116026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار23.8
3167216026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار25.8
3167316026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار29.2
3167416026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار37.5
3167516026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار39
3167616026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/08/06 الی 98/08/10) هرتن دلار40.5
31677بنزین پیرولیز PGHهرتن دلار466
31678آرگون مایع هرتن دلار100
3167927111190C3+هرتن دلار295.412
3168029024100ارتوزایلنهرتن دلار673.9
31681استایرن منومرهرتن دلار756.8932
3168229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار588.0456
3168328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار138
3168431021000اوره گرانولههرتن دلار173.052
3168531021000اوره پریلهرتن دلار177.0126
3168629051490ایزوبوتانولهرتن دلار524.4
31687آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1094.478
31688پلی بوتادین رابرهرتن دلار1200.094
31689برش سنگینهرتن دلار231.0212
3169029214100آنیلینهرتن دلار800
31691دوده صنعتیهرتن دلار870
31692C7-C9هرتن دلار535
3169327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار325.542828
3169429024300پارازایلینهرتن دلار715.3
3169529221500تری اتانول آمینهرتن دلار797.364
3169631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار280.6
31697زایلین مخلوطهرتن دلار610.82296
3169828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.392
3169929336100کریستال ملامینهرتن دلار802.746
3170029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1430.6
3170129051100متانولهرتن دلار159.988
31702متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1398.446
31703متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1703.058
3170429221110منو اتانول آمینهرتن دلار897
3170529221220دی اتانول آمینهرتن دلار830.3
3170629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار448.5
3170729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار488.52
3170828151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.392
3170929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار736
3171029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار375.62634
317113102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار119.6
3171239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1209.34
3171339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1209.34
3171439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1209.34
3171539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1244.6634
3171639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1244.6634
317173907PET N آمورف هرتن دلار795.24294
317183907PET S آمورف هرتن دلار802.90424
317193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار860.36399
317203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار876.45272
317213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار863.42851
317223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار879.51724
317233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار867.25916
317243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار883.34789
317253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار879.51724
317263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار903.26727
317273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار897.90436
317283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار922.42052
317293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار904.79953
317303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار929.31569
317313907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار816.360344
317323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار808.815424
3173339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار829.9412
3173439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار854.084944
3173539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار806.551948
3173639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار823.150772
317373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار805.042964
317383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار820.887296
317393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار833.71366
317403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار858.611896
317413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار805.042964
317423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار812.587884
317433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار827.677724
317443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار851.821468
31745390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.60744
317463901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار777.124
317473901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار781.724
31748390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار777.124
317493901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار790.924
317503901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار777.124
317513901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار777.124
317523901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار781.724
317533901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار777.124
317543901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار777.124
317553901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار777.124
317563901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار781.724
317573901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار781.724
3175839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار748.79168
3175939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار867.6612
3176039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار826.344
3176139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار826.344
3176239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار826.344
3176339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار826.344
3176439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار867.6612
3176539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار867.6612
3176639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار826.344
3176739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار826.344
3176839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار826.344
3176939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار826.344
3177039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار867.6612
3177139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار826.344
3177239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار826.344
3177339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار826.344
3177439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار826.344
3177539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار830.944
3177639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار834.60744
3177739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار840.144
3177839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار853.622
3177939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار882.326
3178039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار853.622
3178139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار904.10815
3178239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار962.826
3178339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار781.816
3178439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار781.816
3178539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار781.816
3178639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار781.816
3178739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار781.816
3178839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار738.392
3178939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار719.992
3179039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار731.09916
3179139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار734.39184
3179239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار738.63304
3179339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار748.79168
3179439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار719.992
3179539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار738.392
3179639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار755.9916
3179739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار774.3916
3179839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار719.992
3179939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار738.392
3180039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار719.992
3180139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار719.992
3180239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار738.392
3180339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار719.992
3180439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار719.992
3180539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار748.79168
3180639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار719.992
3180739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار738.392
3180839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار719.992
3180939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار719.992
3181039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار738.392
3181139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار738.392
3181239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار719.992
3181339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار738.392
3181439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار719.992
3181539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار738.392
3181639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار738.392
3181739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار719.992
3181839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار738.392
3181939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار738.392
3182039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار738.392
3182139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار738.392
3182239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار719.992
3182339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار738.392
3182439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار719.992
3182539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار738.392
3182639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار719.992
3182739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار738.392
3182839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار719.992
3182939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار738.392
3183039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار774.3916
3183139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار774.3916
3183239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار774.3916
3183339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار786.416
3183439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار823.216
3183539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار786.416
3183639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار786.416
3183739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار832.416
3183839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار807.48768
3183939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار807.48768
3184034049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار381.41176
3184139012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار508.1804
3184239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار918.229
3184339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار459.1145
3184439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1025.8
3184539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1025.8
3184639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1025.8
3184739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.947
3184839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.429
3184939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار550.9374
3185039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1019.13
3185139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1019.13
3185239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1019.13
3185339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار965.747
3185439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار918.229
3185539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار892.3862
3185639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار941.5349
3185739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار961.7726
3185839031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار961.7726
3185939031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار941.5349
3186039031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار961.7726
3186139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار961.7726
3186239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1019.13
3186339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1019.13
3186439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1019.13
3186539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار965.747
3186639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار965.747
3186739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار918.229
3186839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار918.229
3186939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار918.229
3187039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار550.9374
3187139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار459.1145
3187239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار550.9374
3187339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1025.8
3187439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1025.8
3187539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1025.8
3187639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1020.947
3187739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار973.429
3187839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1019.13
3187939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1019.13
3188039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1019.13
3188139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار965.747
3188239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1025.8
3188339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1025.8
3188439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1025.8
3188539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار965.747
3188639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار956.041
3188739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار956.041
3188839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار956.041
3188939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار910.041
3189039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار896.241
3189139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار896.241
3189239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار850.241
3189339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار850.241
3189439152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3189539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1034.342016
318963902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1023.2838
318973902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1023.2838
318983902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1023.2838
318993902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1023.2838
319003902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1023.2838
319013902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1050.8838
319023902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1083.0838
319033902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1050.8838
319043902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1083.0838
319053902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار924.8438
319063902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار901.8438
319073902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار892.6438
319083902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1023.2838
319093902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1023.2838
319103902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1023.2838
319113902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1023.2838
319123902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1050.8838
319133902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1104.2438
319143902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1047.2038
319153902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار892.6438
319163902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1023.2838
319173902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار892.6438
319183902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار892.6438
319193902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار892.6438
319203902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1023.2838
319213902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1023.2838
319223902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1080.3238
319233902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار892.6438
319243902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار952.4438
319253902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1023.2838
3192639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار928.2156
3192739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار937.4156
3192839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار928.2156
3192939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار937.4156
31930390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار937.4156
3193139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار892.6438
3193239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار924.8438
3193339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار892.6438
3193439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار892.6438
3193539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار892.6438
3193639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار892.6438
3193739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار892.6438
3193839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار892.6438
3193939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار892.6438
3194039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار982.8038
3194139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار982.8038
3194239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار892.6438
3194339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار892.6438
3194439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار892.6438
3194539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار892.6438
3194639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار892.6438
3194739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار892.6438
3194839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار892.6438
3194939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار892.6438
3195039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار892.6438
3195139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار892.6438
3195239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار937.4156
3195339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1023.2838
3195439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار892.6438
3195539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار892.6438
3195639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار892.6438
3195739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار892.6438
3195839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار892.6438
3195939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار892.6438
3196039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار892.6438
3196139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار892.6438
3196239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار892.6438
3196339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار892.6438
3196439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار892.6438
3196539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار892.6438
3196639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1648.64
3196739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1023.2838
3196839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1047.2038
319693902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1023.2838
319703902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1023.2838
319713902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1080.3238
3197239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3197339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3197439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1648.64
3197539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3197639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3197739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
319783904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار729.422
319793904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار729.422
319803904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار729.422
319813904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار765.532
319823904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار729.422
319833904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار751.088
319843904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار707.756
319853904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار765.532
319863904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار707.756
319873904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار707.756
319883904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار765.532
319893904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار707.756
319903904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار707.756
319913904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار707.756
3199227111190C3+هرتن دلار295.412
3199329024100ارتوزایلنهرتن دلار673.9
31994استایرن منومرهرتن دلار732.3246
3199529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار582.1944
3199628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار132.94
3199731021000اوره گرانولههرتن دلار173.052
3199831021000اوره پریلهرتن دلار177.0126
3199929051490ایزوبوتانولهرتن دلار524.4
32000آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1089.74
32001پلی بوتادین رابرهرتن دلار1200.094
32002برش سنگینهرتن دلار181.4746
3200329214100آنیلینهرتن دلار769
32004دوده صنعتیهرتن دلار870
32005C7-C9هرتن دلار535
3200627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار331.455852
3200729024300پارازایلینهرتن دلار710.194
3200829221500تری اتانول آمینهرتن دلار782.46
3200931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار273.7
32010زایلین مخلوطهرتن دلار623.5208
3201128151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.392
3201229336100کریستال ملامینهرتن دلار802.746
3201329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1384.6
3201429051100متانولهرتن دلار153.088
32015متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1398.446
32016متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1703.058
3201729221110منو اتانول آمینهرتن دلار887.8
3201829221220دی اتانول آمینهرتن دلار814.2
3201929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار451.72
3202029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار488.52
3202128151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.392
3202229153200منومر وینیل استاتهرتن دلار733.7
3202329011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار382.44906
320243102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار119.6
3202539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1209.34
3202639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1209.34
3202739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1209.34
3202839039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1198.2034
3202939039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1198.2034
320303907PET N آمورف هرتن دلار794.04924
320313907PET S آمورف هرتن دلار801.69904
320323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار855.24764
320333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار871.31222
320343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار858.30756
320353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار874.37214
320363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار862.13246
320373907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار878.19704
320383907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار874.37214
320393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار898.08652
320403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار892.73166
320413907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار917.21102
320423907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار899.61648
320433907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار924.09584
320443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار812.587884
320453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار805.042964
3204639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار826.16874
3204739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار850.312484
3204839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار802.779488
3204939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار819.378312
320503907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار801.270504
320513907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار817.114836
320523907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار829.9412
320533907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار854.839436
320543907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار801.270504
320553907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار808.815424
320563907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار823.905264
320573907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار848.049008
32058390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار829.332896
320593901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار773.222096
320603901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار777.822096
32061390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار773.222096
320623901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار787.022096
320633901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار773.222096
320643901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار773.222096
320653901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار777.822096
320663901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار773.222096
320673901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار773.222096
320683901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار773.222096
320693901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار777.822096
320703901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار777.822096
3207139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار737.78848
3207239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار862.129056
3207339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار821.133856
3207439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار821.133856
3207539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار821.133856
3207639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار821.133856
3207739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار862.129056
3207839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار862.129056
3207939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار821.133856
3208039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار821.133856
3208139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار821.133856
3208239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار821.133856
3208339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار862.129056
3208439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار821.133856
3208539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار821.133856
3208639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار821.133856
3208739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار821.133856
3208839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار825.733856
3208939011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار829.332896
3209039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار834.933856
3209139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار824.182
3209239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار850.126
3209339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار824.182
3209439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار871.10315
3209539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار935.226
3209639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار774.686
3209739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار774.686
3209839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار774.686
3209939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار774.686
3210039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار774.686
3210139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار727.812
3210239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار709.412
3210339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار720.09596
3210439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار723.60024
3210539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار727.52404
3210639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار737.78848
3210739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار709.412
3210839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار727.812
3210939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار744.8826
3211039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار763.2826
3211139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار709.412
3211239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار727.812
3211339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار709.412
3211439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار709.412
3211539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار727.812
3211639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار709.412
3211739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار709.412
3211839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار737.78848
3211939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار709.412
3212039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار727.812
3212139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار709.412
3212239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار709.412
3212339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار727.812
3212439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار727.812
3212539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار709.412
3212639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار727.812
3212739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار709.412
3212839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار727.812
3212939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار727.812
3213039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار709.412
3213139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار727.812
3213239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار727.812
3213339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار727.812
3213439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار727.812
3213539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار709.412
3213639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار727.812
3213739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار709.412
3213839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار727.812
3213939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار709.412
3214039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار727.812
3214139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار709.412
3214239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار727.812
3214339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار763.2826
3214439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار763.2826
3214539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار763.2826
3214639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار782.966
3214739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار819.766
3214839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار782.966
3214939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار782.966
3215039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار828.966
3215139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار804.10668
3215239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار804.10668
3215334049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار379.73851
3215439012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار503.5459
3215539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار891.595
3215639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار445.7975
3215739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار993.6
3215839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار993.6
3215939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار993.6
3216039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار988.885
3216139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار946.795
3216239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار534.957
3216339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار990.15
3216439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار990.15
3216539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار990.15
3216639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار938.285
3216739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار891.595
3216839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار862.569
3216939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار910.0755
3217039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار929.637
3217139031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار929.637
3217239031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار910.0755
3217339031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار929.637
3217439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار929.637
3217539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار990.15
3217639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار990.15
3217739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار990.15
3217839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار938.285
3217939031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار938.285
3218039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار891.595
3218139031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار891.595
3218239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار891.595
3218339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار534.957
3218439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار445.7975
3218539031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار534.957
3218639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار993.6
3218739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار993.6
3218839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار993.6
3218939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار988.885
3219039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار946.795
3219139031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار990.15
3219239031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار990.15
3219339031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار990.15
3219439031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار938.285
3219539031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار993.6
3219639031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار993.6
3219739031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار993.6
3219839031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار938.285
3219939031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار928.855
3220039031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار928.855
3220139031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار928.855
3220239031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار882.855
3220339031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار869.055
3220439031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار869.055
3220539031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.055
3220639031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار823.055
3220739152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3220839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1034.342016
322093902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1021.71865
322103902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1021.71865
322113902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1021.71865
322123902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1021.71865
322133902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1021.71865
322143902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.31865
322153902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1081.51865
322163902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1049.31865
322173902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1081.51865
322183902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار923.27865
322193902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار900.27865
322203902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار891.07865
322213902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1021.71865
322223902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1021.71865
322233902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1021.71865
322243902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1021.71865
322253902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1049.31865
322263902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1102.67865
322273902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1045.63865
322283902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار891.07865
322293902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1021.71865
322303902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار891.07865
322313902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار891.07865
322323902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار891.07865
322333902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1021.71865
322343902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1021.71865
322353902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1078.75865
322363902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار891.07865
322373902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار950.87865
322383902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1021.71865
3223939021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار926.8264
3224039021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار936.0264
3224139021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار926.8264
3224239021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار936.0264
32243390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار936.0264
3224439021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار891.07865
3224539021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار923.27865
3224639021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار891.07865
3224739021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار891.07865
3224839021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار891.07865
3224939021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار891.07865
3225039021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار891.07865
3225139021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار891.07865
3225239021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار891.07865
3225339021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار981.23865
3225439021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار981.23865
3225539021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار891.07865
3225639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار891.07865
3225739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار891.07865
3225839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار891.07865
3225939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار891.07865
3226039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار891.07865
3226139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار891.07865
3226239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار891.07865
3226339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار891.07865
3226439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار891.07865
3226539021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار936.0264
3226639021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1021.71865
3226739021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار891.07865
3226839021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار891.07865
3226939021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار891.07865
3227039021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار891.07865
3227139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار891.07865
3227239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار891.07865
3227339021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار891.07865
3227439021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار891.07865
3227539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار891.07865
3227639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار891.07865
3227739021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار891.07865
3227839021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار891.07865
3227939021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1648.64
3228039021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1021.71865
3228139021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1045.63865
322823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1021.71865
322833902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1021.71865
322843902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1078.75865
3228539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3228639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3228739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1648.64
3228839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3228939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
3229039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1648.64
322913904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار738.714
322923904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار738.714
322933904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار738.714
322943904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار775.284
322953904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار738.714
322963904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار760.656
322973904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار716.772
322983904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار775.284
322993904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار716.772
323003904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار716.772
323013904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار775.284
323023904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار716.772
323033904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار716.772
323043904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار716.772
32305جوجه یکروزه گوشتی هرعدددلار0.19
32306پودر آب پنیر هرکیلوگرمدلار0.65
32307قراضه تنگستن (حاصل از تصفیه لجن براده اره های برش ام دی اف) هرتن دلار300
3230827111190C3+هرتن دلار302.879
3230929024100ارتوزایلنهرتن دلار719.15
32310استایرن منومرهرتن دلار736.4628
32311آروماتیک سنگینهرتن دلار575.2364
32312انیدرید فتالیکهرتن دلار703
3231329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار571.976
3231428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار132.525
3231531021000اوره گرانولههرتن دلار169.67
3231631021000اوره پریلهرتن دلار171.475
3231729051490ایزوبوتانولهرتن دلار541.5
32318آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1092.5
32319پلی بوتادین رابرهرتن دلار1225.60925
32320برش سنگینهرتن دلار184.7396125
3232129214100آنیلینهرتن دلار769
32322دوده صنعتیهرتن دلار870
32323C7-C9هرتن دلار535
3232427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار371.837505
3232529024300پارازایلینهرتن دلار698.915
3232629221500تری اتانول آمینهرتن دلار757.188
3232731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار277.4
32328زایلین مخلوطهرتن دلار624.302
3232928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.09275
3233029336100کریستال ملامینهرتن دلار791.3158
3233129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1388.33
3233229051100متانولهرتن دلار150.29
32333متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1396.0725
32334متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1700.1675
3233529221110منو اتانول آمینهرتن دلار867.35
3233629221220دی اتانول آمینهرتن دلار849.072
3233729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار456.475
3233829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار491.625
3233928151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.09275
3234029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار749.55
3234129011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار429.043275
323423102نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار128.0125
3234339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1216.475
3234439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1216.475
3234539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1216.475
3234639039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1214.727
3234739039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1214.727
323483907PET N آمورف هرتن دلار783.209925
323493907PET S آمورف هرتن دلار790.7553
323503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار852.627375
323513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار868.4726625
323523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار855.645525
323533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار871.4908125
323543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار859.4182125
323553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار875.2635
323563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار871.4908125
323573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار894.881475
323583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار889.5997125
323593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار913.7449125
323603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار896.39055
323613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار920.53575
323623907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار810.05265
323633907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار802.61415
3236439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار823.44195
3236539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار847.24515
3236639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار800.3826
3236739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار816.7473
323683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار798.8949
323693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار814.51575
323703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار827.1612
323713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار851.70825
323723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار798.8949
323733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار806.3334
323743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار821.2104
323753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار845.0136
32376390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار825.7837
323773901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار779.439375
323783901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار784.189375
32379390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار779.439375
323803901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار793.689375
323813901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار779.439375
323823901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار779.439375
323833901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار784.189375
323843901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار779.439375
323853901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار779.439375
323863901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار779.439375
323873901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار784.189375
323883901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار784.189375
3238939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار743.033
3239039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار858.3269
3239139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار817.6479
3239239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار817.6479
3239339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار817.6479
3239439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار817.6479
3239539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار858.3269
3239639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار858.3269
3239739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار817.6479
3239839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار817.6479
3239939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار817.6479
3240039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار817.6479
3240139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار858.3269
3240239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار817.6479
3240339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار817.6479
3240439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار817.6479
3240539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار817.6479
3240639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار822.3979
3240739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار825.7837
3240839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار831.8979
3240939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار822.793575
3241039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار855.240825
3241139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار822.793575
3241239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار876.5600125
3241339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار930.09085
3241439012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار764.961375
3241539012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار764.961375
3241639012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار764.961375
3241739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار764.961375
3241839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار764.961375
3241939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار728.8875
3242039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار709.8875
3242139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار720.01355
3242239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار724.08525
3242339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار727.457275
3242439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3242539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار709.8875
3242639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار728.8875
3242739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار745.381875
3242839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار764.381875
3242939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار709.8875
3243039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار728.8875
3243139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار709.8875
3243239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار709.8875
3243339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار728.8875
3243439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار709.8875
3243539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار709.8875
3243639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار738.283
3243739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار709.8875
3243839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار728.8875
3243939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار709.8875
3244039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار709.8875
3244139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار728.8875
3244239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار728.8875
3244339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار709.8875
3244439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار728.8875
3244539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار709.8875
3244639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار728.8875
3244739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار728.8875
3244839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار709.8875
3244939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار728.8875
3245039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار728.8875
3245139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار728.8875
3245239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار728.8875
3245339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار709.8875
3245439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار728.8875
3245539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار709.8875
3245639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار728.8875
3245739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار709.8875
3245839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار728.8875
3245939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار709.8875
3246039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار728.8875
3246139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار769.131875
3246239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار769.131875
3246339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار769.131875
3246439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار777.385
3246539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار815.385
3246639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار777.385
3246739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار777.385
3246839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار824.885
3246939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار799.8373
3247039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار799.8373
3247134049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3247239012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار497.22489375
3247339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار893.16625
3247439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار446.583125
3247539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.5
3247639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.5
3247739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.5
3247839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.77375
3247939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار950.16625
3248039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار535.89975
3248139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار992.5125
3248239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار992.5125
3248339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار992.5125
3248439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار940.52375
3248539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار893.16625
3248639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار866.8674
3248739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار915.0267
3248839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار934.857
3248939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار934.857
3249039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار915.0267
3249139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار934.857
3249239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار934.857
3249339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار992.5125
3249439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار992.5125
3249539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار992.5125
3249639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار940.52375
3249739031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار940.52375
3249839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار893.16625
3249939031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار893.16625
3250039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار893.16625
3250139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار535.89975
3250239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار446.583125
3250339031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار535.89975
3250439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.5
3250539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.5
3250639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار997.5
3250739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.77375
3250839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار950.16625
3250939031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.5125
3251039031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.5125
3251139031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار992.5125
3251239031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.52375
3251339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار997.5
3251439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار997.5
3251539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار997.5
3251639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار940.52375
3251739031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار931.07125
3251839031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار931.07125
3251939031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار931.07125
3252039031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار883.57125
3252139031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار869.32125
3252239031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار869.32125
3252339031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار821.82125
3252439031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار821.82125
3252539152000 ضایعات پلی استایرن انبساطی هرتن دلار481
3252639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1029.2889
325273902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1027.72976
325283902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1027.72976
325293902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1027.72976
325303902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1027.72976
325313902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1027.72976
325323902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1056.22976
325333902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.47976
325343902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1056.22976
325353902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.47976
325363902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار924.2797
325373902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار902.32976
325383902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار892.82976
325393902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1027.72976
325403902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1027.72976
325413902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1027.72976
325423902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1027.72976
325433902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1056.22976
325443902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1111.32976
325453902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1052.42976
325463902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار892.82976
325473902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1027.72976
325483902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار892.82976
325493902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار892.82976
325503902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار895.52985
325513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1027.72976
325523902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1027.72976
325533902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1086.62976
325543902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار892.82976
325553902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار954.57976
325563902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1027.72976
3255739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار932.2806
3255839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار941.7806
3255939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار932.2806
3256039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار941.7806
32561390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار941.7806
3256239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار895.52985
3256339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار928.77985
3256439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار895.52985
3256539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار895.52985
3256639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار895.52985
3256739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار895.52985
3256839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار895.52985
3256939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار895.52985
3257039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار895.52985
3257139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار988.62985
3257239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار988.62985
3257339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار895.52985
3257439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار895.52985
3257539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار895.52985
3257639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار895.52985
3257739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار895.52985
3257839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار895.52985
3257939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار895.52985
3258039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار895.52985
3258139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار895.52985
3258239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار895.52985
3258339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار941.7806
3258439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1030.42985
3258539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار895.52985
3258639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار895.52985
3258739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار895.52985
3258839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار895.52985
3258939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار895.52985
3259039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار895.52985
3259139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار895.52985
3259239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار895.52985
3259339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار895.52985
3259439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار895.52985
3259539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار895.52985
3259639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار895.52985
3259739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1683.4
3259839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1027.72976
3259939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1052.42976
326003902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1027.72976
326013902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1027.72976
326023902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1086.62976
3260339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1683.4
3260439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1683.4
3260539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1683.4
3260639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1683.4
3260739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1683.4
3260839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1683.4
326093904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار741.548625
326103904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار741.548625
326113904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار741.548625
326123904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار778.812375
326133904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار741.548625
326143904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار763.906875
326153904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار719.190375
326163904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار778.812375
326173904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار719.190375
326183904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار719.190375
326193904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار778.812375
326203904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار719.190375
326213904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار719.190375
326223904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار719.190375
32623کربنات سدیم سبک و سنگین هرتن دلار200
32624جوجه یکروزه تخمگذارهر قطعهدلار0.38
3262527111190C3+هرتن دلار302.879
3262629024100ارتوزایلنهرتن دلار718.2
32627استایرن منومرهرتن دلار750.80495
32628آروماتیک سنگینهرتن دلار598.4033375
32629انیدرید فتالیکهرتن دلار703
3263029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار573.99
3263128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار130.625
3263231021000اوره گرانولههرتن دلار168.72
3263331021000اوره پریلهرتن دلار171.72675
3263429051490ایزوبوتانولهرتن دلار541.5
32635آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1092.5
32636پلی بوتادین رابرهرتن دلار1187.975
32637برش سنگینهرتن دلار189.19632375
3263829214100آنیلینهرتن دلار769
32639دوده صنعتیهرتن دلار870
32640C7-C9هرتن دلار535
3264127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار392.533635
3264229024300پارازایلینهرتن دلار704.349
3264329221500تری اتانول آمینهرتن دلار738.72
3264431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار277.4
32645زایلین مخلوطهرتن دلار621.186
3264628151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.09275
3264729336100کریستال ملامینهرتن دلار791.3158
3264829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1388.33
3264929051100متانولهرتن دلار150.005
32650متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1396.0725
32651متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1700.1675
3265229221110منو اتانول آمینهرتن دلار861.65
3265329221220دی اتانول آمینهرتن دلار868.3
3265429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار457.425
3265529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار504.670875
3265628151200 محلول در آبسود کاستیکهرتن دلار94.09275
3265729153200منومر وینیل استاتهرتن دلار740.05
3265829011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار452.923425
32659 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار128.0125
3266039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1225.5912
3266139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1225.5912
3266239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1225.5912
3266339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1197.93575
3266439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1197.93575
326653907PET N آمورف هرتن دلار781.9773
326663907PET S آمورف هرتن دلار789.5108
326673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار815.87805
326683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار831.6984
326693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار818.89145
326703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار834.7118
326713907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار822.6582
326723907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار838.47855
326733907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار834.7118
326743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار858.06565
326753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار852.7922
326763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار876.8994
326773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار859.57235
326783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار883.67955
326793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار782.5302
326803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار775.0917
3268139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار795.9195
3268239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار819.7227
3268339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار772.86015
3268439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار789.22485
326853907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار771.37245
326863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار786.9933
326873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار799.63875
326883907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار824.1858
326893907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار771.37245
326903907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار778.81095
326913907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار793.68795
326923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار817.49115
32693390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار803.4853
326943901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار756.4375
326953901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار761.1875
32696390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار756.4375
326973901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار770.6875
326983901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار756.4375
326993901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار756.4375
327003901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار761.1875
327013901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار756.4375
327023901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار756.4375
327033901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار756.4375
327043901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار761.1875
327053901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار761.1875
3270639011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار747.479
3270739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار835.3065
3270839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار795.53
3270939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار795.53
3271039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار795.53
3271139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار795.53
3271239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار835.3065
3271339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار835.3065
3271439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار795.53
3271539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار795.53
3271639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار795.53
3271739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار795.53
3271839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار835.3065
3271939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار795.53
3272039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار795.53
3272139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار795.53
3272239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار795.53
3272339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار800.28
3272439011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار803.4853
3272539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار809.78
3272639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار828.8128225
3272739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار861.4894975
3272839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار828.8128225
3272939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار882.808685
3273039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6هرتن دلار882.808685
3273139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار934.618455
3273239012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار749.55
3273339012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار749.55
3273439012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار749.55
3273539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار749.55
3273639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار749.55
3273739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار733.1625
3273839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار714.1625
3273939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار724.45955
3274039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار728.44575
3274139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار731.946025
3274239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار742.729
3274339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار714.1625
3274439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار733.1625
3274539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار749.870625
3274639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار768.870625
3274739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار714.1625
3274839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار733.1625
3274939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار714.1625
3275039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار714.1625
3275139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار733.1625
3275239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار714.1625
3275339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار714.1625
3275439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار742.729
3275539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار714.1625
3275639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار733.1625
3275739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار714.1625
3275839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار714.1625
3275939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار733.1625
3276039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار733.1625
3276139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار714.1625
3276239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار733.1625
3276339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار714.1625
3276439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار733.1625
3276539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار733.1625
3276639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار714.1625
3276739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار733.1625
3276839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار733.1625
3276939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار733.1625
3277039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار733.1625
3277139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار714.1625
3277239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار733.1625
3277339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار714.1625
3277439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار733.1625
3277539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار714.1625
3277639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار733.1625
3277739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار714.1625
3277839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار733.1625
3277939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار773.620625
3278039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار783.120625
3278139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار783.120625
3278239012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار765.985
3278339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار803.985
3278439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار765.985
3278539012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار765.985
3278639012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار813.485
3278739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار788.6653
3278839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار788.6653
3278934049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار380
3279039012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار487.2075
3279139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار786.03
3279239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار441.999375
3279339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار988
3279439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار988
3279539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار988
3279639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار983.32125
3279739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.99875
3279839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار530.39925
3279939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار982.5375
3280039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار982.5375
3280139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار982.5375
3280239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار931.07125
3280339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار883.99875
3280439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار867.3842
3280539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار915.1559
3280639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار934.8266
3280739031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار934.8266
3280839031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار915.1559
3280939031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار934.8266
3281039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار934.8266
3281139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار982.5375
3281239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار982.5375
3281339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار982.5375
3281439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار931.07125
3281539031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار931.07125
3281639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار883.99875
3281739031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار883.99875
3281839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار786.03
3281939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار530.39925
3282039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن