بخش چهارم : فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹

بخش چهارم : فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹ را جستجو نمایید.

در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

 توجه : بارگزاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …
ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
3940739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار592.42
3940839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار573.42
3940939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار592.42
3941039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار573.42
3941139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار592.42
3941239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار645.8252
3941339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار645.8252
3941439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار645.8252
3941539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار636.5
3941639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار674.5
3941739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار636.5
3941839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار636.5
3941939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار684
3942039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار661.77
3942139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار661.77
3942234049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار435.5
3942339012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار329.112
3942439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار446.18175
3942539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار332.2185625
3942639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
3942739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
3942839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
3942939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار739.22825
3943039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.7315
3943139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار398.662275
3943239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار743.63625
3943339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار743.63625
3943439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار743.63625
3943539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار704.683875
3943639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار664.437125
3943739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار704.8392
3943839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار743.574975
3943939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار759.525
3944039031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار759.525
3944139031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار743.574975
3944239031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار759.525
3944339031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار759.525
3944439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار743.63625
3944539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار743.63625
3944639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار743.63625
3944739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار704.683875
3944839031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار683.437125
3944939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار664.437125
3945039031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار643.190375
3945139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار446.18175
3945239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار398.662275
3945339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار332.2185625
3945439031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار398.662275
3945539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
3945639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
3945739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
3945839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار739.22825
3945939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.7315
3946039031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار743.63625
3946139031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار743.63625
3946239031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار743.63625
3946339031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار704.683875
3946439031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار760.475
3946539031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار760.475
3946639031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار760.475
3946739031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار704.683875
3946839031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار697.601625
3946939031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار697.601625
3947039031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار697.601625
3947139031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار650.101625
3947239031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار635.851625
3947339031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار635.851625
3947439031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار588.351625
3947539031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار588.351625
3947639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار851.2
394773902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار936.829675
394783902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار936.829675
394793902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار936.829675
394803902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار936.829675
394813902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار936.829675
394823902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار965.329675
394833902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار998.579675
394843902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار965.329675
394853902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار998.579675
394863902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار835.179675
394873902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار811.429675
394883902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار801.929675
394893902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار936.829675
394903902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار936.829675
394913902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار936.829675
394923902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار936.829675
394933902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار965.329675
394943902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1020.429675
394953902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار961.529675
394963902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار801.929675
394973902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار936.829675
394983902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار801.929675
394993902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار801.929675
395003902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار801.929675
395013902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار936.829675
395023902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار936.829675
395033902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار995.729675
395043902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار801.929675
395053902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار863.679675
395063902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار936.829675
3950739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار831.751125
3950839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار841.251125
3950939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار831.751125
3951039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار841.251125
39511390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار841.251125
3951239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار801.929675
3951339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار835.179675
3951439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار801.929675
3951539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار801.929675
3951639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار801.929675
3951739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار801.929675
3951839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار801.929675
3951939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار801.929675
3952039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار801.929675
3952139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار872.229675
3952239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار853.229675
3952339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار801.929675
3952439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار801.929675
3952539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار801.929675
3952639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار801.929675
3952739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار801.929675
3952839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار801.929675
3952939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار801.929675
3953039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار801.929675
3953139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار801.929675
3953239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار801.929675
3953339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار841.251125
3953439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار936.829675
3953539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار801.929675
3953639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار801.929675
3953739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار801.929675
3953839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار801.929675
3953939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار801.929675
3954039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار801.929675
3954139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار801.929675
3954239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار801.929675
3954339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار801.929675
3954439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار801.929675
3954539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار801.929675
3954639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار801.929675
3954739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1368
3954839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار936.829675
3954939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار961.529675
395503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار936.829675
395513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار936.829675
395523902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار995.729675
3955339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1368
3955439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1368
3955539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1368
3955639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1368
3955739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1368
3955839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1368
395593904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار680.675
395603904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار620.73
395613904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار620.73
395623904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار632.225
395633904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار603.4875
395643904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار603.4875
395653904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار574.75
395663904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار683.2875
395673904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار574.75
395683904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار574.75
395693904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار683.2875
395703904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار574.75
395713904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار574.75
395723904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار574.75
39573شمش آهن 2020/03/20هرتن دلار365
39574شمش روی 2020/03/20هرتن دلار1880
39575شمش مس 2020/03/20هرتن دلار4855
39576شمش آلومینیوم 2020/03/20هرتن دلار1580
39577شمش نیکل 2020/03/20هرتن دلار11365
39578شمش قلع 2020/03/20هرتن دلار14500
39579شمش سرب 2020/03/20هرتن دلار1670
39580شمش آهن اسلب 2020/03/20هرتن دلار385
39581شمش آهن 2020/03/27هرتن دلار325
39582شمش روی 2020/03/27هرتن دلار1850
39583شمش مس 2020/03/27هرتن دلار4775
39584شمش آلومینیوم 2020/03/27هرتن دلار1505
39585شمش نیکل 2020/03/27هرتن دلار11225
39586شمش قلع 2020/03/27هرتن دلار14355
39587شمش سرب 2020/03/27هرتن دلار1690
39588شمش آهن اسلب 2020/03/27هرتن دلار345
39589شمش آهن 2020/04/03هرتن دلار330
39590شمش روی 2020/04/03هرتن دلار1860
39591شمش مس 2020/04/03هرتن دلار4860
39592شمش آلومینیوم 2020/04/03هرتن دلار1450
39593شمش نیکل 2020/04/03هرتن دلار11190
39594شمش قلع 2020/04/03هرتن دلار14465
39595شمش سرب 2020/04/03هرتن دلار1660
39596شمش آهن اسلب 2020/04/03هرتن دلار330
39597میلگرد (سایز 32-12 میل) 2020/04/01هرتن دلار366
3959827111190C3+هرتن دلار168.948
3959929024100ارتوزایلنهرتن دلار577.125
39602استایرن منومرهرتن دلار525.6825
39603آروماتیک سنگینهرتن دلار340.1399
39604C9 آروماتیک هرتن دلار177.68
39605انیدرید فتالیکهرتن دلار482.6
39606MTBEهرتن دلار218.025
39607گوگرد گرانولهرتن دلار34.96
3960829173600اسید ترفتالیکهرتن دلار373.56375
3960928141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار97.85
3961031021000اوره گرانولههرتن دلار178.125
3961131021000اوره پریلهرتن دلار183.35
3961229051490ایزوبوتانولهرتن دلار504.4025
39613آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1030.75
39614تولوئنهرتن دلار256.025
39615پلی بوتادین رابرهرتن دلار877.325
39616برش سنگینهرتن دلار131.38025
39617نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
39618گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار149.5
39619ریفورمیتهرتن دلار207.68
39620C7-C9هرتن دلار380
3962127101210بنزین پیرولیزهرتن دلار121.296
3962229024300پارازایلینهرتن دلار396.53
3962329221500تری اتانول آمینهرتن دلار629.451
3962431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار265.05
39625زایلین مخلوطهرتن دلار363.033
39626سود کاستیکهرتن دلار91.31875
3962729336100کریستال ملامینهرتن دلار856.112925
3962829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1293.425
3962929051100متانولهرتن دلار107.54
39630متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1322.875
39631متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1358.5
3963229221110منو اتانول آمینهرتن دلار593.633625
3963329221220دی اتانول آمینهرتن دلار725.8
3963429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار314.925
3963529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار299.725
39636محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار91.31875
3963729153200منومر وینیل استاتهرتن دلار588.525
3963829011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار109.1664
39639 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار122.075
3964039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1022.295
3964139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1022.295
3964239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1022.295
3964339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار942.70875
3964439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار961.37625
39645لاتکسهرتن دلار270.67875
396463907PET N آمورف هرتن دلار623.5591
396473907PET S آمورف هرتن دلار629.62485
396483907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار656.920725
396493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار669.6588
396503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار659.347025
396513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار672.0851
396523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار662.3799
396533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار675.117975
396543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار672.0851
396553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار690.888925
396563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار686.6429
396573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار706.0533
396583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار692.102075
396593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار711.512475
396603907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار694.0719
396613907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار687.7449
3966239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار705.4605
3966339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار725.7069
3966439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار685.8468
3966539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار699.7662
396663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار684.5814
396673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار697.8681
396683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار708.624
396693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار729.5031
396703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار684.5814
396713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار690.9084
396723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار703.5624
396733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار723.8088
39674390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار745.51915
396753901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار707.9875
396763901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار712.7375
39677390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار707.9875
396783901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار722.2375
396793901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار707.9875
396803901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار707.9875
396813901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار712.7375
396823901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار707.9875
396833901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار707.9875
396843901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار707.9875
396853901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار712.7375
396863901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار712.7375
3968739011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار665.29222
3968839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار759.99525
3968939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار723.805
3969039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار723.805
3969139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار723.805
3969239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار723.805
3969339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار774.47135
3969439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار774.47135
3969539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار723.805
3969639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار723.805
3969739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار723.805
3969839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار723.805
3969939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار759.99525
3970039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار723.805
3970139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار723.805
3970239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار723.805
3970339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار723.805
3970439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار728.555
3970539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار745.51915
3970639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار738.055
3970739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار733.78
3970839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار763.4675
3970939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار733.78
3971039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار782.2691875
3971139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار843.79
3971239012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار663.005
3971339012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار663.005
3971439012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار663.005
3971539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار663.005
3971639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار663.005
3971739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار654.13675
3971839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار635.13675
3971939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار642.27277
3972039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار647.839485
3972139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار648.9689875
3972239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار660.54222
3972339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار635.13675
3972439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار654.13675
3972539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار666.8935875
3972639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار685.8935875
3972739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار635.13675
3972839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار654.13675
3972939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار635.13675
3973039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار635.13675
3973139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار654.13675
3973239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار635.13675
3973339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار635.13675
3973439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار660.54222
3973539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار635.13675
3973639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار654.13675
3973739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار635.13675
3973839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار635.13675
3973939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار654.13675
3974039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار654.13675
3974139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار635.13675
3974239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار654.13675
3974339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار635.13675
3974439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار654.13675
3974539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار654.13675
3974639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار635.13675
3974739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار654.13675
3974839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار654.13675
3974939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار654.13675
3975039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار654.13675
3975139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار635.13675
3975239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار654.13675
3975339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار635.13675
3975439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار654.13675
3975539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار635.13675
3975639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار654.13675
3975739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار635.13675
3975839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار654.13675
3975939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار711.244955
3976039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار711.244955
3976139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار711.244955
3976239012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار662.625
3976339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار700.625
3976439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار662.625
3976539012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار662.625
3976639012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار710.125
3976739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار687.3725
3976839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار687.3725
3976934049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار453.375
3977039012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار334.992
3977139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار464.13675
3977239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار345.9698125
3977339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
3977439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
3977539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
3977639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار766.87325
3977739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.5215
3977839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار415.163775
3977939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار773.56125
3978039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار773.56125
3978139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار773.56125
3978239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار733.041375
3978339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار691.939625
3978439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار697.7864
3978539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار736.134575
3978639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار751.925
3978739031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار751.925
3978839031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار736.134575
3978939031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار751.925
3979039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار751.925
3979139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار773.56125
3979239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار773.56125
3979339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار773.56125
3979439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار733.041375
3979539031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار710.939625
3979639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار691.939625
3979739031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار669.837875
3979839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار464.13675
3979939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار415.163775
3980039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار345.9698125
3980139031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار415.163775
3980239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
3980339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
3980439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
3980539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار766.87325
3980639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.5215
3980739031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.56125
3980839031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.56125
3980939031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.56125
3981039031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.041375
3981139031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار788.975
3981239031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار788.975
3981339031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار788.975
3981439031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار733.041375
3981539031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار725.674125
3981639031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار725.674125
3981739031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار725.674125
3981839031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار678.174125
3981939031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار663.924125
3982039031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار663.924125
3982139031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار616.424125
3982239031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار616.424125
3982339031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار843.6
398243902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار927.52718
398253902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار927.52718
398263902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار927.52718
398273902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار927.52718
398283902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار927.52718
398293902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار956.02718
398303902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار989.27718
398313902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار956.02718
398323902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار989.27718
398333902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار825.11357
398343902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار802.12718
398353902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار792.62718
398363902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار927.52718
398373902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار927.52718
398383902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار927.52718
398393902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار927.52718
398403902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار956.02718
398413902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1011.12718
398423902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار952.22718
398433902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار792.62718
398443902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار927.52718
398453902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار792.62718
398463902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار792.62718
398473902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار792.62718
398483902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار927.52718
398493902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار927.52718
398503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار986.42718
398513902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار792.62718
398523902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار854.37718
398533902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار927.52718
3985439021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار822.14938
3985539021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار831.64938
3985639021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار822.14938
3985739021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار831.64938
39858390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار831.64938
3985939021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار792.62718
3986039021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار825.87718
3986139021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار792.62718
3986239021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار792.62718
3986339021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار792.62718
3986439021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار792.62718
3986539021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار792.62718
3986639021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار792.62718
3986739021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار792.62718
3986839021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار853.42718
3986939021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار843.92718
3987039021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار792.62718
3987139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار792.62718
3987239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار792.62718
3987339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار792.62718
3987439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار792.62718
3987539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار792.62718
3987639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار792.62718
3987739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار792.62718
3987839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار792.62718
3987939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار792.62718
3988039021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار831.64938
3988139021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار927.52718
3988239021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار792.62718
3988339021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار792.62718
3988439021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار792.62718
3988539021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار792.62718
3988639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار792.62718
3988739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار792.62718
3988839021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار792.62718
3988939021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار792.62718
3989039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار792.62718
3989139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار792.62718
3989239021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار792.62718
3989339021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار792.62718
3989439021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1368
3989539021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار927.52718
3989639021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار952.22718
398973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار927.52718
398983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار927.52718
398993902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار986.42718
3990039074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1368
3990139074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1368
3990239074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1368
3990339074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1368
3990439074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1368
3990539074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1368
399063904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار645.40625
399073904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار586.1025
399083904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار586.1025
399093904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار596.95625
399103904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار569.821875
399113904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار569.821875
399123904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار542.6875
399133904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار649.621875
399143904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار542.6875
399153904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار542.6875
399163904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار649.621875
399173904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار542.6875
399183904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار542.6875
399193904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار542.6875
3992017026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار70.5
3992117026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار72.8
3992217026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار75.6
3992317026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار80.5
3992417026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار82.8
3992517026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار85.6
39926170260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار52.33
39927170260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار53.82
39928170260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25)هرتن دلار55.64
3992917026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار26.8
3993017026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار28.6
3993117026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار31
3993217026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار33.1
3993317026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار44.2
3993417026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار45.7
3993517026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار48.4
3993617026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار26.5
3993717026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار27.5
3993817026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار28.9
3993917026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار30.6
3994017026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار32.6
3994117026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار36
3994217026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار47.3
3994317026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار48.8
3994417026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/11/21 الی 98/11/25) هرتن دلار50.8
3994517126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار67.7
3994617126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار71
3994717126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار72.8
3994817126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار77.7
3994917126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار81
3995017126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار82.8
39951171260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار50.51
39952171260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار52.65
39953171260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23)هرتن دلار53.82
3995417126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار30.9
3995517126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار32.7
3995617126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار35.1
3995717126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار36.8
3995817126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار49.1
3995917126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار50.6
3996017126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار53.3
3996117126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار30.6
3996217126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار31.6
3996317126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار33
3996417126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار35.7
3996517126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار36.7
3996617126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار40.1
3996717126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار52.2
3996817126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار53.7
3996917126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/19 الی 98/12/23) هرتن دلار55.7
3997017226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار69.36
3997117226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار71.28
3997217226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار72.6
3997317226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار79.36
3997417226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار81.28
3997517226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار82.6
39976172260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار51.58
39977172260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار52.83
39978172260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01)هرتن دلار53.69
3997917226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار30.86
3998017226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار32.66
3998117226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار35.06
3998217226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار36.76
3998317226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار49.1
3998417226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار50.1
3998517226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار52.8
3998617226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار30.56
3998717226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار31.56
3998817226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار32.96
3998917226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار35.66
3999017226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار36.66
3999117226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار40.06
3999217226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار51.7
3999317226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار53.2
3999417226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ98/12/26 الی 99/01/01) هرتن دلار55.2
3999517326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار67.2
3999617326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار70.5
3999717326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار72.3
3999817326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار77.2
3999917326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار80.5
4000017326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار82.3
40001173260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار50.18
40002173260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار52.33
40003173260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08)هرتن دلار53.50
4000417326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار26.7
4000517326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار28.5
4000617326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار30.9
4000717326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار32.6
4000817326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار43.5
4000917326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار45
4001017326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار47.7
4001117326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار26.4
4001217326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار27.4
4001317326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار28.8
4001417326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار31.5
4001517326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار32.5
4001617326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار35.9
4001717326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار46.6
4001817326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار48.1
4001917326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/04 الی 99/01/08) هرتن دلار50.1
4002017426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار65.6
4002117426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار68.9
4002217426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار70.7
4002317426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار75.6
4002417426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار78.9
4002517426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار80.7
40026174260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار49.14
40027174260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار51.29
40028174260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15)هرتن دلار52.46
4002917426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار25.9
4003017426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار27.7
4003117426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار30.1
4003217426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار31.8
4003317426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار42.8
4003417426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار44.3
4003517426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار47
4003617426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار25.6
4003717426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار26.6
4003817426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار28
4003917426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار30.7
4004017426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار31.7
4004117426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار35.1
4004217426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار45.9
4004317426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار47.7
4004417426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/11 الی 99/01/15) هرتن دلار49.4
4004517526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار66
4004617526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار68.7
4004717526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار71.1
4004817526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار76
4004917526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار78.7
4005017526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار81.1
40051175260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار49.40
40052175260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار51.16
40053175260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22)هرتن دلار52.72
4005417526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار26.5
4005517526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار28.3
4005617526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار30.7
4005717526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار32.4
4005817526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار43.2
4005917526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار44.7
4006017526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار47.4
4006117526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار26.2
4006217526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار27.2
4006317526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار28.6
4006417526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار30.3
4006517526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار32.3
4006617526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار35.7
4006717526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار46.3
4006817526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار47.8
4006917526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/18 الی 99/01/22) هرتن دلار49.8
4007027111190C3+هرتن دلار168.948
4007129024100ارتوزایلنهرتن دلار567.625
40074استایرن منومرهرتن دلار492.4325
40075آروماتیک سنگینهرتن دلار344.75405
40076C9 آروماتیک هرتن دلار147.73
40077انیدرید فتالیکهرتن دلار468.35
40078MTBEهرتن دلار195.035
40079گوگرد گرانولهرتن دلار34.96
4008029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار361.59375
4008128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار90.725
4008231021000اوره گرانولههرتن دلار174.5625
4008331021000اوره پریلهرتن دلار179.075
4008429051490ایزوبوتانولهرتن دلار484.9275
40085آلکیل بنزن خطیهرتن دلار983.25
40086تولوئنهرتن دلار261.9625
40087پلی بوتادین رابرهرتن دلار829.825
40088PBR OFF GRADEهرتن دلار815
40089PEA OFF GRADEهرتن دلار205
40090برش سنگینهرتن دلار93.8315
40091نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
40092گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار149.5
40093ریفورمیتهرتن دلار177.73
4009429214100آنیلینهرتن دلار769
40095دوده صنعتیهرتن دلار870
40096C7-C9هرتن دلار380
4009727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار92.8435
4009829024300پارازایلینهرتن دلار385.1775
4009929221500تری اتانول آمینهرتن دلار630.2205
4010031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار265.05
40101زایلین مخلوطهرتن دلار356.54526
40102سود کاستیکهرتن دلار98.0875
4010329336100کریستال ملامینهرتن دلار854.222425
4010429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1288.675
4010529051100متانولهرتن دلار104.785
40106متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1227.875
40107متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1358.5
4010829221110منو اتانول آمینهرتن دلار588.817125
4010929221220دی اتانول آمینهرتن دلار722
4011029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار307.325
40111منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
4011229094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار299.725
40113محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار98.0875
4011429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار576.65
4011529011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار83.55915
40116 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار118.5125
4011739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1005.3375
4011839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1005.3375
4011939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1005.3375
4012039039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار846.75875
4012139039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار863.52625
40122لاتکسهرتن دلار243.12875
401233907PET N آمورف هرتن دلار618.6761
401243907PET S آمورف هرتن دلار624.69435
401253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار651.776475
401263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار664.4148
401273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار654.183775
401283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار666.8221
401293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار657.1929
401303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار669.831225
401313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار666.8221
401323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار685.478675
401333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار681.2659
401343907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار700.5243
401353907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار686.682325
401363907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار705.940725
401373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار678.43965
401383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار672.25515
4013939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار689.57175
4014039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار709.36215
4014139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار670.3998
4014239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار684.0057
401433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار669.1629
401443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار682.15035
401453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار692.664
401463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار713.07285
401473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار669.1629
401483907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار675.3474
401493907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار687.7164
401503907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار707.5068
40151390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار732.3094
401523901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار705.6125
401533901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار710.3625
40154390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار705.6125
401553901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار719.8625
401563901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار705.6125
401573901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار705.6125
401583901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار710.3625
401593901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار705.6125
401603901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار705.6125
401613901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار705.6125
401623901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار710.3625
401633901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار710.3625
4016439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار653.4708
4016539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار746.529
4016639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار710.98
4016739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار710.98
4016839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار710.98
4016939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار710.98
4017039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار760.7486
4017139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار760.7486
4017239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار710.98
4017339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار710.98
4017439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار710.98
4017539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار710.98
4017639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار746.529
4017739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار710.98
4017839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار710.98
4017939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار710.98
4018039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار710.98
4018139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار715.73
4018239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار732.3094
4018339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار725.23
4018439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار733.78
4018539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار763.4675
4018639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار733.78
4018739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار782.2691875
4018839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار843.79
4018939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار638.0675
4019039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار638.0675
4019139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار638.0675
4019239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار638.0675
4019339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار638.0675
4019439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار642.77
4019539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار623.77
4019639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار630.45135
4019739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار636.2454
4019839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار637.0339
4019939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار648.7208
4020039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار623.77
4020139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار642.77
4020239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار654.9585
4020339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار673.9585
4020439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار623.77
4020539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار642.77
4020639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار623.77
4020739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار623.77
4020839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار642.77
4020939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار623.77
4021039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار623.77
4021139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار648.7208
4021239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار623.77
4021339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار642.77
4021439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار623.77
4021539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار623.77
4021639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار642.77
4021739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار642.77
4021839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار623.77
4021939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار642.77
4022039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار623.77
4022139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار642.77
4022239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار642.77
4022339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار623.77
4022439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار642.77
4022539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار642.77
4022639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار642.77
4022739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار642.77
4022839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار623.77
4022939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار642.77
4023039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار623.77
4023139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار642.77
4023239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار623.77
4023339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار642.77
4023439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار623.77
4023539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار642.77
4023639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار699.1962
4023739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار699.1962
4023839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار699.1962
4023939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار650.75
4024039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار688.75
4024139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار650.75
4024239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار650.75
4024339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار698.25
4024439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار675.735
4024539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار675.735
4024634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار445.25
4024739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار322.392
4024839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار446.18175
4024939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار332.2185625
4025039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
4025139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
4025239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
4025339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار739.22825
4025439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.7315
4025539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار398.662275
4025639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار743.63625
4025739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار743.63625
4025839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار743.63625
4025939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار704.683875
4026039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار664.437125
4026139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار690.7336
4026239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار728.694175
4026339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار744.325
4026439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار744.325
4026539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار728.694175
4026639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار744.325
4026739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار744.325
4026839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار743.63625
4026939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار743.63625
4027039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار743.63625
4027139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار704.683875
4027239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار683.437125
4027339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار664.437125
4027439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار643.190375
4027539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار446.18175
4027639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار398.662275
4027739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار332.2185625
4027839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار398.662275
4027939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
4028039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
4028139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار742.769375
4028239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار739.22825
4028339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار703.7315
4028439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار743.63625
4028539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار743.63625
4028639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار743.63625
4028739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار704.683875
4028839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار760.475
4028939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار760.475
4029039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار760.475
4029139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار704.683875
4029239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار697.601625
4029339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار697.601625
4029439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار697.601625
4029539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار650.101625
4029639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار635.851625
4029739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار635.851625
4029839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار588.351625
4029939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار588.351625
4030039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار845.5
403013902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار911.14405
403023902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار911.14405
403033902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار911.14405
403043902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار911.14405
403053902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار911.14405
403063902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار939.64405
403073902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار972.89405
403083902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار939.64405
403093902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار972.89405
403103902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار809.49405
403113902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار785.74405
403123902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار776.24405
403133902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار911.14405
403143902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار911.14405
403153902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار911.14405
403163902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار911.14405
403173902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار939.64405
403183902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار994.74405
403193902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار935.84405
403203902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار776.24405
403213902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار911.14405
403223902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار776.24405
403233902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار776.24405
403243902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار776.24405
403253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار911.14405
403263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار911.14405
403273902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار970.04405
403283902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار776.24405
403293902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار837.99405
403303902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار911.14405
4033139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار805.56675
4033239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار815.06675
4033339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار805.56675
4033439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار815.06675
40335390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار815.06675
4033639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار776.24405
4033739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار809.49405
4033839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار776.24405
4033939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار776.24405
4034039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار776.24405
4034139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار776.24405
4034239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار776.24405
4034339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار776.24405
4034439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار776.24405
4034539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار837.04405
4034639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار827.54405
4034739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار776.24405
4034839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار776.24405
4034939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار776.24405
4035039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار776.24405
4035139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار776.24405
4035239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار776.24405
4035339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار776.24405
4035439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار776.24405
4035539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار776.24405
4035639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار776.24405
4035739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار815.06675
4035839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار911.14405
4035939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار776.24405
4036039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار776.24405
4036139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار776.24405
4036239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار776.24405
4036339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار776.24405
4036439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار776.24405
4036539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار776.24405
4036639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار776.24405
4036739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار776.24405
4036839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار776.24405
4036939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار776.24405
4037039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار776.24405
4037139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1344.25
4037239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار911.14405
4037339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار935.84405
403743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار911.14405
403753902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار911.14405
403763902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار970.04405
4037739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4037839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4037939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1344.25
4038039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4038139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4038239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
403833904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار640.18125
403843904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار580.9725
403853904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار580.9725
403863904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار591.73125
403873904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار564.834375
403883904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار564.834375
403893904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار537.9375
403903904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار644.634375
403913904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار537.9375
403923904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار537.9375
403933904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار644.634375
403943904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار537.9375
403953904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار537.9375
403963904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار537.9375
4039717626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار67
4039817626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار69.3
4039917626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار72.1
4040017626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار77
4040117626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار79.3
4040217626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار82.1
40403176260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار50.05
40404176260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار51.55
40405176260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29)هرتن دلار53.37
4040617626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار28.3
4040717626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار30.1
4040817626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار32.5
4040917626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار34.2
4041017626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار44.8
4041117626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار46.3
4041217626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار49
4041317626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار28
4041417626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار29
4041517626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار30.4
4041617626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار32.1
4041717626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار34.1
4041817626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار37.5
4041917626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار47.9
4042017626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار49.4
4042117626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/01/25 الی 99/01/29) هرتن دلار49.4
40422لنت ترمز خام کفشکی هرکیلوگرمدلار1.65
40423سبوس برنج با ویژگی مصرف انسانی هرکیلوگرمدلار3.5
40424سیب درختی خشک شده (چیپس سیب) هرکیلوگرمدلار4.3
40425لواشک بسته بندی شده (پذیرایی) هرکیلوگرمدلار1.75
40426سود پرک جامد هر تندلار214
40427پالت پلاستیکی و مخازن زباله شهری هرکیلوگرمدلار1
40428فلورین حاوی 97درصد وزنی یا کمتر فلوئوروکلسیم هرتن دلار87
40429فلورین حاوی بیش از 97درصد وزنی فلوئوروکلسیم هرتن دلار153
40430کنسانتره مس با عیار 19% (قیمت هر تن شمش مس در LME معادل 5187دلار) هرتن دلار680
40431خاک کائولن فرآوری شده با کد PZWNKهرتن دلار190
40432خاک کائولن فرآوری شده با کد GZWNKهرتن دلار170
40433خاک کائولن فرآوری شده با کد ESZWNK1هرتن دلار147
40434خاک کائولن فرآوری شده با کد SZWNK2هرتن دلار57
40435خاک کائولن فرآوری شده با کد SZWNK1هرتن دلار86
40436خاک کائولن فرآوری شده با کد ZWNK1-Tهرتن دلار83
40437خاک کائولن فرآوری شده با کد ZWNK1-Sهرتن دلار70
40438خاک کائولن فرآوری شده با کد SIهرتن دلار66
40439خاک کائولن فرآوری شده با کد GZWNKBهرتن دلار57
40440خاک کائولن فرآوری شده با کد ZMK1Hهرتن دلار59
4044127111190C3+هرتن دلار245.48
4044229024100ارتوزایلنهرتن دلار566.2
40445استایرن منومرهرتن دلار513.57
40446آروماتیک سنگینهرتن دلار222.19265
40447C9 آروماتیک هرتن دلار118.95
40448انیدرید فتالیکهرتن دلار468.35
40449MTBEهرتن دلار212.895
40450گوگرد گرانولهرتن دلار34.96
4045129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار363.58875
4045228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار83.6
4045331021000اوره گرانولههرتن دلار169.21875
4045431021000اوره پریلهرتن دلار171.95
4045529051490ایزوبوتانولهرتن دلار484.9275
40456آلکیل بنزن خطیهرتن دلار983.25
40457تولوئنهرتن دلار254.6
40458پلی بوتادین رابرهرتن دلار758.575
40459PBR OFF GRADEهرتن دلار815
40460PEA OFF GRADEهرتن دلار205
40461برش سنگینهرتن دلار86.35025
40462نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
40463گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار221
40464ریفورمیتهرتن دلار148.95
4046529214100آنیلینهرتن دلار769
40466دوده صنعتیهرتن دلار870
40467C7-C9هرتن دلار380
4046827101210بنزین پیرولیزهرتن دلار65.5025
4046929024300پارازایلینهرتن دلار383.211
4047029221500تری اتانول آمینهرتن دلار668.306
4047131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار263.625
40472زایلین مخلوطهرتن دلار358.61379
40473سود کاستیکهرتن دلار98.8
4047429336100کریستال ملامینهرتن دلار867.10015
4047529291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1245.925
4047629051100متانولهرتن دلار103.74
40477متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1275.375
40478متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1358.5
4047929221110منو اتانول آمینهرتن دلار588.41575
4048029221220دی اتانول آمینهرتن دلار720.1
4048129053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار313.5
40482منو اتیلن گلایکول(بشکه)هرتن دلار615
4048329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار311.6
40484محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار98.8
4048529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار574.275
4048629011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار58.95225
40487 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار108.0625
4048839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1025.05
4048939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1025.05
4049039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1025.05
4049139039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار786.79
4049239039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار802.37
40493لاتکسهرتن دلار225.91
404943907PET N آمورف هرتن دلار611.3516
404953907PET S آمورف هرتن دلار617.2986
404963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار644.0601
404973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار656.5488
404983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار646.4389
404993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار658.9276
405003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار649.4124
405013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار661.9011
405023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار658.9276
405033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار677.3633
405043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار673.2004
405053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار692.2308
405063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار678.5527
405073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار697.5831
405083907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار652.3859
405093907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار646.4389
4051039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار663.0905
4051139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار682.1209
4051239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار644.6548
4051339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار657.7382
405143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار643.4654
405153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار655.9541
405163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار666.064
405173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار685.6891
405183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار643.4654
405193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار649.4124
405203907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار661.3064
405213907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار680.3368
405223901پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار732.3094
405233901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار669.5125
405243901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار674.2625
405253901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار669.5125
405263901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار683.7625
405273901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار669.5125
405283901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار669.5125
405293901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار674.2625
405303901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار669.5125
405313901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار669.5125
405323901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار669.5125
405333901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار674.2625
405343901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار674.2625
4053539011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار671.2548
4053639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار746.529
4053739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار710.98
4053839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار710.98
4053939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار710.98
4054039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار710.98
4054139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار760.7486
4054239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار760.7486
4054339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار710.98
4054439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار710.98
4054539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار710.98
4054639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار710.98
4054739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار746.529
4054839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار710.98
4054939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار710.98
4055039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار710.98
4055139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار710.98
4055239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار715.73
4055339011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار732.3094
4055439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار725.23
4055539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار716.68
4055639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار744.23
4055739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار716.68
4055839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار762.55075
4055939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار822.1775
4056039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار645.6675
4056139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار645.6675
4056239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار645.6675
4056339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار645.6675
4056439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار645.6675
4056539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار659.87
4056639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار640.87
4056739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار648.23535
4056839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار653.6874
4056939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار654.9889
4057039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار666.5048
4057139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار640.87
4057239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار659.87
4057339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار672.9135
4057439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار691.9135
4057539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار640.87
4057639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار659.87
4057739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار640.87
4057839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار640.87
4057939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار659.87
4058039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار640.87
4058139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار640.87
4058239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار666.5048
4058339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار640.87
4058439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار659.87
4058539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار640.87
4058639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار640.87
4058739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار659.87
4058839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار659.87
4058939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار640.87
4059039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار659.87
4059139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار640.87
4059239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار659.87
4059339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار659.87
4059439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار640.87
4059539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار659.87
4059639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار659.87
4059739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار659.87
4059839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار659.87
4059939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار640.87
4060039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار659.87
4060139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار640.87
4060239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار659.87
4060339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار640.87
4060439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار659.87
4060539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار640.87
4060639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار659.87
4060739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار717.3222
4060839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار717.3222
4060939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار717.3222
4061039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار644.575
4061139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار682.575
4061239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار644.575
4061339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار644.575
4061439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار692.075
4061539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار669.6835
4061639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار669.6835
4061734049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار441.025
4061839012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار326.232
4061939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار440.19675
4062039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار327.6348125
4062139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.506875
4062239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.506875
4062339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.506875
4062439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.01325
4062539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار694.8015
4062639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار393.161775
4062739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار733.66125
4062839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار733.66125
4062939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار733.66125
4063039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار695.231375
4063139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار655.269625
4063239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار687.2072
4063339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار724.973975
4063439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار740.525
4063539031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار740.525
4063639031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار724.973975
4063739031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار740.525
4063839031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار740.525
4063939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار733.66125
4064039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار733.66125
4064139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار733.66125
4064239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار695.231375
4064339031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار674.269625
4064439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار655.269625
4064539031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار634.307875
4064639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار440.19675
4064739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار393.161775
4064839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار327.6348125
4064939031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار393.161775
4065039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.506875
4065139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.506875
4065239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.506875
4065339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.01325
4065439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار694.8015
4065539031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.66125
4065639031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.66125
4065739031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.66125
4065839031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار695.231375
4065939031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار750.975
4066039031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار750.975
4066139031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار750.975
4066239031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار695.231375
4066339031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار688.244125
4066439031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار688.244125
4066539031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار688.244125
4066639031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار640.744125
4066739031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار626.494125
4066839031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار626.494125
4066939031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار578.994125
4067039031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار578.994125
4067139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار835.05
406723902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار885.2138
406733902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار885.2138
406743902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار885.2138
406753902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار885.2138
406763902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار885.2138
406773902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار913.7138
406783902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار946.9638
406793902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار913.7138
406803902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار946.9638
406813902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار783.5638
406823902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار759.8138
406833902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار750.3138
406843902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار885.2138
406853902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار885.2138
406863902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار885.2138
406873902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار885.2138
406883902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار913.7138
406893902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار968.8138
406903902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار909.9138
406913902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار750.3138
406923902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار885.2138
406933902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار750.3138
406943902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار750.3138
406953902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار750.3138
406963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار885.2138
406973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار885.2138
406983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار944.1138
406993902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار750.3138
407003902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار812.0638
407013902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار885.2138
4070239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار779.133
4070339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار788.633
4070439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار779.133
4070539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار788.633
40706390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار788.633
4070739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار750.3138
4070839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار783.5638
4070939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار750.3138
4071039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار750.3138
4071139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار750.3138
4071239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار750.3138
4071339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار750.3138
4071439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار750.3138
4071539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار750.3138
4071639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار811.1138
4071739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار801.6138
4071839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار750.3138
4071939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار750.3138
4072039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار750.3138
4072139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار750.3138
4072239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار750.3138
4072339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار750.3138
4072439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار750.3138
4072539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار750.3138
4072639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار750.3138
4072739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار750.3138
4072839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار788.633
4072939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار885.2138
4073039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار750.3138
4073139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار750.3138
4073239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار750.3138
4073339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار750.3138
4073439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار750.3138
4073539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار750.3138
4073639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار750.3138
4073739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار750.3138
4073839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار750.3138
4073939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار750.3138
4074039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار750.3138
4074139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار750.3138
4074239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1344.25
4074339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار885.2138
4074439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار909.9138
407453902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار885.2138
407463902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار885.2138
407473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار944.1138
4074839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4074939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4075039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1344.25
4075139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4075239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4075339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
407543904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار640.620625
407553904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار581.008125
407563904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار581.008125
407573904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار592.170625
407583904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار564.264375
407593904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار564.264375
407603904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار558.125
407613904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار644.064375
407623904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار558.125
407633904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار558.125
407643904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار644.064375
407653904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار558.125
407663904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار558.125
407673904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار558.125
40768گلایول فوق ممتازهرعدددلار0.15180722891566
40769گلایول ممتازهرعدددلار0.12650602409639
40770گلایول درجه یکهرعدددلار0.10120481927711
40771رز هلندی فوق ممتازهرعدددلار0.42168674698795
40772رز هلندی ممتازهرعدددلار0.33734939759036
40773رز درجه یکهرعدددلار0.25301204819277
40774داوودی خوشه ای فوق ممتازهرعدددلار0.12650602409639
40775داوودی خوشه ای ممتازهرعدددلار0.10120481927711
40776داوودی درجه یکهرعدددلار0.08433734939759
40777مریم فوق ممتازهرعدددلار0.42168674698795
40778مریم ممتازهرعدددلار0.33734939759036
40779مریم درجه یکهرعدددلار0.33734939759036
40780میخک مینیاتوری فوق ممتازهرعدددلار0.12650602409639
40781میخک مینیاتوری ممتازهرعدددلار0.10120481927711
40782میخک درجه یکهرعدددلار0.08433734939759
40783لیلیوم اورینتال فوق ممتازهرعدددلار1.2650602409639
40784لیلیوم اورینتال ممتازهرعدددلار1.0120481927711
40785لیلیوم درجه یکهرعدددلار0.8433734939759
40786آنتوریوم فوق ممتازهرعدددلار0.59036144578313
40787آنتوریوم ممتازهرعدددلار0.50602409638554
40788آنتوریوم درجه یکهرعدددلار0.42168674698795
40789ژربرا فوق ممتازهرعدددلار0.08433734939759
40790ژربرا فوق ممتازهرعدددلار0.08433734939759
40791ژربرا ممتازهرعدددلار0.067469879518072
40792ژربرا درجه یکهرعدددلار0.059036144578313
40793آلسترومریا فوق ممتازهرعدددلار0.21084337349398
40794آلسترومریا ممتازهرعدددلار0.16867469879518
40795آلسترومریا درجه یکهرعدددلار0.15180722891566
40796لیسیانتوس فوق ممتازهرعدددلار0.16867469879518
40797لیسیانتوس ممتازهرعدددلار0.15180722891566
40798لیسیانتوس درجه یکهرعدددلار0.12650602409639
40799ارکیده فوق ممتازهرعدددلار1.6867469879518
40800ارکیده ممتازهرعدددلار1.5180722891566
40801ارکیده درجه یکهرعدددلار1.2650602409639
40802انواع خزههرکیلوگرمدلار0.42168674698795
40803گل خشک زینتیهرکیلوگرمدلار12.650602409639
40804انواع پیاز گلدارهرکیلوگرمدلار0.25301204819277
40805انواع برگ بریدههرکیلوگرمدلار1.2650602409639
40806شمشاد طلایی گلدان 3هرعدددلار0.29518072289157
40807شمشاد طلایی گلدان 4هرعدددلار0.37951807228916
40808شمشاد طلایی گلدان 7هرعدددلار0.59036144578313
40809یاس هلندی گلدان 10هرعدددلار0.75903614457831
40810یاس هلندی گلدان 45هرعدددلار5.0602409638554
40811شمشاد سبز گلدان 3هرعدددلار0.16867469879518
40812شمشاد سبز گلدان4هرعدددلار0.33734939759036
40813شمشاد سبز گلدان 7هرعدددلار0.42168674698795
40814تویا گلدان 10هرعدددلار0.8433734939759
40815تویا گلدان 12هرعدددلار1.2650602409639
40816تویا گلدان 14هرعدددلار2.1084337349398
40817تویا گلدان 40هرعدددلار4.6385542168675
40818تویا گلدان 50هرعدددلار7.5903614457831
40819تویا گلدان 60هرعدددلار11.807228915663
40820سیکاس گلدان 50هرعدددلار12.650602409639
40821سیکاس گلدان 60هرعدددلار16.867469879518
40822جونیپروس گلدان 3هرعدددلار0.25301204819277
40823جونیپروس گلدان 7هرعدددلار0.42168674698795
40824جونیپروس گلدان 10هرعدددلار0.67469879518072
40825جونیپروس گلدان 14هرعدددلار1.2650602409639
40826زرشک گلدان 3هرعدددلار0.21084337349398
40827زرشک گلدان 7هرعدددلار0.42168674698795
40828کاملیا گلدان 10هرعدددلار1.2650602409639
40829کاملیا گلدان 14هرعدددلار4.2168674698795
40830سرو طلایی (لاوسون) گلدان 10هرعدددلار0.8433734939759
40831سرو طلایی (لاوسون) گلدان 14هرعدددلار2.5301204819277
40832سرو طلایی (لاوسون) گلدان 45هرعدددلار8.433734939759
40833ماگنولیا بنفش زمستانه گلدان 12هرعدددلار1.6867469879518
40834ماگنولیا سفید استکانی گلدان 50هرعدددلار12.650602409639
40835ماگنولیا سفید استکانی گلدان 60هرعدددلار16.867469879518
40836کاج سیاه گلدان 10هرعدددلار0.8433734939759
40837کاج سیاه گلدان 12هرعدددلار1.6867469879518
40838کاردنیا گلدان 10هرعدددلار1.6867469879518
40839کامسی پاریس گلدان 7هرعدددلار0.59036144578313
40840کامسی پاریس گلدان 10هرعدددلار1.0963855421687
40841کامسی پاریس گلدان 12هرعدددلار2.1084337349398
40842کامسی پاریس گلدان45هرعدددلار4.2168674698795
40843افرا قرمز گلدان 14هرعدددلار4.2168674698795
40844افرا قرمز گلدان 40هرعدددلار10.120481927711
40845افرا سلطنتی گلدان 14هرعدددلار3.7951807228916
40846افرا سلطنتی گلدان50هرعدددلار8.433734939759
40847توری گلدان 14هرعدددلار2.9518072289157
40848توری گلدان 50هرعدددلار10.120481927711
40849لیکستروم گلدان 50هرعدددلار6.7469879518072
40850سدروس گلدان 60هرعدددلار16.867469879518
40851سدروس گلدان 50هرعدددلار12.650602409639
40852سدروس گلدان 40هرعدددلار8.433734939759
40853سدروس گلدان 45هرعدددلار10.120481927711
40854هورتانسیا گلدان 4هرعدددلار0.42168674698795
40855هورتانسیا گلدان 7هرعدددلار0.8433734939759
40856کاج تهران گلدان 7هرعدددلار0.59036144578313
40857ختمی گلدان 7هرعدددلار0.50602409638554
40858رز هفت رنگ گلدان 3هرعدددلار0.37951807228916
40859خرزهره گلدان 3هرعدددلار0.25301204819277
40860ارغوان گلدان 7هرعدددلار0.42168674698795
40861زیتون گلدان 10هرعدددلار1.0120481927711
40862مگنولیا دائم سبز تابستانه گلدان 12هرعدددلار1.6867469879518
40863مگنولیا دائم سبز تابستانه گلدان 50هرعدددلار8.433734939759
40864توت مجنون گلدان 10هرعدددلار1.6867469879518
40865خرمالو گلدان 7هرعدددلار0.8433734939759
40866پیچ کلیسین گلدان 10هرعدددلار1.2650602409639
40867چنار گلدان 12هرعدددلار2.5301204819277
40868عنبر السائل گلدان 50هرعدددلار10.120481927711
40869فیتونیا گلدان 10هرعدددلار1.2650602409639
40870آگلونما گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.0542168674699
40871آگلونما گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.1807228915663
40872آگلونما گلدان 7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.3493975903614
40873آگلونما گلدان 7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.5180722891566
40874آگلونما گلدان 10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.855421686747
40875آگلونما گلدان 10با بستر پیت ماسهرعدددلار2.1927710843373
40876دیفن باخیا گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.1807228915663
40877دیفن باخیا گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.3493975903614
40878دیفن باخیا گلدان7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.6024096385542
40879دیفن باخیا گلدان7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.855421686747
40880دیفن باخیا گلدان10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار2.2771084337349
40881دیفن باخیا گلدان10 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.6987951807229
40882دیفن باخیا گلدان12با خاک سبک معمولیهرعدددلار3.3734939759036
40883دیفن باخیا گلدان12 با بستر پیت ماسهرعدددلار3.7951807228916
40884کروتون گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.0120481927711
40885کروتون گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.1807228915663
40886کروتون گلدان 7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.6024096385542
40887کروتون گلدان 7 با بستر پیبت ماسهرعدددلار1.8975903614458
40888یوکا گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار0.92771084337349
40889یوکا گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.0542168674699
40890یوکا گلدان 7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.433734939759
40891یوکا گلدان 7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.644578313253
40892یوکا گلدان10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.9397590361446
40893یوکا گلدان10 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.2771084337349
40894یوکا گلدان12 با خاک سبک معمولیهرعدددلار2.6144578313253
40895یوکا گلدان12 با بستر پیت ماسهرعدددلار3.078313253012
40896اسپاتی فیلیوم گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.0963855421687
40897اسپاتی فیلیوم گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.2228915662651
40898اسپاتی فیلیوم گلدان 7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.3493975903614
40899اسپاتی فیلیوم گلدان 7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.5602409638554
40900بنجامین گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار0.75903614457831
40901بنجامین گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار0.92771084337349
40902بنجامین گلدان 7 با خاک سبک معموایهرعدددلار1.1807228915663
40903بنجامین گلدان 7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.3915662650602
40904بنجامین گلدان 10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار2.1084337349398
40905بنجامین گلدان 10 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.3614457831325
40906بنجامین گلدان 12 با خاک سبک معمولیهرعدددلار3.2048192771084
40907بنجامین گلدان 12 با بستر پیت ماسهرعدددلار3.6265060240964
40908دراسینا گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.0120481927711
40909دراسینا گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.1385542168675
40910شفلرا گلدان 4 با خاک سبک معمولیهرعدددلار0.8433734939759
40911شفلرا گلدان 4 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.0120481927711
40912شفلرا گلدان 7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.3493975903614
40913شفلرا گلدان 7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.6024096385542
40914شفلرا گلدان 10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.7710843373494
40915شفلرا گلدان 10با بستر پیت ماسهرعدددلار2.1927710843373
40916شفلرا گلدان12 با خاک سبک معمولیهرعدددلار2.4457831325301
40917شفلرا گلدان12 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.9939759036145
40918لیندا گلدان 7 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.0963855421687
40919لیندا گلدان 7 با بستر پیت ماسهرعدددلار1.4759036144578
40920لیندا گلدان 10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.6867469879518
40921لیندا گلدان 10 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.1084337349398
40922لیندا گلدان 12 با خاک سبک معمولیهرعدددلار2.1084337349398
40923لیندا گلدان 12 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.7409638554217
40924پتوس چوبدار گلدان 10 با خاک سبک معمولیهرعدددلار1.644578313253
40925پتوس چوبدار گلدان 10 با بستر پیت ماسهرعدددلار2.1506024096386
40926خرما شهابی هرتن دلار620
40927نوار پرده و متعلقات هرکیلوگرمدلار4
40928قطعات دستگاه سنگ شکن هرکیلوگرمدلار2.5
40929نفت سفید هرتن دلار571.8
40930انواع نفتگازهرتن دلار541.09
40931نفت کوره 180هرتن دلار249.31
40932نفت کوره 380هرتن دلار246.94
40933بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار612.51
40934پروپانهرتن دلار416.86
40935بوتانهرتن دلار429.19
40936نفتاهرتن دلار490.58
40937بنزین معمولیهرتن دلار600.26
40938بلندینگ نفتا هرتن دلار571.90
40939پنتانهرتن دلار515.11
40940سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار617.97
40941گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار424.87
40942لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار286.71
40943لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار294.19
40944نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار629.09
40945آیزوریسایکلهرتن دلار385.39
40946حلال 410هرتن دلار657.87
40947نفت سفید هرتن دلار582.39
40948انواع نفتگازهرتن دلار549.01
40949نفت کوره 180هرتن دلار232.18
40950نفت کوره 380هرتن دلار224.76
40951بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار607.92
40952پروپانهرتن دلار462.33
40953بوتانهرتن دلار484.14
40954نفتاهرتن دلار525.94
40955بنزین معمولیهرتن دلار595.76
40956بلندینگ نفتا هرتن دلار582.43
40957پنتانهرتن دلار552.24
40958سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار651.46
40959گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار476.89
40960لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار267
40961لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار273.97
40962نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار640.67
40963آیزوریسایکلهرتن دلار358.90
40964حلال 410هرتن دلار652.95
40965نفت سفید هرتن دلار599.61
40966انواع نفتگازهرتن دلار566.17
40967نفت کوره 180هرتن دلار293.96
40968نفت کوره 380هرتن دلار282.17
40969بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار603.25
40970پروپانهرتن دلار539.95
40971بوتانهرتن دلار570.47
40972نفتاهرتن دلار526.82
40973بنزین معمولیهرتن دلار591.18
40974بلندینگ نفتا هرتن دلار600.66
40975پنتانهرتن دلار553.11
40976سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار658.73
40977گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار561.56
40978لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار336.84
40979لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار345.62
40980نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار660.73
40981آیزوریسایکلهرتن دلار452.76
40982حلال 410هرتن دلار649.23
40983نفت سفید هرتن دلار508.84
40984انواع نفتگازهرتن دلار489.95
40985نفت کوره 180هرتن دلار284.44
40986نفت کوره 380هرتن دلار276.64
40987بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار537.54
40988پروپانهرتن دلار428.69
40989بوتانهرتن دلار476.50
40990نفتاهرتن دلار472.08
40991بنزین معمولیهرتن دلار526.79
40992بلندینگ نفتا هرتن دلار509.76
40993پنتانهرتن دلار496.27
40994سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار580.53
40995گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار460.49
40996لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار326.61
40997لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار335.13
40998نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار560.74
40999آیزوریسایکلهرتن دلار439.02
41000حلال 410هرتن دلار577.15
41001نفت سفید هرتن دلار379.67
41002انواع نفتگازهرتن دلار375.11
41003نفت کوره 180هرتن دلار226.5
41004نفت کوره 380هرتن دلار217.14
41005بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار402.31
41006پروپانهرتن دلار334.07
41007بوتانهرتن دلار365.50
41008نفتاهرتن دلار343.03
41009بنزین معمولیهرتن دلار394.26
41010بلندینگ نفتا هرتن دلار413.60
41011پنتانهرتن دلار395.30
41012سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار465.14
41013گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار381
41014لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار280.39
41015لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار287.71
41016نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار454.96
41017آیزوریسایکلهرتن دلار376.90
41018حلال 410هرتن دلار478.99
4101927111190C3+هرتن دلار245.48
4102029024100ارتوزایلنهرتن دلار577.125
41023استایرن منومرهرتن دلار532.57
41024آروماتیک سنگینهرتن دلار256.9085
41025C9 آروماتیک هرتن دلار154.445
41026انیدرید فتالیکهرتن دلار468.35
41027MTBEهرتن دلار264.48
41028گوگرد گرانولهرتن دلار32.68
4102929173600اسید ترفتالیکهرتن دلار383.53875
4103028141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار81.225
4103131021000اوره گرانولههرتن دلار167.4375
4103231021000اوره پریلهرتن دلار171.95
4103329051490ایزوبوتانولهرتن دلار484.9275
41034آلکیل بنزن خطیهرتن دلار964.25
41035تولوئنهرتن دلار283.575
41036پلی بوتادین رابرهرتن دلار758.575
41037برش سنگینهرتن دلار108.281
41038نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
41039گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار221
41040ریفورمیتهرتن دلار184.445
410411و3 بوتادینهرتن دلار121.6
41042C7-C9هرتن دلار280
4104327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار99.22275
4104429024300پارازایلینهرتن دلار404.662
4104529221500تری اتانول آمینهرتن دلار718.3995
4104631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار266.95
41047زایلین مخلوطهرتن دلار375.61689
41048سود کاستیکهرتن دلار98.8
4104929336100کریستال ملامینهرتن دلار884.27045
4105029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1245.925
4105129051100متانولهرتن دلار101.935
41052متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1308.625
41053متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1289.625
4105429221110منو اتانول آمینهرتن دلار602.86525
4105529221220دی اتانول آمینهرتن دلار787.55
4105629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار326.8
4105729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار324.425
41058محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار98.8
4105929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار560.025
4106029011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار89.300475
41061 31023000
(حتی محلول در آب)
نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار93.3375
4106239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1025.05
4106339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1034.90625
4106439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1025.05
4106539039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار786.79
4106639039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار802.37
41067SBR 1712هرتن دلار718.2
41068لاتکسهرتن دلار225.91
410693907PET N آمورف هرتن دلار618.6761
410703907PET S آمورف هرتن دلار624.69435
410713907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار651.776475
410723907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار664.4148
410733907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار654.183775
410743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار666.8221
410753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار657.1929
410763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار669.831225
410773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار666.8221
410783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار685.478675
410793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار681.2659
410803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار700.5243
410813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار686.682325
410823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار705.940725
410833907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار652.3859
410843907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار646.4389
4108539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار663.0905
4108639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار682.1209
4108739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار644.6548
4108839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار657.7382
410893907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار643.4654
410903907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار655.9541
410913907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار666.064
410923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار685.6891
410933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار643.4654
410943907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار649.4124
410953907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار661.3064
410963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار680.3368
41097390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار748.9439
410983901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار657.6375
410993901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار662.3875
41100390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار657.6375
411013901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار671.8875
411023901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار657.6375
411033901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار657.6375
411043901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار662.3875
411053901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار657.6375
411063901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار657.6375
41107پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار637.908375
411083901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار657.6375
411093901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار662.3875
411103901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار662.3875
4111139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار661.8688
4111239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار763.4865
4111339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار727.13
4111439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار727.13
4111539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار727.13
4111639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار727.13
4111739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار778.0291
4111839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار778.0291
4111939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار727.13
4112039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار727.13
4112139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار727.13
4112239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار727.13
4112339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار763.4865
4112439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار727.13
4112539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار727.13
4112639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار727.13
4112739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار727.13
4112839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار731.88
4112939011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار748.9439
4113039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار741.38
4113139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار709.555
4113239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار737.8175
4113339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار709.555
4113439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار755.9779375
4113539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار811.49
4113639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار639.9675
4113739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار639.9675
4113839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار639.9675
4113939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار639.9675
4114039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار639.9675
4114139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار650.845
4114239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار631.845
4114339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار638.84935
4114439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار644.4819
4114539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار645.51265
4114639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار657.1188
4114739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار631.845
4114839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار650.845
4114939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار663.43725
4115039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار682.43725
4115139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار631.845
4115239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار650.845
4115339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار631.845
4115439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار631.845
4115539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار650.845
4115639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار631.845
4115739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار631.845
4115839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار657.1188
4115939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار631.845
4116039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار650.845
4116139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار631.845
4116239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار631.845
4116339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار650.845
4116439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار650.845
4116539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار631.845
4116639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار650.845
4116739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار631.845
4116839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار650.845
4116939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار650.845
4117039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار631.845
4117139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار650.845
4117239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار650.845
4117339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار650.845
4117439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار650.845
4117539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار631.845
4117639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار650.845
4117739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار631.845
4117839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار650.845
4117939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار631.845
4118039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار650.845
4118139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار631.845
4118239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار650.845
4118339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار707.7557
4118439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار707.7557
4118539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار707.7557
4118639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار652.175
4118739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار690.175
4118839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار652.175
4118939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار652.175
4119039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار699.675
4119139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار677.1315
4119239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار677.1315
4119334049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار446.225
4119439012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار323.352
4119539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار443.18925
4119639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار329.9266875
4119739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.138125
4119839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.138125
4119939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.138125
4120039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار734.62075
4120139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار699.2665
4120239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار395.912025
4120339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار738.64875
4120439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار738.64875
4120539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار738.64875
4120639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار699.957625
4120739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار659.853375
4120839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار688.0888
4120939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار725.904025
4121039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار741.475
4121139031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار741.475
4121239031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار725.904025
4121339031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار741.475
4121439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار741.475
4121539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار738.64875
4121639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار738.64875
4121739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار738.64875
4121839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار699.957625
4121939031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار678.853375
4122039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار659.853375
4122139031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار638.749125
4122239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار443.18925
4122339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار395.912025
4122439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار329.9266875
4122539031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار395.912025
4122639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.138125
4122739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.138125
4122839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.138125
4122939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار734.62075
4123039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار699.2665
4123139031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.64875
4123239031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.64875
4123339031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار738.64875
4123439031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار699.957625
4123539031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار755.725
4123639031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار755.725
4123739031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار755.725
4123839031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار699.957625
4123939031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار692.922875
4124039031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار692.922875
4124139031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار692.922875
4124239031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار645.422875
4124339031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار631.172875
4124439031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار631.172875
4124539031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار583.672875
4124639031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار583.672875
4124739031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار832.2
412483902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار878.85355
412493902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
412503902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
412513902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
412523902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
412533902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار907.35355
412543902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار940.60355
412553902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار907.35355
412563902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار940.60355
412573902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار777.20355
412583902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار753.45355
412593902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار743.95355
412603902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار878.85355
412613902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار878.85355
412623902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار878.85355
412633902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار878.85355
412643902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار907.35355
412653902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار962.45355
412663902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار903.55355
412673902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار743.95355
412683902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار878.85355
412693902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار743.95355
412703902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار743.95355
412713902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار743.95355
412723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار878.85355
412733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار878.85355
412743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار937.75355
412753902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار743.95355
412763902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار805.70355
412773902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار878.85355
4127839021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار772.64925
4127939021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار782.14925
4128039021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار772.64925
4128139021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار782.14925
41282390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار782.14925
4128339021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار743.95355
4128439021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار777.20355
4128539021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار743.95355
4128639021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار743.95355
4128739021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار743.95355
4128839021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار743.95355
4128939021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار743.95355
4129039021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار743.95355
4129139021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار743.95355
4129239021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار804.75355
4129339021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار795.25355
4129439021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار743.95355
4129539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار743.95355
4129639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار743.95355
4129739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار743.95355
4129839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار743.95355
4129939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار743.95355
4130039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار743.95355
4130139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار743.95355
4130239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار743.95355
4130339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار743.95355
4130439021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار782.14925
4130539021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار878.85355
4130639021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار743.95355
4130739021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار743.95355
4130839021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار743.95355
4130939021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار743.95355
4131039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار743.95355
4131139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار743.95355
4131239021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار743.95355
4131339021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار743.95355
4131439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار743.95355
4131539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار743.95355
4131639021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار743.95355
4131739021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار743.95355
4131839021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1344.25
4131939021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار878.85355
4132039021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار903.55355
413213902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار878.85355
413223902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار878.85355
413233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار937.75355
4132439074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4132539074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4132639074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1344.25
4132739074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4132839074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
4132939074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1344.25
413303904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار640.620625
413313904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار581.008125
413323904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار581.008125
413333904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار592.170625
413343904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار564.264375
413353904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار564.264375
413363904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار572.078125
413373904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار644.064375
413383904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار572.078125
413393904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار572.078125
413403904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار644.064375
413413904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار572.078125
413423904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار572.078125
413433904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار572.078125
41344فورفورال اکستراکت به صورت فله (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار70
41345فورفورال اکستراکت در بسته بندی بشکه (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار130
41346کائولن خام هرتن دلار42
41347میخ آهنی هرکیلوگرمدلار0.5
41348تراکتور یورو پارس 254Aهردستگاهدلار6617
41349تراکتور کمرشکن باغی یوروپارس 420هردستگاهدلار7186
41350تراکتور کمرشکن Euro50Bهردستگاهدلار10030
4135127111190C3+هرتن دلار245.48
4135229024100ارتوزایلنهرتن دلار584.25
41355استایرن منومرهرتن دلار529.9575
41356آروماتیک سنگینهرتن دلار298.1081
41357C9 آروماتیک هرتن دلار217.07
41358انیدرید فتالیکهرتن دلار477.85
41359MTBEهرتن دلار316.255
41360گوگرد گرانولهرتن دلار32.68
4136129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار384.53625
4136228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار81.225
4136331021000اوره گرانولههرتن دلار161.23875
4136431021000اوره پریلهرتن دلار165.3
4136529051490ایزوبوتانولهرتن دلار499.53375
41366آلکیل بنزن خطیهرتن دلار964.25
41367تولوئنهرتن دلار313.975
41368پلی بوتادین رابرهرتن دلار782.325
41369برش سنگینهرتن دلار125.8465
41370نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
41371گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار221
41372PBR OFFهرتن دلار510
41373ریفورمیتهرتن دلار247.07
413741و3 بوتادینهرتن دلار140.6
41375C7-C9هرتن دلار280
4137627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار158.7165
4137729024300پارازایلینهرتن دلار399.2565
4137829221500تری اتانول آمینهرتن دلار757.872
4137931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار266.95
41380زایلین مخلوطهرتن دلار381.34596
41381سود کاستیکهرتن دلار89.7275
4138229336100کریستال ملامینهرتن دلار902.43825
4138329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1222.175
4138429051100متانولهرتن دلار99.655
41385متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1275.375
41386متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1218.375
4138729221110منو اتانول آمینهرتن دلار610.09
4138829221220دی اتانول آمینهرتن دلار793.25
4138929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار321.575
4139029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار313.975
41391محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار89.7275
4139229153200منومر وینیل استاتهرتن دلار555.275
4139329011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار142.84485
41394 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار87.875
4139539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1047.28
4139639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1057.35
4139739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1047.28
4139839039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار798.78375
4139939039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار814.60125
41400SBR 1712هرتن دلار730.66875
41401لاتکسهرتن دلار229.35375
414023907PET N آمورف هرتن دلار601.2381375
414033907PET S آمورف هرتن دلار607.2445125
414043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار620.4585375
414053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار633.071925
414063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار622.8610875
414073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار635.474475
414083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار625.864275
414093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار638.4776625
414103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار635.474475
414113907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار654.0942375
414123907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار649.889775
414133907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار669.110175
414143907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار655.2955125
414153907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار674.5159125
414163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار614.91315
414173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار609.20365
4141839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار625.19025
4141939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار643.46065
4142039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار607.4908
4142139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار620.0517
414223907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار606.3489
414233907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار618.33885
414243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار628.045
414253907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار646.88635
414263907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار606.3489
414273907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار612.0584
414283907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار623.4774
414293907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار641.7478
414303901پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار735.2449
414313901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار652.8875
414323901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار657.6375
414333901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار652.8875
414343901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار667.1375
414353901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار652.8875
414363901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار652.8875
414373901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار657.6375
414383901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار652.8875
414393901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار652.8875
41440پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار633.300875
414413901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار652.8875
414423901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار657.6375
414433901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار657.6375
4144439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار662.4863
4144539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار749.5215
4144639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار713.83
4144739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار713.83
4144839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار713.83
4144939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار713.83
4145039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار763.7981
4145139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار763.7981
4145239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار713.83
4145339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار713.83
4145439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار713.83
4145539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار713.83
4145639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار749.5215
4145739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار713.83
4145839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار713.83
4145939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار713.83
4146039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار713.83
4146139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار718.58
4146239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار735.2449
4146339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار728.08
4146439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار709.555
4146539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار761.33
4146639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار709.555
4146739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار780.07825
4146839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار811.49
4146939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار651.605
4147039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار651.605
4147139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار651.605
4147239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار651.605
4147339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار651.605
4147439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار651.43875
4147539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار632.43875
4147639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار639.46685
4147739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار645.087525
4147839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار646.1360875
4147939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار657.7363
4148039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار632.43875
4148139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار651.43875
4148239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار664.0606875
4148339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار683.0606875
4148439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار632.43875
4148539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار651.43875
4148639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار632.43875
4148739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار632.43875
4148839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار651.43875
4148939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار632.43875
4149039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار632.43875
4149139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار657.7363
4149239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار632.43875
4149339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار651.43875
4149439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار632.43875
4149539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار632.43875
4149639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار651.43875
4149739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار651.43875
4149839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار632.43875
4149939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار651.43875
4150039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار632.43875
4150139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار651.43875
4150239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار651.43875
4150339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار632.43875
4150439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار651.43875
4150539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار651.43875
4150639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار651.43875
4150739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار651.43875
4150839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار632.43875
4150939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار651.43875
4151039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار632.43875
4151139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار651.43875
4151239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار632.43875
4151339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار651.43875
4151439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار632.43875
4151539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار651.43875
4151639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار708.385075
4151739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار708.385075
4151839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار708.385075
4151939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار659.775
4152039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار697.775
4152139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار659.775
4152239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار659.775
4152339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار707.275
4152439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار684.5795
4152539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار684.5795
4152634049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار451.425
4152739012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار329.232
4152839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار455.15925
4152939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار339.0941875
4153039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4153139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4153239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4153339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار753.05075
4153439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.1265
4153539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار406.913025
4153639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار758.59875
4153739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار758.59875
4153839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار758.59875
4153939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار718.862625
4154039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار678.188375
4154139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار689.852
4154239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار727.764125
4154339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار743.375
4154439031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار743.375
4154539031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار727.764125
4154639031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار743.375
4154739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار743.375
4154839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار758.59875
4154939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار758.59875
4155039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار758.59875
4155139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار718.862625
4155239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار697.188375
4155339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار678.188375
4155439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار656.514125
4155539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار455.15925
4155639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار406.913025
4155739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار339.0941875
4155839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار406.913025
4155939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4156039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4156139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4156239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار753.05075
4156339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.1265
4156439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار758.59875
4156539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار758.59875
4156639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار758.59875
4156739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار718.862625
4156839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار774.725
4156939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار774.725
4157039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار774.725
4157139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار718.862625
4157239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار711.637875
4157339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار711.637875
4157439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار711.637875
4157539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار664.137875
4157639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار649.887875
4157739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار649.887875
4157839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار602.387875
4157939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار602.387875
4158039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار806.55
415813902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار878.85355
415823902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
415833902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
415843902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
415853902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
415863902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار907.35355
415873902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار940.60355
415883902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار907.35355
415893902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار940.60355
415903902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار777.20355
415913902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار753.45355
415923902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار743.95355
415933902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار878.85355
415943902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار878.85355
415953902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار878.85355
415963902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار878.85355
415973902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار907.35355
415983902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار962.45355
415993902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار903.55355
416003902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار743.95355
416013902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار878.85355
416023902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار743.95355
416033902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار743.95355
416043902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار743.95355
416053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار878.85355
416063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار878.85355
416073902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار937.75355
416083902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار743.95355
416093902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار805.70355
416103902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار878.85355
4161139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار772.64925
4161239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار782.14925
4161339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار772.64925
4161439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار782.14925
41615390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار782.14925
4161639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار743.95355
4161739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار777.20355
4161839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار743.95355
4161939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار743.95355
4162039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار743.95355
4162139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار743.95355
4162239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار743.95355
4162339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار743.95355
4162439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار743.95355
4162539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار804.75355
4162639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار795.25355
4162739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار743.95355
4162839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار743.95355
4162939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار743.95355
4163039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار743.95355
4163139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار743.95355
4163239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار743.95355
4163339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار743.95355
4163439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار743.95355
4163539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار743.95355
4163639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار743.95355
4163739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار782.14925
4163839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار878.85355
4163939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار743.95355
4164039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار743.95355
4164139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار743.95355
4164239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار743.95355
4164339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار743.95355
4164439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار743.95355
4164539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار743.95355
4164639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار743.95355
4164739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار743.95355
4164839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار743.95355
4164939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار743.95355
4165039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار743.95355
4165139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1391.75
4165239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار878.85355
4165339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار903.55355
416543902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار878.85355
416553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار878.85355
416563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار937.75355
4165739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4165839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4165939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1391.75
4166039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4166139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4166239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
416633904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار677.1588125
416643904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار652.4113125
416653904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار652.4113125
416663904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار670.1881875
416673904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار640.5600625
416683904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار640.5600625
416693904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار607.3765625
416703904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار667.0294375
416713904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار607.3765625
416723904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار607.3765625
416733904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار667.0294375
416743904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار607.3765625
416753904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار607.3765625
416763904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار607.3765625
4167717726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار68.2
4167817726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار70.5
4167917726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار73.3
4168017726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار78.2
4168117726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار80.5
4168217726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار83.3
41683177260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار50.83
41684177260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار52.33
41685177260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05)هرتن دلار54.15
4168617726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار28.46
4168717726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار30.26
4168817726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار32.96
4168917726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار34.36
4169017726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار44.86
4169117726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار46.36
4169217726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار49.06
4169317726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار28.16
4169417726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار29.16
4169517726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار30.56
4169617726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار32.26
4169717726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار34.26
4169817726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار37.66
4169917726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار47.96
4170017726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار49.46
4170117726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/01 الی 99/02/05) هرتن دلار49.46
4170217826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار68.2
4170317826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار70.5
4170417826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار73.3
4170517826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار78.2
4170617826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار80.5
4170717826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار83.3
41708178260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار50.83
41709178260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار52.33
41710178260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12)هرتن دلار54.15
4171117826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار27.14
4171217826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار28.94
4171317826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار31.64
4171417826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار33.04
4171517826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار43.54
4171617826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار45.04
4171717826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار47.74
4171817826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار26.84
4171917826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار28.84
4172017826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار29.24
4172117826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار30.94
4172217826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار32.94
4172317826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار36.34
4172417826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار46.64
4172517826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار48.14
4172617826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/08 الی 99/02/12) هرتن دلار48.14
4172717926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار67.8
4172817926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار70.1
4172917926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار72.9
4173017926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار77.8
4173117926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار80.1
4173217926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار82.9
41733179260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار50.57
41734179260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار52.07
41735179260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19)هرتن دلار53.89
4173617926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار27.3
4173717926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار29.1
4173817926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار31.8
4173917926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار33.2
4174017926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار43.7
4174117926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار45.2
4174217926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار47.9
4174317926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار27
4174417926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار29
4174517926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار29.4
4174617926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار31.1
4174717926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار33.1
4174817926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار36.5
4174917926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار46.8
4175017926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار48.3
4175117926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/02/15 الی 99/02/19) هرتن دلار48.3
4175257031000فرش ماشینی پشم ابریشم 500 شانه با تراکم 1000 حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار28
4175357031000فرش ماشینی پشمی 500 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار20
4175457031000فرش ماشینی پشمی 280تا 320 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار14
4175557031000فرش ماشینی پشمی بالاتر از 320 تا 440 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار18
4175657033000فرش ماشینی پلی استر 500 شانه با تراکم 1000 حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار8
4175757033000فرش ماشینی پلی استر 700 شانه یک میلیون سر نخ حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار9
4175857033000فرش ماشینی صد در صد پلی پروپیلن -500شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار7
4175957033000فرش ماشینی صد در صد پلی پروپیلن 280-320 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار5
4176057033000فرش ماشینی صد در صد پلی پروپیلن 320-440 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار6
4176157033000فرش ماشینی صددرصد اکریلیک 280 تا 320 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار6.5
4176257033000فرش ماشینی صددرصد اکریلیک بالاتر از 320 تا 440 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار7.5
4176357033000فرش ماشینی صددرصد اکریلیک500 شانه حداکثر 5 رنگ هرمترمربعدلار9
4176457033000فرش ماشینی صددرصد اکریلیک700 شانه هرمترمربعدلار13
4176557039000گلیم ماشینی 6رنگهرمترمربعدلار3.5
4176657033000فرش ماشینی اکریلیک 1000شانه و تراکم 3000هرمترمربعدلار17
4176757033000فرش ماشینی اکریلیک 1200شانه و تراکم 3600هرمترمربعدلار18
4176857033000فرش ماشینی پلی استر 1000شانه و تراکم 3000هرمترمربعدلار14
4176957033000فرش ماشینی پلی استر 1200شانه و تراکم 3600هرمترمربعدلار15
4177057033000فرش ماشینی 1500 شانه و تراکم 4500هرمترمربعدلار27
4177157033000فرش ماشینی 700 شانه صددرصد پلی پروپیلن هرمترمربعدلار9
4177257033000فرش ماشینی 1500 شانه اکریلیک هرمترمربعدلار27
41773کنسانتره سرب با عیار بالای 60 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/4 - 99/2/15) هرتن دلار535
41774کنسانتره سرب با عیار بالای 50 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/4 - 99/2/15) هرتن دلار446
41775کنسانتره سرب با عیار بالای 40 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/4 - 99/2/15) هرتن دلار357
41776کنسانتره روی با عیار بالای 60 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/4 - 99/2/15) هرتن دلار562.5
41777کنسانتره روی با عیار بالای 50 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/4 - 99/2/15) هرتن دلار469
41778کنسانتره روی با عیار بالای 40 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/4 - 99/2/15) هرتن دلار375
41779منواتیلن گلیکول استحصال شده از ضایعات پتروشیمی (با تایید آزمایشگاه و رعایت همزمانی) (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار120
41780هیدروکربن سبک (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار68.18
41781هیدروکربن سنگین (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار62.29
41782هیدروکربن فوق سنگین (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار78
41783حلال (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار87.8
41784اسلاک واکس (بشکه) (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار345
41785وازلین (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار632
41786قیر فله (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار105
41787نفت کوره 180 (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار88.38
41788نفت کوره 380 (طبق نامه شماره 40296-99/2/16 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، تا تاریخ 15خرداد سال 1399 دارای اعتبار است.) هرتن دلار78.4
4178927111190C3+هرتن دلار245.48
4179029024100ارتوزایلنهرتن دلار584.25
41791استایرن منومرهرتن دلار529.9575
41792آروماتیک سنگینهرتن دلار298.1081
41793C9 آروماتیک هرتن دلار217.07
41794انیدرید فتالیکهرتن دلار477.85
41795MTBEهرتن دلار316.255
41796گوگرد گرانولهرتن دلار32.68
4179729173600اسید ترفتالیکهرتن دلار384.53625
4179828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار81.225
4179931021000اوره گرانولههرتن دلار161.23875
4180031021000اوره پریلهرتن دلار165.3
4180129051490ایزوبوتانولهرتن دلار499.53375
41802آلکیل بنزن خطیهرتن دلار964.25
41803تولوئنهرتن دلار313.975
41804پلی بوتادین رابرهرتن دلار782.325
41805برش سنگینهرتن دلار125.8465
41806نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
41807گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار221
41808PBR OFFهرتن دلار510
41809ریفورمیتهرتن دلار247.07
418101و3 بوتادینهرتن دلار140.6
41811C7-C9هرتن دلار280
4181227101210بنزین پیرولیزهرتن دلار158.7165
4181329024300پارازایلینهرتن دلار399.2565
4181429221500تری اتانول آمینهرتن دلار757.872
4181531053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار266.95
41816زایلین مخلوطهرتن دلار381.34596
4181729336100کریستال ملامینهرتن دلار902.43825
4181829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1222.175
4181929051100متانولهرتن دلار99.655
41820متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1275.375
41821متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1218.375
4182229221110منو اتانول آمینهرتن دلار610.09
4182329221220دی اتانول آمینهرتن دلار793.25
4182429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار321.575
4182529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار313.975
41826محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار89.7275
4182729153200منومر وینیل استاتهرتن دلار555.275
4182829011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار142.84485
41829 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار87.875
4183039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1047.28
4183139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1057.35
4183239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1047.28
4183339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار798.78375
4183439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار814.60125
41835SBR 1712هرتن دلار730.66875
41836لاتکسهرتن دلار229.35375
418373907PET N آمورف هرتن دلار601.2381375
418383907PET S آمورف هرتن دلار607.2445125
418393907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار620.4585375
418403907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار633.071925
418413907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار622.8610875
418423907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار635.474475
418433907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار625.864275
418443907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار638.4776625
418453907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار635.474475
418463907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار654.0942375
418473907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار649.889775
418483907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار669.110175
418493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار655.2955125
418503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار674.5159125
418513907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار614.91315
418523907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار609.20365
4185339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار625.19025
4185439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار643.46065
4185539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار607.4908
4185639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار620.0517
418573907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار606.3489
418583907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار618.33885
418593907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار628.045
418603907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار646.88635
418613907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار606.3489
418623907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار612.0584
418633907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار623.4774
418643907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار641.7478
41865390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار735.2449
418663901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار652.8875
418673901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار657.6375
41868390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار652.8875
418693901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار667.1375
418703901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار652.8875
418713901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار652.8875
418723901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار657.6375
418733901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار652.8875
418743901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار652.8875
41875پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار633.300875
418763901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار652.8875
418773901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار657.6375
418783901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار657.6375
4187939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار662.4863
4188039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار749.5215
4188139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار713.83
4188239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار713.83
4188339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار713.83
4188439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار713.83
4188539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار763.7981
4188639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار763.7981
4188739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار713.83
4188839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار713.83
4188939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار713.83
4189039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار713.83
4189139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار749.5215
4189239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار713.83
4189339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار713.83
4189439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار713.83
4189539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار713.83
4189639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار718.58
4189739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار735.2449
4189839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار728.08
4189939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار709.555
4190039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار761.33
4190139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار709.555
4190239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار780.07825
4190339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار811.49
4190439012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار651.605
4190539012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار651.605
4190639012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار651.605
4190739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار651.605
4190839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار651.605
4190939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار651.43875
4191039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار632.43875
4191139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار639.46685
4191239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار645.087525
4191339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار646.1360875
4191439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار657.7363
4191539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار632.43875
4191639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار651.43875
4191739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار664.0606875
4191839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار683.0606875
4191939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار632.43875
4192039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار651.43875
4192139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار632.43875
4192239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار632.43875
4192339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار651.43875
4192439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار632.43875
4192539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار632.43875
4192639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار657.7363
4192739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار632.43875
4192839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار651.43875
4192939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار632.43875
4193039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار632.43875
4193139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار651.43875
4193239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار651.43875
4193339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار632.43875
4193439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار651.43875
4193539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار632.43875
4193639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار651.43875
4193739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار651.43875
4193839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار632.43875
4193939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار651.43875
4194039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار651.43875
4194139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار651.43875
4194239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار651.43875
4194339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار632.43875
4194439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار651.43875
4194539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار632.43875
4194639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار651.43875
4194739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار632.43875
4194839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار651.43875
4194939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار632.43875
4195039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار651.43875
4195139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار708.385075
4195239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار708.385075
4195339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار708.385075
4195439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار659.775
4195539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار697.775
4195639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار659.775
4195739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار659.775
4195839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار707.275
4195939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار684.5795
4196039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار684.5795
4196134049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار451.425
4196239012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار329.232
4196339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار455.15925
4196439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار339.0941875
4196539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4196639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4196739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4196839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار753.05075
4196939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.1265
4197039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار406.913025
4197139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار758.59875
4197239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار758.59875
4197339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار758.59875
4197439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار718.862625
4197539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار678.188375
4197639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار689.852
4197739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار727.764125
4197839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار743.375
4197939031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار743.375
4198039031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار727.764125
4198139031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار743.375
4198239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار743.375
4198339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار758.59875
4198439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار758.59875
4198539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار758.59875
4198639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار718.862625
4198739031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار697.188375
4198839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار678.188375
4198939031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار656.514125
4199039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار455.15925
4199139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار406.913025
4199239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار339.0941875
4199339031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار406.913025
4199439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4199539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4199639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار756.663125
4199739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار753.05075
4199839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار717.1265
4199939031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار758.59875
4200039031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار758.59875
4200139031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار758.59875
4200239031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار718.862625
4200339031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار774.725
4200439031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار774.725
4200539031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار774.725
4200639031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار718.862625
4200739031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار711.637875
4200839031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار711.637875
4200939031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار711.637875
4201039031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار664.137875
4201139031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار649.887875
4201239031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار649.887875
4201339031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار602.387875
4201439031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار602.387875
4201539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار806.55
420163902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار878.85355
420173902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
420183902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
420193902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
420203902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار878.85355
420213902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار907.35355
420223902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار940.60355
420233902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار907.35355
420243902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار940.60355
420253902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار777.20355
420263902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار753.45355
420273902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار743.95355
420283902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار878.85355
420293902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار878.85355
420303902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار878.85355
420313902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار878.85355
420323902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار907.35355
420333902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار962.45355
420343902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار903.55355
420353902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار743.95355
420363902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار878.85355
420373902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار743.95355
420383902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار743.95355
420393902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار743.95355
420403902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار878.85355
420413902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار878.85355
420423902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار937.75355
420433902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار743.95355
420443902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار805.70355
420453902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار878.85355
4204639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار772.64925
4204739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار782.14925
4204839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار772.64925
4204939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار782.14925
42050390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار782.14925
4205139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار743.95355
4205239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار777.20355
4205339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار743.95355
4205439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار743.95355
4205539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار743.95355
4205639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار743.95355
4205739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار743.95355
4205839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار743.95355
4205939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار743.95355
4206039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار804.75355
4206139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار795.25355
4206239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار743.95355
4206339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار743.95355
4206439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار743.95355
4206539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار743.95355
4206639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار743.95355
4206739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار743.95355
4206839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار743.95355
4206939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار743.95355
4207039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار743.95355
4207139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار743.95355
4207239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار782.14925
4207339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار878.85355
4207439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار743.95355
4207539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار743.95355
4207639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار743.95355
4207739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار743.95355
4207839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار743.95355
4207939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار743.95355
4208039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار743.95355
4208139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار743.95355
4208239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار743.95355
4208339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار743.95355
4208439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار743.95355
4208539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار743.95355
4208639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1391.75
4208739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار878.85355
4208839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار903.55355
420893902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار878.85355
420903902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار878.85355
420913902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار937.75355
4209239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4209339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4209439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1391.75
4209539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4209639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
4209739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1391.75
420983904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار677.1588125
420993904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار652.4113125
421003904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار652.4113125
421013904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار670.1881875
421023904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار640.5600625
421033904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار640.5600625
421043904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار607.3765625
421053904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار667.0294375
421063904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار607.3765625
421073904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار607.3765625
421083904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار667.0294375
421093904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار607.3765625
421103904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار607.3765625
421113904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار607.3765625
4211227111190C3+هرتن دلار245.48
4211329024100ارتوزایلنهرتن دلار592.325
42114استایرن منومرهرتن دلار555.845
42115آروماتیک سنگینهرتن دلار360.83375
42116C9 آروماتیک هرتن دلار314.135
42117انیدرید فتالیکهرتن دلار515.85
42118MTBEهرتن دلار361.475
42119گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
4212029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار393.51375
4212128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار74.1
4212231021000اوره گرانولههرتن دلار161.23875
4212331021000اوره پریلهرتن دلار165.3
4212429051490ایزوبوتانولهرتن دلار514.14
42125آلکیل بنزن خطیهرتن دلار964.25
42126تولوئنهرتن دلار336.775
42127پلی بوتادین رابرهرتن دلار782.325
42128برش سنگینهرتن دلار166.231
42129نفتکوره نامنطبقهرتن دلار107.2976
42130گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار221
42131PBR OFFهرتن دلار510
42132ریفورمیتهرتن دلار344.135
42133نفتای سنگینهرتن دلار279.825
421341و3 بوتادینهرتن دلار131.1
42135C7-C9هرتن دلار280
4213627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار250.92825
4213729024300پارازایلینهرتن دلار403.4745
4213829221500تری اتانول آمینهرتن دلار758.784
4213931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار266.95
42140زایلین مخلوطهرتن دلار407.4246
4214129336100کریستال ملامینهرتن دلار902.43825
4214229291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1207.925
4214329051100متانولهرتن دلار94.24
42144متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1275.375
42145متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1287.25
4214629221110منو اتانول آمینهرتن دلار610.09
4214729221220دی اتانول آمینهرتن دلار802.75
4214829053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار334.4
4214929094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار311.6
42150محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار86.64
4215129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار543.4
4215229011000نفتا (پنتان پلاس)هرتن دلار225.835425
42153 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار77.6625
4215439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1074.45
4215539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1084.78125
4215639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1074.45
4215739039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار808.37875
4215839039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار824.38625
42159SBR 1712هرتن دلار740.64375
42160لاتکسهرتن دلار232.10875
421613907PET N آمورف هرتن دلار610.7476375
421623907PET S آمورف هرتن دلار616.8490125
421633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار630.2720375
421643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار643.084925
421653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار632.7125875
421663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار645.525475
421673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار635.763275
421683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار648.5761625
421693907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار645.525475
421703907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار664.4397375
421713907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار660.168775
421723907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار679.693175
421733907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار665.6600125
421743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار685.1844125
421753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار614.91315
421763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار609.20365
4217739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار625.19025
4217839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار643.46065
4217939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار607.4908
4218039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار620.0517
421813907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار606.3489
421823907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار618.33885
421833907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار628.045
421843907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار646.88635
421853907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار606.3489
421863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار612.0584
421873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار623.4774
421883907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار641.7478
42189390110-390120پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار756.7719
421903901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار669.5125
421913901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار674.2625
42192390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار669.5125
421933901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار683.7625
421943901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار669.5125
421953901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار669.5125
421963901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار674.2625
421973901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار669.5125
421983901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار669.5125
42199پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار649.427125
422003901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار669.5125
422013901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار674.2625
422023901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار674.2625
4220339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار669.0318
4220439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار771.4665
4220539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار734.73
4220639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار734.73
4220739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار734.73
4220839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار734.73
4220939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار786.1611
4221039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار786.1611
4221139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار734.73
4221239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار734.73
4221339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار734.73
4221439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار734.73
4221539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار771.4665
4221639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار734.73
4221739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار734.73
4221839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار734.73
4221939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار734.73
4222039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار739.48
4222139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار756.7719
4222239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار748.98
4222339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار726.18
4222439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار769.405
4222539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار726.18
4222639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار788.355125
4222739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار826.215
4222839012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار671.555
4222939012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار671.555
4223039012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار671.555
4223139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار671.555
4223239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار671.555
4223339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار657.7325
4223439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار638.7325
4223539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار646.01235
4223639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار651.50715
4223739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار652.744525
4223839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار664.2818
4223939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار638.7325
4224039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار657.7325
4224139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار670.669125
4224239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار689.669125
4224339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار638.7325
4224439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار657.7325
4224539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار638.7325
4224639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار638.7325
4224739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار657.7325
4224839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار638.7325
4224939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار638.7325
4225039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار664.2818
4225139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار638.7325
4225239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار657.7325
4225339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار638.7325
4225439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار638.7325
4225539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار657.7325
4225639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار657.7325
4225739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار638.7325
4225839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار657.7325
4225939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار638.7325
4226039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار657.7325
4226139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار657.7325
4226239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار638.7325
4226339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار657.7325
4226439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار657.7325
4226539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار657.7325
4226639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار657.7325
4226739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار638.7325
4226839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار657.7325
4226939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار638.7325
4227039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار657.7325
4227139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار638.7325
4227239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار657.7325
4227339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار638.7325
4227439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار657.7325
4227539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار715.05645
4227639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار715.05645
4227739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار715.05645
4227839012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار689.225
4227939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار727.225
4228039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار689.225
4228139012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار689.225
4228239012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار736.725
4228339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار713.4405
4228439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار713.4405
4228534049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار471.575
4228639012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار339.312
4228739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار464.13675
4228839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار345.9698125
4228939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
4229039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
4229139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
4229239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار766.87325
4229339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.5215
4229439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار415.163775
4229539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار773.56125
4229639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار773.56125
4229739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار773.56125
4229839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار733.041375
4229939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار691.939625
4230039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار698.2272
4230139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار736.5996
4230239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار752.4
4230339031910پلی استایرن معمولی G1551هرتن دلار752.4
4230439031910پلی استایرن معمولی GP26Cهرتن دلار736.5996
4230539031910پلی استایرن معمولی GP35هرتن دلار752.4
4230639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار752.4
4230739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار773.56125
4230839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار773.56125
4230939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار773.56125
4231039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار733.041375
4231139031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار710.939625
4231239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار691.939625
4231339031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار669.837875
4231439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار464.13675
4231539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار415.163775
4231639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار345.9698125
4231739031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار415.163775
4231839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
4231939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
4232039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.556875
4232139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار766.87325
4232239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.5215
4232339031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.56125
4232439031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.56125
4232539031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار773.56125
4232639031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار733.041375
4232739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار788.975
4232839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار788.975
4232939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار788.975
4233039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار733.041375
4233139031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار725.674125
4233239031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار725.674125
4233339031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار725.674125
4233439031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار678.174125
4233539031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار663.924125
4233639031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار663.924125
4233739031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار616.424125
4233839031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار616.424125
4233939031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار811.3
423403902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار913.10105
423413902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار913.10105
423423902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار913.10105
423433902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار913.10105
423443902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار913.10105
423453902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار941.60105
423463902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار974.85105
423473902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار941.60105
423483902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار974.85105
423493902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار811.45105
423503902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار787.70105
423513902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار778.20105
423523902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار913.10105
423533902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار913.10105
423543902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار913.10105
423553902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار913.10105
423563902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار941.60105
423573902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار996.70105
423583902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار937.80105
423593902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار778.20105
423603902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار913.10105
423613902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار778.20105
423623902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار778.20105
423633902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار778.20105
423643902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار913.10105
423653902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار913.10105
423663902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار972.00105
423673902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار778.20105
423683902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار839.95105
423693902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار913.10105
4237039021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار807.56175
4237139021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار817.06175
4237239021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار807.56175
4237339021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار817.06175
42374390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار817.06175
4237539021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار778.20105
4237639021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار811.45105
4237739021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار778.20105
4237839021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار778.20105
4237939021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار778.20105
4238039021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار778.20105
4238139021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار778.20105
4238239021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار778.20105
4238339021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار778.20105
4238439021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار839.00105
4238539021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار829.50105
4238639021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار778.20105
4238739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار778.20105
4238839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار778.20105
4238939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار778.20105
4239039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار778.20105
4239139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار778.20105
4239239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار778.20105
4239339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار778.20105
4239439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار778.20105
4239539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار778.20105
4239639021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار817.06175
4239739021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار913.10105
4239839021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار778.20105
4239939021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار778.20105
4240039021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار778.20105
4240139021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار778.20105
4240239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار778.20105
4240339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار778.20105
4240439021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار778.20105
4240539021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار778.20105
4240639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار778.20105
4240739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار778.20105
4240839021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار778.20105
4240939021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار778.20105
4241039021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1415.5
4241139021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار913.10105
4241239021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار937.80105
424133902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار913.10105
424143902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار913.10105
424153902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار972.00105
4241639074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1415.5
4241739074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1415.5
4241839074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1415.5
4241939074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1415.5
4242039074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1415.5
4242139074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1415.5
424223904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار689.7581875
424233904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار665.4856875
424243904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار665.4856875
424253904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار683.6188125
424263904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار653.3969375
424273904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار653.3969375
424283904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار619.5484375
424293904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار678.7975625
424303904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار619.5484375
424313904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار619.5484375
424323904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار678.7975625
424333904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار619.5484375
424343904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار619.5484375
424353904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار619.5484375
42436روغن پایه تصفیه اول (فله)هرتن دلار335
42437روغن پایه تصفیه اول (بشکه)هرتن دلار385
42438روغن پایه تصفیه دوم SAE30 (فله) هرتن دلار285
42439روغن پایه تصفیه دوم SAE30 (بشکه) هرتن دلار335
42440روغن پایه تصفیه دوم SAE20 (فله) هرتن دلار270
42441روغن پایه تصفیه دوم SAE20 (بشکه) هرتن دلار320
42442روغن پایه تصفیه دوم SAE10 (فله) هرتن دلار255
42443روغن پایه تصفیه دوم SAE10 (بشکه) هرتن دلار305
42444روغن موتور (مظروف) هرتن دلار535
42445روغن صنعتی (مظروف) هرتن دلار485
42446روغن صنعتی (فله) هرتن دلار435
42447روغن دنده (مظروف) هرتن دلار485
42448روغن موتور تصفیه دوم تک در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208لیتری) با استاندارد API SE/CC و APL SF/CC و APL CD/SF و API CF/CF4هرتن دلار430
42449روغن موتور تصفیه دوم تک در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2 4 لیتری) با استاندارد API SE/CC و APL SF/CC و APL CD/SF و API CF/CF5هرتن دلار470
42450روغن موتور تصفیه دوم چند درجه ای در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208لیتری) با استاندارد API SG/CC و APL SJ/CF/CF4 و APL SF/CF و API CH4/CG4/CF4هرتن دلار470
42451روغن موتور تصفیه دوم چند درجه ای در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5-2 - 4 لیتری) با استاندارد API SG/CC و APL SJ/CF/CF4 و APL SF/CF و API CH4/CG4/CF5هرتن دلار510
42452روغن موتور تصفیه دوم تک در بسته بندی بالای 20 لیتر (20لیتری و بشکه 208 لیتری) با استاندارد API SB/CB و API SC/CCهرتن دلار410
42453روغن موتور تصفیه دوم تک و در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2- 4 لیتری) با استاندارد API SB/CB و API SC/CCهرتن دلار430
42454روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208 لیتری) با استاندارد APIGL1هرتن دلار370
42455روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208 لیتری) با استاندارد APIGL5هرتن دلار570
42456روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2 - 4 لیتری) با استاندارد APIGL1هرتن دلار390
42457روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2 - 4 لیتری) با استاندارد APIGL5هرتن دلار590
42458روغن سوخت تقطیری هرتن دلار70
42459گریس پایه کلسیم (بشکه و سایر ظروف) هرتن دلار305
42460روغن هیدرولیک تصفیه دوم بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208 لیتری) هرتن دلار335
42461اسلاک واکس (فله) هرتن دلار305
42462فوتس اویل هرتن دلار260
42463پارافین جامد 3-5% هرتن دلار440
42464قیر طبیعی هرتن دلار90
42465قیر بشکه هرتن دلار145
42466کنسانتره سرب با عیار بالای 60 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/18 - 99/02/29) هرتن دلار535
42467کنسانتره سرب با عیار بالای 50 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/18 - 99/02/29) هرتن دلار446
42468کنسانتره سرب با عیار بالای 40 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/18 - 99/02/29) هرتن دلار357
42469کنسانتره روی با عیار بالای 60 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/18 - 99/02/29) هرتن دلار563
42470کنسانتره روی با عیار بالای 50 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/18 - 99/02/29) هرتن دلار469
42471کنسانتره روی با عیار بالای 40 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/18 - 99/02/29) هرتن دلار375
42472کنسانتره سرب با عیار بالای 60 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/25 - 99/03/05) هرتن دلار535
42473کنسانتره سرب با عیار بالای 50 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/25 - 99/03/05) هرتن دلار446
42474کنسانتره سرب با عیار بالای 40 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/25 - 99/03/05) هرتن دلار357
42475کنسانتره روی با عیار بالای 60 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/25 - 99/03/05) هرتن دلار563
42476کنسانتره روی با عیار بالای 50 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/25 - 99/03/05) هرتن دلار469
42477کنسانتره روی با عیار بالای 40 درصد FOB با ده درصد رطوبت (2020/5/25 - 99/03/05) هرتن دلار375
42478شمش آهن (99/02/24 - 2020/05/13) هرتن دلار330
42479شمش روی (99/02/26 - 2020/05/15) هرتن دلار1949
42480شمش مس (99/02/26 - 2020/05/15) هرتن دلار5165
42481شمش آلومینیوم (99/02/26 - 2020/05/15) هرتن دلار1432
42482شمش نیکل (99/02/26 - 2020/05/15) هرتن دلار11807
42483شمش قلع (99/02/26 - 2020/05/15) هرتن دلار15250
42484شمش سرب (99/02/26 - 2020/05/15) هرتن دلار1578
42485میلگرد سایز (22-12 میل) (99/02/24 - 2020/05/13) هرتن دلار366
42486شمش آهن (99/02/31 - 2020/05/20) هرتن دلار377
42487شمش روی (99/03/02 - 2020/05/22) هرتن دلار1963
42488شمش مس (99/03/02 - 2020/05/22) هرتن دلار5242
42489شمش آلومینیوم (99/03/02 - 2020/05/22) هرتن دلار1473
42490شمش نیکل (99/03/02 - 2020/05/22) هرتن دلار12124
42491شمش قلع (99/03/02 - 2020/05/22) هرتن دلار15495
42492شمش سرب (99/03/02 - 2020/05/22) هرتن دلار1603
42493میلگرد سایز (22-12 میل) (99/02/31 - 2020/05/20) هرتن دلار375
42494شمش آهن (99/03/07 - 2020/05/27) هرتن دلار350
42495شمش روی (99/03/09 - 2020/05/29) هرتن دلار1971
42496شمش مس (99/03/09 - 2020/05/29) هرتن دلار5332
42497شمش آلومینیوم (99/03/09 - 2020/05/29) هرتن دلار1515
42498شمش نیکل (99/03/09 - 2020/05/29) هرتن دلار12120
42499شمش قلع (99/03/09 - 2020/05/29) هرتن دلار15602
42500شمش سرب (99/03/09 - 2020/05/29) هرتن دلار1615
42501میلگرد سایز (22-12 میل) (99/03/07 - 2020/05/27) هرتن دلار388
42502منواتیلن گلیکول استحصال شده از ضایعات پتروشیمی (با تایید آزمایشگاه و رعایت همزمانی) هرتن دلار120
42503هیدروکربن سبک هرتن دلار68.18
42504هیدروکربن سنگین هرتن دلار62.29
42505هیدروکربن فوق سنگین هرتن دلار78
42506حلال هرتن دلار87.8
42507اسلاک واکس (بشکه) هرتن دلار345
42508وازلین هرتن دلار632
42509قیر فله هرتن دلار105
42510نفت کوره 180هرتن دلار88.38
42511نفت کوره 380 هرتن دلار78.4
42512فورفورال اکستراکت به صورت فله هرتن دلار70
42513فورفورال اکستراکت در بسته بندی بشکه هرتن دلار130
42514روغن پایه تصفیه اول (فله)هرتن دلار335
42515روغن پایه تصفیه اول (بشکه)هرتن دلار385
42516روغن پایه تصفیه دوم SAE30 (فله) هرتن دلار285
42517روغن پایه تصفیه دوم SAE30 (بشکه) هرتن دلار335
42518روغن پایه تصفیه دوم SAE20 (فله) هرتن دلار270
42519روغن پایه تصفیه دوم SAE20 (بشکه) هرتن دلار320
42520روغن پایه تصفیه دوم SAE10 (فله) هرتن دلار255
42521روغن پایه تصفیه دوم SAE10 (بشکه) هرتن دلار305
42522روغن موتور (مظروف) هرتن دلار535
42523روغن صنعتی (مظروف) هرتن دلار485
42524روغن صنعتی (فله) هرتن دلار435
42525روغن دنده (مظروف) هرتن دلار485
42526روغن موتور تصفیه دوم تک در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208لیتری) با استاندارد API SE/CC و APL SF/CC و APL CD/SF و API CF/CF4هرتن دلار430
42527روغن موتور تصفیه دوم تک در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2 4 لیتری) با استاندارد API SE/CC و APL SF/CC و APL CD/SF و API CF/CF5هرتن دلار470
42528روغن موتور تصفیه دوم چند درجه ای در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208لیتری) با استاندارد API SG/CC و APL SJ/CF/CF4 و APL SF/CF و API CH4/CG4/CF4هرتن دلار470
42529روغن موتور تصفیه دوم چند درجه ای در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5-2 - 4 لیتری) با استاندارد API SG/CC و APL SJ/CF/CF4 و APL SF/CF و API CH4/CG4/CF5هرتن دلار510
42530روغن موتور تصفیه دوم تک در بسته بندی بالای 20 لیتر (20لیتری و بشکه 208 لیتری) با استاندارد API SB/CB و API SC/CCهرتن دلار410
42531روغن موتور تصفیه دوم تک و در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2- 4 لیتری) با استاندارد API SB/CB و API SC/CCهرتن دلار430
42532روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208 لیتری) با استاندارد APIGL1هرتن دلار370
42533روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208 لیتری) با استاندارد APIGL5هرتن دلار570
42534روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2 - 4 لیتری) با استاندارد APIGL1هرتن دلار390
42535روغن دنده تصفیه دوم در بسته بندی زیر 20 لیتر (1.5 - 2 - 4 لیتری) با استاندارد APIGL5هرتن دلار590
42536روغن سوخت تقطیری هرتن دلار70
42537گریس پایه کلسیم (بشکه و سایر ظروف) هرتن دلار305
42538روغن هیدرولیک تصفیه دوم بالای 20 لیتر (20 لیتری و بشکه 208 لیتری) هرتن دلار335
42539اسلاک واکس (فله) هرتن دلار305
42540فوتس اویل هرتن دلار260
42541پارافین جامد 3-5% هرتن دلار440
42542قیر طبیعی هرتن دلار90
42543قیر بشکه هرتن دلار145
4254427111190C3+هرتن دلار242.592
4254529024100ارتوزایلنهرتن دلار603.25
4254628030000دوده صنعتیهرتن دلار360
42547استایرن منومرهرتن دلار572.7075
42548آروماتیک سنگینهرتن دلار390.7331
42549C9 آروماتیک هرتن دلار358.645
42550انیدرید فتالیکهرتن دلار520.6
42551MTBEهرتن دلار422.8925
42552گوگرد گرانولهرتن دلار34.2
4255329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار396.50625
4255428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار95.475
4255531021000اوره گرانولههرتن دلار161.23875
4255631021000اوره پریلهرتن دلار165.3
4255729051490ایزوبوتانولهرتن دلار514.14
42558تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
42559آلکیل بنزن خطیهرتن دلار964.25
42560تولوئنهرتن دلار351.5
42561پلی بوتادین رابرهرتن دلار782.325
42562برش سنگینهرتن دلار198.9015
42563نفتکوره نامنطبقهرتن دلار159.172
42564گازمایع صنعتی نامنطبقهرتن دلار227.5
42565PBR OFFهرتن دلار510
42566ریفورمیتهرتن دلار388.645
42567نفتای سنگینهرتن دلار311.298
425681و3 بوتادینهرتن دلار140.6
42569C7-C9هرتن دلار280
4257027101210بنزین پیرولیزهرتن دلار293.21275
4257129024300پارازایلینهرتن دلار424.0135
4257229221500تری اتانول آمینهرتن دلار756.295
4257331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار266.95
42574زایلین مخلوطهرتن دلار418.51452
4257529336100کریستال ملامینهرتن دلار902.43825
4257629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1212.675
4257729051100متانولهرتن دلار93.005
42578متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار1251.625
42579متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار1308.625
4258029221110منو اتانول آمینهرتن دلار614.9065
4258129221220دی اتانول آمینهرتن دلار829.35
4258229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار342.475
4258329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار318.725
42584محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار84.62125
4258529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار543.4
4258629011000پنتان پلاسهرتن دلار278.5521125
4258731023000نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار76.475
4258839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1211.9625
4258939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1200.42
4259039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1200.42
4259139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1200.42
4259239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1266.92
4259339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار803.58125
4259439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار819.49375
42595SBR 1712هرتن دلار735.65625
42596لاتکسهرتن دلار230.73125
425973907PET N آمورف هرتن دلار610.530325
425983907PET S آمورف هرتن دلار616.691075
425993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار630.244725
426003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار643.1823
426013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار632.709025
426023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار645.6466
426033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار635.7894
426043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار648.726975
426053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار645.6466
426063907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار664.744925
426073907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار660.4324
426083907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار680.1468
426093907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار665.977075
426103907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار685.691475
426113907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار599.06715
426123907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار593.45265
4261339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار609.17325
4261439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار627.13965
4261539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار591.7683
4261639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار604.1202
426173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار590.6454
426183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار602.43585
426193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار611.9805
426203907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار630.50835
426213907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار590.6454
426223907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار596.2599
426233907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار607.4889
426243907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار625.4553
426253901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار703.95
426263901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار708.7
426273901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار703.95
426283901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار718.2
426293901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار703.95
426303901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار703.95
426313901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار708.7
426323901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار703.95
426333901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار703.95
42634پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار682.8315
426353901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار703.95
426363901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار708.7
426373901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار708.7
4263839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار680.8878
4263939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار781.4415
4264039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار744.23
4264139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار744.23
4264239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار744.23
4264339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار744.23
4264439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار796.3261
4264539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار796.3261
4264639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار744.23
4264739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار744.23
4264839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار744.23
4264939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار744.23
4265039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار781.4415
4265139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار744.23
4265239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار744.23
4265339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار744.23
4265439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار744.23
4265539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار748.98
4265639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار766.5569
4265739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار758.48
4265839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار729.98
4265939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار768.2175
4266039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار729.98
4266139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار787.1379375
4266239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار828.59
4266339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار699.8175
4266439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار699.8175
4266539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار699.8175
4266639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار699.8175
4266739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار699.8175
4266839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار669.1325
4266939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار650.1325
4267039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار657.86835
4267139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار663.13515
4267239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار664.714525
4267339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار676.1378
4267439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار650.1325
4267539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار669.1325
4267639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار682.639125
4267739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار701.639125
4267839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار650.1325
4267939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار669.1325
4268039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار650.1325
4268139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار650.1325
4268239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار669.1325
4268339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار650.1325
4268439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار650.1325
4268539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار676.1378
4268639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار650.1325
4268739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار669.1325
4268839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار650.1325
4268939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار650.1325
4269039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار669.1325
4269139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار669.1325
4269239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار650.1325
4269339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار669.1325
4269439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار650.1325
4269539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار669.1325
4269639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UVهرتن دلار669.1325
4269739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار650.1325
4269839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار669.1325
4269939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار669.1325
4270039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار669.1325
4270139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار669.1325
4270239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار650.1325
4270339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار669.1325
4270439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار650.1325
4270539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار669.1325
4270639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار650.1325
4270739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار669.1325
4270839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار650.1325
4270939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار669.1325
4271039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار727.14045
4271139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار727.14045
4271239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار727.14045
4271339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار724.85
4271439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار762.85
4271539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار724.85
4271639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار724.85
4271739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار772.35
4271839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار748.353
4271939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار748.353
4272034049000پلی اتیلن وکسهرتن دلار495.95
4272139012040وکس پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار353.592
4272239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.12925
4272339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار348.2616875
4272439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.188125
4272539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.188125
4272639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.188125
4272739031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار771.48075
4272839031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار734.9865
4272939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار417.914025
4273039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار778.54875
4273139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار778.54875
4273239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار778.54875
4273339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار737.767625
4273439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار696.523375
4273539031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار699.9904
4273639031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار738.4597
4273739031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار754.3
4273839031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار754.3
4273939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار778.54875
4274039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار778.54875
4274139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار778.54875
4274239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار737.767625
4274339031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار715.523375
4274439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار696.523375
4274539031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار674.279125
4274639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار467.12925
4274739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار417.914025
4274839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار348.2616875
4274939031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار417.914025
4275039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.188125
4275139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.188125
4275239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار775.188125
4275339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار771.48075
4275439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار734.9865
4275539031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار778.54875
4275639031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار778.54875
4275739031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار778.54875
4275839031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار737.767625
4275939031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار793.725
4276039031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار793.725
4276139031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار793.725
4276239031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار737.767625
4276339031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.352875
4276439031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.352875
4276539031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار730.352875
4276639031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار682.852875
4276739031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار668.602875
4276839031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار668.602875
4276939031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار621.102875
4277039031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار621.102875
4277139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار851.2
427723902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار945.2747
427733902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار945.2747
427743902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار945.2747
427753902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار945.2747
427763902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار945.2747
427773902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار973.7747
427783902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1007.0247
427793902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار973.7747
427803902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1007.0247
427813902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار851.56955
427823902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار819.8747
427833902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار810.3747
427843902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار945.2747
427853902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار945.2747
427863902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار945.2747
427873902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار945.2747
427883902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار973.7747
427893902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1028.8747
427903902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار969.9747
427913902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار810.3747
427923902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار945.2747
427933902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار810.3747
427943902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار810.3747
427953902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار810.3747
427963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار945.2747
427973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار945.2747
427983902